Starosta byl obviněn

KRESTANSKY STAROSTA MESTA PRIBRAM A DLOUHOLETY ODPURCE KOMUNISMU JOSEF VACEK
MA BYT TRESTNE STIHAN ZA OZNACENÍ VYSOKEHO DIPLOMATA A KOMUNISTY JAKO
"MOZNEHO"(!!!) RESIDENTA KOMUNISTICKE SPIONAZE!!!!!
PROSIM O INTERVENCI A DALSI SIRENI. DIKY MOC!!!
S pozdravem a pranim vseho dobreho
Petr Cibulka, www.cibulka.cz

Priloha:
------------------------------------------------------------------------
Starosta byl obviněn

Vyšetřovatel Okresního úřadu vyšetřování v Berouně, kpt. Vladimír Kalina, zaslal dne 24. 7. 2001 starostovi města Příbramě Mgr. Josefu Vackovi oznámení, že ho stíhá jako obviněného z trestného činu Pomluva. Důvodem je věta uveřejněná v týdeníku Horymír dne 9. 12. 1999: „Místopředseda Attila Pethö, možná resident první správy bývalé Státní bezpečnosti, …".
„O tom, že jsem žalován pro trestný čin ‘Pomluva’, jsem se dozvěděl téměř přesně před rokem" uvedl starosta a dodal: „20. 7. 2000 jsem podal OÚV v Berouně vysvětlení k uvedené kauze. Již tehdy jsem uvedl, že nejde o tvrzení absolutní, neboť je použit výraz "možná". Mé podezření se tehdy zakládalo na skutečnosti, že jmenovaný se pohyboval ve společnosti agentů bývalé II. správy StB, kteří tvořili vedení Příbramského sdružení nájemníků. Zatím co jejich příslušnost k uvedenému útvaru StB byla prokázána jednak přiznáním J. Janoty a jednak prvoinstančním rozsudkem soudu ve sporu na ochranu osobnosti s R. Binarem, v případě A. Pethö je to doposud prakticky neprokazatelné, protože archiv I. správy StB je stále tajný. Navíc již tehdy jsem poukázal na skutečnost, že lustrační zákon se netýká I. správy StB, vojenské kontrarozvědky a dalších složek rozvědky. Vzhledem k tomu, že během soudního projednávání občanského sporu na ochranu osobnosti se A. Pethö pochlubil, že celá padesátá léta pracoval v diplomatických službách jako charge d’affairs a posléze konsul Maďarské lidové republiky v ČSR, lze se s vysokou pravděpodobností domnívat, že pracoval pro některou z rozvědek. Každý tehdy sledoval každého. Je nutné si připomenout, že jde o období politických procesů (končících nezřídka popravami) ve všech stalinismem ovládaných státech. Nejznámější byly procesy M. Horákové, se skupinou okolo R. Slánského, v Maďarsku potom Rajkův. I dnes jsou diplomatičtí pracovníci v těchto funkcích de facto trpěnými špióny, kteří více či méně dodržují protokol. Před padesáti lety to nebylo jinak - snad jen, že "velký bratr na východě" rozhodně neměl žádné skrupule. Vše muselo být podřízeno jednotné stalinské doktríně (J.V.Stalin sice zemřel v r.1953, ale N.S.Chruščev odsoudil kult osobnosti až v r.1956) a vybočení se trestalo léty žaláře, smrtí nebo zmizením. Těžko si tedy představit, že vysoký pracovník v diplomatických službách té doby byl nevědomý a nespolupracoval ať už s první správou StB Československa, nebo Maďarska. Model byl stejný. Celá záležitost je pochopitelně věcí politického cítění, přesto si stále myslím, že lidé s takovouto minulostí nemají být členy zastupitelských sborů samospráv. Protože však vnímám stejně jako před půldruhým rokem praktickou neprokazatelnost, znovu opakuji: možná byl … ." Tolik k uvedenému starosta Josef Vacek.
Pavel Burda
1.8.2001


K této kauze je možno dodat jediný závěr: Fakt, že zaměstnanci konzulátu tvořili v padesátých letech nejméně z 50% příslušníci rozvědek a tajných služeb je třeba z historického hlediska považovat za prokázaný, přičemž ve vyšších funkcích bylo jejich zastoupení ještě vyšší. Z toho lze vyvodit relevantní závěr, že každý pracovník konzulátu byl s vysokou pravděpodobností rozvědčíkem/zpravodajcem. Výraz "možná" lze přitom použít jako ekvivalent slova "pravděpodobně". Stíhání lze tedy označit jako neopodstatněné

Darius Nosreti

Tel na p. Kalinu: 0311 658 111, 658 512Diskuze o vzajemnem postaveni obcanu-danovych poplatniku a moci, ktera jim "verejne slouzi" / "neverejne vladne" mezi Johnem Krondlem (USA), Milanem Valachem (Brno) a Petrem Cibulkou (Brno-Praha-Brno)

PETR CIBULKA: PREDMLUVA K UVODU MOZNEHO SYSTEMOVEHO RESENI, aneb NEOBJEVUJME OBJEVENE:

Zacatkem prazdnin jsem byl pozvan mimoparlamentni skupinou Solidarity na velmi zajimavou konferenci do Polska. Za nejzajimavejsi, alespon pro sebe, povazuji jimi provedenou srovnavaci analyzu politickych a volebnich systemu vetsiny postkomunistickych zemi, kterou se ted pokusim co nejpresneji reprodukovat:

1) POLITICKE A Z TOHO VYPLYVAJICI VOLEBNI SYSTEMY STATU POSTKOMUNISTICKEHO BLOKU JSOU SYSTEMOVE STEJNE, JAKO POLITICKE A VOLEBNI SYSTEMY, KTERE VNUTILI VITEZOVE DRUHE SVETOVE VALKY PORAZENYM.

2) ZATIM CO ZAPADNI VITEZNE MOCNOSTI, TEDY USA, KANADA, VELKA BRITANIE A FRANCIE, MAJI VE SVYCH ZEMICH ZAVEDEN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSKYCH SBORU VETSINOVY JEDNOMANDATOVY A JEDNOKOLOVY VOLEBNI SYSTEM (VE FRANCII DVOUKOLOVY), VE KTEREM JSOU TYTO ZEME ROZDELENY NA VELKY POCET VELMI MALYCH VOLEBNICH OBVODU A KDY SI TEDY OBCANE-DANOVI POPLATNICI MOHOU VYBIRAT Z TECH NEJDUVERYHODNEJSICH LIDI, KTERE PO LETA VELMI DOBRE ZNAJI, VCETNE JEJICH RODIN A TO CASTO PO MNOHO GENERACI, U PORAZENYCH DRUHE SVETOVE VALKY A V EVROPSKYCH POSTKOMUNISTICKYCH STATECH JE TOMU PRESNE NAOPAK. NAPR. ZVEREJNITELNE ZIVOTOPISY CESKYCH POLITIKU ZACINAJI ROKEM 1990 A I PAK, ZEJMENA VE VZTAHU K RUZNYM ETAPAM SVEHO POLISTOPADOVEHO POLITICKEHO NEBO FINANCNIHO ANGAZOVANI SE, VELMI CASTO TRPI ROZSAHLYMI ZTRATAMI PAMETI...

3) PRAKTICKY VE VSECH POSTKOMUNISTICKYCH ZEMICH JE JEJICH POLITICKY SYSTEM ODVOZEN Z URCUJICIHO VOLEBNIHO ZAKONA, VYCHAZEJICIHO NE Z VETSINOVEHO JEDNOMANDATOVEHO A JEDNOKOLOVEHO VOLEBNIHO SYSTEMU, ALE Z VOLEBNIHO SYSTEMU PROCENTUALNIHO POMERNEHO ZASTOUPENI. TENTO SYSTEM POMERNEHO ZASTOUPENI ZAJISTUJE, ZE SE LIDE NA MNOHOPOCETNE STRANICKE KANDIDATKY NEDOSTAVAJI NA ZAKLADE SVYCH OSOBNICH KVALIT NEBO MIRY SVE VEROHODNOSTI PRO VOLICE, ALE POUZE NA ZAKLADE SVE SPOLEHLIVOSTI PRO UZKE STRANICKE MOCENSKE CENTRUM, DOSAZENE VITEZI II. SVETOVE VALKY NEBO SKUTECNYMI VITEZI "SAMETOVYCH REVOLUCI" ROKU 1989, TEDY REFORMNIM KRIDLEM KGB/GRU. ZVOLENY POSLANEC SE PAK NEZODPOVIDA SVYM VOLICUM, ALE POUZE SVYM STRANICKYM NADRIZENYM. JEDINE NA NICH TOTIZ ZALEZI, JESTLI BUDE POSLANEC ZA CTYRI ROKY ZNOVU NAVRZEN A PODPOREN A NA JAK VYSOKY POST STRANICKE VOLEBNI KANDIDATKY BUDE NAKONEC DOSAZEN. ZA TETO SYSTEMOVE VYTVORENE SITUACE ZVOLENY POSLANEC NESLOUZI SVYM VOLICUM, ALE UZOUCKE SKUPINE VE VEDENI VLASTNI POLITICKE STRANY, NA KTEROU NEMA ZADNY VLIV. TYTO POCETNE NEPATRNE MOCENSKE SKUPINY, DOSAZENE SKUTECNYMI VITEZI, V JEJICHZ RUKOU JE VSAK V TAKOVEM POLITICKEM USPORADANI A DIKY POMERNEMU VOLEBNIMU SYSTEMU SOUSTREDENA OBROVSKA, NEPRUHLEDNA A NEKONTROLOVATELNA MOC, PAK ZE SVYCH KABINETU A SEKRETARIATU, VYSOKO V NEDOHLEDNU NAD HLAVAMI OBCANU-DANOVYCH POPLATNIKU, KTERYM BY ZA JEJICH TVRDE ZAPLACENE DANE MELI VELMI POCTIVE SLOUZIT A ZODPOVIDAT SE JIM Z KAZDEHO SVEHO KROKU, OVLADAJI ZIVOT CELE SPOLECNOSTI.

4) ZATIM CO VELMI LEVNY, PRO VSECHNY DOSTUPNY A Z DEMOKRATICKEHO HLEDISKA OBTIZNE MANIPULOVATELNY VETSINOVY JEDNOMANDATOVY A JEDNOKOLOVY VOLEBNI SYSTEM PRODUKUJE SILNE A Z HLEDISKA OBCANU-DANOVYCH POPLATNIKU VEROHODNE POLITICKE OSOBNOSTI, PEVNE SVAZANE S VOLICSKYM PROSTREDIM, ZE KTEREHO VZESLI A S JEHOZ DUVEROU STOJI A PADAJI, POMERNY VOLEBNI SYSTEM, VNUCENY VITEZI PORAZENYM, PRODUKUJE BEZCHARAKTERNI PATOLIZALY A POLITICKE PROSTITUTY, KTERI BY MELI PROBLEMY SE BEZ POMOCI SVYCH STRANICKYCH CHLEBODARCU, ROVNEZ DOSAZENYCH VITEZI, V NORMALNIM ZIVOTE SLUSNE UZIVIT. ZATIM CO VETSINOVY POLITICKY SYSTEM JE ZE STRANY OBCANU-DANOVYCH POPLATNIKU VYSOCE PRUHLEDNY, KONTROLOVATELNY A ZVOLENI ZASTUPCI JSOU V TOMTO SYSTEMU V PRIPADE SVEHO SELHANI OBCANY SNADNO ODVOLATELNI (PRO VYPSANI NOVYCH VOLEB STACI SHROMAZDIT NADPOLOVICNU POCET PODPISU OPRAVNENYCH VOLICU), VOLEBNI SYSTEM POMERNEHO ZASTOUPENI JE ZE STRANY OBCANU-DANOVYCH POPLATNIKU NEPRUHLEDNY, NEKONTROLOVATELNY A V TOMTO SYSTEMU ZVOLENI ZASTUPCI JSOU ZE STRANY PODVEDENYCH OBCANU NEODVOLATELNI.

KLADY A ZAPORY OBOU SYSTEMU:

5) JEDNOMANDATOVY A JEDNOKOLOVY VETSINOVY VOLEBNI SYSTEM MA, Z HLEDISKA SVOBODNYCH OBCANU-SVOBODNYCH DANOVYCH POPLATNIKU, VSECHNY VYHODY, ALE JEDNU DŮLEŽITOU NEVYHODU SYSTEMOVEHO RAZU:

TEN KDO ZISKA VE VOLBACH NEJVIC HLASU JE VITEZEM A BERE VSECHNO, I KDYBY PRO NEHO HLASOVALO Z NĚKOLIKA UCHAZEČŮ JENOM 30% OPRAVNENYCH VOLICU. DRUHE VOLEBNI KOLO, VE KTEREM BY SE PROTI VITEZI MOHLI DOMLUVIT TI, KTERI NEDOSTALI DUVERU VOLICU A SPOLECNE HO PAK VE DRUHÉM KOLE PORAZIT, SE V TOMTO SYSTEMU NEKONA.

