AIDS A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
publikované informace s komentářem
část 2.

(pokračování)
Dále uvádíme některé terapie zaměřené na duševní a duchovní příčiny a okolnosti onemocnění.
Psychosomatická medicína:
Psychosomatické aspekty AIDS rozebírá L. L. Hay ve své knize Limitní situace - Léčba sebeúctou nakladatelství Votobia.
- poznání duchovních a duševních příčin nemoci
- ochota ke směně
- schopnos tlásky a úcty, sebelásky a sebeúcty
- uvědomění si vlastní síly a její posílení
Karmická a regresní diagnostika a léčba regresní a holotropní terapií:
( - Je vlastně formou psychosomatické medicíny.)
- poznání duchovních a duševních příčin nemoci
Duševní hygiena (ekologie duše):
(- Je rovněž z převážné části formou psychosomatické medicíny.)
- pozitivní myšlení, humor
- ochota ke změně
- aktivní účast na své léčbě, ochota získávat nové informace, ochota pracovat i na sobě (např. na své vůli s ohledem na dodržování léčebných scénářů)
- duševní rozcvička
- víra ve své síly, v léčebný proces, ve smysl života i nemoci atd.
- chuť se uzdravit
- placebo-efekt
Psychoterapie:
- prevence stresu, odstranění a uvolnění stresu
- odstranění žalu, sebelítosti, hněvu, pozitivní myšlení, humor
- víra v uzdravení
- autosugesce, sugesce, psychoanalýza, regresní terapie, pracovní terapie a mnohé jiné
Etikoterapie:
("spirituálně laděná psychoterapie")
Relaxace, meditace, vizualizace, autosugesce, autogenní tréning:
- uvolnění, zklidnění, vnitřní mír
- cesta k harmonii imunitního a nervového systému
- mentální přístup
- probuzení léčivých sil a vnitřních zdrojů energie a síly
- (kosmo)psychoenergosugestologie, bioenergetické programování
- rozvoj schopnosti lásky a pozitivní sebelásky
- vizualizace tvorby T-buněk
- vizualizace léčby oportunních infekcí
- vizualizace ničení HIV apod.
- léčba modlitbou (vnitřní modlitba je do velké míry meditací)

Reflexní terapie:
- Akupunktura
- Reflexní terapie
- Akupresura
- Masáže
Uveďme si alespoň komentář L. L. Hay k významu akupunktury a masáže:
"Akupunktura je čínské umění staré pět tisíc let, které je založeno na proudění energie v těle. Jsme-li nemocní, často se nám nedostává energie. Na těle existuje řada bodů, které mohou posílit obrannou energii těla. Akupunktura aktivuje přirozený léčebný systém těla. Já docházím na akupunkturu pravidelně, abych si udržela celkové tělesné zdraví. Akupunktura může přispět k celkové tělesné svěžesti, zlepšit dýchání, zabránit nespavosti a nočnímu pocení, pomoci při přerušení závislosti na alkoholu či drogách.
A samozřejmě vyzkoušejte masáž. Řada z nás, a především lidé s AIDS, je plna strachu a napětí. Masáž přináší značné uvolnění jak tělu, tak mysli. V San Franciscu žije báječní žena jménem Irene Smithová, která se v posledních letech specializuje výhradně na masáže lidí s AIDS. Nyní také začala vyučovat ostatní lidi, kteří mají zájem pečovat tímto způsobem o vážně nemocné. Zahrňte masáže do svého programu. Pokud nemůžete najít profesionálního maséra, naučte se masáž sami a masírujte se navzájem s přítelem. Také můžete dát dohromady malou skupinku tří nebo čtyř přátel a vzájemně se masírovat."
Také speciální plíživá masáž - lymfatická drenáž (ale i další postupy podporující lymfatické cesty) podporuje imunitní systém.
Předpokládá se, že určité osoby mohou při masáži nemocnému odevzdat značné množství léčivé energie, resp. prostřednictvím energetického a duchovního kontaktu programovat v jeho těle léčebné procesy. Záměrnému přenosu energoinformačního vlivu se věnují např. terapie reiki, bioenergoterapie, psychoenergosugestologie, léčba rukama podle Džuny, distanční (bezkontaktní) masáž, distanční bioenergoterapie aj. Přestože tradiční věda si s fenoménem bioenergetického léčení neporadila, jeho úspěchy jsou často značné a jeho vliv je objektivizovatlný a často evidentní.
O možnosti bioenergetické léčby AIDS prohlašuje T. Pfeiffer celkem výstižně:
"... AIDS je civilizační chorobou, která je založena jistým způsobem lidského chování, a která jest svým charakterem umístěna do oblasti, kterou biotronika může léčit přednostně. Dokonce je zde názor, že není jiný způsob, jak tuto chorobu léčit, než právě prací na vitálním systému buněčném a celotelném, který se podílí na tomto typu onemocnění."
Pfeiffer jmenovitě neuvádí možný vliv výživy a užívání drog, který ovšem často souvisí právě s civilizačními nedostatky, lidským chováním a životním stylem.
Názor jednoho ze zakladatelů biotroniky u nás Josefa Zezulky zdůrazňuje proti virové teorii vliv kvality imunitního systému (který je závislý na výživě, prostředí a životosprávě vůbec): "Je to zcela naopak. Vir je zde proto, že imunitní systém nefunguje a dovoluje jeho přítomnost, je jenom jakýmsi ukazatelem a nikoliv příčinou vlastního onemocnění. Je sdělitelný do druhého vnímavého jedince, ale není příčinou imunitní nedostatečnost." (Za "nehmotné" příčiny jsou tu považovány duševní, duchovní, etické, psychosociální a sociální příčiny a jejich vliv na imunitu a vnější příležitost šíření nákazy.) Strategie HIV a podobných virů (pokud je HIV-teorie správná) je založena na schopnosti obelstít i FUNGUJÍCÍ imunitní systém. Je ovšem možné souhlasit s názorem, že oslabený imunitní systém podléhá snáze, ať již v důsledku snazšího proniknutí a šíření viru HIV či oportunních infekcí a následných problémů. Navíc virus HIV zdaleka nepatří (dle jeho popisu) mezi nejnebezpečnější viry. Neničí organizmus neomezeným množením se, jak je tomu u jiných virů, ale fáze rozvoje a rozmnožování se střídají s fázemi útlumu a umožňuje tak organizmu držet jej stále určitým způsobem pod kontrolou. Organizmus neničí přímo, ale nahlodává jeho imunitní systém, takže postižení vlastně ani neonemocní na virus HIV, ale na řadu sekundárních infekcí a potíží vyvolávajících obraz AIDS, takže se často i zkušení vědci přiklánějí k názoru, že "je pravděpodobné, že více než sám virus HIV ovlivňují vyvolání AIDS různá zdravotní rizika, jako je homosexualita, častá změna partnera, užívání drog, četné transfúze krve nebo chronická podvýživa. Jde o rizika, která současně ohrožují také imunitní systém." (Geesing)
Prof. Duesberg se domnívá, že AIDS nemusí být zcela novým typem choroby, ale že možná představuje soubor asi dvaceti onemocnění, jež jsme znali už dříve a které se jen chopily nových příležitostí.
V každém případě není možné brát otázku imunity a "nehmotných" a mimoinfekčních faktorů na lehkou váhu a spoléhat se, že léky mohou nahradit imunitní nedostatečnost.
"Je iluzorní domnívat se, že by bylo možno nahradit lidskou imunitu nějakým lékem." (T. Pfeiffer)
Moderní medicína se při aplikaci chemoterapie chová k vlastní imunitě organizmu často macešsky. Mnozí lékaři se často ani příliš nesnaží podpořit při chemoterapii vlastní biologii organizmu ani zmenšit vedlejší účinky chemoterapie, pokud to není nezbytně nutné. Názor, že doplňkové terapie mohou zkreslit výsledky základní léčby, je sice správny, ale s ohledem na cíl léčby (uzdravení pacienta) zcela absurdní.
K biotronické léčbě je třeba dodat také to, že u onemocnění AIDS je podstatné dosáhnout úplného vyléčení včetně úplného potlačení infekce HIV, což pravděpodobně minimálně z hlediska kvantitativních parametrů (počet nemocných x počet vhodných biotroniků, celková doba x intenzita nutných zákroků aj.) přesahuje možnosti současných biotroniků, bioenergoterapeutů a psychoenergosugestologů. Ale díky Bohu i za každé zlepšení zdravotního stavu, kterého je možno bioenergoinformační cestou dosáhnout.
Také většina pohybových terapií aktivizuje lidská energetická centra (čakry). Mezi nimi vyniká údajně např. cvičení tibetských ritů "Pět Tibeťanů", cviky podle Mojžíšové, některé jógové psychofyzické cvičební soustavy a ciky aj.
L. L. Hay píše o významu cvičení:
"Tělesné cvičení je další pozitivní zvyk, který je dobré rozvíjet. Jedná se o individuální záležitost, proto si vytvořte takový cvičební program, který vám bude nejlépe vyhovovat. Cvičení stimuluje tělesnou energii. Pokud to s námahou nepřeženete, budete se po každém cvičení cítit lépe. Dobré je zajít si třikrát týdně do posilovny a každé ráno či večer si vyjít na půlhodinovou procházku. Choďte ven a pohybujte se. I doma však můžete provádět jednoduchá cvičení. Po čase si zvyknete na pravidelné cvičení a bude vám připadat jako naprosto přirozené.
Mějte přitom na mysli, že mysl vždy řídí vaše tělo. Proto věnujte velkou pozornost také mentálnímu cvičení."
Tělesná aktivita významně přispívá k získání tělesných, obranných, nervových a duševních sil. S horečkou však neplaveme, nesaunujeme se a chráníme se prochladnutí. Chřipku a podobné virózy se snažíme poctivě doléčit. S otužováním začínáme pozvolna a v teplých měsících. Při stresech necvičíme a neotužujeme se (změna zaměstnání, návrat do zaměstnání, úmrtí v rodině apod.) Při tělesné námaze zásobíme tělo vitamíny, minerály a zejména antioxidanty. Mezi ověřené doplňkové terapie patří také trager, rolfing a léčba krystaly.
Inspirované výklady jasnovidce E. Cayceho obsahují mnoho postupů přispívajících k posílení imunity, nervových, tělesných a duševních sil. jsou to např.: Terapie jódtrichloridem, resp jiná suplementace jódu podle spec. dávkování
Hořečnaté koupele
Břišní zábaly nebo jemné masáže s ricinovým olejem a esencemi
Osteopatická manipulace
Ultrafialové záření přes zelený skleněný filtr
Infrazáření v oblasti páteře a žeber
Klyzma
Mokročlánková terapie (zejména v oblasti páteře)
Léčba "radioaktivním" uhlíkem (z produktů hoření elektrického oblouku ve vákuu)
Léčba fialovým výbojem
Masáže aj.
(Některé terapie jsou moderní vědou zdůvodněné jiné jsou zdůvodnitelné jen alternativně nebo vůbec.)
Klimatoterapie má význam např. u osob se sklonem k plicním formám AIDS.
Pokud místnost, kde pobývá nemocný (zejména v pozdějším stádiu a u plicních forem) ozařujeme UV-lampou nebo vzduch ošetřujeme ionizátorem, snížime pravděpodobnost infekce plic, průdušek a nosohltanu, což je důležité zejména u nemocničních infekcí. Zaporné ionty také zlepší kondici plic a nervového systému.
U plicních forem nikdy nezapomínáme na suplementaci zinku, vitamínu A a bioflavonoudů (např. přípravek Vinum)
U kožních forem zinku a křemíku.
Různé nástroje, hadičky, sondy, drény, intubace můžeme před použitím ošetřit propolisovou tinkturou ve spreji, výrazně tak zmenšíme možnost zavlečení patogenu, který by nástroje infikoval po jejich sterilaci.

Celý komplex účinku může přinést terapie s pomocí zvířat - canisterapie, hypoterapie, ale i pořízení si kočky nebo jiného tvora s vyvinutým smyslem pro sociální kontakty. L. L. Hay dokonce oceňuje i úlohu, kterou pro nás může vykonat obyčejný plyšový medvídek.

Klinický přístup, socioterapie: Pacienti s nemocemi, při kterých došlo k selhání imunity, potřebují velmi pozitivní klinický přístup, protože mnozí z nich bojovali se svou nemocí velmi dlouho a jsou emocionálně i duševně vyčerpáni. Důležité je i rodinné zázemí a psychoterapeutický cit ošetřujících. Nemocný by měl být v minimální míře vytrhován ze světa svých zájmů, zaměstání, povolání a mezilidských kontaktů.

Homeopatie: Současní vědci navrhují výzkum líčidla amerického (Phytolacca americana; homeopatikum Phytolacca decandra) jako možného léku proti AIDS. Vycházejí z výrazných (homeopaticky signifikantních) reakcí obzvlášť lymfatických a žlázových tkání.
Homeopatické léky by měl zcela individuálně určovat zkušený odborník. Většinou tak činí:
- podle typologie pacienta
- podle typologie projevů nemoci
- podle látek, jejichž deficit (inaktivitu) předpokládá
- podle léků odpovídajícím indikovaným zásahům na energetických drahách, bodech a centrech atd.

Pokud by byly rozehnány pochybnosti o správnosti virové - HIV-teorie, museli bychom přijmout poznatek, že je většinou vhodné kombinovat jednotlivé chemoterapeutické antivirové prostředky a vytvářet komplexní protokoly léčby s využitím těchto kombinovaných "kokteilů". Jestliže je vhodné kombinovat chemoterapeutika, o to vhodnější (a většinou nutné) by bylo s nimi kombinovat i přírodní antivirové, adaptogenní, chránící (např. hepatoprotektivní) a imunostimulační prostředky, tradiční (oficiální, školskou) a alternativní (přírodní, nekonvenční, celostní, doplňkovou) medicínu, léčebné, preventivní, rehabilitační a doplňové terapie, tedy prostředky, které by jednak podpořili biologii organizmu jednak v procesu vlastní léčby, jednak při odolávání vedlejším účinkům léčby, tedy při jejich zmírňování. Vzhledem k drastickému působení chemoterapie na vlastní organizmus pacienta se však alternativní medicína snaží před takovou léčbou pacienta vyvarovat. Možnosti ochrany a regenerace organizmu zasaženého chemoterapií jsou značně omezené a většinou mohou chránit jen před tím nejhorším. Na druhé straně známe případy, kdy doplňkové terapie dokáží léčebný účinek chemoterapie podpořit a například i snížit potřebné dávky léků.
Louise L. Hay uvádí ve své knize Limitní situace z léčiv důležité imunomodulátory a antivirové prostředky. Uvádím je i když některé z nich se nacházejí na hranici alternativní a tradiční medicíny a nejméně jeden (AZT) patří mezi jednoznačná chemoterapeutika. L. L. Hay hovoří také o možné (já dodám, že většinou nutné) kombinaci imunomodulátorů a antivirových prostředků.
1) Imunimodulátory:
"DDTC, Immuthiol: Zdá se, že se jedná o zatím nejúčinnější lék proti AIDS či ARC. Zatím nejsou známé žádné vedlejší účinky a (lék) je schopen nastolit původní hladinu buněk T4 a T8. Jelikož se HIV replikuje na buňkách T4, obávají se někteří výzkumní pracovníci, že zvýšením počtu buněk T4 může dojít také k rozmnožení HIV. Testy v Lyonu ve Francii však prokázaly, že v případě DDTC k ničemu podobnému nedochází.
IMREG-1: Jedná se o derivát vlastních lymfocytů těla. Působí v imunitním systému a je schopen zvýšit hladinu buněk T4 a také podpořit reakci na některé antigeny, jako např. tetanostoxid.Neuvádí imunitní reakci do původního stavu, ale jelikož se zdá, že rovněž nemá vedlejší účinky, lze jej úspěšně použít k prodloužení života pacientů s AIDS a ARC, neboť snižuje jejich sklon k akutním infekcím.
Inosiplex, Isoprinosin: Výzkum tohoto léku je sice pouze v raném stádiu, ale ukazuje se, že zvyšuje tvorbu lymfocitů. Zatím také nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky.
Interleukin-2: Další přirozený lymfokin známý jako T-Cell Growth Factor. V těle podporuje tvorbu všech T-buněk. Tím pádem může nastolit až původní imunitní reakci pacienta s AIDS či ARC. Jeliož se jedná o přírodní produkt, nejsou známy žádné vedlejší účinky. Obchody s vitamíny ho prodávají již řadu let a je široce dostupný.
2) Antivirové prostředky na biologickém základě
Jedná se o léky zabraňující replikaci HIV. Mezi ně patří:
AL-721: Jedná se o neškodnou směs o vysoké koncentraci lecitinu a neutrálních lipidů. V ideálním případě pokryje buňky T4 (a všechny ostatní buňky) dodatečným tukovým "štítem", takže pro HIV je obtížnější do nich proniknout a replikovat se.
Ribovirin: Přestože tento lék může u některých pacientů způsobit chudokrevnost, ukázalo se, že u HIV-pozitivních pacientů bez zjevných příznaků může zabránit dalšímu postupu choroby. Dosahuje se toho tím, že lék potlačuje tvorbu enzymu reverzní transkriptázy, který je nezbytný pro replikaci HIV.
Beta-interferon: Jedná se o derivát produkovaný vlastními tělesnými buňkami citlivými na rakovinu. Ukázalo se, že tento lék dokáže poměrně úspěšně léčit Kaposiho sarkom, avšak za cenu těžkých vedlejších účinků, jako např.: nevolnost, zvracení, ztráta tělesné hmotnosti a svalové bolesti.

Sami se také můžete stát léčebným nástrojem někoho jiného. Toho lze dosáhnout třeba návštěvou nemocných v nemocnici. Umění jednat s nemocnými je cestou k osobní radosti a uzdravení pro všechny zúčastněné." (L. L. Hay)
Alternativní a doplňková medicína může doplnit užívání chemoterapeutik, jako je AZT např. hepatoprotektivními látkami a drogamo a látkami a drogami snižujícími toxicitu.
Mezi důležité imunomodulátory, resp. přípravky obsahující přímo důležité látky imunitního systému patří výtažek z brzlíku, který jednak zpomaluje postup viru HIV, jednak pomáhá organizmu se vypořádat se sekundárními infekcemi a nádory a nežádoucími účinky chemoterapie. Jde o preparát na přírodném základě, jeho příprava však náleží do rukou farmaceutů a jeho podávání do rukou lékaře. Dr. Elis Sandberg ze Švédska vyvinul z brzlíku pokročilý přípravek Formel thx. Skupina Dr. Hermanna Geesinga vyvinula posléze preparát Thymosand.
Imunitní systém je možné povzbudit léčbou orgánovým sérem, které obsahuje protilátky proti jednomu či více orgánů či tkáni. Tento podnět aktivizuje buňky orgánu (tkáně). Je k dispozici sérum k aktivizaci vaziva a ještě 13 dalších orgánových sér. Tyto injekce stačí píchat do korespondujících orgánových segmentů na zádech - tzv. řídících zón. Tyto podněty povzbuzují celkovou imunitu a imunitní funkce jednotlivých orgánů (což je významné zejména u jater), pomáhají léčit chronické oportunní infekce, hojit a působí preventivně.
Mezi imunitní stimulátory patří také prostředky obsahující imunostimulační substance krve (tkáňové preparáty) hospodářských zvířat (Imuregen, resp. Juwim, obsažený např. v produktech Preventan, Fortisin, Juvík. Imuregen je obchodní název a nový název přírodního extraktu Juvenil.). Imuregen obsahuje komplex přírodních látek biologicky účinných na organismus člověka, zejména volné aminokyseliny ve vhodné skladbě, účinné železité složky a oligopeptidy. Imuregen působí příznivě na zvýšení stimulačního a obranného systému. Účinkuje příznivě zejména tam, kde je nutno posílit energetický potenciál organismu, urychluje jeho rekonvalescenci, zlepšuje duševní a fyzickou práceschopnost. Tiší bolesti, uklidňuje a pomáhá vyrovnávat psychickou zátěž, stresové situace, odstraňuje vyčerpanost, zlepšuje odolnost oprganismu, ale i spánek a paměť.
Přípravky s obsahem vitamínů a esenciálních aminokyselin (Sanoregen forte, který zvyšuje i odolnost vůči virům, zlepšuje regeneraci, hojení a činnost nervové soustavy).
Významným pomocníkem komplexní léčby může být enzymoterapie (např. preparátem Wobenzym). Mnoho enzymů obsahuje syrové maso, ovoce a zelenina (např. ananas), u nemocných AIDS však obecne nejsou doporučovány nesterilní výrobky.
Vynikající celkový účinek na imunitu, léčebné, metabolické a detoxikační procesy a celkovou kondici mají různé formy oxygenoterapie
- procházka v prostředí s dostatkem kyslíku obohaceného ozónem (ne ve městech)
- hyperbarická oxygenoterapie
- běžná oxygenoterapie (nejúčinnější)
- inhalační oxygenoterapie
- infuze vlastní kve obohacené ozonizovaným kyslíkem
- obohacení vzduchu ionty pomocí ionizátoru
- pití nápojů (mléka) sycených kyslíkem atd.
- používání olivového oleje syceného ózónem (vnější použití)
- příjem rostlinných drog a látek snižujících nároky tkání na kyslík (žen-šen, mumio, ginkgo aj.) a zlepšujících buněčné dýchání (měď, zinek, bor, germanium) představují nepřímou oxygenoterapii.

O germaniu si musíme říci více:
Rozsáhlými studiemi od roku 1987 do roku 1997 bylo shledáno, že germánium je nejen prvek netoxický, ale že posiluje imunitu organizmu, obohacuje ho kyslíkem, chrání před radiací, odstraňuje z těla jedovaté látky a má silné analgetické účinky. Existují dokonce domněnky, že germánium může pomáhat svými okysličovacími vlastnostmi organismu proti tvorbě zhoubných nádorů a ti nejsmělejší nevylučují ani jeho významnou roli v boji proti AIDS.
Funkce germania v lidském metabolizmu není ještě detailně prozkoumána a tak panují neshody, je-li nezbytné pro lidskou výživu. Bude proto třeba mnoha výzkumů, ale již dnes se dá říct, že je to prvek, který má velkou budoucnost.
Stopy germánia se vyskytují ve většině rostlinných a živočišných produktů, bohatšími zdroji pak jsou např. ženšen, česnek, aloe vera a kostival lékařský, což může alespoň částečně vysvětlovat blahodárné účinky těchto rostlin na naše zdraví. Množství germania v rostlinách se ovšem liší podle obsahu tohoto prvku v půdě, kde byly pěstovány. (Podle B. Palacké.)
V oficiální medicíně se v řadě zemí užívá DHEA jako geriatrické léčivo k potlačení všeobecně zdravotních problémů spojených s pokročilým věkem a k léčbě psychosomatické degenerace osob trpících otevřenou formou AIDS. Jde o bioterapii na hranici školské a alternativní medicíny.
Darius Nosreti
(pokračování:)
POKRACOVANI
HOME