Audiovize a tisk v regionech (VUSC)
----------------------------------------------------------
    Diskuse
Úvodní stránka
Zpravodajské linky
Politické linky
Kontakt pro příspěvky
Prague journalist
Syndikát novinářů
Diskuse o tisku a PRESSKARTELUryvek ze

Zápisu z 8. schůze zahraničního výboru, která se konala ve dnech 18. - 19. listopadu 1998

Přítomni: L. Zaorálek, M. Doktor, J. Kohlíček, V. Laštůvka, M. Máče, V. Nájemník, J. Payne, M. Ransdorf, V. Štěpová, P. Tollner, J. Vlach, V. Vymětal, J.Zahradil

Omluveni: J. Karas, K. Kühnl, J. Svoboda, P. Šulák

(O audiovizi se mluvilo v 1. bodu pořadu:)

1. Zahájení schůze
Příprava plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na r. 1999 Informace náměstka ministra zahraničních věcí Pavla Teličky o aktuálním stavu přípravy České republiky na přístup k Evropské unii
.....

V kapitolách kultura a audiovize - byl zde identifikován problém "televize bez hranic" - 50 % vysílané produkce musí být evropského původu, 10 % nezávislé produkce evropského zahraniční a bezpečnostní politika - zásadně nemáme problémy průmyslová politika - ve střednědobé perspektivě by zde neměly být problémy, ale souvisí s jinými problémy a proto si ji nechává EU otevřenou /privatizace, restrukturizace/ telekomunikace a informační technologie - je předpoklad, po přijetí nového zákona o telekomunikacích /nezávislé postavení regulátora/ by neměly být problémy.