6) POMERNY VOLEBNI SYSTEM NAOPAK MA, Z HLEDISKA SVOBODNYCH OBCANU-SVOBODNYCH DANOVYCH POPLATNIKU, VSECHNY SYSTEMOVE NEVYHODY, ALE MUZE MIT, ZA SPLNĚNÍ URCITYCH PODMINEK ZASADNI POVAHY, JEDNU DŮLEŽITOU SYSTEMOVOU VYHODU:

POKUD BY SE VOLBY KONALY NE VE 14 VOLEBNICH KRAJICH, JAKO JE TOMU DNES U NAS, ALE V JEDINEM CELOSTATNIM VOLEBNIM OBVODE (JAKO JE TOMU NAPR. V IZRAELI), VE KTEREM BY SE O DUVERU VOLICU UCHAZELY VSECHNY POLITICKE STRANY A HNUTI, SCHOPNE POSTAVIT NA SVÉ KANDIDÁTKY 200 SVYCH KANDIDATU DO STAVAJICI DOLNI KOMORY PARLAMENTU NEBO 81 SVYCH KANDIDATU V PRIPADE VOLEB DO HORNI KOMORY PARLAMENTU - SENATU. ZAJISTILO BY TO MAXIMALNI MOZNOU POLITICKOU PROPORCIONALITU, PROTOZE, NA PRIKLAD V PRIPADE VOLEB DO DNES 200-CLENNE DOLNI KOMORY PARLAMENTU, BY PRO ZVOLENI JEDNOHO POSLANCE 200-CLENNEHO PARLAMENTU POSTACOVALO POLITICKYM STRANAM ZISKAT NA UZEMÍ TOHOTO JEDNOHO CELOSTATNIHO VOLEBNIHO OBVODU 05% ODEVZDANYCH HLASU. PROPORCIONALNEJSI SYSTEM SI LZE, SAMOZREJME ZA SPLNENI VYSE UVEDENYCH PODMINEK, JENOM TEZKO PREDSTAVIT. BOHUZEL TO JE I V TOMTO IDEALNIM PRIPADE JEHO JEDINA VYHODA. VSECHNY UVEDENE NEVYHODY, POSUZOVANY Z HLEDISKA OBCANU-DANOVYCH POPLATNIKU, ZUSTAVAJI V PLATNOSTI.

ZAPORY OBOU POLITICKYCH A VOLEBNICH SYSTEMU LZE PRI ZACHOVANI VSECH JEJICH VYHOD VZAJEMNOU KOMBINACI SNADNO ELIMINOVAT:

7) ROZHODUJICI DOLNI 200-CLENNA KOMORA ZAKONODARNEHO SHROMAZDENI BY MELA BYT LIDSKY CO NEJKVALITNEJSI A MELA BY TEDY BYT VOLENA VETSINOVYM VOLEBNIM SYSTEMEM VE 200 MALYCH JEDNOMANDATOVYCH A JEDNOKOLOVYCH VOLEBNICH OBVODECH,

UVEDENY SYSTEM OBCANUM-DANOVYM POPLATNIKUM UMOZNUJE TO NEJDULEZITEJSI: SVE ZASTUPCE, KTERI BEHEM VYKONU SVE SLUZBY OBCANUM V JAKEMKOLI SMYSLU SELHALI, POMERNE SNADNO ODVOLAT. K TOMU POSTACUJE SHROMAZDIT ZAKONNY NADPOLOVICNI POCET PODPISU OPRAVNENYCH VOLICU A VYVOLAT V PRISLUSNEM VOLEBNIM OBVODE NOVE VOLBY.

8) HORNI KOMORA ZAKONODARNEHO SHROMAZDENI - DNESNI SENAT, HRAJE V POLITICKEM SYSTEMU ZEME MENE ZASADNI ROLI A PROTO BY TAM BYLA MAXIMALNI PROPORCIONALITA V ROZLOZENI POLITICKYCH SIL ZEME, DOSAZENA OVSEM NA UKOR LIDSKE, PROFESNI, MRAVNI A DUCHOVNI KVALITY, VICE KU PROSPECHU A MENE NA ZAVADU, NEZ BY TOMU BYLO V PRIPADE MNOHEM DULEZITEJSI DOLNI KOMORY ZAKONODARNEHO SHROMAZDENI.

9) POLITICKA STRANA PRAVY BLOK JESTE DISKUTUJE O TRETI, NEJVYSSI A POUZE NEKOLIKACLENNE KOMORE ZAKONODARNEHO SHROMAZDENI S OMEZENYMI PRAVOMOCEMI. TA BY OVSEM NEBYLA VOLENA, ALE DOPLNOVANA KOOPTACEMI Z PROSTREDI HLAVNICH DUCHOVNICH CENTER TETO ZEME. TATO DUCHOVNI CENTRA BY MOHLA TYTO OSOBNOSTI ZAJISTOVAT I HMOTNE. PODROBNOSTI VIZ. POLITICKE DOKUMENTY PRAVEHO BLOKU NA INTERNETU:

10) Nejdulezitejsi politicke dokumenty strany Pravy Blok je mozno najit na Internetu na techto adresach:

http://pes.internet.cz/clanky/14325_12_0_0.html

+ vsechny pripojene dokumentacni prilohy

a dale zejmena: http://www.cibulka.cz/petr/ver/pr/07.htm

a z tohoto analytickeho rozhovoru vychazejici programova preambule

politickeho programu nasi strany Pravy Blok:

http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn2000/nn1600/obsah/akce/01.htmKrondl / Valach

Diskuze mezi panem Krondlem, USA a panem Valachem, Brno

o přímé demokracii a pohledu na ni z hlediska "laika" ze

zámoří, je uložena na:

http://pdemokracie.ecn.cz/krondl.htm

Krondl / Valach

Diskuze mezi panem Krondlem, USA a panem Valachem, Brno

o přímé demokracii a pohledu na ni z hlediska "laika" ze zámoří.

Datum: 4. září 2001 21:42:17 +0200

Od: Milan Valach <valach@iol.cz> (M.V.)

V odpovědi na: John Krondl <johnkr@worldnet.att.net> (J.K.)

*********

1.) "Jsme presvedceni, ze vzdy, kdyz je rozhodováno o lidech, bez

moznosti úcinné kontroly tohoto rozhodování z jejich strany, je to k

jejich- nasí skode. Soucasný systém takovou moznost nedává."

Petr Cibulka: SOUHLASIM.

J.K. - Nevim, proc prichazite s tak tvrdou druhou vetou -- proc si

myslite, ze "soucasny system takovou moznost nedava" ? Mozna, ze mluvite

o systemu DOMA, ja tady ale proste ten pocit nemam.

M.V. - To že ten pocit nemáte Vy, neznamená, že ho nemohou mít

jiní Američané. Pokud vím, existuje i v USA pár skupin, a snad

ne tak nevýznamných co do počtu členů, které usilují o zavedení

přímé demokracie (rozuměj polopřímé). Ostatně na místní - státní

úrovni si to v řadě států USA občané zavedli. Takže ten pocit asi

měli (viz například odkazy na jejich adresy na našich stránkách).

Kontrola politiků ve volbách jednou za čtyři roky je neúčinná,

přesněji: již se stále rostoucí počet voličů s ní nehodlá smířit,

jiná skupina pak upadá spíše do politické pasivity - mluvím o

Evropě.

Je to demokratické, když voliči usilují o svůj větší vliv? Je to

demokratické, když jej mají v řadě států USA a ve Švýcarsku?

*********

J.K. - Co presne myslite tou "ucinnou kontrolou"? Mate snad na mysli

OKAMZITY ZAKROK, kdyz se Vam nelibi nejake rozhodnuti Vami zvoleneho

politika? Mozna, ze v tom to je -- Vy proste nechcete pockat ty 4 roky,

abyste ho vyhodili. To se mi ale zda prehnane a spis spolecnost brzdici

nez ji pomahajici. Kazdy "sef" si zaslouzi urcitou miru klidu ve sve

pozici, aby ji vubec mohl vykonavat. Nemuzete mu prece stale hazet

klacky pod nohy a cekat, ze to povede k nejakemu rozumnemu vysledku.

Petr Cibulka: OKAMZITY ZAKROK JE MYSLITELNY POUZE V DIKTATURE. STEZI V DEMOKRACII, KDE DEMOKRATICKE PROCEDURY BRZDI PRIPADNE NEGATIVNI DUSLEDKY OKAMZITYCH RESENI. I SBIRANI PODPISU A PRIPRAVA REFERENDYA NEBO NOVYCH VOLEB TRVAJI V NEJLEPSIM PRIPADE MESICE, NEKDY ROKY. NAVIC DEMOKRATICKA ROZHODNUTI VETSINOU NEJSOU NEVRATNA. I V REFERENDECH NEBO NOVYCH VOLBACH MUZE ZVITEZIT NAD NOSITELI ZMENY STATUS QUO.

VE SVYCARSKU MAJI OBCANE PRAVO ZRUSIT JAKYKOLIV PRIJATY PARLAMENTNI ZAKON, POKUD DOKAZI DO 3 MESICU SESBIRAT 100 000 PODPISU POTREBNYCH PRO VYPSANI REFERENDA A TOTO REFERENDUM VYHRAT. DOKAZETE SI NEKDO PREDSTAVIT, JAK BY DOPADLY CESKE ZAKONY, PRIJIMANE POLISTOPADOVYMI PARLAMENTY? I V NEJDEMOKRATICTEJSIM SVYCARSKU JE V PRUMERU 7% PARLAMENTNICH ZAKONU ZRUSENO REFERENDEM. TAKHLE VYPADA DEMOKRACIE!!!M.V. - To je zase trochu jinak. Velké v ve slově Vám naznačuje, že

jde o mne samotného, ale obávám se, že referendum není hlasováním

jednoho člověka. Skutečně jsem přesvědčen, a se mnou mnoho lidí po

celé Evropě, světě i USA, že by měli mít možnost zabránit přijetí

zákona, či jakéhokoliv jiného obecně významného rozhodnutí, pokud

dojdou k přesvědčení, že škodí jejich zájmům.

Je to demokratické? Já myslím, že ano.

*********

2.) "Nevidím ani dobrý smysl ve zrusení bariér pro vstup do parlamentu

(5%). Nevím, proc bych se mel radovat, ze mezi poslanci nedbajícími o

své volice, jsou i ti, kterí se tam dostanou z kandidátek malých stran?"

Petr Cibulka: POKUD MA BYT POLITICKY SYSTEM SYSTEMEM OTEVRENE SOUTEZE, MUSI BYT PREDEVSIM OTEVRENY PRO TY NEJLEPSI A TO BEZ OHLEDU NA JEJICH MAJETKOVE POMERY. KAZDA UMELA VSTUPNI BARIERA, FINANCNI NEBO PROCENTUALNI, DEFORMUJE A UMRTVUJE POLITICKY SYSTEM A JEHO POLITICKOU REPRESENTACI, POKUD MAJI BYT CHAPANY JAKO PRIROZENA SOUCAST ZIVOTA VYVIJEJICI SE LIDSKE SPOLECNOSTI A NE JAKO NECO, CO NA NORMALNI LIDSKE SPOLECNOSTI JENOM PARAZITUJE A CO BY DOTYK SE SKUTECNYM ZIVOTEM VE SVE MRTVOLNOSTI NEPREZILO. PRIZNAM SE, ZE MLUVIM PREDEVSIM O CESKE POLITICKE "ELITE"...

J.K. - Toto ukazuje na caste nepochopeni programu sdruzeni ROVNOST, o

kterem vim, ze s nim musime stale zapasit. Je to myslene takhle:

Vysledek zruseni prahu pro strany -- ve spojeni s PRIMOU VOLBOU JEDINCU

-- mozna sice povede zpocatku k tomu, ze si "kazdy zalozi svoji stranu"

a ze vzniknou "tisice malych stran", ale brzo si volici uvedomi, ze na

strane, ze ktere pochazi kandidat, proste NEZALEZI [protoze stejne zadny

prah, ktery by musel prekonavat, neexistuje] -- ze zalezi na CLOVEKU. To

naopak povede k ZMENSENI vyznamu stran a ke zvetseni vyznamu jedincu --

tak, jak je tomu v USA. Nepripada Vam nekdy divne, ze si v Americe

obcane klidne vystaci pouze se DVEMI hlavnimi stranami, prestoze tu

nejsou zadne prahy.......????? Tohle je ten duvod -- strany pro ne

proste NEJSOU tak dulezite jako pro Vas doma, zatimco jedinci JSOU

dulezitejsi nez jsou doma.

Nemohu samozrejme "tipovat", ke kolika stranam povede takovy system

doma, ale jednu vec vim jiste a vim ji z PRAXE -- zruseni prahu pro

strany ve spojeni s primou volbou jedincu [to spojeni je DULEZITE !]

povede doma ke snizeni zajmu obcanu o strany a zvyseni zajmu o jedince

-- a tak to ma byt, protoze demokracie JE volba jedincu, ne volba

nejakych velkych a mlhavych bloku zvanych "strany".

Zrovna tak to bude fungovat i naopak -- oni voleni jedinci se BUDOU

MUSET velice zajimat o svoje volice, protoze jim proste samotne clenstvi

ve strane moc nepomuze. Mluvim proste o JINAK fungujicim systemu nez je

ten doma, zatimco Vy si do toho stale pesimisticky promitate svoji

zkusenost z domova, coz je ovsem lidske.

M.V. - Nevím, proč si myslíte, že v Evropě je jen ČR. Obdobné

systémy jsou i v jiných evropských zemích. Ale to jen na okraj.

Přímá volba jedinců má význam jen ve spojení s jejich

odvolatelností kdykoliv. Jinak nejde o posílení významu občanů,

k tomu zde není žádný důvod, ale posílení autoritářství - kultu

silných osobností vedoucí ty méně silné (nejspíš finančně).

Jinak, pokud vím, i v USA se řeší otázka finanční náročnosti

volebních kampaní a role velkých peněz v nich. On skutečně může

kandidovat i obyčejný farmář na prezidenta, ostatně jako i u nás

a také se to tady stalo, i když to naposled byl, tuším, pekař.

Podstatná otázka ovšem je, co je třeba k tomu, aby měl reálné

šance. Obávám se, že v obou případech - evropském i americkém je

to stejné a že to záleží na podpoře dominantních skupin (kdysi

o tom vyšla v USA zajímavá kniha s názvem "Mocenská elita" od

Millse).

*********

3.) "skutecne lze predpokládat, ze tam, kde mohou skutecne a

rovnoprávne!!! rozhodovat lidé, tam dbají na ochranu svého zivotního

prostredí a nedovolí jeho devastaci. Prímá demokracie je pak metoda, jak

dát tomuto jejich prirozenému zájmu (vyplývajícímu ze snahy zustat

nazivu! minimálne) prostor pro uplatnení."

J.K. - Vychazite proste z predpokladu, ze by ekologove VYHRALI ve

vselidovem hlasovani o kyotske dohode v USA -- a PROTO se Vam zda

nespravedlive, ze zde neprobehlo o tom referendum. Ale co kdyby to

dopadlo naopak -- zastavali byste si i PAK referenda.........????????

Troufam si o tom silne pochybovat. Z toho, jak jste to napsal, je totiz

jasne, ze Vam jde uz o PROSAZENI URCITEHO OBLIBENEHO POZADAVKU, nikoliv

o demokracii jako takovou, ktera by prece mohla prinest i opacny

vysledek, ktery by se Vam nelibil.......

M.V. Jak jste přišel na ty ekology? Kde je o nich zmínka? Nebo si

snad myslíte, že vzduch potřebují jen ekologicky uvědomělí

aktivisté (Siera Club apod.)?

Tady se píše o občanech. Vyslovuje se zde určitý teoretický

předpoklad, který můžete empiricky testovat. Tedy jeho vyvrácením

by bylo uvedení statistiky, která by dokazovala, že když mohou

občané sami rozhodovat, volí většinou taková rozhodnutí, která

jsou z hlediska ochrany jejich životního prostředí neutrální.

Prostě, nelze zde vysledovat žádnou zákonitost. Proto jsem uvedl

příklady svědčící pro mé tvrzení, či odkazy na knihy, kde je

můžete najít (Země na misce vah).

*********

J.K. - Ac se sam klonim na stranu ekologu, troufam si tvrdit, ze vec

"ideologicky" zjednodusujete. Dam Vam priklad: dejme tomu, ze nejaky

podnikatel chce nekde postavit tovarnu. Argumentuje tim, ze jeho tovarna

a) da praci nekolika tisicum lidi v okoli; b) pomuze odstranit zavislost

na dovozu nejakeho zbozi. Slibuje navic, ze podnikne vsechna mozna

opatreni, aby dopad tovarny na zivotni prostredi byl minimalni. Proti

nemu bojuje nejake ekologicke sdruzeni. Spravny politik se musi nad

celou veci zamyslet a posoudit argumenty obou stran -- v podstate jako

soudce. Vysledkem bude velmi pravdepodobne nejaky KOMPROMIS, aby se "vlk

nazral a koza zustala cela" -- a je dost pravdepodobne, ze s nim nebude

ANI JEDNA strana uplne spokojena. TO JE DEMOKRACIE. Je to proste staly

mravenci boj od problemu k problemu, ktery se neda humpolacky jednim

razem vyresit nejakym "razantnim" -- jak se doma rika -- zpusobem.

M.V. - Může to tak být, jak píšete, nějaký kompromis. Ale to je

to, o co jde. Bez tohoto tlaku občanů by byl kompromis někde jinde

- o tom máte dost důkazů i z USA. Někdy to však dopadne jinak.

Občané obce Silherovice stavbu továrny zcela zamítli, občané města

Tábora zase odmítli v referendu výstavbu silnic přes místní park

atd. Ale i když je to kompromis, což je výborné, je jen těžko

představitelné, že by souhlasili s úplnou devastací svého města či

obce. Což se ale tam, kde tuto možnost nemají, děje dost často.

*********

J.K. - Jen tak uplne na zaver tohoto odstavce -- osobne si NEMYSLIM, ze

by ve vselidovem referendu Americane schvalili kyotskou dohodu, sorry...

Duvod je ten, ze a) o ni prilis mnoho nevedi, b) zase je okolni svet

tolik nezajima, c) spousta lidi ma tak rikajic svoje prakticke starosti,

kvuli kterym nema moc velky ohled na zivotni prostredi -- prace je pro

ne nakonec prednejsi, a proto by dali v onom priklade vyse prednost tomu

postavit tovarnu.

M.V. - Souhlasím s Vámi, to je docela dobře možné, podstatné ale

je, aby to bylo jejich vlastní rozhodnutí. Přesněji, aby měli

možnost takové rozhodnutí učinit - právo na iniciativu, které

nemusí být využito, ale může!!!

*******

4.) "Kde na nasich stránkách je napsáno, ze úcast na referendech je

povinná? Kde je tam napsáno, ze rozhodovat mají vedci?"

J.K. - Nemluvil jsem o vasich strankach, ale o vasem prohlaseni o

Bushovi. Hrozite se v nem, ze a) pouze 51% [nebo kolik] lidi chodi v

Americe k volbam; b) jak je to MOZNE, ze Amerika se nepripojila ke

kyotske dohode, kdyz prece VETSINA VEDCU se shoduje v hrozbe oteplovani

planety!!!???

Z toho jasne vyplyva, ze byste si zrejme prali jakousi "povinnou ucast"

obcanu na velkych rozhodovanich. Pak take to, ze nazor VETSINY VEDCU

povazujete za ZAVAZNY pro spolecnost. (Z toho mi beha mraz po zadech,

protoze uz jsem jednu "vedecky rizenou" spolecnost zazil, dekuji.)

Demokracie podle techto kriterii by se tedy dala definovat jako "VEDECKA

DEMOKRACIE" -- tj. demokracie, ve ktere maji vedci hlavni slovo a obcane

jim jenom maji prizvukovat a podporovat je v referendu "vuli lidu".

Myslim si ale, ze vedci -- a vubec nikdo -- nema mit v obcanskem

hlasovani VETSI slovo nez radovy obcan. Nechapu tedy, proc se nazorem

"vetsiny vedcu" vubec ohanet a tvrdit, ze system, ktery nazor te vedecke

vetsiny neprosadil, musi byt nutne nejak spatny. [O omylech az

falzifikatech vedcu, o jejich revnivosti, soutezivosti a podlezani

mocnym zase nekdy jindy.] Nejjednodussi by tedy proste bylo, aby

hlasovali rovnou samotni VEDCI -- nac se vubec zdrzovat s obcany ??????

Nazvalo by se to proste DIKTATURA VEDCU (misto proletariatu) a po

ftakach.

M.V. - Takže tady dole máte citovánu jednu pasáž z našeho

prohlášení. Obávám se, že si situaci někdy příliš zjednodušujete

tím, že vkládáte druhým od úst výroky, které neřekli. Pozor na to!

(Těch 51% máte z mailu od J. Poláka, nikoliv z našeho prohlášení.)

Toto je klíčová pasáž z našeho prohlášení:

Ať již se ztotožňujeme se stanovisky vědců a mnoha ekologických

organizací či nikoliv, jedno bychom přece jen měli společně

požadovat. Takováto životně důležitá rozhodnutí nemohou být

činěna na základě osobních přesvědčení a ekonomických zájmů úzkého

okruhu lidí kolem prezidenta a pod vlivem lobbystických tlaků

nejsilnějších finančních skupin. Co se týká všech, musí být také

všemi rozhodováno.

To by snad mělo stačit na objasnění.

*********

J.K. - podporu ve vselidovem hlasovani. Nikde se totiz tak dobre nedari

vsem moznym populistickym demagogum a rozmanitym "vladam silne ruky"

jako v prostredi, kde "vladne lid".

Jan Krondl

M.V. - Máte nějaký důkaz pro své tvrzení? Jen tak mimochodem, v

Evropě je mnohem silnější volání po přímé demokracie v zemích EU

než v tzv. postkomunistických. Podle průzkumů veřejného mínění si

70 až 80% občanů SRN a Holandska přeje schvalovat zákony přímo, v

referendu.

Silná ruka a vláda lidu - občanů se navzájem vylučují. Což je

dost zřejmé. Již jsme tady o tom diskutovali.

Milan Valach

*********

CLANKY