IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYCH


CHALUHA BUBLINATÁ (Fu-
cus vesiculosus L.) - bublinatka,
mořská řasa
chalva - mletá semena sezamu indic-
kého nebo máku setého, smíchaná
s bílkovým sněhem, medem a kyseli-
nou citronovou
chameleon bílý - pupava bezlodyžná
chameleon černý - pupava obecná
chamúz - pavinec horský
chápáčky - sasanka hajní
charba, charpa, charva - chrpa
modrák (chrpa polní)
chbedí - bez chebdí (chebdí obecné)
chbez, chbez planý, chbeza - bez
chebdí (chebdí obecné)
chcáč - žanovec měchýřník
chcankovka - ohnice rolní
chcápek - bojínek luční
chcípalka, chcípanka, chcípatka -
blatouch bahenní, trýzel škardolistý
chebd - bez chebdí (chebdí obecné)
chebdí - kapraď samec (chebdí obec-
né je jiná rostlina)
CHEBDÍ OBECNÉ, BEZ CHEB-
DÍ (Sambucus ebulus L.) -
bejdí, bez zemský, hebd, hebdí,
chbedí, chbez, chbez planý, chbeza,
chebd, chebdí, chebz, chebz planý,
chebzinky, chebžinky, chobzda,
kebdí, kbedí, planý bez, planý
chebz, zemský bez, viz bez chebdí
(stejná bylina, stejná synonyma)
chebst - bez černý
chebz - bez černý, bez chebdí (chebdí
obecné), šeřík obecný
chebz planý - bez chebdí (chebdí
obecné)
chebzinky, chebžinky - bez černý,
bez chebdí (chebdí obecné), šeřík
obecný
CHEJR VONNÝ (Cheiranthus
cheiri L.) - chýr, žlutá fiala
chelidonie větší - orlíček obecný
chilli - kayenský pepř (Mexiko),
druh pálivých papriček, viz paprika
křovitá
CHILSKÝ LEDEK (Chili saltpet-
re) - saltpetr
chinin, chininová kůra - chinovník
lékařský
CHINOVNÍK LÉKAŘSKÝ, CHI-
NOVNÍK ČERVENÝ (Cincho-
na off. L., Cinchona succirubra
Pavon.) - arkana, arkanum, arka-
num febrifugum, febrifuga, chinin,
chininová kůra, jezuitská kůra
v prášku, jezuitský prášek, jezuitský
strom, kardinálský strom, kina kina,
kůra kůr, kyna
chioský terpentýn - řečík terebinto-

chlapice - tužebník jilmový
chlapina - hojník horský, krvavec
toten (toten lékařský), podběl
léčivý, toten menší
chlaptka - konopě setá
chlastava - hnidák kostrbatý, oman
hnidák
chléb pouště - datlovník obecný
chléb ptačí - tušalaj obecný (kalina
tušalaj)
chléb sv. Jana - bika ladní, sva-
tojánský chléb (lusky rohovníku
obecného)
chléb svatojánský - bika ladní,
svatojánský chléb (lusky rohovníku
obecného)
chlebíček - sléz lesní (okrouhlolistý,
přehlížený, nízký), slézové tvrdky
(obecně)
chlebíček pánbíčkův - sléz (obec-
ně), slézové tvrdky (obecně)
chlebíčky - sléz lesní (okrouhlolistý,
přehlížený, nízký), slézové tvrdky
(obecně)
chlebík - brambořík evropský, slézové
tvrdky (obecně)
chlebík sviňský - brambořík obecný
chlebníček - kopretina řimbaba,
pelyněk pravý
chlebník - brambořík evropský
chlebová palma - viz palma chlebo-

CHLEBOVNÍK (Artocarpus alti-
lis) - chlebový strom
chlebový strom - chlebovník
chlebový strom jižních moří -
palma chlebová (ságo)
chlístník - zeměžluč obecná (okolíka-
tá)
chlupáč - česnek hadí
chlupáček - jestřábník chlupáček,
prha arnika (prha chlumní)
chlupaňa - bika ladní
chlupatá jahoda - srstka angrešt
chlupaté jablko - durman obecný
chlupatice - smilka tuhá
chlupatka - smilka tuhá, srstka
angrešt
chlupěnky - srstka angrešt
chlupina - bělolist
CHMEL OTÁČIVÝ, OBECNÝ
(Humulus lupulus L.) - červeňák
(otužilejší druh), humelové šištice,
chmelíček, chmelníček, chmelový
chřest, pazochy, pazoušky (mladé
výhonky), sladovnické koření, štok -
chmelový keř, zeleňák (choulostivější
druh), zelené zlato
chmelíček - mladé výhonky chmelu
otáčivého
chmelík - blešník obecný, jitrocel
písečný
chmelníček - mladé výhonky chmelu
otáčivého
chmelová babka - vytrvalý chmelo-
vý kořen
chmelové hlávky - chmelové šištice
chmelovinka - tolice dětelová
chmelový chřest - mladé chmelové
výhonky
chmelový keř - štok
CHMEREK VYTRVALÝ (Scle-
ranthus perennis L.) - žabí
kolénko
chobzda - chebdí obecné (bez chebdí)
choce - lopuch větší
chodec - mateřídouška obecná
chocholatá oškeruše - břek (jeřáb
břek)
CHOULIVKA JERIŠSKÁ (Ana-
statika hierochuntia) - růže jeriš-
ská, růže jerychuntská, růže svaté
Marie (růže z Jericha je zimolez kozí
list), stepní běžec
chrást - silné řapíky z řepy, borága,
mangoldu aj.
chrastice - lesknice kanárská
CHRASTICE PRUHOVANÁ
(Baldingera picta L.) - kana-
fas, pentličky
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ
(Baldingera arundinacea L.)
- baldingerka, lesknice rákosovitá
CHRASTAVEC POLNÍ (Knau-
tia arvensis Coult.) - hlavák,
truskavec
chren - křen selský (obecný)
chropáč - kostival lékařský
CHRPA ČEKÁNEK, CHRPA
ČERVENÁ (Cyanus scabiosa
(L.) Presl) - čakánek, čekánek,
červená chrpa (červený květ), hla-
váč, jesenec, malý jesenec, železnice
CHRPA (CHRPINA) LUČNÍ
(Jacea vulg. Godr.) - chrpa
růžová, chrpina
CHRPA MODRÁ, CHRPA POL-
NÍ (Cyanus segetum Lam.) -
charba, charpa, charva, jesenec,
modráček, modrák, nevaza, neveza,
sinokvět, sirokvět, světlák
chrpa růžová - chrpa luční (chrpina)
chrpina - chrpa luční (růžová)
chrupec - lnička maloplodá
chrupky - třešeň chrupka
chruplavé mandle - mandloň obec-

chrustavec - truskavec (rdesno ptačí
truskavec)
chrys polní - zběhovec yva
chryzantéma - listopadka indická
(kopretina indická)
chřapáč, chřapáče - velký druh
vlašského ořechu, ale i velké a staré
houby (obecně)
chřen - křen polní (selský)
chřesť - chřest obecný
chřest chudých - černý kořen špa-
nělský
CHŘEST OBECNÝ, LÉKAŘ-
SKÝ (Asparagus offic. L.) -
asparagus, hromek, hromostřel, hro-
motřesk, hromové koření, hromový
kořen, chřest, chřesť, pazochy, po-
zoušky (mladé výhonky), špargl,
štěpák, štípek
chřestové fazole - fazol obecný
chudá běta - kokoška pastuší tobolka
chudina - pavinec horský, teesdálka
CHUDINA ROLNÍ (Stenophrag-
ma Thalianum Čelak.) - chudo-
binka
chudinka - osívka jarní
chudoběnka, chudobička - sedmi-
kráska chudobka
chudobinka - chudina rolní, osívka
jarní, sedmikráska chudobka
chudobka - kokoška pastuší tobolka,
osívka jarní, sedmikráska chudobka
chudovina - tušalaj obecný (kalina
tušalaj)
chuchma - tomel virginský
chundelka - psineček, srha říznačka
(laločnatá), chundelka obecná
CHUNDELKA OBECNÁ,
CHUNDELKA METLICE
(Apera spica-venti L.) - chundel-
ka, metla, metlice, metlice chundel-
ka, metlice obecná
chuť - bedrník obecný
chvistač - dřišťál obecný
chvoj - borovice lesní
chvojčina - vřes obecný
chvojka - jalovec obecný, pryšec
chvojka
chvojka jalovec - chvojka klášterní
CHVOJKA KLÁŠTERNÍ, KLÁŠ-
TERSKÁ (Juniperus sabina L.)
- břínka, chvojka klášterská, chvoj-
ka rajská, chvojka rýnská, jalovec
chvojka, jalovec kozácký, jalovec
klášterský, možucha, neťata, retáta,
sabina
chvojka klášterská - chvojka kláš-
terní
chvojka kolovratec - pryšec chvoj-
ka, pryšec kolovratec
chvojka pryšec - pryšec chvojka
chvojka rajská - chvojka klášterní
chvojka rýnská - chvojka klášterní
chvost, chvosť - přeslička rolní,
přeslička zimní
chvost volový - divizna velkokvětá
chvošč - přeslička rolní
chvoště, chvoštěnka - janovec met-
latý
chvůj, chvůje - borovice lesní
chylan nafouklý - lobelka nadmutá
chýr - chejr vonný
chytavka, chytavky - lopuch větší
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS