CLIVE GRANGER, ROBERT ENGLE

Nobelova cena za ekonomii 2003
---------------------------------------------------------------------

Ekonomie: Dokonalejší prognostické nástrojeZatímco loňský výběr laureátů Nobelovy ceny za ekonomii způsobil mírné překvapení, neboť ocenění putovalo někam na hranici mezi ekonomickou vědou a psychologií, letošní volba padla na dva vědce, kteří se zabývají matematickým jádrem ekonomie.


Britský ekonom Clive Granger z University of California v San Diegu a jeho americký kolega Robert Engle z New York University získali mezinárodní renomé bádáním nad interpretací statistických dat. Jejich práce vedla k důležitým objevům a vývoji nástrojů, které zdokonalily ekonomické předpovědi. Profesor Granger, který pochází z velšského města Swansea a v tomto semestru přednáší na Novém Zélandu, studoval závislost různých důležitých proměnných, například hrubého domácího produktu a domácí spotřeby. Data v časových řadách se samozřejmě proměňují a každá proměnná vykazuje nějaký trend. Dříve ekonomové ve vývoji těchto proměnných často viděli spojitost jen proto, že sledovaly podobný trend. Britský ekonom Granger však v 70. letech minulého století dokázal, že to nedává smysl. Jeho test závislosti pak umožnil ekonomům zjistit, která z proměnných sledujících stejný trend je pro vývoj určující. Až do zveřejnění Grangerovy práce se také mělo za to, že budoucí pohyb proměnné je stejně pravděpodobný oběma možnými směry. Pohled do minulosti přitom na konkrétních časových řadách dosvědčoval, že to není pravda. Jenomže tehdejší statistické modely nedovolovaly alternativní výklad. Pro správnou orientaci obchodníků s cennými papíry, pro stanovování úrokových sazeb centrálními bankami, ale i pro armádu ekonomických analytiků a teoretiků je přitom správná analýza důležitých dat zcela klíčová. Grangerova práce proto znamenala zásadní zlepšení metodologie v ekonometrii, což je název pro využití statistiky v ekonomické vědě. Také profesor Engle se věnuje ekonometrii a zaměřil se na studium výkyvů v časových řadách. Studoval především výkyvy v cenách akcií. Výsledkem jeho bádání jsou stovky nově vyvinutých statistických nástrojů pro zkoumání časových řad. Až do Engleových objevů si ekonomové mysleli, že výkyvy v proměnných jsou konstantní. Engle však sestavil modely, které umožňují předvídat budoucí výkyvy v proměnných na základě jejich minulého vývoje. Granger a Engle spolu v 70. a 80. letech minulého století působili na University of California v San Diegu. "Dost jsme spolupracovali. Pomáhali jsme si navzájem, ale každý z nás se zaměřil trochu jiným směrem," řekl v rozhovoru pro The New York Times Clive Granger. Engle a Granger byli letos mezi zhruba desítkou ekonomů označovaných za kandidáty na Nobelovu cenu. Nebyli však horkými favority, neboť dva odborníci na ekonometrii dostali stejné ocenění před třemi lety, a tak panovala shoda v názoru, že letošní Nobelova cena připadne ekonomickým odborníkům trochu jiného zaměření. Nobelův výbor však nakonec rozhodl jinak.

Lidové noviny, 11. 10. 2003, Jaroslav Plesl

SUPERHOME

DARIUS.CZ

HOME ZVON

xxx

SLOVNICEK

xxx

GLOBALNI PROBLEMY

xxx