IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYD


ďábelské jablko - durman obecný
ďáblík - kokořík lékařský, větší (Čer-
ný)
ĎÁBLÍK BAHENNÍ, VODNÍ
(Calla palustris L.) - aron menší,
aron větší (aron blamatý je jiná
rostlina), aronova brada, ďáblův
kořen, ještěr menší, ještěr větší,
kala divoká, kokořík větší, kořen
hromový, tvář sv. Jana
ďáblíkův kořen - posed bílý
ďáblovo jablko - durman obecný
ďáblovo oko - blín černý
ďáblův kořen - ďáblík bahenní
ďáblův vous - kykatka provázkovitá
ďáblův zub - kokořík lékařský
daktyle, daktylové, daktyly - dat-
lovník obecný (plody)
dalibor - čemeřice černá, čemeřice
zelená
dalmatský prášek - prášek k hu-
bení hmyzu ze sušené kopretiny
starčkolisté
damara - damaroň australská, dama-
roň bílá, damarovník obrovský
DAMAROŇ BÍLÁ, DAMAROŇ
AUSTRALSKÁ (Agathis al-
ba, Agathis australis) - damara,
damaroňová pryskyřice, damarová
pryskyřice, kopál, kopálová prysky-
řice, kopálový strom, manila kopál
damaroňová pryskyřice - damaroň
bílá
damarová pryskyřice - damaroň
bílá, damarovník obrovský
DAMAROVNÍK OBROVSKÝ
(Shorea robusta) - damara, da-
marová pryskyřice
damavesk - vonná kašička ze směsi
listů konopě indické, medu, pistácií
a cukru, jakési bonbony obalené
cukrem
damiána - turnera (afrodiziakum)
dar nebeský - vlaštovičník velký
dar přírody - rozrazil lékařský
datalice - janovec metlatý
ďatalina - jetel luční (jetel obecně)
datle - datlovník obecný (palma
datlová)
datle bulharské - cicimek datlový
datle čínské - cicimek datlový
datle nepravé - datlovník kanárský
datlové slívy - tomel japonský, tomel
obecný
DATLOVNÍK KANÁRSKÝ
(Phoenix canariensis Chab.) -
datle nepravé
DATLOVNÍK OBECNÝ (Phoenix
dactylifera L.) - daktyle, daktylo-
vé, daktylové ovoce, daktyly, datle,
datlovník, chléb pouště, palma
datlová
datlový med - hustá šťáva samovolně
vytékající z přezrálých datlí
datlový strom - datlovník obecný
(palma datlová)
datura - durman obecný
davibýl - záraza obecná
davič - vratič obecný (kopretina
vratič)
dávivé ořechy - semena kulčiby
obecné (dávivé)
dědek - posed bílý, smil písečný
dědův vous - kykatka provázkovitá
děhel lékařský, děhel lesní, děhel
obecný - andělika lesní
dehet - produkt vzniklý destilací
dřeva borovice
děhyl - andělika lesní
dejmák, dejmňák - zemědým lékař-
ský
DEJVOREC LESNÍ, DEJVOREC
STROŠKOVÝ (Daucus silvest-
ris, Daucus caucalis lappula
(Web.) Grande) - čapí hnízdo,
divoká mrkev, olešník, paštrnák
lesní, paštrnák planý
démut, démuť - tymián (mateří-
douška tymián)
den a noc - drnavec lékařský (obec-
ný)
DENIVKA ŽLUTÁ (Hemerocallis
fulva L.) - lilie denní, lilie žlutá
denní očko - sedmikráska chudobka
denní řípa - posed bílý
denní sen - koniklec luční
denka - vrbina hajní
dentaria - pertrám obecný
děravec - třezalka tečkovaná
dernovka - dřínková pálenka
deruzda - bříza bělokorá (bílá)
deryzda, deryzka - svízel povázka,
svízel přítula
deřec - modřín evropský
děsník - routa obecná
desšampka - metlice
deštná bylina, deštní bylina -
měsíček zahradní
deštníček - kontryhel obecný
deštník - routa obecná (vonná)
dešťová bylina - měsíček zahradní
dětel - jetel (obecně)
dětel hořký - vachta třílistá
dětel kyselý - šťavel kyselý
dětel lékařský - andělika větší
dětel vodní - vachta třílistá
dětel zaječí - šťavel kyselý
dětelina - jetel luční (jetel obecně)
dětelina kyselá - šťavel kyselý
devandula, devandule - levandule
klasnatá
devaterní kopřiva - srdečník lékař-
ský
devaterník - česnek hadí, podběl lé-
čivý, sedmikráska chudobka (Černý)
DEVATERNÍK PENÍZKOVÝ
(Helianthemum nummularium
(L.) Mill.) - sluneční květ, sluneč-
ný květ
devatero odění - česnek hadí, mečík
(gladiol)
devatero odění matky boží - mečík
(gladiol)
devaterolist - posed bílý
devesel - devětsil lékařský
devětsil - devětsil lékařský, lopuch
větší, podběl léčivý, oman pravý
DEVĚTSIL LÉKAŘSKÝ, OBEC-
NÝ (Petasitas offic. Monch.)
- bylina vítězná, devesel, koňské
kopyto, lopušice, lopušník, podběl
(podběl léčivý je jiná bylina), pod-
bělí velké, sluneční klobouk, velké
koňské kopyto, veliký lopuch
devětsilek - podběl léčivý
děvina - divizna velkokvětá
devizna, děvizna - divizna velkokvě-

diclitra - srdcovka nádherná
dictam - třemdava bílá
dietní pepř - černobýl (pelyněk
černobýl)
díně - tykev obecná
DIPLACHNE POZDNÍ (Diplach-
ne serotina Lmk.) - bezkolenec
diptam, diptámum, diptan - třem-
dava bílá
disk - tykev obecná
divá tamaryška - dřišťál obecný
divá vřeskyně - jeřáb obecný
divé proso - přeslička rolní
divizna sápovitá - divizna velkokvě-

DIVIZNA VELKOKVĚTÁ
(Verbascum thapsiforme Schr.)
- císařská svíce, děvina, devizna,
děvizna, divizna obecná, divizna
sápovitá, divozel, fousáč, kruže-
lice, křiželice, kuželice, oběračka,
obranka, oranka, oraňka, Petrova
hůl, pochodňová květina, psí ocas,
sluneční hůl, svíce královská, sví-
cen, vlněná květina, volový chvost,
volský chvost
divočák - jetel plazivý
divočinky - plody jalovce
divoká cibulka - pryskyřník hlíznatý
divoká konvalinka - kokořík lékař-
ský
divoká lékořice - přestup lékařský
(sarsaparilla)
divoká marjánka - dobromysl obec-

divoká mrkev - dejvorec stroškový
divoká orchidej - vstavač (obecně)
divoká růže - růže šípková
divoká víčka - zemědým lékařský
divoké indigo - baptisie
divoké obilí - ječmen myší
divoké proso - přeslička rolní
divoké víno - dřišťál obecný, loubi-
nec pětilistý
divoký artyčok - pupava bezlodyžná
divoký hrách - kozinec sladkolistý
divoký kmín - kozlíček polníček
(jarní)
divoký koukol - knotovka červená
divoký pepř - lýkovec jedovatý
divoký rozmarýn - rojovník bahenní
divoký rybíz - zimolez kozí list (kozí
list obecný)
divoký salát - roketa setá
divoký zázvor - kopytník kanadský
divozel - divizna velkokvětá
divý muškát - kontryhel obecný
divý vinič - potměchuť popínavá
dlouhatec - druh luštěniny
dmuloret - pantoflíček mnohokořen-
ný (okrasný)
dnavá bylina - petrklíč (prvosenka
jarní)
dnová bylina - petrklíč (prvosenka
jarní)
dobrá mysl - dobromysl obecná,
majoránka zahradní
dobráček - dobromysl obecná
dobromysel - dobromysl obecná
DOBROMYSL OBECNÁ (Origa-
num vulgare L.) - červená lebeda,
dobrá mysl, dobráček, dobromysel,
dobrotnice, divoká marjánka, obec-
ní origanum, oregano, oreganum,
origanum, pamajorán, plané origa-
num, saský balzám, voněkras, zimní
majoránka, zimní marjánka
dobromysl voněkras - majoránka
zahradní
dobromyslo voněkras - majoránka
zahradní
dobronika - medovník meduňkolistý
(velekvětý)
dobrotnice - dobromysl obecná
dobrý mníšek - oměj tenkolistý
dohan, doháň - tabák virginský
(obecný, selský), pennisetum
dochan - druh obiloviny
doník - tavolník vrbolistý, udatna
lesní
DOSNA INDICKÁ (Canna indica
L.) - kana, kana indická, lucifer,
luciferka
doubrava, doubravy - porosty dubů
doubravník - meduňka lékařská,
medovník meduňkolistý
douška, douška mateří - mateří-
douška obecná
douška vlašská - tymián (mateří-
douška tymián)
doušník, doušník lékařský - me-
duňka lékařská
doutníky - orobinec úzkolistý
drábský traňk - černohlávek vel-
kokvětý, stračka ostrožka, stračka
polní, zběhovec plazivý
dráč, dráče - dřišťál obecný (dráč)
dračí hlava - včelník
dračí jahody - dřišťál obecný (dráč)
dračí koření - pelyněk estragonový
dračí kosti - fosilní kosti (Čína)
dračí krev - červený druh léčivé
pryskyřice asijského stromu dračince
obrovského
dračí strom - dračinec obrovský
DRAČINEC OBROVSKÝ (Dra-
ceana draco L.) - červená prysky-
řice, dračí krev, drakova krev, dračí
strom, ladel dračí
dragant - dřezovec trojtrnný, kozinec
sladkolistý, tragant (viz)
dragon, dragoncel - pelyněk estra-
gonový (kozalec)
draková krev - červený druh léčivé
pryskyřice asijského stromu dračince
obrovského
drápač - štětka soukenická
drápky kocouří - bika ladní
drátenické vlasy - sléz přehlížený
(okrouhlolistý)
dravnicovina - vlaštovičník větší
dresnek - lnička setá
drevo jalové - smrk obecný
drhnička - drchnička modrá, drchnič-
ka rolní
DRCHNIČKA MODRÁ (Ana-
gallis caerulla L.) - drhnička,
kuřimor modrý, kuřimor samice,
žabí mor, žabí střevíc
DRCHNIČKA ROLNÍ (Anagallis
arvensis L.) - červená drchnička,
drhnička, hvězdice, kočičí mejdýlko,
kuří mor, kuřimor červený, kuřímor
samec, námožníček, žabí mor, žabí
střevec, žabí střevíc, žabinec
DRMEK OBECNÝ (Vitex agnus-
castus) - Abrahámův strom, česká
oliva, vrba mořská
drnák - dub zimní
DRNAVEC LÉKAŘSKÝ, OBEC-
NÝ (Parietaria offic. L.) - bou-
chavec, bouchaveček, bylina sklení,
bylina sv. Petra, bylina stěničná
(roste na stěnách zdí), den a noc,
drnovec, nočník, šťěniček, stěnovka,
střílice, zlobice
drnovec - drnavec lékařský
drobňava - mařinka vonná
DROBNOKVĚT POBŘEŽNÍ
(Corrigiola litoralis L.) - drob-
nokvět poříční, pořičník, poříčník
drobnokvět poříční - drobnokvět
pobřežní
drobnoušek - helmatka
drobný žarůžek - pryskyřník prudký
droga - usušená a nakrájená bylina
drslen - lnička setá
drštky - vachta třílistá
drtič (močových kamenů) - řeřicha
rumní
drůbňava - mařinka vonná
druhý plicník - plicník lékařský
drvák - dub zimní
dryják - theriak (viz)
dryják, dryják babskej - antido-
tum, česnek, kaše z čerstvých
bezinkových bobulí, původně každý
protijed, skočec obecný, theriak,
theriak krkonošský; dryják podle
Mathioliho: třemdava bílá, podražec
obecný, hořeč žlutý a dubové šišky,
viz theriak
dryják kerkonošský - směs jalovco-
vé šťávy, pepře, vavřínu a kafru
dryják lesní - tolita lékařská
drystal - dřišťál obecný
drýša, drýška - dřišťál obecný
dřenka - pastinák setý (obecný)
dřešťál, dřeštěl, dřeštělice - dřišťál
obecný
dřeveňák, dřevěnák - kozlík lékař-
ský
dřevěný olej - např. jalovcový olej
dřevěný (tlačí se ze dřeva jalovce,
hlavně z kořene), dřevěný olej
olivový a pod.
dřevinka, dřevínek - pelyněk bro-
tan
dřevník - pelyněk brotan
dřevo červené - sekvoje vždyzelená
dřevo lásky - santal bílý
dřevo myší - potměchuť popínavá
dřevo žluté - santal bílý
dřevo sasafrasové - kušta lékařská
dřevojed - oměj pravý
dřevolez - břečťan obecný
dřezalka - třezalka tečkovaná
DŘEZOVEC TROJTRNNÝ (Gle-
ditsia triacanthos L.) - dragant,
tragant
dřímavec - narcis bílý
dřím, dřín - modřín opadavý (evrop-
ský), lidově i smrk obecný
DŘÍN OBECNÝ (Cornus mas L.)
- dřínek, dřínkový strom, dřínky,
dřínové jahůdky, svída dřín
dřínky - dřín obecný (plody)
dřínová houba - agaricum, agarik,
agarikum (Kamerarius), cizopas-
ná houba rostoucí na modřínech
(Laricifomes offic.)
dřínová terebinta - smrková prysky-
řice
dřínové jahůdky - plody dřínu
obecného
DŘÍPATKA HORNÍ (Soldanella
montana Wild.) - modrá konva-
linka, rostlina s topením
dříslina - dřišťál obecný
dříst, dříšť - dřišťál obecný
dříst kozí - podsněžník bílý
dřísta, dřistal - dřišťál obecný
DŘIŠŤÁL DRÁČ, DŘIŠŤÁL
OBECNÝ (Berberis vulgaris
L.) - berberka, bílé trní, divá ta-
maryška, divoké víno, dráče, dráč,
dračí jahody, dřešťák, dřeštělice,
drystal, drýška, dříslina, dříst, dřís-
ta, dřistal, dřišťálky, dřížďalka,
christač, kaliník, koruna Krista
Pána, Krista Pána pláč, Kristova
koruna, kukačina, kukačina šťáva,
kukuřidřist, octák, pivník, surouch,
vančar, vančarové jahody, vančor,
vančorky, vlašská kalina
dřišťálky - dřišťál obecný (plody)
dřížďalka - dřišťál obecný
DUB CER, DUB RAKOUSKÝ
(Quercus cerris L.) - cer
DUB CESMÍNOLISTÝ (Quercus
ilex L.) - cesmínový strom
DUB KORKOVÝ (Quercus suber
L.) - korek
DUB LETNÍ (Quercus robur L.) -
křemelák, letňák
DUB PÝŘITÝ, ŠÍPÁK (Quercus
pubescens Willd.) - šipák, šípák
dub rakouský - dub cer
DUB ZIMNÍ
(Quercus petraea Matusch.)
- drnák, drvák, zimák, zimnák,
u všech druhů: bublenky, bublínky,
drvák, dubinky, duběnky, dubovky,
gallae, galles, kulky dubové, šišky
dubové, žaludy
dubáček - druh hlávkového salátu
ďubanka - kropenáč vytrvalý
duběnky, dubinky - bublénky, du-
bová jablíčka, gallae, gallés, hálky
dubové, kulky dubové
dubnová květina - petrklíč (prvo-
senka jarní)
dubové hálky - viz hálky
dubové jmelí - ochmet evropský
dubové kapradíčko - hasivka orličí
dubové mejlí - jmelí bílé, ochmet
evropský
dubové ovoce - plody dubu (žaludy)
dubovky - bublénky, gallae, gallés,
kulky dubové (hálky dubu - viz
hálky)
dubravník - meduňka lékařská, me-
dovník meduňkolistý (velekvětý)
dudain - pokřín lékařský
dudy - oměj šalamounek
duchan, duchán, ducháň - tabák
selský
dulenka - levandule klasnatá
dulkamara - potměchuť popínavá
důlkatec - pukléřka islandská
ďumbier, ďumbír - zázvor obecný
(bílý)
dumbirec - berla úzkolistá
ďumbíř bílý - zázvor obecný (bílý)
dumlík - tuřín
dunda - jablečník obecný
dunda kočičí - šanta kočičí
durancie - druh slív
durata - durman obecný
DURIANOVNÍK CIBETKOVÝ
(Durio zibethinus) - nepravé
kaštany (pražená zralá semena)
durkoman - řepeň obecná
DURMAN OBECNÝ (Datura
stramonium L.) - bodlákové jabl-
ko, bodlavé jablko, bodlavý ježek,
brantovní zelina, bugačka, bujači-
na, bujačník, bujačka, čertí hlava,
čertova okurka, ďábelské (ďáblovo)
jablko, datura, durata, jablko chlu-
paté (ježkovo, panenské, svinské,
trnové, vlčí), ježkova hlava, ježkova
palice, ježlák, královo zelé, kravák,
lilek potřeštěný (ztřeštěný), máslové
semeno, mášlák, palička, panenská
okurka, purgácie, stramonium, tatu-
ra, vlčí bodláčí, vlčí hvozd, vojenský
mák
duše - bílá dřeň ze sítiny
dušička, dušinka - listopadka indic-
ká (kopretina indická)
dutá podražice - dymnivka dutá
dutojazejček - vemeníček zelený
duvan - tabák selský
duvok - přeslička rolní, přeslička
zimní
dvérážka - hlízník
dvojačky, dvoják - bradáček
dvojčnělka - trojřadka Micheliova
dvojlistec - toříček jednohlízný
dvojlístek - bradáček
dvojložnice - silenka ušnice
dvojosinec - tomkovice vonná (jižní)
dvojsímec - křez tenkolistý
DVOJŠTÍTEK OBECNÝ, HLAD-
KÝ (Biscutella laevigata L.) -
brejlovec, dvouštička
dvojzub - dvouzubec trojdílný
dvoulístek - pstroček dvoulistý
dvouplodec - štěničník paprskující
dvouštička - dvouštítek obecný
dvouzub - dvouzubec trojdílný
DVOUZUBEC TROJDÍLNÝ (Bi-
dens tripartita L.) - dvoujzub,
dvouzubka, sviniveška, vodní vši,
vši, vši cikánské
dvouzubka - dvouzubec trojdílný
dyklitra - srdcovka nádherná
dymián, dymiánek - tymián obecný
dýmková tráva - bezkolenec modrý
(travina)
dýmňák - zemědým lékařský
dýmnice - zemědým lékařský
DYMNIVKA DUTÁ (Corydalis
cava L.) - dutá podražice, ho-
lubí vole, husičky, hužvor, pižmo,
podražec (podražec obecný je jiná
rostlina), podražec okrouhlolistý,
podražice dutá, polní routka planá,
polní rutka, slepičky, smetaník, ze-
měžluč (zeměžluč okolíkatá je jiná
bylina)
dýně - tykev obecná
DÝNĚ MELOUN (Cucumis melo
L.) - meloun, meloun ananasový,
meloun cukrový, meloun pravý,
pipoun
dýně okurka - okurka setá
dyptam - třemdava bílá
džuta - jutovník tobolkatý
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS