IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYC


cabr - saturejka zahradní
calamita - černé kadidlo (pryskyřice
styraxu)
camedreos - ožanka kalamandra
(Černý)
camfora - kafr z dřeva kafrovníků
camforata - pelyněk brotan (Černý)
cebula, cebule - urginea přímořská
cedr červený - jalovec viržinský
cedr libánský - cedr libanonský
CEDR LIBANONSKÝ (Cedrus
libani C.Rich.) - bílé kadidlo, ce-
dr libánský, cedrový strom, cedrus,
cedryš, olibanum (Černý)
cedrát, cedrátový citron - citrus
cedrát
cedrové mléko - viz kedrové mléko
cedrové oříšky - viz kedrové oříšky
cedrový olej - jalovec virginský
cedrový strom - cedr libanonský
cedrus - cedr libanonský
cedryš - cedr libanonský
celadona, celadoun, celadun, cela-
duň - vlaštovičník větší
celaduní, celaduňk - vlaštovičník
větší
celdín, celdínek - vlaštovičník větší
celdoň, celdoun, celduň, celduně -
vlaštovičník větší
celedoň, celedunk - vlaštovičník
větší
celého světa zdraví - řepík lékařský
celemeník - vlaštovičník větší
celer - celer miřík
CELER MIŘÍK (Apium graveo-
lens L.) - apich, apich bahnitý,
apich obecný, celer, celer obecný,
miřík, opich, opych, rostlina štěstí
celer obecný - celer miřík
CELER PLAZIVÝ (Apium repens
Koch.) - močárnice
celiana - vlaštovičník větší
celidana, celidánka - vlaštovičník
větší
celidon - vlaštovičník větší
celidon menší - orsej jarní
celidoň větší - orlíček obecný
celidona - vlaštovičník větší
celidoní, celidoní větší - vlaštovič-
ník větší
celidoní menší - vlaštovičník menší
celidonia - vlaštovičník větší
celidonia menší, celidonie, celi-
dounie - orsej jarní, vlaštovičník
menší
celigán - vlaštovičník větší
celík - zlatobýl obecný (celík)
CELÍK KANADSKÝ (Solidago
canadensis L.) - buřeň, celík
planý, planý zlatobýl (zlatobýl celík
je jiná bylina)
celík planý - celík kanadský
celíkový kořen - kostival lékařský
celiston - vlaštovičník větší
celníček - jitrocel větší
celník - jitrocel větší, podběl léčivý,
zlatobýl celík
celník hojílek - jitrocel větší
celníkový kořen - kostival lékařský
celoděj - vlaštovičník větší
celoden - vlaštovičník větší
celýrek - pryskyřník plazivý
cendalia - vlaštovičník větší
cendelia, cendelín, cendelína -
vlaštovičník větší
cendolín - jitrocel větší, vlaštovičník
větší
cepetec - vemeník bělokvětý (dvou-
listý)
cepílek - přeslička rolní
cer - dub cer (dub rakouský)
cesmína lesní - mahonie cesmínolistá
CESMÍNA OSTROLISTÁ (Ilex
aquifolium L.) - bodavá palma,
bodlavá palma, lesní jehlice, lesní
kopřiva
CESMÍNA PARAGUAYSKÁ
(Ilex paraquayensis Lamb.) -
viz maté (čaj z listů)
cesmína planá (lesní) - mahonie
cesmínolistá
cesmínový strom - dub cesmínolistý
ceterák - kyvor obecný (lékařský),
sleziník routička
cibet - výměšek žláz různých druhů
cibetek (savců z Afriky a Indie),
vonná látka do bylinných směsí
k vykuřování (purpur, kadidel)
cíbr - saturejka zahradní
cibule (obecně) - elixír intelektuálů
cibule čarodějná - česnek medvědí
cibule čarodějnic - česnek medvědí
cibule česneková - česnek setý
cibule dryjáková - česnek setý
cibule egyptská - cibule zimní (od-
růda), sečka živorodá
cibule hlavatá - cibule obecná
