ŠÍLENSTVÍ AMERICKÉ JUSTICE

FOTO

ŠÍLENSTVÍ AMERICKÉ JUSTICE
Likvidace příkladné americké rodiny

Třiapadesátiletý mormon z amerického Utahu Tom Green, který byl v květnu (2001) uznán vinným z mnohoženství, byl nyní odsouzen k pěti letům vězení a k pokutě 78 tisíc dolarů za neplacení alimentů. Greene žil s pěti manželkami a 25 dětmi na odlehlém mistě v utažské poušti. Tento případ je prvním v USA v posledních padesáti letech.

Vzorný otec a manžel, trpělivý, tichý a pečlivý vychovatel všech svých dětí, veřící a velmi zbožný, si vždy vzal další ženu do své rodiny s vědomím ostatních žen a staral se o všechny ženy i společné děti. Nikdy žádnou ženu neobelhal a nezatajil jí svazky s ostatními ženami a nikdy žádné dítě ani ženu neopustil. Vypočítané "dlužné" alimenty jsou účelovou manipulací. Získané prostředky užívali spravedlivě všichni společně a počítat, že by na dítě bylo vydáno více prostředků, kdyby žilo odděleně a pobíralo s matkou alimenty, je právem postaveným na hlavu. Po obstrukcích úřadů a aby díky vrozené skromnosti neurážel city monogamních křesťanů, se odstěhoval i s početnou rodinou včetně malých dětí na okraj pouště, kde z maringotek a unimobuněk vybudoval čtvercový hospodářský dvůr. Američtí občané se s příběhem Greenovy rodiny mohli setkat i na obrazovkách, jednak díky talkshow ve které Green vystoupil, jednak v citlivém a objektivně pojatém dokumentárním filmu, který šel opakovaně i v našich kabelových televizích. Můžeme se domnívat, že medializace případu byla začátkem cíleného vymývání mozku nebo k němu mimoděk přispěla. Na druhé straně umožňuje Greenovi a jeho rodině získat širokou podporu, kterou nyní opravdu potřebují.
Přestože se případ díky obrovskému zájmu médii stal vlastně atypickým, je nucen každý pozorovatel brát příběh zcela vážně, zejména pro závažnost obecného sporu týkajícího se bigamie či polygamie, svobody náboženského vyznání a úlohy rodiny, jednak pro zřejmě katastrofální dopad medializace, ale zejména následného vyšetřování, souzení a odsouzení Greena na jeho rodinu.
Musím předeslat, že k případu se vyjadřuji jako křesťan, lépe řečeno člověk, který pro svou duchovní potřebu uznává, že křesťanská víra římskokatolíků je Bohu z různých důvodů nejblíže, a to přestože mnohé z ní bylo od dob Starého a Nového zákona a Ježíše Krista překrouceno, mnohé zapomenuto a mnohé špatně vyloženo. Ano, v mnohém byl naopak učiněn pokrok, ale právě v otázce smyslu sexu a manželského života je římskokatolická církev nejistá, či spíše pomýlená.
Otázka mnohoženství není jen sporem víry s jinou vírou (např. mormonskou či muslimskou) či minority s majoritou, ale také obecným filozofickým a vědeckým problémem. Otázka mnohoženství není uspokojivě vyřešena ani v základech křesťanské víry, ani z hlediska moderního světového názoru, ať už materialistického či nematerialistického.
Pokud se v původní verzi desatera praví NESESMILNÍŠ, myslí se tím dle úplné verze obrazně smilstvo s cizími bohy, a ne skutečnost, že by člověk neměl mít více žen či milenek. Pokud se tam praví NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKU BLIŽNÍHO SVÉHO (ani vola, ani osla jeho...), myslí se tím zcela průkazně požádání cizí ženy do svého "soukromého majetku" (v rámci tehdejšího otrokářského systému), tedy jde vlastně o krádež či únos. Člověk je z hlediska genetického původu (primáti) výrazněji polygamní než monogamní tvor (zejména více než jsou ochotni připustit tvůrci náboženské i světské etiky) a z hlediska biologických zákonitostí mají zejména muži tendenci pohlavně žít s vice ženami. Tyto teoretické předpoklady jsou v praxi evidentně potvrzeny a např. ve Francii má 75 procent mužů mimomanželský styk. Genetické výzkumy dokonce potvrdily, že i mnoho např. francouzských žen má jedno nebo více dětí v průběhu manželství s cizím mužem. Civilizovaný způsob života navíc vede u člověka téměř bez výjimky k rozvoji hypersexuality (podobně, jak to pozorujeme např. u psů chovaných v lidských domovech). Monogamní zásady a nároky jsou tak neudržitelné a nepřirozené a tím ve svých teoretických i reálných důsledcích i nemorální, zejména jsou-li vnucovány všem. Nejsem muslimem, ale musím říci, že muslimské přikázání je v této věci mnohem realističtější: Ber si z žen, které Ti Bůh dává jednu nebo více, ale udělej před tím vždycky něco pro svou duši.
Většina křesťanů si sice bere jen jednoho partnera, ale pro svou duši toho dělá pramálo. I to se pak projevuje na rozbitých rodinách a vysoké rozvodovosti nebo počtem potratů či dětí v domovech. Máme Boha v hlavě a čerta v srdci, jak o našich národech prohlásil sebekriticky známý slovenský vizionář Lašut.
Myslím že ani z hlediska přirozeného práva není zákon postihující mnohoženství udržitelný, pokud není svým výkladem aplikován jen na případy, kdy se člověk dopustí mnohoženství PODVODNÝM ZPŮSOBEM, tedy např. tak, že se před dalšími manželkami vydává za svobodného, ačkoliv tomu tak neni, nebo když získáním další ženy sleduje prokazatelně nějaký podvodný cíl (např. získání peněz apod.) Případ TG žadnému uvedenému přestupku neodpovídá.
Ve svých námitkách k procesu a rozsudku, které jsem až dosud uvedl, jsem se zatím nezmínil snad o tom nejdůležitějším, a tím je právo na svobodné náboženské vyznání a obecné přirozené právo žít svůj život podle svých kulturních představ, pokud tím nejsou omezena práva ostatních. Manželky TG se rozhodně na právech ukřivděny sňatkem se svým mužem necítí. Výsledkem vyšetřování, souzení a odsouzení a do jisté míry i masové medializace případu je ve vztahu k této konkrétní komunitě a do jisté míry i obecně k mormonům je KULTURNÍ GENOCIDA.

Prosím, vyjádřete své protesty a znepokojení nad manipulacemi soudu a veřejného mínění v případě TG (v anglickem jazyce) na následujících adresách:
S pozdravem Darius Nosreti
film.nikola@iol.cz

email guvernera, ktery je navic bratrem soudce, který vynesl rozsudek:
Mike Leavitt
governor@state.ut.us

email prislusne legislativni a soudni komise pro kriminalni pravo a nezletile
mhaddon@utah.gov

legislativni a soudni komise pro kriminalni pravo a nezletile Utahu
http://www.utah.gov/government/judicial.html

stranka justice a legislativni komise Utahu
http://www.justice.state.ut.us/

oficialni stranky vlady a guvernera Utahu
http://www.utah.gov/contactform.html
http://www.utah.gov/government/governor.html
http://www.governor.utah.gov/

Spojeni na vybor pro nabozenskou svobodu, kam muzeme posilat svou podporu panu TG
religiousfreedom@juno.com
webmaster@patriarchs.net

THE COMMITTEE FOR RELIGIOUS FREEDOM
1047 Ft. Union Blvd. #433
Midvale, Utah 84047
1 (435) 835-7172
1 (435) 835-7173 fax

Greenovu rodinu muzete moralne podporit (a pripadne si tam vyzadat cislo jejich konta a podporit je financne) na adrese:
clangreen@juno.com


Clanky, petice a fotografie k tematu naleznete na URL-adresach:
http://revue.idnes.cz/senzace.asp?r=senzace&c=A010825_111134_senzace_jkl&t=A010825_111134_senzace_jkl&r2=senzace

http://zajmy.space.cz/showclanek.asp?idclanku=537

http://dailynews.yahoo.com/h/ap/20010825/us/polygamist_sentencing_8.html

http://www.patriarchs.net/GreenFam.gif

http://www.patriarchs.net/4green1.htm

http://www.patriarchs.net/4green2.htm

http://www.sltrib.com/08252001/utah/125743.htm

http://www.nytimes.com/2001/08/25/national/25POLY.html

http://deseretnews.com/dn/view/0,1249,295020218,00.html

http://www.crosswinds.net/~zeitseit/may01/0519.htm

http://www.wowworks.com/wowcity/tx.htm

E-maily zaintesovaných novinářů

kcantera@sltrib.com
mvigh@sltrib.com
gfattah@desnews.com

chat o polygamii:
http://dailynews.yahoo.com/h/ap/20010825/us/polygamist_sentencing_8.html

FOTO
HOME CLANKY