ŠKOLA, ŠKOLSTVÍ, PEDAGOGIKA


PRISPEVKY DO BESEDY


ŠKOLA VČERA, DNES A ...MOŽNÁ JEŠTĚ ZÍTRA
Chudoba cti netrati, ale jakoby se stalo...

Televize Nova, která nikdy po nějakém autentickém občanském aktivistovi ani neštěkla, dnes poněkud nepochopitelně dělala reklamu odvážnému učitelskému "samozvanci". Jmenuje se Radek Sárközi. ( sarkozi@volny.cz ; www.volny.cz/stavkuj ) Přestože, na základě zkušeností z nedávné minulosti mnoha nadějných hnutí, je třeba se ještě více ujistit, zda nejde o nastrčenou osobu, nemáme nyní jinou možnost, než tomuto učiteli poskytnout všestrannou pomoc. Situace ve školství je totiž horší než zoufalá. Sárközi nařkl současné pedagogické odbory z manipulace a z toho, že jdou příliš na ruku vládě, a rozhodl se podpořit vytváření nových. Nu což, že staré odbory v Česku nefungují, jak by měly, to by nebyla žádná novina. V Ostravě máme s různými nastrčenými odborářskými alkoholiky a "agenty" nevímkoho také své zkušenosti. Nakonec i nejvyšší odborářský taťka Falbr byl prý na "Cibulkově" seznamu. Sarközí se rozhodl dát dohromady jak nové odbory, tak učitele, kteří se už nechtějí nechat tahat za nos.

Ať je to tedy s milým Sárközim (který je i začínajícím spisovatelem http://www.volny.cz/sarkozi/ ) jak chce, měli bychom situaci ve školství sledovat a podobné akce, zajišťující větší váhu učitelova slova, podporovat.

Za komunistů učitelé drželi "hubu a krok". O významu vzdělání slýchali od strany a vlády denně. Žel, na platech se to nikdy moc neprojevilo. Ani na postoji nadřízenych. Kdo z učitelů kváknul, ten bez pardónu letěl. Které z učitelek z náročné práce ve třídách s 30 detmi "přeskočilo" (bylo jich dost), ani ta žádnou odměnu ani diplom nedostala. Nakonec, co by si s tím v takovém stavu počala.

Přišel něžný převrat a nastojte: dalších deset let prázdných slibů, dalších deset let s přeplněnými třídami a bez peněz na potřebné vybavení škol a zvýšení platu. Dalších deset let, kdy učitel je finančně i společensky nula a kdejaký politický hochštapler na něj může dělat ramena. Ani toho papírování učitelům moc neubylo.

Myslíte si, že mezi tím dospeli učitelé na hrdé a zkušené revolucionáře a že si již v rámci dnešní "svobody" nenechají foukat do polévky? Omyl! Kdo se nezbláznil, ten již dávno utekl. To, co zbylo, jsou vetšinou uštvané ženské s osobnostními poruchami, které se na takovou práci (a vzpoury) vůbec nehodí. Jedny jsou příliš afektované, jiné paranoidní, většinou ale obojí, často (při nejlepší vůli) již z domova narušeným dětským dušičkám víc ublíží než pomohou. Nekonečnou láskou a tolerancí, kterou děti potřebují více než cokoliv jiného, často neoplývají. Nezlobme se na ně, školstvi jsou dnes galeje a leckterý duševně zdravý chlap, pokud nemá aspoň výcvik u jednotek speciálního nasazení, by neobstál ani tolik, jako ony.

Výukové strategie jsou zpravidla optimální při nejvýše 14 dětech ve třídě, takže veškeré miliony odtékající z hubené školní kasy na různé výzkumy dobře krmených kancelářských krys, když není na platy učitelům (dostatečné platy dostatečnému počtu učitelů), jsou zdroji vyhozenými oknem.

Stav školství nezachrání ani zdarma investovaná invence těch několika absolventíků, kteří do školské praxe skutečně nastoupí a ještě neztratili ideály. S příchodem starostí o vlastní existenci nebo dokoce o rodinu entuziasmus rychle vyprchává. Navíc, jejich hlas má v učitelském sboru většinou pramalou sílu a často jsou oni a jejich dobré nápady obětí zákulisních intrik ostatního, konzervativního a skeptického osazenstva.

Jestliže učitelé neudělali revoluci dodnes, dnes ji již neprovedou tuplem. Hlavně proto, že již ve stavu mnoho skutečných a hrdých učitelů ani nezůstalo, a to, co zůstalo, je v mnoha případech, s ohledem na náročné poslání a úkoly, s prominutím, odpad.

Mlčeli příliš dluho k věcem veřejným, naši učitelíčkové, takže národ jim stejně nebude příliš věřit, ani kdyby se nyní na hlavu postavili. Učitelé již pro národ nejsou předvojem, ale chvostem, se kterým každý zamete. A ani ten národ již není, co býval. Už jej nikdo jen tak na náměstí nedostane. Každý sedí za pecí, i kdyby tam měl umřít hladem. Jak chtít revoluce po učitelích, když i dělník má tak krátkou pamět, a rukávy si na ty všiváky, co ho na každém kroku okrádají, nevyhrnul už celých dvanáct let a nekteří ani od "únoroveho vitězstvi".

A nejhorší sortou jsou podnikatelé z vlčí smečky našich předních straníků. Ti, kteří jsou díky dobrým kontaktům a tučným úplatkům "u koryta". Bobánkové, které jsme zhyčkali tím, že jsme je nechali zkorumpovat celou republiku. Ti se s vámi nepřijdou hádat na náměstí a nedají vám ani korunu na občanskou aktivitu. Ale pokud je naštvete, nebudou váhat dát peníze nájemným vrahům.

Ale co bychom nechtěli? Jestliže policejní šéf oddělení z Hradce Králové dostal dnes za více než čtyři milióny ukradené z krvavě vydřených (z řidičů) peněz za pokutové bloky jen podminku, co byste chtěli po našich tvrdě pracujících podnikatelích? Vždyť v tomhle systému se již bez úplatků a krádeží snad ani podnikat nedá.

Zkuste jim říci do očí, že jsou zlodeji. K smrti se urazí tito naši noví nadlidé!

Dnešní dělnická mládež si raději porozbíjí hlavy po hospodách, než by ušla dva kroky na nejbližší náměstí. Jednou možná přijdeme na to, že Leninova mordparta byla ve srovnani s naší formující se hospodskou ultrapravicí dobročinným spolkem. Až ti jednou své pivní mozoly dovalí na náměstí, bude definitivně po demokracii.

Ale vraťme se ke škole. Až definitivně krachnou všechny snahy učinit školské úřady a platy spravedlivými, a možná i snaha založit opravdu nezávislé odbory, budeme moci pro naše učitele ještě vůbec něco udělat? Jistěže: Každý občan, který má dítě na základní nebo střední škole by měl dát učitelskému sboru přislušne školy jedno procento svých příjmů. Navrhněme to my, rodičové, na nejbližších třídních schůzkach (kdo nemá peníze může nosit husy nebo dříví na otop jako kdysi). Pokud učitelé nebudou dostatečně finančně zabezpečeni, budou naše děti učit i nemocní nebo neschopní lide. Netvrdím, že jen učitelé-boháči učiní duši našich dětí zdravou a bohatou, ale chudá uštvaná učitelka, nebo učitel, který si místo sebevzdělávání a přípravy přivydělává roznášením letáků, také ne. Chudoba cti netratí, ale jakoby se stalo...


Darius Nosreti
čtvrtek, 3. října 2002
info@darius.cz

Vážení nespokojení učitelé!

V těchto dnech probíhá řada iniciativ za zlepšení situace našeho školství. Pro případ, že konkrétní akce nevyjdou, je třeba, aby učitelé udržovali spojení a byli informováni. Pro tyto účely byla jako pojistka zřízena beseda STAVKA na serveru www.pandora.cz
Témata besedy jsou: platy učitelů, nové odbory, stávka učitelů, alternativní školství, zdravotní problémy učitelů, tělesné a psychické zdraví žáků, výukové strategie, hodnocení žáků, problematika žáků s LMD aj.

Tu si můžeme vyměňovat informace pod přezdívkou. Pokud by se besedu nepodařilo pro malou účast rozběhnout, doporučuji již běžící obecně občanskou-politickou besedu ZVON na stejném serveru.

Zašlete-li sve nazory k problémům školství, budou zveřejněny pod portálem www.darius.cz/skola

Tato komunikační iniciativa nesouvisí přímo s hnutím Učitelé, zvedněte hlavu!, ale jeho aktivisté stejně jako ostatní učitelé mohou tyto konference využívat.

Darius Nosreti
nezávislý publicista a moderátor besedy


původní materiály z adresy:
www.volny.cz/stavkuj

Učitelé, zvedněte hlavu!
2.9. - Zveřejnění výzvy na Internetu.
3.9. - Výzvu zveřejnily Britské listy, kde se rozpoutala bouřlivá diskuze
3.9. - K výzvě se připojují první učitelé.
3.9. - Televize Prima natočila s autorem výzvy rozhovor, ale odvysílala ho ve zcela jiném kontextu.
4.9. - Předseda školských odborů Rössler v telefonickém rozhovoru přislíbil, že se k výzvě stručně vyjádří. Tato výzva není rozhodně namířena proti odborářům, naopak je chceme podpořit, aby měli lepší vyjednávací pozici a aby mohli říct, že za nimi stojí nejen členové (odbory mají asi 4.000 organizací), ale i ostatní zaměstnanci, kterých je většina.
4.9. - Výzvu už podpořilo přes 1000 lidí.
4.9. - Výzvu s doprovodným článkem zveřejnil web Indoš.
5.9. - Vyjádření J.Rösslera: Sděluji Vám, že se k Vaší výzvě nepřipojím, neboť argumenty, které uvádíte jsou natolik zavádějící, že se jimi nehodlám zabývat. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství i Českomoravská konfederace odborových svazů vyjednává se zástupci vlády o platech učitelů na rok 2003 a předložili jsme vládě návrhy na možné řešení postavení učitelů. Doporučuji Vám, jak už jsem uvedl v telefonickém rozhovoru s Vámi, velmi pečlivé sledování sdělovacích prostředků. Případně Vám mohu doporučit Týdeník ŠKOLSTVÍ, kde zveřejňujeme informace o naší činnosti. Pravděpodobně se k Vám připojí někteří učitelé, přesto považuji takové aktivity za zbytečné tříštění sil. (navštivte web školských odborů)
6.9. - Mladá fronta DNES zveřejnila komentář R.Sárköziho Nazrála doba stávkovat. Zde je jeho nezkrácená podoba.
9.9. - K výzvě Učitelé, zvedněte hlavu se připojila první odborová organizace - Učitelský odborový klub ZŠ Masarykova (Rychnov nad Kněžnou).
10.9. - K výzvě Učitelé, zvedněte hlavu se připojilo první gymnázium - Gymnázium Uničov.
11.9. - Státních zaměstnanců se zastal jediný (!) poslanec: nezávislý Svatopluk Karásek navrhuje, aby všichni lidé s příjmem nad 13.000 Kč zaplatili povodňovou daň ve výši přibližně 3 procenta.
12.9. - Oslovili jsme ministryni školství Petru Buzkovou, aby se oficiálně vyjádřila k této výzvě, zatím čekáme na odpověď...
12.9. - Připojila se další škola - Gymnázium Břeclav.
13.9. - Vyzýváme všechny základní odborové organizace, aby naši výzvu podpořily a vyvinuly přímý tlak na okresní a krajské odborové organizace, aby začaly razantně hájit zájmy učitelů. Dle našich výpočtů dotovali státní zaměstnanci nedobrovolně povodňové škody z roku 1997 částkou 80 miliard (nevyplácení 14. platu a 1. odklad rozšíření platových tříd na 16), škody přitom činily pouze 50 miliard! V roce 2003 budou státní zaměstnanci dotovat povodně částkou 18 miliard (nevyplacení 14. platu a 2. odklad rozšíření počtu platových tříd), zatímco ostatní zaměstnanci a podnikatelé budou přispívat nanejvýš dobrovolně...
13.9. - Výzvu už podpořilo přes 2000 lidí.
13.9. - Poslanecká sněmovna schválila odklad rozšíření počtu platových tříd o další rok. Každý učitel tak přijde přibližně o 2.000 korun měsíčně, vysokoškolský dokonce o 4.000 korun měsíčně. Sněmovna neschválila tzv. povodňový balíček, což znamená, že škody budou hradit pouze státní zaměstnanci. Mnohé z nich povodeň přímo postihla...
14.9. - Deník Neviditelný pes zveřejnil starší článek Radka Sárköziho Povodně, vláda, voliči.
16.9. - Britské listy zveřejnily článek R.Sárköziho Státní zaměstnanci, plaťte!
18.9. - Hospodářské noviny zveřejnily komentář R.Sárköziho, jehož nezkrácenou verzi doplněnou o diskuzní příspěvky naleznete zde.
25.9. - Výzvu Učitelé, zvedněte hlavu! podpořil ústy svého předsedy Lékařský odborový klub!
26.9. - Včera se ministr financí dohodl s ministryní školství, že učitelům narostou platy místo o 7% o procent devět. Považujeme to za prázdné gesto, protože kdyby se takto postupovalo dál, dosáhne průměrný učitelský plat 130% platu v zemi asi za 15 let... Pokud "naše" odbory přistoupí na lži, že rozpočet si nemůže více dovolit (plánovaný schodek na příští rok je přes 150 miliard, 10 miliard na platy učitelů by v něm našel i zcela neschopný ministr, pokud by ale existovala k tomuto kroku alespoň minimální politická vůle), bude nutno založit odbory nové, které konečně začnou hájit zájmy učitelů!
26. 9. - Na serveru iDnes odpovídala ministryně školství na různé otázky čtenářů, např. na tuto: OTÁZKA: Pani ministryne, nedavno jsem si prohlizel Cibulkovy seznamy (www.cibulka.com) a ejhle na co jsem nenarazil - Buzkova Petra, narozena 7.12.1965, duvernik StB, kryci jmeno Pavla, svazek c. 45958. Co vy na to?
26. 9. - Po té, co senát i prezident schválili zákon o odsunutí zvýšení počtu platových tříd na 16, vidíme jedinou schůdnou cestu k naplnění 6 let starých vládních slibů - převedení všech učitelů základních, středních a vysokých škol do nejvyšší platové třídy, okamžité navýšení platů učitelů o 20% a přijetí kariérního řádu!
29.9. - Od roku 1997 platí státní zaměstnanci skrytou povodňovou daň 8% (nevyplácení 14.platu) + 13% (první odklad rozšíření počtu platových tříd) + 4% (druhy odklad rozšíření počtu platových tříd snizeny o predpokladany 9% rust), celkem tedy dali na povodně 60% ročního platu! Vláda dluží státním zaměstnancům minimálně 80 miliard, chceme, aby je co nejdříve vrátila
30.9. - Časopis Týden zveřejnil rozhovor s Radkem Sárközim o připravované stávce učitelů a v Literárních novinách vyšel komentář Státní zaměstnanci, plaťte!
1.10. - Od roku 1998 tvrdí ministři ČSSD, že školství je rozpočtovou prioritou a že učitelé budou mít 130% průměrného platu v zemi, nyní se píše rok 2002 a plat učitelů je na 90%. Myslíme si, že za to mohou současné školské odbory, které nejsou schopny prosadit ani plnění vládních slibů a navíc jsou zpolitizované (předseda ČMKOS Štěch je senátor za ČSSD, a tudíž těžko bude proti současné vládě vystupovat). Proto chceme založit Učitelský odborový klub, který bude členem Asociace samostatných odborů a konečně začne hájit zájmy učitelů.
3.10. - Současný stav českého školství lze označit za hlubokou krizi. 10% učitelů přesluhuje a dalších 10% je nekvalifikovaných! Umíte si představit, že by každý 10. lékař neměl vystudovanou lékařskou fakultu, ale třeba jen střední školu? Ve školství tato situace už nastala... Důvodem jsou nízké nástupní platy na hranici minimální mzdy. Z této krize může školství vyvést pouze okamžité zvýšení nástupních platů z 10 na 15 tisíc korun a průměrného platu ve školství na 20.000 Kč.
4.10. - Možná jste včera viděli hlavní zpravodajství TV Nova, kde jsem vystoupil se svými požadavky, které podpořili mnozí učitelé, ministryně školství a... jak reagoval předseda odborů Rössler? Peníze pro učitele nechce!!! Jeho vystoupení v televizi bylo natolik nekompetentní, že by měl okamžitě rezignovat na svoji funkci. Doufáme, že jeho názor je v přímém rozporu s názorem odborářů v základních, okresních a krajských organizacích. Proto je vyzýváme, aby co nejdříve vystoupili z ČMKOS, která není schopna učitele efektivně zastupovat, a připojili se k nám. Odboráři, vstupujte do Asociace samostatných odborů!
4.10. - Od 11.30 bude na serveru iHNED odpovídat na vaše všetečné otázky ministryně Petra Buzková, pokládat je můžete už teď. 9.10. - Ve středu od 10 do 11 hodin bude odpovídat autor této výzvy na otázky týkající se školství v on-line rozhovoru na webu Lidových novin www.lidovky.cz Pokládat otázky můžete už nyní!
29.10. - Bude od 18 do 19 hodin autor této výzvy v rádiu Frekvence 1.


Text výzvy Učitelé, zvedněte hlavu!, podpisový arch a další instrukce k vytištění v programu Word, které můžete vystavit na nástěnce ve sborovně.

Učitelé, zvedněte hlavu!
Výzva k vyhlášení stávky!
Současná vláda se rozhodla, že škody, které způsobily nedávné povodně, nebudou hradit všichni občané této země stejnou měrou, ale že neúměrně zatíží určitou část obyvatel - státní zaměstnance. Jejich příjmy jsou přitom podprůměrné. Chceme se proti tomuto postupu důrazně ohradit a žádáme vládu, aby začala plnit své sliby.
Už první menšinová vláda ČSSD deklarovala ve svém programovém prohlášení školství a vzdělávání jako svou prioritu. Žádný z jejích kroků však nevedl k tomu, že by se nějak zásadně zvětšila prestiž nebo finanční ohodnocení českých pedagogů. Slib, že průměrný plat ve školství dosáhne výše 130% průměrného platu v zemi, nebyl naplněn ani vzdáleně a platy učitelů stále nedosahují ani 100% průměrné mzdy v republice, o platech nástupních ani nemluvě. V tomto roce odložila vláda zvýšení tarifních mezd na duben, ale protože na školy nepoukázala dostatek finančních prostředků, mnozí učitelé našli na svých výplatních páskách částku dokonce nižší než před tzv. zvýšením platů. Přišli totiž o osobní ohodnocení. Vláda také už jednou odložila zvýšení počtu tarifních tříd na 16 a ve chvíli, kdy k němu mělo konečně dojít, znovu porušila slib a prosazuje další odklad.

Oficiálním zdůvodněním jsou srpnové povodně, ale ve skutečnosti jde o matení veřejnosti. Státní zaměstnanci přišli kvůli povodním v roce 1997 o 14. platy. Na rozdíl od ostatních občanů České republiky tedy sanují povodňové škody už 6. rokem. Tato skrytá povodňová daň činí přibližně 8%, což je neuvěřitelných 11 miliard ročně. K dnešnímu dni tedy stát ušetřil na svých zaměstnancích 66 miliard, povodňové škody přitom nepřesáhly 50 miliard! Prvním odkladem zvýšení tarifních tříd ušetřil stát dalších 14 miliard a v roce 2003 ušetří druhým odkladem 7 miliard plus 11 miliard za nevyplacení 14. platu. Státní zaměstnanci tedy přišli o 98 miliard, zatímco podnikatelé a ostatní zaměstnanci nemuseli dát na povodně ani haléř!
Kroky předchozí i současné vlády dokazují, že ministři nejsou ochotni dostát svým slibům. Jednou z příčin je, že hlas učitelů nebyl dostatečně slyšet. Prosíme proto všechny učitele, aby zvedli hlavu a aby se připojili k této výzvě. Myslíme si, že jde o poslední šanci, kdy můžeme vystoupit, protože pokud přistoupíme na současné praktiky, kdy vláda pouze slibuje, ale žádný ze svých slibů neplní, zvykne si na tento postup a bude nadále tímto nehorázným způsobem zametat nejen s učiteli, ale i s ostatními obyvateli této země.

Doufáme, že všichni občané pochopí, že tato výzva není výrazem nedostatku solidarity s lidmi postiženými povodní. Čekáme už 5 let, kdy vláda přejde od slibů k činům, ale ona je pod různými záminkami stále jen odkládá a odkládá. Peníze jsme měli ve skutečnosti dostat už dávno a povodně jsou pouze další záminkou v řadě. Protestujeme proti tomu, aby právě na nás a další státní zaměstnance spadly výrazně vyšší náklady sanací povodňových škod než na zaměstnance bank, ČEZu, Českého telecomu a dalších podniků, kde jsou platy mnohem vyšší než ve školství. Obnova země musí být spravedlivě rozložena mezi všechny obyvatele České republiky. To lze zajistit pouze dvěma způsoby - půjčkou (a tedy zadlužením země) nebo vyčleněním příjmů z privatizace na pokrytí napáchaných škod. Státní podniky totiž patří rovnou měrou všem. 7 miliard, které chce vláda získat opětovným nesplněním svých závazků vůči státním zaměstnancům, je pouhá kapka vzhledem k moři, které představuje stamiliardový schodek příštího státního rozpočtu. Není těžké ušetřit 7 miliard jinde.

Znovu opakujeme, že chceme pouze to, aby vláda splnila své sliby. Naše požadavky jsou následující a nejsme ochotni přistoupit na žádné kompromisy, protože jde o závazky, ke kterým se ministři už jednou zavázali:

1) Zavést od 1.1.2003 šestnáct platových tříd, v takové podobě, k jaké se zavázala předchozí vláda, a už jednou tento slib nesplnila.
2) Zavést od září roku 2003 kariérní řád, který vláda slibuje už několik let bez jakéhokoliv pokroku.
3) Začít od prosince 2003 vyplácet 14. platy.
4) Nebo jiným způsobem urychleně naplnit 5 let starý slib, že průměrný učitelský plat bude 130% průměrného platu v zemi. (Např. okamžitě převést učitele základních, středních a vysokých škol do nejvyšší platové třídy.)

Vyhlašujeme stávkovou pohotovost! Pokud vláda a parlament neučiní zásadní kroky, které by vedly ke splnění původních slibů, budeme od ledna 2003 až do odvolání stávkovat.

Zároveň vyzýváme ostatní státní zaměstnance, všechny odborové organizace a občany České republiky, aby naše oprávněné požadavky podpořili stejným způsobem a aby případně připojili vlastní požadavky, které by vládě připomněly její nesplněné sliby. Pokud vláda nebude ochotna s námi jednat a na naše požadavky přistoupit, doporučujeme voličům, aby v blížících se obecních a senátních volbách nedávali hlas současným vládním stranám - ČSSD ani Koalici (US-DEU + KDU-ČSL), protože jasně prokázaly, že jejich sliby jsou plané a nedá se jim věřit.

Konec prohlášení.
------------------------------------------------------------------------

Pokud s tímto prohlášením souhlasíte, podpořte ho jednoduchým činem - vstupte co nejdříve do stávkové pohotovosti a informujte o tom naše zástupce prostřednictvím e-mailu:

------------------------------------------------------------------------

Vzor e-mailu pro instituce:

Věc: Vyhlášení stávkové pohotovosti

Škola (název, adresa) se připojuje k výzvě Učitelé, zvedněte hlavu! a vstupuje dnešním dnem (přesné datum) do stávkové pohotovosti.

Nebudou-li splněny následující požadavky, začneme od ledna 2003 stávkovat.
1) Zavést od 1.1.2003 šestnáct platových tříd, v takové podobě, k jaké se zavázala předchozí vláda, a už jednou tento slib nesplnila.
2) Zavést od září roku 2003 kariérní řád, který vláda slibuje už několik let bez jakéhokoliv pokroku.
3) Začít od prosince 2003 vyplácet 14. platy.
4) Nebo jiným způsobem urychleně naplnit 5 let starý slib, že průměrný učitelský plat bude 130% průměrného platu v zemi. (Např. okamžitě převést učitele základních, středních a vysokých škol do nejvyšší platové třídy.)

S touto výzvou souhlasí (počet učitelů) zaměstnanců školy. Jmenovitě: (jména a příjmení učitelů)

Kontaktní e-mail nebo jiné spojení: (doplnit)

------------------------------------------------------------------------

Vzor e-mailu pro jednotlivce:

Věc: Vyhlášení stávkové pohotovosti

Já (jméno a příjmení) podporuji výzvu Učitelé, zvedněte hlavu! a vstupuji dnešním dnem (přesné datum) do stávkové pohotovosti.

Nebudou-li splněny následující požadavky, začnu od ledna 2003 stávkovat.
1) Zavést od 1.1.2003 šestnáct platových tříd, v takové podobě, k jaké se zavázala předchozí vláda, a už jednou tento slib nesplnila.
2) Zavést od září roku 2003 kariérní řád, který vláda slibuje už několik let bez jakéhokoliv pokroku.
3) Začít od prosince 2003 vyplácet 14. platy.
4) Nebo jiným způsobem urychleně naplnit 5 let starý slib, že průměrný učitelský plat bude 130% průměrného platu v zemi. (Např. okamžitě převést učitele základních, středních a vysokých škol do nejvyšší platové třídy.)

Kontaktní e-mail nebo jiné spojení: (doplnit)

------------------------------------------------------------------------

Připojte k tomuto e-mailu text výzvy Učitelé, zvedněte hlavu! a zašlete ho zároveň na následující e-mailové adresy:

stavkuj@volny.cz - organizátoři stávky
cmos.skolstvi@cmkos.cz - školské odbory
buzkova@psp.cz - Petra Buzková
@ - zřizovatel vaší školy (musíte zjistit)
------------------------------------------------------------------------

Text výzvy a aktuální informace o vývoji situace najdete na internetové stránce www.volny.cz/stavkuj

------------------------------------------------------------------------

Autorem textu výzvy Učitelé, zvedněte hlavu! je Mgr. Radek Sárközi - učitel na Gymnáziu Praha 9, Špitálská 2, externí redaktor učitelského portálu Česká škola a šéfredaktor vzdělávacích portálů Elektronické učebnice a Česká literatura na Internetu. Telefonické spojení +420 608 165 203 (pouze důležité hovory jako jsou informace pro média, vyjádření podpory atd.)


30.8. ŠKOLSTVÍ: Nazrála doba stávkovat
Radek Sárközi


autor je středoškolský učitel a šéfredaktor portálu Elektronické učebnice (www.volny.cz/eucebnice)

Původně jsem chtěl napsat k začátku školního roku článek s název Budou učitelé stávkovat?, ale po posledním rozhodnutím vlády nabraly události zcela jiný směr a otazník už není na místě. Vláda se totiž na svém zasedání rozhodla, že povodňové škody zaplatí z peněz, které ušetří dalším odkladem rozšíření počtu platových tříd. Učitelé, ale i ostatní státní zaměstnanci tak měsíčně přijdou minimálně o 1.000,- korun!

Den předtím přitom ministři tvrdili, že 20 miliard, které potřebují pro příští rok na obnovu země, co nejspravedlivěji rozdělí mezi všechny občany. Náhlá změna stanoviska ovšem znamená, že povodňové škody budou platit nejchudší lidé v této zemi!

Při tzv. úsporných balíčcích přišli státní zaměstnanci o právě schválené 14. platy. Následně si vláda udělala ze státních zaměstnanců rukojmí, když odsunula zvýšení platových tříd (a tedy fakticky i platů) na začátek roku 2003. A ve chvíli, kdy většina státních zaměstnanců doufala, že konečně přijde vláda, která dostojí svým slibům, odsouvá zvýšení opět, dokonce na neurčito! A to nepočítám frašku s letošním "zvedáním" učitelských platů, kdy ministr školství Zeman nejdříve odsunul zvýšení platů o několik měsíců a následně řada učitelů objevila na výplatních páskách méně peněz než před navýšením! Jak se ukázalo, chyba byla přes různé výmluvy na straně ministerstva, které narychlo vzalo peníze z projektu Internet do škol, kde doteď chybějí…

Jestli vláda potřebuje 20 miliard a chce, aby byly rozloženy na všechny občany rovnoměrně, musí škody financovat z příjmů z privatizace nebo z půjčky. Jiná možnost není. Lze samozřejmě předčasně srovnat spotřební daň na pohonné hmoty, cigarety, alkohol s obvyklou výší daní v Evropské unii, lze v tomto smyslu upravit i daň z přidané hodnoty. Nikdo ale nemůže chtít, aby učitel s nástupním platem 7.000 korun financoval obnovu země částkou převyšující deset tisíc korun! Pokud částku 20 miliard rozpočítáme na všechny obyvatele České republiky, vychází 2.000 korun na jednoho. Odkladem růstu platů ale každý učitel zaplatí minimálně 13.000 korun, každý středoškolský pedagog 26.000 Kč a vysokoškolský dokonce 52.000 korun. Podobně jsou na tom i lékaři a další státní zaměstnanci, mezi kterými je spousta lidí povodněmi přímo postižených. O spravedlivém rozložení tedy nemůže být ani řeč!

Proč to vláda udělala, je jasné. Zatímco zvýšené příjmy z DPH, spotřebních daní a zvýšení daní z příjmu jsou nejisté, odklad zvýšení platů státních zaměstnanců se dá přesně kvantifikovat. A navíc státní zaměstnanci vždy vše trpně snášeli a nikdy se výrazně proti porušování slibů ze strany vlády nepostavili, nyní sklízejí plody své servility. Myslím si, že právě teď nastal čas, říct vládě rozhodné Ne! Vyzývám proto všechny odborové organizace, aby konečně začaly hájit zájmy zaměstnanců a přestaly jít vládě na ruku, jinak bude nutno založit odbory nové, které budou daleko nekompromisnější a tvrdší. Ukazuje se totiž, že stávající představitelé odborů chtějí toto rozhodnutí vlády akceptovat. Ptal se ale někdo z nich zaměstnanců? A ptaly se vládní strany svých voličů? Tak závažné rozhodnutí si skoro říká o referendum nebo nové volby…

Myslím si, že by státní zaměstnanci měli co nejdříve vyhlásit stávkovou pohotovost, a pokud vláda nepřehodnotí svá stanoviska, musejí začít od 2. ledna příštího roku opravdu stávkovat! Měli by se obrátit na železničáře a další profese, aby je v jejich oprávněných požadavcích podpořili a ke stávce se přidali. Ve Francii, zemi s vyspělou demokracií, jsou stávky mnohem častější než u nás, kdy byla poslední významná stávka na konci roku 1989…

Vláda, která není ochotna nebo schopna plnit vlastní sliby, nemá právo vládnout. Proto prosím, abyste v nastávajících komunálních a senátních volbách nevolili žádnou z vládních stran - ČSSD ani Koalici. Jasně totiž prokázali, že nedokážou plnit své sliby ani priority přijaté ve vládním prohlášení!

PORTAL SKOLSTVI


HOME ZVON

DARIUS.CZ

CLANKY JINYCH AUTORU
ARCHIV CLANKU
POLITICKÉ LINKY
HNUTI, STRANY,
INICIATIVY
encyklopedie