Jíl, slín, rašelina, zemina

a jejich léčebné využití

xxxZvířata i lidé čas od času pojídají hlínu, jíl, písek nebo kamení. Nejčastěji jsou to právě ptáci, kteří si vypomáhají pískem a kamením při trávení potravy. Ptačí zobák nedokáže zpracovat potravu tak, jak to dokážou čelisti a zuby savců. K drcení potravy proto dochází u ptáků až v tzv. svalnatém žaludku. Spolykaný jíl, písek a kamení tomuto zpracování potravy napomáhají. Jíl, ačkoliv se zdá být měkkým, má vysokou čistící a abrazivní schopnost, čistí střevo, brání šíření hniloby způsobené plísněmi a houbami, narušuje povrch trávené potravy, pomáhá ji rozmělňovat, zvyšuje její povrch a usnadňuje tak na jedné straně asimilaci, na druhé straně snižuje koncentraci toxických látek, resp. nadbytečných živin a odvádí je z těla.

Někdy slouží hlína jako zdroj životně důležitých minerálních látek. Na tržištích v Ghaně si kupují těhotné domorodé ženy porce zeminy, které jsou na některé minerální prvky, především železo a měď, bohatší než minerální tablety vyráběné farmaceutickým průmyslem. Některé jíly obsahují významné množství vápníku, jiné (např. cihlářské a keramické) jsou na vápník chudé.

Atrakcí u jedné peruánské řeky jsou papoušci, kteří sem každé ráno přilétají na svou jílovou snídani. Je to nezvyklá podívaná. Mezi pozorovateli jsou i slovutní vědci, které vzrušuje jediná otázka: Proč? - Odpověď je šokující. Peruánští papoušci se vypořádali s problémem rostlinných jedů zcela neobvyklým způsobem: nevyvíjeli si zbraň proti rostlinným jedům ve vlastním těle, ale našli si ji v životním prostředí. Ptáci se totiž slétají jen na jednu vrstvu jílu, která vyniká schopností vazby na toxické látky, a jiné druhy jílu

Jíl požívají
Ara zelenokřídlí v celých hejnech, a další druhy papoušků
opice, např. jistý druh chápavé opice
tapír
pižmová prasata, divoká prasata


Všestranný jíl
"Jíl je hornina usazená v dávných mořích nabo v pevninských vodách. Liší
se barvou podle složení a příměsí, některé jíly byly přeměněny žárem magmatu
nebo zemním požárem na porcelánity. Více než 50% obsahu zaujímá jílová
hmota tvořená jílovými nerosty kaolinitem, ilitem aj. Hornina obsahuje různé
příměsi: křemenný prach, šupinky sericitu, chlority, uhličitany, organickou
hmotu aj. Je-li obsah uhličitanu vápenatého podstatný, jde o vápenitý jíl
(dříve označovaný slín). Jíl s vyšším obsahem vápna není vhodný pro
keramické výrobky. Vedle využití na cihlářské, hrnčířské a jiné keramické
výrobky se jíly používají na filtraci olejů (bělicí jíly), k čištění vlny a
suken (valchařské jíly) a k výrobě žárovzdorných výrobků (žárovzdorné jíly)."

Tolik hovoří příručky o technickém využití jílu. K tomu bych jen
připomenul, že mnohé národy používaly (a některé používají) cihlářské
jíly ke stavbám ze sušených nevypálených cihel. Jako malta I omítka
se používá opět jíl. Každoroční osvěžení vnějšího jílového nátěru pak
chrání budovy před poškozením cihel, ke kterým krátké lijáky v
těchto klimatických oblastech nestačí proniknout. Je to jistě energeticky
a ekologicky velmi šetrné stavitelství, avšak naprosto nevhodné např.
do oblastí s vyšší seizmickou aktivitou. Dnes se však budeme zabývat
úplně odlišnými vlastnostmi jílu.

"Kdyby lékárník udělal jílovou mast a pěkně by ji upravil, měl by tu
nejlepší mast a mohl by jí mnoho plných kelímků prodávat..." Farář
Kneip

V Kneippově systému přirozeného léčení sloužil a byl používán jíl ve
všech formách. Neméně tak u pastora Felkeho - a u obou s velkým
úspěchem.

Podle materiálů opatství ve Fuldě se jíl s velkým úspěchem používá k
ošetření kůry stromů. Také u nás byly konány úspěšné pokusy s ochrannými a
léčebnými jílovými nátěry kmene ovocných stromů.

Papoušci v přírodě požívají kousky jílu. Například na některých
březích řek v Jižní Americe se houfují jasně zbarvení papoušci ara
arakanga (Ara macao) a klovají do holé půdy. Důvod tohoto počínání není
přesně znám, nejprve se myslelo, že získávají z půdy důležité minerály,
avšak ty (např. vápník) obsahují jen některé druhy jílu. Že by papouškům
chyběl například vápník ovšem není také pravděpodobné, pokud jejich
potravu tvoří pestrá rostlinná strava v přirozené, nedenaturifikované
podobě.

Jíl má ovšem také značné absorpční a čistící schopnosti.
Nejpravděpodobnější je, že papoušci využívají jíl jako náhražku za živočišné
uhlí - u některých živočichů bylo pozorováno i užívání dřevěného uhlí z
ohnišť či požářišť. Papoušci často konzumují i značně toxické části rostlin
a podle potravní specializace může jíl řešit někdy až otázku přežití
jedince. Jíl může řešit i otázku poměru potřebných a patogenních
mikroorganismů v trávicím traktu. Jíl ovšem toxické látky a patogenní
mikroorganismy v trávicím traktu absorbuje spíše mechanicko-fyzikálně než
chemicky a není tedy zvlášť účinným prostředkem. Zato prakticky nemá
nežádoucí účinky a papušci ho mohou konzumovat relativně větší množství.
Jíl také pomáhá emulgovat a absorbovat tukové částice, což může hrát roli
při konzumaci většího množství olejnatých semen (pomáhá šetřit žluč).
Nadbytek tuku ve střevech nepůsobí příznivě na většinu živočišných druhů.
Jíl může v procesu trávení působit příznivě mechanicky i v žaludku podobně
jako písek, který někteří ptáci pozřou často ve velkém množství a u kterého
nežádoucí účinky (zejména pro savce) můžeme spíše předpokládat. Jíl s
obsahem uhličitanu vápenatého by teoreticky mohl sloužit jako antacidum (ke
snížení kyselosti v žaludku při pálení žáhy). Při zkoumání vlastností jílu
na živočišný či lidský organizmus byla doposud opomíjena také jeho jemná
ale efektivní abrazivní schopnost způsobená zejména obsahem křemenného
prachu. Zkuste umýt jednu skleničku tekutým saponátem a jednu jílem. Po
opláchnutí jílu budete rozdílem překvapeni - sklenička umytá jílem bude mít
vysoký lesk a bude evidentně čistší - jíl se vyrovná nejnovějším mycím
pastám s přídavkem abrazivních částic. Kdybychom mohli vidět bakterie lpící
na skle, rozdíl by byl ještě patrnější. Jíl můžeme využít nejen jako
ekologický a velmi hygienický mycí prostředek na nádobí (včetně skla či
nádobí silně zamaštěného) ale i jako "mycí" prostředek na žaludek a střeva
- je jisté, že se jeho abrazivní schopnost může projevit i tam a zbavit nás
nežádoucích plaků, resp. přizpět k regeneraci jejich mikroflory a střevní sliznice.

Léčivý účinek, který má jíl při některých kožních onemocněních se může
projevit i na střevní sliznici. Pravidelná očista střev může znamenat uklidnění
zápalových procesů, zlepšení imunity, trávení a stavu střev a tím i
prodloužení života. Pokud by se teoretické předpoklady a poznatky získané
pozorováním přírody potvrdily, mohl by jíl získat roli svým účinkem zcela
ojedinělého sanačního prostředku pro lidská střeva a významně doplnit
sortiment tzv. balastních, čistících a detoxikačních látek a prostředků
v humánní i veterinární medicíně a dále by mohlo být rozšířeno jeho
léčebné využití. Jíl pro vnitřní užívání nebo pro použití na pokožku s
trhlinami či škrábanci by měl být sterilní a neznečištěný. Jíl získaný z
hlubších vrstev nacházejících se v kompaktním bloku považujeme za sterilní.

Zvláštní kapitolu tvoří usazené materiály bohaté na minerální a
specificky účinné organické látky jakými jsou např. tzv. bahno od Mrtvého
moře nebo jemná vrstva organického materiálu na dně čistých říček a potoků,
kterou k léčbě kožních onemocnění doporučovala např. jasnovidka Vanga. Ty
však mezi jíly neřadíme.

Sestavil a doplnil: Darius Nosreti

Zdroje: Bionoviny, zahraniční přírodopisné filmy, David Burnie: Ptáci
(Vydavatelství Osveta), Fr. Němec: Klíč k určování nerostů a hornin (SPN v
Praze) a další

     


HOME ARCHEUS HOME LEKY NEMOCI

Viz též RUST v oddilu NEMOCI/STAV
a KOSTI v oddilu NEMOCI/SYSTEM-P
a OSTEOPOROZA v oddilu NEMOCI/SYSTEM-P
a CEVY, TLAK, SRDCE ve větvi SYSTEM-O
a VAPNIK, HORCIK, JOD a KREMIK v oddílu LEKY/PRVKY
a MLEKO v oddílu ZIVOTOSPRAVA/POTRAVINY
a npř. BIOMIN-H, DOLOGRAN, KALCIUM, MAGNESIUM v oddilu LEKY/FIREMNI NAZVY
a ZDRAVI DETI, ZDRAVI ZEN, ZDRAVI SENIORU a ZDRAVI REPRODUKCNI v oddilu NEMOCI/STUDIE nebo ZIVOTOSPRAVA/STUDIE