IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYM


MACEŠKA POLNÍ stejně jako
VIOLKA TROJBAREVNÁ
(Viola tricolor L.) - bylina bož-
cová, bylina psotníková, bylina
trojící, bylina trojíčná, fialičky, ko-
houtky, koření srdečné, macocha,
macoška, pětbolestí, sirota, sirotka,
sirotky, širotky, trojice, trojice pol-
ní, trojíčná bylina, trojník, violka
trojící
macis - viz maciz
macisový oříšek - muškátový oříšek
maciz - muškátový květ (masitý mí-
šek obsahující semeno muškátovníku
pravého)
macizeň, macizeň pravá, macizeň
vonná - muškátovník vonný
macocha, macoška - maceška polní
mačačinec - řebříček obecný
mačec - mák vlčí (polní)
máček - mák setý, mák vlčí (polní)
máček polní - mák vlčí
MÁČKA POLNÍ (Eryngium cam-
pestre L.) - bodláček, kotačka,
královo (královské) zelí, mužská
víra, toito, větrník, zrádce
maďál - jírovec maďal (obecný)
maděránek - majoránka zahradní
madragule (nadragule), madrahu-
le - aron blamatý, rulík zlomocný
maggi české, maggi koření, maggi
zelenina - libeček lékařský
magnolie - šácholan Soulangeův
magnolka čínská - klanopraška čín-
ská
mágovka - libeček lékařský
mahalebka, mahalebky, maha-
lebka obecná - višeň mahalebka
(drobné, černé a tvrdé plody)
mahalebkové koření - koření z pe-
cek slivoně mahalebky
MAHONIE CESMÍNOLISTÁ
(Mahonie aquifolium) - mahón,
planá (lesní) cesmína
máchelky - pampelišky obecně
machovka - mochyně židovská třešeň
majerán, majorán - majoránka
zahradní
majíček - pampeliška (smetanka
lékařská)
májí, májík - podběl léčivý
MAJKA FIALOVÁ (Meloe viola-
ceus) - lesklý brouk, z jehož křidé-
lek se získává výtažek kantharadin,
zv. španělské mušky (afrodiziakum)
majlí - jmelí bílé
majoko - narcis bílý
majorán - majoránka zahradní
MAJORÁNKA ZAHRADNÍ (Ma-
jorana hortensis Moench.) -
dobrá mysl, dobromysl voněkras, do-
bromyslo, maděránek, majerán, ma-
jorán, majoránkové plevy, mariánka,
marijánek, marjánka, moděránek,
voněkras
majoránka zimní - dobromysl obec-

majoránkové plevy - majoránka
zahradní
májová bylina - mařinka vonná
(svízel vonný)
májové kvítí - blatouch bahenní
i jiné jarní květy
májové víno - víno (bowle) z mařin-
ky vonné
májové zvonečky - konvalinka von-

májovka - narcis bílý
májovníček - mochna husí
májovník - černohlávek obecný
májový traňk - lomikámen bílý
majum - směs damavesku (viz)
s durmanem, ev. otrušíkem (arsenik
- kysličník arsenitý), která bezpečně
vede ke ztrátě rozumu
mák divoký - mák vlčí (polní)
mák planý - mák vlčí (polní)
MÁK POLNÍ, VLČÍ (Papaver
rhoeas L.) - bukovec, červánky,
karafiát, kohoutky, kohútky, kokohr-
tí, kokrhel, kokrhelí, kukrhel, mačec,
máček, máček polní, mák divoký,
mák planý, makeš, ohníček, panáček,
panenka, pleskanec, polní máček,
prchlík, pukavec, růžička, růžička
obilní, slepý mák, tleskanec, tulipán,
tulipánky, vlčí květ
mák polský - podléška jaterník
(jaterník trojlaločný), sasanka lesní
mák rozstříhaný - hlaváček letní
MÁK SETÝ (Papaver somniferum
L.) - mák snodárný, mák zahradní,
makovice, makovina, opium (viz),
rostlina radosti
mák slepý - hlaváček (obecně), mák
vlčí (polní)
mák snodárný - mák setý
mák zahradní - mák setý
makabonka, makabonky - rozrazil
potoční
makabule - lopuch větší
makasarský olej - ylang-ylang
makeš - mák vlčí (polní)
mako - egyptská bavlna
makovec - blín černý
makovice, makovina - mák setý
mákovník - pleskanka kolcatá
makrabule, makrobule - lopuch
větší
makyta - vrba jíva
malá konvalinka - pstroček dvoulis-

malá kopretinka - sedmikráska chu-
dobka
malá řepička - ředkvička setá
malá vitaminová bomba - černý
rybíz (meruzalka černá)
malena - maliník obecný
malena černá - ostružiník lesní
malene, malenka - maliník obecný
malina černá - ostružiník lesní
MALINÍK OBECNÝ (Rubus
idaeus L.) - malena, malene,
malenka, malina, malina červená,
maliní, ostružiník maliník
malovka - ovsiřík tenký
malva - sléz (obecně)
malý jelen - třemdava bílá
malý jesenec - chrpa čekánek (červe-
ná)
malý lopuch - podběl léčivý
mamony - fíky (fíkovník smokvoň)
mamutí strom - sekvojovec obrov-
ský
mana - sladké výměšky z kmenů
a větví některých dřevin po na-
bodnutí hmyzem (jasan zimnář,
tamaryšek manodárný aj.), lidově
i orsej jarní
mana biblická - pravděpodobně
jedlý lišejník MISNIČKA JEDLÁ
(Lecanora esculanta), rostoucí na
kamenech v pouštích Přední Asie
mana modřínová - krůpěje na
mladých modřínových větvičkách
mana nebeská - rosička krvavá
(zrní)
mana německá - zblochan vzplývavý
mana polská - zblochan vzplývavý
(zrní)
mana sladká - blahovičník kulato-
plodý
manda píchavá - konopice polní
mandarínek - citroník mandarinka
mandl, mandla, mandle - mandloň
obecná
mandle hořké - mandloň hořká
mandle hořké nepravé - hořká
jádra meruňky obecné
mandle sladké - mandloň obecná
MANDLOŇ HOŘKÁ (Amygdalus
communis, var. amara Focke) -
pravá hořká mandle
MANDLOŇ OBECNÁ (Amygda-
lus communis, var. dulcis L.)
- chruplavé mandle, mandl, man-
dla, mandula, sladké mandle, slíva
mandloň, řecké ořechy
mandlová třešně - mandlový bobek
mandlovka - vrba mandlová, vrba
pětimužná
MANDLOVÝ BOBEK (Prunus
lauroceratus) - mandlová třešně
mandly - mandloň obecná
mandragora, mandragora lékařská
- pokřín lékařský
mandragora americká - noholist
štítnatý
mandragule - aron blamatý
mandula - mandloň obecná
mango - mangovník indický
MANGOLD (Beta vulgaris var.
vulgaris) - cvikla, cvikla listová,
egyptský špenát, manhold, manholt,
římská kapusta, římský špenát
mangolka čínská - klanopraška čín-
ská (schizandra)
MANGOSTANÍK GUMIGUTO-
VÝ, BARVÍŘSKÝ (Garcinia
morella) - gumiguta (klejoprysky-
řice)
MANGOSTANÍK OVOCNÝ
(Garcinia mangostana) - gutti,
gumiresina gutti (klejopryskyřice),
mangostany (bobule)
mangostany - mangostaník ovocný
MANGOVNÍK INDICKÝ (Mag-
nifera indica) - mango, amchyr
(sušené a mleté ptátky nezralých
plodů manga)
manhold, manholt - mangold, řepa
cukrová
manihot - maniok obecný
manila (manyla) - abaka, manilské
konopí (vlákna z listů banánovníků)
manila kopál - damaroň bílá
MANIOK OBECNÝ (Manihot
utilissima Pohl.) - manihot, viz
ságo (jedlé hlízy)
manna - viz mana
manodárná rostlina - jasan zimnář
(jasan manový)
manový strom - jasan manový
manyla - viz manila
maorská jablíčka - rajče jedlé
maraba - odrůda galganu většího
maralí kořen, maralový kořen -
kořen parchy saflorové (léčivé)
MARANTA TŘTINOVÁ (Ma-
ranta arundinacea L.) - arrow
root (škrob z hlíznatých oddenků)
maraschino - višeň maraše (likér)
maraska, maraše, marašinka -
višeň maraše
margareta, margaretka, margarita
- perla pravá (perlorodka pravá)
marhaník granátový - granátovník
obecný (granátové jablko)
marhaník punský - granátovník
obecný
marhaníkové koření - granátovník
obecný
marhula, marhule, marhulka -
meruňka obecná
mariána - konopě indická
mariánka - konopě indická, majorán-
ka zahradní
mariánský klíček - konvalinka von-

marihuana - budič smíchu, pramen
štěstí (pryskyřičná látka z konopí
indického, v Mexiku zv. konopí
mexické)
Mariin klíč - petrklíč (prvosenka
jarní)
marijána - konopě setá, majoránka
zahradní
marijánek - majoránka zahradní
marijánka - konopě setá, majoránka
zahradní
marijánský klíček - konvalinka von-

mariovo listí - maří list (kopretina
maří list)
marjánek - majoránka zahradní
marjánka - konopě setá, majoránka
zahradní
marjánka divoká - dobromysl obec-

marjánka zimní - dobromysl obecná
marma - paličkovice nachová (námel)
marolist - maří list (kopretina maří
list)
maróny - plody kaštanovníku jedlého
marula, marule - meduňka lékařská
marulka - marulka (obecně), meduň-
ka lékařská
MARULKA ALPSKÁ (Calamin-
tha alpina) - marulka horní, máta
horská
marulka horní - marulka alpská
MARULKA KLINOPÁD (Cala-
mintha clinopodium Spenner) -
čistice, kalaminta, klinopád, klinopo-
dium, nátchové koření, nátchovina,
nátchovo koření, stoříšek, viz sto-
říšek obecný (stejná bylina, stejná
synonyma)
MARULKA PAMĚTNÍK (Cala-
minta acinos L.) - mateřídouška
psí, pamětník, ulehelka
MARULKA POLNÍ (Calamintha
vulg.L.) - divoká polej, nepeta,
nepita
MARULKA VODNÍ (Calamintha
aquatica L.) - nepeta vodní
marunek - rmen rakouský
marunka - kopretina řimbaba (řim-
baba obecná)
marunka májová - mařinka vonná
maruria - routa obecná (vonná)
maruše - moruše (obecně)
maruška - konopě indická
marynka vonná - mařinka vonná
mařena - mařinka vonná, mořena
barvířská
mařena, mařena barvířská - moře-
na barvířská
mařenka, mařenka vonná (voňavá)
- mařinka vonná
máří list - maří list obecný (viz
i kopretina maří list), máta peprná
(zahradní) (Černý), máta řecká
maří list balšámový - maří list
obecný
MAŘÍ LIST OBECNÝ (Tana-
cetum balsamita L., Balsamita
major Desf.) - balšám, balzamita,
bylina biblová, bylina matky Bo-
ží, kolénka panny Marie, Mariovo
listí, marolist, maří list balšámový,
morolist, pivní koření, řecká máta,
řimbaba marolist, voňavý balšám,
ženíšek, ženská máta (Stach), viz
kopretina maří list (stejná bylina,
stejná synonyma)
maří listí - vratič obecný (kopretina
vratič)
mařilka - kokotice povázka
mařina, mařína - mořena barvířská
MAŘINKA VONNÁ (Asperula
odorata L.) - asparelka, asparelka
dobrovonná, asparelka drobňová,
asparulka, asperelka, asperulka, bož-
cové koření, božec, bylina májová,
drobňava, drůbňava, hlízové (hlízné,
hlízní) koření, lipkavec, marunka
májová, marynka vonná, mařena,
mařena vonná, mařenka, mařenka
vonná, pán lesa, planá mořena,
svízel, svízel lesní, svízel vonný
(voňavý), valdmajstr (Waldmeister),
voňavka
máselka, máselničky - blatouch ba-
henní, jestřábník chlupáček, leknín
bílý
máselník - blatouch bahenní, jestřáb-
ník chlupáček, leknín bílý, lilie
zlatohlávek,
másleničky, máslenka - blatouch
bahenní, jestřábník chlupáček, prys-
kyřník plazivý
másloch - blatouch bahenní
máslové semeno - durman obecný
máslový květ - blatouch bahenní,
jestřábník chlupáček
masná zelina - merlík všedobr
maso bez kostí - soja luštinatá
masové koření - pelyněk černobýl
(bezlistá lata)
masožravka, masožravky - bubli-
natka obecná, rosnatka okrouhlolis-
tá (masožravé rostliny obecně)
mastix (mastyx), mastixová prys-
kyřice - pistácie lentišek (citronově
žlutá pryskyřice)
mastné kvítí - pryskyřník prudký
mastné kytky - orsej jarní
mastný knedlík - blatouch bahen-
ní, pryskyřník prudký, pryskyřník
plazivý
mastný kohoutek - smolnička obec-

mastykový strom - pistacie lentišek
mastyx, mastyxový strom - pistá-
cie lentišek
mašlák - durman obecný
máta (obecně) - balšám, balšán,
matka
máta bleší - máta polej
máta citronová - meduňka lékařská
MÁTA DLOUHOLISTÁ (Mentha
longifolia (L.) Nath.) - koní nať
máta horská - marulka alpská
MÁTA KADEŘAVÁ (Mentha
crispata L.) - balšám, balšínek,
balšán kadeřavý (kudrnatý, zahrad-
ní), kučeračka
máta kočičí - šanta kočičí
máta koní - máta polej
MÁTA LESNÍ (Mentha silvestris
L.) - nať koní
máta matky Boží - máta rolní
máta naší paní - máta rolní
MÁTA PEPRNÁ
(Mentha piperita (L.) Hudson)
- balšám, balšám zahradní, balšán,
bylina matky Boží, fefrminc, fefr-
mincka, fefrmint, koření fefrmincové,
máří list (maří list obecný je jiná
bylina), máta pepřová, máta římská,
máta saracénská, máta větrová,
máta zahradní, minta, náma, nána,
nátkové koření, peprnej balšám,
promincel, větrná bylina, větro-
vá bylina, větrová zelina, větrové
koření, ženská máta
máta pepřová - máta peprná
máta planá - meduňka lékařská
MÁTA POLEJ, MÁTA POLEJO-
VÁ (Mentha pulegium L.) - bleší
máta, koní matka, kvítí milodějné,
koření nátkové, koření nádchové,
máta koní, máta polejovitá, polajka,
polej (ale i mateřídouška polejovitá),
polej planý, pulij, polej obecný
máta polejovitá - máta polej, mate-
řídouška polejovitá
MÁTA POLNÍ, MÁTA ROLNÍ
(Mentha arvensis L.) - balšám,
bylina matky boží, máta matky
Boží, máta naší paní, matka,
zahradní máta (Černý), ženská
máta
máta potoční - máta vodní
máta řecká - kopretina maří list
(maří list obecný)
MÁTA ŘECKÁ (Mentha graeca
L.) - maří list, římská šalvěj
máta římská - máta peprná
máta saracénská - máta peprná
máta srdeční - srdečník lékařský
(buřina srdečník)
máta větrová (větrná) - máta
peprná
MÁTA VODNÍ (Mentha aquati-
ca L.) - balšám koňský, balšám
planý, balšám vodní, balšámek, bal-
šánek, máta potoční, náthovnice,
nátkovnice
MÁTA VONNÁ (Mentha suaveo-
lens Ehrh.) - balšinek, koča zelina,
kočovka
máta zahradní - máta peprná
máta ženská - máta peprná, máta
rolní
matčina bylina - heřmánek pravý,
řebříček obecný
maté - pův. domorodý název nádoby
na čaj maté, vyrobené z tykve
a zdobené ornamentem
maté - čaj maté, indiánský čaj,
jezuitský čaj, misionářský čaj,
Parana čaj, Yerba maté (čaj
z listů cesmíny paraguayské, sušený
kouřem vonných dřev)
matečník - heřmánek pravý, kop-
retina řimbaba (řimbaba obecná),
meduňka lékařská
matečník luční - ocún podzimní
matečník menší - sedmikráska chu-
dobka
matečník prostřední - petrklíč
(prvosenka jarní)
matečník větší - kopretina bílá
materna, materna změnná - večer-
nice vonná
materník - meduňka lékařská
mateřánek - mateřídouška obecná
mateří kašička - specifická potra-
va včelí královny (bílé želatinové
těsto s perleťovým leskem)
mateří líčko - podběl léčivý (obec-
ný), podbělice, toten lékařský
(krvavec toten)
MATEŘÍDOUŠKA OBECNÁ
(Thymus serpyllum L.) - douška,
douška mateří, dymián, chodec,
mateřánek, mateřinka, mateřonka,
polní tymián, vonný tým, žadovník
MATEŘÍDOUŠKA POLEJOVI-
TÁ (Thymus pulegioides L.) -
máta polejovitá, polej, polajka, viz
máta polejová (stejná synonyma)
mateřídouška psí - marulka pamět-
ník
mateřídouška římská - tymián
(mateřídouška tymián)
mateřídouška tymián - viz tymián
mateřídouška vlašská - tymián
(mateřídouška tymián)
mateřinka - mateřídouška obecná
mateřník - meduňka lékařská
mateřonka - mateřídouška obecná
MATIZNA BAHENNÍ (Osteri-
cum palustre Bess.) - ostřík
matka - máta rolní (máty obecně)
matka bylin - černobýl (pelyněk
černobýl)
matkové thé - meduňka lékařská
matky Boží bylina - máta rolní,
máta zahradní (Černý)
matolin - viz vinný ocet
matonice - arnika (prha chlumní)
mátonoha - jílek mámivý
mátonoha, mátožník - bolehlav
blamatý
matricaria (matrikaria) - heřmá-
nek pravý, kopretina řimbaba
matroška - kopretina řimbaba (řim-
baba obecná)
Mattenklee - jetel luční víceletý
matúšek - smilka tuhá
MAURICIJSKÁ PAPEDA (Cit-
rus hystrix) - limeta (ovoce hruš-
kovitého tvaru podobné citronu)
mazanec, mazaneček - blatouch
bahenní, pryskyřník (obecně)
MEČÍK (Gladiolus imbricatus) -
devatero odění, devatero odění mat-
ky Boží, gladiol, tráva žebříčková
mečík vodní - šmel okoličnatý
medinice - meduňka lékařská
medlinka - meduňka lékařská
medovatka - cukerná šťáva vylučo-
vaná na rostlinách mšicemi (potrava
včel)
medovice - cukerný roztok vylučo-
vaný v květech žita po nákaze
paličkovicí nachovou (námelem)
medovka - meduňka lékařská
medovnice - topol bílý (linda)
MEDOVNÍK MEDUŇKOLIS-
TÝ, VELEKVĚTÝ (Melittis
melissophyllum L.) - dobronika,
doubravník, dubravník, medunice
medovníky - byliny z čeledi pyska-
tých
medový jetel - komonice lékařská
médské jablko - citrus cedrát
medun, meduň - meduňka lékařská
medunica, medunice - kostival
lékařský, medovník meduňkolistý,
meduňka lékařská
meduník - meduňka lékařská
medunišík, medunišník - tužebník
jilmový
medunka - meduňka lékařská
meduňka citronová - meduňka
lékařská
MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ
(Melissa officinalis L.) - apias-
trum, citronelka, citronová melisa,
citronový balšám, doubravnice, dou-
bravník, doušník, doušník lékařský,
dubravník, elixír života (Paracel-
sus), kalaminta (Příhoda), kocúrník,
lemonika, lemonka, marule, ma-
rulka, máta citronová, matečník,
materník, mateřník, matkové thé,
medinice, medlinka, medovka, me-
dun, meduň, medunice, meduník,
medunka, meduňka citronová, me-
lisa, modra, planá máta, rojovník,
sladký balzám, šanta (šanta kočičí
je jiná bylina), včelanka, včelník,
ženské koření
medvědí hrozen - medvědice léčivá
medvědí ouško - prvosenka lysá
medvědí pazneht - akant, paznehtík
měkký
medvědí tlapa - plavuň obecná
MEDVĚDICE LÉČIVÁ, OBEC-
NÁ (Arctostaphylos uva-ursi
(L.) Spreng.)) - hrozník, kostr-
hounek, kostrhún, kostrounek, lesní
ostružina, medvědí hrozen, nedvědi-
ce, tolokněnka, tolotěnka
medvědice - ostružiník křovitý
mech dubový - větvičník slívový
(lišejník)
mech hadí - plavuň obecná
mech islandský - lišejník islandský
mech lesklý - rokyt skvělý
mech lousiánský - kykatka prováz-
kovitá
mech stromovní - lišejník islandský,
Mathioli tak nazývá mchy, lišej-
níky rostoucí na starých stromech
a říká jim provazovka a vousatec
mech sv. Jana - plavuň obecná
mech španělský - kykatka provázko-
vitá
mech vodní - plavuně (vlhké prostře-
dí)
mech zemský - plavuň obecná
měchonky - angrešt (obecně)
měchounka - srstka angrešt
měchour - srstka (angrešt srstka)
mechové bochníčky - bělomech sivý
mechové polštářky - bělomech sivý
měchunka - mochyně židovská třešeň
mechynka - vlochyně žoravina (brus-
nice vlochyně)
mechová brusinka - klikva bahenní
měchýřky - žanovec měchýřník
měchýřník - žanovec měchýřník,
žindava evropská
mejdlí - jmelí bílé
mejlí - jmelí bílé
měkčilka - měkkyně
MĚKKYNĚ (Malaxis sp.) - měk-
čilka
mel - jmelí bílé
melangan - lilek jedlý
melanzan - lilek jedlý
melé - jmelí bílé
meleguetský pepř - aframon rajské
zrno
mélí - jmelí bílé
melilotum - komonice lékařská
melisa, melissa - meduňka lékařská,
šanta kočičí
MELISA STROMOVITÁ (Plec-
tranthus fruticosus) - molí král,
molovník
meloun, melún - dýně meloun,
souhrnný název pro více druhů
meloun ananasový - dýně meloun
meloun cukrový - dýně meloun
meloun pravý - dýně meloun
MELOUN VODNÍ (Cucumis cit-
rillus L.) - kavon, lubnice, výřel
(viz lubenice obecná)
meloun vodní - lubenice obecná
melounovník, melounový strom -
papája obecná
menší lupen - řepeň obecná
menší mužík - rozchodník ostrý
(prudký)
menší přímětné koření - starček
obecný
menurka - kopretina zlatý květ
merdov - rozmarýn lékařský
merfan, merfán - modřín evropský
(opadavý)
merhelec - růže šípková
merkuriál, merkuriális, merkurius
- bažanka polní
MERLÍK BÍLÝ (Chenopodium
album L.) - lebeda polní (Černý)
MERLÍK HROZNOVÝ (Cheno-
podium botrys L.) - hroznová
bylina, lebedník
MERLÍK SMRDUTÝ (Cheno-
podium vulvaria L.) - beraní
ocásek, psí šťovík, svinský bžoch
MERLÍK VONNÝ (Chenopodium
ambrosioides L.) - bylina hroz-
nová mexická, hrozníček, krůžek
holubí, kudravec, merlík všedo-
br, stozrno, thé hrozníčkové, thé
jezuitské, thé kapucínské, thé kar-
touské, thé mexické, thé římské, thé
uherské, všedober, všedobr
MERLÍK VŠEDOBR (Cheno-
podium bonus-henricus L.) -
beraní ocas, kořen bílý, lebedník,
masná zelina, psoser, psosor, sladký
lupen, všedober, všedobr (všedobr
horní je jiná bylina)
merma - námel (viz paličkovice
nachová)
měrnice - měrnice černá (šedivka
černá)
MĚRNICE ČERNÁ (Ballota nigra
L.) - balota, černý jablečník, šediv-
ka černá (viz - stejná bylina, stejná
synonyma)
meršpán - modřín opadavý
merulka - meruňka obecná
meruň - meruňka obecná
MERUŇKA OBECNÁ (Prunus
armeniaca L.) - hořká jadýrka,
hořké mandle nepravé, marhule,
marhulka, marula, marule, merulka,
meruň, vřeckev
MERUZALKA (Ribes sp.) - divo-
ký rybíz, srstka angrešt (viz)
MERUZALKA ČERNÁ (Ribes
nigrum L.) - černé víno sv.
Jana, černý rybíz, malá vitaminová
bomba, smradinka (smradinky jsou
i bezinky), smradlenka, smrdlenka
MERUZALKA ČERVENÁ (Ribes
rubrum L.) - červený rybíz, ja-
hody svatojánské, rybezky, rybízle,
víno sv. Jana, viz rybíz červený
MERUZALKA SRSTKA (Ribes
grossularia L.) - angrešt, srstka,
viz srstka angrešt
měřík - druh mechu
měsíček, měsíček luční - blatouch
bahenní (měsíček zahradní je jiná
bylina)
MĚSÍČEK ZAHRADNÍ, LÉKAŘ- bradavičný kvet, nádchový kvet
SKÝ (Calendula offic. L.) -
bradavičné koření, deštná bylina,
deštní bylina, dešťová bylina, ka-
lendule, krusíček, květ nehtekový
(nechtekový), květ umrlčí, nehtík,
nechtík, nechtík lékařský, nechtový
květ, nepravý šafrán, pampalík,
pazourky, prstenčitá květina, rus-
ký penicilín, sluníčko, slunovín,
slunovrat, umrlčí karafiát, umrlčí
květ
měsíčenka, měsíčenka zostřená -
měsíčnice roční, měsíčnice lesní
měsíčinka - měsíčnice roční, měsíčni-
ce lesní
měsíční záře - lichořeřišnice větší
MĚSÍČNICE ROČNÍ, MĚSÍČ-
NICE LESNÍ, VYTRVALÁ
(Lunaria annua L., Lunaria re-
diviva L.) - fiola měsíčná, fiola
měsíční, Jidášův peníz, Jidášovy
penízky, lunárie, měsíčenka, měsí-
čenka zostřená, měsíčinka, penízky,
postalina
měsíčník - locika jedovatá
metla, metlica - chundelka obecná,
metlice (travina)
metlica, metlice - chundelka obecná,
janovec metlatý, metlice (travina),
ovsíček
METLICE (Deschampsia sp.) -
desšampka, metlica
metlice anglická - jílek ozimý
metlice francouzská - ovsík obecný
metlice chundelka - chundelka obec-
ná, metlice (travina)
metlice obecná - chundelka obecná
metlice šedivá - paličkovice šedivá
metlice vlašská - jílek vlašský
metlička - ovsíček
metlinie - janovec metlatý
metlovec - locika prutnatá
metlovka, metlovník - janovec met-
latý
metoluník - pryskyřník veliký
mexické zelí - konopě indická
mcha - viz mech stromovní
miláček - hlaváček jarní, libeček
lékařský
milava - třtina rákosovitá
mílí - jmelí bílé
milost boží - kakost smrdutý
milostina lékařská - konitrud lékař-
ský
milostná zelinka - jetel luční, laska-
vec červený
milovníček - třezalka tečkovaná
mimóza - akácie senegalská, citlivka
stydlivá
mimóza nepravá - kapinice
mint, minta - máta (obecně)
mirra - myrha (myrhovník pravý)
mirabelka, mirabelky - slivoň mi-
rabelka (poddruh švestky - velké,
sladké, ojíněné plody)
mirabilit - Glauberova sůl
mirabolán, mirabolány - slivoň mi-
rabolán (nakyslé drobné peckovičky,
červené nebo žluté)
miřík - celer miřík
misionářský čaj - čaj maté
mistrkus, mistrovský kořen -
všedobr horní
mistrův kořen - všedobr horní
MIŠPULE JAPONSKÁ (Eriobot-
ria japonica Lindl) - eriobotrie
japonská, lokvát
MIŠPULE NĚMECKÁ, DOMÁ-
CÍ (Mespilus germanica L.) -
česká nyšpule, mišpule, mišpulky,
myšpule, nyšpulový strom (ovo-
ce příbuzné jablku, hrušce, kdouli
a jeřabině)
mišpulka - jeřáb mišpulka, mišpule
domácí
mišpulka jahodová - skalník obecný
mišpulka skalní - skalník obecný
mišpulky - mišpule německá (domá-
cí)
mithridat - theriak (dryják)
mládeneček - kociánek dvoudomý,
protěž dvoudomá, protěž písečná,
smil písečný
mláto kobylí - kostival lékařský
mléč - javor mléč (mléčný), locika
jedovatá, pryšec (více druhů)
MLÉČ ZELINNÝ (Sonchus ole-
raceus L.) - husí štětka, kaní
mléko, mlíč, mlíčák, mlíčí, mlíčňák,
mlíčňatka
mléč žabí - pryšec chvojka
mléčka - hadí mordec, voskovka
menší
mléčnice - vítod hořký
mléčník - pryšec (více druhů)
mléčný lupen - pampeliška smetan-
ka
mléko makové - šťáva z čerstvých
makovic (opium)
mléko psí - pryšec chvojka, pryšec
kolovratec
mléko rozmarýnkové - pryšec
chvojka
mléko vlčí - pryšec (více druhů)
mléko zaječí (zajičí) - pryšec chvoj-
ka
mléko žabí - pryšec (více druhů)
mlíč - mléč zelinný, vlaštovičník větší
mlíč, mlíčí, mlíčák - pampeliška,
pryšec chvojka, mléč (obecně)
mlíčenec - pryšec chvojka, pryšec
kolovratec
mlíčí - mléč zelinný (více druhů),
pampeliška (smetanka lékařská)
mlíčí, mlíčník - pryšec chvojka
(i jiné druhy)
mlíčí rozmarýnkové - pryšec chvoj-
ka
mlíčí vlčí - pryšec chvojka
mlíčí žabí - pryšec chvojka
mlíčňák, mlíčňatka - mléč zelinný
(i jiné druhy), pampeliška smetanka
mlíčný lupen - pampeliška smetanka
mlyč - pryšec chvojka
mlynářík - bělolist
mníšek dobrý - oměj tenkolistý
mníšek zlý - oměj šalamounek
mnišská hlava - pampeliška smetan-
ka
množilka - šalotka (cibulka)
močalovka - pýreček alpský
močarinka - orsej jarní, pryskyřník
plazivý
močarnice - celer plazivý
močárník - pryskyřník plazivý
moďátka - popenec břečťanovitý
(obecný)
moděránek - majoránka zahradní
modra - meduňka lékařská
modrá bukvice - plicník lékařský
modrá kakuška - orlíček planý
(obecný), orlíček černofialový
modrá konvalinka - dřípatka horní
modráček - hadinec obecný, chrpa
rolní (modrák), podléška jaterník
(jaterník trojlaločný)
modrák - hadinec obecný, chrpa
rolní, podléška jaterník (jaterník
trojlaločný),
modré klíče - plicník lékařský
modré lilium - kosatec německý
modré psinky - potměchuť popínavá
modrohlávek - šťavel kyselý, šťovík
kyselý, šťovík tupolistý
modrovník - oměj šalamounek
modrý klíč - plicník lékařský
modrý tulipán - kosatec německý
modrý petrklíč - orlíček planý
(černofialový), plicník lékařský
modrý rozchod - vřes obecný
MODŘENEC TENKOKVĚTÝ
(Muscari tenuiflorum L.) -
blehijač
modřev - modřín opadavý (evropský)
modří - podléška jaterník
MODŘIL BARVÍŘSKÝ (Indigo-
fera tinctoria) - indigo, indigo
pravé, šmolka (viz)
MODŘÍN OPADAVÝ, EVROP-
SKÝ (Larix decidua Mill.) -
bijou (pryskyřice z kůry modřínu -
Lonicerus), brin, břem, břen, břím,
břín, červený smrk (smerk), děřec,
dřín, heršpán, heršpánek, holé dře-
vo, křivánčí, křivánčí dřevo, lefrán,
lerpán, lerpánek, marfán, merfán,
morfán, meršpán, modřev, myr-
bán, rechumpán, skřivánčí, skřivánčí
dřevo, sosna, verpán, verpánek
modřínová mana - viz mana modří-
nová
modřínová pryskyřice - benátský
terpentýn (viz)
modřínový balzám - benátský ter-
pentýn (viz)
mohar, mohár - bér vlašský
mochna hedvábná - mochna husí
(celá stříbřitě běloplstnatá)
MOCHNA HUSÍ (Potentilla
anserina L.) - husí kvítko, husí
mýdlo, husí nožka, husí nůžka, husí
tlápota, husičky, kačenky, kačinec,
kachničky, mochna hedvábná, moch-
na stříbrná, námožníček, nátržník
husí, návesníček, protikřečová byli-
na, protikřečové koření, stříbrníček,
stříbrník, žebříček, žlutka
MOCHNA JARNÍ (Potentilla
verna L.) - bačkory, májovníček,
žlutka
MOCHNA LESNÍ (Potentilla
tormentilla Sibth.) - stejná syno-
nyma jako mochna nátržník
MOCHNA NÁTRŽNÍK, zv. NÁ-
TRŽNÍK
(Potentilla erecta L.) - bylina
ranhojičská, červené koření, galgán,
galgán nepravý, koření pětilístkové,
krevní koření, krevník, mochna lesní,
mochna přímá, pompava, průtržník
jiný, přetržník, sedmilist, sedmizám-
ková zelina, tržené koření, tržné
koření, třené koření, tvržené koření,
zlatočervené koření
mochna pětilístek - mochna plazivá
MOCHNA PLAZIVÁ, MOCH-
NA PĚTILÍSTEK (Potentilla
reptans L.) - husí šlapky, kachýn-
ka, pětilístek, pětiprstek, pětiprstka
(pětiprstka žežulník je jiná bylina),
slunečná rosa (dále viz mochna husí
- stejná synonyma).
mochna přímá - mochna nátržník
MOCHNA STŘÍBRNÁ (Potentil-
la argentea L.) - nátržník stříbr-
ný, pětiprstek, stříbrník, štašice
mochňanka - srstka angrešt
mochomírka, mochomorka, mo-
chorůvka - muchomůrka červená
(houba)
mochovíra - mochomůrka červená
(houba)
MOCHYNĚ ŽIDOVSKÁ TŘE-
ŠEŇ (Physalis alkekengi L.) -
alkakenka, baborolka, boborolka,
jablka liščí, jahody arnové, lam-
piónky, machovka, měchunka, třešně
liščí, třešně mořské, třešně psí, moř-
ská višně, višně liščí, višně mořské,
višně psí, židiviny, židovská třešeň
(višeň), židovské jahody, židovské
višně
moka, mokka - kávovník arabský
mokrýš - sleziník střídavolistý
moldava - včelník
molí král - melisa stromovitá
molinie, molinie modrá - bezkole-
nec modrý
molmol - myrhovník habešský
molovník - melisa stromovitá
MOMORDIKA BALZAMKA
(Momordica balsamina) - ži-
dovská jahoda
monarda - zavrnutka šarlatová
mor kuří - ptačinec obecný
mor psí - oměj žlutý
mor vlčí - oměj žlutý
mor žlutý - oměj žlutý
morač, morač větší - pakmín větší
morátum - domácí víno z ostružin
mordovníček, mordovník - oměj
šalamounek, oměj pravý
mordýř lidský - lýkovec jedovatý
morelka, morelka stinná - višeň
morelka
morfán - modřín opadavý (evropský)
morfin, morfium - hlavní alkaloid
opia (Morpheus - bůh snů)
morion - pokřín lékařský (mandrago-
ra)
morimucha - muchomůrka červená
(houba)
morolist - maří list obecný
morulka - meruňka obecná
moruše bílá - morušovník bílý
moruše černá - morušovník černý,
morušovník červený
MORUŠOVNÍK BÍLÝ (Morus
alba L.) - bekmer (sirup), moruše
bílá (krmná rostlina pro housenky
bource morušového - listy)
MORUŠOVNÍK ČERNÝ (Morus
nigra L.) - stejná synonyma jako
morušovník červený
MORUŠOVNÍK ČERVENÝ (Mo-
rus rubra L.) - jahodník, maruše,
moruše, moruše černá, morušový
strom, sralky, strom jahodový
morušový strom - morušovník bí-
lý, morušovník černý, morušovník
červený
MOŘENA BARVÍŘSKÁ (Rubia
tinctorum L.) - broc, brotec,
mařena, mařina, mořena, mořenka,
mařína, rejt, svízel barvířský
mořena planá - mařinka vonná
mořenka - mořena barvířská
moří noha, muří noha - plavuň
obecná (plavuň vidlačka)
mořilka - kokotice povázka
MOŘSKÁ CIBULE (Urginea ma-
ritma L.) - pravá mořská cibule,
scilla, urginea přímořská
mořská cibule nepravá - snědek
vysoký (ocasatý)
MOŘSKÁ HOUBA (Demospon-
giae) - houba lazební
mořská rosa - rozmarýn lékařský
mořská růže - leknín (obecně)
mořská řasa - chaluha bublinatá,
porost locikový
MOŘSKÁ ŘASA (Ulva lactuca
L.) - mořský salát, porost locikový
(viz)
mořská ředkev - křen selský (obec-
ný)
mořská višně - mochyně židovská
třešeň
MOŘSKÉ KORÁLY (Plexaura
species) - kamenné stromy
mořské plíce - Neptunova tráva
mořské ucho - lastury mořského
mlže ve tvaru ušního boltce
mořský ořech - kokosovník ořecho-
plodý
mořský salát - porost locikový
(mořská řasa)
mošna - kokoška pastuší tobolka
mošu, mošus - pižmo pravé, silně
páchnoucí výměšek z pižmového
váčku samce asijského přežvýkav-
ce kabara pižmového (Moschus
moschiferus)
motožník - bolehlav blamatý
moučničky - plody hlohu
moučník - námel, viz paličkovice
nachová
moudí popovo - ocún podzimní
moutvice - pryšec chvojka
moxa, moxi, moxy - kuličky nebo
kuželíky uhnětené ze směsi sušeného
pelyňku, síry a vlněné cupaniny,
které se přikládají na bolavá místa
a zapalují
možilka - kokotice (více druhů)
možucha - chvojka klášterní
MRAČŇÁK PLSTNATÝ (Abuti-
lon avicennae Gaertn.) - podslu-
nečník
mramorové dřevo - kulčiba dávivá
mrhelec - růže šípková
MRKEV OBECNÁ (Daucus caro-
ta L.) - karotka, mrkous, mrkva,
mrkvous, žlutá řepička
mrkous - kerblík lesní, mrkev obecná
mrkva - mrkev obecná
mrkvoun - bolehlav blamatý
mrkvous - mrkev obecná
mrtvá kopřiva - hluchavka bílá
mrtvá pokřiva - hluchavka bílá
mrtvá žihlava - hluchavka bílá
mrtvičná bylina - petrklíč (prvosen-
ka jarní)
mrtvičné koření - petrklíč (prvosen-
ka jarní)
mrvka - kostřava, válečka (obecně)
MRVKA MYŠÍ OCÁSEK (Vulpia
myurus Gmell.) - lžimyší ocásek,
myší ocásek
mšina - lišejník islandský
MUČENKA JEDLÁ, MUČENKA
OPLETNÍ (Passiflora edulis
Simps., P. incarnata Ker.-
Gawl.) - granadila, Ježíšova koru-
na, Kristova koruna, Kristův květ,
mučenka pletní, mučenka pleťová,
pasiflóra, pasijón, umučení Ježíše
Krista
mučenka pletní, mučenka pleťová
- mučenka opletní
mudátka, muďátka - vstavač (obec-
ně), vítod hořký
muďatka - jazýček kozí
mudronice - kostival lékařský
muhar - bér vlašský
muchačka, mucharka - muchomůr-
ka červená
mucholapka - rosnatka okrouhlolis-
tá, muchomůrka červená (houba)
muchomírka - muchomůrka červená
MUCHOMŮRKA ČERVENÁ
(Amanita muscaria (L.) Hook)
- mochomírka, mochomorka, mo-
chorůvka, mochvíra, morimucha,
muchačka, mucharka, muchomírka,
mucholapka, muchorůvka, muri-
much, murimucha, můrka, mušák,
mušár, mušárka, mušírka, vocho-
můrka, vochamůrka
muchorůvka - muchomůrka červená
muk - jeřáb muk, tušalaj obecný
(kalina tušalaj)
mukyně - jeřáb muk (muk obecný)
mumí, mumia, mumium - zemní
pryskyřice (Černý), látka, jejíž
původ není zatím objasněn (buď
výsledek geologických procesů, např.
asfalty nebo zemní vosky, nebo
mumifikované exkrementy horských
hrabošů)
muňka - octomilka obecná (ovocná
muška)
MURAJA (Murraya koenigii) -
curry listy, kari listy, keř s kari
listy
murimuch, murimucha - mucho-
můrka červená (houba)
můrka - muchomůrka červená (hou-
ba)
muří noha - jmelí bílé, plavuň
vidlačka
muří nožka - stračka ostrožka (strač-
ka polní)
mušák, mušár, mušárka - mucho-
můrka červená (houba)
mušec - bér vlašský, ježatka kuří
noha, rozrazil lékařský
muší ocas - jitrocel kopinatý
muší ocásek - řebříček obecný
mušírka - muchomůrka červená (hou-
ba)
MUŠKÁT (Pelargonium) - čapí
nos, honzík, honzíky, muškáty,
pelargonie
muškát divý - kontryhel obecný
muškát voňavý - kakost muškátový
muškátová bylina - šalvěj lékařská
muškátové máslo - tuk obsažený
v muškátovém oříšku
MUŠKÁTOVNÍK PRAVÝ, VON-
NÝ (Myristica fragerans Houtt.)
- kulky muškátové, mácis, mácisový
ořech, maciz, macizeň, macizeň pra-
vá, macizeň vonná, macizový ořech,
muškátový květ, muškátový oříšek,
muškátový strom
muškátový květ - maciz, usušený
oranžový míšek obalující semeno
muškátového oříšku
muškátový oříšek - semeno mušká-
tovníku vonného (pravého)
muškátový strom - muškátovník
vonný (pravý)
muškus, muškum - pižmo pravé
mušvor - rozvařená jablka
mutka - brslen evropský
MUŽÁK PROROSTLÝ (Silphium
perfoliatum L.) - bylina prorostlá,
prorostlík
mužíček - netřesk střešní, pokřín
lékařský (mandragora), posed bílý
mužíček menší, mužíček tučný -
netřesk střešní, rozchodník ostrý
mužíčkovy šaty - kapraď samec
mužík - pokřín lékařský (mandrago-
ra), posed bílý
mužík menší (tučný) - netřesk
střešní (Mathioli), rozchodník ostrý
mužská láska - jehlice trnitá
mužská ředkev - křen selský
mužská věrnost - rozrazil lékařský
mužská víra - máčka polní
mydelník - mydlice lékařská
MYDLICE LÉKAŘSKÁ (Sapo-
naria offic. L.) - kočičí mýdlo,
kořen mydlicový bílý, lanaria, la-
nárie, mydelník, mydlička, mýdlové
kořínky
mydlička - mydlice lékařská
mýdlo - kokotice povázka, mydlice
lékařská
mýdlo husí - mochna husí, průtržník
lysý
mýdlo kočičí - mydlice lékařská
mýdlové kořínky - mydlice lékařská
mýlek - jílek mámivý
mýlí - jmelí bílé
myrbán - modřín opadavý
myrha - různé druhy myrhovníků
(Commiphora)
myrha pravá, myrha vonná -
myrhovník pravý
MYRHOVNÍK PRAVÝ, HABEŠ-
SKÝ (Commifora abyssinica
molmol Eng.) - balsamodedron
(starší název), balsamovník, balza-
movník myrhový, molmol, myrha
pravá, myrha vonná (klejopryskyři-
ce)
myrovka, myrovky - borůvka
myrobalán, myrobalány - slivoň
myrobalán
MYRTA OBECNÁ (Myrtus
communis L.) - nejcennější strom
Venuše, stromek myrtový, stromek
svatební, svatební myrta
myrta všechutná - pimentovník
pravý
myrtové jahody (jahůdky) - bo-
růvky
myrtovka - borůvka
myšenec - užanka lékařská
myšenka - myší ocáse nejmenší
myší dřevec, myší dřevo - potmě-
chuť popínavá
myší chůstek - řebříček obecný
myší chvost (chvostek, chvostík) -
řebříček bertrám, řebříček obecný
myší kmín - bolehlav blamatý
myší koukol - ječmen myší
myší ocas - jitrocel kopinatý
myší ocásek - mrvka myší ocásek,
myší ocásek nejmenší, řebříček
obecný
MYŠÍ OCÁSEK NEJMENŠÍ
(Myosurus minimus L.) - ba-
tinka, myšenka, myšinka, ocáska
myší ouško - jitrocel kopinatý, jitro-
cel větší, kociánek dvoudomý, protěž
dvoudomá, protěž písečná, smil pí-
sečný, kopytník evropský, jestřábník
myší ouško, jestřábník chlupáček,
pomněnka bahenní
myší ouško pravé - jestřábník chlu-
páček, jestřábník myší ouško
myší pepř - stračka vysoká
myšinec - užanka lékařská
myšinka - myší ocásek nejmenší
myšivec - užanka lékařská
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS