---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT-protest - neoficiální stránky

Úvodní stránka
Clanky
Kontakty
Portal ZVONU
Politické linky
Zpravodajské linky
PRESSKARTEL
AUDIOVIZE
Prohlášení krizového výboru zaměstnanců ČT

Zaměstnanci České televize jsou zděšeni posledními kroky Rady České televize. Způsobem volby nového generálního ředitele Rada ČT přímo ohrozila nezávislost a fungování této veřejnoprávní instituce. Překotnost, s jakou vyměnila generálního ředitele, nade vší pochybnost potvrzuje, že není s to kompetentně rozhodovat o vedení České televize. Během týdne není možné odvolat generálního ředitele, vypsat výběrové řízení, vyhodnotit přihlášky a projekty kandidátů a vybrat z nich nového generálního ředitele.
Proto se vší naléhavostí žádáme:

1. zrušení výsledků výběrového řízení
2. sestavení rady nezávislých odborníků, která by dočasně vedla ČT
3. urychlené projednání a přijetí nového zákona o ČT

Zaměstnanci ČT nechtějí ovládnout Českou televizi, ale získat možnost a podmínky plnit poslání nezávislého veřejnoprávního média. Žádáme o projevy občanské solidarity a podpory. Poslední nezávislá televize je přímo ohrožena! Pomozte ji zachránit! Jde o demokracii!
V Praze 20. prosince 2000

(Podpisy k petici je možno připojit buď zde na adrese ctprotest@seznam.cz Připomínáme, že je podle zákona nutné uvést celé jméno a rodné číslo!)

Prohlášení mluvčích sdružení "Česká televize - věc veřejná"

V reakcích některých sdělovacích prostředků na dokument "Česká televize v mlze" se vytýká tvůrcům pořadu, že členové Rady ČT měli menší prostor k vyjádření, než jejich oponenti ( Zdeněk a Jan Svěrákovi, Jiří Bartoška, Ludvík Vaculík, Jiřina Bohdalová, Ladislav Smoljak a další ). Radě České televize byla opakovaně tlumočena vážná žádost, aby její členové vystoupili v pořadu jako jednotlivci. Mohli tedy mít 8 x více prostoru! Rada trvale odmítá vést dialog s veřejností, kterou má zastupovat. Komunikuje pouze zákulisně s představiteli politických stran, především s ODS a ČSSD.

Alena Müllerová, Jan Kraus, Břetislav Rychlík
Mluvčí sdružení Česká televize - věc veřejná

Česká televize - věc veřejná

Prohlášení sdružení "Česká televize -- věc veřejná"

My, zástupci FITESu, Asociace producentů v audiovizi, Asociace filmových a televizních střihačů, Asociace Českých kameramanů, České filmové a televizní akademie, Poradního sboru generálního ředitele České televize, Iniciativy Brno 20/21, nezávislých producentů , Herecké asociace, Letní filmové školy, PEN klubu, Obce spisovatelů, Asociace Českých audiovizuálních režisérů, Nezávislé odborové organizace ČT a dalších pracovníků ČT konstatujeme:
rozhodnutí Rady České televize odvolat jejího generálního ředitele prokázalo naprostou neudržitelnost současného způsobu volby Rady České televize. Rada ČT svým nekompetentním a za stávající situace neodpovědným rozhodnutím uvrhla Českou televizi na okraj chaosu, který ohrožuje její fungování. Je to hazard, za který v důsledcích nenese odpovědnost Rada ČT, ale ti, kteří ji zvolili. Hazard ohrožující naplňování úkolu televize veřejné služby. Tato situace je důsledkem trvalého pohrdání hlasy odborné veřejnosti, těch, kteří v České televizi pracují a především je namířena proti těm, z jejichž koncesionářských poplatků je placena a kterým má sloužit -- občanům této země.

K uklidnění této situace nabízíme svoje odborné profesní a lidské síly.

Proto Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky a Stálou komisi pro sdělovací prostředky PS PČR žádáme, aby naše dlouhodobě a opakovaně vyslovované obavy o osud České televize konečně vzaly na vědomí.

S ohledem na vážnost situace požadujeme:

1. Zastavit okamžitě výběrové řízení na nového generálního ředitele. Okamžité odvolání stávající Rady ČT, která ztratila kredit, opravňující ji k volbě nového generálního ředitele.
2. Zahájení dialogu mezi odbornou veřejností a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky tak, aby mohla být zvolena nová Rada České televize. Rada z osobností veřejně známých, respektovaných, odpovědných, kvalifikovaných. Rada, která by pomohla stabilizovat situaci v České televizi, která by uvážlivě zvolila nového generálního ředitele České televize.
3. Bezprostřední zahájení veřejné rozpravy o legislativních změnách, které by vedly ke změně dosavadního neudržitelného stavu volby Rady České televize podle stranického klíče.
4. Apelujeme na stávající členy Rady ČT, aby se dobrovolně vzdali své funkce.
5. Apelujeme na kandidáty na funkci generálního ředitele aby za těchto okolností stáhli kandidaturu.
V Praze 17. 12. 2000

------------------------------------------------------------------------
Iniciativy, které žádají odstoupení Rady ČT, svolaly demonstraci před budovu České televize. Přišlo na ni asi 80 lidí (19. prosince 2000). Autor: MAFA - Michal Růžička
------------------------------------------------------------------------
Rada ČT vybrala šest jmen, ze kterých by měl vzejít příští generální ředitel České televize. Jsou to Zdeněk Drahoš, Kateřina Fričová, Jiří Hodač, Otakar Kosek a Ladislav Paluska a bývalý ředitel televize Premiéra (dnes Prima) Jiří Mejstřík. Dnes bude konkurs pokračovat osobními pohovory. Chceme se s kandidáty bavit o poslání veřejnoprávní televize," řekl předseda Rady ČT Miroslav Mareš.
------------------------------------------------------------------------
Poškozuje Rada ČT veřejnoprávní televizi? Je Česká televize pod vlivem politiků? Dokáže rada vybrat dobrého ředitele? Kdo se mimo jiné utká v souboji o post generálního ředitele ČT
- bývalá ředitelka TV Prima Kateřina Fričová
- ředitel brněnského studia ČT Zdeněk Drahoš
- bývalý zástupce ředitele programu TV Nova Petr Sládeček
- finanční ředitel ČT Ladislav Paluska

Jak herec Jan Kraus před demonstranty komentoval svůj krátký rozhovor s radou ČT

"Paní Dědečková chvilku hledala v tabulkách a potom řekla: Podívejte se pane Kraus, já a rada tady zastupujeme veřejnost a diváci na váš pořad přispívají devíti miliony korun.... No to je komunismus, přátelé. To jsme zpátky u platů Zagorové a těch druhých. ...Já myslím, že jednání s touto radou ČT je v tuto chvíli bezpředmětné."
"Rozhodl profesní životopis, zkušenosti s řízením velké instituce a mediální zkušenost," tvrdí Mareš. Přiznal ale, že zatím není stanoveno, kdy výběrové řízení skončí, ani jaký bude jeho další přesný postup. Jednání začalo dramaticky Rada ČT začala o novém řediteli televize jednat ve vypjaté atmosféře. Ještě před začátkem se radní sešli se zástupci autorů petice proti radě a potvrdili, že navzdory jejich požadavku budou o novém řediteli jednat, a to neveřejně. V té době stálo před budovou televize na Kavčích horách asi tři sta lidí, kteří na příchod radních reagovali pískotem. "Osobně bych rád rozhodl do konce roku," konstatoval odpoledne předseda rady Mareš, který se dohodl s ostatními osmi kolegy, že si většinu z informací o výběrovém řízení nechají až do závěrečné volby pro sebe. A tak i přesto, že jednání rady začalo po poledni, až do večera nebylo jasné, podle jakého klíče chtějí radní nového ředitele vybírat ani kdy hodlají vyhlásit výsledek. Pouze potvrdili, že jednání zůstane uzavřené. Zveřejněna tak nebyla dokonce ani jména těch, kteří se do konkursu přihlásili. "Zatím je jmenovat nebudeme. Až provedeme užší výběr, který postupuje dál, tak těch několik lidí oslovíme a zeptáme se jich, zda můžeme uvést jejich jméno. Bez jejich souhlasu to ale zřejmě dělat nebudeme," řekl už dopoledne Mareš. Přihlásilo se třiatřicet lidí Jedinou dostupnou informací tak zůstal pouze počet. Přihlášku do výběrového řízení stihlo podat třiatřicet lidí. Více než deset přihlášek bylo údajně pro formální nedostatky rovnou vyřazeno. Ředitel brněnského studia ČT Zdeněk Drahoš byl mezi kandidáty na funkci televizního ředitele už počátkem letošního roku. Tehdejší rada ale dala přednost Chmelíčkovi. Dalším z pěti kandidátů, které tehdy rada oslovila, byl bývalý zástupce ředitele programu TV Nova Petr Sládeček, který také včera postoupil do užšího výběru. Mezi těmi, kteří mají reálnou naději na ředitelský post je i finanční ředitel ČT Ladislav Paluska, kterého k účasti ve výběrovém řízení rada vyzvala nyní, a Kateřina Fričová, donedávna ředitelka televize Prima. Před tím pracovala mnoho let na Kavčích Horách a poté i v televizi NOVA. Do užšího výběru postupují ještě Jiří Mejstřík, bývalý ředitel televize Premiéra a exředitel ostravského studia ČT Otakar Kosek. Je rada v rukou politiků? Kritici rady si myslí, že je rada v rukou politiků a že veřejnoprávní televizi škodí. Vyjadřovali také nesouhlas s postupem, jakým rada rozhoduje o ředitelích ČT. Veřejné zasedání odmítla také členka rady Jana Dědečková, která v minulosti o otevřenost zasedání rady usilovala. "Ne však pod nátlakem a s emocemi," dodala na vysvětlenou. "My neobhajujeme konkrétní jméno při výběru nového ředitele. Jde nám o to, aby rada každého půl roku nevybírala nového ředitele," řekl Antonín Dekoj, šéf televizních odborů. Jsme v šoku, shodli se zástupci iniciativ po jednání s radou Při jednání rady panovala v budově České televize velmi vypjatá atmosféra. Rada začala jednání přijetím zástupců iniciativ: šéfa televizních odborů Antonína Dekoje, herce Jana Krause, Alenu Müllerové, hlavní dramaturgyně ředitelství programů ČT a Břetislava Rychlíka z iniciativy ČT - Věc veřejná. Jan Kraus se po několika minutách vrátil rozčarován tím, že mu radní Jana Dědečková připomněla, že veřejnost v tomto sporu zastupuje ona a že veřejnost přispívá na jeho pořad devíti miliony korun. "Chtěl jsem, aby se okamžitě omluvila," řekl Kraus. "Jednání s touto radou ČT je v tuto chvíli bezpředmětné," uzavřel.

Další postup iniciativ vystupujících proti Radě ČT

- chtějí vytvořit stínovou Radu ČT, která na svých webových stránkách zveřejní projekty všech uchazečů o post generálního ředitele České televize.
- žádají živý pořad se členy Rady ČT, který by je představil veřejnosti, jíž se radní zaštiťují.
- žádají radu, aby o novém řediteli nerozhodovala a odstoupila.
- připravují plán protestních akcí, mezi něž jsou zatím zahrnuty takové jako hladovka či stávky Po desítkách minut se vrátili oba zbylí zástupci, oba rovněž očividně otřesení. "Jsem v šoku. S nimi se nedá mluvit. Je to spolek ješitných, arogantních a naprosto nekvalifikovaných lidí," řekl po jednání Břetislav Rychlík. "Tak velkou instituci, jako je ČT, mají v rukou takoví lidé, v tom to je," dodal s tím, že by se mělo radě zabránit, aby zvolila nového ředitele ČT. "Jsou přesvědčeni o tom, že zastupují veřejnost a že jen oni, mohou televizi prospět," řekla dramaturgyně Müllerová. Zástupci iniciativ je pozvali mezi sebe na rozhovor. "Odmítli s tím, že chtějí klid na práci," řekla Müllerová. Iniciativy vystupující proti Radě ČT se ve vypjaté atmosféře dohodly, na třech bodech, jak postupovat dál (dále viz tabulku). Havel: Odvolání Chmelíčka nebylo přesvědčivé Prezident Václav Havel nepovažuje důvody, které vedly Radu České televize k odvolání Dušana Chmelíčka z funkce ředitele tohoto veřejnoprávního média, za příliš přesvědčivé.

Havel to řekl novinářům v průběhu dnešního jednání Bezpečnostní rady státu, kterého se účastnil. Radní v uplynulém období opakovaně kritizovali postup současného vedení ČT. Například v listopadu Chmelíčka napadli za to, že v říjnu bránil odvysílání kritické reportáže o Sazce. Šéf rady Miroslav Mareš u ředitele postrádal řádné vypracování koncepčních dokumentů a nespokojen byl i se způsobem jeho komunikace s radou. Přehled některých střetů ČT s její radou a poslanci od prosince 1998

2. prosince 1998 Poslanecká sněmovna neschválila výroční zprávu Rady ČT o činnosti televize za rok 1997 17. března 1999 Poslanec ODS Petr Pleva v mediální komisi vytkl ČT, že v publicistice prezentuje vlastní názory, zpravodajství označil za bulvární. Tehdejší generální ředitel Jakub Puchalský se ohradil a obvinil poslance ze snahy o zasahování do nezávislosti televize. 24. června 1999 Zástupci ODS a ČSSD v mediální komisi vytkli nevyváženost a neobjektivnost některým diskusním pořadům ČT. Šéf sněmovní komise Ivan Langer (ODS) o televizní radě řekl, že není důsledná a nesleduje, co se děje. 22. září 1999 Rada respektovala rozhodnutí ČT vysílat normalizační seriál Třicet případů majora Zemana v rámci projektu Třicet návratů. Langer po odvysílání prvního dílu vyzval radu, aby odstoupila. 30. září 1999 Mediální komise kritizovala Radu ČT i televizi za seriál o majoru Zemanovi. Poslanci na návrh Langra přijali usnesení, v němž sněmovně navrhují, aby konstatovala, že televize neplní své veřejnoprávní poslání. 24. listopadu 1999 Televizní rada vytkla vedení ČT v čele s Puchalským, že oslabilo postavení televize jako veřejnoprávního média. Vyjádřila obavu před ohrožením poslání veřejnoprávní televize. Kritizovala i personální politiku vedení a jeho nerozhodnost při prosazování koncepčních změn. 25. listopadu 1999 Členové mediální komise opět kritizovali nevyváženost a neobjektivnost diskusních pořadů ČT a také Radu ČT a její zprávu o úrovni těchto pořadů. Poslanci byli nespokojeni s působením Puchalského v čele ČT. 8. prosince 1999 Pět členů Rady ČT se vyslovilo pro odchod ředitele Puchalského, pro odvolání bylo třeba šesti hlasů. 15. prosince 1999 Puchalský oznámil rozhodnutí rezignovat na svou funkci generálního ředitele televize kvůli nedostatečné podpoře Rady ČT. 26. ledna 2000 Novým generálním ředitelem zvolila Rada ČT Dušana Chmelíčka. 28. ledna 2000 Zástupci KDU-ČSL ve sněmovní mediální komisi v prohlášení "Politici, ruce pryč od České televize" označili snahy poslanců iniciovat jednání o situaci v ČT za nevhodný pokus, který může být vykládán jako politické ovlivňování. 1. února 2000 Ostré výtky adresovali pracovníci ČT a zástupci profesních organizací členům Rady ČT v panelové diskusi o radě a volbě generálního ředitele. 11. února 2000 Mediální komise se usnesla, že Rada ČT neuplatňuje dostatečně svoji kontrolní funkci a způsobuje tím, že veřejnoprávní televize neplní své poslání. Kritizovala výroční zprávu rady o hospodaření ČT za rok 1998. 10. března 2000 Sněmovna odvolala Radu ČT, v čele nové rady stanul v červnu 2000 politolog Miroslav Mareš. 16. května 2000 Rada ČT nedala za pravdu mluvčímu vlády Liboru Roučkovi, který kritizoval redakci zpravodajství ČT za to, že málo informuje o zahraničních aktivitách premiéra Miloše Zemana. 31. května 2000 Předseda sněmovny a ODS Václav Klaus si stěžoval na způsob, jakým byl připravován pořad V pravé poledne. Krátce poté byl jeho moderátor Roman Prorok odvolán. 21. listopadu 2000 Rada ČT kritizovala, že ředitel ČT Dušanm Chmelíček v říjnu 2000 bránil odvysílání kritické reportáže o společnosti Sazka. Podle rady tím ohrozil postavení ČT jako nezávislého média veřejné služby. Rada Chmelíčkovi vytýkala i způsob, jakým po týdnu nakonec odvysílání reportáže, s doprovodným komentářem Sazky, umožnil. 12. prosince 2000 Rada ČT odvolala Dušana Chmelíčka. 18. prosince 2000 K odstoupení v souvislosti s odvoláním Chmelíčka vyzvalo Radu ČT na 40 zástupců různých organizací a sdružení.ids, Jakub Ungr (MF DNES), čtk

Odbory ČT kritizují odvolání ředitele, ale i výběr nového TISKNI Odbory České televize ostře kritizují odvolání generálního ředitele Dušana Chmelíčka televizní radou a její postup při hledání jeho nástupce. Předseda rady ČT Miroslav Mareš řekl, že termín pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení byl stanoven na 19. prosince proto, aby měla rada rychle kandidáty a v ČT nenastalo dlouhé bezvládí. Rada ČT Chmelíčka v úterý odvolala po jeho opakované kritice a problémech ve vzájemné komunikaci.
------------------------------------------------------------------------
"Nezávislá odborová organizace hodnotí rozhodnutí Rady České televize o odvolání generálního ředitele jako neodpovědné, nekompetentní a ve svých důsledcích destruktivní pro veřejnoprávní televizi," informoval ČTK odborový předák Antonín Dekoj. Odborová organizace ČT sdružuje asi 1200 lidí ze tří tisíc zaměstnanců tohoto veřejnoprávního média. Chmelíček v Radiožurnále uvedl, že se odbory začínají radikalizovat, ale vyhlášení stávkové pohotovosti nepředpokládá. "Budou chtít, aby byl slyšet jejich názor," poznamenal. "Překotné vypsání výběrového řízení na nového generálního ředitele v termínu do 19. prosince 2000 neumožňuje kvalitní výběr," zdůraznil Dekoj po zasedání odborů. Horkou kandidátkou na prázdné křeslo generálního ředitele ČT je podle deníku Právo bývalá ředitelka televize Prima Kateřina Fričová. Přihlášku do výběrového řízení skutečně zvažuje. V listopadu rezignovala na svou funkci kvůli neshodám s novým majitelem Primy. Fričová již na Kavčí horách pracovala: v roce 1980 začínala jako asistentka produkce v tehdejší Československé televizi a o třináct let později odcházela coby vedoucí vysílání zpravodajství ČT. Rada ve středu podle radní Jany Dědečkové už ohledně nového ředitele ČT kontaktovala současného finančního ředitele ČT Ladislava Paluska, píše čtvrteční Právo. Paluska je hlavním autorem navrženého zhruba pětimiliardového rozpočtu televize na rok 2001, který Rada ČT naschválila. Rozpočet totiž počítá s čerpáním z rezerv vytvořených v minulosti. Rada vyzvala Dušana Chmelíčka, aby našel rezervy v rámci návrhu tohoto rozpočtu. Nalezení takových rezerv podle Chmelíčka však není možné. "Chmelíček opakovaně prověřil možnosti úspor v předloženém návrhu a po poradě s managementem ČT konstatuje, že není možné vyhovět požadavku Rady ČT dodatečně nalézt finanční rezervy v předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2001, aniž by byla narušena kvalita nového vysílacího schématu, výrobního úkolu a technického rozvoje ČT," uvedl mluvčí televize Jiří Tráva.

Rada vyzvala Palusku, aby se do příštího týdne pokusil najít v předloženém návrhu rozpočtu možné rezervy tak, aby nebyla narušena kvalita vysílacího schématu a výrobního úkolu a technického rozvoje. čtk, ids

Po deseti měsících padl ředitel ČT
------------------------------------------------------------------------
Dušan Chmelíček hovoří s novináři na tiskové konferenci v sídle České televize poté, co ho Rada ČT odvolala z funkce generálního ředitele ČT, 12.prosince 2000 Autor: ČTK/Jan Třeštík

------------------------------------------------------------------------
Rada České televize odvolala generálního ředitele ČT Dušana Chmelíčka. Pro odvolání hlasovalo sedm členů rady z devíti. Rada měla na programu původně jen jednání o návrhu vedení ČT na televizní rozpočet pro rok 2001. Radní kritizovali vedení ČT opakovaně, a někdy i jednohlasně. Zastánci odvolání ředitele však až dosud byli v menšině. Dušan Chmelíček, který se ujal funkce letos v únoru, výhrady Rady ČT odmítl. Rada ČT večer vyhlásila konkurs na nového generálního ředitele.
------------------------------------------------------------------------
Devítičlenná rada zařadila na program svého zasedání hlasování o Chmelíčkově setrvání ve funkci nečekaně. Pro Chmelíčkovo odvolání se vyslovilo sedm z devíti členů rady, jeden byl proti a jeden se hlasování zdržel. "Problémy se ... jakoby kumulovaly," uvedl ještě v průběhu zasedání rady její předseda Miroslav Mareš. Generální ředitel ČT je podle zákona odvolán zvolením ředitele nového, doplnil. Kdy a jak se tak stane, zatím neřekl s tím, že o tom rada dnes bude jednat. Ředitel výhrady odmítá Za svým odvoláním z funkce generálního ředitele České televize vidí Dušan Chmelíček osobní důvody členů Rady ČT. Uvedl to večer v rozhovoru s předsedou rady Miroslavem Marešem v pořadu České televize "21".

"Důvody, které rada uvádí, jsou zástupné," řekl v pořadu Chmelíček.

Mareš Chmelíčkovi vytkl zpoždění v přípravě statutu ČT. Ten měl radě dodat již v březnu, ale teprve nyní by se mělo jednat o poslední verzi. Ředitel podle něj také nepředložil některé koncepční dokumenty týkající se dlouhodobé tvorby vysílacího schématu.

Chmelíček se podle svých slov nikdy netajil tím, že současnou radu veřejnoprávní televize nepovažuje ze příliš kompetentní. Za rozhodnutím rady vidí spor o to, kdo řídí ČT, zda rada, či generální ředitel, jak si myslí on.
"Poslední tři měsíce jsem na radu chodil s tím, že se to může kdykoli stát," řekl k svému odvolání Chmelíček. Ve funkci šéfa ČT se chystá zůstat než nastoupí nový generální ředitel. Rada vyhlásila konkurs na nového ředitele Rada ČT večer vyhlásila konkurs na nového generálního ředitele. Přihlášku s přiloženým názorem na organizační strukturu ČT a stanovením základních kritérií poslání veřejnoprávní televize musejí uchazeči dodat do sekretariátu rady do 19. prosince. Nový ředitel by měl být podle předsedy rady Miroslava Mareše zvolen nejpozději do konce ledna. Jednotliví členové rady současnému řediteli podle jeho slov například vytýkali, že neplní svůj původní projekt, že neprovedl vnitřní restrukturalizaci, že se mu nepodařily změny ve zpravodajství nebo že navrhovaný rozpočet počítá s čerpáním rezerv. Rada současně v zápise z jednání vyzvala finančního ředitele ČT Ladislava Palusku, aby se do příštího týdne pokusil najít v předloženém návrhu rozpočtu možné rezervy, tak aby nebyla narušena kvalita vysílacího schématu a výrobního úkolu a technického rozvoje. Výši úspor rada neupřesnila. Chmelíček je přesvědčen, že ČT plní své poslání. "To jsou skutečně dílčí, pouze dílčí formální nedostatky, které mi byly vytýkány," zdůraznil. "Mě z politiků nikdo nevolal, už dlouho," odpověděl na dotaz, zda za jeho odvoláním stojí politické tlaky. Chmelíček také tvrdí, že se mu podařilo zlepšit komunikaci uvnitř televize a zlepšit spolupráci s profesními organizacemi. Chmelíček byl kritizován již dlouho V listopadu rada Chmelíčkovi vytýkala, že v říjnu bránil odvysílání kritické reportáže o Sazce, jejíž vedení mu hrozilo ukončením výhodné ekonomické spolupráce. Podle rady tím ohrozil postavení ČT jako nezávislého média veřejné služby. Rada mu také vyčítala nedostatečné zpravodajské pokrytí zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky nebo postup vedení ČT v případě pořadu Naostro. Hledání vhodného ředitele pro Českou televizi tak ani po několika pokusech nebere konce. Předchůdce Chmelíčka, Jakub Puchalský, byl ve funkci jen o rok déle. Odstoupil v prosinci roku 1999, protože čelil velmi ostré kritice. ids

Ředitele televize určí ČSSD a ODS
Výběr nového ředitele České televize je v rukou ODS a sociální demokracie. Podle zákona má sice o šéfovi veřejnoprávní televize rozhodovat Rada ČT, ve skutečnosti se však tato jednání vedou ve dvou politických stranách, které si chtějí upevnit kontrolu nad televizí. Jejich sedm zástupců v devítičlenné radě minulý týden společně odvolalo dosavadního ředitele Dušana Chmelíčka.
------------------------------------------------------------------------
CHAT» Poškozuje Rada ČT veřejnoprávní televizi? Je Česká televize pod vlivem politiků? Dokáže rada vybrat dobrého ředitele? Chmelíček chce odvolat svého možného nástupce Drahoše ohrožuje skandálJednoznačně to potvrzuje mimořádné zasedání nejužšího vedení ČSSD, které svolal v pátek večer předseda strany a premiér Miloš Zeman. Špičky ČSSD diskutovaly o tom, koho by strana ráda viděla jako Chmelíčkova nástupce a koho také doporučí svým čtyřem zástupcům. O tom se nakonec i hlasovalo. "Ano, hlasovalo se," potvrdil předseda senátorů ČSSD Zdeněk Vojíř. "Ale já jsem se toho hlasování neúčastnil, protože tomu vůbec nerozumím," dodal. Podle dostupných informací je kandidátem ČSSD číslo jedna dosavadní finanční ředitel televize Ladislav Paluska. Premiér v hlasování neuspěl se svým favoritem, ředitelem brněnského studia televize Zdeňkem Drahošem. Podobná je situace i v ODS. Její poslanci dali podle dostupných informací koncem minulého týdne svým třem radním najevo, jak mají při volbě ředitele dál postupovat. Předseda rady ČT Miroslav Mareš, nominovaný právě ODS, včera přiznal, že v mu v posledních dnech politici často volají. "Nenazýval bych to politickým ovlivňováním, ale nebudu zastírat, že mi volají lidé z ODS, kteří jsou v mediální komisi." Nejčastěji prý místopředseda strany Ivan Langer. Ten však tvrdí, že do výběru ředitele nezasahuje. "Žádné stranické grémium se k tomu nesešlo a nic takového se ani nechystá," prohlásil. Zbylí dva členové rady, nominovaní lidovci a Unií svobody, při volbě ředitele mohou názor nejsilnějších stran sotva zvrátit. Opoziční strany jsou chováním ODS a ČSSD, spojených opoziční smlouvou, zděšeni. To, že snaha ovlivňovat veřejnoprávní televizi dojde až k hlasování o novém řediteli ve stranickém sekretariátu, nečekali. "Jestli je to tak, jak říkáte, pak je to to nejhorší, co nás mohlo potkat," prohlásil například místopředseda Unie svobody Vladimír Mlynář. Je přesvědčen, že současný model, kdy ředitele volí rada sestavená poslanci, je špatný. Podle něho by členy rady neměli vybírat jen politici. Z reakcí sociálních demokratů na únik informací z páteční důvěrné schůzky vyplývá, že jsou si svého nepřípustného politického zasahování do rozhodování Rady ČT vědomi. "Od koho to víte?" podivila se například místopředsedkyně ČSSD Jitka Kupčová. "Zaráží mě, že máte přehled o uzavřeném jednání grémia. Nechci se k tomu nevyjadřovat. Ani vám to nevyvracím, ani nepotvrzuji." Předseda poslanců ČSSD Zdeněk Škromach řekl: "Bavili jsme se o tom, že jeden ředitel skončil a kdo teď přichází v úvahu. Naši specialisté na média tam přišli se třemi jmény." Na dotaz, jaký byl závěr grémia, odsekl: "Jednání je uzavřené a já vám nebudu další informace sdělovat." Vojíř potvrdil, že členové grémia nakonec o pořadí kandidátů hlasovali. To, že aktivita sociálních demokratů páteční schůzkou grémia neskončila, potvrdil Václav Erben, člen Rady ČT, nominovaný sociální demokracií: "Ano, už se na mě obrátil jeden poslanec. Ale abych vám řekl pravdu, já to neberu jako nějaký stranický příkaz, jak mám hlasovat. Spíš je to doporučení." ČSSD už delší dobu dává najevo, že je nespokojena se zpravodajstvím ČT. Minulý týden Vladimír Špidla prohlásil, že ho považuje za neprofesionální. Před časem oznámil, že je třeba nově definovat pojem veřejnoprávnosti. Výhrady k práci České televize mají už dlouho i politici ODS. Dušana Chmelíčka zvolila Rada České televize začátkem roku. Tuto radu však poslanci vzápětí odvolali a jmenovali novou. Ta se od Chmelíčka postupně distancovala. Minulý týden ho členové rady nominovaní ODS a ČSSD odvolali. Šéf rady Miroslav Mareš potvrdil, že původně chtěli okamžitě zvolit nového ředitele. "Tento návrh neprošel. Osobně jsem ale pro to, abychom vybrali ředitele ještě do konce roku," řekl Mareš.
JAKUB UNGER, JIŘÍ KUBÍK (MF DNES)

19.12.2000 09:27&ndash Uzávěrka přihlášek je po poledni Rada chce vybrat šéfa nezvykle Rada České televize hodlá vybrat nového ředitele tempem, jaké nemá v historii televize obdoby. Část jejích členů dokonce tvrdí, že se tak stane do konce roku. Je možné tak rychle rozhodnout, kdo povede podnik, který dává práci téměř třem tisícům lidí a jehož roční rozpočet se blíží pěti miliardám korun?
------------------------------------------------------------------------
CHAT» Poškozuje Rada ČT veřejnoprávní televizi? Je Česká televize pod vlivem politiků? Dokáže rada vybrat dobrého ředitele? "Myslím, že jsme schopni se rozhodnout rychle. V úterý to podle mne nebude, ale osobně se kloním k tomu, aby to bylo příští týden," říká předseda Rady ČT Miroslav Mareš. Podmínky konkursu radní vyhlásili minulé úterý, uzávěrka přihlášek je dnes po poledni. Lidé, kteří se výběrem lidí do řídících funkcí živí, podobný spěch příliš nechápou. Výběr kandidáta na pozici podobnou postu generálního ředitele ČT je i pro renomované personální agentury složitá záležitost. "Snažíme se oslovit co největší počet lidí odpovídajících zadání, postupně je třídíme, až vybereme tři čtyři, které představíme klientovi. Ale než je představíme, strávíme desítky hodin práce s těmi ostatními," popisuje Hana Navarová z personální agentury H. Neumann International. Podle jejích slov by v konkursu na výběr ředitele velké firmy mělo být alespoň deset zájemců. "Jinak se nevytváří konkurence a snižuje se kvalita výběru," dodává Navarová. Výběr trvá i těm nejlepším agenturám šest až osm týdnů. Miroslav Mareš však tvrdí, že radní to zvládnou během pár dní: "Jde nám o rámcovou představu, myslím, že jsme schopni posoudit i požadovaný projekt. S kandidáty začneme mluvit hned od zítřka, abychom do konce týdne měli užší výběr." Mezi odvoláním Dušana Chmelíčka a výběrem nového ředitele by tedy mohlo uplynout pouhých čtrnáct dní. Výběrové řízení, které v roce 1998 vyhrál Jakub Puchalský, trvalo dva měsíce. Už v září 1997 přitom rada oznámila, jaká budou pravidla, přesné podmínky zveřejnila v prosinci. Puchalský byl vybrán 4. února 1998. Rezignoval o rok později v prosinci a kolotoč výběru se roztočil nanovo. Konkurs byl kratší, ale i tak byl organizován jako dvoukolový. Chmelíček se stal ředitelem na konci ledna.
uj, vy (MF DNES)