IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYB


babče - brambor
babí blisk, babí blysk - orsej jarní
babí bruch - šalvěj lékařská
babí břich - šalvěj lékařská
babí dryják - skočec obecný
babí hněv - jehlice trnitá, janovec
metlatý, lopuch plstnatý
babí jahoda - čípek objímavý
babí kapsa, babí kapsy - kokoška
pastuší tobolka
babí kořen - lopuch větší
BABÍ KVĚT HORNÍ (Bartsia
alpina L.) - bartska, lepnice
babí lesk - pryskyřník prudký
babí listí - jitrocel kopinatý
babí plesk - blatouch bahenní
babí pysk - stračka polní
babí roucho - šalvěj lékařská
babí trn - kustovnice cizí
babí ucho - jitrocel kopinatý (Hruš-
ka), jitrocel větší, šalvěj lékařská
babí uši - jitrocel větší
babí zub - kyčelnice cibulkatá, pod-
bílek šupinatý
babička - sedmikráska chudobka
babík - blatouch bahenní
babka - blatouch bahenní, javor
babyka, jitrocel (obecně)
babka blysk - orsej jarní
babka chmelová - vytrvalý chmelo-
vý kořen
babka vodní - žabník jitrocelový
babky - lopuch plstnatý, ale i název
pro soustavně ořezávané vrby bílé
baborolka - mochyně židovská třešeň
babské ucho - šalvěj lékařská, šalvěj
přeslenitá
babskej dryják - skočec obecný
babský ucho - šalvěj lékařská, šalvěj
přeslenitá
babulinky - bez červený
babulka - bez červený
babuša, babuše, babuška - podběl
léčivý
babyka - javor babyka
bačkorky - oměj šalamounek
bačkory - mochna jarní
bádel - štětka soukenická
badrán - kozlík lékařský
badyán, badyánek - badyáník pravý
BADYÁNÍK PRAVÝ, ANÝZO-
VEC PRAVÝ (Illicium verum
Hook.) - anýz indický, anýz kří-
žovaný, badyán, badyánek, čínský
anýz, hvězdička, hvězdové (hvězdič-
kové) koření, hvězdový (hvězdičkovi-
tý) anýz, hvězdnatý anýz, indiánský
anýz, křížovaný anýz
bahenní brambůrky - malé jedlé
hlízy čistce bahenního
bahenka - kyhanka bažinná, palach
bahnička - palach
bahnitka - kyhanka bažinná
bahnovka - šicha černá
bahulka - skalenka polehlá
bajzy - orobinec úzkolistý
baklažán - lilek jedlý
baksovka - borovice baksovka
baldingerka - chrastice (obecně)
baldrán, baldrián, baldryján -
kozlík lékařský
balaustia, baloustia - květ granáto-
vého jablka (Černý)
balšám - máty (obecně), maří list
obecný
balšám citronový - meduňka lékař-
ská
balšám koňský - máta vodní
balšám peprný - máta peprná
balšám planý - máta vodní
balšám vodní - máta vodní
balšám zahradní - máta peprná,
máta kadeřavá
balšámek - máta vodní
balšán - máta peprná, máta kadeřavá
balšán kadeřavý (kudrnatý) -
máta kadeřavá
balšán zahradní - máta kadeřavá
balšánek - máta vodní
balšinek, balšínek - máta kadeřavá,
máta vonná
balvoko - blatouch bahenní
balzám, balzama - pryskyřice (teku-
tý rostlinný výměšek)
balzám kanadský - jedle balzámová
balzám kopaiový - kopaiva lékařská
balzám kyperský - řečík terebintový
(pistácie terebintová)
balzám modřínový - benátský ter-
pentýn (viz)
balzám peruánský - vonodřev bal-
zámový Pereirův
balzám terebintový - pryskyřice
z různých druhů borovic
balzám terpentýnový - pryskyřice
z různých druhů borovic a modřínů
balzám toluánský - vonodřev balzá-
mový pravý
balzaminta, balzamita - balšámy,
maří list obecný, máty (obecně)
balzamodedron - myrhovník pravý
balzamovník, balzamovník myrho-
vý - myrhovník pravý
bambuli, bambulík - brambořík
evropský
bambulky - blatouch bahenní
bambulník - brambořík evropský
bambusek - rdesno sachalinské
bamia - ibišek jedlý
banánová vlákna - viz manila (aba-
ka)
BANÁNOVNÍK OVOCNÝ (Musa
sapientium L.) - banány, baná-
novník pěstovaný (kolektivní druh),
banány ovocné, figo
banánovník pěstovaný - banánov-
ník ovocný
BANÁNOVNÍK RAJSKÝ (Musa
paradisiaca L.) - banány, banány
bramborové (škrob, mouka), banány
zeleninové, bylina indiánská, indián-
ské fíky, pisang, plantejns, plantýn,
rajské fíky
banány - banánovník rajský, baná-
novník ovocný
banány ovocné - banánovník ovocný
banány zeleninové - banány rajské
bandor, bandora - brambor
bandur, bandura - brambor
bang - konopě indická
banksovka - borovice Banksova
bankyta - tušalaj obecný (kalina
tušalaj)
bano - vřesovec pleťový
banyán - fíkovník bengálský
BAPTISIE (Baptisia tinctoria) -
divoké indigo
baraní nožky - samorostlík klasnatý
baraní rožky - samorostlík klasnatý
barbarbule - tužebník jilmový
barbera - barborka obecná
barbora - barborka obecná
barborka drobná - hulevník mnoho-
dílný
BARBORKA OBECNÁ (Barba-
rea vulgaris R.Br.) - barbera,
barbora, kozí vemeno, svaté Barbory
zelí
barborky - na sv. Barboru uříznuté
a na Štědrý den rozkvetlé třešňové
větvičky
bardána - lopuch větší
barosma - těhozev březový
barossa - těhozev březový
bartska - babí květ horní
baruška - toten lékařský (krvavec
toten)
barůvka - borůvka
barva kozí - kručinka barvířská
barvenka - barvínek menší (brčál
menší)
barvička - vlaštovičník větší
BARVÍNEK MENŠÍ, BRČÁL
MENŠÍ (Vinca minor L.) -
barvenka, barvínek, brčál, brněj, by-
lina čarodějnická, plamínek, vinka,
všeob, zelenec, zimostráz, zimostráž,
zimozelen, zimozeleň menší
BAŘIČKA BAHENNÍ (Triglochin
palustre L.) - stojatka, trojhrotník
bařinná brusnice - vlochyně bahen-

bašák - tabák virginský, tabák selský
BATÁTOVNÍK JEDLÝ (Batatas
edulis) - batáty, sladké brambory,
viz povijnice jedlá
batáty - batátovník jedlý, povijnice
jedlá
batinka - myší ocásek nejmenší
BAVLNÍK BARBADOSKÝ (Gos-
sypium barbadense L.) - pavlna
bavlnka - topol bavlníkový
bay - pimentovník ostrý
baza - bez černý
bazalice planá - bažanka polní
bazalička, bazalika - bazalka pravá
BAZALKA POSVÁTNÁ (Ocinum
sanctum L.) - tulsí (Indie)
BAZALKA PRAVÁ (Ocinum ba-
silicum L.) - bazalička, bazalika,
bazilika, německý pepř, parfém
lásky, voňavý hřebíček
bazanovec - vrbina penízková
bazičky - bez černý
bazilice - bažanka polní, hluchavka
bílá
bazilika - bazalka pravá
bazilika planá - hluchavka bílá,
bažanka polní
BAŽANKA POLNÍ, ROČNÍ
(Mercurialis annua L.) - bazali-
ce planá, břichočistec, merkuriális,
merkurius, merkuryjál, planá baza-
lice (bazilice, bazilika), psí lebeda,
psoser, štír
bebrník - bedrník obecný, bedrník
větší
bederenček - bedrník obecný
bedernica, bedernice, bederník -
bedrník obecný, bedrník větší
bedrmon, bedrmor - bedrník obec-
ný, bedrník větší
bedrní hlíza - bedrník obecný, bedr-
ník větší
bedrnice - bedrník obecný, bedrník
větší
bedrníček - bedrník obecný, bedrník
větší
bedrníček menší - anýz (bedrník
anýz)
bedrník anýz - viz anýz
bedrník koňský - bedrník větší
bedrník menší - anýz (bedrník
anýz), bedrník obecný, krvavec
menší
BEDRNÍK OBECNÝ (LOMIKA-
MENOVÝ), BEDRNÍK VĚTŠÍ
(Pimpinella saxifraga L., Pim-
pinella major (L). Huds.) -
bebrník, bederenček, bedernica,
bedernice, bederník, bedrmon, bedr-
mor, bedrní hlíza, bedrnice, bedr-
níček, bedrník koňský, bedrovník,
bedřina, bedřinec, berník, bibinela,
bibinelka, bibrník, bidřič, boží fou-
sy, halič, chuť, jednorožec, jestřábí
krev, lomikámen, ochvat, ochvatná
bylina, ochvatná zelina, pimpernela,
pimpinela, sladká zelina, třebníček,
třebník
bedrník vlašský - krvavec toten
(toten lékařský), krvavec menší
bedrovník - bedrník obecný
bedřina, bedřinec - bedrník větší
begonie, begonka - kysala
bejdí - bez chebdí (chebdí obecné)
bejlí panny Marie - ostropestřec
mariánský
bekmer - sirup z plodů morušovníku
bílého
běl - pšenice špalda
beladona, beladonka - rulík zlomocný
bělas - vilín virginský
bělena - blín černý
beliab - blín černý
bělice - vrba bílá
bělmové kořeny - vlaštovičník větší
bělohlav - samorostlík klasnatý
bělohořčice - hořčice bílá
BĚLOLIST (Filago ssp.) - chlupina,
mlynářík, plesnivec
BĚLOMECH SIVÝ (Leucobryum
glaucum Schrp.) - mechové bochní-
čky, polštářky, polštářky mechové
BĚLOTRN KULATOHLAVÝ
(Echinops sphaerocephalus L.) -
bílý trn, ježibaba, ježibaba kulato-
hlavá, římský trn, vlašský trn
bělouch - sasanka hajní
bělounka - snědek chocholičnatý
BĚLOZÁŘKA LILIOVITÁ (An-
thericum liliago L.) - běložárka,
bílá záře, kohátka, pavoučnice,
plotnice, skalní lilie
bělozvonec - rožec polní
běložárka - bělozářka liliovitá
beltrám - bertrám (řebříček bel-
trám), pertrám obecný
benátský terpentýn - gloret,
světlá, pronikavě vonící modřínová
pryskyřice, zv. modřínový balzám
(Terebinthina laricina)
benedykt bílý (žluté květy) -
kuklík městský (obecný)
benedykt červený - kuklík potoční
BENEDYKT LÉKAŘSKÝ, ČU-
BET (Cnicus benedictus L.) -
akarno, bodláček, bodlák hořký,
bodlák požehnaný, čubet, čubet
lékařský, kardobenedykt, kardus be-
nedyktus, kardus požehnaný, knikus,
krasovlásek, ostropes, ostropestřec
vlašský, pcháč požehnaný, planý
bodlák, přímětné koření, přímět-
ník, přímětník lékařský, přímoutník,
vlašský přímětník (Černý), zaječí
oko
benedykt lékařský - benedykt čubet
benedykt vodní - kuklík potoční
benedyktový kořen - kuklík měst-
ský
bengálské konopí - jutovník tobol-
katý
benzoe - ambroň východní, sturač
benzoový (viz), pravá pryskyřice
benzoe siamské - sturač benzoový
benzoová pryskyřice, benzovník -
ambroň východní, sturač benzoo-
vý (viz), pravá pryskyřice, viz
bezoárová pryskyřice
bér - bér vlašský, bér zelený
bér planý - ježatka obecná
BÉR PŘESLENATÝ (Setaria
verticillata R.) - klásečky
BÉR VLAŠSKÝ (Setaria italica
L.) - bér, bérové jáhly, brové
jáhly, čumiza, gomi, mohár, muhar,
mučec, proso paličkové, vlašské
proso
BÉR ZELENÝ (Setaria viridis
(L.) Beauv.) - bér (travina)
beraní jazyk - jitrocel (obecně),
kopytník evropský
beraní hlava - cizrna obecná
beraní nožky - samorostlík klasnatý
beraní ocas (ocásek) - jitrocel
kopinatý, merlík bílý (smrdutý),
merlík všedobr, rdesno hadí kořen
beraní rožky - samorostlík klasnatý
beránky - štírovec růžkatý
berberka - dřištál obecný
bereza - bříza bělokorá
bergámie, bergamota - citron ber-
gamot
BERLA ÚZKOLISTÁ (Berula
angustifolia Koch.) - dumbirec
berník - bedrník obecný
bérové jáhly - jáhly z beru vlašského
berštan, berštrant - břečťan obecný
bertolie, bertoletie - juvie ztepilá
bertrám - pelyněk estragonový, per-
trám obecný, rmen řimbabový
(Hruška), řebříček bertrámový
BERTRÁM, ŘEBŘÍČEK BERT-
RÁM (Achillea ptarmica L.) -
beltrám, kejchavičná bylina, kolo-
toč, myší chvost, peltram, persán,
peršánek, pertram, ptarmika, ptar-
nika, rmen řimbabový, trahok, zubní
bylina, viz řebříček bertrám!
běta suchá - kokoška pastuší tobolka
betašná bylina - kokoška pastuší
tobolka
betel - viz arekový ořech
betonička - bříza bělokorá
betonie - bukvice lékařská
betonika, betonika lékařská -
bukvice lékařská, čistec lékařský
betouška - bříza bělokorá
bětuška - kokoška pastuší tobolka
bez - šeřík obecný
bez bílý - bez černý
BEZ ČERNÝ
(Sambucus nigra L.) - baza, ba-
zičky, beza, bez domácí, bezinky,
bez psí, bez smradlavý, bezoví,
bezový květ, bílý bez, bzí, bzina,
bzinčí, bzinky, černá bzinka, hab-
zina, habžina, hulák, hular, hural,
chebst, chebz, jidášovy uši (drobné
houbičky na kůře bezu černého),
kašička, kozíček, kobzinky, kozičky,
psí víno léčivé, psounský bez, pukač,
smradinka, smradinky, smradlavej
bez, smradlavka, zebrový květ
bez červený - bez hroznatý
bez domácí - bez černý
bez horní - bez hroznatý (červený)
BEZ HROZNATÝ, ČERVENÝ
(Sambucus racemosa L.) - ba-
bulinky, babulka, bez červený, bez
horní, bez lesní, bezinka s červenými
jahódkami, bezinky červené
BEZ CHEBDÍ, CHEBDÍ OBEC-
NÉ (Sambucus ebulus L.) -
bejdí, bez zemský, hebd, hebdí,
chbedí, chbez, chbez planý, chbeza,
chebd, chebdí obecné (viz!), chebzin-
ky, chobzda, kbedí, kebdí, planý bez,
planý chebz, zemský bez
bez lesní - bez hroznatý (červený)
bez planý - bez chebdí (chebdí
obecné)
bez podzemní - samorostlík klasnatý
bez podzemský - samorostlík klas-
natý
bez polní - samorostlík klasnatý
bez psí - bez černý
bez psounský - bez černý
bez smradlavý - bez černý
bez svatojánský - šeřík obecný
bez španělský - šeřík obecný
bez vlašský - šeřík obecný
bez zemský - bez chebdí (chebdí
obecné)
beza - bez černý
bezinka černá - bez černý
bezinka s červenými jahódkami -
bez hroznatý
bezinky - bez černý
bezinky červené - bez hroznatý
bezkolenec - bezkolenec modrý, di-
plachne pozdní
BEZKOLENEC MODRÝ (Moli-
nia coerulea Moench.) - bez-
uzlice, kloubnatěnka, kloubnatička,
molinie, smrděnka, smrdí
bezlist - přeslička rolní
BEZOÁROVÁ (BENZOOVÁ)
PRYSKYŘICE (Benzoi gum-
mi) - léčivá pryskyřice, pravá
pryskyřice, voňavé kadidlo, viz
sturač benzoový
bezoáry - původně hovězí žlučové
a žaludeční kameny, později perský
název léků proti jedům
bezosetka - skřípinec nitkovitý
bezostrožka - tořič
bezová duše - dřeň bezu černého
bezoví - bez černý
bezovka - bolcovitka bezová
bezový květ- bez černý
bezuzlice - bezkolenec modrý
bibinelka - bedrník obecný
biblická lilie - řebčík královský
bibolenka - sněženka jarní
bibonka - sněženka jarní
bibrník - bedrník obecný
bič boží - řepík lékařský
bičok - břečťan obecný
bída - kokoška pastuší tobolka, osívka
jarní
bídačka - osívka jarní
bidřič - bedrník obecný, bedrník větší
bielohlav - samorostlík klasnatý
bigardie - citrus bigardie, citroník
bigardie
bijou - pryskyřice z kůry modřínu
opadavého
BIKA LADNÍ (Luzula campestris
Lam. et DC.) - bubáčky, chléb
svatojánský, chlupaňa, kocouří dráp-
ky, komeníček, kominíčky, koníčky,
svatojánský chléb, zajíček
bílá bukvice - petrklíč (prvosenka
jarní)
bílá buřina - jablečník obecný
bílá josefská hůl - lilie bílá
bílá josefská lilie - lilie bílá
bílá kakuška - orlíček planý
bílá lesní réva - plamének plotní
bílá pohanina - sasanka hajní
bílá řepa - vodnice
bílá taška - leknín bílý
bílá vodní lilie - leknín bílý
bílá vodní růže - leknín bílý
bílá záře - bělozářka liliovitá
bílé kvítko - sedmikráska chudobka
bílé kadidlo - cedr libanonský
bílé lekno - leknín bílý
bílé lilium - lilie bílá
bílé syrečky - kalina planá
bílé trní - dřišťál obecný
bílé vodní lilium - leknín bílý
BÍLOJETEL PĚTILISTÝ (Do-
rycnium pentaphyllum Scop.) -
podětel
bílý bez - pustoryl obecný
bílý elebor - kýchavice bílá
bílý jasmín - pustoryl obecný
bílý kořen - třemdava bílá
bílý koukol - knotovka bílá
bílý lotos - leknín lotosový
bílý olej - pistáciový olej
bílý stulík, bílý štulík - leknín bílý
bílý trn - bělotrn kulatohlavý
bimbonka, binbonka - konvalinka
vonná, sněženka jarní
bindas - jelení jazyk
biser, biserka - kokořík lékařský,
konvalinka vonná, sněženka jarní
bisernice - kociánek dvoudomý
biserosímě - kamejka lékařská
biskupská čepice - tykev obecná
(patison)
biskupské čepičky - červenooranžo-
vé plody brslenu evropského
BISMUT (Bismuth) - vismut, viz-
mut
bistorta - rdesno hadí kořen
blahočet - araukarie ztepilá
BLAHOVIČNÍK KULATOPLO-
DÝ (Eucalyptus globulus L.)
- eukalypt, eukalyptové dřevo,
eukalyptový strom, eukalyptus,
eukalyptus kulatoplodý, sladká
mana, železné dřevo
blakota - bolehlav blamatý
blán - blín černý
blatka - borovice horní
blatnice - klikva bahenní
BLATNICE HORSKÁ (Scheuch-
zeria palustris L.) - hrouznice,
hrůznice
BLATOUCH BAHENNÍ (Caltha
palustris L.) - babí plesk, babík,
babka, balvoko, bambulky, blatuch,
blatucha, blatucha bahenní, bla-
ťouch, blejskavé (blýskavé) kvítí,
blisk, boleočko, bukač, červilák, hoř-
ký lupen, chcípalka, kačenky, koňské
kopyto menší, koňské kopyto vodní,
májové kvítí, máselka, máselničky,
máselník, másleničky, máslenka,
masloch, máslový květ, mazanec,
mazaneček, měsíček, měsíček luční,
potočník, randličí, rendličí, růžička
žlutá, tolita žlutá, vajčák, vaječník,
volí oko, volové oko, volovečko, vol-
ské oko, vraní oko, záhruška, zaruš,
zaruží, zaružík, zlatý květ, žaruš,
žáruží, žaružina, žloutníček, žlout-
víček, žlutá tolita, žluťák, žluťák
větší
blaťouch - blatouch bahenní
blatovka - borovice horní
blatuch, blatucha - blatouch bahen-

blatucha bahenní - blatouch bahen-

blázen - podénka virginská
blázinec - aron blamatý
blázníček, blázníček čertův - rulík
zlomocný
bláznivá konopě - konopě setá
bláznivá třešnička - rulík zlomocný
bláznivec - aron skvrnitý
bláznivý lilek - rulík zlomocný
BLEDULE JARNÍ (Leucoium
vernum L.) - blednivka
blednivka - bledule jarní
blehijač - modřenec tenkokvětý
blechavec - rdesno blešník
blejskavá - hořčice polní, ohnice rolní
(ředkev ohnice)
blejskavé kvítí - blatouch bahenní,
orsej jarní, pryskyřníky (obecně)
blejskavice - hořčice polní, ředkev
ohnice
blejn, blejno - blín černý
blekot - blín černý, tetlucha obecná
blén - blín černý
blenice - javor (obecně)
blenka - javor (obecně)
bleskosvod - jasan ztepilý
bleší máta - máta polej
blešivec - ploštíček hroznovitý (smr-
dutý)
blešník - jitrocel blešník, rdesno
blešník, stračka vysoká, štěničník
okoličnatý
BLEŠNÍK OBECNÝ (Pulicaria
vulgaris L.) - blešnivec, chmelík,
zlatý traňk prostřední
BLEŠNÍK ÚPLAVIČNÝ (Pulica-
ria dysentherica L.) - blešnivec,
zlatý traňk prostřední
blešnivec - blešník obecný, blešník
úplavičný
BLÍN ČERNÝ (Hyoscyamus niger
L.) - belian, bělena, blán, blejn,
blejno, blekot, blén, blín černý,
blina, blýn, bolehlav (bolehlav
blamatý je jiná bylina), bylina
čertova, bylina Jasoňova, bylina
výměnkářů, černý mák, ďáblovo
oko, furgácie, horký blen, kapří
huba, kapří květ, koření blínové,
lulík, lulka, makovec, ospalá bylina,
smradlavec, spánek, svinní bob,
svinní bob arkadský, svinské zelí,
šaly, telian, temjan, žbánečky
blina - blín černý
blinka - brusnice vlochyně
blisk - blatouch bahenní
blít - hrubozel
blít uherský, blít veliký - laskavec
ocasatý
blivačka - přeslička rolní
blivanky, blivánky - společný ná-
zev pro bobule bezinek, brusinek,
vlochyně bahenní a klikvy, někdy
i borůvek
blošinec - samorostlík klasnatý
bloudí - petrklíč (prvosenka jarní)
blúd - komonice lékařská
bludí - petrklíč (prvosenka jarní)
bluma - slivoň bluma
bluma kulatá - ryngle (kulaté plody
slivoně blumy)
bluma podlouhlá - slivoň bluma
(podlouhlý tvar)
blumka - bluma (slivoň bluma)
blušť - břečťan obecný (popínavý)
bluva - krušina olšová
blýn, blýn černý - blín černý
blysk - blatouch bahenní
blyskáč, blyskáček - orsej jarní,
pryskyřník prudký
blýskavé kvítí - blatouch bahenní,
orsej jarní, pryskyřník prudký
blyštěk - pryskyřník prudký
blyštok - orsej jarní, pryskyřník
prudký
bob - fazol obecný
bob vlčí - viz vlčí bob
bobál - brambor
bobek - vavřín obecný
bobková růže - oleandr pravý
bobková slíva - bobkovišeň lékařská
bobková vrba - bobkovišeň lékařská
bobkovice - oleandr pravý
BOBKOVIŠEŇ LÉKAŘSKÁ
(Laurocerasus off. Roem.) -
bobková slíva, bobková vrba
bobkovnice, bobkovnice vrbolistá
- oleandr bobkovnice
bobkový list - vavřín obecný
bobolusek, bobolusk - rozrazil
potoční
boborelka, boborolka - mochyně
židovská třešeň
bobovník - rozrazil potoční
bobrek - vachta třílistá
bobrostroj - bobrovina
BOBROVINA (Castoreum) - bob-
rostroj, bobrový stroj, bobří stroj
(výměšek z váčků u pohlavního
ústrojí bobra)
bobrový stroj - bobrovina
bobřek - vachta třílistá
bobří stroj - bobrovina
boby sv. Ignáce - kulčiba hořká
(semena)
bodavá palma - cesmína ostrolistá
bodec - plod kakostu
bodláček - benedykt lékařský, máčka
polní
bodlák - kotvice obecná, lupuch
větší, pcháč oset (pcháč rolní), řepeň
obecná
bodlák hořký - benedykt čubet
bodlák mariánský - ostropestřec
mariánský
bodlák Marie - ostropestřec marián-
ský
bodlák ostrý - ostropestřec marián-
ský
bodlák pestrý - ostropestřec mari-
ánský
bodlák planý - pupava bezlodyžná
bodlák požehnaný - benedykt čubet
bodlák stříbrný - pupava bezlodyž-

bodlák sviňský - světlice barvířská
bodlákové jablko - durman obecný
bodlavá palma - cesmína ostrolistá
bodlavé jablko - durman obecný
bodlavý ježek - durman obecný
bohínek - bojínek luční bojtorján
bochánky, bochníčky - kalina pla-
ná, tvrdky slézu okrouhlolistého
(přehlíženého), tvrdky slézů obecně
bojín - bojínek luční
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pra-
tense L.) - bohínek, bojín, chcá-
pek, ocásek, pasník, pásník, timotěj-
ka, timotka, timotovka, týmol
bokožnice - potměchuť popínavá
bokřek - vachta třílistá
bolák - vlaštovičník větší
bolaráz - jalovec obecný
BOLCOVITKA BEZOVÁ (Hir-
neola auricula-judea Berk.) -
bezovka, Jidášovo ucho (drobná
houbička na kůře bezu černého)
boldo - boldovník vonný
BOLDOVNÍK VONNÝ (Peumus
boldus Molina) - boldo (listy)
bolehlav - blín černý, bolehlav bla-
matý
BOLEHLAV BLAMATÝ, PLA-
MATÝ (Conium maculatum
L.) - blakota, bolehlav kropenatý,
bolehlav skvrnitý, gyr, kozí petr-
žel, matonoha, mátožník, motožník,
mrkvoun, myší kmín, rozpuk, srní
veška, svimboška, sviní veška, sviní
vši, sviňská veš, štěklec, všivák,
všivec (VŠIVEC BAHENNÍ (Pedi-
cularis palustris) je jiná rostlina)
bolehlav kropenatý - bolehlav bla-
matý
bolehlav skvrnitý - bolehlav blama-

bolehlava - sasanka hajní
boleočko - blatouch bahenní, upolín
evropský
boleráz - jalovec obecný
bolhoj - úročník bolhoj (lékařský)
bolíočko - blatouch bahenní, upolín
evropský
bolšán - bolševník obecný
bolševik - bolševník obecný
BOLŠEVNÍK OBECNÝ, BOL-
ŠEVNÍK VELKOLEPÝ, OB-
ROVSKÝ (Heracleum sphondy-
lium L., Heracleum giganteum)
- andělička, bolšán, bolševik, bršť,
kmín sviňský, nedvědí paznecht,
stalin, svinní vešky, zelený vetřelec,
nebezpečí z Kavkazu
BOMBAJSKÉ KONOPÍ (Hibis-
cus cannabinus L.) - jávská juta,
kenaf, konopí gambo
bor - borovice lesní, jalovec obecný
borač - brutnák lékařský
borágo - brutnák lékařský
borák - brutnák lékařský
borčí - borovice lesní
borec - borovice lesní
boreč, borič - brutnák lékařský
borka - vrchní kůra dřevin
borneol - pětikřídlatec vonný
borovča - jalovec obecný
borovec - jalovec obecný
BOROVICE BANKSOVKA (Pi-
nus Banksiana Landb.) - bank-
sovka
BOROVICE HORNÍ (Pinus mon-
tana Mill.) - blatka, blatovka,
kleč, kosačka, kosodřevina, krakvičí
BOROVICE KLEČ (Pinus mugo
Turra.) - kleč, kosodřevina
BOROVICE LESNÍ
(Pinus silvestris L.) - bor, borčí
(mladé boroví), borec, chvoj, chvůj,
chvůje, lesní vlna (vymáčené jehličí),
německý terpentýn, sosna, špendličí
BOROVICE LIMBA (Pinus cem-
bra L.) - cilbestřice, limba, limbo-
ra, pina
BOROVICE PINIE (Pinus pinea)
- opičí hádanka, pinie skalní,
pinioly, piniolky, piniové oříšky,
piňoly, piňolky, piňos (semena)
BOROVICE SIBIŘSKÁ (Pinus
sibirica) - kedrové oříšky, sibiřská
limba
BOROVICE VEJMUTOVKA
(Pinus strobus L.) - vejmutovka
borovička - jalovec obecný (jalovcová
pálenka)
borovička malá - zběhovec yva
borovička průtahová - jalovec obec-
ný (pálenka)
borovka - borůvka, jalovec obecný
borůvčí - borůvka
BORŮVKA, BRUSNICE BO-
RŮVKA (Vaccinium myrtillus
L.) - barůvka, borovka, borovčí,
borůvčí, borůvka černá, borůvnice,
černá jahoda, černé jahody, černi-
ce, čičeretka, čičerjetky, čičeřetka,
čičoretka, čičurátka, čučoretka, hafe-
ra, hafery, jahůdka myrtová, jeřábí
rostlina, myrtové jahody, myrtovka,
myrovka, myrovky, rostlinný inzulin,
žáví, žavka, žoráví
borůvka americká - borůvkovník
borůvka černá - borůvka (brusnice
borůvka)
borůvka červená - brusinka (brusni-
ce brusinka)
borůvka kanadská - borůvkovník
borůvnice - borůvka
BORŮVKOVNÍK (Gaylussacia
ssp. H.B.K.) - borůvka americká,
borůvka kanadská
borynka - zběhovec yva
boryt - brutnák lékařský
BORYT BARVÍŘSKÝ (Isatis
tinctoria L.) - indigo německé,
indigi nepravé, rét, rýt obecný, uřet,
vajt, veyt
bosakýr - starček hajní
botečky - stračka ostrožka, stračka
polní
botečky panny Marie - čičorka
(čičorečka) pestrá
bouchavec, bouchaveček - drnavec
obecný
bouchoř, bouchoře - chorobou zne-
tvořené plody švestek, slív
bouřka - druh rozrazilů
boza - nakysle chutnající nápoj
z prosných obilek
božcová bylina - maceška polní
božcové koření - mařinka vonná
božec - mařinka vonná
boží byt - ambrózie pelyňkolistá
boží dar - vlaštovičník větší
boží dřevce, boží dřevec - pelyněk
brotan
boží fousky - koniklec luční
boží fousy - bedrník obecný
boží koláčky - sléz lesní
boží koření - prha arnika (prha
chlumní)
boží láska - smil písečný
boží list - vlaštovičník větší
boží milost - kakost smrdutý, vlašto-
vičník větší
boží nohavičky - stračka ostrožka,
stračka polní
boží tráva - světlík lékařský
boží žalud - kaštan jedlý
božská pomoc - česnek setý
brabor - kyčelnice devítilistá
bračtan - břečťan obecný
brada Aronova - aron skvrnatý
brada Duronova - aron skvrnatý
brada kozí - kručinka barvířská,
smilka tuhá
brada židovská - aron skvrnatý
bradáč - bradáček
BRADÁČEK (Listera sp.) - bra-
dáč, dvojačky, dvoják, dvojlístek,
listerka, protáhlička
bradavice - vraní oko čtyřlisté
bradavičné koření - maceška polní
trojbarevná, měsíček zahradní,
vlaštovičník větší
bradavičník - květel obecný (lnice
květel), pryšec chvojka, vlaštovičník
větší
bradavník - světlík lékařský
bradka kozí - stračka polní
brak - jeřáb břek
brambola, brambole - brambor
BRAMBOR, LILEK BRAMBOR
(Solanum tuberosum L.) - bab-
če, bandor, bandora, bandur, ban-
dura, bobál, brambola, brambole,
brambora, brambour, brambur, bra-
nibory, erteplata, erteple, jablouška,
kartofly, kobzal, kobzol, kobzo-
le, krampol, krampole, krumpír,
krumple, lilek bobál, lilek hlíznatý,
santaburák, santák, švábka, zemák,
zemčátka, zemče, zemčeta, zemňák,
zemňáky, zemně, zemníky, zemojab-
líčka, zemské jablko, žampák
brambor japonský - čistec přímý
(hlíznatý)
bramborník - brambořík evropský
brambory jeruzalemské - slunečni-
ce topinambura
brambory sladké - batátovník jedlý,
povijnice jedlá
brambory židovské - slunečnice
hlíznatá (topinambur)
BRAMBOŘÍK EVROPSKÝ,
OBECNÝ, MENŠÍ, BRAM-
BOŘÍK PERSKÝ (Cyclamen
europ. L., Cyclamen persicum)
- alpská fiala, bambuli, bambulík,
bambulník, bramborník, cykláma,
cyklámen, cyklamina, fajočky, chleb-
ník, hvězdové syrčíky, knězové
syrčíky, kružnice, pantoflíčky, psí
zub, sviňské zelí, sviňský chléb, svin-
ský chlebík, svinský ořech (vořech),
trávožina, tvarožina, zemče, zemská
řepa, zemské jablko, zemský chléb,
zemský ořech, zemský sejr
brambour, brambur - brambor
brambůrky bahenní - čistec bahen-

branibory - brambory
brantovní zelina - durman obecný
brátnička - vratič obecný (kopretina
vratič)
braza - nakysle chutnající nápoj
z prosných obilek
brčál - barvínek menší, břečťan
obecný, rdest vzplývavý (plovoucí)
BRČÁL MENŠÍ, BARVÍNEK
MENŠÍ (Vinca minor) - barven-
ka, barvínek, brčál, brněj, bylina
čarodějnická, plamínek, vinka, vše-
ob, zelenec, zimostráz, zimostráž,
zimozelen, zimozeleň menší
brejlovec - dvojštítek obecný
brek - javor (obecně)
brest - jilm polní
brin - jalovec obecný (Slezsko), mod-
řín opadavý
brněj - barvínek menší
broc - mařena barvířská
BROKOLICE (Brassica oleracea
var. botrytis L.) - prokolice
BROSKVOŇ OBECNÁ (Persica
vulgaris Mill.) - břeskev, nekta-
rinky (plody s hladkou slupkou)
brotan, brotánek - pelyněk brotan
brotaň, brotanová zelina - pelyněk
brotan
brotev - mařena barvířská
brové jáhly - bér vlašský
brown - čistý vodný roztok alkaloidu
morfinového typu
BRSLEN EVROPSKÝ (Euony-
mus europaea L.) - biskupské
čepičky, brsník, brsnil, bršlen, brz-
len, bylina (zelina) kněžská, císařské
čepičky (červenooranžové plody),
farářské čepičky, gerhart, gerhátek,
hastrmanní čepičky, jezuitské čepič-
ky, kanovnické čepičky, kanovnické
kloboučky, kerhát, kerhátek, kňazo-
vé kloboučky, kněží múď, kněžské
čepičky, kněžské granátky, kněžské
kvadrátky, kněžovo moudí, koláčky,
kvadrátka, kvadrátky, mutka, pa-
náčkova koruna, panáčkovy čepičky,
pánovy čepičky, paterkovy čepičky,
popovo moudí, skrušinka
brsník, brsnil - brslen evropský
bršlen - brslen evropský
bršlice - bršlice kozí noha, tetlucha
obecná
BRŠLICE KOZÍ NOHA, BRŠ-
LICE OBECNÁ (Aegopodium
podagria L.) - bylina podágrová,
heř, husí noha, jarous, jarús, jericho,
karhátek, kerhát, kerhátek, kerhart,
kozí list, kozí noha (viz kozí no-
ha obecná - stejná bylina, stejná
synonyma)
bršť - bolševník obecný
BRUKEV ČÍNSKÁ (Brassica
cinensis L.) - čínské zelí
BRUKEV POLNÍ (Brassica ra-
pa L.) - kapusta polní, odrůdy:
vodnice (okrouhlice) a olejnice
brukev řepák - vodnice
BRUKEV SÍTINOVÁ (Brassica
juncea (L.) Čerň.) - sareptská
hořčice
BRUKEV ZELNÁ (Brassica ole-
racea L.) - hlavatice, hlávkové
zelí, zelí, zelíčko
brukvorec - vachta třílistá
brunátná fiola - stračka ostrožka
brunátné lilium - kosatec německý
brunátný mečík - kosatec německý
brunela - černohlávek (obecně)
bruselské zelí - kapusta růžičková
BRUSINKA, BRUSNICE BRU-
SINKA (Vaccinium vitis idaea
L.) - brusinky červené, bruslinka,
brusnice, červená borůvka, kalina,
kalinka, kyhančí, kyhanka, kyselin-
ka, kyselinky
brusinka mechová - klikva bahenní
bruslinka - brusinka
brusnice bažinná - vlochyně bahen-
ní (brusnice vlochyně)
brusnice borůvka - borůvka
brusnice brusinka - brusinka
BRUSNICE VLOCHYNĚ (Vacci-
nium uliginosum L.) - blinka,
blivanky, brusnice bažinná, lochyně,
mechynka, opilka, šálenka, vlochu-
ně, vlochyně, viz vlochyně bahenní
(stejná bylina, stejná synonyma)
brusonécie - papírovník čínský
brustvorec - puškvorec obecný
bruškvorec - puškvorec obecný
BRUTNÁK OBECNÝ, LÉKAŘ-
SKÝ (Borrago offic. L.) - borač,
borágo, borák, boreč, borič, boryt,
burák, bureč, bureš, okurkové zelí,
radost srdce, volový jazyk, volový
jazyk obecný, volský jazyk
brzlen - brslen evropský
břasa - vřes obecný
břečťák - břečťan obecný
BŘEČŤAN OBECNÝ, POPÍNA-
VÝ (Hedera helix L.) - berštan,
beštrant, bičok, blušť, braštan,
brčál, břečťák, břeščan, dřevolez,
efaj, efajl, efej, epfajl, epich, eťaj,
horní krušpán, líček, ličok, pořečťan,
točík, zimolez, zimozeleň, zimozolín,
zizoleň, zimzelen
břečťan zemský - popenec břečťano-
vitý (obecný)
bředy - zběhovec yva
břek - javor (obecně), jeřáb břek
břekyně - jeřáb břek
břem - modřín evropský
břes, břesčál, břesčák - vřes obecný
břesk - vrba (obecně), vřes obecný
břeskev - broskev (broskvoň obecná)
břesková bylina - rdesno peprné
břest - jilm (obecně)
břeščan - břečťan obecný
břešťan - břečťan obecný
březa - bříza bělokorá
březička, březina - bříza bělokorá
březka - bříza bělokorá
březnový květ - hyacint (i jiné jarní
květy)
březová pryskyřice - březový kafr
(betulin)
březový kafr - březová pryskyřice
březový nádor - čaga (druh choro-
še), rezavec šikmý
BŘEZULE BALZÁMOVÁ (Bur-
sera simaruba (L.) Sarg.) -
kopál, kopálový strom, kurbaryl,
pryskyřice kopálová
břežněnka, břežnička - pobřežnice
obecná
břichočistec - bažanka roční
břím, břín - modřín opadavý (lidově
i smrk)
břínka - chvojka klášterní
BŘÍZA BĚLOKORÁ
(Betula pendula Roth.) - bereza,
betonička, betouška, březka, břest,
březa, březička, březina, bříza bílá,
bříza bradavičnatá, břízka, bukvice
brutnatá, bukvice černá, deruzda,
panenka
bříza bílá - bříza bělokorá
bříza bradavičnatá - bříza bělokorá
BŘÍZA TRPASLIČÍ (Betula nana
L.) - jerník, slanec
břízka - bříza bělokorá
bubáčky - bika ladní
bublénky, bublény - duběnky (viz)
bublina - silenka nadmutá, úpolín
evropský
bublinatka - chaluha bublinatá
BUBLINATKA OBECNÁ (Utri-
cularia vulgaris L.) - masožravka
bublinka, bublinky - silenka nad-
mutá, úpolín evropský
bublínky - duběnky (viz)
bučina - porost buků (fageta)
bučina nahá - bučina bez podrostu
Budhova ruka - citrus cedrát
budič smíchu - hašiš (viz)
budra - popenec břečťanovitý (obec-
ný)
bufo - jed z kožních žláz ropuchy
(Bufo rana)
bugačka - durman obecný
buglossa, bugloza - hadinec volský
jazyk, pilát lékařský
buchan, buchan čubek - pcháč
oset, pcháč rolní
bucharský jetel - komonice lékařská
(bílá)
buchtičky - kalina planá
bujačina, bujačka, bujačník -
durman obecný
BUJARNÍK JOHIMBE (Pau-
sinystalia yohimba Pierre) -
johimba, johimbe, johimbin
bujice - jahodník vyšší
BUK LESNÍ (Fagus silvatica L.)
- bučina, bukvice, bukyně, fageta
(porosty buků), Žižkův palcát
(plody)
bukač - blatouch bahenní
bukačník - durman obecný
bukavec ženskej - hlaváček jarní
buko, buko (bukko) březové -
routa kapská, těhozev březový
bukové porosty - fageta
bukovec - mák vlčí
bukovice - petrklíč (prvosenka jarní)
bukovinec kapraďovitý - osladičec
doubravní
bukšpán - zimostráz vždyzelený
(obecný)
bukvice - plody buku lesního (bukvi-
ce lékařská je jiná rostlina)
bukvice bílá - petrklíč (prvosenka
jarní)
bukvice brutnatá - bříza bělokorá
bukvice černá - bříza bělokorá
bukvice červená - bukvice lékařská
BUKVICE LÉKAŘSKÁ (Betoni-
ca offic. L., Stachys betonica) -
betonie, betonika, betonika lékařská,
bukvice červená, bukvicová bylina,
bylina hlavní, čistec červený, čistec
lékařský (viz)
bukvice modrá - plicník lékařský
bukvice svatojánská - petrklíč (pr-
vosenka jarní)
bukvicová bylina - bukvice bílá
bukyně - buk lesní
buličí očka, buličí očko, buličí oko
- kopretina bílá, sasanka hajní,
úpolín evropský, volské oko
bulharské datle - cicimek datlový
bulharský jetel - komonice lékařská
bulharský růžový olej - růže syrská
burák - brutnák lékařský, podzemni-
ce olejná, řepa burák, řepa obecná
buráky - podzemnice olejná (nažky)
bureč, bureš - brutnák lékařský
burgundská smůla - terebinta (čiš-
těná borovicová pryskyřice)
burgyně - řepa oecná
burina - řepa obecná
burisony - rýžová zrna nabobtnalá
v oslazené vodě a nafouknutá
rychlým upražením
burka, burkyně - řepa obecná
burské oříšky - podzemnice olejná
(nažky)
buřena, buřeň, buření - název ve
smyslu plevel
buřina - název ve smyslu plevel,
srdečník buřina
BUŘINA (Chaeturus marrubiast-
rum Rchb.) - kočičí chvost (srdeč-
ník buřina je jiná bylina)
buřina bílá, buřina lékařská -
jablečník obecný (Hruška)
buřina srdečník - srdečník lékařský
butr - posed bílý
buxus - zimostráz vždyzelený
býčí krev - jablečník obecný
býčník - kakost smrdutý
bylice - kopretina polní
bylice zlateň - kopretina zlatý květ
bylina Achillova - řebříček obecný
bylina alchymistů - kontryhel obec-

bylina biblová - maří list obecný
bylina božcová - maceška polní,
violka vonná
bylina bradavičná - vlaštovičník
větší
bylina brotánková - pelyněk brotan
bylina břesková - rdesno peprník
bylina bukvicová - bukvice lékařská,
petrklíč (prvosenka jarní)
bylina býková - záraza obecná
(orobaňka)
bylina čarodějnická - barvínek
menší
bylina čerbetová - šalvěj lékařská
bylina čertova - blín černý
bylina červopudná - vratič obecný
(kopretina vratič)
bylina česneková - česnáček obecný
bylina denní - petrklíč (prvosenka
jarní)
bylina deštná, bylina dešťová -
měsíček zahradní
bylina dnavá - petrklíč (prvosenka
jarní)
bylina dnová - petrklíč (prvosenka
jarní)
bylina eunuchů - locika jedovatá
bylina ferulová - čertovo lejno,
ločidlo galbanorodé
bylina geneštová - kručinka barvíř-
ská
bylina gynekologická - kontryhel
obecný
bylina hadí - rozrazil lékařský, vrbi-
na penízková
bylina hedvábná - klejcha mléčící
bylina hlavní - bukvice lékařská
bylina hlízní - hlaváč běložlutý
(bledožlutý, obecný)
bylina holubí - sporýš lékařský
(železník)
bylina hornatá (horní, horská)
- bylina rostoucí na horách nebo
návrších
bylina hořká - zeměžluč okolíkatá
bylina hroznová - merlík hroznový
bylina hroznová mexická - merlík
vonný
bylina hřebíčková - kuklík městský
bylina indiánská - banánovník raj-
ský
bylina Jasoňova - blín černý
bylina jaterní (jatrní) - podléška
jaterník, řepík lékařský, sadec
konopáč
bylina jestřábí - jestřábník chlupá-
ček, jestřábníky (různé druhy)
bylina kapsovitá - kokoška pastuší
tobolka
bylina kaviasová - hlaváč běložlutý
(bledožlutý)
bylina kejchavičná - řebříček bert-
rám
bylina kejlová - průtržník lysý
bylina kněžská - brslen evropský
bylina kočičí - šanta kočičí
bylina královská - šalvěj lékařská,
řepík lékařský
bylina kravská - sadec konopáč,
posed bílý
bylina krevní - vlaštovičník větší
bylina krvavá - vlaštovičník větší,
kokoška pastuší tobolka
bylina lásky - laskavec ocasatý
bylina lepivá (lepkavá) - smolnička
obecná
bylina libá - libavka polehlá
bylina liliová - konvalinka vonná
bylina lítosti - kokoška pastuší
tobolka
bylina louhová - slanobýl obecný
bylina lžiční - zimolez kozí list (kozí
list obecný)
bylina májová - mařinka vonná
(svízel vonný)
bylina matčina - heřmánek pravý,
řebříček obecný
bylina matky Boží - kopretina maří
list, máta peprná (tzv. ženská máta
(Černý)), máta rolní, maří list
obecný
bylina mrtvičná - petrklíč (prvosen-
ka jarní)
bylina muškátová - šalvěj lékařská
bylina oční - vlaštovičník větší
bylina ohnivá - vrbovka malokvětá
bylina ohňová - vrbovka malokvětá
bylina ochvatná - bedrník obecný
bylina ospalá - blín černý
bylina otvírací - skočec obecný
bylina pádů - arnika (prha chlumní)
bylina pakostiční - petrklíč (prvo-
senka jarní)
bylina panenská - heřmánek pravý,
řebříček obecný
bylina panny Marie - kontryhel
obecný
bylina penízková - vrbina penízková
bylina podágrová - bršlice kozí
noha, kozí noha obecná, všedobr
planý (Kamerarius)
bylina poslední pomoci - yzop
lékařský, zemědým lékařský
bylina prašivá - hlaváč běložlutý
bylina prorostlá - mužák prorostlý,
prorostlík srpovitý
bylina proti bolestem břicha -
řebříček obecný
bylina protikřečová - mochna husí
bylina provaznická - konopě setá
bylina psotníková - maceška polní
(violka trojbarevná), violka vonná
bylina pupková - prorostlík okrou-
hlolistý, pupečník asijský, pupečník
obecný, třezalka tečkovaná
bylina ranhojičská - mochna nátrž-
ník, úročník bolhoj
bylina ranní - rozrazil lékařský
bylina routová - routa zahradní
bylina ruinová - vrbovka malokvětá
bylina sedmizámková - nátržník
(mochna nátržník)
bylina sedmižeberná - jitrocel větší
bylina sklenní - drnavec lékařský
(obecný)
bylina sladkohořká - potměchuť
popínavá
bylina slunečná (sluneční) - ros-
natka okrouhlolistá
bylina soukenická - štětka soukenic-

bylina stěničná - drnavec lékařský
bylina sv. Jakuba - starček přímět-
ník
bylina sv. Jana - pelyněk černobýl,
pelyněk pravý, sporýš lékařský
(Kamerarius), třezalka tečkovaná
bylina sv. Kryštofa - pštrosové
péro (druh lesní kapradiny, Černý),
péřovník pštrosí
bylina sv. Petra - čekanka obecná,
čertkus luční, drnavec lékařský,
petrklíč (prvosenka jarní)
bylina sv. Roberta - kakost smrdu-

bylina svatá - netřesk střešní, třezal-
ka tečkovaná
bylina svatojánská - třezalka tečko-
vaná
bylina syřišťová - svízel syřišťový
bylina šlaková (šlakovní) - petrklíč
(prvosenka jarní)
bylina trojice, bylina trojící -
maceška polní (violka trojbarevná)
bylina trojičná - maceška polní
(violka trojbarevná)
bylina uhlířská - rozrazil lékařský
bylina ušlechtilá - šalvěj lékařská
bylina ušní - netřesk střešní
bylina valchařská - štětka obecná,
štětka zahradní
bylina včelí - komonice lékařská
bylina větrná - koniklec luční, máta
peprná, sasanka hajní
bylina větrová - koniklec luční, máta
peprná, sasanka hajní
bylina vítězná - devětsil lékařský,
podběl léčivý
bylina vlaštovčí - tolita lékařská
bylina vředová - pískavice řecké
seno
bylina všivá - stračka vysoká
bylina výměnkářů - blín černý
bylina vytahující - všedobr horní
bylina zlátenicová - starček přímět-
ník
bylina zubní - pertrám obecný
bylina zubová - kyčelnice cibulkatá
bylinářské koště - otruby (viz)
bylinkový pugétek - svazeček
zelených bylinek (petržel, tymián,
bobkový list aj.) zavěšený v hrnci na
polévku
bylinná můza pařížských impresio-
nistů - absint (pelyněk pravý)
bylišek - proskurník lékařský
byt boží - ambrosie pelyňkolistá
bzdinky - bez černý (bezinky), pod-
ražec křovištní
bzí - bez černý
bzina, bzinčí, bzinky - bez černý
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS