Vznikα novι obθanskι sdruženν

Obcanske sdruzeni ROVNOST vznika pri plnem vedomi soucasne krize politickeho stranictvi s cilem ovlivnit jednanim s poslanci i peticni cinnosti zmenu volebniho zakona tak, aby byla zrusena 5 % hranice pro vstup do parlamentu, dale aby meli hlasovaci pravo i obcane ceske narodnosti zijici v zahranici. Dale aby byla respektovana rovnost vsech kandidatu tim, ze budou dostavat jmenovite hlasy volicu i v tom pripade, ze jsou na stranicke kandidatce, poradi na kandidatce bude mit vyznam pouze pri stejnem poctu hlasu kandidatu prislusne stranicke kandidatky. Obcanska sdruzeni budou rovnocennymi partnery politickych stran.
Obcanske sdruzeni bude inicializovat novelizaci zakona o obcich tak, aby vsechny zavazne otazky hospodareni mesta a dalsi vyrazne ovlivnujici zivot obcanu byly reseny referendem. Soucasne bude podporovat navrhy vedouci konecne ke schvaleni zakona o referendu.
Cilem sdruzeni je dosahnout zmeny volebniho zakona do voleb v roce 2002. Splnenim programoveho cile dojde i k ukonceni cinnosti sdruzeni s tim, ze pokud nedojde ke transformaci v nove obcanske sdruzeni s jasnym programovym cilem, bude sdruzeni rozpusteno a pripadne financni prostredky budou predany na dobrocinne ucely.

Domnivam se, ze podobny zajem by mela mit i rada clenu nejruznejsich politickych stran, vsechny zveme mezi sebe a verime, ze maji take zajem o skutecnou demokracii a uvedomuji si, ze jejim zakladem mohou byt pouze prvky te demokracie prime. Ostatne prima volba muze byt pro vsechny ty slusne politiky na vsech urovnich jedine vyhodou, protoze jejich mandat bude vyraznejsi.

Za pripravny vybor Ivan Turnovec


Souhlas se vznikem obcanskeho sdruzeni ROVNOST muzete vyjadrit svym podpisem:
(zajemcum o clenstvi posleme prihlasky)

jmeno
rodne cislo
adresa a podpis
chci byt clenem ano neVytvorila se sice nova mocenska elita, jeji chovani se ale od te predchozi lisi jen v detailech. Stranicka uskupeni si pod zaminkou zastupitelske demokracie uzurpuji pravo rozhodovat, po cele ctyrlete volebni obdobi, prakticky bez obcanske kontroly, o rizeni statu, mest a obci. Projevuje se to na vsech urovnich. Celou dobu se brani kazde snaze o zavedeni principu prime demokracie.

Proc vznika obcanske sdruzeni ROVNOST?

Od padu komunistickeho rezimu uz uplynulo vice jak jedenact let. Doba je to dostatecne dlouha na to, aby se mohla vytvorit zakladni pravidla obcanskeho souziti i rozhodovani. Otazkou ovsem je, zda k tomu skutecne doslo. Celou dobu se poslanci i dalsi zastupitele brani snaze o zavedeni principu prime demokracie. Nejen ze odmitli referendum o rozdeleni Ceskoslovenske republiky, ale smetli ze stolu veskere navrhy zakona o referendu. Pri tom existuje cela rada problemu, ktere by se mely resit prave formou primeho rozhodovani. Staci pripomenout nas vstup do Evropske unie, ktera sama referendum vyzaduje. Potreba tohoto primeho rozhodovani je ale jeste vyraznejsi na urovni komunalni. Pri tom zde mistnim referendum zakon nebrani, brani mu ale jednotliva koalicni uskupeni zastupitelu. Pokud by totiz rozhodovali obcane, ztratili by jednotlivci a ucelove spolky mnohe vyhody.
Uvedu nekolik prikladu, kdy by mela rozhodovat formou referenda cela komunita, v nasem pripade obcane mesta Turnova a ne jen systemem vzajemne vyhodnych dohod propojene koalicni uskupeni v cele se starostou obce. Tak tedy, k vyznamnym zmenam v infrastrukture mesta, mezi ktere patri zruseni zastavek verejne dopravy v centru, se meli rozhodnout obcane (nakonec nespravnost starostova rozhodnuti podporeneho radou mesta je evidentni). Stejne by se melo postupovat v pripade zasahu do zelene mesta (rekonstrukce parku), ci velkych financnich transakci (prodeje a nakupu v castkach ovlivnujicich rozpocet mesta - prikladem muze byt prodej plynarenskych akcii), nebo pri realizaci nakladnych investicnich akci. Jednoznacny obcansky souhlas by take mely mit vedenim mesta zakladane mestske podniky (vzrustajici rezijni naklady vznikajici v dusledku vytvareni s.r.o. nesvedci o dobrem hospodareni).
Specificky turnovskymi problemy bylo odpousteni milionovych dluznych castek z mestskeho rozpoctu organizacim vedenym koalicnimi zastupiteli mesta, nebo zvlastni odmeny, ktere si nechali vyplacet vedouci pracovnici mesta v cele s byvalym tajemnikem a soucasnym starostou za to, ze plnili svou zakladni povinnost, a organizacne se podileli (?) na zajisteni statni dotace a pujcky na rekonstrukci teplarenskych kotlu. Upozornovat na podobne praktiky je nutno, protoze tech kteri si spravu veci verejnych pletou s osobnim vladnutim neni malo. Obcane si museji uvedomit, ze jen svou aktivitou mohou podobnym vecem zabranit a jen oni mohou nutit strany, aby do svych volebnich programu pro volby v roce 2002, zaradily nektere formy prime demokracie.
To vse je duvodem, proc vznika obcanske sdruzeni ROVNOST. Nasim jedinym cilem je prosadit skutecnou rovnost vsech obcanu pri volbach od komunalnich az po parlamentni. Chceme, aby doslo k postupnemu prosazovani prime demokracie. Soucasny volebni system pokladame za diskriminujici znacnou cast spolecnosti, pocinaje 5% limitem pro vstup do parlamentu a absenci prime volby jednotlivych kandidatu bez ohledu na jejich stranickou prislusnost. Prikladame navrh stanov a zadost o podporeni vzniku obcanskeho sdruzeni ROVNOST.

Clenska prihlaska obcanskeho sdruzeni

ROVNOST
s cilem dosahnout upravy volebniho zakona a prosadit nektere prvky prime demokracie do rizeni obci, regionu a statu

Jmeno
..............................................................…………………………………………….
Prijmeni
............................................................…………………………………………….
Rodne c.
.........................................................................…………………………………..
Bydliste
..................................................................................... …………………………..
/tel.: ........................................
Povolani
.....................................................................................
/tel.: .......................................
Clenstvi v polit. stranach:
.............................................................................................

1. Ja, nize podepsany(a) jsem se dobrovolne rozhodl(a) vstoupit do obcanskeho sdruzeni a tim podporovat jeho programove cile. Jako clen sdruzeni chci vyvijet smysluplnou cinnost pro to, aby doslo ke zmene volebniho zakona tak, aby byli voleni jednotlivi kandidati a nikoli souhrnne cela stranicka uskupeni (jsme proti zvyhodnovani jednotlivcu v ramci poradi na kandidatce), prejeme si primou volbu starostu, primatoru, krajskych hejtmanu a presidenta republiky. Pozadujeme, aby byly na vsech urovnich pouzivany principy prime demokracie, pocinaje referendem celostatnim a konce mistnimi referendy k otazkam hospodareni a rizeni obci. Na vykonnych organech samospravy a statni spravy budu pozadovat, aby jejich rozhodnuti byla vzdy v kontextu se zajmy verejnymi.

V ................................. dne ................................. ................................................
podpis


STANOVY obcanskeho sdruzeni
ROVNOST

zalozene ve smyslu zakona c. 83/1990 Sb. o sdruzovani obcanu

I. UVODNI USTANOVENI

1. "Obcanske sdruzeni ROVNOST" je dobrovolnym sdruzenim obcanu, ktere neni zavisle na politickych stranach a organech statni moci a spravy.
2. Oblast pusobeni je na celem uzemi republiky a pro krajany zijici v zahranici i v zemich kde ziji.
3. Sidlo organizace je na adrese Na Kamenci 1755, Turnov, PSC 51101, okr. Semily, e mail: ivan.turnovec@centrum.cz.
4. Zkraceny nazev, ktery bude sdruzeni pouzivat, je ROVNOST

II. CILE A CINNOSTI SDRUZENI

1. Sdruzeni bude vyvijet vzdelavaci a peticni cinnost pro prosazeni zmeny volebniho zakona tak, aby dochazelo k prime volbe starostu, primatoru a prezidenta. Dale aby byla zrusena 5% hranice pro vstup do parlamentu a aby kandidati byli voleni jmenovite, i kdyz jsou na stranickych kandidatkach, tj. aby neexistovala vyhoda poradi na kandidatce. Bude pozadovat volebni pravo i pro krajany zijici v zahranici. Sdruzeni bude na vykonnych organech samospravy a statni spravy pozadovat, aby jejich rozhodnuti byla vzdy v kontextu se zajmy verejnymi, a aby byla pravne nepostizitelna.
2. Sdruzeni bude pozadovat, aby ve sprave veci verejnych bylo v maximalni mire vyuzivano prvku prime demokracie, tj aby na vsech urovnich od komunalni, pres regionalni az po celostatni bylo vyuzivano referenda k reseni zasadnich otazek hospodareni a rizeni spolecnosti. Bude dbat aby byla na vsech urovnich dodrzovana zakonna opatreni, zvlaste pak na komunalni urovni, aby rozhodovani zastupitelu a volenych organu byla vzdy objektivni a obhajitelna.
3. Sdruzeni bude odmitat jakoukoli diskriminaci obcanskych aktivit od politickych uskupeni, vychazime z toho, ze obcanska sdruzeni jsou v politice jejich rovnocennym partnerem.
4. Sdruzeni bude predkladat konstruktivni navrhy a pisemne pozadavky s cilem inicializovat prislusne zmeny volebniho zakona poslancum i organum verejne spravy. Pro komunalni uroven bude navrhovat zmeny v zakonu o obcich tak, aby se o hospodareni a vsech zavaznych rozhodnutich ovlivnujicich zivot obcanu rozhodovalo formou referenda. V pripade pochybnych rozhodnuti volenych organu na vsech urovnich, bude sdruzeni shromazdovat dukazy a odborna vyjadreni, predavat je s podnetem k setreni kontrolnim organum, Policii a statnimu zastupitelstvi.
5. Sdruzeni bude hajit principy prime demokracie uvnitr i navenek

III. ZASADY CLENSTVI

Radnym clenem sdruzeni se muze stat kazdy obcan ceske narodnosti, vcetne krajanu zijicich za hranicemi, starsi 18ti let, ktery souhlasi se stanovami, cili a naplni cinnosti sdruzeni, poda pisemnou prihlasku.
Clenstvi zanika na zaklade vlastni zadosti clena, umrtim clena, zanikem sdruzeni, nebo rozhodnutim rady, pokud rada prokaze, ze jednani clena bylo neslucitelne a narusujici poslani sdruzeni. Clen ma pravo odvolat se k shromazdeni, ktere rozhodne s konecnou platnosti.

IV. POVINNOSTI A PRAVA CLENA

1. Kazdy clen je povinen dodrzovat stanovy a usneseni organu sdruzeni,aktivne pracovat ve prospech sdruzeni a uskutecnovat jeho cile.
2. Kazdy clen ma pravo ucastnit se primo, nebo korespondencne, shromazdeni sdruzeni, pravo volit a byt volen do rady sdruzeni, predkladat podnety rade a ziskat od rady odpoved jak byl jeho podnet vyrizen.

V. ORGANY SDRUZENI

1) Shromazdeni sdruzeni
a/ je vrcholnym organem sdruzeni a sklada se ze vsech clenu
b/ je svolavano radou vzdy nejmene 1κ za rok, nebo na zadost tretiny clenske zakladny.
c/ shromazdeni sdruzeni schvaluje stanovy a voli radu
d/ shromazdeni sdruzeni projednava cinnost rady a ma i pravo vyslovit rade neduveru
e/ vsechna hlasovani se provadi prostou vetsinou hlasu pritomnych clenu sdruzeni, s tim, ze lze hlasovat i korespondencne
f/ o zaniku clenstvi s konecnou platnosti rozhoduje rada

2) Rada sdruzeni
a/ je peticlenna, schvaluje ji shromazdeni sdruzeni
b/ zasedani rady jsou nepravidelna, radu svolava kterykoli clen rady, je usnasenischopna tripetinovou vetsinou pritomnych, tj. 3 clenu. Rada zpracovava podklady k projednani s cleny a predklada schvalene navrhy navenek. K jednani s poslanci, ci zastupci statni spravy poveruje sveho zastupce.
c/ v operativnich pripadech zastupuje radu navenek kterykoli jeji clen, nejpozdeji do tri dnu vsak svola radu a projedna v ni sve neodkladne kroky, o cemz rada vyda dodatecne usneseni
d/ rada vydava usneseni, ktera zverejnuje podle potreby ve vlastnim informacnim systemu, dale tisku, rozhlase, TV. Jednotliva usneseni rada archivuje
e/ rada pripravuje konkretni pripady k projednavani a reseni, sestavuje program cinnosti ve smyslu vytceneho cile - tj. zmeny volebniho zakona, pri tom vyuziva podnetu nejen clenu rady, ale celeho sdruzeni
f/ rada vypracovava komplexni dokumentaci k jednani s prislusnymi organy (dokumentaci vcetne dostatecneho opodstatneni, pripadne odborneho posouzeni)
g/ rada svolava shromazdeni sdruzeni nejmene 1κ za rok, pri tomto shromazdeni ridi a predem pripravuje program, rada pripravuje peticni a protestni akce, organizuje mimoradna obcanska shromazdeni
h/ clenove rady vykonavaji cinnost bezplatne, naklady spojene s vykonem pro sdruzeni si hradi sami

VI. HOSPODARENI

Zdroje prijmu sdruzeni jsou:
a) prispevky clenu
b) dary pravnickych a fyzickych osob
1. Pravidelne clenske prispevky ve vysi 50,- Kc rocne
2. Pripadne dary i prispevky budou radne zauctovany a vykazany radou poverenym hospodarem sdruzeni

VII. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Za sdruzeni jednaji a sdruzeni zastupuji jednotlivi clenove rady samostatne. Jmenem sdruzeni muze jednat i clen sdruzeni, na zaklade povereni, ci plne moci, udelene mu radou. Do ustanoveni radnych organu zastupuje sdruzeni jeho pripravny vybor.
2. Vnitrni zalezitosti sdruzeni budou resene vlastnim organizacnim radem
3. Sdruzeni zanikne bud po splneni cilu sdruzeni, tj. zmeny volebniho zakona, nebo rozhodnutim rady, ktere potvrdi shromazdeni sdruzeni nadpolovicni vetsinou hlasu.
4. Tyto stanovy nabyvaji ucinnosti dnem registrace.

V Turnove dne 20. 5. 2001
za pripravny vybor RNDr. Ivan Turnovec
Piste na adresu budouciho sdruzeni, nebo mailem, kromμ adresy v zahlavi
ROVNOST
nebo
Ivan Turnovec
Darius Nosreti
HOME ROVNOST
HOME ZVON
politika