Syndikát nebo Kartel?
----------------------------------------------------------
    Clanky
Úvodní stránka
Prague journalist
Syndikát novinářů
Zpravodajské linky
Politické linky
Kontakt pro příspěvky
Články z tisku
clanek1
clanek2
clanek3
clanek4
clanek5
clanek6
clanek7


SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ ČR
Dopis Johna Boka předsedkyni Ireně Valové

Syndikát novinářů
České republiky
syndička paní Irena Válová
V Praze 6. února 2000

Vážená paní syndičko,

nemusím Vám zajisté připomínat události, které vedly k založení územního sdružení Praha a následného zvolení Vaší osoby do funkce syndika tohoto sdružení. Vaše cílené úsilí za podpory lidí, kteří vám byli nakloněni Vás nakonec demokraticky vyneslo do funkce kterou nyní zastáváte. Chci Vás ubezpečit, dříve než osvětlím své zklamání a zdůvodním své rozhodnutí ukončit své členství v Syndikátu novinářů ČR, že nepovažuji za neomluvitelné, že když někdo jako Vy uvede druhé v omyl jen proto, že věří ve své schopnosti a vyjímečnost pokračuje ve svém úsilí. Chyba je v těch druhých, kteří přes evidentní signály nerozpoznali, že se jedná o žalostný sebeklam a že tudíž jsou spoluodpovědní za stav věci. Musím přiznat, že díky Vašim aktivitám došlo k zjevnému posunu v činnosti Syndikátu, a že i ve Vašem případě se osvědčilo, že nové koště dobře mete. Metlo tak dobře, že jsem i já podlehl přesvědčení, že jste ta na kterou všichni čekali. Došlo to tak daleko, že jsem své kritické postoje vůči Přemyslu Vachalovskému spojoval s Vašimi a mylně se celou dobu domníval, že máte pravdu. Uniklo mi, že je to právě pan Vachalovský, který i přes naše letité neshody zůstává stále tím člověkem, kterého jsem poznal před mnohými lety a že právě ta prověřila kvality jeho osobnosti, což bohužel nemohu po krátké zkušenosti konstatovat o Vás. Dnes vím, že pokusy diskreditovat pana Vachalovského byly z vaší strany cílené, neboť to byl de facto jediný člen syndikátu, který věcně poukazoval na skutečnosti, které, dáli se to vůbec tak říci nebyly zcela košer. Ano musím přiznat, že Vaše aktivity, které jste, jak si nyní uvědomuji, uměla vždy dobře prodat, směřovaly ke zdání, že jste velký léčitel nemocného syndikátu. Trvalo mi hodnou chvíli než jsem pochopil přes veškeré Vaše okatě deklarované zkušenosti z Vašich pobytů v zahraničí posilující vaše demokratické a profesní cítění, že jste stejně jako většina Vašich kolegů hluboce zasažena svojí minulostí socialistického člověka. To jste nakonec i demonstrovala svým arogantním rozhodnutím, zrušit představenstvo a. s. ČMN a instalací sebe samé, jako jediného statutárního činitele. Kdyby nešlo o majetek o který se jedná, řekl bych si, že jste jenom podlehla despocii vlastní funkce, což se v historii stalo nejednomu jedinci malého vzrůstu. Pravda, u mužů častěji než u žen. I to, že bez právního citu ignorujete skutečnost, že ten kdo Vás do funkce instaloval je ten, kdo má právo Vás z funkce odvolat, je důkazem, že jste nedorostla takovouto funkci zastávat, neboť jste nenašla dostatek sebekritiky a slušnosti, že když selžeme tak odcházíme. Nebylo to právě toto co Vám u politiků z demokratických společností připadalo tak samozřejmé a co jste jako novinářka postrádala u politiků naší provenience? Zdá se pak, že jste pravděpodobně nedorostla svým vzorům. Nikdy není paní syndičko pozdě. Vždy je možné se ohlédnout, uvědomit si co převažuje, dát přednost zodpovědnosti a slušnosti. Je to o umění odejít. I já odcházím ze syndikátu a tudíž samozřejmě i z Výboru na ochranu svobody slova. Vedou mě k tomu osobní důvody, které vyvěrají z několika příčin. Tou nejzákladnější není skutečnost, že činnost VOSS byla ve svých výsledcích i přes nemalé úsilí jeho předsedy pana Vachalovského a jeho členů Ivy Hudcové, Jana Bednáře, Ivana Binara, Josefa Landergotta a snad i mé maličkosti zoufale bezmocné, neboť v první řadě nenašla podporu ve Vaší osobě, coby nejvyššího a tudíž právně subjektivního představitele Syndikátu. Nenašla jí ani u správní rady. Nicméně zůstává skutečností, pokud budete mít zájem tak Vám to doložím, že VOSS hlavně díky panu Vachalovskému, jako jediný z celého Syndikátu zanechal po sobě čitelnější stopy než kterýkoliv jiný subjekt této organizace. Pro neprůchodnost snahy prosadit, aby členy VOSS byli i nečlenové SN ČR, pro rozpory mezi VOSS a vedením syndikátu, které se personifikovaly do Vaší osoby a osoby pana Vachalovského, pro samu skutečnost, že nejlepší členové rezignovali jsem se rozhodl rezignovat také. Hlavním důvodem však nebyly výše zmíněné skutečnosti. Poslední kapkou byl fakt, že jste 16. 12. 1999 lhala správní radě Syndikátu, když jste tvrdila, že jste pozvala na právě probíhající zasedání všechny členy VOSS, tak jak Vám bylo uloženo předchozím zasedáním (viz zápis). Navíc z jakéhosi mně nepochopitelného důvodu, aniž bych byl jako člen tohoto výboru vyrozuměn či jakkoliv vyzván, byla pojednou do čela VOSSu dosazena pani Jana Lorencová, která si přivedla z Ostravy paní Lenku Polákovou, kolegyni ze stejné veřejnoprávní televizní stanice, ale i ze stejné redakce. Tutéž paní Polákovou, která zneužila své profese k podávání zkreslených a zaujatých informací v pořadu o M. Chadimové. Vytržením z kontextu zkreslila odpovědi, kterými jsme nezávisle na sobě s panem Justem doplňovali obraz o případu, který ČT v pořadu Klekánice bulvarizovala. Navíc, přes opakované a výslovné požadavky abychom v paskvilu paní redaktorky Polákové nebyli zařazeni, jsme sestřihem použiti byli. Prostředníkem k zneužití našich vystoupení, tj. pana Justa a mně, byla sama pani Lorencová, nynější předsedkyně VOSS. Ona měla být tím garantem našich rozhovorů na kameru, které jsme díky důvěře, kterou jsme vůči ní chovali, i téže poskytli. Obě kolegyně nebyly sto v přítomnosti dalších členů VOSS, pana Vachalovského a Ivana Binara, opodstatnit své jednání a přes moji výzvu, aby obě rezignovaly na své členství, ve výboru nadále setrvávají. Pani Lorencová při tomto zasedání vůbec nepožadovala na dosavadním předsedovi předání agendy VOSS. Oč však usilovala, byla snaha mě přesvědčit, abych s ní a s paní Polákovou odešel do nově zřízené kanceláře výboru a tam abychom celý výše zmíněný spor mezi sebou urovnali. Pro nepřístupnost paní Polákové argumentům pana Justa, které jí písemně sdělil a na které dodnes nedopověděla, nemluvě o scestné argumentaci na mé námitky, jsme se s panem Justem rozhodli, že po rozhodnutí etického panelu na které čekáme, podáme na paní Polákovou trestní oznámení. Je absurdní, když předsedkyní VOSS a dalšími jeho členy jsou osoby, které se dopustily toho, čeho by se profesionální novinář, dodržující základní lidskou slušnost, novinářskou etiku a atributy svobody slova dopustit neměl. Ukazuje se, že i tam, kde by měli působit lidé zodpovědní časem převažují tací, kteří plni sami sebe ustupují od hodnot, které by měli bezezbytku a nekompromisně nejen hájit, ale v prvé řadě sami dodržovat. S odkazem na dopis pana Benjamina Kurase Vás s veškerou zodpovědností vyzývám, abyste zvážila své další setrvání ve funkci kterou zastáváte, neboť i on, jenž Vás jak se zdá nezná, projevil znepokojení nad kvalitou Vaši dovednosti tak jako já.

S pozdravem
John Bok
P.S. Je běžné a slušnému chování odpovídající, když se již člověk rozhodne odepsat na převzatý dopis, že odpovídá v daných sentencích. Je pak obzvláště znepokojující, když člen Syndikátu novinářů ČR a člen Výboru na ochranu svobody slova obdrží od paní syndičky Válové na výše uvedené otázky a výtky odpověď, v duchu „já o koze, ty o voze“. Zůstává nadále skutečností, že když byl někdo malý a přikrčený za komunistů, nebude jiný ani ve chvíli, když již není zapotřebí být nadále zbabělý.

John Bok
dnes již bývalý člen
Syndikátu novinářů ČR
-----------------
Moje noviny - Správce objektu novinářů má podivné styky26.1.2001

Správce objektu novinářů má podivné styky
Večerník Praha - 26.1.2001
PRAHA - Trestní oznámení podávají pražští novináři na předsedkyni českého Syndikátu novinářů Irenu Válovou a správce objektu - jejího manžela Michala Miláčka, případně na další osoby, protože mají podezření, že se v souvislosti s výměnou zámku v místnostech sídla pražských žurnalistů v Pařížské ulici v Praze 1 mohli dopustit trestného činu.Spor mezi vedením českého a pražského syndikátu vyvrcholil v minulém týdnu neuvěřitelným krokem předsedkyně Ireny Válové, která dala pokyn k výměně zámků bez předchozího upozornění i bez přítomnosti nájemníků, jak VP informoval.

Znemožnila tak přístup k dokumentům a dokladům, osobním věcem, počítačové technice i telekomunikačnímu zařízení, čímž narušila činnost pražské organizace. Protože současně s výměnou zámků a záborem místností sama Válová potvrdila, že provedla kontrolu písemností nacházejících se v zabraných prostorách a zajistila některé dokumenty, považují členové regionální rady pražské organizace tuto akci za svévolnou a nezákonnou domovní prohlídku, kterou Válová porušila Listinu základních práv a svobod. Večerníku Praha se podařilo zjistit, že správce objektu českých novinářů Michal Miláček, který je současně manželem syndičky Ireny Válové, je od roku 1995 jednatelem dvou soukromých společností - Gavia - Ukrajina a Gavia Madi, kde jsou jeho společníky v první firmě Alexandr Djumelč a Alexandr Červenookij, ve druhé firmě Ruslan Istamulov, všichni bydlící v Drnovicích, Ježkovicích, kde také mají sídlo obě firmy. Předmětem podnikání obou společností je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost. "Touto informací jsem opravdu šokován. Představa, kdo všechno mohl mít přístup k našim dokumentům a počítačům, mě opravdu děsí. Myslím, že by předsedkyně Irena Válová, která si svého známého a nyní už manžela Michala Miláčka přivedla, by měla rezignovat, protože vystavila syndikát novinářů velkému ohrožení," prohlásil Přemysl Vachalovský, protože si je vědom, že správce objektu má samozřejmě klíče od všech místností domu v Pařížské, v němž sídlí organizace novinářů, takže se tu může zcela volně pohybovat. "Je to zarážející skutečnost," uvedl také člen správní rady Syndikátu novinářů ČR Ivo Horváth, který hodlá na svou funkci rezignovat. "Důvodem je skutečnost, že Irena Válová už v minulých letech učinila rozporuplné kroky, např. vůči představenstvu Českomoravský novinář a správní rada je dodatečně legalizovala. Nemohli jsme tomu zabránit," dodal. Tyto spory a jednání předsedkyně Válové znevažují podle jeho slov novináře v očích politiků i veřejnosti. "I když syndikát zastupuje české žurnalisty v Mezinárodní federaci novinářů, řada žurnalistů není členy právě kvůli jeho pochybné pověsti," řekl Horváth. Vyjádření Ireny Válové se nám nepodařilo získat, protože včera měla správní radu. Své osobní věci i dokumenty pražské organizace novinářů si včera prohlédli pod dohledem pracovnice Syndikátu novinářů ČR Ley Motlové členové regionální rady Syndikátu pražských novinářů v čele s pražským syndikem Přemyslem Vachalovským. Odvezli si zatím jen počítač a osobní věci. Naštěstí budou mít kam jít. Bezplatný nájem několika místností jim po přečtení článku ve Večerníku Praha nabídlo několik soukromých společností.
LIBUŠE FRANTOVÁ

© Copyright VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 2000, všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu mojenoviny.cz je bez písemného souhlasu VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., zakázáno.
----------------
Pražští novináři se ocitli na ulici

Večerník Praha - 22.1.2001

Předsedkyně Syndikátu novinářů ČR Irena Válová vyměnila zámky u místností, které používala pražská organizace.

Ohromeni zůstali členové regionální rady Syndikátu pražských novinářů, když přišli koncem minulého týdne na mimořádné jednání rady, kde měli volit kandidáty do Rady České televize, ČTK a Českého rozhlasu. Zjistili, že v místnostech sídla Syndikátu pražských novinářů v Pařížské ulici v Praze 1 byly vyměněny zámky a činnost jejich organizace je tak zcela znemožněna. "Máme v sídle veškeré dokumenty, počítač i osobní věci jednotlivých členů Regionální rady. Zámek podle našich informací nechala vyměnit předsedkyně Syndikátu novinářů ČR Irena Válová bez předchozího upozornění. Zřejmě podáme trestní oznámení," uvedl pražský syndik Přemysl Vachalovský. Pražská organizace, která má víc než 500 členů, je sice součástí Syndikátu novinářů ČR, ale má vlastní právní subjektivitu.

"Ve věci krize v České televizi jsme se postavili za stávkující vzbouřence. Předsedkyně Syndikátu novinářů Irena Válová zaujala opačné stanovisko. Je možné, že současný krok s tím souvisí," vyjádřil názor regionální rady její člen Ivo Horváth.

Ale není vyloučen ani další důvod. Pražští novináři se zajímali o hospodaření Syndikátu novinářů a měli ve svých prostorách i řadu s tím souvisejících dokumentů. Irena Válová, která nechala vyměnit zámky v jimi užívaných místnostech ve 2. patře sídla Syndikátu novinářů ČR, uvedla, že "nalezené písemnosti, patřící Syndikátu novinářů ČR týkající se Svazu novinářů, respektive akciových společností, ve kterých byla akcionářem ČMN a. s., převzali zpět jejich vlastníci".

Důvodem vyměnění zámků je podle Válové dopis správní radě Syndikátu, v němž si pražští novináři stěžovali, že v místnostech nelze provozovat řádnou činnost, a proto tyto prostory převzal dne 17. ledna Syndikát novinářů ČR pro svoji činnost. Proč je převzal právě tímto způsobem a ne po dohodě nebo předchozím upozornění a hlavně za přítomnosti statutárních zástupců pražské organizace, však nevysvětlila ona ani správce objektu Michal Miláček, který je podle našich informací manželem paní Ireny Válové. "Stěžovali jsme si na špatné vytápění, tak to paní Válová vyřešila tímto způsobem," komentoval záminku k bezprecedentnímu jednání Vachalovský. Sám má vrátit dva klíče od hlavních dveří do objektu Pařížská, které podle Válové "již nepotřebuje a zřejmě již potřebovat nebude". Na vyklizení věcí, které zůstaly v uzavřených prostorách, se má předseda Syndikátu pražských novinářů domluvit s manažerkou nebo správcem objektu. Syndikát novinářů ČR bezplatně užívá budovu v Pařížské ulici v Praze 1, která je majetkem státu.

LIBUŠE FRANTOVÁ

Správce objektu novinářů má podivné styky

Večerník Praha - 26.1.2001

PRAHA - Trestní oznámení podávají pražští novináři na předsedkyni českého Syndikátu novinářů Irenu Válovou a správce objektu - jejího manžela Michala Miláčka, případně na další osoby, protože mají podezření, že se v souvislosti s výměnou zámku v místnostech sídla pražských žurnalistů v Pařížské ulici v Praze 1 mohli dopustit trestného činu.Spor mezi vedením českého a pražského syndikátu vyvrcholil v minulém týdnu neuvěřitelným krokem předsedkyně Ireny Válové, která dala pokyn k výměně zámků bez předchozího upozornění i bez přítomnosti nájemníků, jak VP informoval.

Znemožnila tak přístup k dokumentům a dokladům, osobním věcem, počítačové technice i telekomunikačnímu zařízení, čímž narušila činnost pražské organizace. Protože současně s výměnou zámků a záborem místností sama Válová potvrdila, že provedla kontrolu písemností nacházejících se v zabraných prostorách a zajistila některé dokumenty, považují členové regionální rady pražské organizace tuto akci za svévolnou a nezákonnou domovní prohlídku, kterou Válová porušila Listinu základních práv a svobod.

Večerníku Praha se podařilo zjistit, že správce objektu českých novinářů Michal Miláček, který je současně manželem syndičky Ireny Válové, je od roku 1995 jednatelem dvou soukromých společností - Gavia - Ukrajina a Gavia Madi, kde jsou jeho společníky v první firmě Alexandr Djumelč a Alexandr Červenookij, ve druhé firmě Ruslan Istamulov, všichni bydlící v Drnovicích, Ježkovicích, kde také mají sídlo obě firmy. Předmětem podnikání obou společností je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost.

"Touto informací jsem opravdu šokován. Představa, kdo všechno mohl mít přístup k našim dokumentům a počítačům, mě opravdu děsí. Myslím, že by předsedkyně Irena Válová, která si svého známého a nyní už manžela Michala Miláčka přivedla, by měla rezignovat, protože vystavila syndikát novinářů velkému ohrožení," prohlásil Přemysl Vachalovský, protože si je vědom, že správce objektu má samozřejmě klíče od všech místností domu v Pařížské, v němž sídlí organizace novinářů, takže se tu může zcela volně pohybovat. "Je to zarážející skutečnost," uvedl také člen správní rady Syndikátu novinářů ČR Ivo Horváth, který hodlá na svou funkci rezignovat. "Důvodem je skutečnost, že Irena Válová už v minulých letech učinila rozporuplné kroky, např. vůči představenstvu Českomoravský novinář a správní rada je dodatečně legalizovala. Nemohli jsme tomu zabránit," dodal. Tyto spory a jednání předsedkyně Válové znevažují podle jeho slov novináře v očích politiků i veřejnosti. "I když syndikát zastupuje české žurnalisty v Mezinárodní federaci novinářů, řada žurnalistů není členy právě kvůli jeho pochybné pověsti," řekl Horváth.

Vyjádření Ireny Válové se nám nepodařilo získat, protože včera měla správní radu.

Své osobní věci i dokumenty pražské organizace novinářů si včera prohlédli pod dohledem pracovnice Syndikátu novinářů ČR Ley Motlové členové regionální rady Syndikátu pražských novinářů v čele s pražským syndikem Přemyslem Vachalovským. Odvezli si zatím jen počítač a osobní věci. Naštěstí budou mít kam jít. Bezplatný nájem několika místností jim po přečtení článku ve Večerníku Praha nabídlo několik soukromých společností.

LIBUŠE FRANTOVÁ
---------------
PROHLÁŠENÍ REGIONÁLNÍ RADY SYNDIKÁTU PRAŽSKÝCH NOVINÁŘŮ (SPN) K UDÁLOSTEM V BUDOVĚ SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY (SN ČR)

Dne 18. ledna 2001 zjistili členové regionální rady Syndikátu pražských novinářů (RR SPN), že v místnostech, které využívají ke své činnosti, byly vyměněny zámky. Tím jim byl znemožněn přístup nejen k dokumentům SPN a osobním věcem, ale i k počítačové a telekomunikační technice. Z kopie dopisu, který ve výše uvedenou dobu převzala od administrativní pracovnice SN ČR členka RR SPN paní Květa Kovalská vyplývá, že k výměně zámků došlo na pokyn předsedkyně Syndikátu novinářů ČR, paní Ireny Válové. Dopis předsedkyně SN ČR byl předsedovi SPN odeslán až 19. ledna 2001, a doručen teprve 22. ledna 2001, tedy čtyři dny poté, co se členové RR SPN vzhledem k svévolné výměně zámků nedostali do místností, vyhrazených k činnosti SPN. V této věci podal předseda SPN z pověření regionální rady trestní oznámení na konkrétní osoby.

O zamezení vstupu do místností, které SPN užíval ke své činnosti, nebyli členové RR SPN předem informováni. Současně s výměnou zámků a záborem objektu, byla bez účasti oprávněných osob – členů RR SPN provedena kontrola písemností nacházejících se v prostorách SPN. V dopise pražskému syndikovi byla tato svévolná a nezákonná kontrola označena jako komisní inventarizace, při níž byly údajně zajištěny blíže neidentifikovatelné dokumenty a tyto následně přemístěny neznámo kam.

S ohledem na veřejně známé skutečnosti, kdy SPN opakovaně vydal zcela opačné stanovisko ke krizi v České televizi než předsedkyně SN ČR Irena Válová, a vzhledem k tomu, že v současné době SPN připravuje valnou hromadu své členské základny, jejímž hlavním bodem je mimo jiné projednání stávající situace a volba delegátů na valnou hromadu SN ČR se domníváme, že jde o další z mnoha pokusů, jak zabránit naší činnosti.
Nezájem českých novinářů o likvidaci SPN, který sdružuje přes čtyři stovky jejich pražských kolegů je varující. Žádné sdělovací prostředky, kromě jednoho ryze pražského deníku – Večerníku Praha, o nezákonných praktikách vedení Syndikátu novinářů ČR vůči SPN, neinformovaly.

Vyzýváme naléhavě všechny novináře, aby se o další osud SPN a zároveň i činnost SN ČR, jehož některé aktivity, zejména hospodářské, nesou znaky závažné organizované kriminality, začali zajímat. Není to pouze profesní, ale zejména morální a etická povinnost, neboť Syndikát novinářů ČR bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jeho členy, reprezentuje také je nejen doma, ale i v zahraničí.

V Praze dne 27. ledna 2001

Za regionální radu SPN

Přemysl Vachalovský
předseda SPN

tel.: 0608030683
E-mail: vachalovsky@ok.cz
------------------------
18.10. 1998 Premiér a předseda ČSSD zaútočil na novináře

Zeman: Většina novinářů jsou hlupáci, amatéři a zkorumpovaní lidé Premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman obvinil o víkendu novináře, kteří píší kriticky o jeho straně a její vládě, že jsou zkorumpovaní a obávají se vládní akce čisté ruce. V této souvislosti zmínil jméno listu Mladá fronta DNES. ... (viz linky na clanky)
---------------
18.10. 1998 iDNES glosuje
Zeman je blázen, hoďte na něj síť

Miloš Zeman a jeho sociální demokracie se neustále ohání západními vzory - Gerhardem Schröderem nebo Tony Blairem - , ale nesahá jim ani po kotníky. Slyšel snad někdo, že by se někdo z těchto evropských politiků obul do novinářů, kteří mají v popisu práce nenechat na vládě nit suchou? Zeman se o víkendu strefil do MF DNES a o tomto nezávislém listu se vyjádřil, že  je plný lží a že je zapotřebí prověřit jeho privatizaci. ...

(viz linky na články)