galerie-malba ; galerie-grafika ; ilustrace ; ivotopis ; studium ; pedagogická činost ; samostatné výstavy ; kolektivní výstavy ; rozhovory ; literatura ; zastoupení ; ocenění ; vyznamenání
Rafii-Schmidtová Kamila

narozena: 1. 1. 1936, Ostrava
adresa: 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tvorkovských 11/222
telefon: 596 723 665
596 634 284
profil: malba, grafika, ilustrace

    LEXIKON CESKYCH
VYTVARNIKU

GALERIE - MALBA
GALERIE - DROBNÁ GRAFIKA


GALERIE - ILUSTRACEŽIVOTOPIS PODROBNE (jako -DOC)

Kamila Rafii (vlastním jménem Nosreti), malířka a učitelka, je ostravská rodačka, ale převážnou část svého života strávila v Brně,
městě stejně pro ni inspirujícím jako pro ni byla a je i Ostrava. Jako středoškolačka navštěvovala v Ostravě kurzy kreslení u pana
profesora Kejly a u ak. malíře Krystýna. Následovalo studium výtvarného oboru na vysoké škole pedagogické v Olomouci
a na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Po dokončení studia vyučovala výtvarnou výchovu a ruský jazyk v Brně a při tom se, vedle své
rodiny se třemi dětmi, kterou nikdy o nic neukrátila, dokázala věnovat i vlastní tvorbě. Z vyučujících ji nejvíce ovlivnili ak. malíři Eduard Milén
a Bohdan Lacina.

Kamila Rafii zobrazuje s pokorou sobě vlastní to, co jí přináší radost, co je součástí jejího života. Nepotřebuje utíkat do světa
samoúčelných abstrakcí, nesrozumitelných symbolů a hyperbol přemrštěných ideových konstrukcí, dokáže své nitro mnohdy
velmi jemnými až lakonickými prostředky vyjádřit přímo skrze viděné, co je možné považovat za jeden z ideálů skutečného umění.
Patří k těm malířům, u nichž jejich naivní vidění světa a vnitřní čistota dílo umělecky neoslabují, ale dávají mu vyšší rozměr.
Ticho jejích obrazů je tichem, které léčí, její obrazy jsou schopny vás obdarovat, kolikrát se na ně podíváte. Přestože
autorka nevyhledává dráždivá témata ani formální experiment, její díla nejsou umělecky ani citově plochá. Nevěnuje
se ani exhibici a pitvání svých citů, ty nejsilnější by možná nejraději nechala ukryté v sobě, přesto je to právě jemná citovost,
která nás na jejích obrazech osloví nejvíce. Kultivovanost, citlivost, humanismus a společenská angažovanost autorky, její víra
v tradice, morálku a základní hodnoty lidského života, kterými dokázala nepřetržitě naplňovat i svůj občanský život, jí nedovolí
namalovat obraz, který by nehovořil, nelaskal a nerozdával; sama chce, aby její obrazy přinášely klid a pohodu a to se jí také
celý život dařilo, a je jedno, zda maluje právě portrét, venkovské stavení nebo kytici. Sama přiznává, že nechápe, proč současná
společnost tolik baží po vzrušení v nepřiměřeně rychlé jízdě, v extrémních sportech ohrožujících zdraví a adrenalínových zážitcích
vůbec, proč hledá únik z normálního života mezi přeludy vyvolanými omamnými látkami. Malířka nachází náměty svých obrazů
nejčastěji ve svém okolí - doma - ve městě - v přírodě. Jen málo jejich prací je tvořeno na základě vzpomínek a snů. A jen
v posledních letech se v jejím díle, snad pod tíhou nostalgie, objevují i jemné prvky symbolismu a idealismu. Její obrazy jsou
ve své podstatě jasně čitelné, křišťálově čiré a prosté jako ona sama.

Její krajiny pocházejí nejčastěji z Brna, Ostravy, Horního Jelení (u Chocně), Ivanovic (u Brna), Zaječí (u Břeclavi), Jevíčka
a Martina na Slovensku. Co se týče materiálu, v její tvorbě nacházíme kresbu tuší, kolorovanou kresbu, akvarely, kvaše
a olejomalbu. Techniku malby si volí až na základě výtvarného tématu. (D. N.)

STUDIUM
1963 UJEP Brno, obor výtvarná výchova, E. Milen, B. Lacina
VPŠ Olomouc
1955 Vyšší pedagogická škola Brno

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
1958 -1990 učitelka na ZŠ Terezy Novákové v Brně-Řečkovicích
1955 -1957 učitelka na ZŠ v Mikulovicích (okr. Jeseník)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2011 Galerie Mlejn, Ostrava
1991 Městská knihovna, Martin
1990 Klub školství a kultury, Brno
1973 Klub školství a kultury, Brno

KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY
2005 Ostrava-Moravskoslez. hrad
1978 Klub školství a kultury, Brno
1968 Klub školství a kultury, Brno
1965 Klub školství a kultury, Brno

ROZHOVORY

LITERATURA: V ROCE 2004 DOKONČILA TEXT A ILUSTRACE SLABIKÁŘE PRO ŠKOLNÍ A PŘEDŠKOLNÍ VÝUKU, KTERÝ SI MŮŽETE ZDE STÁHNOUT:
SLABIKAR (6 MB jako -PDF)

LITERATURA: V ROCE 2002 DOKONČILA TEXT A ILUSTRACE VZPOMÍNEK NA SVÉ UČITELOVÁNÍ POD NÁZVEM ŠKOLNÍ PAMĚTNÍK, KTERÝ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:
SKOLNI PAMETNIK (2 MB jako -PDF)
LITERATURA: V ROCE 2000 DOKONČILA TEXT A ILUSTRACE VZPOMÍNEK NA SVÉ DĚTSVÍ POD NÁZVEM STARÁ VYPRÁVĚNÍ. SAMOTNÝ TEXT KTERÝ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:
STARA VYPRAVENI (1 MB jako -DOC)
ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

OCENĚNÍ

VYZNAMENÁNÍ