KONZERVATIVNÍ KLUB

* je sdružením na podporu svobodné společnosti, sdružuje jednotlivce
a rodiny, kterým jsou blízké tradiční křesťanské hodnoty naší civilizace a kteří chtějí přispívat k jejich ochraně a rozvíjení

* chce být platformou pro setkávání a rozhovory všech přátel svobodné a ctnostné společnosti, podporovat zájem o věci veřejné, přispívat
k renesanci tradičních hodnot ve veřejném životě a k rehabilitaci skutečné konzervativní politiky

* chce provádět osvětu a vzdělávání v duchu tradičních hodnot pořádáním diskusních setkání a dalších vzdělávacích, informačních
a kulturních akcí, výstav, přednášek, besed a diskusí. Připravuje vznik čítárny konzervativní literatury v Ostravě

KONZERVATIVNÍ LISTÍ
Dvouměsíčník Konzervativního klubu pro zpravodajství, konzervativní vzdělávání a osvětu. Chcete se k nám připojit, nabídnout své síly, využít našich služeb nebo nám naopak vynadat? Chcete se přihlásit k odběru Konzervativního listí, inzerovat v nich či nám nabídnout své texty? Jste vítání. Konzervativní klub, Zegrova 25, 703 00 Ostrava-Vítkovice Vydává David Floryk, Lidická 52, 703 00 Ostrava, tel.: 0608 874 968, konzerva1@post.cz

www.skos.cz
SKOS a bližší informace o Klubu

LINKY

HZPD

Hnuti za primou demokracii

ZVON

Refomni hnuti domacich a zahranicnich Cechu a Cechoslovaku

Politické linky