cibule mořská - urginea přímořská
cibule pažitky - česnek setý
CIBULE OBECNÁ (Allium cepa)
- cibule hlavatá
CIBULE PERLOVKA (Allium
sativum L.) - perlovka, česnek
kuchyňský perlovka
cibule poschoďová - cibule zimní
(odrůda), sečka živorodá
cibule psí - česnek polní
cibule svinská - hyacint
CIBULE ŠALOTKA (Allium as-
calonicum L.) - aškalonie, aška-
lonika, cibule vytrvalá, množilka,
ošlejch, šalotka
cibule vytrvalá - cibule šalotka
CIBULE ZIMNÍ, SEČKA (Allium
fistulosum L.) - obří pažitka,
ošlejch (česnek ošlejch), sečka,
zelenačka, odrůdy: česnekocibule,
cibule egyptská, cibule poschoďová
cibulka, cibulka divoká - pryskyř-
ník hlíznatý (bambulinatý)
cicalka - plicník lékařský
cicerka - cizrna obecná
CICIMEK DATLOVÝ (Ziziphus
jujuba) - bulharské datle, cicimky,
čínské datle, jujuba, jujuby
CICIMEK LOTOSOVÝ (Ziziphus
lotus) - cicimky, jujuby, lotos
cicimky - cicimek datlový, cicimek
lotosový
cicmužíček - pokřín lékařský
cicvár divoký, cicvár polní - vratič
obecný (kopretina vratič)
cicvár pravý - pelyněk cicvárový
cicvárové semínko - semínka pelyň-
ku cicvárového, lidově jako náhrada
i pelyňku brotanu a vratiče obecné-
ho (kopretina vratič)
cicvárový květ - pelyněk cicvárový
cicvárový kořen - kurkumovník
citvárový
cidivka - přeslička přezimující
cigára - orobinec úzkolistý
cigánka - sedmikráska chudobka
cigánovy gatě - šalvěj lékařská
cigánské mléko - pryšec chvojka
cigánské pantofle - oměj šalamou-
nek
cigára, cigárky, cigáry - orobinec
úzkolistý
cigíra - orobinec úzkolistý
cigorie, cigorka - čekanka obecná
cichorie - čekanka obecná
cikánka - sedmikráska chudobka
cikánské peří - suchopýr úzkolistý
cikánský česnek - česnek medvědí
(divoký)
cikánský žebř - řebříček obecný
cikorie, cikorka - čekanka obecná
cilbestřice - borovice limba
cina - kurkumovník citvárový, pely-
něk cicvárový
cinamon - skořicovník ceylonský
cink - pryskyřník prudký
cintorie, cintárie - zeměžluč okolíkatá
cirok - čirok obecný
císařík - pelyněk kozalec
císařská čepice - patison (tykev
obecná)
císařské čepičky - červenooranžové
plody brslenu evropského
císařský kořen - kopr lesní
císařský prášek kerkonošský -
směs anýzu, fenyklu, benedyktu
a sladkého kořene (lékořice)
CITLIVKA STYDLIVÁ (Mimosa
pudica L.) - mimóza, mimóza
pravá
citron - citroník citron
citron cedrátový - citrus cedrát
citronát, citronka - klapourek
citronelgras - citronella (voňatka
křivolaká)
citronelka - meduňka lékařská
CITRONELLA, VOŇATKA KŘI-
VOLAKÁ (Cymbopogon cit-
ratus, Cymbopogon nardus) -
citronelgras, citronová tráva, lemon-
gras, sereh, voňatka melabarská,
voňavá tráva
CITRONÍK BERGAMOT (Citrus
aurantium ssp. bergamia Engl.)
- bergamie, bergamota
CITRONÍK BIGARDIE (Citrus
aurantium) - bigárdie, neroli,
petitgrain (viz citrus bigardie)
citroník grapefruit - citroník rajský
CITRONÍK LAJM (Citrus au-
rantifolia) - lajm, lajmy (náhrada
citronů)
citroník limonový - citroník citron
CITRONÍK CITRON, CITRO-
NÍK LIMONOVÝ (Citrus au-
rantifolia, C. limon Burm.) -
lemon, limon, limouni, limouny
CITRONÍK MANDARINKA
(Citrus nobilis Andrew.) - man-
darínek
CITRONÍK NEJVĚTŠÍ, PO-
MEL (Citrus maxima (Burm.)
Merill., Citrus grandis Osbeck.)
- Adamovo jablko, pomel, pomelo,
pomely, pompel (drávidsky), pumel,
pumelo, pumely, šedok
CITRONÍK POMERANČOVNÍK
(Citrus sinensis L.) - jablka
pomerančí, pomeranč (viz pomeran-
čovník čínský)
CITRONÍK RAJSKÝ, GRAPE-
FRUIT PRAVÝ (Citrus paradi-
si Macf.) - grape, grejp, grejpfrút
citronová melisa - meduňka lékařská
citronová tráva - citronella (voňatka
křivolaká)
citronové jablko - citrus cedrát
citronový balšám - meduňka lékař-
ská
citrony severu - klikva bahenní
CITRUS BIGARDIE (Citrus au-
rentum L.) - bigárdie, hořký
pomeranč, sevilský pomeranč (viz
citroník bigardie)
CITRUS CEDRÁT (Citrus medica
L.) - asyrské jablko, Budhova ruka,
cedrát, cedrátový citron, citronové
jablko, médské jablko
citvárový kořen (oddenek) - kur-
kumovník citvárový (cicvárový,
zedoárový)
cizinka - pohanka obecná
CIZRNA BERANÍ, OBECNÁ
(Cicer arietinum L.) - beraní
hlava, cicerka, cizrník, hrách cuk-
rový, hrách římský, hrách suchých
zemí
cizrna planá - kozinec cizrnovitý
cizrník - cizrna obecná
cmunt - náčinek (obklad) z čerst-
vých listů podbělu léčivého
Coca-cola - americká limonáda z ko-
lových oříšků (kola, kolovník lesklý)
crack - bílé krystalky upraveného
kokainu, které se přidávají do
tabáku
cukrářské droždí - amonium (viz)
cukrová palma - gomut cukrodárný
CUKROVÁ ŘEPA (Beta vulgaris
L.) - burák, cukrovka, cvikla,
manholt, řepa cukrová (viz), řípa
cukrová třtina - cukrovník lékařský
cukrovka - cukrová řepa
CUKROVNÍK LÉKAŘSKÝ (Sac-
charum offic.L.) - cukrová třtina,
sladká třtina, trest, tresť
cukrový hrách - cizrna obecná
cukrový meloun - dýně meloun
cuminum - kmín lesní (viz kuminum)
curry listy - muraja
cveklovice - řepa obecná
cvika, cvikla - cukrová řepa, řepa
obecná, mangold
cvikla listová - mangold
cvrček - orlíček planý (obecný)
cykláma, cyklámen, cyklamina -
brambořík evropský
cymbálek - pupkovka měchýřkatá
cymbálek menší - echeveria
cyminum - kmín lesní
cypřiš - zerav západní, zerav východ-

CYPŘIŠ VŽDYZELENÝ (Cu-
pressus sempervivens L.) - cyp-
řišové oříšky, cypřišový strom
cypřiš malý - pelyněk brotan
cypřiš polní - řebříček obecný, zbě-
hovec yva (Kamerarius)
cypřišek zahradní - pelyněk brotan
cypřišové oříšky - cypřiš vždyzelený
cypřišový kolovratec, cypřišový
kolovrátek - pryšec chvojka, pry-
šec kolovratec
cypřišový strom - cypřiš vždyzelený

Č
čabr - saturejka zahradní
čačenka - sedmikráska chudobka
čačka - orsej jarní
čaga - druh choroše, houby rostoucí
na bříze (viz rezavec šikmý)
čagánek - čekanka obecná
čaganka - čekanka obecná, sporýš
lékařský
čaj - kamejka lékařská
čaj brazilský - cesmína paraguajská
čaj Ivanův - vrbka úzkolistá
čaj jasmínový - jasmín pravý
čaj jezuitský - cesmína paraguajská
čaj koptický - vrbka úzkolistá
čaj kurilský - vrbka úzkolistá
čaj liberský - konopice pýřitá
čaj maté - viz maté
čaj pravý - čajovník čínský
čaj švýcarský - popenec obecný
čaj zelený - čajovník čínský (nefer-
mentovaný)
čaj žlutý - čajovník čínský (polofer-
mentovaný)
čajová růže - kamelie japonská,
tmavě žluté růže vůbec
ČAJOVNÍK AUSTRALSKÝ (Me-
laleuca alternifolia) - čajovníko-
vý olej (Tea Tree Oil), lékárnička
v lahvičce
ČAJOVNÍK ČÍNSKÝ (Camellia
sinensis (L.) Kuntze, Thea si-
nensis L.) - čaj pravý, thé, zelený
čaj (tmavý čaj je fermentovaný,
žlutý čaj je polofermentovaný, zv.
oolong, zelený čaj je nefermentova-
ný)
čajovníkový olej - čajovník austral-
ský
čakánek - chrpa čekánek
čakánek, čakanka - čekanka obecná
ČALMÚGRA (Taraktogenos kur-
zii) - čalmúgrový olej, olej krále
Rámy (lék proti malomocenství)
čalmúgrový olej - čalmúgra
čalounická tráva - ostřice třeslicovi-

čantoryjka - saturejka zahradní,
zeměžluč okolíkatá (lékařská)
čáp - kopretina bílá
čapí hnízdo - dejvorec lesní (paštr-
nák lesní)
čapí nos - kakost smrdutý, pumpava
obecná (rozpuková), muškáty
čapí nůsek - kakost smrdutý, pumpa-
va obecná (rozpuková)
čapí nušek - kakost růžový vonný
čapí nušek pižmový - kakost muš-
kátový
čapí zobák - kakost smrdutý
čapina - kakost smrdutý
čapinůsek smrdutý - kakost smrdu-

čápky - kakost luční
čarodějná cibule - česnek medvědí
čarodějná metla - jmelí bílé
čarodějné kruhy - kruhy, ve kterých
rostou některé druhy hub
čarodějnická láska - vilín lékařský
(virginský)
čarovník - třezalka tečkovaná
ČAROVNÍK OBECNÝ (Circaea
lutetiana L.) - černokvět, opaka
čečelka - čočka jedlá (obecná)
čečka - čočka jedlá (obecná)
čečorka - svazenka vratičolistá
ČECHŘICE VONNÁ (Myrrhis
odorata Scop.) - kerblík španěl-
ský, krabilice, šmelhous, šmelhousek,
třebule španělská
čekanec - čekanka obecná
čekánek - chrpa čekánek (růžová),
třezalka tečkovaná, čekanka obecná
ČEKANKA OBECNÁ
(Cichorium intybus L.) - bylina
sv. Petra, cigorie, cigorka, cichorie,
cikorie, cikorka, čagánek, čaganka,
čakánek, čakanka, čekanec, čekánek,
hanička, intubus, intybus, koření
kozího cecku, koření podražníkové,
koření sv. Petra, kozí cecek menší,
německá káva, pocestník, podražník,
polní locika (Černý), pruská káva,
snoubenka slunce, strážce cest
ČEKANKA SALÁTOVÁ (Ci-
chorium intybus L. var. foliosum
Hegi) - čekankové puky, kapucín-
ské vousy
čekanka štěrbák - štěrbák zahradní
čekankové puky - vybělené křehké
hlávky vyrostlé na kořenech čekanky
salátové
čeko - pervitin (viz)
čelík - zlatobýl celík
čemek - střemcha obecná
čemerka - čemeřice (obecně)
čemeřice bílá - čemeřice zelená
ČEMEŘICE ČERNÁ (Helleborus
niger L.) - bílé květy, synonyma
stejná s čemeřicí zelenou
ČEMEŘICE ZELENÁ (Hellebo-
rus viridis L.) - čemerka, čeme-
řice bílá, černé koření, černokořen,
černý helebor, černý kořen, černý ko-
rének, červenka, červenkový kořen,
čimelice, čimerka, čimetice, dalibor,
elebor, elebor černý, eleborus, hele-
bor, helebor černý, hluzák, hromové
koření, kejchavičné koření, kejchav-
ka, kořen andělkový, kořen dobrý,
kořen hlízový, kořen koňský, koření
hlízové, horské, koření sv. Ducha,
Kristova růže, kýchanka, kýchavičné
koření, kýchavka, kýchavné koření,
lekořka, panenka v trní, skejchavice,
sněhová růže, sněhovka, svatodušní
kořen, svatodušní koření, šlakové ko-
lečko, šlakový kořen, šlakový koření,
vánoční růže, zimní růže
čendelín - vlaštovičník větší
čemín, čenín - jasmín obecný (pra-
vý), pustoryl obecný
čepce - orlíček planý
čepice biskupská - tykev obecná
(patison)
čepice císařská - tykev obecná
(patison)
čepičky biskupské - brslen evropský
čepičky císařské - brslen evropský
čepičky farářské - brslen evropský
čepičky hastrmanní - brslen evrop-
ský
čepičky jezuitské - brslen evropský
čepičky kanovnické - brslen evrop-
ský
čepičky kněžské - brslen evropský
čepičky panáčkovy - brslen evrop-
ský
čepičky pánovy - brslen evropský
čeremcha - krušina olšová
čermel - černýš rolní
čermucha - střemcha hroznovitá
černá jahoda - borůvka
černá jatelina - čilimník odvislý
černá jeřabina - temnoplodec černý
černá malina - ostružina
černá smůla - smůla z vařeného
dehtu
černá zelina - koniklec luční
černavy - úrodné půdy, vzniklé
odvodněním slatin
černé divoké třešně - rulík zlomoc-

černé domácí koření - černucha
setá, hlaváček jarní
černé falešné koření - černucha
setá, hlaváček jarní
černé kadidlo - ambroň východní,
ambroň styraxová, sturač benzoový,
myrha pravá
černé koření - pepř černý, kostival
lékařský
černé koření domácí - hlaváček
jarní
černé koření, černé koření za-
hradní - čemeřice černá (elebor
černý)
černé maleny, černé maliny -
ostružiny
černé prsní jahůdky - šebesty (viz)
černé psí víno - posed bílý
černé psinky - lilek černý
černé víno sv. Jana - rybíz černý
černé višně - rulík zlomocný
černejš - černýš rolní
černice - borůvka i ostružina
černidlo - černýš rolní, paličkovice
nachová (námel), inkoust z duběnek
(Mathioli)
černicha - černucha rolní
černík - hruštička menší
černina - samorostlík klasnatý
černobeje, černobejl, černobejlí -
pelyněk černobýl, pelyněk pravý
ČERNOBÝL, PELYNĚK ČER-
NOBÝL
(Artemisia vulg. L.) - bylina sv.
Jana, černobeje, černobejlí, dietní
pepř, masové koření, matka bylin,
nechráše, palina, pamatůjček, pa-
mětníček, pás sv. Jana, peklíček,
peklínek, pelunka, peluň, peluň-
ka, permutějček, peruňka, polyně,
stříbrník velký, stříbřík
černodřev - tomel obecný
černohlav - sesel fenyklový
ČERNOHLÁVEK OBECNÝ (Pru-
nella vulgaris L.) - brunela, hla-
vuška, konsolida minor, kostival
menší, májovník, prunela, prunel-
ka, samohoj, svalník menší, traňk
drábský, vincitoxinum (Černý)
ČERNOHLÁVEK VELKOKVĚ-
TÝ (Prunella grandiflora L.) -
brunela, drábský traňk, konsolida,
prunela, traňk zběhový, svalník
prostřední
ČERNOHOŘČICE OBECNÁ
(Melanosinapis communis
Schimp.) - hořčice černá, hořčice
zelená, kapusta hořčičná
černoklen - babyka (javor babyka)
černokořen - čemeřice černá, hadí
mord obecný
černokvět - čarovník obecný
černoposet - posed červený
černošské proso - pennisetum (obi-
lovina)
černuc - černucha rolní, černucha
setá
ČERNUCHA SETÁ, ČERNU-
CHA ROLNÍ (Nigella sativa L.,
Nigella arvensis L.) - černé ko-
ření domácí, černicha, černuc, černý
kmín, černý kmín domácí, černý
kmín římský, černý kmín šabrejový,
černý římský koriandr, český elebor,
falešné koření černé, falešný elebor,
kmín křížový, kmín mateřský, kmín
římský (viz šabrej kmínovitý), kopr
(Theophrastus), koriandr římský,
královský kmín, obyčejný kmín,
planý kmín, semena černé cibule
(Indie), smrkačka, šabrej
černý helebor - čemeřice černá
černý jablečník - šedivka černá
černý kmín - černucha setá
černý kmín domácí - černucha setá
černý kmín šabrejový - černucha
setá
černý kmín římský - černucha setá,
ale i odrůda kmínu římského (viz)
černý korének - čemeřice černá,
hvězdnatec zubatý
černý kořen - čemeřice černá, černý
kořen španělský, kostival lékařský
ČERNÝ KOŘEN ŠPANĚLSKÝ
(Scorzonera hispanica L.) -
černokořen, hadí kořen, hadí mord
španělský, chřest chudých, kořen
kozelčí, spořeček, škorconer, zimní
chřest, viz hadí mord obecný (stejná
bylina, stejná synonyma)
černý mák - blín černý
černý olej dřevěný - olej získaný
destilací jalovcového dřeva
černý ráček - žindava evropská
černý rybíz - meruzalka černá
černý římský koriandr - černucha
setá
černý šváb - samorostlík klasnatý
černý žanykl - žindava evropská
ČERNÝŠ ROLNÍ (Melampyrum
arvense L.) - čermel, černejš,
černidlo, pšenička
čert - koukol polní
čertí hlava - durman obecný
čertí ocet - potměchuť popínavá
čertí péro - kapraď samec
čertí peří - kapraď samec
čertí pyro - kapraď samec
čertikus - kozlík lékařský, posed bílý
ČERTKUS LUČNÍ, OBECNÝ
(Succisa pratensis Moench.) -
bylina sv. Petra, čertovo kousnutí,
čertův kousíček, koření sv. Petra,
prostřelenec
čertova bylina - blín černý
čertova okurka - durman obecný
čertova třešnička - rulík zlomocný
čertovo kopyto - harpagofyt ležatý
čertovo kousnutí - čertkus luční
ČERTOVO LEJNO, ČERTOVO
HOVNO (Ferula assa foetida) -
asant, assa, assa smrdutá, čertovo
zlé (čertovo zlo), čertův trus,
ferulová bylina, ločidlo (smrdutá
pryskyřice z kořene), obří fenykl,
osant, ozant, viz ločidlo galbanorodé
čertovo mléko - pryšec chvojka
čertovo mlíčí - pryšec chvojka
čertovo péro (peří) - kapraď samec
čertovo zelí - tabák selský
čertovo zlé, čertovo zlo - čertovo
lejno, ločidlo galbanorodé
čertovo žebro - kapraď samec
čertovská jablka - bobule mandra-
gory (pokřínu lékařského)
čertovy nitky - kokotice jetelová
čertovy vousy - koniklec luční
čertův blázníček - rulík zlomocný
čertův čpár - plavuň obecná
ČERTŮV KEŘ, ČERTŮV KO-
ŘEN (Eleutherococcus sentico-
sus Maxim., syn. Acanthopanax)
- akant (viz), eleuterokok ostnatý
(viz), kořen tajgy, sibiřský ženšen,
všehojovník léčivý
čertův kořen - viz čertův keř
čertův kousíček - čertkus luční
čertův pantoflíček - oměj šalamou-
nek
čertův spár - plavuň obecná (vidlač-
ka)
čertův trus - čertovo lejno, ločidlo
galbanorodé
čertův zub - aron blamatý
červánky - hlaváček letní, mák vlčí
červená drchnička - drchnička rolní
červená hena - kořen henovníku
bezbranného
červená chrpa - chrpa čekánek
červená lebeda, červená lebedka -
dobromysl obecná
červeňák, červeňáky - otužilejší
druh chmelu
červené borůvky - brusinky (brus-
nice brusinka)
červené cedrové dřevo - jalovec
virginský
červené dřevo - sekvoje vždyzelená
(Redwood)
červené dřevo santálové - křídlok
santálový
červené jahodky - kalina planá
červené klíče - plicník lékařský
červené koření - nátržník (mochna
nátržník), rdesno hadí kořen
červené měchýřky - tavola kalino-
listá
červené ořeší - hrachor hlíznatý
červené psí víno - potměchuť popí-
navá
červené psinky - potměchuť popína-

červené řasy - agar (viz)
červenej zvoneček - třezalka tečko-
vaná
červenice - vrba červenice, vrba
nachová
červenka - čemeřice černá
červený jilm - jilm plavý
červený kamenný olej - čistý petro-
lej
červený klíč - plicník lékařský
červený pepř - pepřovník obecný,
paprika roční
červený pětilístek - zábělník bahen-

červený rybíz - meruzalka červená
červený santál - křídlok santálový
červený smerk, smrk - modřín
opadavý (evropský)
červilák - blatouch bahenní
červivec - rdesno červivec
červopudná bylina - vratič obecný
(kopretina vratič)
červotočina - plavuň obecná
česká jalapa - konitrud lékařský
česká nyšpule - mišpule domácí
česká oliva - drmek obecný, hlošina
úzkolistá
česká rýže - špalda (pšenice špalda)
česká senna, česká sennes - žano-
vec měchýřník (obecný)
české maggi - libeček lékařský
český elebor - hlaváček jarní, černu-
cha setá
český falešný elebor - hlaváček
jarní
český jasmín - pustoryl obecný
český ženšen - křen selský
ČESNÁČEK LÉKAŘSKÝ,
OBECNÝ (Alliaria offic. Andr.)
- česnečina, česnečinka, česneková
bylina, hulevník česnekový, psí
česnek, raný česnek, zaječí česnek
česnečina, česnečinka - česnáček
lékařský
česnek cikánský - česnek medvědí
česnek divoký - česnek medvědí
česnek hadí - česnek ořešec
ČESNEK HADÍ (Allium victoria-
lis L.) - askrakor, devaterník,
devatero odění, elixír mládí, ha-
dovník, homenohoneš, homolhorniš,
chlupáč, odění pána Ježíše
česnek kuchyňský - česnek setý
ČESNEK KUCHYŇSKÝ PER-
LOVKA (Allium sat. subsp.
ophioscordon (Link) Holub) -
perlovka (viz i cibule perlovka)
česnek lesní - česnek medvědí
česnek luk - česnek polní, česnek
setý
česnek mámivý - česnek polní
ČESNEK MEDVĚDÍ (Allium
ursinum L.) - cibule čarodějná,
cibule čarodějnic, cikánský česnek,
česnek planý, česnek psí, česnek vlčí,
divoký česnek, hadík, lenek, lesní
česnek
ČESNEK OŘEŠEC (Allium sco-
rodoprasum L.) - česnek hadí,
česnek porový, česnek zubatý, hado-
vec luční, ořešec, ořechovec
ČESNEK OŠLEJCH (Allium fis-
tulosum L.) - ošlejch, viz cibule
zimní
česnek planý - česnek polní, ožanka
čpavá
ČESNEK POLNÍ, LUČNÍ (Allium
vineale L.) - cibule psí, česnek
luček, česnek luk, česnek mámivý,
česnek planý
česnek porový - česnek ořešec
česnek psí - česnáček lékařský
česnek raný - česnáček lékařský
ČESNEK SETÝ, KUCHYŇSKÝ
(Allium sativum L.) - božská
pomoc, cibule česneková, cibule
dryjáková, cibule pažitky, dryják,
kníže mezi léky sedláků a venkovanů
(Galenos), knoblauch, knobloch,
lenek, luček, luk
česnek zaječí - česnáček lékařský
česnek zubatý - česnek ořešec
česnekocibule - odrůda cibule zimní
česneková bylina - česnáček lékař-
ský (obecný)
čibr, číbr - saturejka zahradní
čičeretka, čičerjetka, čičeřetka -
borůvka
čičorečka, čičorenka - čičorka pest-

čičoretka - borůvka
ČIČORKA, ČIČOREČKA PEST-
RÁ (Coronilla varia L.) - bo-
tečky panny Marie, čičorečka, čičo-
renka, nepravý ouročník, věnečenka
strakatá, vlčí hrách
čičorky - rod bylin motýlokvětých
čičurátka - borůvky
ČILIMNÍK ODVISLÝ, OBECNÝ
(Cytisus laburnum L.) - jatelina
černá, kozí jetel, štědřenec, zlatý
déšť (štědřenec zlatý déšť je jiná
rostlina)
čimelice, čimelka, čimerka - čeme-
řice černá, čemeřice zelená
čimišník - trnovník bílý (akát)
ČIMIŠNÍK OBECNÝ (Caragana
arborescens Lam.) - hrachovník
čínská rebarbora - puškvorec obec-

čínská růže - ibišek čínský, ibišek
pokojový, ibišek syrský
čínské datle - cicimek datlový, ta-
marind indický (rohovník tropický),
tomel japonský
čínské dřevo - skořicovník kassiový
(skořice)
čínské jablko - pomerančovník čín-
ský
čínské jahody - liči čínské
čínské švestky - liči čínské
čínské zelí - brukev čínská
čínský angrešt - kiwi (aktinidie
čínská)
čínský anýz - badyáník pravý
čínský kořen - kořen rebarbory
čínský papír - papírovník čínský
ČÍPEK OBJÍMAVÝ (Streptopus
amplexifolius DC.) - babí jahoda
ČIROK OBECNÝ (Sorgum doch-
na (Forsk.) Snowden) - cirok,
jáhly indiánské, jáhly indské
ČIROK OBECNÝ CUKROVÝ
(Sorgum dochna var. saccha-
ratum (L.) Moench) - sladká
tráva
ČIROK OBECNÝ TECHNICKÝ
(Sorgum dochna var. technicum
(K<o-diaeresis>rn.) Snowden) - košťatová
tráva
čistec - bukvice lékařská, rozrazil
lékařský
ČISTEC BAHENNÍ (Stachys pa-
lustris L.) - bahenní brambůrky,
klas, polní jablečník
čistec červený - bukvice lékařská
ČISTEC LÉKAŘSKÝ (Stachys
offic. Trevis) - betonika lékař-
ská (viz), bukvice lékařská (viz)
(karmínově červené květy)
čistec lesní - konopice pýřitá
ČISTEC SIEBOLDŮV, HLÍZNA-
TÝ (Stachys Sieboldii Miq.) -
japonský brambor
čistice - stoříšek obecný
čmelník - plicník lékařský
čnělky - blizny kukuřice seté
čočár - vikev jednokvětá
čočinky - šedavé skvrnky na kůře
bezinek
čočka - orsej jarní
ČOČKA JEDLÁ, ČOČKA OBEC-
NÁ (Lens culinaris Medic., Lens
esculenta Moench) - čečelka, čeč-
ka, čočovice, čočovička, čočovina,
šocovice, šošovice, šošovička
čočka španělská - hrachor hlíznatý
čočka vodní - okřehek menší
čočovice - čočka jedlá
čočovice ovčí - žanovec obecný
čočovička - čočka jedlá
čočovina - čočka jedlá
čolmugrový olej - semena ČAUL-
MUGRONÍKU KURZOVA (Hydro-
carpus Kurzii)
čpár čertův - plavuň obecná
čpavá pryskyřice - ločidlo čertovo
lejno
čtverák - ječmen obecný
čtveran - hruškovec přelahodný
čtverokarpec - ledenec luštinatý
čtvrták - ječmen obecný
čtyřlístek, čtyřlístek pro štěstí -
šťavel okrasný
čubek - pcháč rolní
čubet, čubet lékařský - benedykt
čubet
čubr, čubrek - saturejka zahradní
čůbr, čůbra - saturejka zahradní
čučoretka - borůvka
čudlák, čudlek - tolice srpovitá,
tolice setá
čufa - zelenošáchor jedlý
čumbrk, čumbrt - lopuch plstnatý,
lopuch větší
čumiza, čumíza - bér vlašský
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS