IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYE


eben, ebenovník - tomel obecný
edinburský prášek - prášek z listů
medvědice a chininu (ev. i z opia)
efaj, efajl, efej, efejl - břečťan
obecný
egyptská mana - kassie senna
egyptské boby - oříšky lotosu oře-
chonosného
egyptský lotos - leknín lotosový
egyptský špenát - mangold
ECHEVERIA (Cotyledon L.) -
cymbálek menší
echynacea - třapatka nachová
elebor - čemeřice (obecně)
elebor bílý - kýchavice bílá
elebor český falešný - hlaváček
jarní
elenium - oman pravý
ELEUTEROKOKUS OSTNA-
TÝ (Eleuterococcus senticosus
Max., syn. Acanthopanax sen-
ticosus) - akant (viz), čertův keř
(viz), čertův kořen, eleuterokok,
kořen tajgy, sibiřský žen-šen, všeho-
jovník léčivý
eleuterokok - eleuterokokus ostnatý
elixír intelektuálů - cibule kuchyň-
ská
elixír mládí - česnek hadí, česnek
kuchyňský, pupečník asijský, po-
vzbuzující byliny všeobecně
elixír života - meduňka lékařská
(Paracelsus)
encián, encyán - hořec žlutý (hořec
obecně)
endivie, endyvie - štěrbák zahradní
(čekanka štěrbák)
engreš - angrešt srstka
enula - oman pravý
epfajl - břečťan obecný (popínavý)
epich - břečťan obecný (popínavý)
EPSOMIT (Epsomite) - hořká sůl
(např. šaratice - síran hořečnatý)
erika - vřesovec (obecně)
eriobotrie japonská - mišpule ja-
ponská
erteplata, erteple - brambor, bram-
bory
esparseta - vičenec setý (ligrus)
esparto - kavylovec přepevný
estragon - pelyněk estragon (kozalec)
eťaj - břečťan obecný (popínavý)
éterické oleje - starší název pro silice
eukalypt, eukalyptus, eukalyp-
tus kulatoplodý - blahovičník
kulatoplodý
eukalyptové dřevo, eukalyptový
strom - blahovičník kulatoplodý
eupatoria, eupatorium - řepík lé-
kařský, sadec konopáč
evička - zběhovec yva
evropský čaj - rozrazil lékařský
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS