---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT-protest - neoficiální stránky

KAUZA DRAHOŠ
Úvodní stránka
Clanky
Kontakty
Portal ZVONU
Politické linky
Zpravodajské linky
PRESSKARTEL
AUDIOVIZE
http://www.ceskenoviny.cz/view-id.php4?id=20020109F02753&tbl=blesky

Drahošovi vyslovena nedůvěra

Čtk dnes, 9. 1. 2002, oznámila, že "Rada České televize dnes rozhodla, že na obsazení funkce ředitele brněnského studia ČT bude vypsáno nové výběrové řízení. Neschválila návrh generálního ředitele ČT Jiřího Balvína, aby studio vedl dál jeho dosavadní ředitel Zdeněk Drahoš. Balvín navrhl jmenovat Drahoše na doporučení výběrové komise, radní však soudí, že Drahoš ztratil důvěryhodnost pro to, aby brněnskou televizi řídil dalších šest let."

Tím dokončilo svůj oběh jedno z koleček, která se začala nejvíce točit v čase velké televizní televizní krize před jedním rokem a velký televizní protest a jím iniciovaná obnova televizní rady přinesly navzdory mým vlastním pochybnostem další konkrétní a podle mého názoru i žádoucí výsledek.

Generálnímu řediteli ČT Dušanu Chmelíčkovi bylo již v říjnu 2000 Radou České televize zasláno podání skupiny iniciativy "Brno na přelomu století". K tomuto materiálu si vyžádal stanovisko od ředitele ČT Brno PhDr. Zdeňka Drahoše. Vyjádření ředitele ČT Brno k "Podnětům …." bylo generálnímu řediteli zasláno dne 27.10.t.r.
Na základě těchto materiálů uložil generální ředitel kontrolnímu útvaru, aby provedl v Televizním studiu Brno kontrolní šetření a rozhodl, že pro tuto kontrolní akci bude kontrolní útvar posílen některými pracovníky odborných útvarů.
Rozsah kontroly byl dán především obsahem podání skupiny "Brno na přelomu století".
Kontrolní akce byla zahájena dne 8.11.2000 a skončena dne 4.12.2000 a vynesla na povrch důkazy k řadě podnětů a odhalila i mnoho dalších nedostatků.
Přestože další komise a některá média se znažily dané podněty bagatelizovat, v čase tzv. televizního protestu se vlivem ozdravné společenské atmosféry i zjištěných skutečností vyhrotila situace mezi ředitelem a zaměstnanci ČT Brno natolik, že se bez ohledu na zjištěné skutečnosti stalo setrvávání dosavadního ředitele na funkci obecně neúnosným. Nepomohla zřejmě ani dobrá pozice Drahoše v Konkursu, který se konal před dvěma měsíci pod vedením předsedající brněnské radní Heleny Fibingerové. ČTK píše: "Na stížnosti bývalých Drahošových podřízených a komunikační problémy mezi Drahošem a dalšími pracovníky brněnské ČT upozornil radní Erazim Kohák. Proti Drahošově jmenování byl i předseda rady Jan Mrzena a dalších devět radních, nikdo nebyl pro. Nové výběrové řízení by mělo být vypsáno do příštího úterý."
Kdo si chce fakta o této kauze připomenout, může zalistovat v dokumentech na stránce
http://www.darius.cz/ct_protest/cl18.html

Darius Nosreti

(zdroj z webu ČTK: rem zr kš)

------------------------------------------

Televizní vzbouřenci proti Zdeňku Drahošovi

Bude trockistická revoluce televizních vzbouřenců s cílem prosazovat vlastní personální zájmy dál pokračovat?
Bohužel nebyl Britským listům zprostředkován kompletní materiál Zdeňka Drahoše, takže zatím zveřejňujeme pouze dokument vzbouřenecké strany. Britské listy samozřejmě budou publikovat v plné verzi i jakékoliv prohlášení Zdeňka Drahoše.

Konstatujeme, že kontrolní zpráva Dušana Chmelíčka o pochybných způsobech, jimiž vedl brněnské studio Zdeněk Drahoš, je velmi závažná. (V Britských listech je zde; Drahošova obhajoba je v BL zde.) Bohužel však tzv. "iniciativa" Věc veřejná nemá absolutně žádný mandát stylizovat se svatouškovsky do role arbitra etického jednání, poté co si její členové ukradli a k propagandistickému vysílání ve vlastní věci zneužili od prosince 2000 Českou televizi. Lidé, níže jmenovaní by měli mít alespoň základní ponětí o slušnosti a měli by si uvědomit, že nemají naprosto žádný morální kredit k tomu, vyžadovat v ukradené České televizi, která jejich rebelií ztratila poslední zbytky veřejnoprávního statutu, jakoukoliv nápravu. (Kdyby měli minimum slušnosti či inteligence, z televize by poté, co z ní od prosince 2000 udělali, sami odešli. Zdá se nám totiž, že jejich provinění je v podstatě na téže úrovni jako případná provinění pana Drahoše, ne-li horší.) Stejně hloupě se i dál diskreditují čeští pseudointelektuálové jako Ivan Klíma, Jiřina Šiklová či Ludvík Vaculík a Jiří Stránský - ten projevuje porozumění veřejnoprávní televizi i demokratickým principům např. i tím, že v minulých dnech zakázal autogramiádu knihy "V hlavních zprávách: Televize", ve svém Pen klubu v Praze.) Upozorňujeme, že v mnoha ohledech je níže publikované prohlášení televizních vzbouřenců hrubě subjektivní a zkresluje fakta. Tím se nijak nezastáváme Zdeňka Drahoše, jehož činnost jakožto šéfa brněnského studia by na základě Chmelíčkovy zprávy měla být bezpochyby zkoumána, nikoliv však těmto hrubě zaujatými vzbouřenci, kteří svou činností bezostyšně prosazují vlastní agendu. Doufejme, že někdy do ČR pronikne - a i Pen Club či Jiřina Šiklová, Ludvík Vaculík a Ivan Klíma - pochopí - princip neúplatné nestrannosti. Nechápeme, jak je možné, že si tito lidé neuvědomují naprosto zásadní věci, jako je princip objektivity, a jak za komunismu se propagandisticky vrhají na podporu jedné, skutečnost bezostyšně zkreslující strany, jejíž integrita je tím, co provedla v minulých týdnech, navždy nenávratně ztracena. Člověk musí mít opravdu silné nervy a hroší kůži, když v současnosti podepisuje prohlášení, kde se jeho jméno objevuje vedle Adama Komerse či Jiřího F. (sic!) Potužníka. Všimněte si třeba, že níže uvedený text cituje jako údajně objektivní důkaz příspěvek "spoluspiklenkyně" vzbouřenců Lídy Rakušanové, která podporuje vzbouřeneckou kauzu v RSE, přestože má v České televizi vlastní pořad, a není tedy nestranná. Je to špína. Je z toho totiž zjevné, že proti Drahošovi protestují zejména lidé, jimž byly zrušeny projekty. I kdyby byl Drahoš skutečně zkorumpovanáý podvodník, skutečnost, že jsou na věci lidé, kteří proti němu protestují, osobně zainteresováni, jejich protest diskredituje. V normálnější zemi - jako je Velká Británie - bývá obžalovaný propuštěn u soudu, dopustí-li se sdělovací prostředky urážky soudu a publikují-li vůči obžalovanému kriticky zaměřené články. Obhájce obžalovaného v takovém případě právem argumentuje, že byl případ ve veřejné aréně zkreslen, porota je ovlivněna a obžalovanému by se nedostalo spravedlivého rozsudku. Obávám se, že totéž učinili nyní v případě Zdeňka Drahoše televizní vzbouřenci i jejich pošetilí stoupenci z pražského Pen Klubu: svou zaujatou kritikou v podstatě znemožnili objektivní vyšetřování tohoto případu. Alespoň v civilizované zemi by tomu tak bylo. (JČ)


V pátek 23.2.2001 vydala iniciativa Česká televize - věc veřejná prohlášení k návštěvě generálního ředitele ČT pana Jiřího Balvína v Brně.

Původní prohlášení zatím podepsali: Martin Dohnal, Táňa Fišerová, Štěpán Hájek, Pavel Jirásek, Ivan Klíma, Adam Komers, Jan Kraus, Jiří Kuběna, Libuše Ludvíková, Jan Moláček, Božena Petrová, Lenka Plachá, Jan Plachý, Zdenek Plachý, Jiří F. Potužník, Monika Rychlíková, Břetislav Rychlík, Jiří Stránský, Jan Šabata, Jiřina Šiklová, Ludvík Vaculík, Jiří Voráč.

Téhož dne na toto prohlášení reagoval ředitel studia ČT Brno pan PhDr. Zdeněk Drahoš.

Na jeho vyjádření se iniciativa ČT - věc veřejná rozhodla odpovědět.

V Brně 23.2.2001

Prohlášení ke středeční návštěvě generálního ředitele ČT Jiřího Balvína v Brně
Jiří Balvín se v průběhu své první brněnské návštěvy ve funkci generálního ředitele setkal pouze s vedením ČT Brno. Nesetkal se s kritiky vedení ČT Brno z iniciativy ČT - V V, ani s nikým ze sedmi v období krize v ČT propuštěných zaměstnanců - kritiků brněnského vedení a to přesto, že byl o tato setkání požádán. Ve večerních hodinách sdělil naopak novinářům, že kontrolní zprávu bývalého generálního ředitele Dušana Chmelíčka, na jejímž základě Chmelíček navrhl Radě ČT odvolání ředitele ČT Brno Zdeňka Drahoše, nepovažuje za tak závažnou, aby kvůli ní pozastavil Drahošovi funkci. Toto prohlášení považujeme za zarážející.

Zdeněk Drahoš:

Chmelíček nenavrhl radě Drahošovo odvolání na základě účelové kontrolní akce, to by přece nenavrhoval nápravná opatření, termínovaná do 31.3. následného roku! Akce nebyla vůbec uzavřena, Brno podalo v domluveném termínu své vyjádření, doplnění a potřebné dokumenty.

Chmelíčkův návrh na Drahošovo odvolání Rada ČT zamítla poměrem hlasů 9:0! Celkem výmluvný fakt.

Iniciativa ČT - VV (reakce na stanovisko Zdeňka Drahoše):

Součástí Chmelíčkovy kontrolní zprávy byla opatření, termínovaná k vykonání ihned. Protože Zdeněk Drahoš vzápětí na kontrolní zprávu odpověděl podle kontrolní komise "vyhýbavým a nicneříkajícím" způsobem a protože se odmítl Dušanu Chmelíčkovi ke zprávě podstatně vyjádřit, generálnímu řediteli víceméně nezbylo nic jiného, než navrhnout Radě ČT Drahošovo odvolání. Zdeněk Drahoš tedy postupoval tak, že faktické dokončení kontroly podle harmonogramu kontrolní zprávy znemožnil.

Chmelíčkův návrh na Drahošovo odvolání zamítla nekompetentní a zpolitizovaná Rada ČT, která způsobila největší krizi ve veřejnoprávní televizi a ve společnosti v poslední době. Navíc Rada, která za zády tehdejšího ředitele Chmelíčka intrikovala se Zdeňkem Drahošem, připravovala mu na zřejmou politickou zakázku post generálního ředitele ( podle tvrzení členů Rady - například Jany Dědečkové, Františka Mikše a trvalého prosazování Drahoše poslanci ODS Kateřinou Dostálovou a Petrem Plevou ). Spojení s touto Radou nakonec dokládá četnost Drahošových telefonátů v okamžicích odvolávání ředitele Chmelíčka, jeho trvalá neloajalita a zákeřné podrazy proti nadřízenému a kolegům z kolegia GŘ, jeho okamžitá nominace do Hodačova týmu na post programového ředitele i blízká spolupráce s touto Radou při podpoře Hodačových kroků.

Velmi nešťastné je podle nás to, že pan generální ředitel označil (pro MF Dnes) za "spekulaci" svědectví ostravské redaktorky Jany Lorencové, která dosvědčuje, že jí Drahoš nabídl úplatek, natočí-li příspěvek ve prospěch Železničního stavitelství.

Zdeněk Drahoš:

Článkem se už zabývá advokátní kancelář, vůbec o ŽS nebyla řeč, sama pí. Lorencová to potvrdila.sama žádá o tiskovou opravu, informoval o tom na KGŘ M.Petronec. Místo pěti setkání byla pouze dvě (ověřeno turnikety,a to 4.8. 99 a 23.5.2000) žádné "oťukávání" se neuskutečnilo, při prvním jsem jí předal materiály Úřadu pro hospodářskou soutěž, který zrušil výběrové řízení radnice Brno-střed. Můj postup byl zcela standardní, brněnské studio investigativní pořad nemá, předal jsem materiály redaktorce, které jsem si vážil. Nadstandardní odměny jsem nesliboval, žádný fond nemáme, "podobné věci" jsme nikdy nerealizovali.

Iniciativa ČT - VV:

Z písemných materiálů, které Zdeněk Drahoš v této souvislosti předal Janě Lorencové, vyplývá, že výsledkem jejich jednání měla být práce ve prospěch Železničního stavitelství. Měla být natočena reportáž s cílem podpořit návrh Železničního stavitelství na zrušení výběrového řízení, podaný na Úřad pro hospodářskou soutěž, jehož se Železniční stavitelství neúspěšně zúčastnilo. Protože se však ŽS umístilo ve výběrovém řízení na třetím místě, doufalo pochopitelně, že má při eventualitě zrušení výsledků výběrového řízení naději na úspěch. Vzhledem k tolikrát prokázané propojenosti firmy ŽS s ředitelem ČT Brno je uvedené svědectví Jany Lorencové alarmující skutečností, kterou by se měl Drahošův nadřízený samozřejmě podrobně zabývat (včetně seznámení se s písemnými důkazy, které jsou k dispozici).

22. února tvrdil Zdeněk Drahoš, že se Jana Lorencová byla u něj jedenkrát, 24. února už je to náhle dvakrát. Jana Lorencová však trvá na tom, že se s Drahošem setkala více než dvakrát, o jejích jednáních s Drahošem byli ostatně informováni její ostravští kolegové, ochotní to dosvědčit.

K tématu "zvláštních fondů" Zdeňka Drahoše ještě vyjádření Jaromíra Marka:

Jmenuji se Jaromír Marek a v brněnském studiu České televize jsem pracoval od jara 1995 do léta 2000 jako redaktor zpravodajství a vedoucí vydání. Dovoluji si tvrdit, že o situaci v brněnském studiu jsem poměrně dobře informován, většinu případů, o kterých se v souvislosti s dr.Drahošem hovoří jsem zažil doslova na vlastní kůži a jsem připraven kdykoli dosvědčit vše o "reportážích na zakázku". Také proto jsem byl na jaře 2000 z České televize, jak říká dr.Drahoš, "odejit".

S velkým zájmem jsem přečetl článek v MF Dnes, svědectví ostravské redaktorky Jany Lorencové, která dosvědčuje, že jí Drahoš nabídl úplatek, zpracuje-li příspěvek ve prospěch Železničního stavitelství. Zejména pasáž, kde se hovoří o nadstandardní odměně ze "zvláštního konta". Ve chvíli, kdy jsem zmíněný text četl, jsem si vzpomněl na jeden rozhovor s dr. Drahošem, který se odehrál na podzim roku 1995, tedy více než před pěti lety! Tehdy jsem se připravoval na tříměsíční cestu mimo Evropu, kde jsem, mimo jiné, točil i dva dokumenty, které později uvedla Česká televize. Bylo domluveno s vedením studia, že na tyto tři měsíce si beru neplacené volno. Během jednání s dr. Drahošem jsem se jej zeptal, zda by nebylo celou věc možné řešit jinak, tedy abych i po dobu natáčení, byť v zahraničí, pobíral plat. A tehdy, a jsme konečně u jádra věci, mně dr. Drahoš řekl: "Nemůžu Vám dávat plat, ale až se vrátíte, můžeme se domluvit na nějaké odměně, která Vám ztrátu platu vykompenzuje! Existují totiž různá konta, ze kterých se takovéto věci dají zaplatit!" To byl rok 1995! V téže době vyšlo najevo, že Česká televize nabízela prostřednictvím jisté soukromé reklamní agentury skrytou reklamu ve vysílání pravidelných veletržních bloků, které se připravovaly pro Studio 6. Pokud si vzpomínám, psal o tom časopis Strategie a celá kauza měla i jakousi dohru. Jestli tyto věci, tedy existence "různých kont" a aktivita na veletrzích, spolu souvisely se můžeme jen dohadovat, zrovna tak jak se asi nepodaří prokázat jiné vazby a souvislosti. Na každý pád mohu dosvědčit, že jakési konto či konta alespoň ve zmíněném období nejspíš existovala a dr.Drahoš s nimi, dle jeho vyjádření, mohl disponovat.

S pozdravem

Jaromír Marek

Rybářská 9

Brno

Firmy pro niž byly v Brně prokazatelně natočeny desítky propagandistických reportáží i skrytých reklam.

Zdeněk Drahoš:

Žádný důkaz nebyl předložen, z 8.000 zpravodajských příspěvků za poslední více než tři roky bylo 14, v nichž se aktivity ŽS a.s. zmiňují, a to: 3x sponzoring ODS, 11x koridory, z toho jenom jednou je tato firma zmíněna! Tyto infomace přinášely i další regionální sdělovací prostředky.

Iniciativa ČT - VV:

Redaktoři zpravodajství, kteří museli odejít z ČT Brno, a hlavně celá současná redakce zpravodajství i Chmelíčkova kontrolní zpráva však tvrdí a dosvědčují něco zcela jiného. Vzhledem k četnosti a způsobu výskytu příspěvků o ŽS v kontextu ostatních zpravodajských příspěvků JMV a vzhledem ke způsobu, jak byly tyto příspěvky zadávány k natočení, je evidentní, že šlo o více, či méně skrytou reklamu na aktivity této firmy. Zdeněk Drahoš zapomíná mezi příspěvky označené kontrolní zprávou a svědectvím zpravodajů zahrnout aktivity dceřiné společnosti ŽS Brno - firmy AZ Servis. Připomínáme ještě existenci potvrzení vystaveného Drahošovým šéfem zpravodajství Karlem Burianem pro ing. Aleše Pohanku ředitele jedné z dceřiných společností ŽS, firmy AZ Servis Brno, že si na většinu svých příjmů vydělává jako kameraman České televize v Brně. Do dnešního dne pan Pohanka nebyl schopen jmenovat jediný ( ! ) pořad brněnského studia na němž ve vysoce specializované profesi kameramana pracoval.

Téže firmy, jejíž skandály, například podíl na vytunelování zámku v Moravském Krumlově, Drahoš kryl.

Zdeněk Drahoš:

Drahoš nic nekryl, příspěvek nestáhl z vysílání. Iniciativa ČT - VV:

Naprostý opak dosvědčuje např. korespondence mezi Zdeňkem Drahošem a bývalým starostou Moravského Krumlova Jiřím Braunerem ( celá korespondence je k dispozici, má ji i ministr kultury ), z níž vyplývá, že Zdeněk Drahoš s Karlem Burianem účelově lhali po řadu měsíců starostovi, zastupitelům, občanům města i kulturní veřejnosti. Oni zabránili odvysílání natočených materiálů o tunelování zámku v Moravském Krumlově firmou ŽS. Celá korespondence je mimo to důkazem morálního selhání Zdeňka Drahoše a je pro pověst veřejnoprávního média ostudnou.

Přikládáme část přepisu z reportáže redaktorky Lídy Rakušanové v Rádiu Svobodná Evropa:

Jak vypadaly poměry v brněnském studiu, líčil 18. prosince, tedy dva dny před Hodačovým jmenováním, na tiskové konferenci někdejší vedoucí směn v tamním zpravodajství Jaromír Marek:

"Konkrétně v roce 97 vyvstala kausa zámku v Moravském Krumlově, tehdy ještě to byl zámek, ve kterém bylo sídlo Slovanské epopeje Alfonse Muchy ještě než se vrátilo zpátky do Prahy, a ten zámek byl v katastrofálním stavu. Tehdy starosta Brauner, který dnes již není starosta, ale je stále zaměstnán na městském úřadě v Moravském Krumlově - můžete si klidně zatelefonovat, určitě rád bude hovořit - zveřejnil věc, která se týkala pozadí toho zámku. Byla to právě firma Železniční stavitelství, která asi v roce 91 získala tento zámek do svého vlastnictví, zastavila jej, jak se to tehdy dělalo, klasickým způsobem. Ten zámek se vytuneloval, zastavil se u Poštovní banky České Budějovice, dostalo za to Železniční stavitelství několik desítek milionů korun. Potom se ty peníze splácely klasicky, tehdy se podařilo převést tento objekt na tehdy velmi problematickou firmu z Pelhřimova JIKO Směr, což - kdo si pamatuje na ta léta - byla jedna z těch klasických tunelářských firem. Dnes jsou ti lidé snad i ve vězení a tehdy s tímto skutečně vystoupil starosta Brauner a začalo se o tom točit i ve zpravodajství České televize. Točila to tehdy - dnes již opět odejitá kolegyně doktorka Kolejková. Skutečně tam se rozkrylo to, že tam byl záměr tunelovat ten zámek jak se to tehdy dělalo. Tehdy na přímý pokyn ředitele Drahoše se ta reportáž zastavila, nevysílala se, potom následovalo x dopisů starosty Braunera řediteli Drahošovi. Všechny ty dopisy ten člověk má u sebe, je ochoten kdykoliv je komukoliv ukázat. Dopadlo to tak, že došlo k absurdnímu zákazu, že do Moravského Krumlova zpravodajství jezdit nebude. A skutečně několik roků do Moravského Krumlova nejezdila Česká televize točit cokoliv, s kýmkoliv, najmě s panem starostou, do okamžiku, když v dalších volbách nebyl ve své funkci potvrzen. Jedna věc. Další věc. AZ Servis - tak to v té zprávě je - AZ je dceřiná společnost Železničního stavitelství, samozřejmě všechny věci, které se odehrávaly kolem této firmy se přirozeně točily v brněnském zpravodajství, ať už všechny možné vernisáže v obskurní galerii, která je v Autosalonu, tam se skutečně točilo, je to i v těch zprávách, desítky reportáží, točily se věci, kdy AZ Servis jako jeden z mnoha firem nebo dealerů Škodovky začal prodávat v Brně Felicii. Točila se reportáž o tom, že v AZ Servisu už se prodává Felicie, točily se všechny možné skryté reklamy o tom, jak se plní Felicie na náměstí Svobody pingpongovými míčky jakožto nějaký pseudozápis do Guinessovy knihy rekordů, zkrátka všechno, co nějakým způsobem souviselo s Železničním stavitelstvím, AZ Servisem vždy bylo zaznamenáváno. Docela markantní příklad toho, jak ta provázanost tam je, někdo z Mladé fronty DNES si jistě vzpomene, že 13.8.99 přinesla Mladá fronta docela zajímavou informaci o tom, že Železniční stavitelství bylo jedním z těch tajných sponzorů volební kampaně ODS."

Téže firmy, od které Drahoš získal pozemek na stavbu své vily.

Zdeněk Drahoš:

Přesně: Drahoš koupil! Pozemek, který průkazně a doložitelně v plné výši zaplatil.Poslední splátku již má připavenu na svém osobním účtu, a to za dvě ukončená stavební spoření.Toto prohlášení Jiří Balvín vydal, aniž se seznámil s celou kauzou důkladně.

Jiří Balvín se celou kauzou naopak důkladně zabýval. Iniciativa ČT - VV:

Zdeněk Drahoš neříká pravdu. Jiří Balvín nemluvil s Janou Lorencovou, ani od ní neměl k dispozici podklady, které Lorencová od Drahoše obdržela, nemá k dispozici korespondenci v kauze Moravský Krumlov. Důkladně posoudit tuto kauzu bez uvedených indicií a vyslechnutí svědectví zaměstnanců studia není dost dobře možné. Nakonec fakt, že Zdeněk Drahoš soukromně obchoduje se stejnými firmami, s nimiž uzavírá jako ředitel instituce financované z peněz veřejnosti - tedy koncesionářů -obchody, by vedl v civilizovaném světě k okamžitému odstoupení. Opakujeme: Firma Spolstav, firma bývalých zaměstnanců studia, získávající pravidelně milionové zakázky od ČT Brno, staví řediteli téhož studia vilu na pozemku získaném od firmy pro kterou se v Brně natáčeli jednostranné propagandistické reportáže, firmy od jejíž dceřiné společnosti studio nakoupilo automobily, firmy o jejímž propojení se Zdeňkem Drahošem nelze pochybovat

Zaráží nás také nezájem Jiřího Balvína, s nímž přistupuje k propuštění v období krize v ČT - sedmi zaměstnanců ČT Brno a k prokázaným lžím, kterými Zdeněk Drahoš celou situaci zdůvodňuje.

Zdeněk Drahoš:

Brněnské studio má letos vyrobit cca o 250 pořadů méně než loni, ti zaměstnanci, kterým nebyla prodloužena jejich termínovaná pracovní smlouva, se bezprostředně podíleli na cca 23O z těchto škrtnutých - nikoli Drahošem - pořadech. Prokázaně zde lže někdo jiný. Iniciativa ČT - VV:

Žádáme kolegium Generálního ředitele, aby vyzvalo PhDr. Zdeňka Drahoše k předložení důkazů o tom, kým a kdy byly škrtnuty tyto pořady:

Čas pro rodinu

Salón

Kvarteto

AZ Kvíz

Intolerace

PhDr. Monika Rychlíková byla dramaturgyní cyklu Čas pro rodinu

Mgr.Jiří Šimáček Ph.D. byl dramaturgem Salónu

Mgr. Marek Horoščák byl dramaturgem Kvarteta

Mgr. Pavel Kocman byl dramaturgem AZ Kvízu

Břetislav Rychlík byl s polovičním úvazkem dramaturgem Intolerance

Mgr. Hana Sedalová pracovala jako asistentka produkce na Času pro rodinu,

Intoleranci, příležitostně na pořadech Za dveřmi je AG a Salónu


Všechny pořady jsou dosud ve vysílacím schématu!

Byl zrušen pouze pořad Pyramida dramaturgyně PhDr. Jany Svobodové a pořad Pavučina dramaturga Marka Horoščáka.

Sám Zdeněk Drahoš v okamžiku, kdy byl vyzván k úsporám, zcela neprofesionálně a neekonomicky vyškrtnul několik let připravovaný a už celé dva roky roztočený 12 dílný cyklus o dějinách českých cirkusů a varieté, přestože jeho náklady byly přes nesmírnou náročnost velmi nízké, přestože bylo ve výrobním úkolu dokončení cyklu v roce 2 001. Autory cyklu o tom neinformoval a nechal je připravovat natáčení na leden a únor. Tento krok prokazatelně vede k likvidaci několika let práce a zničení celého konceptu seriálu.

Fakta předložená Zdeňkem Drahošem hodláme předložit Stálé poslanecké komisi Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky jako doplněk k dřívějším vyjádřením Zdeňka Drahoše pro ČTK a ČRO Radiožurnál.

Současně přikládáme stanovisko programového vedení České televize pro ČTK a žádáme, aby s tímto stanoviskem byl Zdeněk Drahoš konfrontován.

Vážená paní Fojtová,

ve zprávě ČTK z 5. 2. 2001 jsme si s údivem přečetli vyjádření ředitele TS Brno Z. Drahoše k našemu stanovisku k ukončení termínovaných smluv s několika dramaturgy TS Brno. Podle tvrzení pana Drahoše jsme se právě my zasadili o to, aby byl brněnskému studiu ČT snížen výrobní úkol. Z vysílacího plánu ČT na rok 2001 byly podle něj díky nám vyškrtnuty pořady, se kterými byla spjata většina lidí, jimž nebyla prodloužena smlouva. Jsme šokováni tím, jak pan Drahoš zkresluje skutečnost a dává ČTK informace, u kterých je snadné si ověřit pouhým pohledem do televizního programu, že se nezakládají na pravdě.

Zmínění dramaturgové - Jiří Šimáček, Marek Horoščák, Břetislav Rychlík, Monika Rychlíková a Pavel Kocman - pracovali např. na cyklických pořadech Salón moravskoslezský, Čas pro rodinu, Intolerance?, AZ-kvíz, Kvarteto. Tyto projekty byly hodnoceny kladně mj. právě pro pečlivou a tvůrčí dramaturgickou práci. Čas pro rodinu i Salón byly vzhledem ke své kvalitě a užitečnosti přeřazeny do lepšího vysílacího času na program ČT1. Kromě těchto cyklických pořadů, vysílaných dále i v roce 2001, jsme projevili velký zájem o pokračování natáčení sběrného projektu Český cirkus, který opět připravovali lidé, jimž nebyla prodloužena pracovní smlouva. Tím, že byli zmínění dramaturgové nenadále a nečekaně odvoláni uprostřed práce, vznikají problémy. Ty se již projevily např. při nedostatečné přípravě témat pro publicistické pořady z cyklu Intolerance?, který převzala paní producentka Kučerová, jejíž doménou jsou jinak převážně hudební pořady. Pozastaveno bylo i natáčení cyklu Český cirkus. Dále se musíme ohradit proti tomu, že by na naši žádost byl snížen výrobní úkol brněnskému studiu. Pan Drahoš dobře ví, že všechny útvary České televize musely o něco snížit své původní plány a představy, protože jinak by byl neúnosným způsobem překročen rozpočet České televize. Zapomněl dodat, že více než v TS Brno či Ostrava se muselo šetřit v útvarech ČT Praha. I po tomto snížení rozpočtu výrobního úkolu celé České televize by se bývalo muselo čerpat z rezervy z minulých let. Právě takto postavený rozpočet byl jedním z hlavních kroků, kterým Rada ČT odůvodnila odvolání generálního ředitele ČT Dušana Chmelíčka.

Zároveň je na místě dodat, že stanovení rozpočtu není v kompetenci pracovníků ředitelství programu. Ti se musí v případě nutnosti snižování rozpočtu a tím i výrobního úkolu podřídit rozhodnutí generálního ředitele, ředitele výroby a techniky a finančního ředitele České televize. Pro úplnost ještě přikládám naše vyjádření k stanovisku Z.Drahoše ke kontrolní zprávě.

S pozdravem

Markéta Luhanová, ved. plánování a koordinace programu

Alena Müllerová, hlavní dramaturgyně ŘP

Ivan Hubač, hlavní dramaturg ŘP

Jiří Pittermann, býv. poradce GŘ pro program

Václav Čapek, bývalý programový ředitel České televize

Začátek formuláře Jsme znepokojeni výroky Jiřího Balvína, jimiž označuje svědectví desítek zaměstnanců (nejenom ze zpravodajství!) o účelové manipulaci a zasahování do pořadů ze strany vedení studia jako neprůkazné. Neomluvitelné chování Zdeňka Drahoše v období krize v ČT i před ní dokazuje, že Drahoš je osobností snadno politicky manipulovatelnou. Obáváme se proto i nyní politické manipulace celého problému.

Zdeněk Drahoš:

Kdo zde určuje, co je neomluvitelného? Jaké politické manipulace?

Iniciativa ČT - VV:

K neomluvitelnému chování Zdeňka Drahoše v čase krize v ČT , kromě výše zmíněných intrik s Radou a politiky proti Dušanu Chmelíčkovi, připomínáme stanovisko redakce zpravodajství ČT Brno ze dne 29. 12. roku 2 000, dokládající mimo jiné fakt, že Drahoš nabízel Janě Bobošíkové do jejích zpráv příspěvky brněnských zpravodajů bez jejich vědomí!

V Brně 29. prosince 2 000

Redakce zpravodajství ČT Brno vyjadřuje hluboké zděšení a nesouhlas s přístupem úřadujícího ředitele brněnského studia ČT pana PhDr. Zdeňka Drahoše k práci brněnské redakce zpravodajství v posledních několika dnech.

Ačkoliv pan ředitel věděl, že redakce nesouhlasí s užitím svých příspěvků ve vysílání týmu Jiřího Hodače a Jany Bobošíkové, žádným způsobem se zaměstnanci brněnské redakce nekomunikoval. Místo toho vyjednával se soukromými komerčními televizními společnostmi ve snaze zajistit vysílání Hodačova týmu. Tímto svým postupem výrazně poškodil prestiž zpravodajské redakce, jejich jednotlivých členů i celého brněnského studia ČT. Během posledních dvou dnů se v současné kritické situaci nezajímal o obsah vysílání Jihomoravského večerníku, který byl i v těchto těžkých chvílích připraven jako relace vyvážená a objektivní. K odstřižení celého brněnského studia od vysílacích frekvencí veřejně nezaujal žádný postoj, ačkoliv musel vědět, že jeho osobní stanovisko redakce očekává.

Těmito kroky spojil Zdeněk Drahoš svoji osobu s novým generálním ředitelem panem Jiřím Hodačem a ředitelkou zpravodajství Janou Bobošíkovou. Z těchto důvodů žádáme, aby pan PhDr. Zdeněk Drahoš zvážil svoji rezignaci na funkci ředitele brněnského studia.

Obracíme se tímto na Mediální komisi Parlamentu ČR, aby se kritickou situací v TS Brno zabývala. Současně vyzýváme generálního ředitele Jiřího Balvína, aby přehodnotil svoje stanoviska vůči některým alarmujícím kauzám ČT Brno (Železniční stavitelství, skryté reklamy, zásahy do zpravodajství atd.). Nemůžeme přistoupit na argumenty Jiřího Balvína, podle nichž je jeho prioritou pouhé uklidnění situace v ČT. Jeho dosavadní přezíravý postoj vůči předloženým důkazům a svědectvím považujeme za nebezpečný a v důsledku ohrožující nezávislost a důvěryhodnost celé ČT.

Zdeněk Drahoš:

Jiří Balvín se naopak s kritiky setkal již o týden dříve, v Brně potvrdil, že chce dostat obě strany k diskusi u jednoho stolu. Žádný důkaz o zásazích do vysílání nebyl předložen, žádný důkaz o požadavcích na skrytou reklamu nebyl předložen. Není zde spíše vhodné uvažovat o sebezáchovném boji? O zrůdné kampani? A pomluvách?

Iniciativa ČT - VV:

Jiří Balvín se setkal pouze se dvěma redaktory RZ z Brna. Dosud se však nesetkal ani s mluvčími iniciativy ČT - V V v Brně, ani se zástupci sedmi propuštěných zaměstnanců. Z obou těchto skupin lidí vychází Drahošovi hlavní kritici, kteří na chybný způsob vedení brněnského studia otevřeně a veřejně již dlouho poukazují.

Zásahy do vysílání potvrzuje nezávisle na sobě celá řada bývalých i současných zaměstnanců ČT Brno. Ještě v říjnu roku 2 000 tvrdil Zdeněk Drahoš, že se jedná o lži, které šíří několik ukřivděných zaměstnanců studia, kteří byli " odejiti". Když v průběhu prosince 2 000 přibyla svědectví současných zaměstnanců a v lednu 2 001 jejich společné stanovisko ( podepsané celou redakcí zpravodajství ) přenesl při veřejném slyšení v Senátu České republiky Roman Ondrůj, je možné považovat toto za přehlédnutelné a zpochybnitelné? Důkazem jsou přece právě tato svědectví. Jaký důkaz má Zdeněk Drahoš?

Řadu faktů a svědectví o působení Zdeňka Drahoše připravujeme jako součást obsáhlejšího materiálu o porušování a zneužití principů média veřejné služby a ohrožování demokratických principů ve společnosti. Tento materiál je připravován pro mezinárodní novinářské organizace.


Iniciativa Česká televize - věc veřejná

(in Britské listy)
------------------------------------------------------------------------

Autor: MF DNES
Jedním z posledních počinů odvolaného ředitele České televize Dušana Chmelíčka bude jeho návrh televizní radě, aby odvolala šéfa brněnského studia Zdeňka Drahoše. Chmelíček, kterého Rada ČT zbavila funkce minulý týden, to řekl na setkání pořádaném občanským sdružením Brno 20/21, které Drahoše opakovaně kritizuje. O řediteli brněnského studia Drahošovi se spekuluje jako o možném vážném kandidátovi na místo ředitele ČT. S odvoláním Chmelíčka a s fungováním rady nesouhlasí někteří zaměstnanci ČT a lidé, kteří s televizí dlouhodobě spolupracují.
------------------------------------------------------------------------

Kontrolní zpráva z brněnské ČT (doslovné znění na konci této stránky)
Kontrolní zpráva rozebírá například problematiku dramaturgie brněnského studia, hospodaření a podezření ze skryté reklamy.
V oblasti hospodaření se kontrolní zpráva dotkla například výše honorářů režiséra Jiřího Sequense za jednotlivé díly seriálu Hříšní lidé města Brněnského.

V oblasti nemovitostí kritizuje smlouvy o nájmu nevýhodné pro ČT nebo chybějící doklad o souhlasu Rady ČT s pronájmem, i když získání souhlasu rady ukládá zákon. Předseda rady Miroslav Mareš redaktorovi iDNES řekl, že on sám pro odvolání Zdeňka Drahoše hlasovat nebude. "Samotná kontrolní zpráva neobsahuje návrh na odvolání a ani výsledek kontrolní zprávy mě o nutnosti jeho odvolání nepřesvědčuje," řekl. Kdy rada o návrhu Dušana Chmelíčka bude jednat, ještě sama neví. "Musíme to v radě teprve projednat," dodal Mareš. Drahoš čelí obviněním z nečistého hospodaření v ČT Brno Ředitel brněnského studia ČT se pokusil o vlastní obhajobu v brněnském zpravodajském pořadu Jihomoravský večerník. Všechna obvinění, která se proti nashromáždila, odmítl. Nelegální prodej pozemků České televize byl podle něj předem dojednán a schválen vedením ČT a je právně v pořádku. Kritici Drahošovi vyčítají i skrytou reklamu, která se ve vysílání studia objevuje. Podle Drahoše je obvyklé, že se při přenosech z motoristických show objevují na obrazovce loga nejrůznějších firem. Chmelíčkův návrh na jeho odvolání komentoval Drahoš slovy: "Je to v podstatě velmi neobvyklý jev, aby odvolaný ředitel dělal taková poměrně zásadní opatření. Uvidíme, jak se návrh bude vyvíjet dál." Už před tím Drahoš uvedl, že je rozhodnut kandidovat na Chmelíčkovu funkci. "Aniž bych chtěl, musím se nyní konkursu na tuto funkci zúčastnit, protože jinak by se to dalo chápat jako mé přiznání chyb, což odmítám," řekl Drahoš.

Dodal, že Chmelíček může návrh na jeho odvolání pouze předat Radě ČT.

Že by rada Drahoše na jeho návrh odvolala, však přijde Chmelíčkovi jako "nejméně pravděpodobná" varianta.

Ještě minulý týden tvrdil, že personální opatření vůči Drahošovi, který je podle výsledků mimořádné kontrolní akce zodpovědný za vážné nedostatky, nehodlá učinit. Změnu svého postoje vysvětlil následným Drahošovým chováním. Pondělní Lidové noviny píší, že ačkoli Drahoš minulý týden s výsledky kontroly příliš nepolemizoval, nyní svůj postoj změnil. Podobného názoru je i Chmelíček.

"Mluví teď jinak, než když byl ve čtvrtek na hodinové schůzce se mnou. Tam byl velmi smířlivý a připustil pochybení a slíbil, že podnikne náležitá opatření," řekl deníku Chmelíček. V úterý se uskuteční před televizí demonstrace Chmelíček ve funkci zůstane do zvolení svého nástupce. Uzávěrka přihlášek do konkursu na místo generálního ředitele ČT je v úterý.

V úterý se má také přímo na Kavčích horách uskutečnit demonstrace. Radě ČT tak má být bráněno v procesu zvolení nového ředitele. "Lidé z různých organizací se budou snažit zabránit radě, aby šla volit", řekla mluvčí nové iniciativy "ČT - Věc veřejná" Alena Müllerová.

Předseda rady ČT Miroslav Mareš řekl, že je vysoce nepravděpodobné, že by rada o novém řediteli rozhodla již v úterý.

Profesionálové vyhlásili válku Radě ČT Zastavit výběrové řízení na nového ředitele České televize! Konec současné Rady ČT! Podobných petic vzniklo v tomto roce několik. Až v neděli 17. prosince se však drtivá většina profesionálů, kteří mají s veřejnoprávní televizí něco společného, dokázala dohodnout. Předseda rady Miroslav Mareš petici příliš nekomentoval, jen uvedl, že radní si za rozhodnutím odvolat Dušana Chmelíčka stojí a hodlají pokračovat v plnění svých pravomocí podle zákona. "Stávající rada a především to, že je tento orgán vybírán podle politického klíče, ohrožuje další fungování televize," prohlásil Břetislav Rychlík, mluvčí nové iniciativy ČT - Věc veřejná. Pod tuto větu se podepsal zástupce televizních odborů, Fero Fenič či Jiří Bartoška, lidé z profesních asociací i několik spolupracovníků odvolaného ředitele Dušana Chmelíčka. Jak chtějí proměnit petici v realitu? "Bez projevu občanské neposlušnosti to nepůjde," naznačil producent Petr Vachler. O konkrétním postupu neměli jeho kolegové zatím jasno. Nátlakové akce by však měly začít už v pondělí 18. prosince. "Pojďme do ulic," vyzval své kolgy pracující pro ČT producent a režisér Fero Fenič, "jen tak lidi přesvědčíme, že je situace vážná." "Není to jen politika," dodal Jiří Bartoška o tlacích vyvíjených na ČT, "jde i o peníze. Nezapomeňte, že ČT má téměř pětimiliardový rozpočet."

Dostálová a Langer: Rada by odstupovat neměla Členka sněmovní mediální komise Kateřina Dostálová z ODS i šéf komise a místopředseda ODS Ivan Langer odmítli požadavek na odstoupení členů Rady České televize. Nebrání se však tomu, aby v budoucnu usedli v radě spíše známé osobnosti. Volbu generálního ředitele veřejnoprávní televize, o níž dosud rozhoduje rada, by podle Dostálové mohla v budoucnu převzít Poslanecká sněmovna. K protestům se připojují další K protestům proti Chmelíčkovu odvolání a ke kritice Rady ČT se připojila sdružení "Děkujeme, odejděte!" a Impuls '99. Občanské iniciativy požadují pozastavení volby nového generálního ředitele, odvolání Rady ČT, projednání situace v obou komorách parlamentu a veřejnou diskusi o politické nezávislosti a odbornosti rady. Ke kritice rady se přidal i výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, podle něhož její členové jednají podle stranických zájmů. "Tím je soustavně porušován platný zákon o ČT," řekl předseda výkonného výboru Martin Skyba. Samotné odvolání Chmelíčka ale podle FITES není porušením zákona. Občanské iniciativy vítají i vznik nové iniciativy ČT - Věc veřejná a podporují manifestaci, kterou svolala na úterý. Odvolání v krátké době už druhého ředitele ČT považují zástupci obou občanských sdružení za nekompetentní a v rozporu s elementární etikou profesního chování. "Rozhodně protestujeme proti tomu, aby lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s médii, zasahovali do obsahu a personálních otázek veřejnoprávní televize," uvedli v prohlášení. Kromě zastavení rychlého výběru nového ředitele požaduje FITES i okamžité projednání nového zákona o ČT. To by mělo podle Skyby pozměnit způsob návrhu a volby členů televizní rady a zajistit jejich politickou nezávislost. Výkonný výbor vyzval členy FITES, Otakara Koska a Martina Vadase, aby se účastnili výběrového řízení na post ředitele ČT a trvali na tom, aby slyšení kandidátů bylo veřejné. Kdo půjde do konkursu Kateřina Fričová, donedávna ředitelka televize Prima, se s největší pravděpodobností konkursu na nového ředitele veřejnoprávní televize zúčastní. V úterý hodlá Radě ČT předat vše potřebné pro účast ve výběrovém řízení. Účast v něm oznámil i ředitel brněnského studia ČT Zdeněk Drahoš a podle internetového deníku Svět namodro se o funkci chystá ucházet i Petr Sládeček, který za sebou má zkušenosti z TV Nova. "Kontaktovalo mě několik osob, že se chce zúčastnit... Mám informace, že se několik lidí přihlásí," řekl bez bližších podrobností předseda Rady ČT Miroslav Mareš. Její sekretariát večer uvedl, že zatím obdržel jen dvě přihlášky v nedostatečné elektronické podobě. Uzávěrka je v úterý. O Fričové se jako o vážné kandidátce na funkci ředitele ČT po Dušanu Chmelíčkovi dosud pouze spekulovalo. Fričová na Kavčích horách pracovala jako produkční 13 let. V roce 1993 přešla do vznikající Novy, poté se stala ředitelkou TV Prima. Z ní odešla v říjnu po třech letech. Jak se zachová finanční ředitel ČT Ladislav Paluska, se nepodařilo zjistit. Paluska minulý týden uvedl, že po oslovení televizní radou zvažuje, zda se konkursu zúčastní. Jakub Unger (MF DNES), čtk, ids

TÉMA - DALŠÍ ČLÁNKY Ve stejný den, kdy šéf brněnského studia České televize Zdeněk Drahoš potvrdil, že se hodlá ucházet o křeslo generálního ředitele ČT, se dozvěděl i nemilou zprávu: ze své dosavadní funkce bude odvolán. Odcházející ředitel Dušan Chmelíček se s týdenním zpožděním rozhodl zareagovat na výsledky kontrolního auditu, který vedení televize nechalo v listopadu v Brně udělat.

------------------------------------------------------------------------
Z kontrolní zprávy mimo jiné vyplývá, že vedení brněnského studia dlouhodobě zvýhodňovalo soukromé firmy, o některých z nich dokonce ČT sama točila příspěvky, které kontroloři označili za "reklamní". "Zpravodajské příspěvky, které se týkaly firmy AZ Servis, několikrát prezentovaly komerční a reklamní aktivity této firmy," stojí ve zprávě. Skrytou propagací bylo podle auditorů i několik dokumentů, ve kterých se v "hlavní roli" objevily terénní automobily Nissan či raftingové čluny s logem Gumotex. Velké výhrady má zpráva i vůči některým smlouvám o pronájmu, které označuje za nevýhodné pro ČT. "Právní předpis nebyl porušen, ale morální ano v případě, kdy byly pronájmy realizovány s firmou, jejíž společníci anebo statutární zástupci byli ještě v době uzavření smluv zaměstnanci ČT," upozorňuje kontrolní závěr. Zdeněk Drahoš a jeho nejbližší spolupracovníci výsledky auditu opakovaně odmítli. Včera se však vůbec poprvé za výsledky zprávy postavili i někteří bývalí Drahošovi podřízení. "Společnosti jako AZ Servis měly v Brně vždycky otevřené dveře," prohlásil Jaromír Marek, který v brněnském studiu působil pět let. Podle jeho slov stál za porušováním zákona o ČT jednoznačně právě Zdeněk Drahoš. "Pamatuji si jednu poradu, na které nám oznámil: Odteď budu občas potřebovat, abyste natočili něco tak, jak řeknu. Nesplnění tohoto nařízení budu považovat za porušení pracovní kázně," tvrdí Marek. Dušan Chmelíček, který o závěrech zprávy věděl už několik týdnů, včera uvedl, že Drahoš v osobním rozhovoru pochybení přiznal a slíbil nápravu. Proto údajně generální ředitel jeho odvolání odložil. "Aniž bych chtěl, musím se nyní konkursu na tuto funkci zúčastnit, protože jinak by se to dalo chápat jako mé přiznání chyb, což odmítám," řekl Drahoš agentuře ČTK. Chmelíček může Drahošovo odvolání jen navrhnout, schválit je musí Rada ČT. Někteří z jejích členů přitom už minulý týden navrhovali, aby se novým ředitelem televize stal právě šéf brněnského studia. Jakub Unger (MF DNES)

| Ode zdi ke zdi…
Martin Schulz komentuje: Na pozadí posledních událostí kolem České televize, kdy na straně jedné pozorujeme bohorovnou aroganci státem placených úředníků - zastánců (byť oklikou, ale jistě) politicky kontrolované veřejnoprávní televize; proti kterým stojí část televizních pracovníků, podporovaných stovkami lidí z příbuzných profesních skupin - zastánců politické nezávislosti veřejnoprávní televize - tedy na pozadí tohoto (zatím nejnovějšího) střetu o vývoj demokracie v České republice se zřetelně ukazuje, že rozvojové země prostě v této době do Evropy nepatří…
------------------------------------------------------------------------
Podle mého je na vině myšlenková hra, kterou provozuje větší část politické reprezentace, a která spočívá v tom, že je veřejnosti předstírána jakási "normálnost" v transformačním procesu ve směru od totality k občanské společnosti. Díky vystoupením a prohlášením pokud možno co nejvyšších politických zástupců nejen státu, ale i jednotlivých partají, je vyvoláván dojem, že vyspělost společnosti se odvíjí od porovnávání jakýchsi statisticky popsatelných ukazatelů, a že v jejich normovaném plnění (nazývaném "přibližování k Evropské unii") jsem docela dobří. Je to trochu tragikomické zjištění, už vzhledem k tomu, jak se národně často chlubíme tím, že jsem duchovní křižovatkou Evropy, jakýmsi historickým "tavícím tyglíkem" vší civilizační vyspělosti a moudrosti. Mám za to, že v posledních jedenácti letech obecně pokleslo jakési vědomí dějinných souvislostí - jinými slovy: duchovní nadhled, kterým oplývaly intelektuální elity této společnosti v dobách totality, byl vystřídán buranským výklad pojmu "svoboda". Horší zjištění je, že mocná část kdysi nadhlížejících duchovních elit se - pravda, v zájmu zachování si vlastních mocenských pozic - onomu ledabylému výkladu pojmu "svoboda" přizpůsobila a morální úpadek společnosti se nijak nesnaží korigovat. Běžný a životaschopný postup, při kterém se každá nová generace nějakým způsobem postaví k nezřetelnému, leč existujícímu odkazu generací předcházejících, přijme tento odkaz jako ponaučení i závazek, a na základě nových poznatků a (pardon) vlastního svědomí přinese cosi nového k tomuto historickému dědictví - to se tu prostě, přinejmenším na úrovni tzv. "politiky" - "zaseklo." Poslední - více než dva roky - jsme svědky podivného úkazu. Vládnoucí mocenské seskupení jako by po svém znovu vynalézalo pravidla nejen politického chování (včetně vzájemné komunikace i komunikace s veřejností), ale zároveň vynalézalo (či stanovovalo) pravidla pro život společnosti. Děje se tak bez ohledu na to, že v jiných částech světa tento proces probíhá jinak - totiž právě s ohledem na ony nepsané "tradice" či nepsané "závazky" vůči obecněji platným civilizačním normám. Ještě stručněji vyjádřeno: bez toho, aby se (pro nás prokletá) minulost dala nějak uchopit, je třeba si jí vůbec pořádně uvědomit. To, co v současné době prožíváme je spíše podobno periodicky se vracejícímu záchvatu nějaké hrozné nemoci. Úměrně s tím, jak mocenské špičky ztrácejí kontakt s realitou, ubírají na své schopnosti (i chuti) komunikovat s veřejností, kterou vnímají jen jako své podřízené - a úměrně s úpadkem komunikace se zhoršuje i výkon samotných komunikačních prostředků. Nechci hájit, ani pomlouvat to, co vychází například ze zpravodajství veřejnoprávních médií. Nicméně - je nutné si přiznat, že do korektnosti, která by jim (společně s patřičným nadhledem, či objektivitou) slušela, mají mnohdy dost daleko. Konkrétněji: naprosto seriózní sestava informací ve zpravodajské relaci (lhostejno zda rozhlasové či televizní) je poměrně pravidelně proložena jakýmsi emotivním výronem, který znehodnotí nejen tu jednu zprávu, ale také celkovou serióznost zpravodajství. Ještě konkrétněji: ve chvíli, kdy se policii podaří dopadnout slavně-neslavně prchajícího vězně Jiřího Kajínka, chápu vstřícnou radost příslušného redaktora, kterému bezpečnostní orgány "přihrají" do ruky exkluzivní záběry ze zatýkání padoucha. Ovšem - radost redaktora jen něco jiného, než jeho profesní čest. V tomto smyslu je - podle mého - jaksi nevhodné skočit policii na tenhle sladký "lep" a odvysílat ve večerním zpravodajství nejen Kajínkovi rozpaky nad zatčením, ale nádavkem i jeho hýždě a přirození. To není - ze strany zpravodajců - jen podlehnutí momentálnímu zatmění rozumu, je to zároveň nechutné a nelidské, neb je tím obrána čísi lidská čest a čísi lidské právo. Je to však - na straně druhé - přesné vyplnění nepsaných, ale i (shora nastíněným mechanismem požadovaných) oněch pokřivených norem komunikace. Nemyslete si, prosím - východisko z tohoto nestavu nevidím žádné. Kdopak by se přece chtěl jen tak - pro nic za nic - vzdát svých mocenských pozic a všech možných vlivů. Jsme nyní všichni jen smutnými svědky dalšího "soumraku bohů". A to celé je ještě jen začátek…
ČRo 6 / RSE
21. prosince 2000
rse@cro.cz
Martin Schulz

Archiv LN PRAHA, 3.června 2001 - Ředitele brněnského studia České televize Zdeňka Drahoše bude zřejmě vyšetřovat Služba pro odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality (SPOK). Na dnešním jednání Rady ČT to oznámili zástupci sdružení Brno 20/21, kteří na Drahoše podali trestní oznámení. Členům rady předali materiály, které pokládají za důkazy, že Drahoš v brněnské veřejnoprávní televizi špatně hospodařil a dopouštěl se nekalé soutěže. Rada se vyjádří, až materiály prostuduje.

Drahoš se jednání rady neúčastnil s tím, že je na dovolené, jeho podřízení se před radními snažili výtky vyvrátit. Předseda Rady ČT Jan Mrzena uvedl, že rada definitivní stanovisko zaujme až po prostudování všech materiálů.

Vedoucí sdružení Brno 20/21 Zdeněk Plachý předal radním desítku důkazů, například o Drahošově propojení se společností Železniční stavby Brno a jejích dceřiných společností, či o tom, že redaktoři brněnského zpravodajství museli natočit několik desítek kladně laděných příspěvků o podobných firmách.

Prozatímní ředitel veřejnoprávní televize Jiří Balvín uvedl, že s vyjádřením počká, až bude dokončena kontrolní zpráva vnitřní televizní kontroly.
http://www.in-expo-group.cz/
----------------------------------------------------
Sdružení Brno 20/21 dalo trestní oznámení na Zdeňka Drahoše
0542214374
plachy@sky.cz
43216928
0603822430
----------------------------------------------------
Prohlášení studentů brněnských vysokých škol

My, studenti brněnských vysokých škol tímto prohlášením podporujeme petici občanské iniciativy Česka televize - věc veřejná a prohlášení 2000 slov v roce 2000. Vyjadřujeme tímto solidaritu a podporu stávkujícím pracovníkům České televize v Praze i ve studiích v Brně a Ostravě.
Česká televize je podle našeho názoru nezastupitelným médiem, které garantuje svobodu slova a právo na objektivní informace. Existenci média veřejné služby izolovaného od politických a komerčních zájmů považujeme za základní podmínku, bez níž nemůže demokratická společnost fungovat. Jsme přesvědčeni, že Česká televize a její svobodné fungování je dnes vážně ohrožena. A to především:

A/ Radou ČT složenou podle stranického klíče, z neosobností a odborně nekompetentních jedinců,
B/ stranicky diskreditovaným generálním ředitelem ČT Hodačem,
C/ prorůstáním politické a ekonomické moci do jejího vrcholového managementu,
D/ snahou některých politiků ODS o její privatizaci.

Proto:
1. Požadujeme okamžitý odchod generálního ředitele ČT Hodače a jím jmenovaného nového vedení,
2. požadujeme okamžité odstoupení Rady ČT nebo její odvolání Poslaneckou sněmovnou PČR
3. odmítáme snahy o odvolání stávkujících zaměstnanců ČT, a to pod záminkou jakéhosi účelového politického kompromisu,
4. jednoznačně se stavíme proti snahám privatizovat Českou televizi,
5. protestujeme proti účelovému zkreslování kauzy ČT soukromou televizní stanicí NOVA. Žádáme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby prošetřila tuto dezinformační kampaň a zvážila možnost odebrání vysílací licence této televizní stanici.
6. na základě prokázaných nedostatků při řízení ČT Brno žádáme okamžité odstoupení ředitele televizního studia Brno Zdeňka Drahoše.


Za Studentské koordinační centrum Brno

Vít Klepárník
Luboš Rosí
Ladislav Hanuš
Petr Vyskočil
Petr Sič

Adresa: Kozí 8, Brno
E-mail: protestbrno@centrum.cz
Mobil: 0603 35 10 55
E-mail: protestbrno@centrum.cz
Mobil: 0603 35 10 55
Z dokumentu byly záměrně odstraněny finanční částky, které se týkají třetích osob; výjimkou jsou firmy, v nichž na vedoucích pozicích působí současní nebo bývalí zaměstnanci České televize nebo je zde z jiného důvodu podezření na machinace při zadávání zakázky (Kostka, AMO, AM servis plus, Spolstav), a honoráře režiséra Jiřího Sequense; některé z nich i samotná kontrolní zpráva označuje za "nepřiměřené".
Britské listy

--------------------------------

Cibulkoviny:
At 16:44 +0100 12/26/0, Petr Cibulka wrote:


Kdo lze? Drahos, Chmelicek nebo media?Reditel brnenskeho studia Ceske
televize Zdenek Drahos si stezuje na media, ktera mu ztezuji pozici pri
kandidature na funkci generalniho reditele CT.Vydano dne (19.12.2000) /
rubrika RE-MEDIA. Smulu ma reditel brnenskeho studia Ceske televize Zdenek
Drahos, ktereho chce nechat odvolat generalni reditel CT Dusan Chmelicek. I
kdyby Rada CT tento krok odmitla, vysledky mimoradne kontroly v CT Brno
Drahosovi s nejvetsi pravdepodobnosti zhatily veskere sance stat se
Chmelickovym nastupcem v cele cele verejnopravni televize."Pokud se konkursu
Drahos zucastni, muselo by se k tomu prihlizet. Vzhledem k tomu, ze ta
zprava je znama, budeme to muset brat do uvahy," pripousti predseda Rady CT
Miroslav Mares. Jeste pred tydnem pritom Chmelicek odchazel na jednani Rady
s tim, ze navrhne Drahosovo odvolani. Tento plan mu ale zhatili radni tim,
ze misto toho odvolali jeho samotneho. Pote se Chmelicek sesel s Drahosem a
tri ctvrte hodiny mluvili za zavrenymi dvermi o vysledcich mimoradne
kontroly. Zatimco Chmelicek tvrdi, ze Drahos nektere vyhrady a pochybeni
uznal, reditel brnenske CT to v rozhovoru pro Lidove noviny poprel. Navic ve
vcerejsim komentari vydanem v deniku Pravo napadl CTK, ktera podle nej
vydala o jeho jednani se Chmelickem nepravdivou zpravu.Ackoliv by Chmelicek
mohl Drahosovo odvolani Rade navrhnout, sef CT se po minulem zasedani Rady,
na kterem ho radni zbavili funkce, rozhodl tento krok prenechat az na noveho
reditele televize. Vcera ale svuj nazor zmenil (viz zprava CTK) a oznamil,
ze na dnesnim zasedani Rady CT odvolani Drahose z funkce reditele
Televizniho studia Brno preci jenom navrhne.Svet Namodro prinasi vcerejsi
komentar Zdenka Drahose z deniku Pravo v plnem zneni tak, jak jej list
otiskl:Pravo, 18. prosince 2000Virtualni svet medii POLEMIKA. Jedenact let
vyvoje svobodne ceske zurnalistiky nas naleza nekdy velice uzasle a
sokovane. Ve ctvrtek 14. prosince jsem hodinu resil s generalnim reditelem
CT Dusanem Chmelickem tzv. kontrolni zpravu o brnenskem studiu. Pouze jsem
pripustil, ze interpretace nekterych tzv. nalezu, k nimz jsme se nejak
nesmeli vyjadrit ci je doplnit a uvest do plnohodnotneho kontextu, mohou
vzbuzovat jista podezreni, ale - a to je podstatne - jsem durazne trval na
odmitnuti mnohdy ucelovych obvineni i vecnych pochybeni teto kontrolni
zpravy. Racionalni zaver naseho jednani byl, ze do 29. prosince sepiseme
nase konkretni argumenty a vyhrady. Za nekolik desitek minut je obohacen
servis CTK o tiskovou zpravu, ze Drahos pripustil nektera obvineni a
generalni reditel nektera pochybeni shledava zavaznymi. Okamzite zopakuji
pro CTK zavery onoho setkani, ktere nasledny den prevzala ovsem pouze
mensina nasich periodik. Vetsina naopak sirila informaci, ktera nebyla
pravdiva. V patecnim Pravu vzplanul uzkosti o demokracii v CT Jan Sabata z
Brna. Citoval jedineho z deviti clenu Rady CT, ktery hlasoval proti odvolani
Dusana Chmelicka, a okamzite varovne pripomina zasadni problem cele CT,
totiz jeji brnenske studio. A zanicen je tak, ze pise patrne vice, nez
chtel: "Vim, ze v rijnu, nez sdruzeni Brno 20/21 predalo Chmelickovi a Rade
CT sve podnety, byl brnensky reditel favoritem ODS na kymacejici se horke
kreslo na Kavcich horach." Pak by ovsem v zajmu D. Chmelicka a jeho tymu
bylo navazat na letni jiste plodna setkani s tzv. brnenskou iniciativou (Jan
Sabata a spol.) a na posbirane famy vyslat do Brna hloubkovou kontrolu.
Kazda kontrola musi neco nalezt, kazda kontrola je veci interpretace.
Zvlaste, nesmi-li se kontrolovany nejak vyjadrit. Vzdyt v Rade CT se tato
zprava ocita drive nez v kontrolovanem Brne, dokonce jeji nafouknute uryvky
se ocitaji v duchovne spriznenem tisku, kde jsou dovedne skandalizovany. A
tak iniciator teto "obrodne akce" Jan Sabata a spol. by mohl byt spokojeny,
ale neni si jeste jisty a tak pise: ". ma-li nekdo maslo na hlave (rozumej
Drahos), posloucha pokorne prikazy tech, kteri ho dosadili (rozumej ODS)".
Slovo prikazy je mi z hloubi duse protivne a patri spise do slovniku statni
televize z prvni pule 50. let. Prikaz jsem nepouzil, ani kdyz jsem
pracovitemu Bretislavu Rychlikovi loni pomohl ke ctyrdilnemu dokumentu o
Ludviku Vaculikovi, ani kdyz v jine tvurci skupine pripravili portret Tomase
Halika. To mi jiste prikazala centrala ODS. A take jiste prikazala Ivo
Mathemu, aby vyjmenoval v roce 1992 takovou konkursni komisi, jejimz
predsedou byl dr. Antonin Pridal a jez me vybrala za reditele brnenskeho
studia. Je opravdu moudre ono biblicke, ze ne podle slov, ale podle skutku
se ma hodnotit. Ale u nas ucelove volena a skladana slova vsechno
politizuji, vice nez stihnou sami politici. A na zaver konkretni a mila
zkusenost nekdy z lonskeho leta: udajne jsem vniman v tabore ODS jako
zemanovec, tam zase jako lidovec, pricemz unioniste varuji lidovce, ze jsem
ryzi smluvni opozice. Az jde z toho hlava kolem. Potesi nas vsak Jan Sabata
svou pronikavou orientaci. Jsem rad, ze prave on. Zdenek Drahos
(Autor je reditelem brnenskeho studia CT)
-Jan Potucek ---
--------------------
At 14:39 +0100 12/26/0, Jana Cibulkova wrote:


Rozebirali jsme s Petrem Sametovku II. takhle jsme to shrnuli :

Kdyz vyhodnotim postup akci kolem televize, tak napadne pripomina scenar
akci kolem 17. listopadu. Jenom je rozdil ve vetsi pasivite lidi, kteri moc
na informace nereaguji, takze k "manifestacim", jak Iniciativa svoje akce
nazyva, se shromazdi tak kolem stovky lidi.

Ted cekam, ze budou se snazit
mobilizovat verejnost nejakou citovkou ala "mrtvy student". Cela iniciativa
je diskutabilni, protoze se vsichni navzajem ujistuji, ze nic nemaji proti
Hodacovi, ale proti Rade a vlastne ani proti ni nic nemaji, protoze jedna
podle zakona. Tak si vsichni navzajem dokazuji, jak jsou dobri, akorat lidi
jsou tu zase za blbce. Agenti a gauneri jim nevadi, hlavne ze je komedie pro
lidi, ktera ma odvest pozornost od podstaty deni.

Kdyz Rada potrebovala odvolat Chmelícka, sahla k osvedcenemu zpusobu
likvidace ( ne ze by mu to nepatrilo), na kterou zavistivy cechacek slysi
vzdycky - na penize. Navrhla forezni audit a Chmelicek (ostatne jako
kdokoliv jiny z tech panaku) byl jasny. Je zajimave, ze totez se delo v
televizi v Brne, sam Chmelicek navrhl odvolani Drahose po financni kontrole,
ale klan Sabatu Drahose podrzel a dokonce protlacil mezi kandidaty do Prahy.
Take ted je v brne jedina televize, kde se nikdo nebouri a je tam naprosty
klid. Podle informaci od Premka Vachalovskeho, mel Drahos v roce 1985 se na
StB vyznamena a shazovat stB lidi o sto sest.

Mozna, ze si tady zkouseji, co vsechno jeste lide v CR vydrzi, ale jak se
zda, cechacci vydrzi hodne. Misto prosazovani systemovych legislativnich
pravidel, ktere by byly zarukou demokracie a zpetne kontroly, pestuji mezi
lidmi "chleb a hry" . Odvadi se pozornost od skutecnych problemu, totalnich
prusvihu v hospodarstvi, rozkrazenych bank a podniku a podobne. Hlavne ze se
lidi zabavi - funguje opet oblibeny princip reaktoru, kdyz je mezi lidmi
velka nespokojenost, pozvednou se moderatorove tyce a verejnosti se hodi v
plen aferka a gauneri si mnou ruce.

….. (kraceno, dalsi text se kauzy Drahos netyka)


Mejte se pekne, vse dobre do Noveho roku preji Jana a Petr Cibulkovi (konec roku 200O)

------------------------------
A KDO SE DRAHOŠE ZASTAL:
------------------------------
Televizní Absurdistán
Petr Žantovský
Více než rok se na veřejnosti propírá jméno ředitele brněnského studia České televize Zdeňka Drahoše. Posloužilo jako jedna ze záminek tzv. televizní krize z přelomu let 2000-2001 a dosud sloužilo jako jeden z terčů kritiky různých zainteresovaných lobbistických skupin typu ČT – věc veřejná. Stojí za to připomenout, čím se Drahoš o tento veřejný zájem vlastně zasloužil.
Na podzim 2000 Radě ČT navrhl tehdejší ředitel Chmelíček Drahošovo odvolání. Důvodů měl víc. Předně Drahoš nepatřil do klubu Chmelíčkových rádců a blízkých (mezi nimi dominoval spíše šéfproducent Pittermann, jenž byl Chmelíčkovi přidělen mužem v pozadí, Ivo Mathém). Téměř desetiletá bezproblémová Drahošova činnost v čele brněnského studia vyvolávala značnou závist v jeho okolí, zejména poté, co začal své studio zbavovat parazitních predátorů brněnského intelektuálního milieu. Proč asi na čelných místech všech petic proti Drahošovi čteme jména Rychlík, Dohnal, Plachý? Protože tento typ lidí zvolna začal přicházet o dobře honorované kšefty v ČT, dohazované jim přátelskou či příbuzenskou lobby (Rychlíkova manželka byla dokonce zaměstnankyní ČT, podobně jako družka Jana Rejžka Mullerová – proč má asi Rejžek s Justem Katovnu, co říkáte?). Drahoš začal narušovat podobné nepotistické vazby, a proto bylo nutno, pro zachování vlastních trafik, jej vyřadit ze hry. Tak začala kauza.
Drahoš přilil olej do ohně též tím, že v době tzv. krize stál loajálně při Jiřím Hodačovi, protože věděl, že ředitel je ředitelem od toho, aby rozhodoval a řídil, ne od toho, aby byl řízen – odbory, zaměstnanci, externisty, kýmkoli. Podobný postoj zaujímal Drahoš i vůči novému řediteli Balvínovi. I to byl jeden z důvodů, proč Balvín trval na Drahošově setrvání ve funkci.
Drahošovi odpůrci argumentují údajnými nedostatky v hospodaření brněnské ČT. Tamním studiem prošla řada kontrol, auditů, případ zkoumá i policejní vyšetřovatel. Už více než před půl rokem došel hloubkový audit k závěru, že pochybení, k nimž v Brně došlo, jsou zanedbatelná a tamní hospodaření lze hodnotit jako úspěšné, zejména ve srovnání s hospodařením v pražské ČT za řízení Dušana Chmelíčka. To však není pro vůdce protidrahošovské kampaně podstatná informace. Naopak – v tisku i jinde neustále operují neprokázanými obviněními, do TV reportáží filmují čísi vilu, tvrdíce navzdory skutečnosti, že jde o vilu Drahošovu, pořádají tiskové konference, petice, podpisové akce, a to vše podpírají tvrzeními, jež nejsou pravdivá. Jednoduše řečeno: Drahoš je připravil o chleba, tak ať si to odskáče. Je to nemravné, nevkusné, nezákonné.
Nová Rada ČT ve středu sumarizovala výsledky výběrového řízení na post šéfa brněnské TV. Přestože výběrová komise, vedená radní Fibingerovou, dospěla jednoznačně k závěru, že Drahoš je vítězem tohoto tendru, většina Rady ČT (9 ze 12 hlasů) jej označila na nevyhovujícího a jeho kandidaturu odmítla. A to i navzdory mínění generálního ředitele Balvína. Právě tento okamžik ukázal absurdnost situace, do níž se ČT po loňské rebelii dostala.
Jen si to zkuste představit: řídíte fabriku na informace a zábavu, vlastním krkem odpovídáte za pět miliard rozpočtu, generovaného z velké části z veřejných financí (koncesionářských poplatků), jste vlastně veřejným činitelem, výsledky vaší práce jsou dnes a denně předkládány k veřejnému posouzení, protože co koncesionář, to de facto akcionář, mající právo i důvody k průběžné kontrole užití vám svěřených prostředků. A přitom si nesmíte vybrat nejbližší spolupracovníky, kteří s vámi sdílejí tuto obrovskou odpovědnost, vybírá vám je nějaká vně stojící Rada ČT, nemající odpovědnost vůbec žádnou, zato však pravomoci maximální. Je to navíc sbor osob, většinou nemajících nejmenší odborný vztah k instituci, kterou řídí a dozoruje, spolek víceméně nahodile sebraných „postav k podpírání“, které spojuje jen to, že ze všech kandidátů nejméně vadili většině Poslanecké sněmovny, a to je kvalifikace do tak specificky odborného orgánu opravdu malá.
A je tu ještě jeden fakt. Rada ČT ze svého principu jedná veřejně. Tj. nejen za zájmu, ale i za fyzické účasti různých Krausů, Dekojů a podobných nátlakových osob. Takové jednání ale pak není pracovní schůzí, nýbrž politickou předváděčkou, kde se jednotliví radní ukazují jako čítankoví „demokrati“, nadbíhají vnucenému obrazu „veřejného zájmu“, nejsou schopni o ničem mluvit a o ničem se domluvit. Je to veřejný boj všech proti všem, boj za sebe a svou měsíční radnickou apanáž. Rozhodně to není odpovědný dozor nad veřejnoprávní institucí.
Výsledek je nabíledni: Rychlíkové si mnou ruce, jak se jim podařilo „zabít“ třídního nepřítele Drahoše, zkoumají, koho obdobnou kampaní do funkce dosadí a jaké kšefty (za veřejné peníze) s ním uskuteční, a posíleni vstupují do nových bojů. Oč? O vše. Není náhodou, že slabounká Rada ČT nebyla schopna rozhodnout ani o bezproblémovém ostravském řediteli Petroncovi a finančním řediteli Olivovi (rozhodnutí odložila, přičemž v mezičase bude nepochybně terčem obrovských tlaků a masáží, na jejichž konci může být další nesmyslný verdikt). Za těchto okolností Balvín v podstatě nemůže ČT řídit. Nemá spolupracovníky ani pravomoci. Jen veškerou odpovědnost. Není to náhodou dobře promyšlená cesta, jak Balvínovi dokázat, že ani on není schopen šéfovat ČT?
Brněnská volba – nevolba je dokladem toho, že tato země se ještě nenaučila žít normálně. „Permanentní orgasmus“, jak nazval premiér Zeman snahy o permanentní revoluci, neklid a nejistotu v zemi, hubí těžce se rodící standardní demokratické návyky a vrací republiku na počátek 90. let. A to je – odhlédnuto od konkrétního případu nějakého Drahoše – nejhorší zpráva, k níž jsme se mohli po tolika letech od převratu dobrat.
Petr Žantovský, 10.1.2001
------------------------------

Dále již jen obsáhlá příloha:

Zpráva o provedení mimořádné kontrolní akce v TS BrnoObsah kontrolní zprávy:

1) úvod
2) dramaturgie
3) redakce zpravodajství
4) tvůrčí skupina publicistiky a dokumentaristiky
5) odprodej a pronájem majetku
6) personální oblast
7) hospodaření
8) nákladné televizní seriály
9) výběrová řízení
10) koncepce dislokace, nákup a odprodej vozů
11) závěr
12) přílohy


1. Úvod

Generální ředitel ČT Dušan Chmelíček obdržel od Rady České televize podání skupiny iniciativy "Brno na přelomu století". K tomuto materiálu si vyžádal stanovisko od ředitele ČT Brno PhDr. Zdeňka Drahoše. Vyjádření ředitele ČT Brno k "Podnětům …." bylo generálnímu řediteli zasláno dne 27.10.t.r.
Na základě těchto materiálů uložil generální ředitel kontrolnímu útvaru, aby provedl v Televizním studiu Brno kontrolní šetření a rozhodl, že pro tuto kontrolní akci bude kontrolní útvar posílen některými pracovníky odborných útvarů.
Rozsah kontroly byl dán především obsahem podání skupiny "Brno na přelomu století".

Kontrolní akce byla zahájena dne 8.11.2000 a kontrolní skupina pracovala v tomto složení: Ing. Petr Beran (vedoucí kontrolní skupiny), JUDr. Vladimíra Vocetková, JUDr. Ivana Pytlíková, Jaroslava Kulišová, Mgr. Iva Kheková, Václav Čapek, Michal Kříž, Vít Novotný, Ladislav Paluska a Jiří Vondráček.
Kontrolní akce byla skončena dne 4.12.2000.

V průběhu kontrolní akce dostávala kontrolní skupina od generálního ředitele nebo přímo od jednotlivých členů skupiny "Brno na přelomu století" další upřesňující podklady k problematice obsažené v podání. Vzhledem k rozsahu a různorodosti podání a někdy také k nemožnosti ověřit některé informace se kontrolní skupina zaměřila jen na oblasti uvedené v podání.
2. Dramaturgie

Na základě analýzy konkrétní komunikace a spolupráce mezi jednotlivými producentskými
centry a televizními studii ČT kontrolní skupina zjistila, že pojetí dramaturgie v TS Brno vykazuje systémové chyby.


a) spojení funkce šéfdramaturga s funkcí ředitele TS

Splynutím činností šéfdramaturga s manažerskou rolí ředitele televizního studia v jedno dochází prokazatelně k tomu, že naplno nelze profesionálně vykonávat ani jedno, ani druhé. Autoritativní způsob řízení studia není zcela slučitelný s tvůrčí profesí dramaturga. Vede to mnohdy ke zcela formálnímu výkonu funkce řadového dramaturga, bez možnosti ovlivnit podobu a hlavně kvalitu pořadu. Z průběhu programových porad a přípravy vysílacího schématu navíc vyplývá, že ředitel TS Brno v některých případech osobně přímo zasahuje dramaturgům do jejich kompetencí a nepřipouští dialog vedoucí ke zlepšení pořadu.


b) zkreslená komunikace

Kontrolní skupina si ověřila, že v oblasti dramaturgie dochází pravidelně k poruchám komunikace mezi vedením, producenty a dramaturgy TS Brno. Dále soustavně dochází k nedostatečnému předávání dramaturgických informací mezi vedením TS Brno a ředitelstvím programu ČT v Praze – jsou postupovány částečně, zkresleně nebo vůbec ne, a tento problém se týká věcí zásadních (záměry programového vedení ČT, zavedení nebo rušení nových formátů) i dílčích (např. úpravy noticek k pořadům). Je patrné, že uvnitř některých tvůrčích skupin nedochází k diskusi o nabízených tématech, osudech jednotlivých námětů a podnětů.

Takto pojatý a praktikovaný systém řízení v oblasti programu může být důvodem poklesu kvality dramaturgie TS Brno v rámci celé České televize a nespokojenosti zainteresovaných pracovníků.


c) závěr

Kontrolní skupina na základě zhodnocení podílu ředitele a vedení TS Brno na tvorbě vysílacího schématu (viz příloha) musí konstatovat, že mnohdy kvalitní dramaturgické podněty a scénáře vycházející z TS Brno nejsou reprezentovány osobností, která by dokázala odborně a s nasazením prosazovat podíl studia na celkovém výrobním úkolu

Kontrolní skupina se domnívá, že určitým řešením stávajících problémů by bylo posílení úlohy koncepční dramaturgie v TS Brno a posílení pozice hlavního producenta jako kvalifikovaného a kompetentního partnera při projednávání programového směrování ČT celkově a v jednotlivých programových oblastech. Dále kontrolní skupina doporučuje ke zlepšení vzájemné informovanosti a souvztažnosti v projektech tvůrčích skupin častější nebo pravidelné kontakty programového vedení TS Brna s šéfproducenty producentských center.

Kontrolní skupina si je vědoma skutečnosti, že v programové oblasti dochází a nutně bude docházet k tříbení názorů, diskusím, zvažování únosnosti nebo poměrného zastoupení žánrů, ale že konečná rozhodnutí musí být prospěšná pro celou Českou televizi.3. Redakce zpravodajství

V této části se kontrolní skupina zaměřila na zpravodajské příspěvky odvysílané v relaci
Jihomoravský večerník a na dva dokumenty, které vznikly v redakci zpravodajství.

a/ zpravodajské příspěvky

Ve vybraných zpravodajských příspěvcích z let 1998 – 2000 se opakovaně vyskytují šoty, které mají obchodní či reklamní charakter:
- příspěvek "Nová Felicia", vysílaný 12. 2 1998 je informací o uvedení nového modelu
automobilu na trh, včetně podrobností o parametrech a ceně tohoto vozu
- příspěvek "Míčky v autě", vysílaný 23. 9. 1998 zaznamenává reklamní akci na
automobil Škoda Octavia, kterou pořádal konkrétní automobilový servis – AZ Servis,
včetně záběrů na loga firmy, navíc s odkazem na další akce pořádané tímto
autoservisem
- příspěvek "AZ Servis", vysílaný 12. 10. 1998 informoval o reklamní akci této firmy
- víkendové kontrole technického stavu vozidla zdarma, v prostorách jejich stanice technické kontroly; podobný příspěvek z následujícího roku 1999, vysílaný 15. 10. 1999, který informuje naopak v předstihu o této akci - a sice, že bude probíhat následující víkend, je točený se zástupcem firmy AZ servis, což je uvedeno v textu reportáže i v titulku
- ve sledovaných letech 1998 - 2000 informoval Jihomoravský večerník opakovaně také
o sportovních a kulturních aktivitách firmy "AZ Servis".

b/ dokumenty z produkce redakce zpravodajství

6. 7. 1999 /+ dvě reprízy/ odvysílala ČT dokument "Karpaty off-road" – v úvodních
titulcích je uvedeno, že se jedná o pořad redakce zpravodajství, v závěrečných titulcích je
uvedeno mimo jiné – produkce: Karel Krška, producent. Karel Burian, režie: Jan Plachý, Vojtěch Fatka; Televizní studio Brno
- jedná se o více než dvacetiminutový dokument o terénních automobilech značky Nissan
Patrol, ve kterém několik vozů tohoto typu absolvuje náročnou cestu do rumunských
Karpat - automobilová značka v textu není zmiňována, ale ve většině záběrů
transparentně figurují vozy s jasnými firemními označeními či reklamními předměty
/nášivky, čepice/
- na výrobě tohoto pořadu se podíleli členové redakce zpravodajství – producent a
vedoucí redakce zpravodajství Karel Burian, redaktor Jan Plachý.

5. 2. 2000 /+ dvě reprízy/ odvysílala ČT obdobný dokument "Mosy au tunya – Hřmící
řeka" - z úvodních a závěrečných titulků vyplývá, že se jedná o pořad, který vyrobilo
Televizní studio Brno, připravili mimo jiné Karel Krška, Karel Burian /producent a vedoucí redakce zpravodajství/ a Petr Šuleř /redaktor zpravodajství/.
- jedná se opět o více než dvacetiminutový dokument o raftingu /náročný vodácký sport/
na řece Zambezi
- štáb České televize Brno doprovází skupinu vodáků, kteří sjíždějí tuto řeku na kajacích
a na člunech značky GUMOTEX
- logo firmy je v řadě záběrů transparentní a dobře čitelné.

Z přiložené dokumentace o výrobě a nákladech na tyto pořady není zřejmé, jakým
Způsobem byly financovány náklady na cestu a další cestovní výlohy /s výjimkou uhrazení
vstupních víz/.

c/ závěr

Zpravodajské příspěvky v relaci Jihomoravský večerník, které se týkaly firmy "AZ Servis",
několikrát prezentovaly komerční a reklamní aktivity této firmy. Také v příspěvcích
z kulturních a sportovních akcí byla v předložených případech zmiňována pořádající
firma, což je obvyklý způsob podsouvání skryté reklamy do televizního vysílání. Stejná
firma byla prezentována při cyklicky – ročně - se opakujících tématech, například
technická kontrola automobilů (1998 i 1999).
Dokumenty, které vznikly v redakci zpravodajství za podílu jejího vedoucího, prezentovaly
konkrétní výrobky v náročných přírodních podmínkách, jednalo se o jakési nepřiznané
pozitivní testy automobilů Nissan Patrol a člunů GUMOTEX. Dokumenty byly koncipované
jako cestopisy. Podíl pracovníků redakce zpravodajství na takovém typu televizní tvorby je
v rozporu s požadavkem novinářské nezávislosti.4. Tvůrčí skupina publicistiky a dokumentaristiky

V této části se kontrolní skupina zaměřila na počet pořadů režírovaných v tvůrčí skupině publicistiky a dokumentaristiky (mimo pořadů režírovaných v jiných tvůrčích skupinách) producentem p. Karlem Fuksou a na počet jeho zahraničních cest.

a) zahraniční cesty

Z předložených návrhů na zahraniční cesty byl zpracován přehled za roky 1998, 1999 a do 25.10.2000 (viz příloha), ze kterého vyplývá že p. Karel Fuksa se z celkového počtu 46 zahraničních cest v těchto letech zúčastnil 35, tj. 76%.
V roce 1998 z celkových 8 zahraničních cest se zúčastnil 7 cest, v roce 1999 z celkových 23 se zúčastnil 16 cest a v roce 2000 (do 25.10.) z 15 cest 12.
Celkový počet dní strávených na zahraničních cestách představuje 186 dní (počítáno od data odjezdu do data příjezdu), z toho v roce 1998 35 dní, v roce 1999 82dní a do 25.10.t.r. 69 dní.
Kontrolní skupina se nezabývala financováním těchto zahraničních cest.
Všechny předložené návrhy na zahraniční cesty byly schváleny podle Podpisového řádu České televize, tj. ředitelem TS Brno a v několika málo případech zastupujícím vedoucím zaměstnancem. Převážná část zahraničních cest p.K.Fuksy se uskutečnila v souvislosti s realizací pořadů tvůrčí skupiny publicistiky a dokumentaristiky.
b) počet vyrobených pořadů

Kontrolní skupina si vyžádala přehled pořadů vyrobených tvůrčí skupinou publicistiky a dokumentaristiky za roky 1998,1999 a 2000 (do data vyžádání podkladů) s vyznačením titulu, IDEC, stopáž a režie.
Ze zaslaného přehledu vybraných pořadů vyplývá:

rok celkový počet z toho režie
vykázaných pořadů p.K.Fuksa v %

1998 88 26 30
1999 181 42 x/ 23
2000 143 25 xx/ 17
x/ z toho 2 + 2.režisér
xx/ z toho 5 + 2.režisér

c) závěr

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že producent p. Karel Fuksa ve sledovaném období věnoval značnou část své pracovní doby činnosti, která nevyplývá z jeho funkčního zařazení "producent + redaktor + dramaturg".
Pracovní úkoly producenta určují především Organizační řád ČT (viz výčet činností stanovených ve společných činnostech tvůrčí skupiny), náplň pracovní činnosti dané funkce a Pracovní řád ČT (Článek 33 Základní povinnosti vedoucích pracovníků).
Kontrolní skupina je přesvědčena, že v případě takové četnosti spojení funkce producenta (+ redaktora + dramaturga) a režiséra musí zákonitě docházet k oslabení pozice producenta, jeho kontrolní funkce jako zadavatele pořadu, který uzavírá s režisérem a produkčním dohodu o výrobě vč. výši finančních prostředků. Režisér odpovídá producentovi (redaktorovi + dramaturgovi) za kvalitu pořadu, jeho dokončení v termínu a stanovené stopáži a za dodržení sjednaného finančního limitu. A v případě p. K. Fuksy nakonec producent a režisér v jedné osobě schvaluje svůj pořad do vysílání a hodnotí ho.
Kontrolní skupina je názoru, že je možné, aby producent některé pořady režíroval, je však otázkou zda ve vlastní tvůrčí skupině a v jakém počtu. Především je však nutné, aby producent plnil své úkoly jako producent a jeho event. režírování pořadů ve vlastní tvůrčí skupině by mělo být podmíněno souhlasem vedoucího zaměstnance na 1.stupni řízení.
V konkrétním případě p. K.Fuksy je nutno přesně vymezit rozsah jeho činnosti jako režiséra. Při tomto rozhodování je nutno vycházet ze zhodnocení činnosti a plnění úkolů tvůrčí skupiny publicistiky a dokumentaristiky, z počtu pracovníků a jejich funkčního složení, z hodnocení p. K. Fuksy jako producenta a z náročnosti jím režírovaných pořadů.
Kontrolní skupina se nezabývala odměňováním za činnost režiséra.

5. Odprodej a pronájem majetku

V této části se kontrolní skupina zaměřila na dispozice s nemovitým majetkem ČT v Židenicích, výpověď pronájmu objektu "Netopýr", pronájem objektu Pekařská. Pokud jde o movitý majetek, byly prověřeny odprodeje aut firmě Spolstav.


a) nemovitost Židenice, Kulkova ul.

Byla předložena a prověřena dokumentace k tomuto majetku, z níž vyplynulo:

1.4. 1993 – uzavřelo TS Brno smlouvu o nájmu – nájemce KOSTKA s.r.o. , jednatelé ing. Vaněk a ing. Řiháček. (Společníci M.Řiháček, R.Řiháček, Rásocha, Bílek.) Smlouvu podepsal jednatel Řiháček. Uzavřena na dobu určitou 15 let, tj. do 31. 3. 2008. Předmět: montážní hala 280 m2 + asfaltová plocha 1800 m.
Nájemné: 300.000,- Kč/rok 1993, každý další rok oprávněna ČT ke zvýšení nájemného o 15 %. Nelze posoudit, zda byla cena nájmu v r. 1993 obvyklá
Splatno pololetně zpětně, tj. k 30. 6. 1993 Kč 150.000,- , další splátky již nerealizovány, neboť od 1.7. 1993 nastoupila smlouva s fy AMO.
Další body: ČT souhlasí s vybudováním opravárenského střediska a mycí linky na náklady nájemce. Stavby nebudou spojeny se zemí pevným základem. Za to nájemce bude přednostně opravovat přenosové vozy ČT a na veškerou další servisní činnost poskytne slevu ve výši 10 % (vyúčtuje se zpětně za rok). Předkupní právo pro nájemce.
Závady:
? Není doložen souhlas Rady ČT s pronájmem (= zákonná podmínka dle z. o ČT)
? Fy KOSTKA neměla živnost na provozování autoopravárenství/autoservis
? Výpovědní důvod (stavby nájemce nebudou spojené se zemí pevným základem, neplacení nájemného po dobu 2 splátek po sobě) – neurčeno pro kterou ze stran, takže mohou použít obě strany
? Chybí uvedení funkce (postavení) u zástupce nájemce
? Splatnost nájemného zpětně za pololetí – nevýhodné pro ČT.
? Vyúčtování 10% slevy pro ČT až zpětně za uplynulý rok (do 30.3.)

Kontrolní skupina se nezabývala řádným plněním a dodržováním termínů splatnosti nájemcem.

Firma KOSTKA neměla a nemá dle obchodního rejstříku sídlo na tomto pozemku. Její
Současní společníci byli zaměstnanci ČT-TS Brno (viz příloha), jednatel je zaměstnancem
a vedoucím pracovníkem TS Brno i v současnosti. Jiné spojení fy KOSTKA s těmito
nemovitostmi nebylo nalezeno.


30. 6. 1993 – uzavřelo ČT Brno další smlouvu o nájmu – nájemce AMO s.r.o., firma
vznikla 22. 6. 1993, jednatel ing.M. Řiháček, společníci M. Řiháček, R. Řiháček, Nesiba,
Lintner, Krupica.
Smlouvu podepsal jednatel. Smlouva uzavřena na dobu určitou 15 let, tj. do 30. 6. 2008.
Předmět: montážní hala 280 m2 + asfaltová plocha 1800 m2.
Nájemné: hala 165,- Kč/m2 za rok, tj. celkem 46200,- Kč
plocha 120,- Kč/m2 za rok, tj. celkem 216000,- Kč
Splatno: pololetně zpětně, přičemž do 30. 11. 1993 splatno 131.000,- Kč
do 10. 7. 1994 splatno 131.000,- + 30.000,-
do 10. 1. 1995 splatno rovněž 161.000,-
do 10. 7. 1995 splatno rovněž 161.000,- atd.
Počínaje r. 1995 je ČT oprávněna ke zvýšení nájemného dle vyhlášky, popř. vzhledem
k inflaci až o 15 %.
Další body: ČT souhlasí, aby AMO provozovalo opravárenskou činnost a servisní služby
(OR – předmět činnosti fy AMO toto obsahuje) a za tím účelem provedlo úpravy a opravy
haly, které budou vlastnictvím ČT, a vybudovalo na své náklady mycí linku a drobný servis
a prodej. Za to zvýhodnění ČT stejně jako u fy Kostka. Předkupní právo pro nájemce (za
cenu podle znaleckého posudku). V případě nevyužití tohoto předkupního práva dojde
k odstranění na náklady provozovatele.
Závady:
? Není doložen souhlas Rady ČT s pronájmem (zákonná podmínka) – resp. souhlas byl poskytnut až 21.12.94, a to na rozlohu 280 m2 + pozemek 650 m2 (tedy nikoliv 1800 m2, jak bylo ve skutečnosti). Souhlas neoznačuje subjekt nájemce.
? Splatnost nájemného pololetně zpětně – není výhodné pro ČT
? Málo průhledné finanční propojení - na zhodnocení nemovitostí úpravami poskytla ČT 600.000,- Kč, z nichž 300.000,- bylo rozpočítáno do nájemného v trvání 5 let a zbývajících 300.000,- tedy bylo zaplaceno Českou televizí k úpravám na jejím majetku
? Teprve po uplynutí 2 let od uzavření smlouvy ylo možno přistoupit k úpravě ceny – málo výhodné pro ČT
? Opět sleva 10% za servisní činnost pro TS Brno, ale tato opět zúčtovávána až v následujícím roce
? Není sjednán úrok z prodlení se zaplacením - = obvyklé smluvní pojistky.

Kontrolní skupina se nezabývala řádným plněním a dodržováním termínů splatnosti
nájemcem.

Firma AMO neměla a nemá dle obchodního rejstříku sídlo na tomto pozemku, pouze
provoz. Z jejích současných společníků jeden (jednatel) byl zaměstnancem ČT-TS Brno
(viz výše a příloha).

9. 2. 1995 – kupní smlouva s AMO s.r.o. – na základě exkluzivního předkupního práva byl
uskutečněn odprodej pozemků o celkové výměře 1800 m2 za kupní cenu dle znaleckého
posudku ve výši 1,624.794,- Kč. Smlouvu podepsal ředitel TS Brno a jednatel AMO
p. Řiháček.
Cena splatna: do 1 měsíce po doručení smlouvy s doložkou o vkladu do katastru. Vloženo
do katastru 9.3.1995, splatnost tedy nejdříve 9.4.1995.
Závady:
? Znalecký posudek objednal a podklady k němu dodal kupující a nikoliv ČT
? Cena – nezajištěno např. pro případ odstoupení od smlouvy
? Splatnost ceny – celých 100% až po vkladu do katastru – nestandardní zvýhodnění kupujícího.
Jinak je smlouva standardní, znalecký posudek formálně správný, konkrétní výš i ceny
nelze posoudit. Smlouvou se neprodával objekt, tj. montážní hala, kterou tedy nadále má
AMO pronajatu dle smlouvy viz výše (se stavebním zhodnocením, financovaným částečně
ČT, částečně AMO),
Souhlas Rady ČT poskytnut 8. 6. 1994.

Kontrolní skupina se nezabývala řádným splněním termínu splatnosti kupní ceny.

Firma AMO s.r.o. neměla a nemá dle OR na pozemku sídlo. Jeden ze společníků byl
zaměstnancem TS Brno (viz výše).

Dnes je majitelem odprodaného nemovitého majetku firma AM servis plus a.s., která má
dle OR na pozemku sídlo. Předsedou představenstva a.s. je bratr bývalého zaměstnance
(viz výše), jinak žádní zaměstnanci nezjištěni. Firma získala majetek formou postupných
převodů a vkladů do dalších obchodních společností. Současný majitel si na tyto
nemovitosti, odprodané ČT jeho předchůdcům, půjčil u Komerční banky nejméně 20 mil. Kč.
S činností ČT však toto již nemá přímou souvislost.

b) nájem objektů Českou televizí

? Smlouva o pronájmu s rodinou Skládaných – ul. Štefánikova - (studio Netopýr) nebyla vypovězena, ale skončí její platnost, neboť byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2000. Smlouva je standardní, je v ní pouze poněkud zvláštní úprava výše nájemného ve vazbě na DEM. Splatnost nájemného Českou televizí ročně předem je pro ČT nevýhodná! Rovněž není upraveno, že v případě předčasného skončení nájmu bude předem uhrazená alikvótní část vrácena.

? Smlouva o pronájmu s fy For Beauty s.r.o. – ul. Lužánecká (tzv. Pekárna) – na dobu určitou 1.4.2000 do 31. 12. 2001. Předmět nájmu ne zcela jasně vyjádřen, ne zcela jednoznačně identifikován, přílohy (stavební dokumentace, výpis z katastru) u smlouvy chybí. Není přiložen ani protokol o převzetí objektu. Je možné, že dokumenty jsou uloženy jinde, ale předány nebyly. Opět není upraveno vrácení alikvótní části nájmu v případě předčasného skončení.


c) prodej 2 osobních automobilů firmě Spolstav

Byl předložen soubor dokladů včetně zápisů o vyřazení majetku a znaleckých posudků.
Z předložených dokladů kontrolní skupina konstatuje, že postup lze formálně v zásadě
charakterizovat jako správný, znalecké posudky byly připojeny k materiálu.
Nedostatky:
? Není úplně vyplněn likvidační protokol
? Není odůvodněno, proč se prodává právě Spolstav
Kontrolní skupina se nezabývala výší ceny.


d) závěr

Kontrolní skupinou nebyly shledány v předložených dokumentech, zejména smlouvách, tak zásadní závady, aby činily dokumenty neplatnými. Vesměs jde o standardní podobu, smlouvy mohly však být podrobnější, neboť se týkají dispozice s majetkem České televize, kde je třeba důkladněji ošetřit všechny předpokládané situace. Je však třeba přiznat, že první dvě smlouvy byly uzavírány v roce 1993, kdy platil teprve něco přes rok zcela nový obchodní zákoník a praxe nebyla ještě zcela sjednocena.
Vadou je, že u prvních dvou nájemních smluv (Kostka a AMO) nebyl doložen nutný souhlas Rady ČT s pronájmem. Za vadu, resp. nevýhodu pro ČT, lze rovněž považovat splatnost nájemného zpětně za pololetí, což neodůvodněně zvýhodňovalo nájemce na úkor ČT. Totéž se týká kupujícího (AMO) v případě prodeje pozemků – i zde ČT požadovala zaplacení celé ceny až po provedení zápisu do katastru. Tyto skutečnosti vyniknou zejména ve srovnání se smluvními vztahy, kdy si ČT sama najímala prostory (Netopýr, Lužánecká) - tam je vždy nájemné placeno předem (v případě Netopýra dokonce ročně předem). V případě kupní smlouvy na odprodej pozemků firmě AMO lze za závadu považovat rovněž objednání znaleckého posudku a dodání podkladů k němu firmou kupujícího a nikoliv Českou televizí.

Právní předpis nebyl porušen, ale morální princip ano v případě, kdy byly pronájmy realizovány s firmou, jejíž společníci anebo statutární zástupci byli ještě v době uzavření smluv zaměstnanci ČT. Týkalo se to fy Kostka a AMO. Pokud jde o prodej pozemků, i zde šlo o odprodej firmě bývalého zaměstnance. Doklady o výběru z dalších nabídek nebo o dalších zájemcích nebyly předloženy.


6. Personální oblast

V této části se kontrolní skupina zaměřila na práci zaměstnaneckého a právního útvaru v těchto oblastech:


a) seznam odchodů ze TS Brno v letech 1998 až 2000

Byly předloženy všechny složky odcházejících zaměstnanců, včetně zaměstnanců odcházejících z organizačních důvodů. Nebylo potvrzeno, že dochází k odlivu mladých perspektivních zaměstnanců. Většina odchodů je do starobního důchodu a všechny odchody byly dohodou respektive z organizačních důvodů. Jediné odchody, které je možno nazvat odchodem "mladých zaměstnanců" jsou tyto odchody:
reportéři a redaktoři
Markéta Dobiášová narozena 1977 – zaměstnána od 1.10.1999 do 15.6.2000
Jaromír Marek narozen 1967 – zaměstnán od 18.4.1995 do 31.7.2000
Ondřej Šuch narozen 1974 – zaměstnán od 1.3.1997 do 31.3. 2000
ostatní
Citnarová Iva narozena 1975 – zaměstnána od 19.1.1998 do 21.2.2000 programově provozní pracovník
Marek Mařan narozen 1971zaměstnán v období únor až březen 2000 elektronická grafika, odešel ve zkušební době


a) seznam organizačních změn v letech 1998 až 2000

Všechny zápisy o organizačních změnách byly předloženy. Od roku 1998 se snižování stavů týkalo 34 zaměstnanců TS Brno, nejvíce v dopravním provozu, celkem 12 zaměstnanců. Nebylo zjištěno porušení zákonných předpisů.

b) seznam nástupů do TS Brno v letech 1998 až 2000 a případné zápisy z přijímacích řízení

Byly předloženy všechny nástupy v tomto období. Podrobněji byly zkontrolovány nástupy v roce 2000. V roce 2000 proběhlo zatím 12 nových nástupů. Jeden z těchto nástupů, slečna Olexová, byl vybrán z více uchazečů výběrovým řízením, ostatní uchazeči byli přímo osloveni. Prokazatelně dva z nich již mají příbuzné zaměstnané v TS Brno. Výběr provádí přímo nadřízený budoucího zaměstnance.

c) kárná opatření, výtky, snížení platu za porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky v letech 1998 až 2000


Byly předloženy veškerá snížení platu za porušení kázně a neuspokojivé pracovní výsledky. Výtky formou upozornění, bez snížení platu se v TS Brno nepoužívají. Nebyly zjištěny závady. Vše je řádně zdokumentováno a odůvodněno.

d) dohody o provedení práce a pracovní činnosti uzavřené ve TS Brno v letech 1998 až 2000 (na jaký druh práce a období do kdy do kdy)

Byly předloženy dohody o pracovní činnosti za uvedené roky a dohody o provedení práce za rok 2000.
Ze všech cca 90 kontrolovaných byly pouze dvě složky "diskutabilní". Dohoda se slečnou Škapovou Martinou na asistenta produkce a scény při natáčení Četnických humoresek v rozsahu 67 hodin ([záměrně odstraněno] Kč) v době od 12.7.2000 do 3.8.2000. Slečna Škapová je narozena v září 1984 a v době práce pro ČT ještě nedosáhla 16 let. Dohoda o provedení práce č. 33/2000 s panem Aujezdským zaměstnancem TS Brno na pozici producent + redaktor - dramaturg. Pan Aujezdský byl odměněn částkou [záměrně odstraněno] Kč za vypracování odborného posudku na scénář V. Chytilové. Dle názoru kontrolní skupiny nebylo toto vypracování nad rámec jeho pracovní náplně a mělo být součástí jeho pracovního výkonu.

e) platné znění pracovních smluv, dohod o změně pracovních smluv, platových výměrů a dohod o smluvní mzdě

Všechny typy smluv byly předloženy. Ve znění těchto smluv nedochází k porušení Zákoníku práce. U pracovních smluv by bylo možné provést dílčí úpravy - lépe specifikovat den nástupu, nebyla varianta pracovního poměru na dobu neurčitou, nebyla upravena zkušební doba, neplatné ustanovení o souhlasu se srážkou ze mzdy v případě soukromých telefonních hovorů. U dohod o změně pracovní smlouvy nebyla zohledněna možnost změny místa výkonu práce.


f) pracovně právní spory v letech 1998 a 2000

Žádné spory nebyly vedeny. TS Brno se snaží předcházet všem případným sporům a ukončování pracovních poměrů řeší vždy dohodou.


h) závěr

Kontrolou písemností se nepotvrdilo porušování elementárních zásad pracovně – právních vztahů ředitelem Zdeňkem Drahošem, ani jiným vedoucím zaměstnancem TS Brno. Fluktuace zaměstnanců, zejména mladých talentovaných tvůrců nebyla z analýzy odchodů potvrzena. Z dvanácti reportérů, či redaktorů v redakci zpravodajství odešli tři zaměstnanci dohodou, jedna zaměstnankyně na mateřskou dovolenou v letech 1999 a 2000, což je fluktuace v období dvou let cca 7%, nepřevyšující normální fluktuaci. Externí úvazky příbuzných pana Buriana nebyly v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti žádné. V personální části nebyla provedena kontrola uměleckých smluv.


Kontrolní skupina získala z písemných vyjádření současných i bývalých zaměstnanců TS Brno řadu poznatků, týkajících se personálních záležitostí. Uvedené poznatky nebyly předmětem kontrolní akce. Pro jejich četnost a různorodost je ale nelze pominout. Kontrolní skupina proto doporučuje generálnímu řediteli, aby uložil řediteli TS Brno předložit zprávu o stávající personální situaci v TS Brno, doplněnou o krátkodobý výhled všech připravovaných změn, jejich odůvodnění a případný plánovaný přínos pro TS Brno.
7. Hospodaření

Kontrolní skupina se v této části zaměřila na následující oblasti hospodaření podání:

- skladové hospodářství,
- vyplacené honoráře v redakci zpravodajství,
- výpravné prostředky v pořadu "Četnické humoresky".


Z celkového pohledu je nutné konstatovat, že v oblasti hospodaření je provedení kontrolní akce cca měsíc před skončením hospodářského roku neefektivní, celá řada prověřovaných skutečností není finančně uzavřena. Dále, vzhledem k tomu, že v některých případech bude nutné prověřit údaje za časovou řadu posledních dvou až tří let, je kontrolní skupina názoru, že je nutné širší kontrolu provést až po uzavření hospodářského roku 2000.

a) skladové hospodářství

Kontrola v této oblasti byla zaměřena na neřízené nákupy, neřízené odprodeje a celkově špatnou evidenci výpravných prostředků.
Je třeba konstatovat, že problematika skladového hospodářství, zásady nákupu materiálu, inventarizace, evidence nákupů v hotovosti při výrobě pořadů, likvidace nepotřebných zásob, vypořádání zjištěných inventurních rozdílů, jsou řešeny standardně v souladu s interním předpisem ČT – Opatřením finančního ředitele č. 12 ze dne 4.4.2000, kterým byla vydána Pravidla vnitřní ekonomiky. Na základě zjištěných a dále uvedených skutečností je třeba konstatovat, že pro tuto oblast je uvedený interní předpis dostačující a není nutné vydávat interní předpis pro podmínky TS Brno.

V TS Brno odpovídá za materiálové hospodářství obchodní referentka, která je přímo podřízená vedoucímu vnitřních služeb. Tato referentka odpovídá za ekonomickou výhodnost nákupů a za stav a pohyb materiálových zásob tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz studia a výroba pořadů. Určitý druh sortimentu (např. videokazety) s větším finančním objemem je zajišťován uzavíráním rámcových smluv v ČT v Praze.
V rámci periodické inventarizace skladových zásob předkládá předseda DIK (dílčí inventarizační komise) vedoucímu vnitřních služeb seznam pomaluobrátkových a bezobrátkových zásob k posouzení a dalšímu řešení. Evidence materiálových zásob je účetní a je průběžně kontrolována účtárnou.
Limity zásob stanovuje v sestupné tendenci vedoucí vnitřních služeb. Postupným snižováním se dospělo k optimálnímu limitu platnému v současné době, tj. 400 tis. Kč.
V této souvislosti je třeba konstatovat nulový výskyt neobrátkových zásob, tzv. "ležáků".

b) vyplacené honoráře v redakci zpravodajství

V rámci kontroly byly vyžádány a předloženy souhrny vyplacených dohod o provedených pracích (DPP, DPČ) a přehled vyplacených honorářů v redakci zpravodajství za roky 1998, 1999 a za I. až III.čtvrtletí roku 2000. Struktura předloženého souhrnu vyplacených dohod a honorářů je však taková, že se jedná o sumu všech vyplacených dohod a honorářů na příslušnou osobu za daný rok. Tato suma je přiřazena k poslednímu výrobnímu číslu, tedy k poslednímu proplacenému honoráři.
Předložený souhrn neposkytuje dostatečné informace o částkách vyplacených na konkrétní pořady redakce zpravodajství v průběhu jednotlivých let, a to především z pohledu vazby: vyplacená částka – osoba – konkrétní pořad.

c) výpravné prostředky v pořadu "Četnické humoresky"

Konkrétně ztráta hodinek a stanovení výše škody 15 ks hodinek.
Dne 15.6.1998 podepisuje pí Chybíková Ludmila potvrzení, že si vypůjčila určitý počet hodinek, s termínem vrácení 30.7.1999 a s tím, že v případě ztráty bude za kus účtováno 3000,- Kč. Není uvedeno, od koho bylo vypůjčeno. Dne 25.3.1999 uzavírá táž osoba "Smlouvu o nájmu" 15 ks dobových hodinek bez přesného popisu, a to na dobu 1 roku. Ke ztrátě mělo dojít v lednu 1999, ale k nahlášení ztráty až s velkým zpožděním. Dle vyjádření odpovědné pracovnice tato odpovědnost odmítá. Podle seznamu si poškozený vyčíslil různou škodu hodinek a neúčtoval za kus 3 tis. Kč (dle seznamu však nebyly odcizeny všechny).
Chybou je, že nebyl pořízen seznam při vlastním převzetí hodinek Škoda také nebyla projednána obvyklým způsobem v likvidační komisi, a to za účasti odborů. Další chybou je, že škoda nebyla uplatňována na pojišťovně z toho důvodu, že ČT má uzavřenou smlouvu o pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám z činnosti ČT.

d) závěr

Vzhledem k tomu, že rok 2000 není v době prováděné kontrolní akce hospodářsky uzavřen, navrhuje kontrolní skupina rozšířit rozsah a obsah standardního auditu účetní závěrky za rok 2000 v TS Brno (bude realizován v průběhu března roku 2001) o některá dále uvedená témata .
Jedná se především o výše popisovanou problematiku vyplácených honorářů v redakci zpravodajství, problematiku cestovních příkazů v téže redakci, prověrku složek vybraných dokončených pořadů v tvůrčí skupině publicistiky a dokumentaristiky (především z pohledu dokladů souvisejících s pracovními cestami do zahraničí).
V této souvislosti doporučuje kontrolní skupina rozšířit "jarní" audit o pracovníky ekonomických útvarů ČT v Praze,tj. zástupce útvaru plánování, útvaru účetnictví a útvaru financování, kteří by provedli prověrku předmětných oblastí.
8. Nákladné televizní seriály

Kontrolní skupina si vyžádala dokumentaci (složky pořadu) jednotlivých dílů seriálu
Hříšní lidé města brněnského a seriálu Detektiv Martin Tomsa. Ke kontrole namátkově vybrala 2. díly seriálu Hříšní lidé města brněnského, a to Sólokapr a Hluboká propast a 2 díly seriálu Detektiv Martin Tomsa – Tabatěrka a Vykání psovi (viz příloha).
Seriál Četnické humoresky je v současné době ve stavu rozpracovanosti a kontrolní skupina na základě zkušeností s kontrolami rozpracovaných seriálů provede kontrolu až po jeho dokončení. Dle sdělení producentky pí. Dariny Levové bude celý seriál dokončen na podzim roku 2002.

Před konkrétními údaji o kontrolovaných pořadech považuje kontrolní skupina za důležité uvést zkráceně několik zásad, na kterých je postaven producentský systém výroby pořadů v České televizi (část III. Organizačního řádu ČT).
Producentský systém výroby pořadů je založen na kvalifikovaném, odpovědném a samostatném rozhodování zaměstnanců ve všech fázích plánování, tvorby a výroby pořadů. Na základě vysílacího schématu je stanoven výrobní úkol, který rozepisuje kapacitní a finanční objemy vlastní premiérové výroby mj. i na televizní studia.
Televizní studia rozepisují výrobní úkol na jednotlivé tvůrčí skupiny a přidělují jim odpovídající finanční prostředky.
Pro tvůrčí skupinu je výrobní úkol stanoven schématovým typem pořadu, počtem hodin výroby a celkovým finančním limitem. V takto stanoveném rámci tvůrčí skupina rozhoduje o realizaci svých dramaturgických záměrů, což v konečném důsledku znamená, že je v její pravomoci rozhodnout jakým způsobem pořad konkrétně realizuje a jakou výši finančních prostředků na jeho výrobu přidělí.


a) Hříšní lidé města brněnského

plánovaná stopáž 80_

rok titul stopáž rozpočet skutečnost honoráře A+R DO OON

1997 Únos L.Košvancové 90_57__ 4 107870,- 4 664 255,60 1 163 440,- 211 400,- 72 399,-
1998 Pekelný stroj 72_07__ 4 397 670,- 4 438 973,30 1 091 620,- 3 500,- 34 180,-
1998 Sólokapr 68_30__ 4 452 170,- 3 692 442,50 1 208 440,- 4 000,- 17 057,-
1998 Hluboká propast 59_ 4 498 670,- 3 036 562,20 1 011 950,- 2 300,- 3 297,-

Vykázané nižší skutečné náklady oproti rozpočtu souvisí se skutečnou stopáží jednotlivých dílů (u tří pořadů výrazně nižší) oproti plánované.


honoráře režiséra Jiřího Sequense

rok titul námět scénář svolení text písně režie celkem

1997 Únos L.Košvancové - 90 000,- 30 000,- 5 000,- 95 000,- 220 000,-
1998 Pekelný stroj 30 000,- 90 000,- 30 000,- 10 000,- 140 000,- 300 000,-
1998 Sólo kapr 30 000,- 90 000,- 30 000,- 10 000,- 140 000,- 300 000,-
1998 Hluboká propast 30 000,- 90 000,- 30 000,- 10 000,- 140 000,- 300 000,-


Kontrolní skupina konstatuje, že výše stanovených a proplacených honorářů režiséra Jiřího
Sequense za náměty jednotlivých dílů seriálu jsou nepřiměřené a vymykají se i současným stanoveným a propláceným honorářům autorům za náměty obdobných typů pořadů.


b) Detektiv Martin Tomsa

plánovaná stopáž 1 díl á 70_ [honorář M. Vašuta záměrně odstraněn]
honorář za
Rok titul režisér stopáž rozpočet skutečnost scénář režii kameru M.Vašut

1994 Zimmer frei Růžička 68_26__ 1 519 980,- 1 264 928,- 68 000,- 80 000,- 12 000,-
1994 Camel story Matějka 69_38__ 1 262 600,- 2 355 117,- 92 000,- 70 000,- 14 000,-
1994 Vůně peněz Dekanovský 59_55__ 1 106 480,- 1 283 972,- 70 000,- 85 000,- 13 000,-
1994 Flek na hru Kelbl 67_25__ 1 771 950,- 1 756 014,- 59 000, 70 000,- 12 500,-
1995 Lambada Tesáček 57_55__ 2 329 405,- 1 642 036,- 75 000 75 000,- 13 000,-
1995 Zlatá klec Matějka 70_ 1 551 700,- 2 738 482,- 86 000,- 80 000,- 15 000,-
1995 Bílá past Matějka 69_46__ 1 789 670,- - 75 000,- 80 000,- 15 000,-
1995 Tabatěrka Kelbl 72_30__ 2 986 956,- 2 310 544,- 80 000,- 50 000,- 13 000,-
1 1996 Veronika Kelbl 78_17__ - 3 276 136,- - 80 000,- 17 000,-
1996 Nechte maličkých Drha 82_06__ 2 509 520,- 2 484 307,- 93 000,- 120 000,- 25 999,-
1996 Krutá daň omylu Kelbl 67_11__ 1 364 750,- 2 556 451,70 90 000,- 80 000,- 14 000,-
1996 Kdo unesl Martu M? Matějka 74_47__ 1 265 155,- 4 399 690,- - 95 000,- 16 000,-
1997 Vykání psovi Drha 72_37__ 2 236 761,- 2 640 876,- 90 000,- 95 000,- sml.plat
1998 Osamělá Vanýsek - 2 144 020,- - 100 000,- 80 000,- -

K uvedenému přehledu kontrolní skupina uvádí:

a) v některých případech nejsou uvedené rozpočty směrodatné, neboť ve většině případech jsou rozpočtovány pouze externí náklady (např. Bílá past, Flek na hru, Camel story) a v Dohodě o výrobě jsou též uvedeny pouze externí náklady,
Naproti tomu u pořadu Kdo unesl Martinu M. jsou rozpočtovány pouze vnitropodnikové náklady v částce Kč 1 266 655,- a celkové skutečné náklady činí Kč 4 399 690,40 a z toho externí
Kč 2 695 691,70
b) honorář za scénář obsahuje honorář za námět, scénář a svolení k užití díla. V případě, že se
jedná o spoluatorství jsou celkové honoráře za scénář zvýšeny (např. J. Bouček -V.Matějka )
c) u níže uvedených pořadů chybí:
"Bílá past" - přehled skutečných nákladů
"Veronika" - rozpočet a smlouvy s J.Souchopem a Miroslavem Jedličkou
"Kdo unesl Martu M." - smlouvy s autory J.Boučkem a V. Matějkou
"Osamělá" – zpráva o výrobě, přehled skutečných nákladů a honorář kameramana
d) kameramani seriálu byli odměňováni na základě doplňkových odměn, v případě V.Myslivce
smluvním platem
e) hlavní představitel Marek Vašut byl odměněn honorářem sjednaným dohodou.

c) závěr

Z výše uvedených zásad producentského systému výroby pořadů v České televizi vyplývá, že producent je rozhodujícím subjektem, který nese plnou odpovědnost za výsledný efekt každého pořadu. Je v jeho pravomoci, jaké finanční prostředky na ten který pořad uvolní, je v jeho pravomoci rozhodnout, jakými scénáři bude svůj výrobní úkol plnit a které pracovníky (režiséra a produkčního) si pozve ke spolupráci. Vložené finanční prostředky (rozpočet) musí odpovídat schválenému scénáři, realizační náročnosti a z nich zejména vyplývajících prostředí (reál, studio, exteriér), z počtu hlavních a vedlejších rolí a především ze způsobu práce režiséra.
Výše finančních prostředků skutečně vynaložených na realizaci pořadu závisí na producentském chování a profesionalitě výrobního štábu, především režiséra a produkčního.9. Výběrová řízení

Kontrolní skupina se zaměřila na provádění výběrových řízení u vybraných stavebních
investičních akcí a u oprav a údržby prováděných v letech 1998, 1999 a v 1. pololetí roku
2000.
Kontrolní skupina uvádí i některé další skutečnosti zjištěné při kontrole vybraných akcí,
které považuje za důležité.


a) úprava vstupu Běhounská 18

Akce byla realizována v r. 1998.
Výběrové řízení nebylo uskutečněno, bylo provedeno poptávkové řízení.
Poptány 3 firmy:
1) JAKAST – jako celkovou reálnou cenu uvádí cca [záměrně odstraněno] Kč,
2) ROVAX – dle vyjádření k cenám jednotlivých položek se jedná o
značné podhodnocení a předpokládá se účtování víceprací
3) SPOLSTAV, v.o.s. – 18.1.1998 předložen rozpočet a na jeho základě firma
vybrána, důvod: komplexnost, výše ceny.
Fy SPOLSTAV dne 18.1.98 předkládá nový rozpočet na tuto akci, který byl zahrnut do
smlouvy.

Smlouva o dílo s fy SPOLSTAV byla uzavřena dne 26.1.1998:
Cena: 1 547 227,- Kč + 5%DPH.
záloha Kč 575 427,- do 5 dnů od podpisu smlouvy
záloha ve výši Kč 300 000,-.

Stavební dozor investora – Ing. B. Koura, autorizovaný technik.


b) dodávka lepeného skla pro vestibul Běhounská 18

Realizováno v r.1998
Výběrové ani poptávkové řízení nebylo uskutečněno.
Na základě specifických požadavků osloveno STUDIO ATYP.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8.1.1998, parafována zaměstnaneckým a právním útvarem TS Brno.
Cena: [záměrně odstraněno] Kč
Vystavena faktura na proplacení zálohy [záměrně odstraněno] Kč podle uzavřené smlouvy.c) akce – Změna užívání skladu na stolařskou dílnu

Akce v současné době probíhá, termín dokončení 31.12.2000.
Bylo provedeno poptávkové řízení.
Poptáno 5 firem – 1 firma odstoupila během poptávkového řízení. Byl stanoven
požadavek dokončení do 31.12.2000, 2 firmy nabídly dokončení do 31.5.2001, a
proto byly vyloučeny z užšího výběru. Ze zápisu vyplývá, že nezávislý člen komise
upozorňuje na náročnost akce z hlediska požadovaného termínu dokončení stavby.
Zůstaly 2 firmy : PUNKT, s.r.o.-nižší cenová nabídka než SPOLSTAV.

Vybrána fy SPOLSTAV, v.o.s. s odůvodněním komise, že má zkušenosti a detailní
znalosti objektů TS Brno a neodmítá i drobné finančně nezajímavé práce pro TS Brno.
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12.9.2000
Cena 4 643 937,- Kč.

Podle názoru kontrolní skupiny byly poskytovány nepřiměřené zálohy:
1. záloha dne 15. 9.2000 – Kč 1 500 000,- (dle Smlouvy do 5 dnů od podpisu)
2. záloha dne 24.10.2000 – Kč 1 500 000,- (dle Smlouvy do 30.10.)
3. záloha Kč 1 500 000,- Kč (dle Smlouvy do 30.11. 2000).
Před skončením celé akce bude již uhrazeno Kč 4 500 000,- (tj. 96 %) a v případě zjištění
jakýchkoliv nedostatků při předání díla zbývá cca 143 tis. Kč.d) akce - Modernizace depozitu APF

Realizováno v r.1998.
Jednalo se o opravu akustiky na záznamovém pracovišti TMZ 4 v Typosu.

Výběrové řízení neproběhlo, bylo provedeno poptávkové řízení, v jeho rámci byla na
doporučení ČT v Praze oslovena firma SONING. Tato firma realizovala obdobnou zakázku
již v ČT v Praze - úpravu akustiky ve zpravodajském studiu SK 6.

Rozpočet akce: [záměrně odstraněno] Kč, skutečně fakturováno [záměrně odstraněno] Kč+ 5%DPH.
Opravu provedla fy SONING Praha, středisko Brno.
Smlouva o dílo mezi spol. Soning a TS Brno ze dne 13.1.1998.
Vzhledem ke specifickým požadavkům na opravu a k dřívější bezproblémové realizaci
zakázek obdobného charakteru touto firmou bylo rozhodnuto i o opravách a modernizaci
zbylých akustických prvků technických pracovišť.e) akce - Uvedení objektu "Netopýr" do stavu k předání majiteli

Realizace této stavební akce fy SPOLSTAV, v.o.s. probíhá a předpokládá se vyklizení
objektu a předání původnímu majiteli do 31.12.2000.
Výběrové řízení se nekonalo.
Byla oslovena pouze fy SPOLSTAV, a to s odvoláním na detailní znalost místních poměrů
a na současný stavebně-technický stav objektu, který vylučuje účast jiné firmy.
Rozsah prací, které budou provedeny, byl dohodnut na společné schůzce s majiteli dne
22.2.2000.
Dle zápisu z 9.3.2000 byla stanovena cenová kalkulace ve výši 4 394 310,- Kč a složka
neobsahuje srovnání nabídkové ceny.
Podle smlouvy poskytnuta 1. záloha ve výši 1 000 000,- Kč do 5. dnů od podpisu, tj. do
20.3.2000 Další zálohy uvolňovány na základě zápisů o provádění jednotlivých prací.f) akce - Kanalizační přípojka TYPOS

Akce realizována v roce 1999 a v 1.čtvrtletí 2000, ačkoliv dle uzavřené smlouvy o dílo a
dodatku ke smlouvě byl termín dokončení do 31.12.1999.
Výběrové řízení nebylo provedeno, bylo uskutečněno poptávkové řízení a byly poptány
tyto firmy:
HERMANY & ŠMIKMÁTOR – nabídková cena [záměrně odstraněno] Kč + DPH + inflace
OBINPRO - ing. Hanák – nabídková cena [záměrně odstraněno] Kč
CEDR, spol. s.r.o. – nabídková cena [záměrně odstraněno] včetně DPH,

Podle předložené dokumentace se poptávkového řízení nezúčastnila fy SPOLSTAV,
která tuto akci realizovala.
Smlouva o dílo ze dne 19.4.1999 mezi TS Brno a SPOLSTAV, v.o.s.
Termín provedení díla: od 20.4.99 do 15.9.99
Smluvní cena díla činí Kč 5 295 000,- + 5%DPH.
1. záloha: 60% z ceny Kč 3 177 000,- uhradit do 5dnů od podpisu smlouvy,
2. záloha: 30% z ceny – tj. Kč 1 588 000,- uhradit do 30.7.1999
doplatek: 794 750,- do 10 dnů od dokončení

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi TS Brno a fy SPOLSTAV ze dne 22.10.1998 (má být
uveden rok 1999).
Důvodem uzavření dodatku: - prodloužení lhůty dokončení díla do 31.12.1999, navýšení
ceny o Kč 774 055,-

Konečná celková cena akce činila Kč 6 069 055,- + 5%DPH, tj. Kč 6 709 146,75.g) akce - Oprava sociálního zařízení Židenice – I. a II. etapa

1) I. etapa opravy sociálního zařízení

Výběrové řízení se neuskutečnilo, stavební akci realizovala firma SPOLSTAV na
základě objednávky a obhlídky na místě samém ze dne 18.11.1999.
S fy SPOLSTAV, v.o.s. zřejmě nebyla uzavřena Smlouva o dílo (ve složce není založena).
Fy Spolstav předložila cenovou nabídku Kč 545 850,- bez 5% DPH, která je pouze orientační.
Celá akce byla realizována za cenu 682 869,-Kč vč. 5%DPH - včetně dodávky bojlerů a kuchyňské linky:
1. záloha Kč 250 000,- faktura ze dne 25.1.2000
2. záloha Kč 250 000,- faktura ze dne 23.2.2000
doplatek Kč 182 869,-


2) II. etapa opravy sociálního zařízení

Stavební akci realizovala firma SPOLSTAV, v.o.s.
Ve složce je založena pouze faktura ze dne 9.4.2000 vystavená firmou Spolstav na
částku Kč 216 152,10 vč. 5% DPH.


h) akce – Opěrná zeď Židenice

V roce 1998 realizováno jako havarijní oprava a v roce 1999 jako investiční akce.

Z důvodu havarijního stavu – statické poruchy, kdy hrozilo zřícení části stávající zdi,
byla v r. 1998 provedena oprava zdi a následně i rozšíření stávající opěrné zdi.
TS Brno si objednala v březnu 1998 u stavební společnosti Hermany & Šmikmátor
statický posudek ve věci stability části opěrné zdi. Projekt celé akce vypracovala
v červnu 1998 spol. LIGNOCONSULT a rozpočet vypracovala fy FEREBAUER, která se
zabývá cenovým poradenstvím ve stavebnictví.
Rozpočet byl stanoven na částku 7 493 690,- Kč.
Výběrové ani poptávkové řízení nebylo uskutečněno.
Stavební akci realizovala firma SPOLSTAV,v.o.s.
Cena havarijní opravy činila 4 632 302,-Kč.

V roce 1999 navazovala na havarijní opravu investiční akce - rozšíření opravené zdi
Židenice - realizováno firmou SPOLSTAV, v.o.s.
Rozpočet Kč 4 121 753,-.

Celková cena opravy a rozšíření opravené zdi je 8 754 055,- Kč + 5%DPH.

Smlouva o dílo mezi TS Brno a spol. SPOLSTAV, v.o.s., byla podepsána dne 8.7.1998,
za TS Brno podepsána P. Kalábem.
Předmětem smlouvy je oprava zdi a vybudování 32 parkovacích míst
Termín provedení: 10.7.1998 – 31.12.1998.
Cena díla je 4 646 000,- Kč + 5%DPH (ve skutečnosti byla vystavena faktura na
částku Kč 4 632 302,- + 5%DPH).
- 1. záloha Kč 2 750 000,- splatná do 5 dnů od podpisu smlouvy –na základě zálohové faktury byl poskytnut 1mil. Kč již 31.3.1998, tj. 3 měsíce před vlastním podpisem smlouvy
v den podpisu smlouvy, tj.8.7.1998 – uhrazena TS částka 1 750 000,- Kč,
- 2. záloha 1 400 000,- Kč – do 5 dnů od provedení betonáže opěrné zdi
- doplatek – podle smlouvy do 10 dnů od protokolárního předání díla zhotoviteli,
ve skutečnosti částka 713 971,10 Kč uhrazena TS již 1.12.1998.

Ve složce chybí příloha č.1 Smlouvy, obsahující seznam prací odsouhlasených oběma
stranami, ze kterých vychází cena díla.

Smlouva uzavřena dne 8.7.1998, žádost o stavební povolení je ze dne 15.7.1998.
Stavební dozor : Ing. B.Koura
Pravomocné stavebního povolení je vydáno dne 8.9.1998.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20.8.1998, předmětem je výstavba opravené
opěrné zdi - termín dokončení do 31.12.1998 (v době uzavření dodatku č.1 nebylo
vydáno stavební povolení ani na původní opravu).
Cena navýšena o 3 021 753,- Kč, tj. celková cena 7 668 353,- Kč + 5%DPH, uvedena
možnost poskytnutí zálohové faktury.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 29.10.1998 – navýšení ceny o Kč 1 085 702,- se
týká dalších víceprací. Změna termínu dokončení: do 31.3.1999
Obě strany se dohodly na poskytnutí zálohy na bourací práce ve výši Kč 950 000,-.
Ve skutečnosti poskytnuty následující zálohy: dne 4.1.1999 - 1 200 000,- Kč
dne 21.1.1999 - 800 000,- Kč
dne 15.3.1999 - 800 000,- Kč

Zápis odevzdání a převzetí dokončených staveb podepsal za ČT p. P. Kronika a za
za SPOLSTAV Ing. Koura.
Chybí datum podpisu.
Ze zápisu vyplývá dokončení dne 31.5.1999.


i) závěr

Kontrolní skupina si vyžádala dokumentaci k uvedeným akcím a vycházela z toho, že se
jedná o veškeré materiály, které jsou k daným akcím k dispozici.
Ze zjištěných skutečností vyplývá zejména:

1) U žádné z kontrolovaných stavebních investičních akcí a oprav nebylo uskutečněno výběrové řízení, u některých akcí byla provedeno pouze poptávkové řízení, a to minimálně u 3 různých firem, které předkládaly návrhy rozpočtů na akci a termíny její předpokládané realizace. V rámci tohoto poptávkového řízení zřejmě nebyla oslovována firma SPOLSTAV, neboť v žádné z předložených složek se nenachází předběžná nabídka této firmy s návrhem rozpočtu a termínem realizace příslušné stavební akce.

Kontrolní skupina uznává věcné důvody, pro které u některý akcí (vestibul Běhounská,
Modernizace APF, Netopýr) nebylo nutné nebo účelné provádět výběrová, resp.
poptávková řízení.

Realizace většiny kontrolovaných akcí byla prováděna firmou SPOLSTAV, se kterou byly
uzavírány Smlouvy o dílo. Ke Smlouvám o dílo byly u většiny akcí následně uzavírány 1–2
Dodatky, a to z důvodů navýšení finančních prostředků a prodloužení lhůty k dokončení
díla. Ve finále se tak finanční částka realizované akce většinou přiblížila částce, kterou
v rámci poptávkového řízení navrhovala některá z poptaných firem, ale která však právě pro
předpokládanou finanční náročnost byla odmítnuta.
Z 9 kontrolovaných akcí bylo u 3 provedeno poptávkové řízení, ve kterých byla oslovena fy
Spolstav, u 6 zbývajících byla 4krát oslovena fy. Spolstav.
Podle názoru kontrolní skupiny docházelo u většiny akcí k vyplácení nepřiměřených záloh,
a to zejména vzhledem k celkovým finančním nákladům. Stavební firma byla tímto neodůvodněně zvýhodňována na úkor ČT.
U investiční akce "opěrná zeď Židenice" došlo k vyplacení 1 mil. Kč ještě před podpisem smlouvy, což považuje kontrolní skupina za nehospodárné vynakládání finančních prostředků TS Brno.

1) Všech stavebních a investičních akcí realizovaných společností SPOLSTAV, v.o.s.se
účastní Ing. Bohumil Koura, statutární zástupce společnosti SPOLSTAV, který zároveň vykonává stavební dozor investora.
U akcí, které jsou realizovány jinými firmami, není zřejmé, zda i zde vykonával Ing. Koura
pro TS stavební dozor.
Z vyžádaných podkladů vyplývá, že p. Koura zajišťoval pro TS Brno také některé činnosti
V oblast i technické spolupráce. Z přehledu proplacených faktur vyplývá, že za technickou
pomoc a spolupráci mu bylo v roce 1998 vyplaceno celkem Kč 76 160,-, v roce
1999 Kč 40 600,- a v 1. pol. 2000 Kč 48 860,-.

2) U stavebních akcí kanalizační přípojka Typos a opěrná zeď Židenice byly uzavřeny
Smlouvy o dílo ještě před samotným vydáním stavebního povolení. Firma Spolstav se smluvně zavázala (pod sankcí smluvní pokuty v případě nedodržení termínu) k realizaci stavební akce značného rozsahu, a to bez ohledu na udělení souhlasu příslušného stavebního úřadu, případně možnosti zastavení stavebního řízení. Oproti tomu akceptovala krytí finančních nákladů na nerealizované dílčí etapy celé akce.

3) Firma Spolstav, v.o.s. také zajišťuje pro TS Brno v některých jeho objektech úklidové
práce. S firmou jsou uzavřeny Smlouvy o dílo, odměna za úklid je účtována diferencovaně podle typu objektu. Platby jsou ze strany TS Brno poukazovány vždy dopředu do 3. dne příslušného měsíce. Kontrolní skupina se nezabývala posuzováním výše cen za tyto práce.10. Koncepce dislokace

Kontrolní skupina se v této části zaměřila především na koncepci dislokačních změn TS Brno, na nákup vysokozdvižných plošin a odprodej vozového parku.

1. koncepce dislokace

V průběhu mapování jednotlivých objektů a seznamování se s podklady pro dislokační
změny vyplynulo, že základní materiály popisující dislokační změny vznikly již v roce 1991 v souhrnném materiálu, generelu, který se stal základním vodítkem pro směr redislokace TS Brno:


a) objekt "Netopýr, Dimitrova 24

Po dobu rekonstrukce studiových prostor v Typosu ( t.j do 1.4.1992) nahrazovalo studio Netopýr výrobní studiovou plochu v rekonstrukci. Při restitučním řízení bylo dohodou ze dne 30.4.1991 rozhodnuto o vydání objektu Dimitrovova 24 (Netopýr) do rukou dědiců původních majitelů. Generel předpokládal vyklizení objektu do 31.12.1992. Po dohodě s novým majitelem byl pronájem prodloužen dle poslední nájemní smlouvy do konce r.2000. K 30.6.2000 byla výroba v objektu ukončena a bylo započato s odstraňováním úprav provedených v období, kdy objekt byl ve vlastnictví ČST Brno. Objekt bude v souladu s generelem vyklizen a předán k 31.12.2000.


b) objekt Staňková 23

Objekt byl postaven Československou televizí až po převzetí nemovitosti státem. Zůstal i po vráceni objektu Netopýr majetkem TS Brno.
Využití objektu pro potřeby scénického provozu s možností parkovacích míst.


c) objekt Běhounská 18

V souladu s Generelem rozvoje se podařilo z objektu vystěhovat cizí uživatele, provést rekonstrukci a obsadit dle lokalitního programu připraveného OTV prognostiky ČST Praha a pracovníky ČST Brno v listopadu 1991.
Stručně lze objekt charakterizovat jako objekt útvarů ředitelství, programových a výrobních složek včetně archivu a programových fondů. Jako kompenzace za uzavření pasáže objektu Typos, byl zde vyčleněn prostor pro veřejně přístupnou kavárnu umístěnou vně televizního provozu.


d) objekt Typos, Jesuitská 7

Do objektu Typos byla postupně centralizována technická televizní pracoviště TS Brno. Program zahrnoval i výstavby pracovišť pro postprodukční zpracování zvukové složky, jež bylo nutno vybudovat po opuštění komplexu zvukovýrob v objektu na tř.kpt.Jaroše 3, který byl rovněž v rámci restitučního řízení vrácen původnímu majiteli.
Oprava akustických poměrů byla vynucena nestandardním prostředím v objektu. Po zhodnocení předchozích zkušeností požádali pracovníci inženýrsko-investičního úseku ČT v Praze firmu Soning o nabídku na opravu akustiky.


e) areál Židenice, Kulkova 2

Areál byl dokončen v roce 1975 jako garáže a skladový areál. Tento areál řešil přemístění přenosové techniky z objektu Typos.
V souvislosti s předpokládaným ukončením nájmu natáčecího ateliéru Netopýr v roce 2000, byla v roce 1997 vypracována variantní studie na vybudování natáčecího ateliéru v tomto areálu. V roce 1998 byl vypracován projekt, který řešil redislokaci výstavbou nového televizního centra "na zelené louce".
V souladu s tímto programem začala úprava budovy skladu rekvizitního nábytku na stolařskou dílnu. Dokončení stolařské dílny mimo jiné umožní opustit nevyhovující objekt stolařské dílny v Lískovci.
Na základě předběžných informací a potvrzených následně dopisem Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Brna ze dne 7.6.2000, že areál Židenice může být dotčen připravovanou stavbou městského okruhu, byly pozastaveny koncepční práce na tomto úkolu až do doby vyjasnění dopadů uvedené stavby. Dle vyjádření UHI se tak stane až v měsíci červnu 2001.


f) areál Lužánecká 4a

Objekt je umístěn ve vnitrobloku mezi ulicemi Lužánecká, Lidická a tř.kpt. Jaroše. Je tedy dostatečně hlukově odstíněn od běžného městského provozu. Jeho dostupnost městskou dopravou je velmi dobrá a vzdálenost od objektu Typos je cca 0,8 km. V objektu Lužánecká je dostatek prostor i pro zřízení potřebného zázemí scénického provozu (šatny, maskérny, malíři pozadí, sklady) a prostor pro základní fundus studia. Plocha využitelná pro natáčecí ateliér je až do 625 m2. V blízkosti je parkoviště pro 8 osobních vozů, zvláštní příjezd, který umožňuje přistavení velkého vozu.
TS Brno si tento objekt pronajala k 1.5.2000 s možností odkoupení. Probíhají jednání o podmínkách jeho zakoupení. Vlastnictví objektu umožní větší stavební úpravy jako je vybudování kvalitního zázemí pro účinkující a diváky, zvednutí střechy ateliéru, akustické úpravy a případné vybudování osvětlovacího roštu.
Na úpravu objektu byly zpracovány dvě studie, které řeší hlavně světlou výšku ateliéru a jeho akustickou úpravu. Konečné rozhodnutí je však vázáno na výsledek jednání o vybudování druhé přístupové komunikace.


g) závěr

Kontrolní skupina domnívá, že postup vedení TS Brna v dislokaci lze považovat za koncepční.
Veškeré investiční akce, popř. kusové investice jsou projednávány a doporučovány poradním orgánem ředitele výroby a techniky Technickou radou a jsou součástí "Investičního plánu České televize".2. Nákup vysokozdvižných plošin

Nákup plošin proběhl mimo kusové investice, které jsou předmětem jednání a doporučení Technické rady, ve které jsou běžně projednávány záměry TS Brno a TS Ostrava v investiční oblasti.
Podle názoru kontrolní skupiny je pořízení plošin je z hlediska televizní technologie velmi problematické a plošiny jsou nepoužitelné jako náhrada kamerových plošin a jeřábů. Jejich využití je možné pouze pro potřeby údržby ve vyšších polohách.
Kontrolní skupina považuje nákup dvou plošin za zbytečně vynaložené finanční prostředky TS Brno. Nákup plošin byl realizován od nájemce objektu TS Brno v Židenicích.


3. Odprodej vozů v majetku TS Brno

Algoritmus odprodeje vyřazených vozů odpovídá běžným zvyklostem - vyřazovací protokol.
Kontrolní skupina konstatuje, že odprodej osobních vozů (mimo speciálů - přenosové vozy, osvětlovací atd.) přímému zájemci (mimo autobazary atd.) je v ČT v Praze nemyslitelný. Vyřazený majetek je odprodán prostřednictvím organizací s legislativními předpoklady pro tuto činnost.
Kontrolní skupina doporučuje zavést v TS Brno obdobný režim odprodeje.


4. Při zpracování této části kontrolní zprávy narazila kontrolní skupina v posledních dnech na některé nejasnosti týkající se opěrné zdi a pronájmu montážní haly v areálu TS Brno v Židenicích, pro které potřebuje výpisy z katastru nemovitostí. Tyto nejasnosti se týkají mj. objemu vynaložených investičních prostředků a některých jiných skutečnost.
11. Závěr kontrolní zprávy

Kontrolní skupina se musela v poměrně krátkém časovém období seznámit s velice různorodou problematikou obsaženou v podání iniciativní skupiny, zmapovat všechny dostupné skutečnosti a zaujmout k nim své stanovisko. Výsledkem činnosti kontrolní skupiny jsou zjištění uvedená v kontrolní zprávě a navrhovaná opatření, jejichž cílem je jednak odstranění některých zjištěných nedostatků a jednak další prohloubení kontroly v těch oblastech, které kontrolní skupina v rámci svého profesního složení a časových možností nemohla plně postihnout.

Kontrolní skupina doporučuje generálnímu řediteli uložit kontrolnímu útvaru v rámci plánu hlavních kontrolních akcí v roce 2001 provést kontrolu plnění přijatých opatření.
Návrhy na opatření

Kontrolní skupina na základě dokumentů a informací získaných při zpracování jednotlivých částí kontrolní zprávy a na základě dílčích závěrů doporučuje generálnímu řediteli ČT přijmou následující návrhy na opatření a uložit:

řediteli TS Brno

a) připravit návrh složení, poslání a zásad činnosti poradního sboru ředitele TS Brno z řad odborné veřejnosti a předložit generálnímu řediteli
termín: 31.1.2001

b) zajistit širší a konstruktivnější spolupráci TS Brno s ředitelstvím programu, resp. s programovou skupinou generálního ředitele ČT
termín: ihned

c) zlepšit komunikaci mezi vedením TS Brno , producenty TS Brno a dramaturgy TS Brno
a zajistit trvalou a kvalitní informovanost pracovníků tvůrčích skupin o programových záměrech ČT a TS Brno
termín: průběžně

d) posílit úlohu koncepční dramaturgie TS Brno a tvůrčích skupin
termín: průběžně

e) zajistit v redakci zpravodajství vypracování systému plánování a kontroly zpravodajských příspěvků založený na otevřeném transparentním plánování a důsledné editorské kontrole
termín: 31.1.2001

f) zajistit, aby vedoucí zaměstnanci, redaktoři a reportéři redakce zpravodajství
nespolupracovali na formátech a pořadech televizního studia, které ohrožují jejich důvěryhodnost a nezaujatost
termín: průběžně
g) přijmout účinná opatření k zamezení skryté reklamy v relacích a příspěvcích redakce zpravodajství
termín: ihned

h) zajistit provádění výběrových řízení u investičních akcí a akcí oprav a údržby, a to u akcí oprav a údržby nad Kč 200 tis.
termín: ihned

i) informovat o dodržení termínu dokončení a výši konečné ceny akce "Změna užívání skladu na stolařskou dílnu" a za "Uvedení objektu Netopýr do původního stavu"
termín: 31.1.2001

j) zajistit, aby u akcí realizovaných Spolstavem pro TS Brno nevykonával Ing. B. Koura
stavební dozor investora
termín: ihned


k) určit rozsah činnosti producenta p. K. Fuksy jako režiséra ve vlastní tvůrčí skupině a v ostatních tvůrčích skupinách, obdobně postupovat i u ostatních producentů TS Brno

termín: ihned

l) zajistit při přijímání nových zaměstnanců standardní postup výběrového řízení a mimo
mimořádných případů přímého oslovení vytipovaného kandidáta, vždy vybírat nejméně ze tří uchazečů
termín: průběžně

m) zabezpečit a dokumentovat výstupní pohovory s odcházejícími zaměstnanci, se
zaměřením na analýzu důvodů k odchodu
termín: průběžně
n) předložit zprávu o stávající personální situaci v TS Brno, doplněnou o krátkodobý výhled
všech připravovaných změn, jejich odůvodnění a případný plánovaný přínos pro TS
Brno
Termín: 31.12.2000

o) zajistit nápravu všech dalších zjištěných nedostatků uvedených v kontrolní zprávě, ze
kterých nejsou vyvozeny konkrétní návrhy na opatření
termín: průběžněp) ze zjištěných nedostatků uvedených v kontrolní zprávě vyvodit vůči odpovědným
zaměstnancům TS Brno postihy a informovat generálního ředitele
termín: průběžně

finančnímu řediteli a řediteli výroby a techniky

a) do připravované novely interního předpisu o výběrových řízeních zahrnout i
problematiku televizních studií
termín: podle termínu pro novelizaci interního předpisu

řediteli výroby a techniky

a) zajistit odbornou stavební skupinou prověření výše skutečných nákladů na opravu a výstavbu a potřebnost rozsahu opěrné zdi v Židenicích
termín: do 31.12.2000

b) zajistit výpis z katastru nemovitostí a posoudit správnost některých částí smlouvy při pronájmu montážní haly a asfaltové plochy v areálu Židenice
termín: do 31.12.2000


finančnímu řediteli

a) zajistit provedení rozšířeného auditu ve spolupráci s pracovníky ekonomických útvarů
ČT v Praze k výsledkům hospodaření TS Brno za rok 2000, event. v časové řadě 1998 –
2000
termín: do 31.3.2001


všem vedoucím zaměstnancům uvedeným v této části zprávy

a) informovat generálního ředitele ČT o plnění, resp. splnění uložených návrhů na opatření

termín: průběžně

Ing. Petr Beran
vedoucí kontrolní skupiny


V Praze 4.12.2000
12. PřílohyPříloha č. 1 Příloha k části 2) Dramaturgie

Příloha č. 2 Přehled jmen a funkcí bývalých zaměstnanců ČT
a přehled firem a jmen v obchodním spojení s ČT

Příloha č. 3 Přehled zahraničních cest v tvůrčí skupině publicistiky
a dokumentaristiky v letech 1998 - 2000

Příloha č. 4 Rozpočet a skutečné náklady pořadu Solokapr - přehled

Příloha č. 5 Rozpočet a skutečné náklady pořadu Hluboká propast - přehled

Příloha č. 6 Rozpočet a skutečné náklady pořadu Tabatěrka - přehled

Příloha č. 7 Rozpočet a skutečné náklady pořadu Vykání psovi - přehled

Příloha č. 1


Příloha k části 2) Dramaturgie

Pro stanovení příčin váznoucí komunikace mezi TS Brno a vedením ČT Praha je třeba stručně popsat průběh spolupráce zástupců TS Brno a programového vedení ČT na tvorbě vysílacího schématu.

Dne 19. 5. proběhla v Televizním studiu ČT Brno velmi důležitá schůzka, věnovaná nové programové politice České televize a zásadám tvorby vysílacího schématu. Podobné schůzky proběhly postupně ve všech producentských centrech, studiích a redakcích a měly velký význam pro přípravu vysílacího schématu pro rok 2001.
Z Prahy přijeli do Brna Dušan Chmelíček, Václav Čapek , Markéta Luhanová, Alena Müllerová a Jiří Pittermann . Za TS Brno byli přítomni producenti jednotlivých tvůrčích skupin a v úvodní části také šéfproducent Petr Kaláb. Ředitel TS Brno Zdeněk Drahoš se omluvil a bohužel, se této významné schůzky nezúčastnil, nepřítomen byl také producent Karel Fuksa.
V úvodní části představil generální ředitel ČT Dušan Chmelíček a programový tým novou koncepci, která zdůrazňuje pojetí České televize jako veřejnoprávní alternativy k ostatním programům našeho mediálního prostředí. Dále byl kladen důraz na dlouhodobou dramaturgii jednotlivých vysílacích oken a vznik kvalitních nových formátů.
Byla upřesněna forma a zpracování písemných nabídek pořadů do vysílacího schématu , tzv. přihlášky pořadů (příloha č.1) a termín zaslání těchto nabídek na speciální e-mailovou adresu ČT do 31. 5. 2000. Došlo k dohodě, že především nové formáty budou velmi přesně charakterizovány, případně budou předloženy pilotní díly. Taková byla např. dohoda u soutěže Hop nebo trop (staronová dětská soutěž Hip, hap, hop), kde tvůrčí skupina přislíbila pilotní díl nejpozději do konce června 2000, ale ve slíbeném termínu pořad nedodala, takže se velmi zkomplikovala možnost zařazení souteže.

( Podle zprávy, kterou má kontrolní skupina k dispozici, si ještě 7. listopadu vyžádal ředitel studia Zdeněk Drahoš od jednotlivých producentů a dramaturgů zprávu, o čem se vlastně v Brně jednalo. )


Vyplněné přihlášky pořadů do vysílacího schématu 2001 postupně byly doručeny sekretariátu ředitelství programu s výjimkou nabídky pořadů skupiny dokumentaristiky a publicistiky (producent Karel Fuksa), která na určenou adresu nedošla. Kompletní nabídka došla ředitelství programu až v srpnu 2000.

Zpracování nabídek pořadů TS Brno se ve srovnání s TS Ostrava, producentskými centry a redakcemi ČT Praha jevilo jako nedostačující. Z charakteristik nabízených pořadů často nebylo možné vytvořit si představu jak bude nabízený formát vypadat.
Zásadní problém byl v tom, že požadavek vyjádření ředitele studia (případně šéfproducenta), obsahující v bodech hlavní důvody, proč pořad doporučuje nebo naopak nedoporučuje byl redukován na jednoslovný souhlas ("Ano. Drahoš.") Obsáhlá nabídka byla zřejmě předložena bez předběžné selekce a evidentně překračovala výrobní možnosti TS Brno. Velmi výrazně to např. vynikne při srovnání s nabídkou TS Ostrava, která byla zpracována pečlivěji, s ohledem na reálné možnosti i celkové vyznění vysílání a s vyjádřením šéfproducenta, které pomohlo porozumění mezi producenty a programovým týmem. V oblasti dramatické tvorby např. TS Brno nabídlo šest seriálů po sedmi až třinácti dílech (celkem 58 dílů), zatímco producenti TS Ostrava přeložili náměty na dva pětidílné seriály (celkem 10 dílů). Je jasné, že programový tým musel v případě TS Brno vybrat jen malou část nabídky s ohledem na reálné možnosti studia.

Výrazný podíl na váznoucí komunikaci měla častá neúčast kompetentního zástupce TS Brno na pravidelných programových poradách. Za ostatní útvary se těchto porad účastní šéfproducenti, šéfredaktoři a ředitelé a při poradě nebo po ní mají všichni možnost operativně a průběžně projednávat otázky, týkající se vysílacího schématu. Velmi se to osvědčilo např. při jednání s šéfproducentem TS Ostrava, který aktivně spolupracoval s programovým týmem při tvorbě vysílacího schématu. Vzhledem k tomu, že šéfproducent TS Brno se programových porad většinou neúčastní, probíhala komunikace většinou písemně, což vedlo k některým zbytečným nejasnostem.

K zásadní schůzce nad vysílacím schématem došlo až koncem srpna, po návratu ředitele TS Brno z dovolené. Z. Drahoš se sešel s I. Hubačem a podrobně probrali všechny přihlášky. Přitom se vyjasnilo nedorozumění kolem nedoručených přihlášek tvůrčí skupiny publicistiky a dokumentaristiky, které byly následně předány programovému týmu v tištěné podobě.

28. srpna 2000 předložil generální ředitel kolegiu první verzi vysílacího schématu 2001.

Poté se uskutečnila neformální schůzka Z. Drahoše aj. J.Pittermanna. Podněty z této schůzky programový tým zohlednil např. v případě pořadů Antonína Přidala.

1.9. 2000 zaslal Z. Drahoš písemné připomínky k 1. verzi schématu (viz příloha číslo 2 ).

Programový tým mezitím intenzivně pracoval na 2. verzi vysílacího schématu. V té době došlo k řadě dalších upřesňujících schůzek s šéfproducenty, šéfredaktory, producenty, většinou v souvislosti se zmíněnými programovými poradami. Pouze komunikace mezi programovým týmem a TS Brno, probíhala převážně písemně , protože celkové dramaturgii se v Brně věnuje pouze ředitel studia Z. Drahoš, který se porad o programu neúčastní.

10. 9. zaslala Alena Müllerová Z. Drahošovi písemnou odpověď programového týmu s vyjádřením ke všem bodům jeho dopisu z 1. 9. 2000. (příloha č. 3)

Na kolegiu 11. 9. 2000 byla předložena 2. verze vysílacího schématu.

15. 9. obdrželo vedení ČT Praha z TS Brna několikastránkový materiál připomínek k vysílacímu schématu (viz příloha č. 4).
Některé připomínky zněly velmi autoritativně a naprosto nezohledňovaly možnosti a celkovou koncepci vysílacího schématu. Mnoho z nich by bylo možné akceptovat jen za cenu zásadního narušení programové dramaturgie, která byla výsledkem několikaměsíční tvůrčí práce.

Přesto se programový tým snažil maximálně vyjít vstříc, relevantní připomínky zohlednit a pro požadované formáty najít místo. Po podrobné analýze (dramaturgické i podle výzkumů APA ČT Praha) byl např. do původního vysílacího času definitivně zařazen inovovaný Klub Netopýr .

3. 10. 2000 A. Müllerová zaslala Z. Drahošovi a P. Kalábovi e-mail s příslibem písemné odpovědi, na které také programový tým průběžně pracoval.

Současně tým pracoval na podkladech, nutných pro zpracování výrobního úkolu podle zadání kolegia GŘ.

Ze strany producentů ČT Praha a TS Ostrava se stupňoval tlak na ukončení práce na vysílacím schématu a výrobním úkolu, zatímco TS Brno dalšími a dalšími požadavky ukončení tohoto úkolu bránilo.

9. 10. zaslala A. Müllerová, I. Hubač a M. Luhanová další e-mail (viz příloha č.5 ) s vysvětlením, že prioritou je co nejrychleji dokončit podklady pro ředitelství výroby a techniky , nezbytné k vypracování první verze výrobního úkolu, a proto nebude odpověď zaslána písemně. V dopise programový tým zdůraznil, že připomínky Brna byly pečlivě prostudovány, zváženy a zohledněny jak nejvíce bude možné. Programový tým vyzval adresáty ke kontaktu v případě potřeby jakékoliv informace.Závěr a návrh řešení:

Po celou dobu příprav a tvorby vysílacího schématu 2001 vázla komunikace ze strany ČT Brno. Pro programový tým byla spolupráce s brněnským studiem výrazně složitější než u ostatních center, redakcí a TS Ostrava vzhledem k nezájmu či snad nepochopení celkové programové koncepce, soustředění na jednotlivé projekty a prosazování dílčích a osobních zájmů bez ohledu na potřeby vysílání.
Velkým problémem je to, že programovému vedení chybí v Brně kompetentní partner při projednávání programového směřování ČT celkově a v jednotlivých oblastech, žánrech, regionech. Celkovou dramaturgií se zabývá pouze samotný ředitel studia, který je zároveň vytížen manažerskými povinnostmi. V ČT Brno nechybí dobré a zajímavé projekty ani kvalitní autoři, dobrá je spolupráce s některými producenty i dramaturgy studia, ale schází koncepční dramaturgická práce. Nové formáty jsou v nepřehledném množství navrženy a později zpochybňovány jak se to stalo např. u projektů B. Rychlíka ( Český cirkus nebo jediný projekt, zamítnutý Z. Drahošem, Česká klišé) nebo nedostatečně podpořeny (např. Básníci Moravy týmu moravských tvůrců či Nehasit, hořím! výborné dokumentaristky H. Pinkavové).

Řešením je posílení úlohy koncepční dramaturgie v TS Brno. Generální ředitel i programoví pracovníci se ztotožňují s návrhem Rady ČT, aby se na tvorbě vysílacího schématu a výrobního úkolu podílel zástupce televizního studia. Ale je podstatné, aby to byl člověk schopný koncepční spolupráce s programovým týmem tak, jako se práce na schématu aktivně účastní zástupce TS Ostrava , šéfproducent Aleš Jurda i šéfproducenti a šéfredaktoři ČT Prahy. Generální ředitel bude trvat na účasti kompetentního zástupce TS Brno na programových poradách a dalších jednáních.
Je nutné, aby se programoví pracovníci a vedení ČT Praha intenzivně a aktivně zaměřili na překonání krize v TS Brno, zlepšení spolupráce a komunikace a především pomoci TS Brno v zapojení se do týmové práce na programu České televize.
Příloha č. 2

1. zaměstnaní v ČT Brno

Ing. Miroslav Řiháček 1.6.1989 – 31.7.1993 vedoucí scén. provozu
Společník a jednatel Kostka s.r.o.
Společník a jednatel AMO s.r.o.

Jaroslav Rásocha 17.2.1975 – 31.1.1996 střihač
Společník Kostka a.r.o.

Petr Bílek 1.10.1970 - 30.10.1987 vedoucí výroby

Ing. Miroslav Holaň 2.12.1985 - 28.2.1995 provozní inženýr –
Společník a statutární orgán Spolstav v.o.s. vedoucí hosp.správy

Ing.Bohumil Koura 1.9.1989 – 28.2.1995 investiční technik
Společník a statutární orgán Spolstav v.o.s.

Ing. Ivo Vaněk stále ved.ekonomiky a ISO
Společník a jednatel Piran s.r.o.
Jednatel Kostka s.r.o.

2. firmy v obchodním spojení s ČT Brno

Nemovitost Židenice, Kulkova 2
a) pronájem
od 1.4.1993 Kostka s.r.o.
jednatelé M.Řiháček, I.Vaněk (bydliště Ondrouškova 15)
sídlo : od 21.4. 1994 Ondrouškova 15
od 30.6.1993 AMO s.r.o. ( vznik 22.6.1993)
jednatel : M.Řiháček
b) prodej
od 2.9.1995 AMO s.r.o.
jednatel : M.Řiháček

Nákup osobních vozů Chrysler
AM servis plus, a.s. (vznik 22.8.1996)
předseda představenstva : R.Řiháček
sídlo : Brno, Kulkova 2a

Nákup vozů pro RZ
AZ servis s.r.o.
jednatel : F:Ledabyl, A.Pohanka
sídlo : Kulkova 30

Stavební práce a úklidové práce
Spolstav, v.o.s.
Statutární orgán : M.Holáň, B.Koura

Příloha č. 3


Přehled zahraničních cest v tvůrčí skupině publicistiky a dokumentaristiky
v roce 1998, 1999 a do 25.10.2000
země od do jména účel cesty počet dní


Rok 1998

Rakousko 24.4. 24.4. K.Fuksa, J.Nosek, Za dveřmi je AG/98 1
A..Goldflam,R.Kos
J. Zimola, P.Kaláb ml.,

USA 14.5. 23.5. K.Fuksa, J.Nosek, Za dveřmi .. 8-9/98 10
A..Goldflam,P.Kaláb ml., a Deník O.Wolfa

Řecko 26.5. 31.5. J.Stejskal, K.Fuksa výroční konference 6
CIRCOM Regional

Rumunsko, Maďarsko, K. Fuksa,A.Goldflam, Za dveřmi je ..
Bulharsko 14.6. 20.6. P.Kroča,F.Hostaša 10,11/98 7

Rakousko 17.9. 17.9. K.Fuksa, Slavnostní otevírání 1
studia

Francie 10.10. 18.10. K.Fuksa, J.Nosek, Kdo je …Janula 9
P.Kaláb ml.

Rakousko 28.10. 28.10. K.Fuksa,dr.Pernes, podpis koprodukční 1
dr.Uhlíř smlouvy s ORF

Rakousko, 26.10. 1.11. B.Rychlík,J.Kovář, pořad Zlatí bratři
Švýcarsko J.Zimola,P.Kaláb ml.

K.Fuksa: celkem 7 cest a 35 dní

Rok 1999

Rakousko 23.1. 23.1. R.Fuksa,K.Fuksa, pořad Vídeň a my 1
J.Slanina,F.Vrána,R.Geyer,
Dr.Pernes,S.Hofírek
J.Nosek,

Thajsko 5.2. 21.2. K.Fuksa,J.Nosek, pořad Cestomanie 17
P.Horský,P.Kaláb ml. Thajsko

Francie, 18.3. 31.3. K.Fuksa,J.Nosek, Cestomanie 14
Portugalsko P.Kaláb ml. Portugalsko

Rakousko 8.4. 10.4. R.Fuksa,K.Fuksa, Vídeň a my 3
J.Slanina,O.Juchelka,J.Pernes,
D.Uhlíř,J.Unger, J.Nosek

Polsko 26.4. 1.5. J.Stejskal,R.Fuksa Filmový festival 6
Poznaň

Rakousko, 2.5. 10.5. R.Fuksa,B.Rychlík, Cestománie
Itálie J.Kovář, P.Kaláb ml. Gargano

Rakousko 12.5. 12.5. R.Fuksa, K.Fuksa obhlídka pro pořad 1
Setkání se sousedy

Belgie, 14.5. 22.5. K.Fuksa,A.Goldflam Za dveřmi ..6,7/99 9
Nizozemí F.Hostaša,J.Slanina

Rakousko 27.5. 29.5. R.Fuksa, K.Fuksa, pořad Hra o Mexiko 3
P.Kaláb ml.,K.Kraus,
M.Přeták, J.Pernes

Rakousko 11.6. 15.6. R.Fuksa,K.Fuksa,D.Uhlíř Cesty k sousedům 5. 5

Rakousko 5.7. 11.7. K.Fuksa, dtto 7

Rakousko 11.7. 11.7. R.Fuksa,D.Uhlíř,L.Lakomý, dtto
J.Brož

Rakousko 4.9. 5.9. R.Fuksa,K.Fuksa,M.Přeták Hra o Mexiko 2
P.Kaláb ml.,J.Pernes

Rakousko 30.9. 1.10. V.Korčák,M.Bednařík, "CV-prof. Navrátil"
J.Nosek,J.Slanina

SRN, Dánsko 27.9. 8.10. R.Fuksa,P.Hajn,M.Přeták, Světozor Dánsko
P.Kaláb ml.,

Rakousko 1.10. 1.10. K.Fuksa,J.Pernes obhlídka pro pořad 1
Hra o Mexiko

Rakousko 24.9. 26.9. J.Vašíček,M.Kučerová doprava M.Kučerové
na letiště Vídeň

Polsko 6.10. 10.10. B.Rychlík, Internnat.Ethnic
TV Festival

Rakousko 10.10. 10.10. K.Fuksa,D.Uhlíř premiéra filmu 1
J.J.Grassel

Rakousko 29.10. 30.10. R.Fuksa,K.Fuksa,M.Přeták Hra o Mexiko 2
J.Pernes,P.Kaláb ml.

Rakousko 17.11. 17.11. R.Fuksa,K.Fuksa, Vídeň a my 1
P.Kaláb ml., M.Přeták

Francie 23.11. 6.12. K.Fuksa,M.Přeták, Světozor – 14
P.Kaláb ml. Pařížské hřbitovy

Rakousko 12.12. 12.12. K.Fuksa,J.Pernes, Hra o Mexiko 1

K..Fuksa: celkem 16 cest a 82 dní


Rok 2000

Polsko 7.2. 11.2. K.Fuksa,M.Horoščák Evropské setkání 5
regionálních studií

Rakousko 17.2. 17.2. R.Fuksa,K.Fuksa, Hra o Mexiko 1
J.Pernes, J.Nos

Mexiko 21.2. 14.3. K.Fuksa,J.Nosek,J.Pernes, Hra o Mexiko 23
F.Pilati,P.Kaláb ml.

Rakousko 16.4. 16.4. R.Fuksa,K.Fuksa jednání s ORF 1
a obhlídka

SRN 30.4. 2.5. R.Fuksa,K.Fuksa,M.Přeták, pořad Císař Karel 3
J.Pernes,P.Kaláb ml.,

Itálie 12.5. 21.5. R.Fuksa,K.Fuksa,J.Kovář, Světozor – Sicílie 10
D.Povolný, P.Kaláb ml.

Polsko 29.5. 2.6. B.Rychlík Mezinárodní festival
v Krakově

Polsko 15.6. 18.6. R.Fuksa,K.Fuksa,J.Nosek, Dokument Osvětim 4
P.Kaláb ml.,K.Grunsteinová

Rakousko 26.6. 26.6. K.Fuksa,J.Pernes projekce 1
Hra o Mexiko

Rakousko 2.7. 7.7. R.Fuksa,K.Fuksa,J.Pernes, pořad Via Imperialis 6
P.Kaláb ml.,M.Přeták

Rakousko 21.8. 27.8. R.Fuksa,K.Fuksa, M.Přeták, dtto 7
J.Pernes,P.Kaláb ml.

Chorvatsko 10.9. 20.9. R.Fuksa,P.Hajn,M.Přeták, pořad Chorvatsko
P.Kaláb ml.,S.Zacha

Rakousko 9.10. 12.10. R.Fuksa,K.Fuksa,M.Přeták, Via Imperialis 4
J.Pernes,P.Kaláb ml. a Císař Karel

Rakousko, 13.10. 16.10. R.Fuksa,K.Fuksa,M.Přeták, dtto 4
Maďarsko J.Pernes,P.Kaláb ml.

Izrael 25.10. 2.11. J.Bařinka, J.Nosek, pořad Židovská Morava
P.Kaláb ml,K.Komárek

K.Fuksa: celkem 12 cest a 69 dní
Příloha č. 4"Hluboká propast" IDEC 3-98/314/31003 plánovaná stopáž 80_
skutečná stopáž 59_

autor námětu, scénáře: Jiří Sequens
režie: Jiří Sequens
vedoucí výroby: Darina Levová
kamera: Josef Víšek


Dohoda Plánová Přehled
o výrobě kalkulace nákladů

doplňkové odměny 20 000,- 3 500,- 2 300,-
OON 1 200 000,- 30 000,- 3 297,-
externí náklady 1 800 000,- 2 638 000,- 1 716 194,10
vnitropodnikové 1 200 000,- 1 827 170,- 1 314 770,90
celkem 4 220 000,- 4 498 670,- 3 036 562,-


Honoráře :

námět: J. Sequens Kč 30 000,-
scénář: J. Sequens 90 000,-
svolení k užití: J. Sequens 30 000,-
režie: J. Sequens 140 000,-
kamera : J. Víšek není uvedena výše honoráře


Reprodukční honoráře

Michal Dlouhý [záměrně odstraněno]
Miroslav Vladyka [záměrně odstraněno]
Alexandr Rašilov [záměrně odstraněno]
Jan Grygar [záměrně odstraněno]


Ve složce chybí zdůvodnění kratší skutečné stopáže oproti plánované o 21_.

"Sólokapr" IDEC 3-98/31474599 plánovaná stopáž 80_
skutečná stopáž 68_30__


autor scénáře: JiříSequens
vedoucí výroby: Darina Levová
režie: Jiří Sequens
kamera: Josef Víšek


Dohoda Plánová Přehled
o výrobě kalkulace nákladů

DO 50 000,- 4 500,- 4 000,-
OON 1 300 000,- 30 000,- 17 057,-
externí náklady 1 800 000,- 2 588 500 2 286 679,68
vnitropodnikové náklady 1 200 000,- 1 827 170,- 1 384 705,90
c e l k e m Kč 4 350 000,- 4 450 170,- 3 692 442,58honoráře :
námět : J.Sequens Kč 30 000,-
scénář: J.Sequens 90 000,-
svolení k užití: J.Sequens 30 000,-
režie: J.Sequens 140 000,-
kameraman: J. Víšek není uveden

reprodukční honoráře
Hana Maciuchová [záměrně odstraněno]
Svatopluk Skopal [záměrně odstraněno]
Alexandr Rašilov [záměrně odstraněno]
Jan Čenský [záměrně odstraněno]
Příloha č. 6


"Tabatěrka" IDEC 3-95/451/74503 plánovaná stopáž 70_
skutečná stopáž 72_30"autor scénáře: Josef Souchop
režisér: Vladimír Kelbl
vedoucí výroby: Darina Levová
kamera: Josef Víšek

Dohoda Plánová Skutečné
o výrobě kalkulace náklady

DO 130 000,- 190 000,- 86 350,-
OON - 18 000,- 21 235,-
ost.externí náklady 1 100 000,- 1 405 000,- 1 322 573,-
vnitropodnikové náklady - 1 373 956,- 880 386,-
celkem 1 230 000,- 2 986 956,- 2 310 544,-

Honoráře :

námět: Josef Souchop [záměrně odstraněno]
scénář: Josef Souchop [záměrně odstraněno] smlouvy za ČT Brno uzavřeny
svolení k užití: Josef Souchop [záměrně odstraněno] s producentem p. Aujezdským
režie: Vladimír Kelbl [záměrně odstraněno] formou výkonnostní odměny
kamera: Josef Víšek [záměrně odstraněno] dle přiložených dokladů formou DO

Reprodukční honoráře :

Marek Vašut [záměrně odstraněno]
Veronika Žilková [záměrně odstraněno]
Igor Bareš [záměrně odstraněno]
Jiří Kodeš [záměrně odstraněno]
Přílha č. 7


"Vykání psovi" IDEC 3-97/314/74590 plánovaná stopáž 70_
skutečná stopáž 72_37"


autor scénáře: Vladimír Drha
režie: Vladimír Drha
vedoucí výroby: Petr Pinkas
kamera: Václav Myslivec


Dohoda Plánová Skutečné
o výrobě kalkulace náklady
DO 50 000,- 28 000,- 22 000,-
OON 600 000,- 24 500,- 19 140,-
Ost.externí náklady 900 000,- 1 405 000,- 1 647 550,-
Vnitrop.náklady 2 300 000,- 754 733,- 952 186,50
Celkem 3 850 000,- 2 236 761,- 2 640 876,50


V dohodě jsou uvedeny finanční limity, které jsou nadsazeny a v případě finančního limitu OON zejména.
DO – celková částka dle dokladů činí 29 500,- , v nákladech je pouze 22 000,-
(chybí částky za říjen a prosinec 1997).


honoráře :

námět V.Drha [záměrně odstraněno]
scénář V.Drha [záměrně odstraněno]
svolení k užití V.Drha [záměrně odstraněno]
režie V.Drha [záměrně odstraněno]
kameraman V.Myslivec - honorář byl řešen smluvním platem


reprodukční honoráře :

Marek Vašut [záměrně odstraněno]
Simona Stašová [záměrně odstraněno]
Dagmar Bláhová [záměrně odstraněno]
Lenka Termerová [záměrně odstraněno]
Filip Menzel [záměrně odstraněno]