ZA JEDNOTU ČESKÉ DEMOKRATICKÉ OPOZICE!

Srdečně Vás zveme na veřejné zasedání ZVONU / DUCHOVNÍ RADY spojené s besedou k projektu Democracy Network ,
Darius Nosreti,
HNUTÍ ZVONhttp://www.darius.cz/zvon
HOME - ZVON

PROGRAM SETKÁNÍ


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZVONU

SPOJENÉ S BESEDOU K PROJEKTU

DEMOCRACY NETWORK
"Síť pro demokracii v ČR a SR"


v pátek, 18.1.02, od 16.00 do 19.00
(včetně přestávek a diskuze, s možností společné večeře od 19.00)

U Pivrnce, Maislova 3, Praha 1, tel: 02 2329404, fax: 02 2321171

Hosté:
Cesta změny, HLAS, přátelé HzPD / MfDD (A/CH/D), KAN, NEZ (jakož i další pozvaní)

Čestnými hosty jsou Josef Zentrich, Pavel Turnovský, Jiřina Šiklová a Tomáš Pfeiffer
PROGRAM:

1. Uvodni slovo (D. Nosreti) a představení se účastníků. Každý může říci, co si od setkání slibuje.

2. Jak dát dohromady síť pro podporu demokracie v ČR (a SR) a vyhnout se úskalí formalit, iluzí, nevědomosti, nezkušenosti. Jak k tomu využít zkušeností a potenciálu v ČR (a SR) - sdružení, hnutí, stran, lidí.
Síť musí být vybavena prvky, které znemožní její manipulaci (a nebo rozpad v případě, že se někteří její členové nedohodnou), musí mít tzv. minimální model zachování funkčnosti.

3. Projekty HZPD, ZVONU a DUCHOVNÍ RADY jako možná řešení

4. Nezávislí demokratičtí aktivisté znovu terčem manipulací, sledování a útoků

5. Budeme mít nějakou normální stranu? Snaha vytipovat stranu/hnutí doporučitelnou/né do voleb NEBO domluvit spolupráci zúčastněných stran a hnutí NEBO popřemýšlet o vytvoření strany nové, "kompromisní"

6. Sněm Zvonu (pokud se ukáže, že bude vhodné, aby ZVON přešel z virtuální podoby do skutečné)

Prosíme o (pokud možno předem připravené) krátké a výstižné příspěvky, pokud možno též v písemné podobě pro ostatní účastníky. Připomínky k setkání a příspěvky (pro setkání nebo s jiným tématem) pro umístění na portále ZVONu nebo pro přeposlání účasníkům našich internetových besed zasílejte E-mailem výhradně na adresu info@darius.cz

FORUM

PRIHLASTE SE DO KONFERENCE ZVONU (VEPSAT E-MAIL)

AGENTURA NIKOLA

ARCHIV BESEDY

HZPD

DALSI DOPORUC. BESEDA

VYROKY DUCHOVNI RADY

JAK DÁL U NÁS DOMA


POZNÁMKY:
Občanské sdružení ZVON vzniká proto, abychom mohli pořádat akce, které budou mít svou jednoznačnou autenticitu a identitu, aby bylo předem zabráněno manipulacím. Zatím se tato jistota opírá jen o několik osob, co je málo. Sám sobě a svým přátelům, navíc jde-li o významné osobnosti, může totiž každý věřit docela snadno. Jde o to vytvořit širší občanské sdružení jehož základním kamenem bude neotřesitelný orgán tzv. DUCHOVNÍ RADA (při občanském sdružení ZVON), která bude mít zpočátku alespoň 10 lidí, kteří si budou veřit navzájem a kterým bude možno věřit jako celku. DUCHOVNÍ RADA, přestože jejím zřizovatelem je ZVON, bude nezávislým orgánem, který se bude vyjadřovat k nejzávažnějším otázkam domácí a světové politiky, vědy, kultury a k základním otázkám života společnosti a v obecném smyslu i každého jednotlivce. Dejte mi pevný bod, a já pohnu vesmírem, řekl moudrý člověk. DUCHOVNÍ RADA by měla být tímto pevným bodem na třasovisku našeho politického a vůbec veřejného života. Měl by to být moudrý orgán s vysokou neformální autoritou, který nám pomůže říci, kdo vlastně jsme (my všichni) a co chceme. Občanské sdružení ZVON a my všichni bychom měli myšlence DUCHOVNÍ RADY pomáhat, i když stojí zdánlivě stranou našich aktuálních politických problémů. Je to myšlenka zosobnění kulturní a duchovní integrity a kontinuity naší vlasti a našeho lidu všech národností. Vstoupili jsme do NATO, chceme vstoupit do EU ale přitom jsme ještě nenašli svou vlastní tvář, neobnovili jsme zdroje své vlastní kulturní tradice a naší zemí mává hrstka podvodníků. Stavíme budovu bez základů, kolos na hliněných nohou, civilizaci bez kultury. Chceme kupovat tryskáče, ale naše školství zkomírá. Budujeme pomýlené tajné služby, sloužící různým samozvancům, ale naši lékaři a zdravotníci pracují za směšné platy. Stavíme velkolepé úřady a naše zemědělství chcípá na úbytě. Praha a velká města vzkvétají a tradiční regiony chudnou. Necháme zločince beztrestně okrádat náš lid o miliardy, a ty pak chybí k tomu, abychom mohli žít důstojně a kulturně. Vybíráme neskutečně vysoké daně, kterými huntujeme naše podnikatele a ekonomiku, a vybrané prostředky neumíme efektivně využívat a přerozdělovat. Podnikatelé, kteří musí pracovat pod tlakem nadměrných daní a v rámci systému, který není dostatečně právně zajištěn a v němž je špatná vymahatelnost práva, v němž jsou si všichni vnějšími podmínkami rovni, ale někteří rovnější, jsou tlačeni k necitlivému přístupu k přírodním a lidským zdrojům, k nemorální snaze urvat za každou cenu a jakýmkoli způsobem co se dá, aby firma nezkrachovala. Efektivita naší práce je nesrovnatelně vyšší než na počátku minulého století, ale životní úroveň a životní styl naší střední vrstvy vyšší není. Kam mizí obrovské prostředky, které náš lid vytváří? Kdo nás okrádá o výsledky naší práce? Je to naše vlastní neschopnost se zastavit, soustředit se a pojmenovat věci pravými jmény. A ukázat na viníky. A ukázat na ty, kterým věříme. ODS ani ČSSD to v nadcházejících volbách nebudou!

Na této akci musíme otesat základní kámen. Kámen pro činnost našich zastřešujících občanských sdružení, jakými je např. ZVON, a možná i .pro budování nové politické strany resp. pro podporu některé ze stávajících
Bez tohoto kamene vždy bylo a nadále bude všechno v naší občanské společnosti zpochybnitelné a nejisté. Na této akci možná získá náš veřejný život novou autentičnost a pravou identitu
Na této akci budete možná také již seznáměni s těmi, kteří již v minulosti čestný titul člena Duchovni rady stranou veřejné publicity a stranou vlivu mocných a manipulátorů získali

Na této akci Vám žádný profesionální moderátor nebude brát slovo, když budete mít co říci
Na této akci nebude nikdo podstrkovat novinářům jiná stanoviska, než jsou má (jako pořadatele) a kolektivní (na nichž se společně usneseme)
Na této akci nebudete přesvědčováni o tom, že jste chtěli říci něco jiného než jste řekli nebo říci hodlali, a věřím, že alespoň tentokrát někdo odněkud zase neurčí, kdo bude mluvit za mně samého
Na této akci Vás nikdo nebude odsuzovat pro neúmyslné omyly ani chytat za slovo
Nikdo z Vás nebude vyrábět extrémistu ani radikála za Vaši upřímnou snahu pomoci z bídy naší vlasti, tak jako jsem tomu byl svědkem na mnoha dřívějších nejmenovaných akcích

Páteční akce měla být od samého začátku pořádána občanským sdružením ZVON a její autenticita mohla být, přinejmenším z mého pohledu zajištěna. Pro mě nepochopitelným vývojem (přesto, že jsem jedním z hlavních organizátorů) se tak nestalo a musím nyní uvádět věci na pravou míru. Doufám, že již nic nebude stát našim čestným úmyslům v cestě.
Darius Nosreti
-----------------------
DOBRÁ ZPRÁVA PRO VŠECHNY PESIMISTY: NA NAŠEM WEBOVSKÉM PORTÁLU ZVONU SE VŽDY DOZVÍTE, O ČEM UVAŽUJE DUCHOVNÍ RADA, ČLENOVÉ A PŘÍZNIVCI ZVONU. JE TO PRVNÍ ZÁKLAD KOMUNIKACE DEMOKRATICKÉ OPOZICE, KTERÝ DOSUD NESELHAL A NIKDY NEBYL ZMANIPULOVÁN. KDYBYCHOM SE NĚKDY NESEŠLI, KDYBY SE NA NAŠÍCH AKCÍCH STALO COKOLIV, TU NALEZNETE ODPOVĚĎ NA SVÉ OTÁZKY, NEBO SVÉ OTÁZKY MŮŽETE POLOŽIT. NEVĚŘTE TAKÉ ŽÁDNÝM POMLUVÁM, KTERÉ ODPŮRCI SVOBODY O TOMTO PORTÁLU, O ZVONU, O ČLENECH DUCHOVNÍ RADY, ŠÍŘÍ. POŘÁDÁME SVÉ AKCE A SVÉ STRÁNKY JEN A JEN PRO DOBRO OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI. NA NAŠEM VEBU TAKÉ NALEZNETE POTŘEBNÉ POLITICKÉ, SDRUŽENÁŘSKÉ A MEDIÁLNÍ KONTAKTY. MOŽNÁ SE OSVĚDČÍ TAKÉ KONFERENCE, KTEROU JSME POD NÁZVEM zvon ZALOŽILI NA PORTÁLU PANDORA.CZ, ALE TO ZÁLEŽÍ NA VÁS.
www.darius.cz/zvon
info@darius.cz
-----------------------

Na akci jsem zamluvil (na své jméno)
stoly v zadní suterénní místnosti v restauraci "u Pivrnce" v Maiselově ulici
(Staré Město - Josefov; oblíbená základna KAN): Vystoupit na stanici "Staroměstská" (metro trasa A)
a jít Kaprovou ulicí směrem ke Staroměstskému náměstí a pak odbočit vlevo
do Maiselovy - restaurace je po pár krocích na levé straně.
(Pozor, v Soukenické ulici je také hospoda U Pivrnce, ale to je jiná pobočka stejné firmy!)
Zájemci o členství ve ZVONU mohou na místě zaplatit roční členský příspěvek 400 Kč.

Prosím, abyste na naši akci přivedli osobnosti, o kterých se třeba ani moc neví, ale které by svým zájmem či kvalitami dokázali přispět k pozvednutí našeho kulturního a politického života, naší občasnké společnosti. Děkuji všem, kteří svým přátelům pozvánku přepošlou. A naopak, pokud tuto pozvánku náhodou dostane příslušník nějaké ultrapravicové, fašistické, ultralevicové, extrémistické, komunistické organizace nebo člověk, který neuznává parlamentní demokracii, práva národnostních menšin a lidská práva zakotvená v Ústavě a mezinárodních úmluvách, prosím jej, aby zůstal doma.

Věřím, že přes všechny své obavy vykročíme do nového roku správnou nohou. S pozdravem a přáním, aby vám vánoce přinesly boží požehnání a posvěcení a abychom se příští rok mohli všichni lépe věnovat otázkám duchovna, kultury a věcem veřejně prospěšným
Darius NosretiPF!

ZA JEDNOTU ČESKÉ DEMOKRATICKÉ OPOZICE!

Vážení přátelé!
Již před rokem 89 jsem podal 40-stránkový návrh na demokratizaci televize. Dnes jsou stále naše televize zmanipulované.

V roce 89 jsem byl s Vámi na náměstích, ale naše revoluce nám byla ukradena.

Snažil jsem se budovat demokracii v rámci ODU-VPN, ale strana byla zmanipulována agenty a mafiány, podobně jeko její sesterská OF a jejich následnické demokratické strany v Čechách a na Slovensku.

Sháněl jsem podpisy proti rozdělení republiky, ale i naši vlast nám ukradli a rozbili.

Cestou organizovaného zločinu napojeného na mnohé naše nedávné i současné čelní politické a státní představitele byla v Česku i na Slovensku manipulována privatizace, tunelovány banky a záložny, z mnohých fondů, nadací a grantových agentur si mnozí udělali zdroje zisku, okrádány byly a jsou mládežnické, ekologické, charitativní a další organizace, mládež, důchodci i invalidé a nemocní. Tunelovaly se statisíce i z občasnkých sdružení, do kterých my po stokorunách vkládáme.

Snažil jsem se dosáhnout změny v rámci svého angažování se v hnutích ČS Mosty, Politický klub, Impuls99, Děkujeme, odejděte!, Demokratická iniciativa občanů (DIO, kde jsem byl předsedou) i prostřednictvím známého televizního protestu. I tyto aktivity byly většinou zmanipulovány a výsledky jsou hubené.

Nyní musím říci: Neznám stranu, kterou bychom mohli volit, ale musíme jít k volbám a volit alespoň menší zlo, ne tedy ODS a ČSSD, ne však také různé extrémisty.
Musím také říci: Protože neznám způsob, jak zabránit manipulaci kolektivních aktivit a subjektů, ptejte se spíše mne a mých internetových stránek, komu věřit, než organizací, kterých budu kdykoli účasten. Tam se také jako první dozvíte o stranách a kandidátech, které je vhodné podpořit, pokud takové společně nalezneme.

Chcete-li, můžete můj projekt podpořit členstvím v občanském sdružení ZVON nebo účastí na jeho aktivitách nebo zasláním příspěvku na jeho činnost.

Činnost mých webových stránek a jejich politické sekce (zvon) naštěstí není závislá na penězích a až na teoreticky možné krátké výpadky by měly být dostupné vždy. Stejně tak i můj telefon 069/663 4284 a moje E-mailová adresa:

info@darius.cz www.darius.cz/zvon
Základem sítě naší komunikace může být také internetová konference
pod názvem zvon do které se můžete zaregistrovat na serveru www.pandora.cz nebo na stránkách Zvonu www.darius.cz/zvon

Vážení občané, vystupte i Vy ze své anonymity a nebojte se říci, JÁ JSEM AUTENTICKÝ OBČAN, JÁ CHCI BÝT PRAVDIVÝM REPREZENTANTEM SVÝCH SPOLUOBČANŮ. Pokud ke svému politickému vystoupení nenaleznete odvahu, přijdou zástupci jiní, nastrčení. Vstupte masově i do stran již existujících a změňte je k lepšímu. Využívejte důsledně svého voličského práva přestože současné strany ani Vám předkládaní kandidáti na prezidenta, senátory, poslance a zástupce samosprávy nepředstavují většinou Vaši vůli! Stát je nejsnáze manipulován při politické a volební absenci občanů! Zaslané příspěvky zveřejním i na webu.

Startem pro naši spolupráci může být i následující pražská schůzka různých spolupracujících subjektů, k níž Vám zasílám pozvánku. Její pravdivé výsledky a všechno, co bude následovat, naleznete na webových stránkách Zvonu. Tam se také dozvíte o činnosti Duchovní rady, věřím, že v budoucnu nejvyšší morální, neformální autority v této zemi, která je pod záštitou Zvonu utvářena z nejlepších osobností tohoto národa, a která by se měla v zásadních otázkách vyjádřit vždy tehdy, když naše politická scéna selže.

Prosím o rozmnožení tohoto letáku a jeho šíření, i po akci. Děkuji.
S pozdravem Darius Nosreti