---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT-protest - neoficiální stránky

Úvodní stránka
Clanky
Kontakty
Portal ZVONU
Politické linky
Zpravodajské linky
PRESSKARTEL
AUDIOVIZE
Prohlášení Impulsu '99 k ohrožení demokracie

Impuls '99 od jara tohoto roku opakovaně vyjadřuje znepokojení z ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Varovali jsme před politizací veřejnoprávních médií stranami opoziční smlouvy a poslední vývoj v České televizi naše obavy plně potvrdil.

1. Rada České televize dle našeho přesvědčení nereprezentuje českou veřejnost, ale především zájmy vedení ODS a ČSSD. Dle opakovaných sociologických průzkumů většina české veřejnosti hodnotí práci České televize kladně.
2. Skandální okolnosti volby nového ředitele, který přednedávnem po konfliktech z České televize odešel, znemožňují stabilizaci poměrů v ČT.
3. Impuls '99 jako občanská iniciativa vyjadřuje přesvědčení, že Česká televize je zde pro občany, je placena z jejich peněz, nikoliv ze stranických příspěvků a nesmí tedy sloužit jako propagandistický nástroj politických stran.

Protestujícím pracovníkům České televize vyjadřujeme plnou podporu.

V Praze, dne 21. 12. 2000
Tomáš Halík, Slavomil Hubálek, Jana Šmídová, David Špinar, Krystýna Wanatoviczová

Výbor občanského sdružení I '99

--------------------------------
Dopis z Trutnova
Posilam další pozdrav z Turnova. Přikládám tentokrát text filozofa Václava Jenšovského, který má svůj půvob, i když porovnáva se současnou situací problém lokální. Defraudace pluralitní demokracie

Postačilo devět až jedenáct let naší nevydařené a podstatu demokracie trvale znejisťující poltické scéně, aby coby vrchol své nedokonalosti a neserióznosti zplodila tzv. opoziční smlouvu. Aby pod farizejskou maskou antikomunistické mobilizace jedné údajně demokratické a dokonce občanské strany před volbami v r. 1998 hned po jejich skončení ve zcela opačném gardu počala předvádět své ryze mocenskými choutkami iniciované opozičně smluvní tanečky. I tuhle hrůzu fanatičtí stoupenci smluvních stran spolykali. Obzvláště ji akceptovali všichni kariéristé a honci hmotných statků, kterým vadilo a vždy vadí příliš světla v politických propletencích a široká transparentnost podstaty demokracie bez přívlastků. Zatím jsme však v aktivitách této partajní ekvipy neměli možnost zpozorovat ani zbla občanské, natož ryze politické pokory (viz uvědomění si základního faktu, že by měli být jej a jen služebníky věcí veřejných!!). Namísto tak zoufale potřebné kultivace celospolečenského prostředí se česká společnost vinou samolibého a nezkrotného ješitářství, především pánů Klause i Zemana, dostává do nebezpečného pásma ohrožování základních podmínek demokracie, tj. nejen svobodných voleb s následnými právy pouze pro ty nejsilnější, ale i naprosté svobody slova, šíření informací a práva kritiky pro ty ostatní. (Tvrdím, že zakladatel tohoto státu a faktický demokrat a humanista T. G. Masaryk se musí – jak praví lidové úsloví – v hrobě obracet…) Poslední události kolem České televize jsou toho názorným otiskem.
Samozřejmě náhle především zákona se podezřele dovolávající taškařice, které momentální situaci způsobily (v době vánoční uspěchané odvolání dosavadního ředitele a ještě spěšnější dosazení pana J. Hodače a vůbec skladba lidí tvořících tzv. Radu pro ČT). Máme tu jak na dlani výsledky politických pletich, jejichž vskutku prakořenem je narcisismus dvou šéfů opozičně smluvních partají (a pochopitelně i jejich zejména silnoloketních langrovských či šloufovských kamaril). Tam je zakopaný pes, podstata příčin všech pouze hrubě mocensky motivovaných kroků zmíněných stran obzvláště z poslední doby! Tam je příčina současné „vzpoury“ v České televizi. Budiž mi právě nyní a v této vazbě dovoleno, abych ze své funkce řádně zvoleného městského zastupitele u nás v Turnově (známém srdci Českého ráje), připomněl, že opozičně smluvní zvrácenost nejvyšších špiček ODS a ČSSD má velmi zhoubné politicko-mocenské důsledky celostátní. Také u nás se v obraně před občanským voláním po otevřené, transparentní politice „radnice“ daly zájmové zaineteresované síly (byť do voleb klamavě jdoucí pod různými názvy a i s odlišnými programy!) dohromady a smluvně se uvázaly táhnout za svůj (pochopitelně většinový) konec provazu! Na jejich podporu, dokonce i jako jeden z iniciátorů těchto mocensky (zejména hmotně) podbarvených hrátek, vystoupile i místní, (podtrhuji – soukromá) televize zvaná RTT = Regionální televize Turnov. Té se už dokonce rok předtím od zastupitelstva (vesměs neznalého zákonodárství v mediální sféře), dostalo na základě návrhu majitele televize „vyhlášení za veřejnoprávní mediální statek Turnova a okolí“. Na základě tohoto zjevně protiprávního rozhodnutí se soukromá RTT „legálně“ nechává financovat z městského rozpočtu. Při tom evidentně bylo zneužito pro mrzké mocenské zájmy pojmu Veřejnoprávní, nota bene natruc skutečnosti, že RTT ani neměla řádné a ze zákona nezbytné povolení k vysílání! V turnovském případě obránci účelových opatření vyrukovali s „argumenty“, že „zákon (rozumí se 468/91 Sb.) lze různě vykládat“, že není dokonalý (!) atd.. Jeden z těchto „koryfejů“ demokracie (mimochodem zastupitel zvolený za KSČ, člen účelového sdružení kolem starosty a z této pozice plně zodpovědný za městskou policii!!) na námitky, že město Turnov nemůže podporovat subjekt, který nemá ani nezbytné oprávnění v dané oblasti podnikání, odpověděl: „Nás tyto okolnosti nemusejí zajímat. Nám vysílání RTT vyhovuje. Když si pozvete domů opraváře (třeba i meloucháře) také se ho neptáte, zda má nezbytné povolení…“ Jde evidentně o hrůznou pokleslost skutečného právního vědomí! Prosím čtenáře, aby si tyto naše zkušenosti dal do kontrastu současných proslovů různých těch pánů Langrů, kteří se – když se to účelově hodí – zákona dokážou dovolávat! V poslední době se neobjektivnost valné části programu RTT „zlepšila“ (hrozí totiž skandál provalení všech s ní spojených „podpásovek“ i nelegitimností). Jenže: objevil se v ní i náš v regionu nový, na včerejší ČT však starý známý – redaktor a servilní moderátor Antonín Zelenka. Tentýž pán, jímž v ČT pan J. Hodač, ještě pouze v roli šéfa zpravodajství, nahradil pánům Klusovi a Zemanovi nevyhovujícího (jak píše tisk) moderátora relace „V pravé poledne “ Proroka… Lze uvedené srovnání nazvat jen podobností čistě náhodnou? Nezdá se Vám, že jde o samu podstatu demokracie? (Výkřiky o „rudém běsnění v ČT“ mi připadají ubohé a naprosto nerelevantní. Právě opak je pravdou ,,, Totalitářské běsnění vychází z jiných partajních sekretariátů!).
Václav Jenšovský prom, filozof, zastupitel za VPM – Turnov
psáno 27.prosince

No a já ještě připojím pár slov která mají smutnou platnost, přestože jejich autor je již mrtev, zdraví Ivan T.

DEMOKRACIE (Karel Kryl, 1993)

Demokracie rozkvétá,
byť s kosmetickou vadou.
Ti, kteří kradli po léta,
dnes dvojnásobně kradou,
ti, kdo nás léta týrali,
nás vyhazují z práce -
a z těch, kdo pravdu zpívali,
dnes nadělali zrádce.

Demokracie prospívá,
bez nás - a pragmaticky:
brbláme spolu u piva,
jak brblali jsme vždycky,
farář nám slíbil nebesa
a čeká na majetky -
my nakrmíme forbesa
za dve či za tři pětky.

Demokracie zavládla:
zpívá nám Gott i Walda,
zbaštíme soju bez sádla
u strejdy McDonalda.
Král Václav jedna parta je
se šmelinárským šmejdem:
pod střechou jedné partaje
se u koryta sejdem.

Demokracie panuje
od Aše po Humenné.
Samet i něha v pánu je
a zuby vylomené.
Dali nám nové postroje,
a ac náš chomout pálí,
zaujímáme postoje,
místo abychom stáli.

Demokracie dozrává
do žaludečních vředů:
bez poctivosti, bez práva -
a hlavně bez ohledů.
A je to mýlka soukromá -
snad z optického klamu,
že místo srdce - břicho má
a místo duše - tlamu...

Nedá mi to, abych i za cenu přetěžování nepřipojil ještě jeden citát:
Jsme schopni nechat se poučit?
Slova amerického víceprezidenta a ekologa Al Gora z knihy Země na misce vah vydané roku 1992 (u nás v překladu 1994) mají co říci i během roku 2001:
„Proti rozumné správě životního prostředí i svobody působí tytéž mocné síly: lakota, sobectví a snaha o krátkodobé využití systému na úkor jeho vlastního dlouhodobého zdraví. V současných slabinách našeho politického systému se odráží jeho soustředění na okamžitý prospěch a to, jak nedostatečně podporuje naši schopnost rozhodovat o vlastním osudu. Nevěnujeme dostatečnou pozornost vážným problémům, které oslabují odpovědnost vlády vůči občanům i důvěru občanů k vládě. Příliš mnoha lidem se dnes zdá, že nemohou mít žádný reálný vliv na významná rozhodnutí vlád, která se dotýkají jejich života; že k tvůrcům rozhodnutí mají přístup jen velcí sponzoři volebních kampaní, ne obyčejní občané; že výsledek ovlivňují mocné zvláštní zájmy, ne prostí voliči; že sobečtí jednotlivci i skupiny, které mohou na rozhodnutích vydělat, často nažhaví linky ve svůj prospěch a zájem širší veřejnosti jde stranou.
Z hlediska mravního je jistě ohavné, nechá-li se někdo zkorumpovat, aby se osobně obohatil; přesto takové případy nejsou tím, co správu naší svobody poškozuje nejvíce. Méně nápadným, ale zato všudypřítomným pokušením je touha získat a udržet si moc i za tu cenu, že se budeme vyhýbat nepříjemným rozhodnutím a ignorovat realitu. V tomto směru ohrožuje demokracii zvláště to, když ji nemá kdo vést. Ačkoli bývá odolnost demokracií často srovnávána s křehkostí diktatur, závislých na jediném „silném muži“, je demokracie ve skutečnosti neobyčejně citlivá na nedostatek vedení. Zvláště v dobách rychlých změn velice záleží na schopnosti vedoucích mít vizi budoucnosti a podpořit náležité změny.“

. A nyní již opravdu hodně zdraví v roce 2001 a úspěchy v práci i politice přeje
Ivan Turnovec (kontakt v redakci)
-----------------------
Navrhuji pochod občanů z Kladna na pomoc pražské televizi. Jestli se do 3. ledna parlament a vláda nerozhoupou, měli by to vzít lidi do svých rukou! Tentokrát už zvonit klíčema nebudeme a vyřídíme si to s těmi neschopnými úředníky jinak. Věřím, že se k nám cestou hodně lidí přidá. Televizi by měly převzít pod svou kontrolu lidové hlídky a zabránit manipulátorům jak zvenčí, tak zevnitř v narušení výroby i vysílání. (P.V., řidič, Kladno)

(Na základě tohoto telefonátu jsem požádal o názor jednu známou novinářku. Tady je odpověď:)

Vážený pane Nosreti,
ke Kladnu byste měl přidat ještě Ostravu a Mostecko, občanské hlídky přejmenovat na akční výbory a jsme doma. Jsou v ČR funkční ústavní demokratické principy, nebo patříme mezi Potěmkinovy vesnice pod vedením KSČ - KSČM? Proč se nikdo nediví, že demokratické strany si jdou po krku, ale komunisté se smějí za bukem? Včera jsme se byli podívat na demonstraci před televizí a sledovali vývoj uvnitř televize. Na obou stranách proklamace, dobré k manipulaci s davem. Jako vystřižené z učebnice masově - politické práce z fakulty žurnalistiky v 90tých letech. I se splněním tří základních nutných atributů. Problém v televizi je nyní zastupitelným, zkouškou prochází demokratické základy v zemi a politická etika politických stran.
Možnosti řešení jsou různé, ale důsledky jejich řešení mohou být pro společnost tragické.
Když máte takový přehled o situaci, kdo má ze současné krize prospěch?
S pozdravem a pranim vseho nejlepsiho do Noveho roku X.Y. (Jmeno a adresa v redakci)

(Odpověď:)
Vážená kolegyně!
Nejlepe hodnotit, kdo ma z toho potencialni prospech, muzeme, kdyz vime, kdo ten prospech skutecne ziska. Kdyby mel byt zitra unor 48, pak z toho maji prospech komuniste, kdyby mel byt srpen 68, pak zase komuniste, kdyby se nam podarilo vsechny grazly vykopnout, pak z toho maji prospech obcane, kdyby se nam podarilo uhajit svobodu slova a samostatnost medii nebo aspon televize, pak si zase prijdou na sve obcane a grazlove si mozna budou davat vetsi pozor. Nejsem si tak jist, ze v teto situaci plati - kdo nic nedela, nic nezkazi. Zitra mohou prijit krize horsi, s jeste horsimi a mene kontrolovatelnymi odvetami a re-krizemi.
Je to trochu hlavolam, ale protoze jste v televizi nepracovala, nevite, jak katastrofalni vliv maji na jeji praci a vyrobu stojate vody kazde "normalizace" (= drz hubu a krok, ono se to nejak vyresi). Televizni pracovnici jinou volbu proste nemeli. To televizni dusno trvalo na Slovensku i v Cechach nepretrzite asi od roku 1988. To by kun nevydrzel. Lide ano.
Protoze jsme se ve skole take ucili pomocí ucebnic "masove-politické práce" a rétoriky, musim rici, ze si z manipulativnich proklamaci hlavu nedelam. Vyplyva totiz ze zakona diskuse, ze se v jejim prubehu casto obe strany utvrzuji ve svych omylech. Pokud pripustime hadku demagoga s uprimnym clovekem, za chvili nebudeme vedet, kdo je demagog vetsi. Navic verejny projev musi pouzivat dynamicke prvky a pravdiva tvrzeni vzdy castecne deformuje za ucelem lepsiho vyrazu, plasticity, dynamiky a ucinku. Cim k vetsimu davu hovorime a cim vetsiho ucinku chceme dosahnout, tim mene pouzivame pravdu, aniz bychom museli zrovna lhat. "Nas" dav take dobre vi, jak to myslime, ovlada nebo v prubehu rozhovoru pochopi nasi vyjadrovaci a symbolickou konvenci, takze to, co cloveku "zvenku" pripada jako nesmysl nebo extrem, muze mit pro jineho svuj citelny a pozitivni prinos. Retoriku voleb a demonstraci musime odpoustet, politici za to nemohou. Nakonec ani v bezne reci temer nikdy nepouzivame zcela pravdiva tvrzeni - to bychom museli mluvit reci pocitacovych programu, kde je vse exaktne dano, a to by asi posluchaci rychle utekli.

S pozdravem Darius Nosreti

P.S.: Jeste nekdo by mohl mit ze spolecenskeho chaosu uzitek - vsechny ty mafie darebaku, ktere se obohatily nepoctivym zpusobem a jejichz pripady byly diky dobrym kontaktum a korupci hromadne odkladany ad acta. Ti by nejakym nacionalistickym prevratem ziskali jiste klidnejsi spanek a mozna by se ve spolecnosti etablovali jako velmi sebevedoma trida. Maji dost penez, aby s nasi spolecnosti pekne mavali.

(Odpověď novinářky:)
Já mám dojem, že je to stejné jako vždycky, Ti normální lidé, kterým v televizi opravdu nic jiného nezbylo, se pustili do boje, a politici si přes jejich záda dělají kredit. Je mi z toho blbě, když vidím, jak se tam na obrazovace natřásají ti, co by si neměli dovolit ani hubu otevřít! Já si myslím, že tahle zkouška buď otevře prostor k dialogu, nebo se skutečně můžeme dívat, kdo nahradí generála Lorence. Krize přijdou dalš,í a budou mnohem horší. A už nejde jenom o televizi! Jenom nedokážu pochopit, jak mohla být Rada tak krátkozraká a z 38 uchazečů vybrat během týdne Hodače jako nej nej nej, a ještě to obhajovat! Přece nemohou být tak hloupí a tvrdit, že vybírali menší z daných zel! Vždyť mají všechny pravomoce ve svých rukou; mohli výběrové řízení rozšířit, zopakovat; ale podle jakých kriterií vyřadili vlastně 37 uchazečů? V Rádiu konkurs trval řadu měsíců, kandidáti procházeli psychologickými testy, odborníci hodnotili jejich předložené koncepce a znalost problematiky řízení Rozhlasu - tady televize - a schopnost reagovat k krizových momentech atd. - a co Rada? Teď jim Hodač ukazuje svoje řídící schopnosti, ale drží se ho jako čerti!
Mějte se pěkně a dejte mi vědět, co je nového

XY
-------------------------
Dobry den, pane Nosreti!
Po precteni nazoru naseho pana presidenta, ktery jsem objevil pred nekolika malo minutami na TXT CT jsem se rozhodl zmenit svuj nazor, ktery jsem vam poslal 26.12.00 - tedy ze uz nebudu na kauzu CT reagovat. ( Jinak je muj nazor stejny). Rozhodl jsem se proto poslat tento dopis i na adresy, ktere jste mi 25.12.00 zaslal - za coz jeste jednou diky!! Tedy toto je dalsi muj nazor: Nevim, jestli vas zajima nazor jednoho z koncesionaru na celou kauzu. Myslim si ale, ze v tomto demokratickem state snad uz konecne plati nejake zakony (Ustava ČR, Zakonik prace, silnicni pravidla apod.), ktere bychom vsichni meli dodrzovat, at uz patrime ke strane, ktere volilo 1 procento volicu, 8 procent volicu ci 28 procent volicu. Vse ostatni hranici s anarchií a ma podobu s komunistickou propagandou let tricatych, styricatych i padesatych. Doufam alespon ,ze zamestanci a signatari i jejich sympatizanti, maji-li ridicak, budou dodrzovat alespon silnicni predpisy, kdyz nedodrzuji ani ustavu, ani zakonik prace!! Dovolte mi jeste jeden svuj nazor: vzhledem k tomu, ze i ja jsem koncesionar ( tedy platim poplatky za televizor), nevim, zda by nebylo lepsi CT privatizovat, protoze by se alespon videlo, kdo je vlastnik a komu a cemu ty me penize slouzi!! Zatim pouze vidim, ze slouzi politickym zajmum panu Vaclavu Havlu, Rumlu, Kasalu, Žantovskych a jim podobnych, kteri stale nemohou prenest pres srdce, ze kdysi volby prohrali a i kdyz vladli ci vladnou, ze do teto doby ani nechteli nic na zakonech menit. Dale je mi velmi trapne, kdyz slysim od ustavnich cinitelu ( presidenta Havla, senatoru Rumla, Zantovskeho, Fischera aj.) se ohanet Ustavou a pri tom ji dokonale popirat svymi ciny. Nevim take, jestli by se nesluselo podat na tyto pany trestni oznameni za podporu komunistickych myslenek a podnecovani k obcanske neposlusnosti!
Nebo i na to se vztahuje jejich poslanecka imunita?!? Vzdyt to, co si dovolil prohlasit president Havel pred nekolika malo hodinami k cele teto veci ( viz zpravy ), to uz je opravdu vrchol vseho!! Jen se divim, ze to normalni lide jeste vubec snesou, takove urazky!!! Nemeli bychom i my, kterym se prici tento komunisticky zpusob ( nebyl prvni - viz to, co se stalo prave pred 3 lety!- nebo ten podivny zpusob posledni volby presidenta, kdy se zavre jeden polanec, ktery se predtim nemuze dostat legalne pred soud, jen proto, aby mohl byt zvolen president), vyjit do ulic a branit demokracii, ktera je pred nasima ocima doslova poslapavana?!?
S pozdravem a pranim hodne uspechu v roce 2001 a hlavne zdraveho rozumu Ing.Veselý Z.

(Odpověď:)

Vazeny pane Vesely,

souhlasim s Vami, ze je trapne, aby se politici typu "Vaclavu Havlu, Rumlu, Kasalu, Zantovskych", ale mozna bych pridal i "Fischery, Buzkove" a rady dalsich, vydavali za nas politicky predvoj (i kdyz ze sve funkce by jim byt meli) a chteli si (nekteri) vysedet na revolucionarskem televiznim bidelku gloriolu hrdinstvi. Tvari v tvar autentickym protestantum zdani jejich neformalni autority bledne jako prosincové slunce. Clovek by si, pravda, nemel delat srandu z lidi, ktery prisli protestantum vyjadrit svou solidaritu a soucit. Me tam ti nasi politici ale nejak "nestymujou". Soucasni politici, kteri v rade pripadu media spise zneuzivaji, nez vyuzivaji, by se v techto dnech meli Kavcim Horam zdaleka vyhybat; lide vedi svoje, a v tom zmatku by jim mohla nejaka prischnout. Na Kavcich Horach si teda tyhle novorocní kruty moc neklofnou. Myslim, ze moc dnesni situaci nechybi k tomu, aby prisly definitivne na pekac. Myslim, ze skoro lepe udelali ti politici, kteri nekam zalezli. Havel, pravdaze, neco rici musel, tak se na toho presluhujiciho stareho a nemocneho pana nezlobme.
Jedno je fakt, ze politiky typu Milosevice, kvuli kteremu bychom museli "osvobozovat" televizi a parlament, nemame. Kdo ale vi, jake typky mezitim vyrostli v zavetri stranickych sekretariatu a v mafiansko-podnikatelskych lobby s zda nam ted, pokud nedostanou preventivni lekci, neukazi zoubky. Statni televize v kazdem pripade patri pod narodni spravu, ve skutecnosti je pod spravou politickou. Na to, aby politicke strany dokazaly uvazovat moralne a tedy (v sirsim smyslu) narodne a zodpovedne, jsme jeste nedozrali. Jsem vsak presvedcen, ze ti radovi, odborni zamestnanci televize, bez ohledu na vek, vlastne takovou narodni spravu predstavuji, a ze by si s tim poradili i bez nejakych velkych akci zvenku. Mozna by stacilo sikovnym zpusobem posilit v televizi vliv odboru. Soucasna reseni ale musi byt nejen rychla ale zasadni a dukladna.
Muze se take snadno stat, ze pokud se oba znepratelene tabory rychle nedohodnou, prijde nekdo tretí a podstzatne hlasiteji zaklepe na stul.
A jeste neco: Dobra media jsou krystalizacnim jadrem a jakymsi druhym mozkem spolecnosti. Spatna media spolecensky rozklad urychluji a pokud se s tim neco neudela, podobne krize se brzy (a o to drive) mohou vyskytnout i jinde.
Nesouhlasim s Vami v tom, ze zamestnanci televize nemeli moralni pravo porusit urcite predpisy, mozna i zakony. Zakony a konvence jsou vzdy nedokonale, ale s dobrou vuli s jejich pomoci muze spolecensky system existovat, i kdyz drive ci pozdeji zacnou skripat a musi se menit, inovovat. Horsi je to v pripade, kdyz dochazi k systematickemu zneuzivani jejich nedokonalosti a "v mezich zakona" dochazi k amoralnostem. Tehdy prichazi zakonite na radu "ulice" a "kratka reseni". Nastesti ta televizni "ulice" ma mozna vice rozumu pro prakticke ridici a vyrobni problemy, nez cela "strana a vlada". Dejme od ni ruce pryc!
Darius Nosreti

