DRMEK a HLOŠINA

IST ARCHA – ARCHEUS – HERBÁŘ
IST ARCHA - EKOLOG – PREDMET OCHRANY – ORGANISMY – ROSTLINY
IST ARCHA - EKOLOG – MATERIALY – DREVO
IST ARCHA - RECEPTAR – ZAHRADA – DREVINY
---------------------------------------------------------------------

Celkem dvě dřeviny nesou v naší zemi lidový název "česká oliva". Jde o hlošinu úzkolistou a drmek obecný. Pro jejich
podobnost v lidovém pojmenování a vzhledu jsou zde zařazeny do jednoho souboru.

rod HLOŠINA (ELAEAGNUS)

"Celkem existuje asi 40 druhů opadavých i stálezelených stromů nebo keřů, často pichlavých, původem z jižní Evropy,
Asie a Severní Ameriky. Jsou vesměs použitelné jako efektní solitéry nebo do rozvolněných skupin na větších plochách
a extrémně neúrodných půdách. Hlavní estetický účinek - olistění (často sříbřité) a plody. (Nenápadné voňavé květy.)

Některé druhy rodu ELAEAGNUS a jejich hybridy vysazované v zahradách
ELAEAGNUS angustifolia (hlošina úzkolistá)
ELAEAGNUS commutata (hlošina stříbrná)
ELAEAGNUS multiflora (hlošina mnohokvětá)
ELAEAGNUS pungens (hlošina pichlavá)
ELAEAGNUS umbellata (hlošina okoličnatá)
ELAEAGNUS x ebbingei (hlošina Ebbingeova)
ELAEAGNUS x pyramidalis (hlošina; české jméno nezjišt.)
ELAEAGNUS x reflexa (hlošina; české jméno nezjišt.)"

( http://dendro.mojzisek.cz/rod.php?id=175 )

Hlošina obecná, syn. hlošina úzkolistá (Eleagnus angustifolia L.) -
česká oliva, oliva bílá, oliva planá, oliva stříbrná, oliva voňavá (lidové názvy podle I. Rystonové)

Hlošina obecná je u nás častěji pěstovaná dřevina. Je to keř nebo strom s bělavými šupinami/chloupky na listech.
Pochází z jižní Evropy nebo Azie a podle lidové tradice jsou kvetoucí větvičky dobrou ochranou proti molům (Kresánek,
Nosreti). Hlošina úzkolistá a hlošina mnohokvětá jsou zajímavé i z hlediska využití jedlých plodů. Je medonosná, rychle
rostoucí,odolnější solným posypům komunikací; umožňuje hnízdění ptactva. Je doporučována Svazem školkařů ČR,
vhodná na zazeleňování navážek a ploch kolem komunikací, na neplodné půdy, uplatňuje se i v živých plotech volně
rostoucích. Také další uvedené druhy jsou často využívány v parcích, zahradách a plochách kolem komunikací.

Jedná se o široce rozkladitý, vzdušný keř nebo strom. Jako keř dosahuje výšky 6 - 10 m
a šířky 10 - 20 m. Jako strom je zvláštní tendencí k až horizontálnímu sklonu kmene. U starších stromů je vhodné
odstraňovat z málo vzpřímených částí kmene mechy a lišejníky pro prodloužení života stromu.

Listy hlošiny úzkolisté jsou opadavé, úzké, na líci střibřitě šupinaté.

Hlošiny jsou většinou medonosné rostliny


rod ŽELEZNÍKOVITÉ (VERBENACEAE)

Drmek obecný (Vitex agnus-castus L.) lidově Abrahámův strom, oliva (olivovník s jedlými plody je jinou rostlinou),
česká oliva, vrba mořská voňavá (lidové názvy podle I. Rystonové)

(Příbuznou rostlinou je např. sporýš).

"V mediteránní (středozemní) oblasti je domovem mnoho druhů, u nás všeobecně známých a pěstovaných. Příkladem mohou být z dřevin drmek (Vitex agnus-castus), ruj vlasatá (Cotinus coggygria), jasmín (Jasminum nudiflorum), Spartium junceum, borovice černá a její poddruhy (Pinus nigra), kaštanovník setý (Castanea sativa), z bylin chřest tenkolistý (Asparagus tenuifolius), čemeřice (Helleborus corsicus), šalvěj lékařská (Salvia officinalis), pivoňka lékařská (Paeonia officinalis), různé druhy česneků (Allium), štěničník vždyzelený (Iberis sempervirens). "

( http://www.sci.muni.cz/bot_zahr/ )

"Drmek obsahuje hormonálně účinné látky - z jeho plodů se v cizině vyrábějí přípravky uplatňované při menstruačních anomáliích a prostředky na zvýšení produkce mléka pro kojící matky. " (J. Kresánek).

"Drmek obecný dodává formuli 0,5% angusidů. Obsahuje progesteronu podobné sloučeniny, které stimulují uvolňování luteinizačního hormonu a potlačují uvolňování folikuly stimulujících hormonů, které se podílejí na vzniku menopauzálních obtíží. Pomáhá udržovat hormonální rovnováhu, zmírňuje náladovost, úzkostné stavy a nespavost. Již ve starém Řecku byl drmek obecný používán jako afrodisiakum."

( http://www.prozdravi.cz/tisk-hrt-bylinny.html )

"Charakteristika: K léčbě menstruačních obtíží se používá extrakt z drmku obecného (Vitex agnus castus). Drmek obecný obsahuje látky, které působením na dopaminové receptory v předním laloku podvěsku mozkového snižují zvýšené hladiny hormonu prolaktinu, což vede k úpravě menstruace a mírnění předmenstruačních obtíží.

Indikace: Používá se při poruchách menstruačního krvácení, při předmenstruačním syndromu (otoky břicha, nohou, rozlady, deprese).

Kontraindikace: Při přecitlivělosti na drmek obecný. Podávání v těhotenství a v období kojení. Před zahájením léčby je nutné vyšetření gynekologem.

Nežádoucí účinky: Nevolnost, zvracení, bolesti hlavy. Možnost zvyšování tělesné hmotnosti, napětí v prsou, pocit tíže v nohou.

Dávkování: Obvyklá dávka pro dospělé je 3,8–4,2 mg extraktu (tj. 1 potahovaná tableta) 1krát denně.

Délka terapie bez porady s lékařem: Jestliže se do 8 týdnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují či se vyskytnou nějaké neobvyklé reakce, je třeba doporučit pacientovi konzultaci s lékařem. Po 6 měsících užívání je nezbytné provést gynekologickou kontrolu!"

( www.samoleceni.cz )

SUPERHOME

DARIUS.CZ

HOME ARCHEUS

IST ARCHEUS

HOME BYLINAR

xxx

HOME EKOLOG

IST EKOLOG

HOME RECEPTAR

IST RECEPTAR

HOME IMHOTEP

IST IMHOTEP