IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYI


ibiš, ibišek - proskurník lékařský
(ibišek jedlý je jiná rostlina)
IBIŠEK ČÍNSKÝ, IBIŠEK SYR-
SKÝ (Hibiscus rosa-sinensis L.,
Hibiscus syriacus L.) - čínská rů-
že, ibišek pokojový, pokojová čínská
růže
IBIŠEK JEDLÝ (Hibiscus esculen-
tus L.) - bamia, gombo, gumbo,
okra
IBIŠEK PIŽMOVÝ (Hibiscus
abelmoschus L.) - ambrová zrna,
pižmová zrna
ibišek pokojový - ibišek čínský,
ibišek syrský
ignacie - kulčiba hořká
imal - jilm polní
indiánská pšenice - kukuřice obecná
indiánské datle - tamarind indický
indiánské fíky - plody banánovníku
indiánský čaj - čaj maté (viz maté)
indiánský jilm - jilm planý
indiánský karafiát - afrikán
indiánský ořech - kokosovník ořecho-
plodý
indiánský pepř - paprika roční
indiánský slunečný květ veliký -
slunečnice obecná
indiánský tabák - lobelka nadmutá
indická bazalka - bazalka pravá
indická pšenice - kukuřice setá
indické datle - tamarind indický
indické fíky - nopál (plody)
indické kokosy - kokosovník ořecho-
plodý
indické konopí - viz konopí indické
indické obilí - kukuřice setá
indické oříšky - oříšky ledvinovníku
západního
indické seno - konopě indická
indický karafiát - afrikán
indický len - jutovník tobolkatý
indický lotos - lotos ořechonosný
indický šafrán - kurkumovník citvá-
rový, kurkuma dlouhá
indický tabák - lobelka nadmutá
indigo, indigo pravé - modřil bar-
vířský
indigo divoké - baptisie
indigo německé - boryt barvířský
indigo nepravé - boryt barvířský
individium - štěrbák zahradní
inkarnát - jetel nachový
intubum, intubus - čekanka obecná
intybus - čekanka obecná
inzulin rostlinný - myrtilin obsažený
v listech borůvky
inula - oman pravý
ipeka, ipekakuanhový kořen -
hlavěnka dávivá
ipekový kořen - hlavěnka dávivá,
lidově kořen petrklíče a violky vonné
iris - kosatec (obecně)
irský mech - puchratka kadeřavá
islandský lišejník - viz lišejník
islandský
islandský mech - lišejník islandský
islandský plicník - lišejník islandský
ita - druh palmy
italský kopr - fenykl obecný
iva - řebříček obecný, zběhovec plazi-
vý, zběhovec yva (yva je i pálenka
z řebříčku - Itálie)
Ivanův čaj - vrbka úzkolistá
ivka polní - zběhovec yva
ivkaja - zběhovec yva
izobek, izopek - yzop lékařský
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS