---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT-protest - neoficiální stránky

Úvodní stránka
Clanky
Kontakty
Portal ZVONU
Politické linky
Zpravodajské linky
PRESSKARTEL
AUDIOVIZE
Požaduji odvolání televizní rady i osob, které stojí za jejím zmanipulováním!

Poslední události kolem české televize mě utvrzují v tom, že jde skutečně o promyšlený pokus, jak získat vliv v médiích. V tuto chvíli bohužel hovoří na obou stranách jenom vášně. Těží z toho pouze Nova a Železný, který se velice důmyslně chystá na převzetí politické moci ve státě. V příštích volbách bude zcela jistě kandidovat. To jen na okraj. ODS se snaží získat média na svou stranu a Rumlové si ji zase chtějí udržet a své pozice posílit. Obojí je velice špatné a celou věc to jenom komplikuje. Je mi z těchto politiků špatně. Trpíme tím zase jenom my. Politické čachrování nás trápí všechny již dost dlouho. Nyní však celá věc kulminovala, protože česká televize je věcí skutečně veřejnou.

Nyní se chystá pan Hodač a rodinný podnik Bobošíků na policejní zásah. Vstoupí-li do věci policie, je konec. Nové vedení argumentuje, že je ve funkci oprávněně. Proboha, jak je možné přijmout člověka na tak důležitý post za několik hodin? Rada by musela být geniální. Opak je však pravdou. Jsou tam lidé, které delegoval Langr a spol. Ostatně byl to on, kdo prohlásil, že členové rady nemají přemýšlet, ale poslouchat (viz dnešní LN). To je však v rozporu s duchem a posláním rady.

Jsem tedy rozhořčen tím jak se chová nové vedení české televize. Paní Bobošíková, která navíc není ani zaměstnancem televize, i pan Hodač se ohánějí tím, že se zastávají nás diváků a koncesionářů. Není to pravda. Oba by měli okamžitě odstoupit a s nimi i celá politická televizní rada. Žádám o urychlené přijetí nového zákona o české televizi.

Počátky krize vidím v Parlamentu a jeho práci.

Páni poslanci, doufám, že si uvědomujete jaké zmetky produkuje Vámi řízený Parlament. Většina toho co projde Vaším jednáním, nese stopy amatérismu a politických hrátek. Uvědomte si laskavě, jak se Vaše špatná práce odráží v našem normálním životě. V české televizi to vidíte názorně. To, že jste schválili špatný televizní zákon, který navíc ani nedodržujete při obsazování rady, ukazuje, že nejste na svém místě. Opakuje se tedy poněkolikáté situace, kdy zákonodárci v Parlamentě handlují o důležitých postech a neohlížejí se přitom nalevo ani napravo. Jak potom tyto orgány pracují je vůbec nezajímá. Hlavně, že jsou poslušnými vykonavateli jejich vůle. K čemu také dodržovat zákon, vždyť účel světí prostředky. Moji starší spoluobčané si jistě vzpomenou, že již od roku 1945 drželi komunisté pevně v ruce propagandu. Věděli proč. A pan profesor Klaus to jistě ví také. Významný historik Josef Šusta na samém sklonku války prohlásil: já se bojím, že nastane v této zemi vláda nekompetentnosti. Že o našich osudech budou rozhodovat lidé, kteří nebudou mít na to dostatečné vědomosti." Bohužel se nemýlil. Strašné je, že tato situace trvá již dlouhých 55 let.

Ještě jednou tedy kategoricky žádám o odstoupení nového velení české televize, televizní rady a všech, kdož za těmito akcemi stojí v povzdálí.

Poslanců, kteří stojí za novým vedením se ptám, co musí ještě strašného udělat poslanec českého Parlamentu, aby odešel z funkce. Špatná práce asi nestačí. Zdá se mi, že u nás je to věc zcela nemožná. Chybí Vám pokora a čest. Vysmíváte se lidem, nutíte nás žít podle špatných zákonů a v Budapešti kladete věnce na hroby neznámých sponzorů. Doufám, že lidé mají paměť a zdravý rozum.

PhDr. Václav Rameš
------------------------------
Vážení diskutující,
k tématu podpory protestujících televizních pracovníků ze strany 4koalice a presidenta bych chtěl podotknout: Nové vedení televize nepodporuje téměř nikdo, kromě zastánců ODS a části ČSSD. Za této situace:
a) je absurdní tvrdit, že nové vedení a Rada ČT zastupují zájmy koncesionářů - ti je přece nepodporují
b) mezi osobnostmi a skupinami, které podporují stávající pracovníky televize jsou i političtí představitelé - nepochybně tím sledují i své politické cíle, ale těžko čekat, že by političtí oponenti opoziční smlouvy nevyužili toho, že vládnoucí strany udělaly prostřednictvím Rady takovou botu.Nic to nemění na tom, že rozhodnutí Rady odmítá i většina odborné i laické veřejnosti bez přímých politických vazeb. Za situaci, že Rada ČT, resp. i ODS, jsou v situaci "sami proti všem" si můžou sami.

Srdečně zdraví
Jiří Kubička

(Odpověď čtenáře:)
Vážený p- Kubička,
jsem na prázdninách, takže normálně bych vám nedpovídal, ale protože není sníh a můj přítel má počítač spuštěný...tedy :
- Je pěkné, že oceníte ODS, že jediná podporuje zákonně zvolené orgány
- Je absurdní tvrdit, že revolucionáři ČT zastupují zájmy koncesionářů, naopak mi připadá reálnější, že v případných volbách by tato mlčící většina podpořila legálně zvolené zastupitele a poslala pány rudé rebely tam kam patří, ale ne do ČT, možná, že by se uplatnili v Nově...
- Je smutné, že p. president se nechal zatáhnout do politikářského sporu, který nemá s kompetencí jmenovaného člověka nic co dělat, mohl by si možná připomenout, že to není moc dlouho kdy sám proti všem obhajoval určité demokratické principy...
- Situace až příliš připomíná situaci mého táty, kdy ho rudí proletáři v 48 r. vyvlékli z kanceláře s tím, že nyní vládnou oni, a ne legálně jmenovany ředitel fabriky..
- Je směšné pokrytectví Miloše Rejchrta, který zapomíná, že do Rady byl kdysi navržen právě ODS
- My sami jako voliči, nebo alespoň ti, kteří volili socany a jiné komunisty, jsme vinni za současnou situaci, kdy vládu podporuje jen mizerná menšina (sám jsem nevolil ani ODS ani CSSD)
- Ze zkušenosti mohu potvrdit, že při omezeném výběru -33 kandidatur, je možné vybrat vedoucího velmi rychle, nebo alespoň vybrat toho nejméně škodlivého.
Jinak bych se též mohl podepsat pod příspěvek p. Svobody

Vše nej v novém 1000
KL
(Odpověď:)

Vážený pane KL,
děkuji Vám za přání do nového milénia - nápodobně. Vaši zkušenost, že ze třiatřiceti uchazečů dokážete tak rychle vybrat přinejmenším toho nejméně škodlivého, nezpochybńuji. Pokud ovšem tímto způsobem Rada ČT vybrala nejméně škodlivého p. Hodače, který televizi na 24 hodin vypnul, je úděsné si představit, co by asi udělat Ti ostatní kandidáti - asi by zničili budovu zpravodajství výbušninou. Často se uvádí srovnání s televizí jako s fabrikou, ve které zaměstnanci nesouhlasí s novým ředitelem. Pokud bychom tento příměr vztáhli na p. Hodače - co by asi majitelé udělali s ředitelem, který sám zastaví výrobu na protest proti počínání zaměstnanců? Jiří Hodač televizi způsobil milionové škody kvůli tomu, aby divákům ušetřil pohled na redaktory s červenobílou pentlí, kteří do moderování pořadů občas propašují nějakou zmínku o tom, co dle nich v ČT děje. O legalitě a zodpovědnosti počínání nového vedení ČT se teď už také nedá mluvit. Jiří Hodač měl šanci obstát ne-li vítězně, tak aspoň se ctí, kdyby sám děla to, co odbojným redaktorům kázal - tedy držel se své zákonné zodpovědnosti.

Srdečně zdraví

Jiří Kubička

(Odpověď:) Vážený pane KL,
děkuji Vám za přání do nového milénia - nápodobně. Vaši zkušenost, že ze třiatřiceti uchazečů dokážete tak rychle vybrat přinejmenším toho nejméně škodlivého, nezpochybńuji. Pokud ovšem tímto způsobem Rada ČT vybrala nejméně škodlivého p. Hodače, který televizi na 24 hodin vypnul, je úděsné si představit, co by asi udělat Ti ostatní kandidáti - asi by zničili budovu zpravodajství výbušninou. Často se uvádí srovnání s televizí jako s fabrikou, ve které zaměstnanci nesouhlasí s novým ředitelem. Pokud bychom tento příměr vztáhli na p. Hodače - co by asi majitelé udělali s ředitelem, který sám zastaví výrobu na protest proti počínání zaměstnanců? Jiří Hodač televizi způsobil milionové škody kvůli tomu, aby divákům ušetřil pohled na redaktory s červenobílou pentlí, kteří do moderování pořadů občas propašují nějakou zmínku o tom, co dle nich v ČT děje. O legalitě a zodpovědnosti počínání nového vedení ČT se teď už také nedá mluvit. Jiří Hodač měl šanci obstát ne-li vítězně, tak aspoň se ctí, kdyby sám děla to, co odbojným redaktorům kázal - tedy držel se své zákonné zodpovědnosti.

Srdečně zdraví

Jiří Kubička
-------------------
Vazeni pratele "v boji"
domniva-li se kdokoliv z ceske verejnosti, ze Ceska televize porusila ci porusuje diky cinnosti a/nebo necinnosti generalniho reditele CT, ktery je zodpovedny za jeji radne fungovani, sve zakonne poslani, muze se podle ß 8 odst. 1 pism. e) zakona c. 483/1991 Sb., o Ceske televizi, v platnem zneni, obratit na Radu CT se stiznosti na generalniho reditele CT. Rada CT o stiznosti rozhodne, zpravidla pote, co prijme od generalniho reditele o obsahu stiznosti vysvetleni. Kontaktn? adresa: Kavci hory, 140 70 Praha 4 tel./fax: +42 2 6121 3971, tel: +42 2 6113 4017 e-mail: radact@czech-tv.cz

Kopie me stiznosti:
Vazeni clenove Rady Ceske televize,
timto vyuzivam sveho zakonneho prava dle ß 8 odst. 1 pism. e) zakona c. 483/1991 Sb., o Ceske televizi a podavam Vam stiznost na postup generalniho reditele CT pana Hodace ve veci iniciovani preruseni vysilani obou programu Ceske televize od vecera 27.12.2000 na dobu neurcitou. Ceska televize musi ze zakona naplnovat urcite povinnosti, jako pravidelne vysilani poradu podle stanoveneho a schvaleneho programoveho schematu. Pan Hodac mel pravo - jakozto pravoplatne zvoleny generalni reditel - vysilat sve televizni zpravodajstvi (i kdyz naprosto neprofesionalne pripravene a s jehoz formou i obsahem obcansky hluboce nesouhlasim), ale svevolne odpojit cele terestricke vysilani obou dvou programu CT, je dle meho nazoru zcela v rozporu s platnymi zakony Ceske republiky. Pokud nebude ve Vasi moci vyresit tuto stiznost, ocekavam ze ji postoupite Rade CR pro rozhlasove a televizni vysilani (jak Vam ostatne v takovych pripadech uklada zakon). Tuto stiznost Vam jeste posilam doporucene postou a verim, ze se ji budete zabyvat.

Jan Lengyel+ plna adresa

Je smutne, ze jsem podle zakona svou stiznost musel adresovat prave Rade CT, kde je podle me zakopan pes.
---------------------------------
Vazeni diskuteri,
dostal jsem se do vaseho seznamu a tak vas chci trochu seznamit se svym nazorem na krizi CT. Jak uz jsem drive napsal na foru CT, pravo je plne na strane nove zvoleneho reditele i rady CT. Rada CT byla zvolena naprosto demokraticky radne zvolenym parlamentem. Pokud to nekdo nechape, nechape zaroven ani zakladni prvky demokracie. Sokujici na cele kauze je spojeni pracovniku CT, majicich strach o sva kresla, platy a ruzne podivne ksefty s Unii svobody a jejimi spojenci. Lide, kteri jsou zodpovedni za tento stav, uz tezko mohou nabyt duveryhodnosti, coby nestranni komentatori. Tito pracovnici CT, nikym nevoleni, zvolili proti svemu radne jmenovanemu rediteli, podlou taktiku zastrasovani a manipulace verejnosti. Obsadili medium, ktere jim nepatri a vysilali do eteru demagogii, majici za cil oklamat verejnost. Nejen podle meho nazoru se dopustili vicero trestnich cinu. Nemaji pravdu ti, kteri mluvi o pravu na stavku...pokud srovname tuto situaci se stavkou na zeleznici, znamenalo by to, ze stavkujici zeleznicari dale jezdi s vlaky, ale inkasuji jizdne do vlastni kapsy a okradaji stat ci majitele. Spolecenska nebezpecnost v pripade CT je vsak daleko vyssi. Druhym a delako zavaznejsim momentem v teto veci jsou podivne, podle meho nazoru, nedemokraticke aktivity Unie svobody a jejich spojencu. Unie svobody v radnych volbach ziskala pouze kolem 8 procent hlasu, to ji vsak nezabranuje v tom, aby kvuli ziskani moci v terminu pred radnymi volbami, neorganizovala ruzne demagogicke natlakove akce (Dekujeme odejdete, Impuls...). Tato nejnovejsi jejich akce pripomina chovani drive charekteristicke pro extremni skupinky typu Sladka, skinheadu atd. Sladkovske je take straseni prezidenta Havla Unorem 1948. Bylo by to usmevne, kdyby se nejednalo o prezidenta zeme a podporu cinu, ktere budou mozna nezavislymi soudy oznaceny jako trestne a navic nas takove jednani prezidenta postrkuje vice na Balkan nez do zapadni Evropy. Kuriozni se mi jevi i dalsi veci. Nekteri herci, drive clenove ci obdivovatele ODS, se z konjunkturalnich duvodu, presunuli do nove US a vydavaji se za hlas umelcu ci dokonce verejnosti (napr. aktiviste US Smoljak a Sverak...) Docela sokujici je rovnez obvinovani V. Klause J. Rumlem na jedne akci rebelu, ze zavinil kvuli spatne privatizaci upadek stovky podniku. Kdyby to byla pravda, nesl by ovsem J. Ruml, coby predni predstavitel ODS, stejnou zodpovednost. Proste, jak z pravniho, tak i moralniho hlediska, nemohou se "spiklenci" tesit podpore skutecne soudnych a informovanych lidi. Pevne doufam ze pravo a spravedlnost zvitezi.
J. Svoboda

P.S.
Prave jsem se dozvedel, ze protestujici aktiviste pry pred budovou CT napadaji a nici majetek osob zamestnanych novych reditelem. Pokud je to pravda, je to dalsi dukaz o "sladkovskem chovani" Unie svobody ci jejich spojencu.
(Odpovědi čtenářů:) Pane Svobodo,
dopoustite se ve Vasem prispevku tehoz, ceho vetsina zastancu noveho vedeni CT: Pausalizujete, sjednocujete nesjednotitelne. Co maji vzboureni redaktori (jednotlivci) spolecneho s Unii svobody??? A co s ni maji spolecneho umelci, kteri podporili stavku v CT??? Ve skutecnosti jen to, ze ji podporil mj. take Ruml. A Vam to staci k tomu, abyste to poslucoval, a na zaver nam neco tvrdil o sladkovskem chovani Unie Svobody, kdy z nekde neco poskodi pred budovou CT.
Tohle je osvedceny postup normalizacnich manipulatoru. Uznavam samozrejme pravo na nazor a nikomu ho neupiram, ale cim jsem starsi, tim vic se divim.
S pozdravem a pranim pekneho Noveho roku
Vitek Navratil.

Vážený pane Svobodo,
nevím čím se živíte, ale jenom pár poznámek k Vaší zprávě, kterou jsem obdržel jako mnoho dalších:
1.)nevím proč mluvíte o zákonech a právu.
Když si vybírám řemeslníka do práce vybírám taky ze třiceti či čtyřiceti osob a trvá nám to třeba měsíc, než někoho vybereme. A jak dlouho to dělala "RADA" u takového postu jako je gen. ředitel ČT? A v tom je ten počáteční kámen úrazu. To jste opravdu přesvědčen, že takové výběrové řízení bylo "košér"?Jaká budou pravidla výběrových řízení "po Hodačovi"? Žádná! Protože když se může vybrat Hodač za pár hodin, proč by ostatní v budoucnu nejednali obdobně. Pro Vás: znám např. revizní techniky, kteří si zařízení ani neprohlídnou a vystaví revizní zprávu- že je vše v pořádku. Potvrdí ho "kulatým razítkem". Pro Vás by taková "kontrola" byla plně v souladu se zákonem a předpisy - neboť máte doklad revizní zprávu s oním "kulatým razítkem", takže dle zákona máte revizi správně provedenu a zařízení máte dle zákona v pořádku. A tak je to i s volbou ředitele televize.
Ale domnívám se, že to nepochopíte. 2.)Na post gen. ředitele patří především schopný manager. Tam není podstatné zda byl či nebyl v BBC či někde dělal zpravodaje.
Chápu pracovníky ČT jak jednají - pokud vědí že je to neschopný manager,(přece ho z dřívějška znají!!!), tak jednají opravněně. Nepleťte do toho, že se redaktoři "bojí o své kšefty" Ti se při svém intelektuálním potenciálu uživí vždy a proto je jasné že jim o" křesla" nejde.
A pak je váš text zcela jasně čitelný: ten kdo je sám neschopen cokoliv vytvořit se v prvé řadě hájí zákony a právem. Neříká co umí či neumí.
Nepleťte prosím do toho proto politiku - v ní základ není. Základ je v lidské slušnosti a důstojnosti.
A ta byla jako první elementárně porušena.
Pak jde o politiku- a ta se s ní svezla.
Ale domnívám se že to nepochopíte

Váš Tomáš Voborský
(Jiná odpověď:)

Pane Svoboda,
jiz jsem znaven neustalym omilanim zrejmych faktu o CT, takze svozu reakci zuzim jen na pana Zelezneho a na Britske listy. Na stranky Blistu obcas zavitam a mohu zcela zodpovedne prohlasit, ze je to tendencni a nevyvazeny platek. Co se pana Zelezneho tyce, tak zasnu kolik jednoduzsich lidi si od nej necha vnutit nazor. Pan Zelezny ma velmi snadnou pozici, kdyz si temer pul hodiny vede politicky monolog a nikdo mu nemuze oponovat (leda tak tyden nebo i vice zpozdenou reakci, to uz je vsak pouze neaktualni reakce na vyrcene) - sen vsech politiku v televiznich debatach. Pan Zelezny dobre vi komu ma byt vdecny a dava to jasne najevo. Porovnejte prosim zpravodajstvi Novy a ostatnich medii a paklize mate alespon jistou miru soudnosti a zdraveho rozumu, poznate jak objektivni jejich zpravodajstvi je a kdo ho asi drzi takhle zkratka. Obavam se ze jste jeden z novaku a z jejich preintelektualizovaneho programu ponekud ztracite soudnost.
Preji Vam prijemny den
Lengyel

pegasfilm@atlas.cz
lengyel@atlas.cz
+420602857260
+420608079026
-----------------------------
DESATERO SAMETOVYCH REVOLUCIONARU

1. infiltrujte vsechny politicke strany, vytvorte fiktivni, vami rizenou "opozici", v pripade nutnosti i "disidentske hnuti"

2. kontrolujte vetsinu sdelovacich prostredku

3. zaridte, aby ve volbach kandidovali pouze tezko prijatelni (neprehlednutelne neschopni anebo zkompromitovani) kandidati a aby si tito kandidati neustale uvedomovali, ze maji nadeji zvitezit a u koryt se udrzet pouze s vasi pomoci

4. uplatnujte tutez metodu, pokud jde o dulezite verejne funkce, vyvolavejte umele boje mezi dvema naprosto nevhodnymi a neprijatelnymi kandidaty na dulezite funkce a naucte narod smirovat se "s mensim zlem", NEBO SE PRESTAT O POLITIKU ZAJIMAT. Pri postupne likvidaci nevhodnych a dodani vhodnych iluzi a nahrazek to neni tezke.

5. az dosahnete ctyricetiprocentni ucasti ve volbach, mate pri dvacetiprocentni podpore volicu vyhrano, az dosahnete patnactiprocentni ucasti ve volbach, vyhrajete volby i pri mene nez desetiprocentni podpore volicu, t.j. k volebnimu vitezstvi budou stacit hlasy vasich clenu

6. v mezidobi, nez se vam podari zajistit patricne nizkou ucast ve volbach, spojte se s kymkoli, aby jste mohli udrzet/ziskat moc a udrzet apatii volicu a nizkou ucast ve volbach. Cim vic lide nadavaji na politiku, tim lepe!

Udrzeni moci je lehke!

7. nenechte si vzit kontrolu nad sdelovacimi prostredky, soudy a policii, nepretrzite si kupujte vhodne lidi nejen v techto sferach verejneho a politickeho zivota

8. uplnou kontrolou a poskozovanim nebo i castecnou likvidaci skolskeho systemu si, za ucinne pomoci "nezavislych" sdelovacich prostredku a vami rizenych umelcu systematicky vychovavejte vam oddanou mladou generaci

9. zavedte ucinny system verejnych i neverejnych odmen zajistujici pritazlivost vasich ideji a vernost tech, kteri vam jiz slouzi

10. budte dusledni. Nepritel je nepritel a jako s takovym je s nim nutne jednat. Samet je pouhou metaforou pro revoluci "prijatelnou vsem". Nezne revoluce neexistuji - nepritel, ktery neni zlikvidovan nebo mrizemi pacifikovan i fyzicky, je stale nebezpecny. Nasili vsak hlasaji a verejne pachaji pouze amateri a hlupaci. NAVENEK SE CHOVEJTE K NEPRATELUM NEZNE, VE SKUTECNOSTI JE LIKVIDUJTE MORALNE A POLITICKY, NEBO I FYZICKY (V PRIPADE NUTNOSTI).

Vratislav Kuska
Kuska@abcWC.com
--------------------------------
Vazeni diskuteri,
dostal jsem se do vaseho seznamu a tak vas chci trochu seznamit se svym nazorem na krizi CT. Jak uz jsem drive napsal na foru CT, pravo je plne na strane nove zvoleneho reditele i rady CT. Rada CT byla zvolena naprosto demokraticky radne zvolenym parlamentem. Pokud to nekdo nechape, nechape zaroven ani zakladni prvky demokracie. Sokujici na cele kauze je spojeni pracovniku CT, majicich strach o sva kresla, platy a ruzne podivne ksefty, s Unii svobody a jejimi spojenci. Lide, kteri jsou zodpovedni za tento stav, uz tezko mohou nabyt duveryhodnosti, coby nestranni komentatori. Tito pracovnici CT, nikym nevoleni, zvolili proti svemu radne jmenovanemu rediteli, podlou taktiku zastrasovani a manipulace verejnosti. Obsadili medium, ktere jim nepatri a vysilali do eteru demagogii, majici za cil oklamat verejnost. Nejen podle meho nazoru se dopustili vicero trestnich cinu. Nemaji pravdu ti, kteri mluvi o pravu na stavku...pokud srovname tuto situaci se stavkou na zeleznici, znamenalo by to, ze stavkujici zeleznicari dale jezdi s vlaky, ale inkasuji jizdne do vlastni kapsy a okradaji stat ci majitele. Spolecenska nebezpecnost v pripade CT je vsak daleko vyssi.
Druhym a delako zavaznejsim momentem v teto veci jsou podivne, podle meho nazoru, nedemokraticke aktivity Unie svobody a jejich spojencu. Unie svobody v radnych volbach ziskala pouze kolem 8 procent hlasu, to ji vsak nezabranuje v tom, aby kvuli ziskani moci v terminu pred radnymi volbami, neorganizovala ruzne demagogicke natlakove akce (Dekujeme odejdete, Impuls...). Tato nejnovejsi jejich akce pripomina chovani drive charekteristicke pro extremni skupinky typu Sladka, skinheadu atd. Sladkovske je take straseni prezidenta Havla Unorem 1948. Bylo by to usmevne, kdyby se nejednalo o prezidenta zeme a podporu cinu, ktere budou mozna nezavislymi soudy oznaceny jako trestne a navic nas takove jednani prezidenta postrkuje vice na Balkan nez do zapadni Evropy. Kuriozni se mi jevi i dalsi veci. Nekteri herci, drive clenove ci obdivovatele ODS, se z konjunkturalnich duvodu, presunuli do nove US a vydavaji se za hlas umelcu ci dokonce verejnosti (napr. aktiviste US Smoljak a Sverak...) Docela sokujici je rovnez obvinovani V. Klause J. Rumlem na jedne akci rebelu, ze zavinil kvuli spatne privatizaci upadek stovky podniku. Kdyby to byla pravda, nesl by ovsem J. Ruml, coby predni predstavitel ODS, stejnou zodpovednost. Proste, jak z pravniho, tak i moralniho hlediska, nemohou se "spiklenci" tesit podpore skutecne soudnych a informovanych lidi. Pevne doufam ze pravo a spravedlnost zvitezi.
J. Svoboda

P.S.
Prave jsem se dozvedel, ze protestujici aktiviste pry pred budovou CT napadaji a nici majetek osob zamestnanych novych reditelem. Pokud je to pravda, je to dalsi dukaz o "sladkovskem chovani" Unie svobody ci jejich spojencu.

(Odpověď čtenáře:) Pane Svobodo,
dopoustite se ve Vasem prispevku tehoz, ceho vetsina zastancu noveho vedeni CT: Pausalizujete, sjednocujete nesjednotitelne. Co maji vzboureni redaktori (jednotlivci) spolecneho s Unii svobody??? A co s ni maji spolecneho umelci, kteri podporili stavku v CT??? Ve skutecnosti jen to, ze ji podporil mj. take Ruml. A Vam to staci k tomu, abyste to poslucoval, a na zaver nam neco tvrdil o sladkovskem chovani Unie Svobody, kdy z nekde neco poskodi pred budovou CT. Tohle je osvedceny postup normalizacnich manipulatoru. Uznavam samozrejme pravo na nazor a nikomu ho neupiram, ale cim jsem starsi, tim vic se divim.
S pozdravem a pranim pekneho Noveho roku Vitek Navratil.

(Odpověď:)

Pane Navratile,
tez vam preji vse nejlepsi do noveho roku. Ja si myslim, ze spojeni US se vzbourenymi redaktory CT je nade vsi pochybnost. Dokumentuji to zpravodajstvi a relace vzbourencu v dobe, kdy jeste nezakonne vysilali. Rovnez o tom svedci i prenocovani vudcu Unie svobody Kuehnla a Rumla v prostorach CT a domlouvani se na spolecne taktice se "vzbourenci". To mi pripomina, ze sladkovci-republikani se pri svych nezakonnych akcich take vymlouvaly na "svobodu projevu".
Je rovnez znamo, ze mnozi herci, drive obdivovatele ODS, presli z konjunkturalnich duvodu po roce 1997 k US. Prikladem jsou Smoljak a Sverak, kteri se tim nikdy netajili. Hutka byl drive propagatorem ODA a vubec jakekoliv neklausovske pravice. Pokud jsem cetl v poslednich 3 letech rozhovory ve spolecenskych casopisech s mnohymi herci, nyni aktivnimi ve sporu o CT, vychazelo najevo, ze prechazeji od ODS k US. Ja jim to nezazlivam, ale nemeli by mluvit za verejnost. Podle mnoha indicii se domnivam, ze protestujici pred budovou CT jsou stranici ci volici US a jejich spojenci (sesterske organizace typu Impuls98, Dekujeme odejdete nebo bojuvky (jinak to nemohu vyjadrit) vydavatele Annonce J. Kudlacka, jinak clena a sponzora DEU.
S pozdravem
J. Svoboda

(Odpoved:)
Vážený pane Svoboda,
uvedl jste p.Grygara. Problém je v něčem jiném: p. Grygar je velice inteligentní člověk, vědec,člověk, který něco dokázal. A proto ,že něco zná a umí i když jak uvádíte je ortodoxní katolík, znamená jedno, že si nemůže dovolit chovat jako debil a neschopný člověk. Co umí lidé z "RADY", co umí p. Hodač?
Vlastně nic. A co jste na rozdíl od p.Grygara dokázal VY?.
A v tom je ten rozdíl. I kdyby byl 1000x ortodoxní katolík je to člověk, který je chytrý. A to je podstata.
Protože nejde o boj pouze politický - ten se vytvořil a nebo byl umyslně předem stvořen, ale o boj mezi blby a inteligencí.
Na které straně stojíte VY?
Váš T.V. (adresa v redakci)

A jeste vyjadreni krizoveho vyboru:)

Můžeme se vší odpovědností prohlásit, že zaměstnance ČT a jejich Krizový výbor již přišli navštívit zástupci všech demokratických parlamentních stran v ČR. Mimojiné jsme mluvili z Panem Lagrem z ODS, s panem Špidlou z ČSSD, s panem Rumlem z US a například také s panem Štěpánkem z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (za ODS) přímo ve velíně zpravodajství. On byl jediný, koho jsme přímo vyzvali, aby v budově přespal. Nikoho jiného. Je směšné, když se novináři pokoušejí intepretovat situaci tak, že redaktoři jsou ve spojení se Čtyřkoalicí. Jsme v kontaktu se všemi politickými subjekty, které mají zájem získat informace o situaci v ČT.

Filip Černý
Krizový výbor
--------------------------
Nase redakce v minulych dnech zaslala lidem, kteri poskytli sve e-mailove adresy verejne diskusi o krizi v CT jejich castecny soupis bez uvedeni jmen pro usnadneni komunikace. Prisla i jedna nesouhlasna odpoved:

From: "X Y"(Jmeno vypusteno redakci)
To: "Mgr. Darius Nosreti"
Subject: RE: KONTAKTY + DOPIS
Date: so 30. 12. 2000 3:28

Vazeny pane, Vase aktivity se mi vubec nelibi. Nikdy jsem Vas neautorizovala, a predpokladam ani ostatni lide, abyste zneuzival nase adresy zaslane krizovemu vyboru, zverejnoval je, daval nam rady a organizoval nejake diskuse a jine cinnosti. Davam toto na vedomi i krizovemu vyboru a zadam, abyste mi jiz nikdy nepsal.

-----Original Message-----
From: Mgr. Darius Nosreti [mailto:film.nikola@iol.cz]
Sent: December 29, 2000 2:29
To: film.nikola@iol.cz
Subject: KONTAKTY + DOPIS

Vazena pani,
Vasi adresu na Vasi zadost vypoustim ze seznamu. I beztoho jsem Vam jiz psat nemel v umyslu. Svou adresu jste neposkytla krizovemu vyboru, ale jeho verejne diskusi, kam se adresy davaji prave proto, aby na ne lide mohli odpovedet. Ja jsem jen lidem usnadnil tuto cinnost, ze jsem jim umoznil na tyto adresy odpovidat hromadne. Verejne diskuse a chaty muze u nas organizovat, kdo chce, tuto cinnost, ani pouzivani Internetu zatim zadny zakon nezakazuje, i kdyz byste to zrejme nejradeji udelala Vy. Ja poctive vzdy uvadim, ze nemam s krizovym vyborem nic spolecneho, ale nevim, proc bych na tema televizni krize nemohl vest diskusi! Take nechapu, co myslite tim: Nikdy jsem Vas neautorizovala! Mozna mate zvysenou potrebu "autorizovat" kazdeho, komu dovolite se pohybovat ve Vasi blizkosti, podobne jako psi "autorizuji" patniky nebo kocky si o sve druhy otiraji sve pachove zlazky na hlave. Mozna jeste delate konkurz na sveho zivotniho partnera a mate zvysenou potrebu "autorizovat" vsechno, co nema koncovku -ová. Je take divne me osocit a pak mi zakazat Vam odpovedet a branit se. Nebudte tak uzkoprsa! Prosim, abyste mou reakci zaslala na vedomi KV.

S pozdravem Darius Nosreti
-------------------------