(Jiny ohlas:) Vazeny pane Vesely,

nejlepe by bylo udelat revoluci, definitivne ne sametovou. A zbavit se vsech prizivniku v parlamente, ve vlade a na Hrade. Preji Vam vse v Novem roce
Sydney 28.12.2000
Jirka Vanek
---------------------------------
(Z otevreneho dopisu protestujicim zamestnancum televize) ... Velice rád přijdu veřejně podpořit pracovníky České televize, protože to, co předvádí klan Hodač + Bobošíková je nejen svinstvo, ale normalizace se vším všudy, včetně výpovědí. Vím, o čem mluvím, protože jsem za totality měl nejen zákaz studia na všech vysokých školách, ale i zákaz práce v kanceláři a tak jsem musel dělat úkolového dělníka, 3 x se s rodinou stěhovat za prací a celkem jsem absolvoval za 21 let šestnáct povolání, jen proto, že jsem okupaci nazýval okupací a údajně jsem jako oportunista rozbil jednotu mládežnického hnutí u nás. Proto jsem ve svých 52 letech na aktivity pana Hodače a paní Bobošíkové proti Vám, proti svobodě slova i proti naší demokracii, velmi pozorný a odsuzuji je. Bude potřeba zřejmě, aby většina obyvatel si navlékla červenobílé stužky a v rámci solidarity s Vámi realizovala 10 minutovou celorepublikovou stávku. Rada ČT není žádný zástupce kocesionářů - daňových poplatníků, jak to freneticky deklaruje paní Dědečková, ale jsou to jen vyslanci politických stran... (kráceno)

S přátelským pozdravem:
Marcel Winter

------------------------------------------ Dobry den,

normalne se do politiky prilis nepletu, pokud vsak s necim zcela nesouhlasim, tak mi nic jineho nezbyva...

Zasadne nesouhlasim s tvrzenim, ze chovani "vzbourencu" a vsech kteri je podporuji je v rozporu s nasim a mezinarodnim pravem!

Nase Ustava, obsahuje mimojine take nasledujici pasaze:

Hlava prvni, cl. 9:

"2) Zmena podstatnych nalezitosti demokratickeho pravniho statu je nepripustna.
3) Vykladem pravnich norem nelze opravnit odstraneni nebo ohrozeni zakladu demokratickeho statu."

Hlava prvni, cl. 10:

"Ratifikovane a vyhlasene mezinarodni smlouvy o lidskych pravech a zakladnich svobodach, jimiz je Ceska republika vazana, jsou bezprostredne zavazne a maji prednost pred zakonem."

Listina zakladnich lidskych prav a svobod pak obsahuje mimo jine toto:

Hlava druha, oddil druhy, cl. 17:

"1) Svoboda projevu a pravo na informace jsou zaruceny."
"3) Cenzura je nepripustna."

a predevsim pak v te same casti cl. 23 :

"Obcane maji pravo postavit se na odpor proti kazdemu, kdo by odstranoval demokraticky rad lidskych prav a zakladnich svobod, zalozeny Listinou, jestlize cinnost ustavnich organu a ucinne pouziti zakonnych prostredku jsou znemozneny."

Myslim si, ze dost co rici ma take Prohlaseni nezavislosti, ktere bylo predneseno 4.cervence 1776 a je jednim z nejvyznamnejsich politickych dokumentu, ktery kdy byly vydany:

"Pokladame za samozrejme pravdy, ze vsichni jsou stvoreni sobe rovni, ze jsou obdareni svym Stvoritelem urcitymi nezcizitelnymi Pravy, ze mezi tato prava nalezi Zivot, Svoboda a sledovani osobniho Stesti.
Ze k zajisteni techto prav se ustavuji mezi Lidmi Vlady, odvozujici svoji opravnenou moc ze souhlasu tech, jimz vladnou.
Ze kdykoliv pocne byt Nektera Vlada temto cilum na prekazku, ma Lid Pravo ji zmenit nebo zrusit a ustavit Vladu novou, ktera by bylo zalozena na takovych zasadach a mela svoji pravomoc upravenu takovym zpusobem, jak uzna Lid za nejvhodnejsi pro zajisteni sve Bezpecnosti a sveho Stesti. Je pravda, ze Proziravost veli, aby se Vlady dlouho jiz ustavene nemenily z pricin nepatrnych ani prechodnych, a i vsechna zkusenost ukazala, ze lide, jeli zlo snesitelne, jsou spise nakloneni je snaset, nez aby se domohli svych prav tim, ze zrusi zivotni formy, na nez si zvykli. Avsak kdyz dlouha rada pripadu zneuziti moci a skutku bezpravi sledujicich neustale tentych Cil, svedci o umyslu ujarmit je naprostou Krutovladou, pak je jejich pravem, ba i povinnosti takovou vladu svrhnout a postarat se o nove Strazce sve pristi bezpecnosti."

Zcela souhlasim s panem prezidentem, bohuzel se potvrdila moje obava, ze na jeho vyjadreni cekal pan Klaus, aby se mohl okamzite postavit tvrde proti :-( Oravdu se bojim toho, ze snaha pana Klause, ovladnout vsechny nezavisle instituce, bude uspesna. A pokud nekdo hlasa, ze TV Nova je nezavisla, musim nesouhlasit. Proc se nikdo nevozi po tom, na co vlastne dostala licenci, proc? Myslim si, ze jeji spojeni s politiky je az prilis pruhledne, nez aby mohl nekdo prohlasovat, ze jde o nezavislou televizi. Proc maji stale jedni a ti sami politici problemy temer vyhradne s CT a MF DNES, proc? Musim souhlasit s jednim vcerejsim recnikem pred budovou zpravodajstvi, ktery rikal, ze by si pral "spacifikovani" Zelezneho, pral bych si to take! Bohuzel se obavam, ze ma takovou moc, ze se to nikdy nepodari, stoji za nim jak politici, tak take prosti lide, kteri IMHO hltaji kazde jeho slovo a bezmezne mu veri, bohuzel... V jedno vsak doufam, ze cela akce kolem CT nepujde do ztracena, ze se ji nepodari nejak sikovne zahrat do outu, jako jiz mnohokrate pred tim... Stojim za lidmi z posledni nezavisle televize v CR!

Btw, s podobnym zpusobem komunikace zcela nesouhlasim, byl jsem do tohoto seznamu pridan bez sveho vedomi, pokud si tedy dobre pamatuji ;-) Vzhledem k situaci to vsak chapu a proto reaguji stejnym zpusobem...

S pozdravem Karel Chvalovsky ( www.LUPA.CZ , chvalovsky@lupa.cz )
---------------------------------------------------
Vážení,
jsem podnikatel a patřím mezi lidi, kteří od roku 91 kritizuji nesmyslný politicko ekonomický model, který u nás vznikal až posléze vznikl. Kdy skupinka rádoby politiků ovlivňuje negativně dění v celé společnosti bez jakékoliv odpovědnosti. Jsem proto zastáncem veřejnoprávní televize, která nepatří ani politikům ani tajným službám, ale nám - občanům. Považuji proto za skandální chování Rady. . ., která zavádí nomenklaturní praktiky a svým arogantním a amatérským chováním poškozuje NAŠI TELEVIZI. Já nevím jak kdo - ale já si ji platím.
Chci proto vidět nezívislé vysílání. A na adresu pracovníků televize uvádím, že ne vždy bylo nezávislé a nestranné.
Buďte důsledníá, buďte nestranní - politici z vás musí mít strach, jinak s vámi budou cloumat, jako tomu je nyní.
Varováním vám i námn všem budiž prohlášení Klause : Televize se musí zprivatizovat.

Aleš Tomíček
------------------------------------------
Protestuji proti zneužívání veřejnoprávní televize jejími současnými, či spíše bývalými zaměstnanci k vlastní propagaci a díky kreditu jaký měla, i k manipulaci lehce ovlivnitelné části našich občanů a tím i k úmyslné likvidaci jejich právního povědomí.

Dále bych chtěl podpořit všechny zákonně zvolené orgány v tomto sporu.

Petr Stýskala