IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYN


nadbradec - sklenobýl bezlistý
nádchové koření - máta polej
nadmutice - silenka nadmutá
NADMUTICE OBECNÁ (Cucu-
balus baccifer L.) - sktybovka
nadragula, nadragule, nadrahule)
- aron blamatý, rulík zlomocný
naduřelá pšenice - pšenice anglická
NADUŤ DAIGREMONTOVA
(Briophyllum Daigremontianum
Bak.) - naduť madagaskarská,
pučíkovec
naduť madagaskarská - naduť
Daigremontova
naháč, naháček - ocún podzimní,
sasanka hajní
náholník - prasetník jednoúborný
nakládačka - okurka salátová (dýně
okurka)
náma, nána - máta peprná
námel - vývojové stadium houby
paličkovice nachové (viz!)
namočilka - odemka
námořník, námořníček - podléška
jaterník
námožníček - drchnička rolní, moch-
na husí
námožník - drchnička rolní, podléška
jaterník (jaterník trojlaločný)
nána - máta peprná
nápoj odvahy - nápoj z pelyňku
pravého
nápojník - náprstník velkokvětý
náprstek - náprstník velkokvětý
náprstek lékařův - náprstník vel-
kokvětý
náprstek voskový - náprstník vel-
kokvětý
náprstky - náprstník velkokvětý
NÁPRSTNÍK VELKOKVĚTÝ
(ŽLUTÝ, ČERVENÝ) (Digita-
lis grandiflora (lutea, purpurea
L.)) - jedovatina, kapří huba, kozlů
roh, lékařův náprstek, levin, levín
(červená barva), nápolník, náprstek
voskový, náprstky, poprsník, prs-
týnek, skřítkovy rukavičky, tota,
voskový náprstník, zvony mrtvého,
zvonečky
NARCIS BÍLÝ (Narcissus poeti-
cus L.) - arcis, arcisek, arcisle,
arcízek, arcízl, arcizle, dřímavec,
jaglica, jaroko, Josefova hůl, lelu-
ja, leluja sv Josefa, leluje, lelujka,
leluje sv. Josefa, majoko, májovka,
narcisek, narcisová růže, narcisová
růžička, narcisové tulipánky
NARCIS ŽLUTÝ (Narcissus pseu-
donarcissus L.) - arcis, Josefova
hůl, žlutý květ únorový
narcisek - narcis bílý
narcisová růže, narcisová růžička -
narcis bílý
narcisové tulipánky - narcis bílý
nard, narda - kozlík lékařský, nardus
indiánský
nardový kořen - nardus indiánský
nardus horní, nardus lesní - kopyt-
ník evropský
NARDUS INDIÁNSKÝ (Nardus
indica) - indiánský (indický) ko-
řen, klas, nard, narda, nardový
kořen, spika, špikanard (Kamera-
rius)
náthovnice - máta vodní
nátchové koření, nátchovina -
stoříšek obecný
nať koní - máta lesní
nátkové koření - máta polej, máta
peprná, silenka nadmutá
nátkovnice - máta vodní
nátržník - mochna nátržník (mochna
lesní)
nátržník husí - mochna husí
nátržník stříbrný - mochna stříbrná
návesníček - mochna husí
návrať mléko - kozí brada větší
návratek, návratníček - vratič
obecný (kopretina vratič)
nebeklíč, nebeklíček - petrklíč (pr-
vosenka jarní)
nebeská rosa - kapičky vody na
kontryhelu, ale i lesklé kapky
lepkavého výměšku na rosnatce, též
rosička krvavá (druh prosa)
nebeské očko - pomněnka bahenní
nebesklíč, nebesklíček - petrklíč
(prvosenka jarní)
nebeský dar - vlaštovičník větší
nebeský klíč - petrklíč (prvosenka
jarní)
nebeský mečík - kosatec německý
nebezpečí z Kavkazu - bolševník
velkolepý
neboj se - podbílek šupinatý
nebotřesk - netřesk střešní (zední)
nedvědí paznecht - bolševník obec-

nedvědice - medvědice léčivá, ostru-
žiník křovitý
nedvězí paznot - akant, paznehtík
měkký
nehtík - měsíček zahradní
nechrast, nechrasť, nechraše -
pelyněk pravý, pelyněk pontský,
pelyněk černobýl
nechrest, nechřest, nechřesť -
pelyněk pravý, pelyněk pontský
nechtík, nechtík léčivý - měsíček
zahradní
nechtový květ - měsíček zahradní
nejcennější strom Venuše - myrta
obecná
nejdlí - jmelí bílé
nejedlíkový kořen - puškvorec obec-

nejznamenitější dar přírody -
rozrazil lékařský
neklen - javor tatarský
nekřest, nekříst - netřesk střešní
(zední)
nektarinky - broskvoň obecná
(broskve s hladkou slupkou)
německá káva - čekanka obecná
(cikorka)
německé opium - vlaštovičník větší
německý divoký bertrám - pert-
rám obecný
německý pepř - mleté listy bazalky
pravé
německý terpentýn - produkt zís-
kaný z pryskyřice borovice lesní
němnice - rulík zlomocný
nepatrnec - kontryhel rolní
nepeta - marulka polní, šanta kočičí
nepeta kočičí - šanta kočičí
nepeta vodní - marulka vodní
nepita - marulka polní, šanta kočičí
neplodík - knotovka bílá
nepravé datle - datlovník kanárský
nepravé kapary - upravená poupata
pampelišky a lichořeřišnice zahradní
nepravý galgán - mochna nátržník
nepravý ouročník - čičorka (čičoreč-
ka) pestrá
nepravý šafrán - kurkumovník dlou-
hý, měsíček zahradní, světlice bar-
vířská
NEPTUNOVA TRÁVA (Posido-
nia) - mořské plíce (tráva rostoucí
ve Středozemním moři)
neroli - citroník bigardie, pomerančo-
vý květ
nesed - posed bílý
nesmrtelka - vratič obecný (kopreti-
na vratič)
nešlechetník - lýkovec jedovatý
neštce oka - vraní oko čtyřlisté
neštovčí - vraní oko čtyřlisté
neštovičné koření - krtičník menší,
orsej jarní, vlaštovičník menší
neštůvka - vraní oko čtyřlisté
netáta - plavuň vidlačka
neťata - chvojka klášterská
netík, netík náš (Černý) - sleziník
routička
netík pravý - netík ženský vlas
NETÍK ŽENSKÝ VLAS (Adian-
thum capillus veneris L.) -
kapradinka, netík pravý (Černý),
vlas Venušin, ženský vlas
netojka - tařice skalní
NETŘESK MENŠÍ (Sempervivum
minus L.) - tučný mužík, tučný
mužík menší
NETŘESK NEJMENŠÍ (Semper-
vivum minimum L.) - nejmenší
tučný mužíček, netřesk zední, pepř
zední, tučný mužíček, viz rozchodník
prudký (Mathioli)
NETŘESK STŘEŠNÍ, ZEDNÍ
(Sedum sempervivum, Semper-
vivum tectorum L.) - hromotřesk,
Jupiterův vous, mužíček, mužíček
menší, mužíček tučný, nekřest,
nekříst, nebotřesk, netřesk větší,
rojník, rozchodník nepravý, svatá
bylina (Paracelsus), tučnej mužík,
ušní bylina
netřesk větší - netřesk střešní
netřesk zední - netřesk nejmenší,
netřesk střešní, rozchodník prudký
netýkálek, netykalka - netýkavka
nedůtklivá (obecná)
NETÝKAVKA NEDŮTKLIVÁ,
OBECNÁ (Impatiens noli tan-
gere L.) - netýkálek, netykalka,
slabonoha, sultánka
NEVADLEC HŘEBENITÝ (Celo-
sia cristata L.) - kohoutí hřebeny
nevaza - chrpa rolní (modrák)
nevěsta - zvonek okrasný bílý (poko-
jový)
nevěstin závoj - šater latnatý
neveza - chrpa rolní (modrák)
nevlastní sestry - plicník lékařský
nezabudka - pomněnka bahenní
nikotka - tabák selský
niva, nivy - horské louky kolem
potoků a pramenišť
nivník - kopretina polní
nízký jelen - třemdava bílá
NOCENKA JALAPOVITÁ (Mi-
rabilis jalapa L.) - noční panna
nočenka - pupalka dvouletá
noční fiala - večernice vonná
noční hvězda - pupalka dvouletá
noční květ - knotovka noční
noční leluja - kosatec německý
noční panna - nocenka jalapovitá
noční růže - pupalka dvouletá
nočník - drnavec obecný
noha moří (muří) - plavuň obecná
noha vlčí - karbinec obecný
nohavičky, nohavičky pánaboha -
stračka ostrožka, stračka polní
NOHOLIST ŠTÍTNATÝ (Podo-
phyllum peltaltum L.) - americká
mandragora
nohoplodec - hadí mordec
NOPÁL (Opuntia ficus indica
Mill.) - indické fíky, kaktus fíkový,
kaktus venkovský, opuncie, žena
legionáře
NOPÁL KOŠENILOVÝ (Nopalea
cochenillifera) - kaktus k pěsto-
vání červce nopálového (Dactylopius
coccus), poskytujícího červené bar-
vivo košenilu (viz)
notřesk - hořec hořepník
nosy - křídlaté dvounažky javorů
nouze - lopuch větší, osívka jarní
nové koření - pimentovník pravý
nože - kosatec německý
nožka stračí - stračka polní
nuďatka, nuďátka - vstavač obecný
nupoříček - sedmikráska chudobka
nyšpule česká - mišpule domácí
nyšpulový strom - mišpule domácí
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS