VÝROKY

NA TÉTO STRANĚ SE BUDOU ČLENOVÉ DUCHOVNÍ RADY VYJADŘOVAT

K NEJPALČIVĚJŠÍM OTÁZKÁM PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI

31. 12. 1995

DUCHOVNI RADA zastoupena členy přípravného výboru občanského sdružení Kancelář Duchovní rady ZVON přijala text Ústavy DUCHOVNÍ RADY


16. 2. 2003

Otázka:
Byl by dnešní nebo budoucí ("odzbrojovací" a "preventivní") útok na Irák spravný?

Výrok (Za Duchovní radu odpověděl koncilor Josef A. Zentrich.):Z morálně duchovního hlediska by byla opodstatněna obrana v krajní nouzi, čímž "preventívní útok," tak, jak nám jej nabízí USA a Velká Britannie, rozhodně není, zejména pokud chybí mandát RB OSN. Saddám Husain je bezesporu despota a darebák a bylo by dobré ho odstavit z vlády, ale k tomu se musí rozhoupat sami lidé v Iráku. Zatím je situace taková, že Irák po porážce v Zálivu nikoho neohrožuje a asi ani za dané konstelace ani ohrožovat nemůže a vnější vměšování do problematiky suverenního státu by mělo být zváženo podle rady "dvakrát měř a jednou řež!" Případný útok na Irák totiž může mít zcela nepředstavitelné následky v celosvětovém měřítku - když nic jiného, dodá energii teroristům a fundamentalistům všeho druhu, před kterými neexistuje spolehlivá obrana, a výrazně se zvýší cena ropy, což bude mít za následek zhoršení celosvětové ekonomiky. Z hlediska čistě duchovního je plánování války stejně zavrženíhodné, jako to, co provádí Saddám na svých lidech.

J. A. Zentrich


HOME DR HOME ZVON SUPER-HOME