---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT-protest - neoficiální stránky

Úvodní stránka
Clanky
Kontakty
Portal ZVONU
Politické linky
Zpravodajské linky
PRESSKARTEL
AUDIOVIZE
Vážení účastníci manifestace!

(Moje výzva k účastníkům ostravské manifestace)
Jistě se všichni shodneme na zakladních požadavcích členů krizového výboru České televize a zastupců iniciativy ČT – věc veřejná:
* Aby odstoupil nově jmenovaný ředitel
* Aby odstoupila Rada ČT
* Aby parlament urychleně schválil již připravený zákon o ČT, který by lépe zaručil nezávislost ČT a přesněji určil podmínky jmenování, funkce a odvolávání ředitelů televize.
Myslím však, že občané, kteří sem přišli, chtějí tentokrát mnohem více.
1) Chceme vyjádřit svou nespokojenost se stavem všech médií, jako i celé naší společnosti. Jinými slovy: Chceme vyjádřit nespokojenost s naší vládou, senátem a parlamentem, jejichž stranické a kádrové složení je výsledkem zločinným způsobem vedených a zmanipulovaných volebních kampaní. Nejde samozřejmě o nějakou manipulaci s volebními lístky, ale o profesionální vymývání mozků před volbami. Jsou to volební kampaně, ve kterých je pomocí nedemokratického volebního zákona a na základě podivné praxe médii manipulovaných pomocí obrovských finančních prostředků ukradených z kapes nás všech dosaženo volebního vítězství nastrčených a zmanipulovaných osob v nastrčených a zmanipulovaných stranach.
Chceme tu dnes říci, že televizní krize je jen jednou z mnoha posledních kapek, kterými přetekl pohár občanské trpelivosti. 2) Chceme proto vyburcovat ty obcany, kteri se dosud o politiku nezajímají, nebo kteří podlehli „blbé náladě". Občané – svou politickou apatií a neúčastí ve volbách nahráváte právě těm nějvětším darebákům. Svou poctivou práci a její výsledky pak svěřujete nepravým rukám. Cyklista, který usilovně šlape do pedálů, ale nezajímá ho, kam jede a nezvedne hlavu, daleko nedojede! Mnohým z Vás již vzala tato lhostejnost k věcem veřejným již i samotnou možnost pracovat či podnikat a svou poctivou a tvůrčí prací přispět ke společenskému pokroku. Probuďte se!
3) Chceme také říci: Nejsme padlí na hlavu, abychom neviděli, že mezi drtivou většinou upřimných a autentických účastníků telerevoluce a televizní stávky je i řada manipulátorů, kteří již předem vědí, kdo by měl sklidit plody tohoto úsilí. Viděli jsme, jak byla zmanipulována hnutí Politický klub, Impuls99 i Děkujeme odejděte! a poučili jsme se! Chceme využít této příležitosti a vyčistit televizi nejen od nežádoucího zasahování politických stran a zločineckých zájmových skupin, ale i od redaktorů a vedoucích pracovníků, kteří se provinili své profesní a občanské cti a dopustili se manipulací s vlastním národem. Nemyslíme si, že by se kritizovaní zaměstnanci a spolupracovníci regionálního ostravského a brněnského studia ČT stali jen svou novou tendenční pózou fandění pražskému krizovému výboru sami lepšími, a že bychom jim náhle mohli věřit. Že bychom jim mohli odpustit roky dezinformací, zglajchšaltovaného stranického zpravodajství, zamlčování autentických osobností regionu i autentických regionálních i republikových občanských hnutí, jako i roky personálních manipulací a přehmatů na vlastní půdě televize, kdy byli kamarádi z hospody dramaturgům i vedoucím pracovníkům milejší než odborníci. Myslíme si, že ředitelé ostravského a brněnského televizního studia mají přinejmenším stejně zaděláno na vyhazov jako pan George Hodač. Měli by odstoupit i vedoucí pracovníci a redaktoři zodpovědní za zpravodajství, dramaturgii a personální práci. Otřesné poměry v ostravském, ale zejména brněnském televizním studiu jsou všeobecně známé. Nenechme se zaslepit! A po vyčištění regionální televize přidejme i další média!
Všem poctivým zaměstnancům regionálních studií , kteří se nebojí se svou kritikou nepravostí přijít i mimo období „revolucí" a kteří se s upřimným a nezištným zájmem přidali ke stávkujícím za svou osobu z celého srdce děkuji. Věřím, že pozitivní změny ve Vašich studiích budou s Vaší pomocí dovedeny do konce!
Darius Nosreti,
filmový režisér a nezávislý publicista, ostravský koordinátor hnutí Děkujeme, odejděte! a regionální manažer Národní demokratické strany http://www.mujweb.cz/www/ct-protest
Na této adrese naleznete mé i necenzurované názory zúčastněných stran a důležité linky. Vaše názory tu zveřejním, pokud je zašlete na adresu: film.nikola@iol.cz
------------------------------
Prohlášení odborných pracovníků Českého helsinského výboru (ČHV)
k situaci kolem České televize

Na základě aktuálního vývoje situace kolem České televize dospěl tým ČHV k následujícím závěrům a doporučením:

Je zcela nezbytné stabilizovat situaci ČT okamžitým odvoláním generálního ředitele dr. George Hodače Radou České televize a jmenováním prozatímního generálního ředitele z řad osob, které svou odbornou způsobilostí a občanským kreditem zaručí řádné a úplné plnění veřejného poslání České televize.

Působení George Hodače v roli generálního ředitele ČT znemožňuje zaváděním cenzury svobodné šíření a přijímání informací. V demokratické společnosti nepřípustně zpochybňuje a ohrožuje postavení České televize jako veřejnoprávního pilíře duálního mediálního systému. Zavádí nestandardní manažerské postupy, a to jak v oblasti personální, tak hospodářské, když ignoruje základní stavovské novinářské principy a vnitřní předpisy České televize týkající se mimo jiné hospodaření s veřejným majetkem. Podle mediálních zákonů odpovídá za tento stav formálně ČT jako celek, avšak hlavní odpovědnost (vč. trestněprávní) nesou zásadně generální ředitel ČT a osoby jednající z jeho pověření.

Tento stav je výsledkem dlouhodobé nekompetence Rady České televize, která po dva roky nebyla schopná pověřit výkonem funkce generálního ředitele ČT osobnost odpovídající náročnosti řízení této významné instituce. Jedná se o logické vyústění naprosto neodpovědného a neprofesionálního přístupu Rady jako celku i jejích jednotlivých členů. Vzhledem k tomu, že Rada ČT není schopna vyvodit důsledky ze svých dlouhodobě chybných rozhodnutí, žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby její členy neprodleně odvolala.

Výběr nových členů Rady ČT musí přihlížet zejména k jejich odborné způsobilosti a morálnímu kreditu. Je třeba učinit přítrž dosavadní praxi, která nesprávně vykládala pojem veřejnoprávnosti jako proporcionálního zastoupení představitelů parlamentních politických stran v tomto orgánu. Paradoxně tak oproti požadavku zákona je vůdčím principem rozhodování Rady politická motivace jejích jednotlivých členů. Je naprosto nezbytně nutné, aby nová Rada ČT zastupovala skutečnou občanskou společnost v celé její šíři.

Způsob, jakým se Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání postavila k dané situaci, dokazuje, že ani tento orgán ze zákona povolaný situaci řešit, dlouhodobě své poslání neplní a je veden spíše politickými než odbornými zájmy. Bude-li Rada jako celek, nebo zejména někteří její členové, nadále prokazovat svými prohlášeními svou politickou závislost, bude nezbytné, aby Poslanecká sněmovna odvolala i ji, respektive tyto její členy.

Očekáváme urychlené řešení této bezprecedentní situace. K navození atmosféry umožňující objektivní diskusi o budoucnosti České televize jako veřejnoprávního média pokládáme také za vhodné provedení forenzního auditu hospo

aření ČT. Mgr. Jana Chržová, výkonná ředitelka, v.r.
Mgr. Pavel Bílek, zástupce výkonné ředitelky, v.r.
Teddy Sunardi, Ph.D. právník a člen předsednictva ČHV
JUDr. Petr Smolík, právník odd. právních analýz ČHV
Helena Kunstová, vedoucí odd. právních analýz ČHV Prohlášení zasíláme:
Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR;
dále na vědomí: Radě ČT, Radě ČR pro RTV, sdělovacím prostředkům, dalším vybraným institucím.
----------------------------------
Od: gvanek@one.net.au - Česká televize - věc veřejná[SMTP:gvanek@one.net.au]
Odesláno: 5. ledna 2001 3:22
Komu: =?iso-8859-2?q?=DA=E8astn=EDci_konference_=C8esk=E1_televize_-_v=ECc_ve=F8ejn=E1" _?=
Předmět: Re: Zajimavy dopis


JZ:
Od té doby byl rozpočet ČT vždy buď vyrovnaný nebo mírně přebytkový. I právě uveřejněná data za rok 1999 to potvrzují. Dušan Chmelíček přitom nemohl hospodařit v roce 2000 podle jiného rozpočtu, než podle toho, který ještě vypracoval Jakub Puchalský a který jsme schválili v prosinci 1999 - a který byl rovněž vyrovnaný.

Robert Němec:
Letos tomu asi tak nebude. Podle iDnes jakasi spolecnost odrekla reklamu na CT za 100 000 000 Kc. Sazka pozaduje penalizaci atd.

JZ:
To je zatím velice předčasné usuzování. Příjmová stránka ČT je velmi dynamická záležitost. Kupříkladu stačí, aby v důsledku toho, jak se zachovali redaktoři zpravodajství ČT po několik následujících měsíců stoupla průměrná sledovanost Událostí z dosavadních 15% na 20% (samozřejmě, chtělo by to ještě víc - NOVA mívá kolem 30%), a může se to projevit zvýšením (nebo jak se dneska hnusně říká "navýšením) příjmové stránky z reklamy o 50 až 100 milionů oproti plánu. Nebo se může objevit nějaký nový inzerent. Může se divácky "chytnout" pokračování před dvěma lety velmi úspěšného seriálu "Zdivočelá země" -a zase to může být několik desítek milionů navíc. A samozřejmě, může to být i naopak: poklesem sledovanosti se může o někmolik desítelk milionů na příjmu z reklamy ztratit.

Dále jsou tu koncesionářské poplatky: platební kázeň českých občanů není nijak katastrofální, ale takových 15 až 20 % lidí neplatí - to je hned dalších 200 až 300 milionů. Možná, že to, co se teď děje s ČT někoho přiměje, aby si vice vážil toho, že veřejnou televizi máme - a přestane v rozporu se zákonem ignorovat svou povinnost si na ní také připlácet poměrně malý peníz 75 Kč měsíčně (ve srovnání s jinými výdaji i s částkami, které si za obdobnou službu platí v relacích ke svým platům jinde v Evropě; v ČR je bezkonkurenčně nejnižší poplatek ve srovnání k průměrné výši platu).
>
Robert:
> Melo by se na nekoho podat zaloba, aby to zaplatil. :-)
Nebo snad GR CT nepodepisuje odpovednost za hospodareni?

Jirka Vaněk:

Zaplatil jiz nekdy nekdo neco v Ceske republice? Tech Hodacu je v Cechach tisice a zadny z nich neni nucen , aby skody, ktere napachali zplatili zpet. Myslim, ze nepomuze vymenit jen Hodace nebo radu CT.

JZ: Ztráty, které svým diletantským způsobem řízení má na svědomí Jiří Hodač, by se možná vskutku mohly stát předmětem soudní žaloby. Došlo k nim totiž v důsledku opakovaného porušování zákona (přerušováním vysílání). Jinak ovšem je zde veliké podnikatelské riziko - protože se ČT pohybuje v ohromně dravém konkurenčním prostředí - takže ztráty v řádu několika stovek milionů (pro malý příjem z reklam) samy o sobě nemohou být důvodem k nějakému drastickému jednání. Zvlášť, když ČT je vlastně od svého vzniku trvale "kapitálově podexopnována", takže nemůže dostatečně investovat do projektů, které by měly za následek zvýšení příjmů.

Jirka V.: Nove volby jsou jedine reseni a urychleni novych zakonu.

JZ:
To je velmi zjednodušený návod na řešení. Pokud by nové volby do Poslanecké sněmovny dopadly obdobně jako volby krajské - a podle všech údajů, které jsou k dispozici, by tomu tak v podstatě bylo, tak by se nic podstatného nezlepšilo - ba naopak: situace by byla ještě svízelnější. Vždyť v řadě krajů byly schopní složit pouze "velké koalice" ODS+4K+ČSSD, někde je koalice ODS+ČSSD - a někde 4K+ODS. To znamená, že v celorepublikovém měřítku by to mohlo dopadnout hodně podobně, jako v roce 1998 - že by sice těsně mohla koalici složit 4K s ODS, jenomže se kvůli neschopnosti Václava Klause a spol. nedohodnou - a místo ČSSD bude třetí nejsilnější stranou KSČM. Tedy dokonalé zablokování.
Aby došlo k nějakému skutečnému průlomu, musí se
- ODS ještě více znemožnit (teď se jí to sice v souvislosti s ČT docela podařilo), ale je nutné, aby její volbní zisk nebyl větší než 15%
- 4K se musí ukázat jako skutečně schopná STRANA - ne jen jako slepenec sice slušných, ale jinak dost bezradných stran (proto je také naprosto chybné, že na jejího lídra nominovali lidovci nevýrazného Jaroslava Koipřivu; mnohem větší šance byla s Cyrilem Svobodou), aby její volební zisk byl přes 30% (alespoň 35%) - aby si mohla vybírat mezi ODS a ČSSD
- ČSSD se musí pod Špidlovým a Grossovým vedením zrehabilitovat alespoň natolik, aby získali něco kolem 20% - takže by měli víc, než komunisté a byli reálnými kandidáty na koaličního partnera pro 4K.

Jirka V.:
Kazda politicka strana by mela mit pristup do sdelovacich prostredku a nezalezi, jestli je to strana " velka" , nebo jen mala. Pokud se tohle nevyresi, budeme zvanit dalsich dvacet let a velci zlodeji se budou stavat jeste vetsimi zlodeji, z komunistickych grazlu se budou stavat duchovni, z duchovnich majitele nevestincu. A vse pro penize, s pozehnanim parlamentu, vlady a prezidenta. FUJ !

Robert Němec:
Jen si rypnu do logiky:
> Kazda politicka strana by mela mit pristup do sdelovacich prostredku a nezalezi, jestli je to strana " velka" , nebo jen mala. Pokud se tohle nevyresi,

Z toho plyne: zitra zakladam politickou stranu a pozitri mam pristup do sdelovacich prostredku, byt jsem strana jednoho muze. :-)
>
Jeste, ze tam nema pristup kazdy!

Jirka V.:
Samozrejme, ze jako jedinec nemuzete vystupovat za jakoukoliv stranu, ktera ma jednoho clena. Ale vsechny registrovane politicke strany by mely mit pristup ke sdelovacim prostredkum. Bez vyjimky.

JZ: Jirka V uvažuje velmi podobně jako politici oposmluvních stran - televize je zajímá hlavně jako zdarma poskytnutý prostor k prezentaci jejich politických názorů.

Opravdu si myslíte, že drtivou většinu dnešních Čechů zajímají ty trapné výlevy většiny politiků? Byl někdo z vás ve středu na tojm Václaváku? Co si ten ten nemotorný poctivec Vladimír Špidla nebo jeden z mála skutečně schopných zatím nijak zkompromitovaných politiků Karel Kühnl musel vyslechnout i na svou na adresu?
Televize veřejné služby má veřejnosti poskytovat především to, co je pro jejich porozumění realitě potřebné. Politické kecy - představitelů velký stejně jako malých stran - to rozhodně nejsou.
Pokud samozřejmě někdo - i politik (jedno jaké strany) - má co důležitého a zjímavého říci veřejnosti, ať mu samozřejmě veřejnoprávní televize dá prostor. Ale to, co rozhoduje, NENÍ stranický dres, nýbrž *kvalita obsahu sdělení*. A tedy je mnohem víc těch, kteří to dokáží, MIMO stranicko-politickou scénu.
Za jeden z mála úspěchů Rady ČT 1. a 2. období považuji to, že pod jejíjm tlakem se začal ten hrozný nepoměr z první poloviny 90. let poskytující politikům, kteří jenom proto, že byli politiky, téměř "absolutní přednost", měnit od roku 1996 ve prospěch ostatních zástupců občanské společnosti.

Zdravi
Jirka Vanek+ Jirka Zajíc (Redkace náboženského života ČRo)
------------------------
P: Vojtěch Protivínský píše:
Dnes jsem dostal zajímavý dopis jednoho ze svých přátel.
Přikládám jeho podstatné části a moji odpověď.

Původní dopis:
Z toho mála co vím o ČT z několika nezávislých vlastních zdrojů jsem totiž pochopil, že hospodářská i personální situace tam byla strašná a výměna ředitele měla za úkol učinit nápravy především v této oblasti... .Co se týče včerejších zpráv pokud vím tak v průběhu vysílání i posunutých zpráv alespoň v Praze demonstrace ještě probíhala a v pozdější zpravodajské relaci se jim už věnovali... .Docela mě mrzí co času teď ztrácí spousty lidí, kteří místo toho aby se věnovali svému povolání neustale sbírají nové a nové informace, něco prohlašují a nezvládají to co je jejich hlavním posláním.

Odpověď:
Neznám Tvé zdroje, ale pochybuji, že Ti poskytly dostatečné informace o ČT. Píšeš totiž o strašné hospodářské a personální situaci v ČT za minulého ředitele. Jsem ochoten Ti to věřit. Myslím, že Chmelíček nebyl dobrý ředitel. Ale to, co já považuji za nebezpečné je, že Rada ČT Chmelíčka odvolala nikoli z hospodářských a personálních důvodů, ale proto, že "s ní nedostatečně komunikuje" a důvody, které uvádíš, začne ona uvádět až téměř o deset dní později! A já se ptám: proč tedy byl odvolán? Pro nepořádek v hospodaření? Ale proč nám to páni radní neřekli hned?
JZ:
Rozumná reakce.
Jelikož finančním ředitelem byl už skoro rok Ladislav Paluska - který byl finančním ředitelem za celé éry Iva Mathého - a ani předchozí finanční ředitel Michael Kralert nebyl člověk nechopný a nemravný (z celého předchozího vedení byl s velkou pravděpodobností nejschopnější - a musel odejít jenom proto, že bylo třeba příchodem Ladislava Palusky uklidnit už tehdy rozbouřenou situaci v ČT - v důsledku selhání předchozího ředitele Jakuba Puchalského), pak tvrzení o "strašné hospodářské situaci" je určitě nepodloženou fámou.
Ladislava Palusku jsem za pět let působení v Radě ČT poznal jako velmi opatrného úředníka, kterému lze vyčítat nedostatek strategického myšlení nebo ochoty občas riskovat, ale určitě ne to, že by připustil cokoli "strašného".
Jediný skutečný spor o hospodaření ČT se vede - od jejího počátku - o EFEKTIVITU tohoto hospodaření - tedy zda peníze vždycky vynakládá co nejlépe. To je ale v případě tvorby vždycky nesmírně těžké posoudit. Dá se to pouze srovnáváním v čase a srovnáváním s obdobnými institucemi.
Komplexní posouzení činnosti ČT firmou Coopers and Lybrand, která podle zadání tehdejší (Grygarovy) Rady ČT šetřila ČT celé druhé pololetí roku 1994, konstatovalo dvě zásadní skutečnosti:
1. Česká televize patří k vysilatelům s NÍZKÝMI NÁKLADY (ve srovnání s jinými evropskými veřejnoprávními vysílateli)
2. Že bez výrazného zvýšení koncesionářského poplatku a jeho dalšího kontinuálního zvyšování v závislosti na inflaci (jak je velmi běžné v jiných evropských státech; tehdy byl poplatek 50 Kč měsíčně) se ČT dostatne během dvou let do katastrofální finanční situace.

Navzdory této truchlivé prognóze dokázalo tehdejší vedení (Ivo Mathé + Ladislav Paluska a spol.) ještě celý rok 1995 vysílat beze ztrát. Ke schodkovému rozpočtu došlo až v roce 1996 (asi 400 milion Kč) a byl pokryt prodejem budov, bez kterých se mohla ČT obejít, a z prostředků ušetřených v "tučném roce " 1993.
Teprve od poloviny roku 1997 se podařilo na naše naléhání díky poslancům KDU-ČSL, ODA a ČSSD zvýšit poplatek alespoň na 75 Kč měsíčně (což je dosud).
Od té doby byl rozpočet ČT vždy buď vyrovnaný nebo mírně přebytkový.
I právě uveřejněná data za rok 1999 to potvrzují. Dušan Chmelíček přitom nemohl hospodařit v roce 2000 podle jiného rozpočtu, než podle toho, který ještě vypracoval Jakub Puchalský a který jsme schválili v prosinci 1999 - a který byl rovněž vyrovnaný.

Jediné, co by se mohlo považovat za "strašnou hospodářskou situaci ČT", je to, že kvůli trvalé snaze ODS poškozovat tuto veřejnoprávní instituci a výrazně nahrávat NOVĚ nebyl od roku 1997 v rozporu s naléhavými doporučeními zprávy Coopers and Lybrand (a následně i naší Rady ČT) zvýšen poplatek ani o korunu, čímž opět ČT je nucena nesmírně šetřit na investicích do vlastního programu i technického rozvoje. Což se zpětně projevuje ztrátou kvality programu - i jeho divácké atraktivity (z čehož výrazně profituje NOVA).

P. Vojtěch:
Druhá věc, která mě tolik znepokojuje, je, že do Chmelíčkova odvolání bylo možné zpravodajství ČT považovat za vyvážené a objektivní (porovnávám se zpravodajstvím ČRo1, STV, ORF, BBC, iDnes, které také sleduji). V den Hodačovy volby jsem byl ochoten věřit, že bude ten nejlepší ředitel, ale když vidím to, co vysílají jeho lidé, tak to nemá se zpravodajstvím nic společného - o vyváženosti vůbec nemluvě. To je přece sprostá propaganda jednoho názoru a jedné strany! To je přece přesně to, co nám televize nabízela před 11 lety! Fakt, že horní komora parlamentu vyzve generálního ředitele veřejnoprávního média k rezignaci a toto médium tento fakt do svého zpravodajství vůbec nezařadí, přece jasně popírá objektivitu a nezávislost takového média! (Přidat bych mohl např. také neodvysílání "21" s členem vlády, nebo lež o tom, že na čt. 4.1. byla na Václavák svolána demonstrace.) JZ:
Naprostý souhlas.
Divadlo s dnešním prázdným Václavským náměstím, když včera o statisícové manifestaci ani slovo, pěkně ukazuje "kvalitu" nového vedení, zejména pak Jany Bobošíkové.

To jsou dva hlavní důvody, které mě vedou k názoru, že příchodem Hodače do ČT byla ohrožena její nezávislost, veřejnoprávnost a objektivita. A je mi jedno, jestli je to proto, že Hodač je lump, nebo neschopný, nebo je jen naivní Klausovou loutkou. To nechť posoudí jiní. Já jen vím, že taková situace v ČT je velikým nebezpečím pro jednu z nejzákladnějších svobod člověka - svobodu slova a projevu. A to, že tyto svobody dnes mnozí brání např. účastí na demonstarcích, rozhodně nepovažuji za ztrátu času. Já opravdu nechci zpátky do klece.
JZ:
K tomu není vskutku co dodat. Snad jen to, že pro zájemce přikládám adresu na článek, který jsme k tomu s Jiřím Grygarem napsali: www.christnet.cz

P. Vojtěch V. Protivínský
Jiří Zajíc (v letech 1992-1997 místopředseda Rady ČT, 1997-2000 člen Rady ČT)
-------------------- Zaplatil jiz nekdy nekdo neco v Ceske republice? Tech Hodacu je v Cechach tisice a zadny z nich neni nucen , aby skody, ktere napachali zplatili zpet.
Myslim, ze nepomuze vymenit jen Hodace nebo radu CT. Nove volby jsou jedine reseni a urycleni novych zakonu. Kazda politicka strana by mela mit pristup do sdelovacich prostredku a nezalezi, jestli je to strana " velka" , nebo jen mala. Pokud se tohle nevyresi, budeme zvanit dalsich dvacet let a velci zlodeji se budou stavat jeste vetsimi zlodeji, z komunistickych grazlu se budou stavat duchovni, z duchovnich majitele nevestincu. A vse pro penize, s pozehnanim parlamentu, vlady a prezidenta. FUJ !

Jirka Vanek

Robert Němec - Česká televize - věc veřejná wrote:

> > Od té doby byl rozpočet ČT vždy buď vyrovnaný nebo mírně přebytkový.
> > I právě uveřejněná data za rok 1999 to potvrzují. Dušan Chmelíček
> přitom nemohl hospodařit v roce 2000 podle jiného rozpočtu, než podle toho,
> který ještě vypracoval Jakub Puchalský a který jsme schválili v prosinci
> 1999 - a který byl rovněž vyrovnaný.
>
> Letos tomu asi tak nebude. Podle iDnes jakasi spolecnost odrekla reklamu na
> CT za 100 000 000 Kc. Sazka pozaduje penalizaci atd. >
> Melo by se na nekoho podat zaloba, aby to zaplatil. :-) Nebo snad GR CT
> nepodepisuje odpovednost za hospodareni?
>
> Rob
> http://christnet.cz
-----------------------------------
Co nahradí nedostatek informací?
Předseda Rady pro ČT, který veřejně přiznává (LN 4.1.), že nezná zpravodajská vysílání paní Bobošíkové, protože "měl jsem nějakou práci.", jen potvrzuje svou funkční nekompetentnost. Pro mne bylo včerejší, 3. ledna v 18 a 19,30 hod „oficiální“ zpravodajství paní Bobošíkové, urážlivou ukázkou toho, co si může dovolit arogantní ředitelka zpravodajství domnívající se, že jí vládnoucí straníci ochrání. Pokud by jí skutečně ochránili, je to políček objektivnímu informování a začátek nové politické diktatury doplněné cenzurou. Ostatně v době vyhrocení sporu o veřejnoprávní televizi je nepochopitelný i přístup předsedy parlamentu Václava Klauze, který dnes 4. ledna 2001 v rozhlase prohlásil, že zpravodajství v půl osmé nesleduje, protože přichází z práce později (ani nezná začátek zpravodajského vysílání ČT). Je mi jasné, a s tím asi budou souhlasit i revoltující redaktoři, že i oni musí být nějakým způsobem potrestáni, i oni porušili některé předpisy a také jejich zpravodajství nebylo po určitou dobu vyvážené a objektivní. Nicméně mocenské držení neschopného menegmentu bez přirozené autority je trestuhodné. Obecně nepřijatelná je politika biče a hromadných personálních změn které mají být jen projevem diktátorské síly a msty. Žádný rozumný majitel by nenechal ředitele Hodače škodit fungujícímu podniku způsobem jakým to předvedl. V případě ČT jde o občanský majetek a ne jen státní ve smyslu vládní, a i když se někdo ohání legitimitou, právo občanského protestu zpochybnit nelze..
4.1.01 Ivan Turnovec
--------------------------------
5.1.2001 OHLASY
PROF. ING. VACLAV RICNY, CSC.

Vazeni pratele,
rad bych zverejnil nejakou formou na Internetu otevreny dopis panu poslanci Langerovi, ktereho v soucasne dobe povazuji za nejvyraznejsiho odpurce racionalniho reseni soucasne krize CT na pude parlamentu CR, ale take za politika, ktery stale propaguje snahu o dodrzovani demokratickych principu, ale ktery stal pred casem u zrodu teto situace. Dopis jsem mu, samozrejme, poslal take, ale nereagoval. Podobne se zachovala redakce Lidovych novin. Text je v prilozenem souboru. Srdecne zdravi
Prof. Ing. Vaclav Ricny, CSc. - prodekan FEI VUT v Brne

Otevřený dopis panu poslanci Langerovi.
Pane poslanče, pane doktore,
obracím se na Vás touto formou nejen proto, že v poslední době zastáváte roli jakéhosi nekorunovaného tiskového mluvčí ODS, ale zejména proto, že jste mě dosud neodpověděl na e-mail podobného znění. K tomu mě vyprovokovala nejen Vaše poslední mediální vystoupení, ale i to, že na své internetovské stránce občany k takovému kontaktu zcela správně vyzýváte.
Jsem člověk téměř apolitický, i když kdysi sympatizant ODS a literárně činný jsem pouze ve vědě a technice. Jsem totiž pouhý vysokoškolský profesor - technik a mé chápání skutečnosti se Vám bude zdát možná zkreslené a irelevantní. Ve vědě a technice, na rozdíl od politiky, se však poměrně snadno a rychle pozná, kdo je profesionál a kdo diletant či dokonce lhář. Už jsem však v sobě nedokázal udržet stále vzrůstající nechuť k chování mnohých politiků - zejména z řad ODS - a jejich arogantní přezírání názoru většiny občanů k různým společenským problémům - naposledy k situaci veřejno- právní televize. K pojmu většina mne vede prostá úvaha. Sympatizantů vaší strany bylo, pokud se nepletu, přibližně 27% (dnes si o tomto čísle, vzhledem k existenci opoziční smlouvy, troufám pochybovat) z cca 65 % volících občanů. Zbytek je již pouhá matematika.
Rád bych na Vás, jako na předsedu mediální komise PČR rád vznesl několik otázek. Vkládal jsem ve Vás, s ohledem na Váš věk a zřejmé intelektuální schopnosti, velkou důvěru. Důvěru v to, že jako představitel mladé generace vrátíte občanům víru v politiku ODS (a politiku vůbec). Bohužel nic z toho se nestalo. Byl jste, zřejmě, nakažen stejným virem, jako drtivá většina těch, kteří do tzv. vysoké politiky vstoupili. Její projev je zřetelný - v okamžiku vstupu začíná takový člověk vědět a znát úplně vš echno, vš emu rozumí, stává se odborníkem na všechno a názory ostatních ho nezajímají, protože ta jeho "pravda" je jediná. Stává se z něho demagogický rétorik, který je schopen v zájmu strany manipulovat i s takovými svatými pojmy, jako je demokracie. A nyní k těm otázkám.
Vy si, pane doktore, skutečně myslíte, že "vzbouřenci" v České televizi a intelektuální výkvět tohoto národa (tento termín nemám rád, ale lepší reprezentanty národa už skutečně nemáme), který za nimi jednoznačně stojí, bojuje (i když ne zrovna právně čistými prostředky) proti a nikoliv za demokracii v této zemi? Že je minimálně netaktické názor této části národa podceňovat?
Vy skutečně nechápete, že současné dění na tomto poli je až důsledek nesmyslných a nedemokratických pravidel pro tvoření různých "rad", za kterými stojíte vy - politici ? Tomu se mě ani, při Vašem vzdělání, nechce věřit.
Vaše strana už skutečně nemá kvalitnější představitele než pana Štěpánka nebo dámy Dostálovou či Dědečkovou, Hodače a jiné? Potom jste na tom skutečně zle a vaše současná strategie je, dle mého soudu, hloupá a sebezničující pro příští volby. Jediný klad z vašeho počínání tkví v tom, že se vám zřejmě podaří téměř nemožné a to probudit občany této země z politické letargie, v což jsem už nedoufal.
A konečně poslední, ale pro mne nejdůležitější dotaz. V pátečních Lidových novinách jsem si v článku pana Příhody "Normalizace ČT: litera a duch" přečetl údajnou citaci vašeho stanoviska k nominaci Miloše Rejchrta do Rady ČT. Dle textu článku tam měl být navržen Vaším stranickým kolegou poslancem Paynem, který rovněž Vaši slovní reakci uvedl. V podstatě jde už o neaktuální záležitost, protože čest a morálka pana Rejchrta mu nedovolila v této "tvůrčí a profesionální" radě setrvat. Ani se mě nechce věřit, že výrok o tom, že pan Payne ....nepochopil o co v této radě jde, že tam nepotřebujeme člověka, který bude samostatně přemýšlet, ale člověka, který bude dělat, co mu řekneme... (konec citátu, možná zkresleného či dokonce nepravdivého) mohl pronést člověk, který se honosí tak vyhraněným zájmem o demokracii v této zemi jako Vy. Buďte tak laskav a sdělte mě i občanům, kdo tedy nemluví pravdu. Pokud jste něco v tomto duchu skutečně řekl, pak jen žádám občany, aby si tuto informaci dobře uložili do paměti, nejméně do příštích voleb.
Srdečně zdraví Václav Říčný - Brno