---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT-protest - neoficiální stránky

Úvodní stránka
Clanky
Kontakty
Portal ZVONU
Politické linky
Zpravodajské linky
PRESSKARTEL
AUDIOVIZE
Cibulkovy články a příspěvky vybíráme do tohoto souboru zvlášť:
-----------------------------------------
At 13:27 +0100 12/21/0, Petr Cibulka wrote:
Milos Rejchrt rezignoval na clenstvi v Rade Ceske televize
Vydano dne (20.12.2000 11:47)

PRAHA 20. prosince (CTK) - Clen Rady Ceske televize (CT) Milos Rejchrt oznamil dnes na jejim zasedani svoji rezignaci. Rejchrt nesouhlasil s odvolanim dosavadniho reditele Dusana Chmelicka, ktere rada odhlasovala minule utery. Rozhodnuti rady oznacil "za krok ve svych dusledcich pro CT nicivy".

Rejchrt mel vyhrady i ke snaze jmenovat rychle Chmelickova nastupce: "Zbrklym odvolanim pana Dusana Chmelicka z funkce generalniho reditele Rada Ceske televize Ceskou televizi poskodila. Rozhodnutim zvolit noveho reditele teto vyznamne kulturni instituce a duleziteho kultivacniho nastroje demokracie v teto zemi na zaklade vyberoveho rizeni, ktere trvalo 1 (slovy jeden) tyden, rada ... zpusobila CT dalsi skodu," uvedl Rejchrt v dopise, ktery je adresovan predsedovi Poslanecke snemovny Vaclavu Klausovi. "Na cinnosti teto Rady CT se nechci dale podilet a z funkce clena Rady CT odstupuji," uvedl Rejchrt v dopise, ktery CTK zaslalo oddeleni public relations CT.

V utery rada odmitla Rejchrtuv navrh, aby prijala pozvani zastupcu iniciativy CT - vec verejna a aby zastupci rady navstivili shromazdeni svych kritiku.
Do rady, v niz maji vetsinu lide nominovani smluvne- opozicnimi stranami CSSD a ODS, byl Rejchrt zvolen na navrh Unie svobody. Clenem predchozi rady byl evangelicky duchovni Rejchrt zvolen Poslaneckou snemovnou letos v lednu jeste na navrh ODS.
Zdroj : CTK/NERIS
-----------------------------
At 13:28 +0100 12/21/0, Petr Cibulka wrote:
Co je Rada CT
Clenove
Zpravy z jednani
Vyrocni zpravy
Dokumenty
Jednaci rad

Zapis z jednani Rady Ceske televize dne 19. 12. 2000 v Praze

Pritomni: M. Mares, V. Erben, P. Kabzan, P. Hajek, J. Dedeckova, J.
Kratochvil, M. Marboe-Hrabincova, F. Miks, M. Rejchrt

Predsedajici: M. Mares, P. HajekPorad

Jednani:

setkani s mluvcimi iniciativy "CT - vec verejna"
rozpocet
navrh na odvolani reditele TS Brno
vyberove rizeni na GR
smlouvy na analyzy

1) Rada prijala na svem zasedani mluvci iniciativy "Televize: vec verejna" B. Rychlika, A. Mullerovou a J. Krause a predsedu NOO CT A. Dekoje.

Diskutovala s nimi o aktualni situaci v CT.

Rada obdrzela pozvani na aktiv zastupcu nekterych organizaci, probihajici
soucasne se zasedanim Rady. Rada v teto souvislosti hlasovala o navrhu M.
Rejchrta: "Navrhuji vyhovet pozvani zastupcu iniciativy Televize: vec verejna"
Pro: M. Rejchrt, P. Kabzan, P. Hajek
Proti: M. Mares, V. Erben, F. Miks, J. Dedeckova
Zdrzeli se: M. Marboe-Hrabincova, J. Kratochvil

Navrh nebyl prijat.

Navrh M. Marboe-Hrabincove:
"Navrhuji, aby Rada vyslala sve zastupce na vyse uvedeny aktiv, a to na omezenou dobu s ohledem na casovou narocnost dnesniho jednani Rady a vzhledem k predchozi diskusi s temito zastupci".
Pro: V. Erben, M. Marboe-Hrabincova, P. Hajek, J. Kratochvil
Proti: M. Mares, J. Dedeckova, F. Miks
Zdrzeli se: M. Rejchrt, P. Kabzan

Navrh nebyl prijat

2) Rozpocet CT Na zaklade jednani s financnim reditelem Paluskou dne 4.12 2000 o navrhu rozpoctu na rok 2001

Rada CT povazuje dopis generalniho reditele za irelevantni, nebot neodpovida obsahu a smyslu jednani s financnim reditelem.

Rada vzala na vedomi informace FR o stavu rozpoctu CT na rok 2001.

Rada zada GR, aby ji do 8.1.2001 predlozil navrhy FR, tykajici se moznych uspor v ramci rozpoctu.

3) Navrh na odvolani reditele TS Brno

Rada hlasovala o navrhu GR na odvolani reditele TS Brno PhDr. Z. Drahose.
Pro: nikdo
Proti: M. Mares, V. Erben, P. Kabzan, P. Hajek, J. Dedeckova, J. Kratochvil, M. Marboe-Hrabincova, F. Miks, M. Rejchrt
Zdrzel se: nikdo

Navrh byl zamitnut vsemi cleny Rady.

4) Rada CT navrhuje GR, aby do navrhu rozpoctu Rady zaclenil castku na forenzni audit vsech studii CT, jehoz zadani Rada vypracuje do konce unora 2001.

Navrh byl jednohlasne prijat.

5) Rada poverila tajemnici Rady, aby vyridila vsechny nalezitosti, tykajici se smluv posuzovatelu, schvalenych Radou dne 5.12.2000

Rada schvalila vyplaceni odmen za vsechny dosud neproplacene posudky.

6) Vyberove rizeni na generalniho reditele CT

Do 19.12.200 do 13.00 hod bylo prevzato 33 prihlasek do vyberoveho rizeni na GR CT. Z toho pri formalnim posouzeni vsech dolozenych materialu do dalsiho kola proslo 22 zajemcu.

Na zaklade studia predlozenych materialu dodanych uchazeci o post GR a rozpravy clenu Rady CT predsedajici navrhl sest adeptu, kteri budou vyzvani k rozprave v Rade.

Navrh byl prijat vsemi deviti cleny Rady.

7) Po shlednuti Udalosti dne 19.12.2000, Rada konstatuje, ze reportaz, tykajici se dnesniho zasedani Rady, nebyla korektni a vyvazena.

Nebyly odvysilany prezentovane podstatne nazory jednotlivych clenu Rady, ktere byly natoceny. Byly vybrany pouze ucelove zabery, ktere nevystihuji faktickou situaci.

S timto konstatovanim se neztotoznuje Milos Rejchrt.

8) Pristi zasedani se uskutecni 20.12.2000 v 9.30 hod na Kavcich horach.

JUDr. Miroslav Mares, predseda Rady CT
RNDr. Petr Hajek, clen Rady CT
---------------------
At 13:27 +0100 12/21/0, Petr Cibulka wrote:
Necenzurovane noviny cislo 12/2000:
TELEVIZNI SVET CR
KDO JE NOVY GENERALNI REDITEL CESKE TELEVIZE Mgr. DUSAN CHMELICEK
http://members.xoom.com/Xorgynate/martin.html

Z jedne internetove diskuse: ...rikate, ze oznacit nekoho za dustojnika StB lze pouze s uvedenim dolozitelnych faktu. Tedy dle meho nazoru muze otaleni noveho generalniho reditele CT s odpovedi na prave probihajici petici Martina Skapika, zadajici debolsevizaci a "deStBakizaci" Ceske televize, mit i nasledujici duvody:

Zadate-li v Obchodnim rejstriku Ministerstva spravedlnosti CR na internetove adrese www.justice.cz jmeno Dusan Chmelicek, dostanete nasledujici udaje:

Jmeno: Mgr. Dusan Chmelicek
Adresa: Habrova 2638/1, 130 00 Praha 3
R.cislo: 670903/0955

Firma: Angazma: Plati od:
Plati do:
CT Invest a.s. v likvidaci clen predstavenstva 27.01.1999 trva
ACRID a.s. clen predstavenstva 26.02.1996 09.02.1998
BKZ Vidnava, a.s. clen dozorci rady 20.05.1996 trva
DEKKER, s.r.o. jednatel, spolecnik 13.05.1996 24.06.1999
PRAGOSIL a.s. predseda dozorci rady 01.12.1997 27.10.1998

Pokud zadate pouze prijmeni Chmelicek, dostanete na teze adrese jeste nasledujici udaje o JUDr. Antoninu Chmelickovi:

Jmeno: JUDr. Antonin Chmelicek
Adresa: Habrova 2638/1, 130 00 Praha 3
R.cislo: 400519/0044

Firma: Angazma Plati od: Plati do:
NOCARO, s.r.o. spolecnik 24.08.1994 05.12.1995
LABIN s.r.o. spolecnik 09.06.1993 21.09.1993
KOSTA, spol. s r. o. spolecnik 23.12.1991 15.03.1993
STAKOS s.r.o. v likvidaci spolecnik 26.02.1992
17.05.1993

Zalistujme nyni spolu v Necenzurovanych novinach, cisle 13 z roku 1992, strana 23 a zde pod heslem Krajska sprava StB Praha najdeme shodne prijmeni s prijmenim generalniho reditele CT a to:
Nacelnik Krajske spravy SNB hl. m. Prahy a StC kraje pplk. JUDr. Antonin Chmelicek, narozeny 19. 5. 1940.
Shoda jmen namitnete, listujme tedy dal, na strane 24 je prehled Hlavni spravy kontrarozvedky - II. sprava SNB. Zde pod kapitolou Vedeni spravy najdeme opet jako zastupce nacelnika plk. Antonina Chmelicka, narozeneho v Brne. Stale shoda jmen ? Dobra, na strane 44 je Seznam prislusniku Statni bezpecnosti - II. sprava SNB - Federalni sprava StB zamerena na boj proti vnitrnimu nepriteli. A jsme u cile. Tady pod cislem 476, se sluzebnim prukazem c. 131481 je uveden plukovnik JUDr. Antonin Chmelicek s rodnym cislem 400519/0044, narozeny tedy 19.5.1940 a bytem HABROVA 1, PRAHA 3 !!!!!!!!!!

Bydliste shodne se soucasnym trvalym bydlistem generalniho reditele Ceske televize Mgr. Dusana Chmelicka. Muze to byt nahoda ? Muze to byt jmenovec, soused nebo pribuzny ? Mohl by to byt vlastni otec ? Namitnete, ze syn za otce nemuze, nekdo jiny treba rekne, ze jablko nepada daleko od stromu.

Vaclav Havel ale prece razil heslo "Nejsme jako oni". Proc by tedy nemohl byt syn nacelnika Krajske spravy SNB, vysokeho dustojnika StB, generalnim reditelem demokraticke verejnopravni televize ? A s dalsimi dustojniky StB vesele soukrome podnikat ? Vzdyt syn dozorce, ktery mucil politicke vezne v padesatych letech, prece take vesele predseda te same strane, jejiz moc ona StB chranila.

To se ti vsichni sousede z Habrove 2638/1 a dalsich domu okolo na sidlisti s koncentraci pracovniku tehdejsiho Ministerstva vnitra museji radovat, jak ten jejich Honza Zeman nezmizel z obrazovky, i kdyz se ti starici - politicti vezni, mohli usouzit.

A jak se ti sousede z maleho sidliste jmenuji ? Podivejme se na prehled telefonnich ucastniku jednoho jedineho domu v Habrove 2638/1, bydliste obou panu Chmelicku, jejichz jmena se shoduji se jmeny, uvedenymi Necenzurovanymi novinami ze svazku StB. (Protoze telefonni cislo Dusana a Antonina Chmelickovych je neverejne, muzeme se jenom domnivat, kolik dalsich jmen v tomto seznamu chybi. Nebo vyrazit na nedelni prochazku a osobne se presvedcit.)

Jmeno ucastnika Osoby stejneho jmena, zapsane ve svazcich StB Danko Stefan 20.10.1946 Agent Kosice Michal 10594
10.05.1955 Agent Kosice Sportovec 19523
Skrdlant Otto JUDr. 31.10.1946 Sprava zpravodajske techniky StB
Zelinka Jiri 31.12.1933 Agent neurceno Klement 8517
Breyl Bruno Ing. 25.06.1941 Sprava zpravodajske techniky StB
neurceno
155092
Dynda Josef pplk. 07.02.1943 Hlavni sprava kontrarozvedky StB
neurceno
151213
Jochova Karla 26.04.1955 Hlavni sprava rozvedky StB neurceno 196059
Stransky Miroslav 18.03.1954 Duvernik Brno Petr 41807
22.08.1956 Duvernik Hradec Kralove Mysak 20287
Silha Vladimir
MUDr. CSc. 04.02.1943 Hlavni sprava kontrarozvedky StB neurceno
148087
Skvara Jaroslav 28.04.1947 Sprava sledovani StB neurceno 159868
05.01.1957 Sprava sledovani StB neurceno 178156
Urban Jiri 19.08.1946 Sprava sledovani StB neurceno 154028
Vandlik Jaroslav
JUDr. mjr. 27.09.1944 Hlavni sprava kontrarozvedky StB neurceno
150834

Pane Skapiku, mozna ze vsechno, co jsem dosud uvedl jsou jenom nahodne souvislosti, ktere nemaji zadnou vahu. Dobra, na zaver tedy vezte, ze odpoved na dopis o debolsevizaci Ceske televize chcete od cloveka, ktery 3 roky od 13.05.1996 do 24.06.1999 byl jednatelem a spolecnikem firmy DEKKER s.r.o. spolu s nadporucikem Krajske spravy StB v Ostrave JUDr.Radomirem Pospisilem, nar. 22.05.1951, bytem Liskovecka 2508 Frydek-Mistek, sluzebni prukaz c.200144 !!!
Kazdopadne Vam drzim moc palce. S uctou, Martin

------------------------br> PODKLADOVE MATERIALY SPOLU S INTERNETOVYMI ADRESAMI, KDE JE MOZNE JE NALEZT:

Informace jsou cerpany z databaze spolecnosti "Nezavisle informacni a tiskove centrum na podporu demokratickych iniciativ, s.r.o.", aktualizovane dne 10.02.2000br> Obsahove pripominky a reklamace zasilejte na adresu petr@cibulka.cz
-------------------------------
http://stb.cibulka.cz/cgi-bin/det_os.exe?id=W136492
Detail osoby
Prijmeni, jmeno: Chmelicek Dusan
Datum narozeni: 0X.0Y.19ZZ
(pozmenila redakce, ktera ma datum narozeni k dispozici) Bydliste: Habrova 2638/1
PSC + Mesto: 13000, PRAHA 3
Pusobeni ve firmach: ICO: Nazev:
Obchodni rejstrik: 60192992 CT INVEST a.s., v likvidaci
Obchodni rejstrik: 47676078 PRAGOSIL a.s.
http://stb.cibulka.cz/cgi-bin/det_os.exe?id=W120836br>

Vysledek hledani "Chmelicek"
Osoby zapsane ve svazcich STBbr> Prijmeni: Jmeno: Narozen(a): Bydliste:
Chmelicek Antonin JUDr. 19.05.1940 Habrova 1 PRAHA 3br>
Hodnost: Evidujici sprava StB: Kryci jmeno: Svazek:
Plk. SNB Hlavni sprava kontrarozvedky StB neurceno
131481
http://stb.cibulka.cz/cgi-bin/det_ft.exe?id=WN5403$Chmelicek

"Student Solil pozdeji pred vysetrovaci komisi predlozil linkovany papir formatu A5 a na nem je u dvou ze tri telefonnich cisel pripsano jmeno "Chmelicek", dale "inf. UV sekr. 13. oddeleni." a take "HUGO", touto prezdivkou oslovoval Reiner na skoleni ve Slusovicich Kiliana. Antonin Chmelicek byl nacelnik Spravy SNB Prahy a Stredoceskeho kraje.
http://stb.cibulka.cz/cgi-bin/det_ft.exe?id=WN5338$Chmelicek

"Student Ruzicka" dekonspirovan

"Porucika Zifcaka jsem znal jen administrativni cestou." Rika byvaly plukovnik Chmelicek. "Osobne jsem ho nevidel." konstatuje pri vzpominkach na onu dobu okolo 17. listopadu 1989:

"...Kdyz mne navstivila parlamentni komise v podobe nekolika studentu a ukazala mi nekolik fotografii vcetne fotografie Zifcaka, musel jsem konstatovat, ze tato tvar je mi neznama...

...Okolo 10. az 12. ledna 1990 za mnou prisel muj nastupce, podplukovnik JUDr. Jaroslav Novak, povereny vedenim spravy SNB hl. mesta Prahy a Stredoceskeho kraje a rekl mi, ze pri vysetrovani identity studenta Ruzicky a porucika StB Zifcaka prisel na to, ze jde o jednu a tutez osobu. Potom vznikla mezi obema funkcionari ministerstva vnitra obsahla diskuse, co se zjistenim udelat. Totoznosti studenta Ruzicky, alias porucika Zifcaka se dozadovala i Vojenska prokuratura Praha. Zjistilo se, ze obcansky prukaz studenta Ruzicky byl pridelen poruciku StB Zifcakovi.

Kdyz podplukovnik Novak odesel, zavolal jsem si plukovnika Macenauera,,ktery tehdy pusobil jako zastupujici sef StB v Praze. Tehdy to byl muj formalne podrizeny. Naridil jsem Macenauerovi, aby zjistil, co Zifcak vubec na Narodni tride delal! Ptal jsem se na to proto, ze studenti z parlamentni komise i Vojenska prokuratura chteli vedet, kdo je a co dela porucik Zifcak!

...Plukovnik Macenauer mi skutecne vse vysetril a objasnil mi, ze student Ruzicka je ve skutecnosti porucik Zifcak, prislusnik 2. odboru Spravy SNB, tedy StB!

... Otazky studentu cim dal vice smerovaly k tomu, co vlastne Zifcak na Narodni tride delal. Plukovnik Macenauer odpovedel, ze se tazal na Zifcaka a dostal odpoved, ze do davu na Narodni tridu vyslan nebyl. (Ani byt vyslan nemohl, pracoval jiz nekolik mesicu jako zpravodajec v nezavislych strukturach. Jak podle rozkazu, tak i podle tehdejsich vnitrnich predpisu StB!).

Vytkl jsem Macenauerovi, ze pokud Zifcak na Narodni tride byl, maji v StB pekny bordel! Rekl jsem mu, ze pokud Zifcak nebyl na Narodni tride sluzebne, mel byt podle stupne pohotovosti ve sve kancelari. Pozadal jsem ho, aby mi rekl, zda mam Ruzicku studentum oznacit, stejne tak i Vojenske obvodove prokurature Praha. Macenauer mi tehdy odpovedel, ze usek vnitrniho zpravodajstvi neridi, a ze ma predbeznou informaci, ze Zifcak nemel v davu co delat!

Vynadal jsem mu, protoze byl znacne rozrusen. Pracoval-li Zifcak jako zpravodajec, nemel v davu co delat a kdyz, tak to meli hlavni funkcionari StB vedet a brat v uvahu, nikoliv zatloukat!...

Sef krajske spravy se hluboce mylil (anebo zamerne mlzil). Zifcak jako operativec a zpravodajec v nezavislych strukturach mel sice co delat na Narodni, ale jinak, nez si vsichni sefikove, kteri o nem nevedeli, myslili. Nebyl obycejnym operativcem. Nebyl clovekem, ktery mel sedet na zadku v kancelari, nybrz naopak! Mel smejdit mezi disidenty a mel si tam budovat pevne postaveni.

... Na otazku, zda mam a jak Ruzicku alias Zifcaka prezentovat komisi i studentum, mi Macenauer odpovedel salamounsky, ze se mam rozhodnout! V te dobe jsme mel jiz tajuplne a neuplne informace o Zifcakovi od trech osob. Od dustojnika Danika, kapitana Jarocha a majora Sipka...

www.justice.cz
1 / 6 vypis platnych uplny vypis:
Jmeno: Mgr. Dusan Chmelicek
Adresa: Foerstrova 711 Frydek-Mistek Ceska republika
Firma: BKZ Vidnava, a.s.
ICO: 2 5350757
Angazma: Dozorci rada - clen

2 / 6 vypis platnych uplny vypis
Jmeno: Mgr. Dusan Chmelicek
Adresa: Habrova 2638/1 Praha 3 13000 Ceska republika
Rodne cislo: 670903 / 0955
Firma: CT INVEST a.s., v likvidaci likvidace
ICO: 60192992
Angazma: Statutarni organ - clen

3 / 6 vypis platnych uplny vypis
Jmeno: Mgr. Dusan Chmelicek
Adresa: Foerstrova 711 Frydek-Mistek Ceska republika
Firma: ACRID, a.s.
ICO: 63494841
Angazma: neplatna osoba

4 / 6 vypis platnych uplny vypis
Jmeno: Mgr. Dusan Chmelicek
Adresa: Foerstrova 711 Frydek-Mistek Ceska republika
Firma: DEKKER, s.r.o.
ICO: 25350722
Angazma: Jednatel - neplatna osoba

5 / 6 vypis platnych uplny vypis
Jmeno: Mgr. Dusan Chmelicek
Adresa: Foerstrova 711 Frydek-Mistek Ceska republika
Firma: DEKKER, s.r.o.
ICO: 25350722
Angazma: Spolecnik - neplatna osoba
6 / 6 vypis platnych uplny vypis
Jmeno: Mgr. Dusan Chmelicek
Adresa: Foerstrova 711 Frydek-Mistek Ceska republika
Rodne cislo: 670903 / 0955
Firma: PRAGOSIL a.s.
ICO: 47676078
Angazma: predseda - neplatna osoba

DEKKER s.r.o.
Predmet podnikani:
- organizacni a ekonomicke poradenstvi
- zprostredkovatelska cinnost v oblasti obchodu, sluzeb, zakazek a reklamy
- koupe zbozi za ucelem jeho dalsiho prodeje a prodej
Jednatel a spolecnik: Mgr. Dusan Chmelicek
Frydek-Mistek, Foerstrova 711, Okres: Frydek-Mistek, Stat: Ceska republika
Platilo od: 13.05.1996 do: 24.06.1999
Jednatel a spolecnik: JUDr. Radomir Pospisil, r.c. 510522/362
Frydek-Mistek, Liskovecka 2508, Okres: Frydek-Mistek, Stat: Ceska republika
Plati od: 13.05.1996
http://stb.cibulka.cz

npor. Pospisil Radomir 22.05.1951 Liskovecka 2508 Frydek-Mistek KS StB - Ostrava
neurceno 200144
-----------------------
At 01:35 +0100 12/22/0, Petr Cibulka wrote:
V soucasne dobe bojuji proti sobe byvala II. sprava StB s I. spravou StB.
Je to charakteristicke pro soucasne deni v CR. Problem je v tom, ze neni zakon o verejnopravni televizi a ze Rada pro televizni vysilani neplni svoji funkci v zajmu obcanu. Je potrebne, aby Rada odstoupila, protoze vyberove rizeni na Generalniho reditele, ktere probihalo jeden tyden, je nehoraznost.
Volba nove Rady by mela byt pod verejnou kontrolou, jinak se bude vse opakovat. Pred listopadem se o vysilani rozhodovalo na UV KSC u soudruha Cmolika, kde televizi mel na starosti Petr Melnicuk (Cesky rozhlas mel na starosti soudruh Franek). Jeji vysilani monitoroval Federalni a Cesky Urad pro tisk a informace, ktery plnil ulohu vrchniho cenzora. Dnes tyto funkce prevzaly sekretariaty politickych stran. Vysilani se monitoruje misto drive na dvou mistech dnes na ctyrech a v jednom pripade dokonce pracoviste prevzalo od FUTI kompletni technicke vybaveni i lidi.
Kdyby v Necenzurovanych novinach nebyla fakta o Ceske televizi a jejich reditelich - Chmelickovi a Hodacovi - zverejnena, uspesne by se darilo "vladnouci tride" vsechno zakryt. Proto prekazi na internetu Cibulkova databaze, ktera umoznuje verejnou kontrolu vsem lidem, kteri nejsou lhostejni. Je to tak, jak uverejnily Necenzurovane noviny - otec Mgr Chmelicka byl jako podplukovnik nacelnikem StB Prahy a Stredoceskeho kraje a otec Jiriho Hodace byl pred listopadem vojensky pridelenec v USA.
Kontrola nestrannosti vysilani verejnopravni televize je zaklad pro to, aby verejnost nebyla manipulovana. Pak je mozne zajistit, aby vsechny politicke strany mohly verejne presentovat sve nazory a nemohla nastat diskriminace Praveho Bloku a Cibulky pred volbami tak, jak se tomu stalo ted. Vcetne toho, ze verejnopravni televize neinformovala o volebnich preferencich na Praze 8, kde kandidoval Petr Cibulka. Mel velmi vysoke preference a jednani Ceske televize ho vyrazne poskodilo. Kdyz si vezmete, ze na to, aby postoupil mu chybelo 1200 hlasu, tak je to prave dilo nedostatecne informovanosti verejnosti, kde se v televizi promenovaly na dennim poradku vladni opozicne - koalicni strany a ti, co se derou k jejich korytkum.
Podobne na tom byly dalsi politicke strany, ktere nemaji svoje lobby v televizi. Prece ti, kteri rozhoduji o pridelovani penez na vysilani, nebudou jimi plytvat ve prospech politickych konkurentu. Nestrannost verejnopravni televize je v CR prazdnym pojmem, misto ktereho vladne Goebelsovstina - stokrat opakovana lez se stava pravdou. A lide, kteri se divaji na CT, jsou zvykli nemyslet vlastni hlavou, ale konstatovat : "Je to pravda, protoze to rikali v televizi!!!"
Ctyrkoalice je nespokojena s tim, ze nema nikoho ve vedeni CT a proto se Ruml exponuje. A ze se jedna o rozhodovani, jak velke penize potecou do televize na politickou presentaci zprofanovanych politickych lobby a kdo bude o nich rozhodovat.
Klausovo vystoupeni, ze je nutne CT urychlene privatizovat, je diskutabilni. Pak bude CR patrit mezi rarity.
Reseni je - seriosni Rada Ceske televize pod verejnou kontrolou a jasna definice dana zakonem o cinnosti verejnopravni televize.
Petr Cibulka

----------------------
POTŘEBUJÍ MÍT V RUKOU TELEVIZI
At 14:39 +0100 12/26/0, Jana Cibulkova wrote:

Rozebirali jsme s Petrem Sametovku II. takhle jsme to shrnuli :

Kdyz vyhodnotim postup akci kolem televize, tak napadne pripomina scenar akci kolem 17. listopadu. Jenom je rozdil ve vetsi pasivite lidi, kteri moc na informace nereaguji, takze k "manifestacim", jak Iniciativa svoje akce nazyva, se shromazdi tak kolem stovky lidi.

Ted cekam, ze budou se snazit mobilizovat verejnost nejakou citovkou ala "mrtvy student". Cela iniciativa je diskutabilni, protoze se vsichni navzajem ujistuji, ze nic nemaji proti Hodacovi, ale proti Rade a vlastne ani proti ni nic nemaji, protoze jedna podle zakona. Tak si vsichni navzajem dokazuji, jak jsou dobri, akorat lidi jsou tu zase za blbce. Agenti a gauneri jim nevadi, hlavne ze je komedie pro lidi, ktera ma odvest pozornost od podstaty deni.

Kdyz Rada potrebovala odvolat Chmelícka, sahla k osvedcenemu zpusobu likvidace ( ne ze by mu to nepatrilo), na kterou zavistivy cechacek slysi vzdycky - na penize. Navrhla forezni audit a Chmelicek (ostatne jako kdokoliv jiny z tech panaku) byl jasny. Je zajimave, ze totez se delo v televizi v Brne, sam Chmelicek navrhl odvolani Drahose po financni kontrole, ale klan Sabatu Drahose podrzel a dokonce protlacil mezi kandidaty do Prahy. Take ted je v brne jedina televize, kde se nikdo nebouri a je tam naprosty klid. Podle informaci od Premka Vachalovskeho, mel Drahos v roce 1985 se na StB vyznamena a shazovat stB lidi o sto sest.

Mozna, ze si tady zkouseji, co vsechno jeste lide v CR vydrzi, ale jak se zda, cechacci vydrzi hodne. Misto prosazovani systemovych legislativnich pravidel, ktere by byly zarukou demokracie a zpetne kontroly, pestuji mezi lidmi "chleb a hry" . Odvadi se pozornost od skutecnych problemu, totalnich prusvihu v hospodarstvi, rozkrazenych bank a podniku a podobne. Hlavne ze se lidi zabavi - funguje opet oblibeny princip reaktoru, kdyz je mezi lidmi velka nespokojenost, pozvednou se moderatorove tyce a verejnosti se hodi v plen aferka a gauneri si mnou ruce.

K Hodacovi : Podle informaci od novinaru, kteri se pohybovali v blizkosti Hodace jeste pred tim, nez odesel ( to je Lida Statecna - Kyptova, a Jiri Hrbek,muj byvaly manzel, ktery s Hodacem studoval) panovaly znacne rozpaky nad tim, zda odesel ci "byl odejit". Odesel z redakce Svobodneho slova, kde zpracovaval armadne - bezpecnostni problematiku. Jeho otec pred listopadem pracoval jako vojensky pridelenec v USA s jeho manzelka je dcerou generala StB ( ted overuje Jirka Vanek)

Dle zdroje ze zahranici se v redakci BBC proslavil vysoce profesionalnimi intrikami. V dobe, kdy vedl BBC, bylo vysilani .hodnoceno podle toho, jak zvedl Havel telefon a rikal, tak vysilejte, to se mi libi. Jeho jednani signalizuje, ze byl na krizovy vyvoj pripraven a instruovan. Neni tezke si domysle, z jakych kruhu.

Dalsi aspekt - za rok a pul jsou volby. V tech letosnich se vladnoucimu establismentu nedarilo ziskat posice, ve kterych by se rad videl. To znamena, ze potrebuji mit v rukou televizi, ktera lidi nejvic oblbuje. Zaroven - pokud se jedna o pokracovani dohod z Malty, potrebuje mit skupina"X", ktera pripravovala u nas 17. listopad a stoji za zmenami ve stredni Evrope a nejen tam, pak bylo potreba do cela verejnopravni instituce dostat cloveka, ktery je ze zahranici vybran. A to je Hodac.

Rezidenrtura KGB v Londyne ma ve sve pusobnosti CR. Kdyz napr. Valis byl doporucen na skoleni agentu KGB, zarucil se za nej osobne rezident KGB z Londyna. Valis kurs absolvoval a uspesne pracuje. Tady ne mimo jine i odpoved a jeho roli v cause Kozeny. (To vse dle informaci JIrky Pilouse, ktery investigativni zurnalistiku zpracovava pro Necenzurky).

Domnivam se, ze jsou pripraveny dalsi kroky dohodnute mezi Bushem a Gorbacovem. Proto se podobne kroky jako ted u nas deji i v dalsich stredoevropskych zemich. Ted jde o to, na cem se navzajem dohodli. Kdyz vezmu v uvahu, ze penize ruskych mafii se perou pres americke banky, ze amerika po leta formou tzv. hospodarske pomoci vlastne drzi pri zivote komunisticky rezim v Rusku, v posledni dobe komedii kolem spionu v Rusku a v Americe, tak komu je to ku prospechu?

K tomu utajeni agentu StB u nas, byvalou rozvedku prevzal Urad zahranicnich styku a informaci a drzi nad nimi ochranou ruku. O lidech z vojenske rozvedky - rozvedky generalniho stabu, co studovali v Rusku nemluve, to je u nas nejlepsi kadrove doporuceni. Takze - ten, komu zachutnala moc, ten se ji nevzda. Kadrove reservy z UV KSC a vsechny spravy StB jsou rozlezli na klicovych mistech. A kdyz by nejakym omylem lidi dostali rozum a nechteli uz ze sebe delat blbce, tak jsme tam, kde jsme byli pred listopadem.

V zahranici ma CR demokratickou image ( u nas se tomu rikalo drive socialismus s lidskou tvari, dnes komunismus s demokratickym ksichtem). V pripade konfliktu parlament schvalil zakon o z¨tzv. krizovem rizeni, kdy bez jakehokoliv omezeni a zpetne kontroly prejima veskerou moc ministerstvo vnitra. Pri schvalovani to schovali a na verejnosti zakon presentovali jako reseni situace pri povodnich, dobre, co? Pak do zahranici jdou informace, ze je vsechno, jak ma byt, protoze Rozhlas uz maji v rukou dokonale, vsechny zname, kteri nechteli drzet hubu a krok vyhazeli ( pred 14ti dny jsem tuto situaci mapovala s Otkou Bednarovou a Libusi Snekovou). Ted je televize a pritom zkouska, co lide jeste unesou. Ostatne - Listopad si take predem nekolikrat zkouseli!!! Staci oprasit rozkazy generala Lorence a mame hotovo.

Mejte se pekne, vse dobre do Noveho roku preji Jana a Petr Cibulkovi

P.S. Zajimave je, ze se u nas na telefonu stridaji lide z Rady, ale jen se Petr zmini o Hodacovi, tak zamrznou a nechteji nic slyset. Privatizace CT je resenim, ale v CR diskutabilni, protoze jak Petr rika, zprivatizuji ji hned, ale do rukou KGB. Tak nevim. Poslanecka snemovna i Senat jsou na draka a kazdou politickou alternativu udusi.

Redakce s uspokojením konstatuje, že tento dopis získaný prostřednictvím Necenzurovaných MNM ( NecenzurovaneMNM@onelist.com ) nepotřebuje další komentář
-----------------------------