IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYK


kabačky - druh tykví
kabelka žebrácká - kokoška pastuší
tobolka (kokoška obecná)
káča - podénka virginská
káča holá - kokoška pastuší tobolka
(kokoška obecná)
kače - listopadka indická (kopretina
indická)
kačenec - pampeliška (smetanka
lékařská), žabník jitrocelový
kačení mýdlo - přeslička rolní
kačenka - štírovec růžkatý
kačenky - blatouch bahenní, hlaváček
jarní, hlaváček letní, mochna husí,
mochna jarní, oměj šalamounek,
štírovník obecný
kačinec - pampeliška (smetanka
lékařská), pampeliška podzimní,
mochna husí
kačírky - leknín bílý
kačka - stračka ostrožka, stračka
polní
kadeř svatojánská - komonice lékař-
ská
kadeřávek - kapusta kadeřavá
kadeře sv. Jana - komonice lékařská
kadeřníček, kadeřník - kapusta
kadeřavá, popenec břečťanovitý
kadidlo - kadidlovník pravý (červena-
vá nebo žlutá pryskyřice), thus
kadidlo bílé - cedr libanonský (Čer-
ný)
kadidlo černé - viz styrax (storač,
storax, sturač), pryskyřice z myrhy,
ambroně východního aj.
kadidlo červené - kadidlovník pravý
kadidlo žluté - kadidlovník pravý
kadidlo židovské - sturač obecný,
viz styrax
KADIDLOVNÍK PRAVÝ, PO-
SVÁTNÝ (Boswellia sacra
Flueck) - gumiresina olibanum,
kadidlo (červenavá nebo žlutavá
pryskyřice), kadidlový strom, oliba-
num, thus
kadlátka - slivoň slíva
kadrela, kadrle - petrklíč (prvosenka
jarní)
kadrlka - konvalinka vonná, petrklíč
(prvosenka jarní)
kafe - kávovník arabský (provincie
Kaffa)
kafr - kafrovník lékařský, skořicovník
kafrový
kafr bornejský, kafr sumaterský -
pětikřídlatec vonný
kafr tekutý - pětikřídlatec vonný
KAFROVNÍK LÉKAŘSKÝ
(Camphora offic.) - gáfr, kafr,
kafrový strom, kamfor, kamfora
kafráček - kopytník evropský
kahuch - kaučukovník brazilský
kachnička, kachničky - mochna husí
kachu - akacie arabská
kachýnka - mochna husí, mochna
plazivá
KAJEPUT (Melaleuca leucadend-
ron) - léčivé listí
kakao - kakaovník pravý
kakaové máslo - produkt vzniklý
lisováním praženého kakaového
lusku za studena
KAKAOVNÍK PRAVÝ (Theo-
broma cacao L.) - kakao, potrava
bohů
kaki - tomel japonský
kakost - pumpava rozpuková
KAKOST LUČNÍ, KAKOST
SMRDUTÝ (Geranium pra-
tense L., Geranium robertianum
L.) - býčník, bylina sv. Roberta,
čapina, čapí nos, čapí nůsek, čapí
nůsek smrdutý, čapí zobák, čáp-
ky, hrabice, kopytník, milost boží,
potoční koření, ratanika (druh ka-
kostu), milost boží, stinkovo koření,
plody kakostu: bodec, osten, pakost,
ptačí zoban
KAKOST MUŠKÁTOVÝ (Gera-
nium moschatum) - čapí nušek
pižmový, muškát voňavý, růžovice
KAKOST RŮŽOVÝ VONNÝ
(Geranium roseum) - čapí nušek,
růžovice
kaktus fíkový - nopál
KAKTUS MESKA (Lophophora
williamsii) - posvátná houba,
posvátný kaktus
kaktus posvátný - kaktus meska
kaktus venkovský - nopál
kakuše, kakuška - sedmikráska chu-
dobka
kakuška bílá (modrá, žlutá) -
orlíček planý (obecný)
KALA (Zantedeschia aethioptica)
- kornoutice, svatební květina
kala divoká - ďáblík bahenní
kalabasy - lagenárie obecná (vyschlé
plody používané jako nádoby)
kalafuna - řecká smůla, tuhý zby-
tek po destilaci terpentýnové silice
vodní parou z pryskyřic jehličnanů
(jedle balzámová)
kalamandra - ožanka kalamandra
kalamita - černé kadidlo (styrax)
kalamity - vymřelé obrovské přeslič-
ky z doby svrchního karbonu
kalaminta - marulka klinopád (ma-
rulky obecně), meduňka lékařská
kalendule - měsíček zahradní
kalení, kalenka - kalina pravá
kalhotky - petrklíč (prvosenka jarní)
kalifornský pepř - pepřovník obecný
KALINA OBECNÁ, PLANÁ (Vi-
burnum opulus L.) - bílé syrečky,
bochánky, buchtičky, červené ja-
hodky, homolky, kalení, kalenka,
kalinka, knedlíčky, knedlík, knedlíky,
plané víno, psí víno, ptačí chleba,
sněhové koule, zobačka
KALINA TUŠALAJ (Viburnum
lantana L.) - bankyta, chléb
ptačí, chudovina, lepík, muk, viz
tušalaj obecný (stejná bylina, stejná
synonyma), tušulaj
kalina - brusinka obecná
kalinka - brusinka obecná, kalina
obecná
kaliník - dřišťál obecný
kalkán - galgán obecně (siamský
zázvor)
kalkatské konopí - jutovník tobolka-

kalmus - puškvorec obecný
kaluška - okřehek menší
kamanderle, kamanderlové koření
- ožanka kalamandra
KAMEJKA LÉKAŘSKÁ (Litho-
spermum offic. L.) - biserosímě,
čaj, kamejky, kamínka, pšenička,
slze boží, vrabí semeno, vrabí símě
KAMEJKA ROLNÍ (Lithosper-
mum arvense L.) - biserosímě,
kamelka, kamýka, křížek, svraskalice
KAMELIE JAPONSKÁ (Ca-
mellia japonica L.) - čajová růže,
sasankva
kamelka - kamejka rolní
kamenáč, kamenáče - semena tro-
pické palmy slonovníku, komonice
bílá, tvrdý druh vlašského ořechu
kameňáky - tvrdý druh vlašského
ořechu
kameníček - komonice lékařská
kameník - lomikámen (obecně), tvr-
dý druh vlašského ořechu
kamenka - klikva bahenní
kamenná jetelinka - komonice lé-
kařská
kamenné ořechy - semena tropické
palmy slonovníku
kamenné stromy - mořské korály
kamfor, kamfora - kafr z dřeva
kafrovníků (kafrovník lékařský,
skořicovník kafrový)
kamforata - pelyněk brotan (Černý)
kamila, kamilka - heřmánek pravý
kamilky - heřmánek pravý, rmen
římský
kamínka - kamejka lékařská
kamýka - kamejka rolní
KAMÝŠEK ŠÁŠINOVITÝ (Ho-
loschoenus vulg. Link.) - kulo-
skřípina
KAMYŠNÍK PŘÍMOŘSKÝ (Bol-
boschoenus maritimus (L.) Pal-
la) - skřípina mořská
kamzíkové koření - arnika (prha
chlumní)
kana, kana indická - dosna indická
kanadská borůvka - borůvkovník
kanadský balzám - jedle balzámová
kanadský žen-šen - všehoj americký
kanafas - chrastice pruhovaná
KANANGA VONNÁ (Cananga
odorata) - viz ylang-ylang (kanan-
gová silice)
kanárové semínko - lesknice kanár-
ská, proso seté (ptačí zob)
KANDÍK EVROPSKÝ, KANDÍK
PSÍ ZUB (Erythronium dens-
canis L.) - kendék, kendík, psí
zub
kaneel - skořicovník ceylonský
kaní mléko - mléč zelinný, pryšec
chvojka
kání přádlo - kokotice povázka
kankalin - petrklíč (prvosenka jarní)
kanna - dosna indická
kanovnické čepičky, kanovnické
kloboučky - brslen evropský
kaňonka, kaňovka - kokotice pováz-
ka
kantharidin - výtažek z křidélek
puchýřníka lékařského nebo maj-
ky fialové, zv. španělské mušky
(afrodisiakum)
kantorovy boty - štírovec růžkatý
(obecný)
kapalec - oměj šalamounek
KAPAROVNÍK TRNITÝ (Cap-
paris spinosa L.) - kapary pravé,
kaprlata, kaprle (poupata)
kapary nepravé - do soli a octa
naložená poupata pampelišky nebo
lichořeřišnice, ale i nedozrálé zelené
bobulky bezinek
kapary pravé - poupata z kaparovní-
ku trnitého
kapěnice - srdcovka nádherná
kapinice - akacie senegalská (mimo-
sa)
KAPINICE (Acacia dealbata
Link.) - akácie, arabská guma,
klej, mimosa nepravá
kapok - vlnovec pětimužný
kapraď orličí - hasivka orličí (obec-
ná)
KAPRAĎ SAMEC (Dryopteris
filix-mas L.) - čarodějnický kořen,
čertí (čertovo) péro, čertovo peří,
čertí pyro, čertí (čertovo) žebro,
feračina, ferašina, ferečina, hadí
střecha, hadí žebro, chebdí (bez
chebdí je jiná rostlina), jazyk sv.
Jana, kapradí, kaprycí, krápadlí,
kropadlí, luštovičník, mužíčkovy
šaty, panny Marie vlasy, paprad,
papraď, papradí, papradka, paprád-
ko, papratí, papratina, papratka,
papraťkapraď, papruška, paprut,
paprutí, paprutinka, paprutka, pa-
račina, paruška, paví péří, peračina,
peračka, peruník, poprač, poprad,
popraď, popratí, poproč, prapadlí,
prapradí, pstrosové péro, pštrosové
péro, pterix, svatojánský jazyk,
svatojánský kořen, šustkovičník, vlčí
žebro
kapradí - kapraď samec
kapradí dubové - hasivka orličí
kapradí obrovské - hasivka orličí
kapradí orličí - hasivka orličí
kapradí samice - hasivka orličí
kapradinka - netík ženský vlas
kaprle, kaprlata - kapary
kaprycí - kapraď samec
kapří huba - blín černý, náprstník
velkokvětý
kapří květ - blín černý, náprstník
velkokvětý
kapsička - kokoška pastuší tobolka
(kokoška obecná)
kapsovitá bylina - kokoška pastuší
tobolka (kokoška obecná)
kapucínka - lichořeřišnice větší
kapucínské semeno - stračka vysoká
kapucínské vousy - čekanka saláto-

kapusta hořčičná - černohořčice
obecná
KAPUSTA KADEŘAVÁ (Brassi-
ca oleracea) - jarmuz, kadeřávek,
kadeřníček, kadeřník, kél
kapusta polní - brukev polní
kapusta pupencová - kapusta růžič-
ková
KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ (Bras-
sica oleracea var. gemmifera
D.C.) - bruselské zelí, kapusta
pupencová
kapustěnka - kapustka obecná
KAPUSTKA OBECNÁ (Lampsa-
na communis L.) - kapustěnka,
plané zelí, všudybyl
karafiát - karafiát zahradní, vlčí mák
karafiát lesní - hvozdík lesní
karafiát planý - hvozdík kartouzek
KARAFIÁT ZAHRADNÍ (Dian-
thus caryophyllus L.) - hřebíček
zahradnický, hvozdík, hvozdík za-
hradní (viz), hvozdík karafiát,
karafiát, kariofilát
karafiátek - hvozděnka
karafiátový kořen - kuklík městský
(lékařský)
karagen, karagen irský - puchratka
kadeřavá (usušené stélky)
karát - jednotka hmotnosti pro dra-
hé kovy a drahokamy, je to váha
semínek rohovníku obecného (sva-
tojánský chléb), která jsou všechna
stejně těžká (0,2g)
karbina - karbinec obecný
KARBINEC OBECNÝ (Lycopus
europaeus L.) - karbina, katuška,
konrádka, střílenka, střílí, stříly, vlčí
noha
kard, karda, kardunkulus - artyčok
kardový, artyčok španělský
kardamán - kardamovník pravý
kardamom - kardamovník pravý
kardamon - kardamovník pravý
kardamonky - kardamovník pravý
KARDAMOVNÍK OBECNÝ,
PRAVÝ (Ellettaria cardamo-
mum Roxb.) - amom, kardamán,
kardamom, kardamon, kardamonky,
pepř egyptský, pepř mouřenínský,
rajské zrno
kardinálský strom - chinovník lé-
kařský
kardobenedykt - akant (Lonicerus),
benedykt čubet (benedykt lékařský),
paznehtík měkký
kardové - bodláky (obecně)
kardus - bodláky (obecně)
kardus benedictus - benedykt čubet
kardus Marie - ostropestřec marián-
ský
kardus požehnaný - benedykt čubet
kardy - artyčok kardový, artyčok
španělský
karfiol - květák
karhátek - bršlice kozí noha, kozí
noha obecná
kari listy - muraja
kariofilát - karafiát zahradní (hvoz-
dík zahradní)
karlata, karlátka - slivoň slíva
(nakyslá slupka)
karmelitánské kapky - lihový ex-
trakt z meduňky lékařské, semen
koriandru a dalších bylin
karmelitánské (karmelitské) mazá-
ní - lihový extrakt z koriandru
karolina, karolina bílá - pupava
bezlodyžná
karolinské ořechy - jablkovec (pal-
ma)
karpel - řepa obecná
kartáčky - pupava bezlodyžná (bílá),
rdesno hadí kořen
kartofly - brambory
kartouzek - hvozdík kartouzek
karuška - sedmikráska chudobka
kassia, kassie - skořicovník čínský
KASSIE SENNA (Cassia senna) -
alexandrijská senna, egyptská senna,
samosnec, senes, sennový list a lusk
kassiová skořice - skořicovník čínský
kaša, kaška - kokoška pastuší tobolka
kašice, kaška - petrklíč (prvosenka
jarní)
kašička - bez černý (bezinka), po-
mněnka bahenní
kašinec - pampeliška (smetanka lé-
kařská)
KAŠŤA BĚLAVÁ (Sarsaparilla
albidum Nutt. Nees) - sarsaparila
kaštan bílý - jírovec maďal
kaštan červený - jírovec pavie
kaštan divoký - jírovec maďal (obec-
ný)
kaštan dobrý - kaštanovník jedlý
(setý)
kaštan domácí - kaštanovník jedlý
(setý)
kaštan hořký - jírovec maďal (obec-
ný)
kaštan jedlý - kaštanovník jedlý
(setý)
kaštan koňský - jírovec maďal (obec-
ný)
kaštan paví, kaštan pavie - kašta-
novník pavia
kaštan planý - jírovec maďal
kaštan sladký - kaštanovník jedlý
(setý)
kaštan svinský - jírovec maďal
kaštan vlašský - kaštanovník jedlý
(setý)
KAŠTANOVNÍK JEDLÝ, SETÝ
(Castanea sativa L.) - boží
žalud, gaštan, kaštan jedlý (dobrý,
sladký, vlašský, domácí), maróny
(plody)
KAŠTANOVNÍK PAVIA (Cas-
tanea pavia L.) - kaštan paví,
kaštan pavie
kaštany nepravé - durianovník ci-
betkový
kaštany vodní - kotvice plovoucí
kašu ořechy, kešu ořechy (oříšky)
- ledvinovník západní
kateřinka, kateřinky - listopadka
indická (kopretina indická)
kateřinky - petrklíč (prvosenka jar-
ní)
katrán stepní - katrán tatarský
KATRÁN TATARSKÝ (Crambe
tatarica Seb.) - katrán stepní,
křen krymský, křen divoký, stepní
čarodějnice
katuška - karbinec obecný
kaučuk - kaučukovník brazilský
kaučuk asámský - fíkovník pryžo-
dárný (pokojový fikus)
KAUČUKOVNÍK BRAZILSKÝ
(Hevea braziliensis) - kahuch,
kaučuk, kolomastrika (přírodní
vlákna)
kaukalín, kaukolík - petrklíč (prvo-
senka jarní)
kauviš - přeslička rolní
kava, kava-kava - pepř opojný
káva - kávovník arabský
káva německá - čekanka obecná
kavias, kaviasová bylina, kaviaš -
hlaváč obecný (běložlutý, fialový)
kavkazský prášek - kopretina růžo-
vá (sušené úbory)
kavon - meloun vodní
KÁVOVNÍK ARABSKÝ (Coffea
arabica) - kafe, káva (provincie
Kaffa v Etiopii), moka, mokka
(přístav Mokka), víno islámu
KAVYL IVANŮV, KAVYL PÉŘI-
TÝ (Stipa joannis Čelak., Stipa
pennata) - kavyl péřovitý, vousy
sv. Ivana
kavyl péřitý, kavyl péřovitý -
kavyl Ivanův
kavylová tráva - kavylovec přepevný
KAVYLOVEC PŘEPEVNÝ (Sti-
pa tenacissima) - alfa, esparto,
halfa, kavylová tráva, viržinková
tráva
kawa, kawa-kawa - pepř (pepřovník)
opojný
kazilen - kokotice hubilen, lnička
smrdutá, plevel rostoucí mezi lnem
(Kamerarius)
kaziplod, kaziplod Tuckeriho -
parazit vinné révy (padlí vinné)
kazival - kostival lékařský
kbedí - bez chebdí (chebdí obecné)
KDOULE, KDOULOŇ OBEC-
NÁ, KDOULOŇ PODLOUH-
LÁ (Cydonia vulg. Pers., Cy-
donia oblonga Mill.) - gdoule,
hrušná jabloň, jablíčko kdoulové,
kdule, kdúle, kutna, kutny, kydó-
nijské jablko, pihva, strom kutnový,
zlaté jablko
kdoulovec červený - kdoulovec ja-
ponský
KDOULOVEC JAPONSKÝ
(Chaenomeles japonica Lindl.) -
kdoulovec červený
kdule, kdúle - kdoule obecná
kdýně - tykev obecná
kebdí - bez chebdí (chebdí obecné)
kebračo - štítosemenka kebračo
kebula, kebule - urginea přímořská
kecanda - povidla z bezinek
kedrové (cedrové) mléko - nápoj
z kedrových oříšků máčených ve
vodě
kedrové (cedrové) oříšky - olejnatá
semena borovice sibiřské
kejchavičná bylina - řebříček bert-
rám
kejchavka - čemeřice zelená
KEJKLÉŘKA PIŽMOVÁ (Mimu-
lus moschatus) - pižmo
kejlová bylina - průtržník lysý
kelerka - smělek jehlancovitý
KEMIRIS (Aleurites moluccana)
- voskové ořechy
kenaf - bombajské konopí
kendék, kendík - kandík psí zub
(kandík evropský)
keprnikl - koprník úzkolistý
kerblice - halucha vodní
KERBLÍK LESNÍ (Anthriscus
silvestris Hoffm.) - kozí pysk,
mrkous, svinský kmín, všivec
kerblík mámivý - krablice mámivá
KERBLÍK SETÝ (Anthriscus
sativus (L.) Hoffm.) - stokláska,
třebule zahradní
kerblík španělský - čechřice vonná
KERBLÍK TŘEBULE (Anthris-
cus cerefolium (L.) Hoffm.) -
stokláska, střebulka, třebule, třebul-
ka
kerhát, kerhátek, kerhart - bršlice
kozí noha (kozí noha obecná)
kermes - líčidlo obecné
keř s kari listy - muraja
kešu oříšky - ledvinovník západní
kewra voda - esence z květů panda-
nu
kina kina - chininovník lékařský
(kůra)
kiwi - aktinidie čínská
klaka - tuřín
KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ (Schi-
sandra chinensis) - limoník čín-
ský, mangolka čínská, plody pěti
chutí, schizandra
klapáč, klapáček - petrklíč (prvo-
senka jarní)
KLAPOUREK (Lyppia citriodora)
- alojsia, alojzie, aloysia, citronát,
citronka
klas - čistec bahenní, ječmen myší,
nardus indiánský (indický)
klas vonný - jablečník obecný
klásečky - bér
klášterní chvojka - viz chvojka
klášterní
klášterní yzop - yzop lékařský
kleč - borovice kleč (borovice horní)
klej - arabská guma (viz)
KLEJCHA HLÍZNATÁ, KLEJ-
CHA MLÉČÍCÍ (Asclepias tu-
berosa, Asclepias syriaca L.) -
bylina hedvábná, klejicha, vatočník,
včelopásek
klejicha, klejicha vatočník - klejcha
mléčící, klejcha hlíznatá
klejopryskyřice - pryskyřice s vyso-
kým obsahem klovatiny (gumy)
klemátis - plamének plotní (přímý)
klen - javor klen (javor horní, horský)
klen černý - javor babyka
klenek, klenice, klenka - javor klen
(javor horní, horský)
klepáč, klepáček - petrklíč (prvo-
senka jarní)
klíč Petrův, klíč sv. Petra -
petrklíč (prvosenka jarní)
KLIKVA BAHENNÍ, KLIKVA
ŽORAVINA (Vaccinium oxy-
coccus L.) - blatnice, blivánky,
citróny severu, jeřábí rostlina, ka-
menka, klivka, klikva žoravina,
klukva, mechová brusinka, žerovina,
žoravina, žravina
klikva žoravina - klikva bahenní
klíneček - hvozdík kartouzek
klinopád, klinopodium - marulka
klinopád (stoříšek obecný)
klisní kopyto - kopytník evropský
klivka - klikva bahenní
kloboučí - lopuch větší
kloboučky - brslen evropský, kon-
tryhel obecný, sléz přehlížený
(okrouhlolistý)
kloboučky kanovnické - brslen
evropský
kloboučky kňazové - brslen evrop-
ský
kloboučky žaludů - šešelinky
KLOKOČ ZPEŘENÝ (Staphyllea
pinnata L.) - klokočí, klokočka,
klokočky, korálky
klokočí, klokočka, klokočky - klo-
koč zpeřený
kloubnatěnka, kloubnatička - bez-
kolenec modrý
klovatina - rostlinná guma bobtnají-
cí ve vodě
kluběnka - petrklíč (prvosenka jar-
ní), srha říznačka
kluč - petrklíč (prvosenka jarní),
plicník lékařský
kluč modrý - plicník lékařský
kluče červené - plicník lékařský
klučiček - petrklíč (prvosenka jarní),
plicník lékařský
klukovka - hulevníkovec lékařský
klukva - klikva bahenní
kmín černý - černucha setá, kmín
římský
kmín divoký - kozlíček jarní
KMÍN KOŘENNÝ (Carum carvi
L.) - kmín luční, kmín krámský,
raška
kmín královský - černucha setá
KMÍN KRÁMSKÝ (Cuminum
sativum L.) - kmín římský, kumi-
num (Mathioli)
kmín křížový - černucha setá, kmín
římský
KMÍN LESNÍ (Cuminum silvestre
L.) - amen, ammi (Lonicerus), cu-
minum, cyminum, kmín růžkovatý,
kmín řecký
kmín luční - kmín kořenný
kmín mateřský - černucha setá,
kmín římský
kmín myší - bolehlav blamatý
kmín růžkovatý - kmín lesní
kmín řecký - kmín lesní
kmín římský - černucha setá
KMÍN ŘÍMSKÝ (Cuminum cy-
minum L.) - černý kmín, černý
kmín římský (odrůda), černucha
setá (viz), kmín krámský, kmín
křížový, kmín mateřský, kumin, šab-
rej, viz šabrej kmínový (kmínovitý,
kuminovitý)
kmín sviňský - bolševník obecný,
kerblík lesní
kmín vodní - halucha vodní
kňazové kloboučky - brslen evrop-
ský
kňazové syrčíky - brambořík evrop-
ský
knedlíček - kontryhel obecný, upolín
evropský
knedlíčky - kalina planá
knedlík, knedlíky - kalina planá
knězové syrčíky - brambořík evrop-
ský
kněžovo moudí - brslen evropský
kněží múď - brslen evropský
kněžská pleš - pampeliška smetanka
kněžské čepičky - brslen evropský
kněžské granátky - brslen evropský
kněžské kvadrátky - brslen evrop-
ský
kněžský límeček - sedmikráska chu-
dobka
knikus - benedykt čubet
kníže mezi léky sedláků a venkova-
nů - česnek (obecně)
knoblauch, knobloch - česnek setý
knoflíčí - lopuch větší
knoflíčky - plody slézu (tvrdky)
knoflíky, knoflíky žebrácké - lo-
puch větší
knotovka - kohoutek luční, koukol
polní (knotovka bílá je jiná bylina),
smolnička obecná
KNOTOVKA BÍLÁ (Melandrium
album (Mill.) Garcke) - bílý
koukol, knotovka luční, koukol
divoký, neplodík, pukačky, sirotky
KNOTOVKA ČERVENÁ (Melan-
drium rubrum (Weig.) Garcke)
- divoký koukol, kohoutek
KNOTOVKA LEPKAVÁ (Me-
landrium viscosum Čelak.) -
kohoutek, lepkovka
knotovka luční - knotovka bílá
KNOTOVKA NOČNÍ (Meland-
rium noctiflorum Fr.) - noční
květ
knotovka sv. Víta - kohoutek luční
koa - moučka z oddenku kurkumovní-
ku citvárového (dlouhého)
kobeliščo - šťovík kyselý (obecný)
kobylaščí - šťovík kyselý (obecný)
kobylí chcanky - kohoutek luční,
smolnička obecná
kobylí máslo - kostival lékařský
kobylí mláto - kostival lékařský
kobylí šíp, kobylí štíp - šťovík
kyselý (obecný)
kobylinec - šťovík kyselý (obecný)
kobyliščí - šťovík kyselý (obecný)
kobzal, kobzol, kobzole - brambor
(lilek brambor)
kobzinky - bezinky (bez černý)
kocan, kocanda, kocanka - jíva
(vrba jíva)
kociál - přeslička rolní
kocián - kociánek dvoudomý
kociánek - kociánek dvoudomý, pro-
těž dvoudomá, smil písečný
KOCIÁNEK DVOUDOMÝ (An-
tennaria dioica L.) - andělíček,
bisernice, kocián, kocmánek, kočičí
drápky, kočičí pazourky, plešivec,
plešivec dvoudomý, protěž dvoudo-

kocicál - přeslička rolní
kocmánek - kociánek dvoudomý
kocmoud - kokořík vonný
kocouří drápky - bika ladní
kocúrník - kozlík lékařský, meduňka
lékařská, šanta kočičí
kocuřina - přeslička rolní
koča zelina - máta vonná
kočárky - oměj šalamounek
kočičí drápky - kociánek dvoudomý
kočičí hřbet - přeslička rolní
kočičí chvost - buřina (viz), řebříček
obecný
kočičí kořen - kozlík lékařský
kočičí len - světlík lékařský
kočičí marulka - šanta kočičí
kočičí máta - šanta kočičí
kočičí mejdýlko - drchnička rolní
kočičí mýdlo - mydlice lékařská
kočičí nepeta - šanta kočičí
kočičí nožička - kociánek dvoudomý,
protěž dvoudomá, protěž písečná,
smil písečný
kočičí ocas - přeslička polní, řebříček
obecný
kočičí pazourek - štírovec růžkatý
(obecný)
kočičí pazourky - kociánek dvoudo-

kočičí petružel (petržel) - tetlucha
obecná
KOČIČÍ ZELÍ (Teucrium marum)
- šanta kočičí (šanta kočičí (Nepeta
cataria) je jiná bylina)
kočičí zlato - janovec metlatý
kočičky - květy vrby jívy, suchopýr
úzkolistý
kočka - jíva (vrba jíva)
kočovka - máta vonná
koda - šalvěj lékařská
kodice - šalvěj lékařská
koflínek - zvonovec liliolistý
kohátka - bělozářka liliovitá
KOHÁTKA KALÍŠKATÁ (To-
fieldia calyculata Wahlenb.) -
kustilomka, povrženka
kohoutek - knotovka červená, kno-
tovka lepkavá, kokrhel rolní (lušti-
nec), orlíček planý
KOHOUTEK CHALCEDONSKÝ
(Lychnis chalcedonica L.) -
hořící láska
KOHOUTEK LUČNÍ (Lychnis
flos cuculi L.) - fábůrky, kno-
tovka, knotovka sv. Víta, kobylí
chcanky, krev pána Ježíše, kukačka,
perníček, růže panny Marie, růžička
sv. Marie
kohoutek mastný - smolnička obec-

kohoutek žlutý - petrklíč (prvosenka
jarní)
kohoutí hnízdo - pivoňka lékařská
kohoutí hřeben - kokrhel rolní
kohoutí hřebeny - nevadlec hřebeni-

kohoutí ocas - hrachor jarní
kohoutí peří - kokořík lékařský
kohoutinec - kokotice povázka
kohoutky - hrachor jarní, konopě
setá, maceška polní, mák vlčí,
oměj šalamounek, smolnička polní
(obecná)
kohoutův hřeben - kokrhel rolní
kohútí ocas - hrachor jarní
kohutina - kokotice povázka
kohútky - mák vlčí
koir - kokosovník ořechoplodý (pevné
vlákno oplodí)
koka, kokain - kolovník lesklý, ru-
dodřev koka
kokatí hace, kokatí hadce - kokoti-
ce povázka
kokohrtek, kokohrtky - hrachor
jarní
kokohrtí - mák vlčí
kokorík - kokořík lékařský, konvalin-
ka vonná
kokorňák - kokořík lékařský, podra-
žec obecný
kokořice - kokořík lékařský
kokořič, kokoříč - konvalinka vonná
kokořičník - kokořík lékařský
kokořík - konvalinka vonná
KOKOŘÍK LÉKAŘSKÝ, KOKO-
ŘÍK VONNÝ (Polygonatum
offic. All., Polygonatum odora-
tum Mill.) - biser, bíser, ďáblík,
ďáblův zub, divoká konvalinka, feru-
le, hlava sv. Jana, jarus, kocmoud,
kohoutí peří, kokorík, kokorňák,
kokořice, kokořičník, kokořín, koko-
řínek, kolínka, kolínko panny Marie,
konvalinka planá (psí), koňský ocas,
koňský ščáglík, koukoříček, kukorík,
kykyrík, lanuška, líčidlo, pečeť,
pečeť Šalamounova, syrník, tolija,
tvarožník, zázvorky, zázvorníček.
Černý uvádí kokoříky dva: menší
(aron menší) a větší (aron, ďáblík,
hlava sv. Jana, ještěr menší, sv.
Jana tvář)
kokořík menší - aron menší (Černý)
kokořík větší - aron větší, ďáblík,
hlava sv. Jana, ještěr menší, sv.
Jana tvář (Černý)
kokořín, kokořínek - kokořík lékař-
ský
kokoříšek - konvalinka vonná
kokosáky - koberce z hrubých a
pevných vláken oplodí kokosového
ořechu (koir)
kokosová palma - kokosovník oře-
choplodý
kokosové máslo - produkt vzniklý
lisováním zralých kokosových ořechů
za studena
KOKOSOVNÍK OŘECHOPLO-
DÝ (Cocos nucifera L., Nux
indica) - indické kokosy, kokosová
palma, kokosový ořech, ořech indián-
ský, ořech mořský; koir je vlákno
ořechu a kopra je surovina z oře-
chu pro výrobu jedlých rostlinných
tuků a olejů
kokosový ořech - kokosovník oře-
choplodý
kokoška - pryskyřník litý (prudký)
KOKOŠKA PASTUŠÍ TOBOL-
KA, KOKOŠKA OBECNÁ
(Capsella bursa pastoris L.) -
babí kapsa, babí kapsy, betašná zeli-
na, bětuška, bída, bylina lítosti, holá
káča, hořčice sedlská, chudá běta,
chudobka, kapsička, kapsovitá byli-
na, kaša, kaška, kokoška pospolitá,
kolduška, kopištálka, krvavá bylina,
lékárna chudých, lopata, lopatička,
lopatka, mošna, pastuší tobolka,
pastýřská kapsička, penízek, port-
monka, slouhovo thé, srdíčka, sochá
běta, suchá běta, taška, tašky,
žebrácká kabelka
kokoška obecná - kokoška pastuší
tobolka
kokoška pospolitá - kokoška pastuší
tobolka
kokošky - penízek polní
kokotí hace, kokotí hadce - kokoti-
ce povázka
KOKOTICE HUBILEN (Cuscu-
ta epilinum Weihe) - hubilen,
kazilen, lenokaz, lenotoč
KOKOTICE JETELOVÁ (Cuscu-
ta trifolii Bab.) - čertovy nitky,
háčky, hedvábí, hedvábka, herbávka,
hrbávka, kupadlo, lnička, opřástka,
popřitka, povázka, povážka, povika,
sráč, vlas, zajdenka, ženský vlas
KOKOTICE MATEŘÍDOUŠKO-
VÁ (Cuscuta epithymum L.) -
kokotinka
KOKOTICE POVÁZKA (Cus-
cuta epithymum (L.) Murr.) -
aranka, hedvábí, hedvábnice, hubík,
hupík, kaní přádlo, kaňonka, ka-
ňovka, kohoutinec, kohutina, kokotí
(kokatí) hace, kokotí hadce, kop-
řivec, kopřivník, kozina, kukučina,
kupadlo, lišaj, lišej, mořilka, mydlo,
mýdlo, opřástka, ploskovec, po-
přádka, povázka, povážka, povilka,
povyk, povyka, pozlátka, pozlátko,
přadýnko, škrtilka, vláčník, volačka,
vopřídka, votáčka, zezula, zezulena,
zezulina, zezulka, zlatá nit, zla-
tenka, zlatěnka, zlatovlas, zrzavka,
žežulinka, živý vlas
kokotinka - kokotice mateřídoušková
kokrháč - kokrhel rolní
kokrhel - mák vlčí
KOKRHEL ROLNÍ, LUŠTI-
NEC (Rhinanthus alectoro-
lophus Scop.) - hrklač, hrklavice,
kohoutek, kohoutí křeben, kokrháč,
krhláč, krhlavice, luštěnec, luštinec,
penízky
kokrhelí, kokrhélí - mák vlčí
kokrňák - podražec křovištní
kola - kolovník lesklý
koláčky - sléz lesní, sléz okrouhlolistý,
sléz přehlížený (tvrdky)
koláčky pána Boha - sléz okrouhlo-
listý
kolduška - kokoška pastuší tobolka
kolénka panny Marie - máří list
(kopretina máří list)
kolénko žabí - chmerek vytrvalý
kolérka - potměchuť popínavá
koliandr, koliandr římský - korian-
dr setý (obecný)
kolínka, kolínka panny Marie -
kokořík lékařský, konvalinka vonná
kolka - lopuch větší
kolnik - tuřín, vodnice, (druhy řepy
obecné (Kamerarius))
kolocír - jitrocel větší, vraní nožka
obecná
kolodium - roztok některých slouče-
nin celulózy ve směsi lihu s éterem
KOLOKÁZIE JEDLÁ (Colocasia
esculenta) - kulkas, taro (podoba
k áronu nebo ďáblíku)
kolokvie - kolokvitcie líbezná
kolokvinta - kolokvinta obecná, po-
sed bílý
KOLOKVINTA OBECNÁ (Co-
locynthis vulg. L.) - hořké pome-
ranče, projímavé pomeranče
KOLOKVITCIE LÍBEZNÁ (Kol-
kwitzia amabilis) - kolokvie
kolomastrika - přírodní kaučuková
vlákna (kaučukovník brazilský)
kolotoč - bertram (řebříček bertrám)
kolovačka - vikev plotní
kolové oříšky - semena tropických
stromů kolovníků (např. kolovník
lesklý)
KOLOVNÍK LESKLÝ (Cola niti-
da) - kolový ořech, kolové oříšky
(základní surovina k výrobě Coca-
Coly), viz rudodřev koka
kolovratec - pryšec kolovratec
kolovratec cypřišový - pryšec
chvojka
kolovratec chvojka - pryšec chvoj-
ka, pryšec kolovratec
kolovratec cypřišový - pryšec
chvojka, pryšec kolovratec
kolovratec slunečný - pryšec kolo-
vratec
kolovrátek - pryšec kolovratec, sa-
sanka hajní
kolovrátek cypřišový - pryšec
chvojka, pryšec kolovratec
kolový ořech - semeno kolovníku
lesklého
koltunova zelenina - plavuň obecná,
posed bílý
komeníček, komeníčky - bika ladní,
toten lékařský (krvavec toten)
komeník - jitrocel (obecně)
komfity - semena anýzu obalená
v cukru
kominář - orobinec úzkolistý
komínek, komínek žlutý - komoni-
ce lékařská
kominice, kominka - komonice lé-
kařská
kominíček - hlaváček letní, toten
lékařský
kominíčky - bika ladní, hlaváček
letní, toten lékařský
kominka, komínka - komonice lé-
kařská, zemědým lékařský
kominka žlutá - komonice lékařská
komínek žlutý - komonice lékařská
KOMONICE BÍLÁ (Melilotus
albus Desr.) - jetel bucharský,
jetel obrovský, jetel uherský, jetel
zázračný, kamenáč
KOMONICE LÉKAŘSKÁ
(Melilotus offic. L.) - blúd, bu-
charský jetel, bulharský jetel, kadeř
(kadeře) sv. Jana, kameníček, ka-
menná jetelinka, komínek, komínek
žlutý, kominice, kominka, kominka
žlutá, komínka, komonka, konči-
na, konika, koňský jetel, kuminka,
medový jetel, melilotum, oubytné
(oubytní) koření, svatojánská kadeř,
svatojánský kadeře, úbytné koření,
uherský jetel, včelí bylina, žlutá
kominka, žlutý komínek
komonka - komonice lékařská, řebčík
královský
kompasová rostlina - locika kompa-
sová
končina - komonice lékařská
kondelík, kondolík - kontryhel obec-
ný, popenec břečťanovitý
kondrábek - popenec břečťanovitý
(obecný)
kondrádek - kontryhel obecný
kondrlík - popenec břečťanovitý
kondrhel - kontryhel obecný
kondurango, kondurangové víno
- výtažek z kůry popínavé liány
MARSDENIE KONDURANGOVÉ
(Marsdenia condurango Reichen)
koní fenykl - halucha vodní
koní kleč - koniklec luční
koní matka - máta polej (polejová)
koní nať - máta peprná dlouholistá
koníček - jetel zvrhlý, orlíček planý
(obecný)
koničina - jetel (obecně)
koníčky - bika ladní, oměj šalamou-
nek, šalvěj lékařská
konika - komonice lékařská
koniklec - koniklec luční, kuklík
potoční
KONIKLEC LUČNÍ (Pulsatilla
pratensis (L.) Mill.) - boží fous-
ky, černá zelina, čertovy vousy,
denní sen, fousek, fousky boží, ko-
ní kleč, koniklec visutý, konikleč,
koňský kleč, koření svaté, kuchyň-
ský zvonek, poniklec, ptačí hnízdo,
půlzlatník, růžička, sen denní, sesí,
sisi, sosí, větrná (větrová) bylina,
větrnice, větrnička, vousek, zelina
černá, zvonec, zvoneček, zvonek
KONIKLEC NAČERNALÝ (Pul-
satilla nigricans) - lék větrných
korouhví
koniklec visutý - koniklec luční
konikleč - koniklec luční
konilék - prha arnika (prha chlumní)
KONITRUD LÉKAŘSKÝ (Gra-
tiola offic. L.) - česká jalapa,
gracia dei, milostina lékařská, trud
koní, zemská pára
konopáč - kyčelnice cibulkatá, sadec
konopáč
konopáč sadec - viz sadec konopáč
konopě - konopě setá
konopě divoká (divoké) - sadec
konopáč
konopě indická - konopí indické
konopě hlavatá - konopě setá (sa-
mec)
konopě materná - konopě setá
konopě samec - konopě setá (hlava-
tá)
konopě samice - konopě setá (kono-
pí poskonné)
KONOPĚ SETÁ, KONOPÍ SETÉ
(Cannabis sativa L.) - bláznivá
konopě, hlavatice, hlavačky, hla-
vatka, hlavička, kohoutky, konopě
hlavatá (samec), konopě materná,
konopě poskonné (samice), konopí,
konopí semenné, konopice (konopice
polní je jiná bylina), konopja, ko-
nopí poskolné (paskonné, poskonné,
poskolní, pskonné), koudel, pazdeří
(odpad), peněk, poskonice, po-
skunky, chlaptka, kohoutky, penák,
pěněk, pěnka, ploskunky, poskonice,
poskuňky, provaznická bylina, ptačí
zob, rozkoruška, semenec ptačí zob,
slepičky
konopěnec - řebříček obecný, řepík
lékařský, sadec konopáč
konopí - konopě setá
konopí bengálské - jutovník tobol-
katý
konopí bombajské - viz bombajské
konopí
konopí cizí - sezam indický
konopí gambo - bombajské konopí
konopí hašišové - konopí indické
KONOPÍ (KONOPĚ) INDICKÉ
(Cannabis indica Lam.) - ame-
rický hašiš, bang, budič smíchu,
hašiš (viz), indické seno, konopí
hašišové, konopí mexické, konopí
posvátné, konopí svaté, marihua-
na, marijána, marijánka, maruška,
mexické zelí, pramen štěstí, tabák
smíchu, tráva
konopí kalkatské - jutovník tobolka-

konopí manilské - viz manila (aba-
ka)
konopí mexické - konopí indické
(Mexiko)
konopí paskonné - konopě setá
konopí poskolné, poskolní, poskon-
né - konopě setá
konopí posvátné - konopí indické
konopí pskonné - konopě setá
konopí semenné - konopě setá
konopí seté - konopě setá
konopí svaté - konopí indické

konopice - konopě setá, kopřiva
hluchá
konopice hlínožlutá - konopice
huňatá
KONOPICE HUŇATÁ (Galeopsis
dubia Leers.) stejně jako
konopice napuchlá - konopice polní
KONOPICE OBILNÍ (Galeopsis
ochroleuka Lam.) - nový název
konopička bledožlutá (synonyma
jako u konopice pýřité)
KONOPICE POLNÍ (Galeopsis
tetrahit L.) - hluchá kopřiva,
konopice napuchlá, píchavá manda
KONOPICE PÝŘITÁ (Galeopsis
pubescens Bess.) - čaj liberský,
čistec lesní, konopice hlínožlutá,
kopřiva píchlavá, kopřiva uherská,
kopřiva žlutá, koření liberské, koření
oubyťové, koření souchotinové, thé
liberské, thé souchotinové, thé
oubyťové, žabr

KONOPIČKA BLEDOŽLUTÁ
(Dalanum segetum Dostal) -
konopice obilní (synonyma jako
u konopice pýřité)
konopina - vrba košařská
konopja - konopě setá
konopjač - sadec konopáč
konopka - sasanka hajní
konopnice - sasanka pryskyřičníková
konponica - sasanka pryskyřičníková
konrábek - popenec břečťanovitý
(obecný)
konrádka - karbinec obecný
konsolida - kostival lékařský, sedmi-
kráska chudobka, stračka ostrožka
konsolida menší, konsolida minor
- černohlávek obecný, sedmikráska
chudobka
KONTRYHEL OBECNÝ
(Alchemilla vulgaris L.) - al-
chemilka, arcisléz, arcislní, bylina
alchymistů, bylina gynekologická,
bylina panny Marie, deštníček, divý
muškát, husí drápky, husí nožka,
husí nůžka, husí packa, husí stopka,
husí šlapka, husí tlapka, hvězdoš,
kloboučky, knedlíček, kondolík, kon-
drádek, kontrhel, lví noha, lví stopa,
lvová stopa, nebeská rosa, perlová
bylina, plášť panenky Marie, pláš-
tíček panny Marie, polní muškát,
přívratník, rosička, stříbrný plášť,
zindava, zlatodějka, žádava, žindava
(žindava evropská je jiná bylina),
ženský plášť
KONTRYHEL ROLNÍ (Ephanes
arvensis L.) - nepatrnec
konůpka - sasanka hajní
konvalija - konvalinka vonná
konvalinka malá - pstroček dvoulis-

konvalinka modrá - dřípatka horní
konvalinka planá (psí) - kokořík
lékařský
KONVALINKA VONNÁ, OBEC-
NÁ (Convallaria majalis L.)
- bimbonka, binbonka, binbovka,
biser, bíser, biserka, gombíčky, hru-
šoví, hruštička široká, husí víno,
kadrlka, kokořič, kokoříč, kokorík,
kokořík (kokořík lékařský je jiná
bylina), kovalia, konvalium, kolín-
ka panny Marie, konvalija, kořen
májový, kořen perličkový, koříšek,
kukučka voňavá, lilie údolní, liliová
bylina, lilium, májové zvonečky, ma-
riánský klíček, perlíček, perlokvět,
perlokvítek
konvalium - konvalinka vonná
koňské chcanky - kohoutek luční,
smolnička obecná
koňské kopyto - devětsil lékařský
(obecný), podběl léčivý (obecný)
koňské kopyto menší (obecné) -
blatouch bahenní, podběl léčivý
koňské kopyto velké - devětsil
lékařský
koňské kopyto vodní - blatouch
bahenní
koňský bedrník - bedrník obecný
(Černý)
koňský jetel - komonice lékařská
koňský kaštan - jírovec maďal
koňský kleč - koniklec luční
koňský kořen - čemeřice černá,
čemeřice zelená
koňský ocas - hadinec obecný, koko-
řík lékařský
koňský ořech - křehký, papírový
druh vlašského ořechu
koňský ščáglík - kokořík lékařský
koňský šťovík - šťovík kyselý (tupo-
listý)
koňský zub - kukuřice setá koňský
zub
kopaiový balzám - kopaiva lékařská
KOPAIVA LÉKAŘSKÁ (Copaife-
ra offic.) - kopaiový balzám
kopál, kopálová pryskyřice, kopá-
lový strom - březule balzámová,
damaroň bílá aj.
kopeček hřebíčkový - kuklík lékař-
ský (městský)
kopí sv. Václava - přeslička rolní
kopidlen - kopytník evropský
kopišník - vičenec setý, vičenec ligrus
kopištálka - kokoška pastuší tobolka
(obecná)
kopištník - vičenec ligrus
KOPR DIVOKÝ, LESNÍ (Ane-
thum agreste L.) - císařský kořen,
koprník (koprník úzkolistý je jiná
bylina)
kopr italský - fenykl obecný
kopr římský - fenykl obecný
kopr sladký - fenykl obecný
kopr vlašský - fenykl obecný
kopr vodní - halucha vodní
kopr vonný - kopr zahradní
KOPR ZAHRADNÍ (Anethum
graveolens L.) - kopr vonný,
koprek
kopra - kokosovník ořechoplodý (su-
rovina z kokosového ořechu k výrobě
jedlých tuků)
koprčky - malé sladké hruštičky
koprek - kopr zahradní
kopretina balzámová - vratič obec-
ný (kopretina vratič)
KOPRETINA BÍLÁ (Chrysan-
themum leucanthemum L.) -
buličí oko, čáp, hojíček, husar,
králík, kuří oko, matečník větší,
rmenec, svatojánská kytka (kvítí,
kvítko), svatojánský ruchtarec, velká
sedmikrása
KOPRETINA INDICKÁ (Chry-
santhemum indicum) - dušička,
dušinka, chryzantéma, kače, ka-
teřinka, kateřinky, listopadka (viz
listopadka indická), pinardie, vše-
svatinka, zimní astra, zlateň, zlatý
květ

KOPRETINA MAŘÍ LIST (Chry-
santhemum balsamita L., Tana-
cetum balsamita L.) - balšám,
balzamita, bylina biblová, bylina
matky Boží, kolénka panny Marie,
Mariovo listí, marolist, maří list,
maří list balšámový, morolist, pivní
koření, řecká máta, řimbaba maro-
list, voňavý balšám, ženíšek, ženská
máta, viz maří list obecný (stejná
bylina, stejná synonyma)
KOPRETINA POLNÍ (Chrysan-
themum segetum L.) - bylice,
květ sv. Ivana, nivník, žlutooko
KOPRETINA RŮŽOVÁ (Chry-
santhemum roseum) - arménský
prášek, kavkazský prášek, zacherlin
(prášky ze sušených úborů proti
hmyzu)
KOPRETINA ŘIMBABA (Chry-
santhemum parthenium L., Ta-
nacetum parthenium L.) - feb-
rifuga, hřimbaba, chlebníček, koření
naší paní, králík, marunka, mateč-
ník, matrikaria (matricaria), mat-
roška, řimbaba, viz řimbaba obecná
(stejná bylina, stejná synonyma)
KOPRETINA STARČKOLISTÁ
(Chrysanthemum cinerariifo-
lium Trevir.) - dalmatský prášek
(ze sušených květů proti hmyzu),
řimbaba dalmatská
KOPRETINA VRATIČ, viz též
VRATIČ OBECNÝ (Chrysan-
themum vulgare L.) - brátnička,
bylina červopudná, cicvár, cicvár
divoký (polní), cicvárové semínko
(lidově jako náhrada), davič, ham-
bous, hambousek, hlístečná zelina,
kopretina balzámová, koření křečo-
vé, králík vratič, máří listí, návratek,
návratníček, nesmrtelka, prajníček,
přejníček, ráčiš, rápička, vrať se za-
se, vratečka, vratič, vratička, vrátka,
vrátníček, vrátyč, vratyček, zase-
vratec, zděšenec, zvrátečka, žlutá
vrátka, žlutý návratníček
KOPRETINA ZLATÝ KVĚT
(Chrysanthemum coronarium
L.) - bylice zlateň, merunka, pinar-
die, zlateň
koprník - kopr divoký (lesní)
KOPRNÍK ÚZKOLISTÝ (Meum
muttelina Gartn.) - keprnikl
KOPŘIVA DVOUDOMÁ, VEL-
KÁ (Urtica dioica L.)
KOPŘIVA PALČIVÁ, MENŠÍ,
OBECNÁ (Urtica urens L.) -
kopřiva kropící, kopřiva pichlavá,
kopřiva pyhlavá, kopřiva žahavá,
kropiva, pokřiva, prhlava, prhlavka,
prhlinka, prlice, pyhlavka, včela
rostlinného světa, žahava, žahavka,
žáhavka, žíhavka, žihlava, žihlavka
kopřiva hluchá - hluchavka bílá,
konopice polní
kopřiva hubatá - krtičník hlíznatý
kopřiva kropící - kopřiva palčivá
kopřiva lesní - cesmína ostrolistá
kopřiva píchavá - konopice pýřitá
kopřiva pichlavá - kopřiva palčivá
kopřiva planá - hluchavka bílá,
konopice polní
kopřiva pyhlavá - kopřiva palčivá
kopřiva uherská - konopice pýřitá
kopřiva žahavá - kopřiva palčivá
kopřiva žlutá - hluchavka žlutá,
konopice pýřitá, pitulník žlutý
kopřivec, kopřivník - kokotice po-
vázka
koptický čaj - čaj z vrbky úzkolisté
kopytník - kakost smrdutý
KOPYTNÍK EVROPSKÝ (Asa-
rum europaeum L.) - beraní
jazyk, horní nardus, kafráček, klisní
kopyto, kopidlen, kýchací omylník,
horní nardus, lesní nardus, les-
ní šipka, lesní špika, myší ouško,
omylník
KOPYTNÍK KANADSKÝ (Asa-
rum canadiense L.) - divoký
zázvor
kopyto klisní - kopytník evropský
kopyto koňské - devětsil lékařský,
podběl léčivý
kopyto koňské menší (obecné) -
blatouch bahenní, podběl léčivý
kopyto koňské velké - devětsil
lékařský
kopyto koňské vodní - blatouch
bahenní
korálky - plody jeřábu (jeřabinky),
klokoč zpeřený (klokočky)
korálky, korálky zimičí, zimničí -
plicník lékařský
korek - dub korkový
koriandr římský - koriandr setý
(obecný)
KORIANDR SETÝ, OBECNÝ
(Coriandrum sativum L.) - anýz
štěničný, koliandr, koliandr římský,
kyšinec, kyšnec
kornoutice - kala
KOROMÁČ LUČNÍ (Silaus pra-
tensis Bess.) - silička
KOROMÁČ OLEŠNÍKOVÝ (Si-
laum silaus L.) - jarva, kosomač
korsa - řepka olejná
kortuska - kruhatka
koruna Krista Pána - dřišťál obecný
koruna trnová - pupava bílá
korunka panny Marie - granátov-
ník obecný
kořen alantový - kostival lékařský,
oman pravý
kořen andělkový - čemeřice černá,
čemeřice zelená
kořen andělský - andělika lékařská
kořen babí - lopuch větší
kořen benedyktový - kuklík obecný
(městský)
kořen bílý - merlík všedobr
kořen boží - prha arnika
kořen celíkový - kostival lékařský
kořen celníkový - kostival lékařský
kořen cicvárový - oddenek kurkumy
kořen císařský - kopr divoký (lesní)
kořen citvárový - oddenek kurkumy
kořen čarodějnický - kapraď samec
kořen černý - černý kořen španělský,
kostival lékařský
kořen červenkový - čemeřice černá
kořen čínský - rebarbora dlanitá
kořen dobrý - čemeřice černá, čeme-
řice zelená
kořen ďáblíkův - posed bílý
kořen ďáblův - ďáblík bahenní
kořen divokého artyčoku - pupava
bezlodyžná
kořen fialkový - kosatec německý
kořen hadí - hadí mord obecný,
rdesno hadí kořen
kořen hlízový - čemeřice černá,
čemeřice zelená
kořen hromový - aron blamatý,
chřest obecný, pupava bezlodyžná
kořen hřebíčkový - kuklík městský
(obecný)
kořen ibiškový - proskurník lékařský
kořen indiánský (indický) - nardus
indiánský (Kamerarius)
kořen ipekakuanhový - hlavěnka
dávivá
kořen ipekový - hlavěnka dávivá
kořen jelení - smldník lékařský
kořen kamzíkový - arnika (prha
chlumní)
kořen karafiátový - kuklík městský
(lékařský)
kořen kočičí - kozlík lékařský
kořen koňský - čemeřice černá
kořen kozivalový - kostival lékařský
kořen kozlečí - hadí mord obecný
kořen krémový - křen selský
kořen krkavníkový - vlaštovičník
větší
kořen krvavý - krvavec toten, toten
lékařský
kořen laštoviční - vlaštovičník větší
kořen liberzonský - kostival lékař-
ský
kořen májový - konvalinka vonná
kořen maralový - parcha saflorová,
někdy i kořen žen-šen
kořen mistrovský (mistrův) - vše-
dobr horní
kořen morový - hadí mord obecný
kořen mydlicový bílý - mydlice
lékařská
kořen nardový - nardus indiánský
(Kamerarius)
kořen nejedlíkový - puškvorec obec-

kořen odolenový (odolený) - kozlík
lékařský
kořen perličkový - konvalinka vonná
kořen pertrámový německý -
pertrám obecný
kořen pištvorcový (pišvorcový) -
puškvorec obecný
kořen plicní - puškvorec obecný
kořen podágrový - všedobr horní
kořen posádový - posed bílý
kořen posedlý (posedový) - posed
bílý
kořen proskurníkový - proskurník
lékařský
kořen prsní - puškvorec obecný
kořen prstvorcový (prustvorcový)
- puškvorec obecný
kořen rajský - petrklíč (prvosenka
jarní)
kořen rákosový - pupava bezlodyžná
kořen ratanový - kramerie trojmuž-

kořen rotanový - puškvorec obecný
kořen růžový - rozchodnice růžová
kořen satanův - pokřín lékařský
(mandragora)
kořen sladký - lékořice lysá
kořen srní - smldník lékařský
kořen sv. Ducha - andělika lékařská
kořen sv. Petra - čekanka obecná
kořen svalníkový - kostival lékařský
kořen svatodušní - čemeřice černá,
čemeřice zelená
kořen svatojánský - kapraď samec
kořen svatý - andělika lékařská
kořen svinský (sviňský) - krtičník
hlíznatý, posed bílý
kořen šišvorcový - puškvorec obec-

kořen tajgy - eleuterokokus ostnatý
kořen tatarákový - puškvorec obec-

kořen travní - pýr plazivý
kořen věštníkový - lopuch větší
kořen všedobrý - všedobr horní
kořen vředový - tužebník jilmový
(Hoffmannová), všedobr horní
kořen zaječího oka - kuklík městský
kořen závraťový - arnika (prha
chlumní)
kořen zázvorový - kuklík městský
kořen zlatý - rozchodník růžový,
vlaštovičník větší
kořen zubní - pertrám obecný
kořen života - starček zlatý, všehoj
ženšenový
kořen žlutý - kurkumovník citváro-
vý, rebarbora dlanitá
koření anglické - pimentovník pravý
koření barvířské - srpek barvířský
koření bělmové - vlaštovičník větší
koření blínové - blín černý
koření božcové - mařinka vonná
koření bradavičné - měsíček za-
hradní, pryšec chvojka, vlaštovičník
větší
koření černé - čemeřice černá, kosti-
val lékařský
koření černé domácí - hlaváček
jarní
koření černé falešné - hlaváček
jarní
koření červené - rdesno hadí kořen,
mochna nátržník
koření denní - petrklíč (prvosenka
jarní)
koření dnavé (dnové) - petrklíč
(prvosenka jarní)
koření dračí - pelyněk estragon
koření fefrmincové - máta peprná
koření fiolné (fiolové) - kosatec
německý
koření galagánové (galgánové) -
galgán lékařský, galgán větší
koření hlízné (hlízní) - krtičník
hlíznatý, mařinka vonná (Černý)
koření hlízový - čemeřice černá,
čemeřice zelená
koření horské - čemeřice černá,
čemeřice zelená
koření hromové - chřest obecný
(Mathioli), čemeřice zelená
koření hřebíčkové - kuklík městský
(lékařský)
koření hvězdičkové - badyáník pra-

koření indické - pepř kubéba
koření kamzíkové - arnika (prha
chlumní)
koření kamanderlové - ožanka kala-
mandra
koření kejchavičné - čemeřice zelená
koření kozího cecku (menšího) -
čekanka obecná
koření kravské - kuklík městský
koření krevní - mochna nátržník,
mochna lesní
koření krtičné - krtičník hlíznatý
koření krvavé (krevné) - krvavec
toten, toten lékařský
koření křečové - vratič obecný
(kopretina vratič)
koření křížové (křížkové) - starček
přímětník, vítod hořký
koření kýchavičné (kýchavné) -
čemeřice zelená
koření kyselé - amchyr (sušené
a mleté plátky nezralých plodů
manga)
koření laskavý - třezalka tečkovaná
koření liberské - konopice huňatá
(pýřitá), konopice obilní
koření mahalebkové - koření z pe-
cek slivoně mahalebky
koření marhaníkové - granátovník
obecný
koření masové - pelyněk černobýl
(bezlistá lata)
koření matky boží - třezalka tečko-
vaná
koření mrtvičné - petrklíč (prvosen-
ka jarní)
koření naší paní - kopretina řimbaba
koření nádchové - máta peprná,
máta polej
koření nátchové - stoříšek obecný
koření nátkové - máta peprná, máta
polej, silenka nadmutá
koření neštoviční - krtičník hlíznatý,
krtičník menší (Černý), orsej jarní
koření oční - vlaštovičník větší
koření oubyťové - konopice pýřitá
koření paličkové - orobinec úzkolistý
koření pěti bratrů - orlíček planý
(obecný)
koření pětilístkové - mochna nátrž-
ník, mochna lesní
koření petruželové - petržel zahrad-

koření pimentové - pimentovník
pravý
koření pivní - maří list obecný
(kopretina maří list)
koření podjedové - ostropestřec
mariánský
koření podražníkové - čekanka
obecná
koření postřelené - hořec křížatý
(křížkatý), třezalka tečkovaná
koření potoční - kakost luční
koření pro divej pláč - zemědým
lékařský
koření prostřelené - hořec křížatý
(křížkatý), třezalka tečkovaná
koření prostřílené - hořec menší
koření protikřečové - mochna husí
koření prsní - puškvorec obecný
koření průtržné - rozchodník velký
koření přímětné - benedykt čubet,
starček přímětník
koření přímětné menší - starček
obecný
koření přímětné větší - starček
přímětník
koření přímětové - benedykt čubet,
starček přímětník
koření přítržné - rozrazil lékařský
koření přívratné - kontryhel obecný
koření psotníkové - třezalka tečko-
vaná
koření račké - ředkev ohnice, ředkev
polní
koření rané (ranné) - sadec konopáč
koření robustní - jalovec obecný
koření roupové - lomikámen zrnatý,
orsej jarní, vlaštovičník větší
koření sladké - lékořice lysá
koření sladovnické - chmelové šišti-
ce
koření smradlavé - posed bílý
koření souchotinové - konopice
pýřitá
koření srdečné - maceška polní
(violka trojbarevná)
koření srdeční - srdečník lékařský
koření stinkovo - kakost smrdutý
koření stržné - truskavec (rdesno
ptačí)
koření střílové - hořec menší
koření střílovo - silenka nadmutá
koření svaté - koniklec luční
koření sv. Ducha - andělika lékařská
(větší), čemeřice zelená
koření sv. Jana - třezalka tečkovaná
koření sv. Petra - čekanka obecná,
čertkus obecný, petrklíč (prvosenka
jarní)
koření svatodušní - andělika lékař-
ská, čemeřice černá, čemeřice zelená
koření svatojánské - třezalka tečko-
vaná
koření škrkavičné - vlčí bob žlutý
koření šlakové (šlakový) - čemeřice
černá, čemeřice zelená, petrklíč
(prvosenka jarní), prha chlumní
(arnika)
koření tisícero - zeměžluč okolíkatá
(obecná)
koření tisícizlatové - zeměžluč oko-
líkata (obecná)
koření tisícové - zeměžluč okolíkatá
(obecná)
koření travní - pýr plazivý
koření tržené (tržné, tržní) -
mochna nátržník (lesní)
koření třené - mochna nátržník
(lesní)
koření tvržené - mochna nátržník
koření úbytné, úbytní - komonice
lékařská
koření větrové - máta peprná
koření vředové - všedobr horní
koření wasabi - viz wasabi koření
koření zaječího oka - kuklík měst-
ský
koření zájemné - jestřábník chlupá-
ček, jestřábník myší ouško
koření ze svatého červeného zvo-
nečku - třezalka tečkovaná
koření zedoárové - kurkumovník
zedoárový
koření zimniční - tužebník jilmový
koření zlatočervené - mochna ná-
tržník
koření zvonečkové - třezalka tečko-
vaná
koření ženské - meduňka lékařská
koření žilové (žílové) - vrbina
penízková
kořenky sladké - osladič obecný
KOŘENOKVĚTNATKA (Aspi-
distrum) - sedící květy
kořenů všech král - všedobr horní
kořeny bělmové - vlaštovičník větší
kořeny královské - krevnice králov-
ská
kořeny krvavé - krvavec toten
koříšek - konvalinka vonná
kosač - kosatec žlutý
kosačka - borovice horní
KOSATEC NĚMECKÝ (Iris ger-
manica L.) - brunátné lilium,
brunátný mečík, fialkový kořen, fiol-
ný kořen, iris, koření fiolné, koření
fiolové, kosatec vlašský, kosatík,
leluja noční, modré lilium, modrý
tulipán, nebeský mečík, noční le-
luja, nože, smrdutý mečík, šavle,
tulipánek
KOSATEC TRAVOLISTÝ (Iris
graminea L.) - kozateček
kosatec vlašský - kosatec německý
kosatec vodní - kosatec žlutý
KOSATEC ŽLUTÝ (Iris pseu-
dacorus L.) - akorum nepravé,
falešný puškvorec, kosač, kosatec
vodní
kosatík - kosatec německý
kosčival - kostival lékařský
kosinka - srpenec obecný
kosmáček - jestřábník chlupáček
kosmatice - v těstíčku obalená
a smažená květenství bezu černého
kosmatka - jahodník vyšší
kosodrevina, kosodřevina - borovi-
ce horní (kleč)
kosomač - jarva žilnatá, koromáč
olešníkový
kostelíček - vítod hořký
kostibal - kostival lékařský
kostihoj - kostival lékařský, sadec
kostilomka - kohátka kalíškatá
KOSTIVAL HLÍZNATÝ (Sym-
phytum tuberosum L.) - kostival
žlutý
KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ
(Symphytum offic. L.) - celíkový
kořen, celníkový kořen, černé koření,
černý kořen, hojitel ran, chropáč,
kazival, kobylí máslo, kobylí mlá-
to, konsolida, koščeval, kosčival,
kostibal, kostihoj, koštival, kozival,
kozivalový kořen, liberzonský kořen,
lupen sladký, lupen sladký vysoký,
medunica, mudronica, mudronice,
sladký lupen, sladký vysoký lupen,
solidágo, stříbrník, svalník, svalník
větší, svalníkový kořen, trudovatník,
trudovník, zběhový traňk
kostival menší - černohlávek obecný
kostival žlutý - kostival hlíznatý
kostrhounek, kostrhún - medvědice
léčivá (obecná)
kostrounek - medvědice léčivá (obec-
ná)
KOSTŘAVA (Festuca sp.) - mrvka
(obecně)
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Fes-
tuca arundinacea Schreb.) -
kostřava vysoká
kostřava vysoká - kostřava rákosovi-

koščeval, koščival - kostival lékařský
košenila - oplozené, usmrcené a
usušené samičky červce nopálového
(karmínové barvivo)
košička - řeřišnice luční
košiláček, košiláčky - sasanka hajní
košt, košť - tuřín
košťatová tráva - čirok obecný
technický
koštival - kostival lékařský
košulky, košulenky - sasanka hajní
kotačka - máčka polní
kotačky - štětka lesní
kotlačka - ostropestřec mariánský
KOTVICE PLOVOUCÍ, OBEC-
NÁ (Trapa natans L.) - bodlák,
jezuitský ořech, kaštan vodní, ořechy
vodní, vořech vodní
koudel - odpad při výrobě konopných
provazů z konopě seté
koudelík - kontryhel obecný, popenec
břečťanovitý
koukol bílý - knotovka bílá
koukol divoký - knotovka bílá,
knotovka červená
koukol myší - ječmen myší
koukol plazivý - svlačec rolní
KOUKOL POLNÍ (Agrostemma
githago L.) - čert, hodiny, knotov-
ka (knotovka bílá je jiná bylina),
kukol, tetřice
koukolík, koukolíky - petrklíč (pr-
vosenka jarní)
koukoříček, koukořík - kokořík
lékařský, sněženka jarní
kozácký oves - oves východní
kozalec, kozalec kořenný - pelyněk
estragonový (pelyněk kozalec)
kozateček - kosatec trávolistý
kozelec - kozlík lékařský, hadí mord
obecný, pelyněk estragonový
kozí barva - kručinka barvířská
kozí brada - kozí brada fialová, kozí
brada luční, kručinka barvířská,
petrklíč (prvosenka jarní), smilka
tuhá, stračka rolní
KOZÍ BRADA FIALOVÁ (Tra-
gopogon porrifolius L.) - kozí
brada, ovesný kořen, salsifis
KOZÍ BRADA LUČNÍ (Tragopo-
gon pratensis L.) - kozí brada,
kozí bradka, slunečník mléčný
KOZÍ BRADA VĚTŠÍ (Tragopo-
gon major) - návrať mléko
kozí bradka - kozí brada luční,
stračka ostrožka
kozí brádka - orlíček planý (obecný),
stračka ostrožka
kozí cecek - locika kompasová, radyk
sítinový
kozí cecek menší - čekanka obecná
kozí dříst - sasanka hajní, sněženka
jarní (podsněžník bílý)
kozí fazole - vachta třílistá (trojlistá)
kozí fíky - forma fíkovníku, který
nerodí žádné jedlé plody, ale pro-
dukuje pyl nezbytný k opylení. Ten
je na samičí květy fíkovníků pře-
nášen vosičkou stehnatkou fíkovou
(Blastophaga psenes), zv. fíkovnice
kozí jetel - čilimník odvislý (obecný)
kozí list - kozí noha obecná (bršlice
kozí noha), zimolez kozí list (kozí
list obecný)
KOZÍ LIST OBECNÝ (Lonicera
caprifolium L.) - bylina lžiční,
divoký rybíz, grušpan, kozí list, kozí
routa, krušpánek, lesní lilium, psí
rybíz, ptačí bzinky, růže z Jericha,
zemolez, zimolaz, zimolejs, zimoles;
viz zimolez kozí list (stejná bylina,
stejná synonyma)
kozí mléč, kozí mlejčí - pryšec
chvojka
kozí mléko - pryšec chvojka
kozí mlíčí - pryšec chvojka
kozí noha - bršlice obecná, bršlice
kozí noha (viz!)
KOZÍ NOHA, KOZÍ NOHA
OBECNÁ (Aegopodium po-
dagraria L.) - bršlice, bršlice kozí
noha (viz!), bylina podágrová, heř,
husí noha, jarous, jarús, jericho,
karhátek, kerhart, kerhátek, kozí list
(stejná synonyma jako bršlice kozí
noha)
kozí petržel (petružel) - bolehlav
blamatý, tetlucha obecná
kozí podbradek - sasanka hajní
kozí pysk - hřib plstnatý (houba),
kerblík lesní, stračka ostrožka (pol-
ní), tetlucha obecná, tetlucha kozí
pysk
kozí roh - pískavice řecké seno
kozí routa - jestřabina lékařská,
zimolez kozí list, zlatobýl celík
kozí růžek - pískavice řecké seno
kozí sračka - pryšec chvojka
kozí vemeno - barborka obecná
kozí zelí - rozchodník velký
kozíček - bez černý (bezinky)
kozičky - bez černý (bezinky)
kozilec - kozlík lékařský
kozina - kokotice povázka, smilka
tuhá
kozinec - pryšec chvojka
KOZINEC CIZRNOVITÝ (Astra-
galus cicer L.) - cizrna planá, vlčí
hrách
KOZINEC SLADKOLISTÝ (As-
tragalus glycyphyllos L.) - divo-
ký hrách, dragant, dřezovec, gummi
tragant, tragant
kozival - kostival lékařský
kozlíček - kozlík lékařský, polníček
kozlíček
kozlíček malý (obecný) - kozlík
lékařský
KOZLÍČEK POLNÍČEK, JARNÍ
(Valerianella olitoria (L.) Poll.)
- divoký kmín, jarní salát, kozlíček,
kozlíček jarní, polní salát, polníček,
polník, peruna, salátek, teruna,
valeriánek, valeriánka, zimní salát
KOZLÍČEK ZUBATÝ (Valeria-
nella dentata Poll.) - parožka
kozlík červený - zdrojovka obecná
kozlík jarní - kozlíček polníček
KOZLÍK LÉKAŘSKÝ
(Valeriana offic. L.) - baldrán,
baldrian, baldryján, čertikus, dře-
venák, dřevěnák, hřbitovní prach
(prášek z kořene), kocúrník, kočičí
kořen, kozelec, kozilec, kozlíček,
kozlíček malý, kozlíček obecný, nard,
odolan, odole, odolen, odolenový
kořen, odolený kořen, paldram,
paldrán, valerián, valeriána
kozlů roh - náprstník velkokvětý
kozorožcové semeno, kozorožco-
vé seno - pískavice řecké seno
(pískavice obecná)
krabilice - čechřice vonná
KRABILICE BULVATÁ (Chae-
rophyllum bulbosum L.) - krkoš-
ka
KRABILICE (KRABLICE) MÁ-
MIVÁ (Chaerophyllum temulum
L.) - kerblík mámivý, svinská veš,
všivec
krablice mámivá - viz krabilice
mámivá
krajka - slaměn nící
krakvičí - borovice horní
král cest - jitrocel kopinatý
král v léčbě ženských nemocí -
řebříček obecný (Kneipp)
král všech bylin - řepík lékařský
král všech kořenů - všedobr horní
králíčky - heřmánek pravý, štírovec
obecný
králík - kopretina bílá, kopretina
řimbaba
králík vratič - kopretina vratič
(vratič obecný)
královna bylin (požehnaná) -
rozrazil lékařský
královna jedů - oměj šalamounek
královo zelé - durman obecný
královo zelí - máčka polní
královská bylina - šalvěj lékařská
královská šalvěj - šalvěj lékařská
královské kořeny - temně rudé
kořeny krevnice kanadské
královské zelí - máčka polní
královský kmín - černucha setá
královský svalník - stračka polní
královský traňk - řepík lékařský
KRAMERIE TROJMUŽNÁ (Kra-
meria triandra) - ratanový kořen
krampol, krampole - brambor
krapadlí, krápadlí - kapraď samec
krása vesmíru - všehoj ženšenový
krasatice, krasatina - statice
krasavice - rulík zlomocný
krásná dáma - rulík zlomocný
krásné očko - krásnoočko doutnavé
KRÁSNOOČKO DOUTNAVÉ
(Coreopsis tinctoria Nuth.) -
krásné očko
krasovlásek - benedykt čubet, pupa-
va bezlodyžná (bílá)
kravák - durman obecný
kravina - řepa obecná
kravnice - kyprej obecný
kravská bylina - sadec konopáč
kravská zelina - posed bílý
kravské cecíčky - orsej jarní
kravský řebíček - kuklík městský
(obecný, lékařský)
krev pána Ježíše - kohoutek luční
krev sedmi bratrů - tlučený krevel
smíchaný s alkoholem
krev sv. Jana - třezalka tečkovaná
krevné koření - krvavec toten (toten
lékařský)
krevní koření - mochna lesní, moch-
na nátržník
krevnice - krevnice kanadská, rdesno
ptačí
KREVNICE KANADSKÁ (San-
guinaria canadensis L.) - krá-
lovské kořeny
krevníček - třezalka tečkovaná
krevník - mochna nátržník, třezalka
tečkovaná
krhavice - lnice květel
krhláč - kokrhel rolní (luštinec)
krhlavice - kokrhel rolní (luštinec)
Krista Pána pláč - dřišťál obecný
Kristoforova tráva - samorostlík
klasnatý
Kristova koruna - dřišťál obecný
(dráč), mučenka jedlá (opletní)
Kristova palma - skočec obecný
Kristova růže - čemeřice (obecně)
Kristovo oko - oman pravý
Kristův květ - mučenka opletní
Krištofova tráva - samorostlík klas-
natý
krkavec - krvavec toten (toten lékař-
ský), vlaštovičník větší
krkavičník - vlaštovičník větší
krkavník, krkavníkový kořen -
vlaštovičník větší
krklavina - kokrhel rolní
krkoška - krabilice bulvatá
krmnivka - úrazník poléhavý
kroceň - stolístek klasnatý
krocin, krocín - šafránová žluť (žluté
barvivo šafránu setého)
krocinka, krocínka - plantáž šafrá-
nu setého
kročec - šafrán setý
KROKUS SETÝ (Crocus sativus
L.) - krocin, krocinka, kročec, kro-
kus, krokus žlutý, světlice (světlice
barvířská je jiná bylina), šafrán
setý (viz - stejná bylina, stejná
synonyma), šafrán pravý, šefra, šefra
jedlá, šefráň, žlutidlo
krokus žlutý - krokus setý (šafrán
setý)
kropáček, kropáček májový -
petrklíč (prvosenka jarní)
kropadlí - kapraď samec
KROPENÁČ OZIMÝ (Sweertia
perennis L.) - ďubanka
kropenka - petrklíč (prvosenka jarní)
kropiva, kropivá kopřiva - kopřiva
palčivá, kopřiva velká
kroton - ladel počistivý
krotonový olej - silné projímadlo ze
semen ladelu počistivého
kroupky - řebříček obecný
kroutěnka - švihlík
krsačka, krsačky - štětka lesní
krtičné koření - krtičník hlíznatý
krtičníček - krtičník jarní
KRTIČNÍK HLÍZNATÝ (Scro-
phularia nodosa L.) - hlízní
koření, hlízovník, hluzovník, hubatá
kopřiva, krtičné koření, neštovičné
koření, ochvatná zelina, pěcho-
vec, svinský kořen, sviňský kořen,
sviňský lupen, trudovník
KRTIČNÍK JARNÍ (Scrophularia
vernalis L.) - krtičníček
KRTIČNÍK MENŠÍ (Scrophularia
minor L.) - lupkámen, neštovičné
koření (Černý)
krtičník menší - orsej jarní
KRUČINKA BARVÍŘSKÁ (Ge-
nista tinctoria L.) - amočník,
bylina geneštová, genestra, genista,
janofit, janofítek, janovec, janovec
menší, jenestří, kozí barva, kozí bra-
da, květina, řepa (řípa) janofítková,
stínavec, stínovec, žlutidlo
KRUČINKA NĚMECKÁ (Ge-
nista germanica L.) - úročník
pichlavý, žlutá jehlička (má trny!)
kručinka srnčí - janovec metlatý
KRUHATKA (Cortusa sp.) -
kortuska
krumpír, krumple - brambor (lilek
brambor)
krumšpát - usazenina na měděném
plechu zavěšeném nad octem (Čer-
ný)
krupička, krupičky - řeřišnice luční,
řebříček obecný
krupina - krušina olšová
krusíček - měsíček zahradní
KRUŠINA OLŠOVÁ, OBECNÁ
(Frangula alnus Mill.) - bluva,
čeremcha, krupina, posvátná kůra,
psí jahůdka, rebarbora chudých,
reveň chudých, rozpuk, řešetláková
krušina
krušpánek - zimostráz vždyzelený,
zimolez kozí list (kozí list obecný)
KRUŠTÍK ŠIROLISTÝ (Epipac-
tis latifolia Zinn.) - ruměnek,
žežhulka, žežulka, žežulník (pětiprst-
ka žežulník je jiná bylina)
krutiklas - švihlík
krutopysk - janovec metlatý
kruželice - divizna velkokvětá, diviz-
na obecná
krůžek holubí - merlík vonný
kružnice - brambořík evropský
krvavá bylina - kokoška pastuší
tobolka, vlaštovičník větší
krvavá rostlina - rdesno ptačí (trus-
kavec)
krvavé koření - krvavec toten (toten
lékařský)
krvavé koření menší - krvavec
menší
krvavé koření větší - krvavec toten
(toten lékařský)
krvavé kořeny - krvavec toten (toten
lékařský)
KRVAVEC MENŠÍ (Sanquisorba
minor L.) - bedrník vlašský,
chlapina menší, krvavé koření menší,
vlašský bedrník, zelenohlávek
KRVAVEC TOTEN (Sanquisor-
ba offic. L.) - baruška, bedrník
vlašský, chlapina, komeníček, ko-
meníčky, krevné koření, krkavec,
krvavé koření, krvavé koření větší,
krvavé kořeny, krvavec, krvistřeb,
krvostřeb, mateří líčko, tosten, to-
ten, totenec, viz toten lékařský
(stejná bylina, stejná synonyma)
krvavice - lnice květel (květel obec-
ný)
krvavičník - vlaštovičník větší
krvavnice - kyprej vrbice (kyprej
obecný)
krvavníček - vlaštovičník větší
krvavník - řebříček obecný, třezalka
tečkovaná, vlaštovičník větší
krvavník menší - orsej jarní
krvavníkový kořen - vlaštovičník
větší
krvavý mužíček - vlaštovičník větší
krvavý skočec - skočec obecný
krvavý stareček - vlaštovičník větší
krvistřeb - krvavec toten (toten
lékařský)
krvostřeb - krvavec toten (toten
lékařský)
krvotník, krvovník - vlaštovičník
větší
kryn - lilie bílá
krytoprašník - válečka lesní
Kryštofova tráva - samorostlík klas-
natý
křamka - střemcha obecná
křapáč, křapák, křapka - ořešák
královský (křehké skořápky)
křehkejš - křehkýš vodní
KŘEHKÝŠ VODNÍ (Malachium
aquaticum Fr.) - křehkejš, mě-
koun, úvnatka
křehovka - vrba křehká
křemelák - dub letní
křemfo - šeřík obecný
křemcha - šeřík obecný
křen divoký - katrán tatarský
křen krymský - katrán tatarský
křen polní - křen selský
KŘEN SELSKÝ
(Armoracia rusticana Lam.) -
český ženšen, chren, chřen, krémový
kořen, křen polní, křim, křín, mořská
ředkev, mužská ředkev, rafan,
rafanus (Plinius)
křepka - zemědým lékařský
křes - hulevník mnohodílný, rmen
barvířský
křes obecný, křes žlutý - hulevník
mnohodílný
křešen, křešeň, křešně - třešeň
ptačí, třešně obecně
KŘEZ TENKOLISTÝ (Diplota-
xis tenuifolia (Jusl.) DC.) -
dvojsímec, křezalka
křezalka - křez tenkolistý
křibice - žito trsnaté
KŘÍDLATKA SACHALINSKÁ
(Polygonum sachalinense L.) -
bambusek, rdesno sachalinské (viz)
KŘÍDLOK SANTÁLOVÝ (Pte-
rocarpus santalinus) - sandal,
sandaly, sandalové, santál, santál
červený, santalové dřevo červené (viz
santal bílý)
křim - křen selský
křín - křen selský, lilie bílá
křivánčí dřevo - modřín opadavý
křivatec bílý - snědek chocholičnatý
KŘIVATEC ŽLUTÝ (Gagea lutea
(L.) Ker.) - žlutečka
křížaly - sušené plátky jablek
křížatec - starček přímětník
křížek - kamejka rolní, třezalka
tečkovaná, vítod hořký
křížové koření - starček přímětník,
vítod hořký
křížové koření menší - starček
obecný
křupka - zemědým lékařský
křupavka - rdesno ptačí (truskavec)
kubéba, kubéby - kubébový pepř,
pepř kubéba
kubučka - užanka lékařská
kuč - petrklíč (prvosenka jarní)
kučeračka - máta kadeřavá
kudelka - přeslička rolní
kudláček, kudlačka - lopuch větší
kudravec - merlík vonný
kudrnka - petržel kadeřavá
kucharka - vstavač obecný
kuchyňský zvonek - koniklec luční
kukačina, kukačina šťáva - dřišťál
obecný
kukačka - kohoutek luční, vstavač
kukačka
kukarka - vstavač kukačka
kuklice - kuklík městský
KUKLÍK MĚSTSKÝ, LÉKAŘ-
SKÝ, OBECNÝ (Geum urba-
num L.) - benedykt (benedykt
čubet je jiná bylina), benedykt
bílý (žluté květy), benedykt červe-
ný (potoční), benedyktový kořen,
geum, hřebíčková bylina, hřebíčkový
kořen, kopeček hřebíčkový, kořen
benedyktový, kořen karafiátový, ko-
řen (koření) zaječího oka, kořen
zázvorový, koření hřebíčkové, koření
kravský, kravský řebíček, kuklice,
řebíčkový kopeček, zaječí oko
KUKLÍK POTOČNÍ (Geum rivale
L.) - benedykt vodní, koniklec
(koniklec luční je jiná bylina),
řebíček
kukol - koukol polní
kukorík - kokořík lékařský
kukrhel - mák vlčí
kukučina - kokotice povázka
kukučka voňavá - konvalinka vonná
kukučky - vstavače (obecně)
kukura, kukurec - kukuřice setá
(obecná i pukancová)
KUKUŘICE SETÁ KOŇSKÝ
ZUB (Zea Mays dentiformis
Korn.) - koňský zub
KUKUŘICE SETÁ, OBECNÁ
(Zea Mays L.) - kukura, kukurec,
pšenice indická, pšenice španělská,
pšenice turecká, tengerička, turkyň,
turkyně, turecké žito, vlašské žito
KUKUŘICE SETÁ, PUKANCO-
VÁ (Zea Mays mikrosperma (L.)
Korn.) - indická pšenice, indiánské
obilí, indické obilí, kukura, kukurec,
pražená kukuřice (zrna), pukanec,
pukavec, tengerička, turecká pšenice,
turecké žito, turkyně
kukuřičný vlas - kukuřičné čnělky
kukuvník - zapalice
kulatička - okrotice (druh vstavače)
KULČIBA HOŘKÁ (Strychnos
Ignatii Berg.) - boby sv. Ignáce,
ignacie
KULČIBA DÁVIVÁ, OBECNÁ
(Strychnos nux-vomica L.) -
dávivé ořechy, kulčibaba, mramorové
dřevo, vraní oka (vraní oko čtyřlisté
je jiná rostlina)
kulčibaba - kulčiba obecná, kulčiba
hořká
kulihrášek - hrách setý zahradní
kulkas - kolokázie jedlá
kulky dubové - duběnky
kulky psí - lilek černý
kulky muškátové - muškátový oříšek
kuloskřípina - kamýšek šášinovitý
kumin - kmín krámský (Mathioli),
kmín římský, šabrej kmínovitý
kuminka - komonice lékařská
kuminum, kumun - kmín krámský
(Mathioli), kmín lesní, kmín římský,
šabrej kmínovitý
kuňava - pohanka obecná
kundrábek, kundrásek, kundrátek
- popenec břečťanovitý (obecný)
kundrlátek, kundrtálek - popenec
břečťanovitý
kundrotek - popenec břečťanovitý
Kunigundy traňk - sadec konopáč
(konopáč)
kunrábek, kunrátek - popenec
břečťanovitý
kunuba - druh kadidla (Asyřané)
kupadla, kupadlo - kokotice jetelo-
vá, kokotice povázka
kupalnice, kupalničí - pryskyřník
prudký
kupava, kúpava - pupava bezlodyž-
ná (bílá)
kuprej - vrbovka chlupatá
kůra kůr - chininová kůra
kurare - šípový jed (z kůry ji-
hoamerické liány Chondodendron
toxicoferum)
kurkum, kurkuma dlouhá - kur-
kumovník citvárový, kurkumovník
zedoárový
KURKUMOVNÍK CITVÁRO-
VÝ, CICVÁROVÝ, DLOUHÝ
(Curcuma longa) - cicvárový ko-
řen, cina, citvárový kořen, indický
šafrán, koa (viz), kurkum, kurkuma,
kurkuma dlouhá, nepravý šafrán,
zázvor žlutý, žlutý kořen
KURKUMOVNÍK ZEDOÁROVÝ
(Curcuma zedoaria) - kurkuma,
zedoár, zedoárie (viz), zedoárové
koření
kuroslep - plicník lékařský
kurilský čaj - vrbka úzkolistá
kuřáčka bílá - ptačinec kuřičkový
kuřátka - třeslice prostřední
kuřidřist, kuří dřist, kuří dřístka -
dřišťál obecný, petrklíč (prvosenka
jarní), podléštka jaterník
kuří mor - drchnička rolní, ptačinec
žabinec (obecný)
kuří noha - ježatka kuří noha,
portulák setý, sasanka hajní, šrucha
obecná
kuří noha domácí (lesní, polní) -
portulák setý (šrucha obecná)
kuří oči, kuří očka - sasanka hajní,
sněženka jarní
kuří očko - sedmikráska chudobka
kuří oko - kopretina bílá, sasanka
hajní, sedmikráska chudobka
kuří prdel (prdelky) - sasanka
hajní
kuří sračka - petrklíč (prvosenka
jarní)
kuří stopa, kuří stopky - petrklíč
(prvosenka jarní)
kuří střevec - ptačinec žabinec
(obecný)
kuří řiť - petrklíč (prvosenka jarní),
podléška jaterník
kuří zadečky - sasanka hajní
kuřímor bílý - ptačinec kuřičkový,
ptačinec žabinec
kuřímor červený - drchnička rolní
(červená)
kuřímor samec - drchnička rolní
(červená)
kuřímor samice - drchnička modrá
kuřinka - kýlatka čtyřlistá
kuřiřiť - podléštka jaterník (jaterník
trojlaločný)
kuřistřevec menší - ptačinec žabi-
nec
kuřistřevec větší - ptačinec kuřičko-

kuskus - vousatka draslavá
KUSPARA (Cusparia foliata) -
angostura (viz)
KUSTOVNICE CIZÍ, OBECNÁ
(Lycium halimifolium Mill.) -
babí trn, jericho, trn červený, vrbina
(vrbina penízková je jiná bylina),
živý plot
KUŠTA LÉKAŘSKÁ (Sassafras
offic.) - dřevo sasafrasové, sasafras
kutna, kutny - kdoule obecná
kvaček, kvačka - tuřín
kvačka - vodnice, tuřín
kvadrátka, kvadrátky - brslen ev-
ropský (obecný)
kvak, kvaka - řepa obecná, tuřín,
vodnice
KVASIE JAMAJSKÁ, HOŘKÁ
(Quassia amara) - hořkeň, hoř-
koň
květ - muškátový květ
květ granátový - balaustia, balous-
tia (Mathioli, Černý), granátovník
obecný
květ kapří - blín černý
květ Kristův - mučenka opletní
květ kropáčkový - petrklíč (prvo-
senka jarní)
květ květů - ylang-ylang
květ máslový - blatouch bahenní
květ matonice - arnika (prha chlum-
ní)
květ mědi - měděnka
květ milosti, květ milosti červený
- laskavec červený (ocasatý)
květ milosti žlutý - kociánek dvou-
domý, protěž dvoudomá, protěž
písečná, smil písečný
květ nehtový, nehtekový - měsíček
zahradní
květ nechtekový - měsíček zahradní
květ slunečný - devaterník penízko-

květ srdečný - maceška polní
květ sv. Ivana - kopretina polní
květ sv. Jakuba - starček přímětník
květ sv. Jana - svízel syřišťový
květ umrlčí - měsíček zahradní
květ věncový - kociánek dvoudomý,
protěž dvoudomá, protěž písečná,
smil písečný
květ žabí - řeřišnice luční
KVĚTÁK (Brassica oleracea var.
botrytis L.) - karfiól
květec - rmen barvířský
květel - lnice květel (květel obecný)
KVĚTEL OBECNÝ, LNICE
KVĚTEL, LNICE OBECNÁ
(Linaria vulg. L.) - bradavičník,
hledík, hubička, hubilen, krhavi-
ce, krvavice, krvavnice, květel, len
matky Boží, lněnice, lnice obecná,
ohnice, ovčí hubičky, pantoflíčky,
paštička, povázka květel, pyštek,
pyštěk, rozmarynka, rozrazil, zvě-
šinec, zvěšinec obecný, (viz lnice
květel - stejná bylina, stejná syno-
nyma)
květina - kručinka barvířská
květina pochodňová - divizna vel-
kokvětá
květina prstenčitá - měsíček za-
hradní
květina vlněná - divizna velkokvětá
květné sítí - šmel okoličnatý
květy sv. Jana - třezalka tečkovaná
kvítek pěti bratrů - orlíček planý
(obecný)
kvítí blejskavé (blýskavé) - bla-
touch bahenní
kvítí májové - blatouch bahenní
kvítí milodějné - máta polej
kvítí panny Marie - třezalka tečko-
vaná
kvítí sv. Jakuba - starček přímětník
kvítko sedmero bratří - pustoryl
obecný
kvítko svatojánské - kopretina bílá
kvítko umrlčí - sasanka hajní
kvítko žluté - pryskyřník bambuli-
natý
KYČELNICE CIBULKATÁ (Den-
taria bulbifera L.) - konopáč, ře-
řicha cibulkatá, řeřišnice cibulkatá,
zub babí, zubník
KYČELNICE DEVÍTILISTÁ
(Dentaria enneaphyllos L.) -
brabor
kydónijské jablko - kdoule obecná
kyhančí, kyhanka - brusinka (brus-
nice) obecná
KYHANKA BAŽINNÁ (Andro-
meda polifolia L.) - bahenka,
bahnitka
kýchací omylník - kopytník evrop-
ský
kýchanka - čemeřice černá
KÝCHAVICE BÍLÁ (Veratrum
album L.) - elebor bílý
KÝCHAVICE LOBELOVA (Ve-
ratrum lobelianum Bernh.) -
lobelka
kýchavka, kýchavičné koření -
čemeřice černá, čemeřice zelená
KYKATKA PROVÁZKOVITÁ
(Tillandsia usneoidea L.) - ďáb-
lův vous, lousiánský mech, rostlinné
žíně, španělský mech
kykyrík - kokořík lékařský
KÝLATKA ČTYŘLISTÁ (Po-
lycarpum tetraphyllum L.) -
kuřinka
kyna - chininovník lékařský
KYPREJ OBECNÝ, KYPREJ
VRBICE (Lythrum salicaria
L.) - hadí ocásek, hořč, kravnice,
krvavnice, kyprej vrbice, plaskun,
vrbice, vrbina (vrbina penízková je
jiná bylina)
kyřice - zeměžluč hořká
KYSALA (Begonia L.) - begonie,
begonka
kysánek - šťavel kyselý
kyselá jetelinka (dětelinka) - šťa-
vel kyselý
kyseláč, kyselák, kyselanda - šťa-
vel kyselý, šťovík kyselý
KYSELÁČ LUČNÍ (Acetosa pra-
tensis Mill.) - kobeliščo, kobylaš-
čí, kobylí šíp, kobylí štíp, kobylinec,
kobyliščí, koňský šťovík, kyseláč,
kyselák, kyselanda, kyselka, kyslič-
ka, modrohlávek, pletich, šťav, šťáv,
šťáva, šťavel, šťavík, šťavlík, štěvík,
štibr, štíbr, štíp, vosládí, viz šťovík
kyselý, luční, obecný (stejná bylina,
stejná synonyma)
kyselinky - brusinky
kyselka - šťavel obecný (kyselý),
šťovík kyselý, višeň planá
KYSELKA OBECNÁ (Acetosella
vulg. Koch.) - šťovík menší
kyselník - skalník celokrajný
kyselý jetel (dětel), kyselý jetelí-
ček - šťavel kyselý
kysilník - skalník celokrajný
kyslička - šťavel kyselý, šťovík kyselý
kyšinec, kyšnec - koriandr setý
(obecný)
KYVOR OBECNÝ, LÉKAŘSKÝ
(Ceterach offic. Wild.) - ceterák
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS