SOCIÁLNÍ JISTOTY

SLOVNICEK DEMOKRACIE
---------------------------------------------------------------------

SOCIÁLNÍ JISTOTY, SOCIÁLNĚ CITLIVÁ POLITIKA

„Demokracie musí osvědčit sociální účinnost. Ale liberální chápání demokracie bylo omezené. Podle něho neměl demokratický stát při zajišťování práce a jistoty pro své občany zasahovat do tržního hospodářství. Nyní stojíme znova před stejnou problematikou. Probíhá rozsáhlý proces přesídlování obyvatelstva a koncentrace kapitálu a lidí. Námezdně pracující přicházejí o zaměstnání. Naše životní prostředí je ohroženo stále větším ničením. To jsou palčivé problémy ve všedním životě a snadno vyvolávají pocit nejisté budoucnosti. Jestliže je demokracie nezvládne, hrozí nebezpečí anarchie nebo že nedemokratické síly uchopí moc. Jde o to, oživit a obnovit demokracii v základech."

Olaf Palme

Olaf Palme, Švédský politik, člen Socialistické strany a premiér, který proslul kritikou USA za invazi ve Vietnamu a bombardování vietnamských vesnic. Po desetiletích spekulcí o tom, kdo jej zavraždil, se podařilo shromáždit dostatek důkazů o tom, že vraždu provedla spiklenecká skupina policistů z posilovny. kteří si díky zvýšené hladině mužských hormonů mysleli, že mají právo určovat chod dějin. Vražda byla organizovanou akcí, ve které byly zapojeny desítky policistů. Tito vlastizrádci a nepřátelé demokracie nebyli dodnes potrestáni, přestože je již známo, o které osoby šlo.
D. N.

in: www.reflex.cz

SUPERHOME

DARIUS.CZ

HOME ZVON

xxx

SLOVNICEK

xxx