Občanské sdružení na ochranu pacientů

se sídlem v Praze 2, Podskalská 24,

bylo v polovině 90. let zaregistrováno u ministerstva vnitra s hlavním cílem: napomoci v ČR takovým změnám zdravotnických zákonů, jež by české zdravotnictví přiblížily k právně vyspělým zemím. Tento cíl realizujeme studiem zahraničních norem z Evropy i zámoří, překladem do češtiny a poskytováním informací občanům i politikům. Srovnávací analýzou vybíráme ze zahraniční legislativy věcně shodná či velmi podobná řešení jak práv pacientů, tak celkové organizace systému zdravotní péče včetně institucionálního a finančního zajištění zdravotnického systému v jeho návaznosti na sektor sociálních služeb, ale i na oblast školství (výuka a vzdělávání profesních pracovníků) apod. - bez ohledu na to, zda se jedná o německy, anglicky či jinak mluvící země. Předkládáme politikům k úvaze zejména ta věcná řešení, jež dlouhodobě obstála na mezinárodní úrovni a objektivně nebyla dosud překonána žádným jiným lepším řešením.

K činnosti v oblasti legislativy jsme připojili i poradenství pro pacienty. Naše poradna funguje od podzimních do jarních měsíců na výše uvedené adrese vždy ve čtvrtek. Korespondenčně se pokoušíme řešit i problémy těch jedinců, kteří z nějakých důvodů nemohou využít přímo naší poradny, např. vězňů či psychiatrických pacientů. Nezískali jsme dosud žádnou finanční podporu, proto veškerá naše činnost závisí na osobních dispozicích členů sdružení.

Více než finanční podpora je však důležitější ochota politiků angažovat se za zkvalitnění právních předpisů, neboť v nedokonalém právním prostředí je takřka nemožné v praxi obhájit jakákoli základní práva občanů. Ochota politiků zabývat se oblastí práv nemocných, ale i zdravých pojištěnců je mizivá, chybí mimo jiné systematická profesionální příprava státních úředníků pro tvorbu kvalitnějších předpisů. Přestože během uplynulého desetiletí byly stávající české zdravotnické předpisy mnohokrát novelizovány, při srovnání s okolními vyspělými státy se jednoznačně ukazuje, že místo vyšší úrovně dochází spíše k prohlubování nedostatků. Naše sdružení se proto z tohoto důvodu obrátilo mj. na evropského komisaře pro lidská práva, jenž se zabývá monitoringem vývoje v postkomunistických zemí.

Vladimíra Bošková
předsedkyně OSOP
TEXTY

LINKY

HZPD

Hnuti za primou demokracii

ZVON

Refomni hnuti domacich a zahranicnich Cechu a Cechoslovaku

TEXTY

OSOP

xxx

SOUVISEJICI TEMATA A LINKY

DEVITALIZACE

xxx

LECITELSTVI

Zakon o zdravotni peci a kriminalizace lecitelu

AIDS
KONOPI

Hnuti za primou demokracii

pacienti.cz

xxx

doktorka.cz

xxx