IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYH


HABR OBECNÝ (Carpinus betu-
lus L.) - hrab, hrabina
habzina, habžina - bez černý
hačky, háčky - kokotice jetelová
hadamův vínek - jehlice trnitá
haděnec - hadinec obecný
hadí - rdesno hadí kořen
hadí bejlí - pryšec chvojka
hadí bylina - rozrazil lékařský, vrbi-
na penízková
hadí hrozinky - rulík zlomocný
(plody)
hadí jahůdky - střemcha obecná
hadí jazýček - hadí jazyk obecný
hadí jazyk - šípatka střelolistá (vod-
ní)
HADÍ JAZYK OBECNÝ (Ophio-
glossum vulg. L.) - hadí jazýček
hadí korunka - pryšec chvojka
hadí kořen - hadí mord obecný,
rauwolfie plazivá, rdesno hadí kořen
hadí kořen virginský - podražec
užovník
hadí koření - pelyněk estragon
hadí mech - plavuň vidlačka
hadí mléko - pryšec chvojka
hadí mlíč, hadí mlíčí - pampe-
liška (smetanka), pryšec chvojka,
vlaštovičník větší
HADÍ MORD OBECNÝ (Scorzo-
nera hispanica L.) - černokořen,
hadí kořen, kořen kozelčí, kořen
morový, chřest chudých, spořeček,
škorconer, zimní chřest, viz čer-
ný kořen španělský (stejná bylina,
stejná synonyma)
hadí mord španělský - černý kořen
španělský
HADÍ MORDEC (Podospermum
ssp.) - mléčka, nohoplodec
hadí ocásek - kyprej obecný (kyprej
vrbice)
hadí střecha - kapraď samec
hadí traňk - zlatobýl celík
hadí truňk - zlatobýl celík
hadí třešeň - rulík zlomocný
hadí žebro - kapraď samec
hadice - pryšec chvojka
hadiel - pryšec chvojka
hadík - česnek medvědí
hadina - rdesno hadí kořen
hadinec - pryšec chvojka
HADINEC OBECNÝ, HADINEC
VOLSKÝ JAZYK (Echium
vulgare L.) - buglossa, bugloza,
haděnec, koňský ocas, liščí ocas,
modrák, panská láska, planý volový
jazyk, psí ocas, vlčí ocas, volský
jazyk, žebrák
hadinec volský jazyk - hadinec
obecný
hadinka - pryšec chvojka
hadovec - rdesno hadí kořen
hadovec luční - česnek ořešec
hadovka - rdesno hadí kořen
hadovník - česnek hadí, hořec křížatý
hadrych - hořčice polní
hadřička, hadřicha - pohanka obec-

hafera, hafery - borůvka
hajdina, hajduša - pohanka obecná
hajní růžička - sasanka hajní
halfa - kavylovec přepevný
halič - bedrník obecný
HÁLKY (Cecidie) - patologické
novotvary na větévkách a listech,
způsobené roztoči, hmyzem nebo
houbami (snětí, rzí)
hálky dubové - duběnky (viz)
hálky na šípku - větrná růže, růžové
houby
halucha - hrachor hlíznatý
HALUCHA VODNÍ (Oenanthe
aquatica L.Poir.) - andělika po-
toční, haluchovec vodní, heř, kerbli-
ce, koní fenykl, opich (opych), opyš,
tužebník (tužebník jilmový je jiná
bylina), vodní fenykl, vodní kmín,
vodní kopr, všedobré semeno
HALUCHOVEC VODNÍ (Phel-
landrium aguaticum L.) - syno-
nyma stejná jako u haluchy vodní
hambous, hambousek - vratič obec-
ný (kopretina vratič)
hanička - čekanka obecná
hanýsek - anýz (bedrník anýz)
harmala - routa obecná
harmaníček - heřmánek pravý
harmoníček - heřmánek pravý
harnyka - prha arnika
HARPAGOFYT LEŽATÝ (Har-
pagophytum procumbens) - čer-
tovo kopyto
haryčka - pohanka obecná
HASIVKA ORLIČÍ (Peridium
aquilinum Kuhn.) - dubové ka-
pradíčko, kapraď orličí, kapradí
dubový, kapradí obrovské, kapradí
orličí, kapradí samice
hastrmánek - leknín bílý
hastrmaní čepičky - brslen evropský
hastrmánkovo kvítí - leknín bílý
hastrmanovy oči - stulík žlutý
hašiš - pryskyřičnatá látka ze sam-
čích květů konopí indického, které
obsahuje látku canabiol, u našeho
konopí setého neznámou
hašišové konopě - konopě (konopí)
indické
hebd, hebdí - chebdí obecné (bez
chebdí)
hedvábí - kokotice povázka, kokotice
jetelová
hedvábka - kokotice jetelová
hedvábná bylina - klejcha mléčící
hedvábnice - kokotice jetelová, koko-
tice povázka
heduše - pohanka obecná
hejduše - pohanka obecná
helebor, helebor černý - čemeřice
černá
HELMATKA (Chamaeorchis ssp.)
- drobnoušek
hemelín - oměj šalamounek
hena, henne, hina - prášek z listů
a větévek henovníku bezbranného,
rozetřený ve vápenném mléce (nebo
jiné chemické zásadě)
hena bílá - henovník bezbranný (nať)
hena červená - kořen henovníku
bezbranného (alkana pravá)
HENOVNÍK BEZBRANNÝ, HE-
NA BÍLÁ (Lawsonia inermis) -
alkana pravá, červená hena (kořen),
hena, henne, hina (nať), lavsonie
henne - viz hena
hepatitis, hepatorium - řepík lékař-
ský
herba paralysis - petrklíč (prvosen-
ka jarní)
herba urinaria - pampeliška (sme-
tanka lékařská)
herbávka - kokotice jetelová
herec - vesnovka obecná
herličky - orlíček planý (obecný)
heroin - produkt získaný acetylací
morfinu
heršpán, heršpánek - modřín opa-
davý
hervábka - kokotice jetelová
heř - halucha vodní, kozí noha obecná
(bršlice kozí noha)
heřmánek malý, polní - heřmánek
pravý
HEŘMÁNEK NEVONNÝ (Mat-
ricaria inodorata L.) - heřmán-
kovec nevonný, rmen psí
HEŘMÁNEK PRAVÝ (Matrica-
ria chamomilla L.) - harmaníček,
harmoníček, heřmánek malý, heř-
mánek polní, jahodníček, kamila,
kamilka, kamilky, králíčky, mateč-
ník, marunka, matčina bylina, mat-
rikaria, ormánek, panenská bylina,
rostlinný lékař, rumánek, urmánek,
voňavý rmen
HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ (Anthe-
mis nobilis L.) - plazivé jablko
(staří Řekové), rmen plný, rmen
sličný, rmen římský (viz také rmenec
sličný)
heřmánek smradlavý - rmen smrad-
lavý
heřmánkovec nevonný - heřmánek
nevonný
hikory, hikory ořechy - ořechovec
vejčitý
hina - viz hena
hitlerka - pěťour malokvětý
hítrocíl - jitrocel kopinatý (jitrocel
obecně)
hladimor - osívka jarní
hladká káča - pryšec chvojka
hladkošešulka - potočnice lékařská
hladký úročník - smldník lékařský
hladověnka - osívka jarní (vždyživá),
sedmikráska chudobka
hlava dračí - včelník
hlava sv. Jana - aron blamatý,
ďáblík bahenní (Černý), kokořík
lékařský (větší)
hlaváč - hlaváč obecný, hlaváček
letní, chrpa čekánek (červená)
HLAVÁČ OBECNÝ (BĚLOŽLU-
TÝ, BLEDOŽLUTÝ), HLA-
VÁČ FIALOVÝ (Scabiosa co-
lumbaria L., Scabiosa ochroleuca
L.) - hlízní bylina, hlízník, kavias,
kaviaš, kaviasová bylina, plicník,
prašivá bylina
HLAVÁČEK JARNÍ, ŽLUTÝ
(Adonis vernalis L.) - bukavec
ženskej, černé falešné koření, černé
domácí koření, český elebor, český
falešný elebor, falešné české koření,
falešný elebor, hořká tráva, miláček,
rozmajzníček, slepičí prdelka, slepý
mák, zlatouš
HLAVÁČEK LETNÍ, ČERVENÝ
(Adonis aestivalis L.) - červán-
ky, hořká tráva, hlaváč, kačenky,
kominíčky, ohníček, polní kohoutek,
polní růžička, rozstříhaný mák, sle-
pičí prdelka, slepomak, slepý mák,
voloočko
HLAVÁČEK PLAMENNÝ (Ado-
nis flammea Jacq.) - hořikvět
hlavačky - konopě setá
hlavák - chrastavec polní
hlavatice - brukev zelná, konopě
setá, řepa obecná (tuřín)
hlavatka - konopě setá, řepa obecná
HLAVĚNKA DÁVIVÁ (Cephaelis
ipecacuanha A. Rich) - ipeka,
kořen ipekový, kořen ipekakuanhový
hlavička - konopě setá
hlavička umrlčí - hledík (obecně)
hlávkové zelí - brukev zelná
hlávkový salát - locika zahradní
hlavuška - černohlávek obecný
hleďák - makovice otvírající se mezi
paprsky blizny, pukavé plody lnu
setého
hledíček - světlík lékařský
HLEDÍČEK MENŠÍ (Chaenor-
rhinum minus) - orant, umrlčí
hlavička
hledík - lnice květel (květel obecný)
HLEDÍK VĚTŠÍ (Antirrhinum
majus L.) - hubičky, hubičky lví,
jednotlamka, lví tlama, lví tlamičky,
papula, umrlčí hlavička, vlčí huba,
volská tlama, vyžlín
hlístečná zelina - vratič obecný
(kopretina vratič)
hlístník - saturejka zahradní, země-
žluč obecná (okolíkatá)
HLÍSTNÍK HNÍZDÁK (Neottia
nidus-avis Rich.) - hnízdík, hníz-
dovka
hlíštník - zeměžluč obecná (okolíka-
tá)
hlízné koření - mařinka vonná (sví-
zel vonný)
hlízní bylina - hlaváč obecný (bělo-
žlutý)
hlízní koření - mařinka vonná,
krtičník hlíznatý
hlízník - hlaváč obecný (běložlutý
i fialový)
HLÍZNÍK (Pseudorchis sp.) -
dvérážka
hlízové koření - krtičník hlíznatý,
mařinka vonná
hlízovník - krtičník hlíznatý
hlízový kořen - čemeřice černá
hlodař - hlodáš
HLODÁŠ (Ulex sp.) - hlodař
HLOH OSTROTRNNÝ, HLOH
OBECNÝ (Crataegus oxy-
acantha L., Crataegus offic.
L.) - hložek, hlohyně, hloží, hlo-
žinky (plody), loh, loch, luhovec,
moučničky (plody), pluháč, plucháč,
srdeční chléb, strom štěstí, trn, trní
hlohový mléč - vlaštovičník větší
hlohyně - hloh obecný (plody)
HLOŠINA OBECNÁ, ÚZKOLIS-
TÁ (Eleagnus angustifolia L.) -
česká oliva, oliva bílá, oliva planá,
oliva stříbrná, oliva voňavá
hloušina - vrba mandlová
hložek, hložinky - hloh ostrotrnný
hloží - trní (hlohové křoví)
hluchá kopřiva - hluchavka bílá,
konopice polní
hluchá vrba - vrba mandlová
hluchavinka - hluchavka bílá
HLUCHAVKA BÍLÁ
(Lamium album L.) - hluchá
kopřiva, hluchavinka, jasnota, mrtvá
kopřiva, mrtvá pokřiva, mrtvá
žihlava, planá bazilika, psoser,
planá kopřiva, včelí doušek (abatyše
Hildegarda)
hluchavka žlutá - pitulník žlutý
HLUCHAVKA ŽLUTÁ (Lamium
galeobdolon (L.) Nath.) - pi-
tulník, urdík, žlutá kopřiva, (viz
pitulník žlutý - stejná bylina)
hluzák - čemeřice černá
hluzovník - krtičník hlíznatý
hnědé jmelí - ochmet evropský
HNĚDENEC (Limodorum sp.) -
volnuška
hnidák - oman hnidák, pupava bílá,
pupava obecná
HNIDÁK KOSTRBATÝ (Conyza
squarrosa L.) - chlastava, zlatý
traňk
hnidavec - vřes obecný
hnidoš - stračka vysoká
HNILÁK SMRKOVÝ (Monotropa
hypopitys L.) - samovratec
hnilička - druh hrušky
hnízdák - hlístník hnízdák
hnízdík, hnízdovka - hlístník hníz-
dák
hodiny - koukol polní
hója - voskovka
hojíček - kopretina bílá
hojička - srdečník buřina (srdečník
lékařský)
hojílek, hojínek - jitrocel (obecně)
hojitel ran - kostival lékařský
HOJNÍK HORSKÝ (Sideritis
montana L.) - chlapina
holá káča - kokoška pastuší tobolka,
lakušník vodní, pryskyřník lítý
holé dřevo - modřín evropský
holica - voskovka menší
holoubky - hrachor jarní
holubí anýz - anýz menší
holubí bylina - sporýš lékařský
holubí vejce - vesnovka obecná
holubí vole - dymnivka dutá, pení-
zek polní, vesnovka obecná
holúbky - oměj pravý
homenohoneš - česnek hadí
homolhorniš - česnek hadí
homolky - kalina planá, sléz lesní,
sléz přehlížený
homůlky - sléz lesní, sléz přehlížený
honza pochcanej - ptačinec obecný
honzigraus - janovec metlatý, jano-
vec obecný
honzík, honzíky - muškáty (pelargo-
nie)
horký blen - blín černý
horní krušpán - břečťan obecný
horní nardus - kopytník evropský
horník živin - úročník bolhoj
horohaše - truskavec (rdesno ptačí)
horské cesmínové víno - wasabi
koření
hořč - kyprej obecný (vrbice)
hořčata, hořčátka - jabloň planá
(obecná)
hořčica - hořčice bílá, hořčice (obec-
ně)
HOŘČICE BÍLÁ, HOŘČICE
ČERNÁ (Sinapsis alba, Sinapsis
nigra L.) - bělohořčice, černo-
hořčice obecná, hořčica, hořčicové
(hořčičné) semínko (stejně jako řed-
kev bílá a ředkev černá), penízek
polní
hořčice blejskavá - hořčice polní
HOŘČICE POLNÍ (ROLNÍ),
SELSKÁ (Sinapis arvensis L.)
- blejskavá, blejskavice, hadrych,
hořčice blejskavá, hořčica, hořčička,
hořička, hořtice, ohnice (ředkev
ohnice je jiná rostlina), penízek
hořčice sareptská - brukev sítinová
hořčice sedlská - kokoška obecná
(kokoška pastuší tobolka), štěničník
okoličnatý
hořčice zelená - černohořčice obecná
hořčicové semínko - hořčice bílá,
hořčice černá, ředkev bílá, ředkev
černá
hořčička - hořčice polní
hořčičné semínko - hořčice bílá,
hořčice černá, ředkev bílá, ředkev
černá
hořčičník - trýzel rozkladitý
hořčina - léčivo rostlinného původu
s hořkou chutí (amarum)
hořčinka - vítod hořký
hořec červený - hořec šumavský
hořec český - hořec šumavský
HOŘEC HOŘEPNÍK (Gentiana
pneumonanthe L.) - hořec menší,
hořepník, notřesk, přílit
HOŘEC KŘÍŽATÝ, KŘÍŽKA-
TÝ (Gentiana crutiata L.) -
hadovník, prostřelenec, prostřelené
koření
HOŘEC MENŠÍ (Gentiana min.
L.) - encyán, gencián, genciana
(obecně), prostřelené koření, střílové
koření
HOŘEC ŠUMAVSKÝ (Gentiana
pannonica) - hořec červený, hořec
český, hořec uherský
HOŘEC TOLITOVÝ (Gentiana
asclepiadea Scop.) - tolita (tolita
lékařská je jiná bylina)
hořec uherský - hořec šumavský
HOŘEC ŽLUTÝ (Gentiana lutea
L.) - encián, gencián, nepravá
angostura, postřelenec, trlič, žlučník
hořepník - hořec hořepník
hořící keř - třemdava bílá
hořící láska - kohoutek chalcedonský,
srdcovka nádherná
hořička - hořčice polní (rolní)
hořikvět - hlaváček plamenný
hořká jadýrka - jádra meruňky
obecné
hořká pouchňata - jabloň planá
(obecná)
hořká řeřicha - řeřišnice luční
hořká sůl - epsomit (minerál)
hořká tráva - hlaváček jarní, hla-
váček letní, pryšec chvojka, rmen
(obecně)
hořká vrba - vrba pětimužná
hořké kvítí - rmen polní
hořké listí - lupuch větší
hořké mandle pravé - mandloň
hořká
hořké mandle nepravé - hořká
jádra meruněk
hořké pomeranče - kolokvinta obec-

hořkeň - kvasie jamajská
hořkoň - kvasie jamajská
hořký bodlák - benedykt čubet,
benedykt lékařský
hořký dětel - vachta třílistá
hořký jetel - vachta třílistá
hořký křížek - vítod hořký
hořký list - lopuch větší
hořký lupen - blatouch bahenní,
lopuch větší
hořký peluň - pelyněk pravý
hořký pomeranč - citrus bigardie
hořký řepík - lopuch větší
hořký-sladký - potměchuť popínavá
hořký stříbrník - pelyněk pravý
hořký traňk - podražec obecný
(křovištní)
hořtice - hořčice polní
hospodáříček - posed bílý
hostcová bylina (zelina) - pupava
bezlodyžná (bílá)
hostečná zelina - potměchuť popí-
navá
hostečné zelí - plamének přímý
houba apatykářská - agarikum (viz)
houba dřínová - agarikum (viz)
houba lazební - mořská houba
houba zázračná - leskorka lesklá
houbový květ - leskorka lesklá
houby růžové - hálky na šípkovém
keři
housátka - petrklíč (prvosenka jarní),
sasanka hajní, sasanka pryskyřiční-
ková
HOVĚZÍ ŽLUČOVÉ KAMENY
(Calculus bovis) - bezoáry (viz)
hrab - habr obecný
hrabice - kakost smrdutý
hrabičky - pumpava obecná (rozpu-
ková)
hrabina - habr obecný
hrách cukrový - cizrna obecná
hrách divoký - kozinec sladkolistý
hrách římský - cizrna obecná, vlčí
bob bílý, vlčí bob žlutý
HRÁCH SETÝ ROLNÍ (Pisum
sativum L. con. speciosum Alef.)
- hrášek, lusky, peluška
HRÁCH SETÝ ZAHRADNÍ (Pi-
sum sat. con. sativum L.) -
hrášek, kulihrášek, lusky
hrách suchých zemí - cizrna beraní
hrách škrkavičný - vlčí bob bílý,
vlčí bob žlutý
hrách vlčí - čičorečka pestrá, kozinec
cizrnovitý
hrách vlčí setý - hrachor hlíznatý
HRACHOR HLÍZNATÝ (Lathy-
rus tuberosus L.) - červené ořeší,
halucha (halucha vodní je jiná
bylina), hrách vlčí setý, hrachor
potravní, ořeší, ořešinka, oříška, špa-
nělská čočka, zemský oříšek, zoubek
(polní plevel s jedlými hlízkami)
HRACHOR JARNÍ, SETÝ (La-
thyrus vernus (L.) Bernh.) -
halucha (halucha vodní je jiná
bylina), holoubky, kohoutí ocas,
kohoutky, kohútí ocas, kokohrtek,
kokohrtky, lecha, lecha jarní
hrachor potravní - hrachor hlíznatý
hrachor různobarevný - hrachor
vonný
HRACHOR VONNÝ (Lathyrus
odoratus L.) - hrachor různoba-
revný
hrachovník - čimišník obecný
hranice - podléška jaterník (jaterník
trojlaločný)
hranopelka - smrkovník
hrášek - hrách setý rolní i zahradní
hrbávka - kokotice jetelová
hrboluška - toříček jednohlízný
hrdobarka - ožanka kalamandra
hrečka - pohanka obecná
hrklač - kokrhel luštinec
hrklavice - kokrhel luštinec
hromek - chřest obecný
hromostřel - chřest obecný
hromotřesk - chřest obecný, netřesk
střešní (zední), rozchodník ostrý
hromová metla - jmelí bílé
hromové koření - čemeřice černá,
chřest obecný
hromový kořen - aron blamatý,
ďáblík bahenní, chřest obecný,
pupava bezlodyžná
hrouznice - blatnice horská
hrozinky - potměchuť popínavá (řec-
ké víno), rozinky viz vinná réva
hrozníček - merlík vonný
hrozník - medvědice léčivá (obecná)
hrozno psí - lilek černý
hrozno, hroznové víno - vinná réva
hroznová bylina - merlík hroznový
hroznová bylina menší - pelyněk
ladní
hrozny - vinná réva
HRUBOZEL (Albersia sp.) - al-
berska, blít
HRUŠEŇ POLNÍ, HRUŠEŇ
POLNIČKA (Pirus communis
L.) - polnička
hrušice - slíva trnoslívka
HRUŠKOVEC PŘELAHODNÝ
(Persea americana Mill.) -
avokádo, čtveran, persea, strom
avokádový
hrušná jabloň - kdoule obecná
hrušoví - konvalinka vonná
hruštice - zvonek řepkovitý
hruštička - pohanka svlačcovitá
HRUŠTIČKA JEDNOKVĚTÁ
(Pirola uniflora L.) - opustěnka
HRUŠTIČKA MENŠÍ (Pirola
minor L.) - černík
hruštička široká - konvalinka vonná
hrůznice - blatnice horská
hřbitovní prach - kozlík lékařský
(práškovaný kořen)
hřeben kohoutův - kokrhel rolní
(luštinec)
hřebenatka - poháňka hřebenitá
hřebenčík - tamaryšek francouzský
hřebíček - hvozdík kartouzek, řepík
lékařský, řebříček obecný (koření
hřebíček je hřebíčkovec kořenný)
HŘEBÍČEK, HŘEBÍČKOVEC
KOŘENNÝ, VONNÝ (Jambo-
sa caryophyllus L.) - hřebíček
krámský, hřebíčková matka (plod),
hřebíčkový strom, koření hřebíček,
řebáček, zubní bylina
hřebíček voňavý - bazalka pravá
hřebíček zahradnický - karafiát
zahradní, řepík lékařský
hřebíčková bylina - kuklík městský
hřebíčkové koření - kuklík městský
(lékařský)
hřebíčková matka - plod hřebíčku
kořenného
hřebíčkový kopeček - kuklík měst-
ský (lékařský)
hřebříček - řebříček obecný
hřečka - pohanka obecná
hřimbaba - kopretina řimbaba
hřívnatec - ječmen hřívnatý
huba vlčí - hledík větší
hubatá kopřiva - krtičník hlíznatý
hubeníček - srdečník lékařský
hubička - lnice květel (květel obecný)
hubičky - hledík větší, lnice květel
(květel obecný)
hubičky lví - hledík větší
hubihrách - záraza obecná
hubilen - kokotice hubilen, lnice
květel, lnička smrdutá, ale i plevel
roustoucí mezi lnem (Kamerarius)
hubík - kokotice povázka
hůl Aronova - aron skvrnatý (skvr-
nitý)
hůl Josefova - narcis žlutý
hulák, hular - bez černý
hulevník česnekový - česnáček lé-
kařský (obecný)
humelové, humulové šištice -
chmelové šištice
hulevník - úhorník mnohodílný
HULEVNÍK OBECNÝ (Sisim-
brium offic. Scop.) - tenkoplodík,
trýzel (trýzel škardolistý je jiná
rostlina)
HULEVNÍK MNOHODÍLNÝ
(Sysimbrium sophia L.) - bar-
borka drobná, křes, křes obecný,
křes žlutý, žofinka, viz úhorník
mnohodílný
HULEVNÍKOVEC LÉKAŘSKÝ
(Chamaeplium offic. (L.) Wallr.)
- klukovka
hupík - kokotice povázka
hural - bez černý
husar - kopretina bílá
husejník - husník písečný
huseník - řeřicha turecká (podle Ka-
meraria, uvádí ji jako Arabis -
husník), řeřicha turecká je synony-
mum pro vesnovku obecnou
HUSENÍK PÍSEČNÝ (Cardami-
nopsis arenosa (L.) Hayek) -
řeřišničník
husí čápka - samorostlík klasnatý
husí drápky - kontryhel obecný
husí jazejček - řebříček obecný
husí kap - pampeliška (smetanka
lékařská)
husí kvítko - mochna husí, sedmi-
kráska chudobka
husí mýdlo - mochna husí, průtržník
prudký
husí noha - bršlice kozí noha (kozí
noha obecná)
husí nožka, husí nůžka - kontryhel
obecný, mochna husí, pryskyřník
prudký
husí ocásek - řebříček obecný
husí packa - kontryhel obecný
husí patka - pryskyřník prudký
husí stopka - kontryhel obecný
husí šlapka - kontryhel obecný
husí šlapky - mochna husí, mochna
plazivá
husí štětka - mléč zelinný
husí tlapka - kontryhel obecný
husí tlápota - mochna husí
husí víno - konvalinka vonná (obec-
ná)
husička - sasanka hajní
husičky - dymnivka dutá, leknín bílý,
mochna husí, sasanka hajní
HUSNÍK PÍSEČNÝ (Arabis are-
nosa Scop.) - husejník, písečník
hušec - rozrazil lékařský
hutrejch - utrejch (bělavý prášek,
vzniklý sublimací arseniku), otrušík
hužvor - dymnivka dutá
hvězdář - tolice dětelová
hvězdice - astra (hvězdnice astra),
drchnička rolní
hvězdice červená - drchnička rolní
hvězdička - badyán pravý, sasanka
hajní
hvězdička sv. Jana - routa zahradní
hvězdičkové, hvězdičkovité koření
- badyán pravý
hvězdičkový, hvězdičkovitý, hvěz-
dový anýz - badyán pravý
hvězdičky - badyán pravý, sasanka
hajní
HVĚZDNATEC ZUBATÝ (Hac-
quetia epipactis DC.) - černý
korének (kořínek), zubatec
hvězdnice - astra (hvězdnice astra),
ptačinec (obecně)
HVĚZDNICE ASTRA (Aster
ssp. L.) - astra (viz), hvězdice,
hvězdnice, hvězdník, pleskáč
hvězdnice zlatovlásek - zlatovlásek
obecný
hvězdník - hvězdnice astra, astra
(viz)
HVĚZDNÍK (Hippeastrum) -
amarylis nepravá
hvězdoš - kontryhel obecný, plicník lé-
kařský (hvězdoš jarní je jiná bylina)
HVĚZDOŠ JARNÍ (Callitriche
verna L.) - žabí vlas, žabinec
hvězdovka - jarmanka větší
hvězdový anýz - badyán pravý
hvěznice - ptačinec (obecně)
HVOZDĚNKA (Tunica ssp.) -
hvozdíček, karafiátek, lomikámen
hvozdíček - hvozděnka
hvozdička - hvozdík kartouzek
hvozdík - karafiát zahradní (hvozdík
zahradní)
hvozdík kartouzek 91 chilský ledek
HVOZDÍK KARTOUZEK (Dian-
thus carthusianorum L.) - hřebí-
ček, hvozdička, kartouzek, klíneček,
planý karafiát, pyrkovka, slzičky,
slzičky panny Marie
HVOZDÍK KROPENATÝ (Dian-
thus deltoides L.) - slzičky, slzičky
panny Marie
HVOZDÍK LESNÍ (Dianthus sil-
vestris) - karafiát lesní
HVOZDÍK SIVÝ (Dianthus gra-
tianopolitanus Will.) - rychlíček
HVOZDÍK ZAHRADNÍ, KARA-
FIÁT (Dianthus caryophyllus
L.) - hřebíček zahradnický, hvoz-
dík, hvozdík karafiát, karafiát,
karafiát zahradní (viz), kariofilát
HYACINT (Hyacinthus) - březno-
vý květ, svinská cibule
hybišek, hybíšek - proskurník lékař-
ský (ibišek)
hýmelí - jmelí bílé
hyndavec - vřes obecný
hysop - yzop lékařský
hysop planý - saturejka zahradní
hyva - vrba jíva, zběhovec yva
hyzop, hyzobek, hyzopek - yzop
lékařský
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS