IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYP


PABLEN KRAŇSKÝ (Scopolia
carniolica Jacq.) - lilek ospalý,
skopolie
PAČULE OBECNÁ (Pogostemon
patchouli Pellet.) - pačuli (drá-
vidsky), patšuli, pižmová vůně
pačuli - pačule obecná
padáčky - chmýří nažek pampelišek
PADLÍ VINNÉ (Uncinula neca-
tor Schw.) - kaziplod, kaziplod
Tuckeriho
pagačice - sléz přehlížený (okrouhlo-
listý)
pagáčky - sléz přehlížený (okrouhlo-
listý)
pakaštan koňský - jírovec maďal
paklen, paklenek - javor tatarský
PAKMÍN VĚTŠÍ (Ammi majus
L.) - morač, morač větší
pakost - plod kakostu
pakostník - potměchuť popínavá
PALACH (Heleocharis sp.) - bah-
nička
palach, palaší, palašinec - orobinec
úzkolistý, rákos obecný, skřípina
lesní
paldám, paldán - pelyněk estrago-
nový (kozalec)
paldrám, paldrán - kozlík lékařský
PALEČKOVEC OBECNÝ (Cyno-
don dactylon Pers.) - psízubek
pálečnice, pálečník - rdesno peprné
palečník chocholatý - srha říznačka,
srha laločnatá
palice ježková - durman obecný
paličenka - paličkovice šedivá
palička - durman obecný
paličkové koření - orobinec úzkolistý
PALIČKOVICE NACHOVÁ (Cla-
viceps purpurea Tulasn.) - na
obilovinách (především na žitě)
parazitující houba, jejíž vývojo-
vé klidové stadium je sklerocium
(tvrdohoubí) zv. černidlo, merma,
moučník, námel, svaté žito, sva-
tojánské žito, svatý oheň (otrava
námelem), tvrdohouba, zuby
PALIČKOVICE ŠEDIVÁ (Cory-
nephorus canescens Beauv.) -
metlice šedivá, paličenka
paličky - orobinec úzkolistý
palina - pelyněk pravý
pálka - orobinec úzkolistý
palma areková - areka obecná
palma cukrová - gomut cukrodárný,
lontar vějířový
palma datlová - datlovník obecný
PALMA CHLEBOVÁ, SÁGOVÁ
(Metroxylon saghu) - chlebový
strom jižních moří, ságo, ságovník
pravý (viz)
palma Christi, palma Kristova -
pětiprstka žežulník
palma rákosová - rotan rákosovitý
(španělský rákos)
palma rotangová - rotan rákosovitý
(španělský rákos)
palma ságová - palma chlebová
(ságovník pravý)
palmográn - granátovník obecný
paluch - orobinec úzkolistý
pamajorán - dobromysl obecná
pamatůjček - pelyněk pravý, pelyněk
černobýl
PÁMELNÍK POŘÍČNÍ (Sym-
phoricarpos rivularis Suks.) -
práskačka, práskavka, prskačka,
prskavka
pamětníček - pelyněk pravý, pelyněk
černobýl
pamětník - marulka pamětník
pampalík - měsíček zahradní
pampelíček, pampelík, pampelíšek
- pampeliška (smetanka lékařská)
PAMPELIŠKA, SMETANKA LÉ-
KAŘSKÁ
(Taraxacum officinale Web.) -
hadí mlíčí, herba urinaria, husí kap,
kačenec, kačinec, kašinec, kněžská
pleš, lucerničky, lucerny, lupen pam-
puliškový, lví zub, majíček, mléč,
mlíč, mlíčák, mlíčí, mlíčňák, mlíčný
(mléčný) lupen, mnišská hlava,
odvančík, pampalíšek, pampališka,
pampelíček, pampelík, pampelíšek,
pamprlice, pampuliška, pampuška,
plečka obecná, pleska, pleška, pléš-
ka, počůránek, psí zub, pumpelice,
pupava, pupava lékařská, smetaník,
smetanka obecná
PAMPELIŠKA PODZIMNÍ
(Leontodon autumnalis L.) -
kačinec, lví zub, odvančík, máchelky
(pampelišky obecně), pampališka
pampeliška trsnatá - pupavík srst-
natý
pampeluška, pamprlice, pampu-
liška, pampuška - pampeliška
(smetanka lékařská)
pamutějček - pelyněk pravý
pán lesa (Waldmeister) - mařinka
vonná (svízel vonný)
panáček, panenka - mák vlčí
panáčkova koruna - brslen evropský
panáčkovy čepičky - brslen evrop-
ský
pánbíčkovy boty (botičky) - štíro-
vec růžkatý
pánbíčkovy očička - pomněnka
bahenní
pánbíčkovy šatečky - rožec polní
pánbíčkovy vlásky - suchopýr
(obecně)
pánbíčkův chlebíček - sléz okrouh-
lolistý
PANDÁN (Pandanus coloratissi-
mus) - voda kewra (esence z kvě-
tů)
panenka - bříza bílá, vlčí mák
panenka v trní - čemeřice černá
panenky Marie líčko - podběl léčivý
panenská bylina - heřmánek pravý,
řebříček obecný
panenská okurka - durman obecný
pánovy čepičky - brslen evropský
panská lžíce - žabník jitrocelový
panská žlice - žabník jitrocelový
panský klíč - petrklíč (prvosenka
jarní)
panny Marie botečky - čičorečka
pestrá
panny Marie očička - rozrazil
rezekvítek
panny Marie pantoflíčky - štírov-
ník obecný
panny Marie slzičky - hvozdík
kartouzek, třeslice prostřední
panny Marie vlasy - kapraď samec
pantoflíček, pantoflíčky - brambo-
řík evropský, lnice květel (květel
obecný), stračka ostrožka, stračka
polní, janovec metlatý (obecný),
oměj šalamounek, pantoflíček okras-
ný, střevíčník pantoflíček, štírovec
růžkatý (obecný)
PANTOFLÍČEK OKRASNÝ,
MNOHOKOŘENNÝ (Calceola-
ria polyrrhiza Cav.) - dmuloret
pantoflíčky panny Marie - štírovec
obecný (růžkatý)
pantoflíčky žluté - štírovec růžkatý
pantokrin - elixír z nezralých parohů
jelena siky (viz)
panty - léčivé nezralé a sušené parohy
jelena siky (viz)
pánvička - tykev obecná
PAPÁJA OBECNÁ (Carica pa-
paya L.) - melounovník, melouno-
vý strom, papáje
papírák, papírek - křehký, papíro-
vý druh ořešáku královského
papírové (papírovité) tobolky -
svitel latnatý
papírovník - šáchor pravý
PAPÍROVNÍK ČÍNSKÝ (Brous-
sonetia papyrifera) - brusonécie,
čínský papír, japan, japonský papír
paprad, papraď, papradí - kapraď
samec
papradka, paprádko - kapraď sa-
mec
papratí, papratina, papratka -
kapraď samec
papraťkapraď - kapraď samec
paprčá nožka - stračka polní
paprika bulharská - paprika obecná
PAPRIKA DLOUHÁ (Capsicum
longum L.) - indiánský pepř,
paprika červená, peprnec, pepři-
ka, pepřika dlouhá, sloní chobot,
španělský pepř, turecký pepř
PAPRIKA KŘOVITÁ (Capsicum
frutescens L.) - chilli, chilli pa-
pričky, chilli pepř, chillies, pepř
indiánský, pepř kajenský (kayanský)
PAPRIKA OBECNÁ, ROČNÍ
(Capsicum annuum L.) - červe-
ný pepř, indiánský pepř, paprika
bulharská, paprika sladká, papřika,
pepř turecký, pepř uherský, pepřika
(dříve i piment - pimán), rajská
paprika, sladký pepř
paprika rajská - paprika obecná
paprika sladká - paprika obecná
paprudí - kapraď samec
papruška - kapraď samec
paprut, paprutí - kapraď samec
paprutka - kapraď samec
papřika - paprika roční
papula - hledík větší
papyrus - šáchor pravý
para, para ořechy - juvie ztepilá
(plody)
pára zemská - konitrud lékařský,
zemědým lékařský
paradisianum - kořen petrklíče (pr-
vosenky jarní)
Parana čaj - maté (viz)
parfém lásky - bazalka pravá
PARCHA LÉČIVÁ, SAFLORO-
VÁ (Rhaponticum carthamoides
(Willd.) Iljin) - leuzea raponti-
ka, leuzea šuštivá, maralí kořen,
maralový kořen, parcha světlicová,
rapontika, saflor
parcha světlicová - parcha léčivá
(saflorová)
parnasie - tolije bahenní
parohatý lišejník - větvičník slívový
parožka - kozlíček zubatý
partáň, portáň - jarmanka větší
paručina - kapraď samec
paruňkový med - med od mladých
včel
paruška - kapraď samec
pás sv. Jana - pelyněk černobýl,
plavuň obecná (vidlačka)
pásek - zemědým lékařský
pasiflóra, pasijón - mučenka jedlá
paskonné konopí - konopí seté
pasník, pásník - bojínek luční
PASTINÁK SETÝ, OBECNÝ,
LUČNÍ (Pastinaca sativa L.) -
dřenka, pastrnák, pastrňák, paštr-
nák, starý petržel, velký petržel
PASTINÁK SETÝ PRAVÝ (Pas-
tinaca sat. subsp. sat. L.) -
pastinák pěstovaný, velký petržel
pastrnák, pastrňák - pastinák setý
pastuší tobolka - kokoška pastuší
tobolka
pastýřská hůl - štětka lesní, štětka
soukenická
pastýřská kapsička - kokoška pastu-
ší tobolka
pasvice, pasvice obecná - rajče
jedlé (rajské jablko)
paštrnák - pastinák setý
paštička - lnice květel
paštrnák - pastinák setý
paštrnák lesní, planý - dejvorec
lesní
patáčky - sléz přehlížený (okrouhlo-
listý)
paterkovy čepičky - brslen evropský
patison, patyzon - tykev obecná
patlažán, patližan - lilek jedlý
(baklažán)
patšuli - pačule obecná
paulonie - pavlonie plstnatá
pávec - jasanojavor obecný
pávek - ječmen dvouřadý
pávie - jírovec pavie
paví péří - kapraď samec
PAVINEC HORSKÝ (Jasione
montana L.) - chamúz, chudina,
jasionka
pavlínka - santpaulie fialková
PAVLONIE PLSTNATÁ (Pau-
lownia tomentosa) - paulonie,
zvonkový strom
pavlna - bavlník barbadoský
pavoučnice - bělozářka liliovitá
pazdeří - odpad při zpracování kono-
pě seté na provazy
pazneht nedvědí (medvědí) -
akant, bolševník obecný, paznehtík
měkký
PAZNEHTÍK MĚKKÝ (Acanthus
mollis) - akant (viz), kardobene-
dykt (Lonicerus), medvědí pazneht,
nedvědí (nedvězí) paznot, vlašský
medvědí paznecht
paznot nedvězí - akant, paznehtík
měkký
pazochy, pazoušky - mladé výhonky
chmele otáčivého a chřestu obecného
pazourky - kociánek dvoudomý, mě-
síček zahradní
pazourek kočičí - štírovník obecný
pažitka planá - pažitka pobřežní
PAŽITKA POBŘEŽNÍ (Allium
schoenoprasum var. riparium
(Opitz) Hay.) - pažitka planá
PAŽITKA SETÁ (Allium schoe-
noprasum L.) - luček, luk drobný,
ošlejch menší, šnitlink, šnytlík
pečeť, pečeť šalamounova - koko-
řík lékařský
péčko - pervitin (viz)
pěchovec - krtičník hlíznatý
pejr, pejř, pejřavka, pejří, pejřka
- pýr plazivý
pejří - vrbka úzkolistá, vrbovka
malokvětá
pekan, pekanové ořechy - ořecho-
vec pekanový
pekelec - pryšec chvojka
peklíček, peklínek - černobýl (pely-
něk obecný)
pěknomázdrec - lilík mochyňovitý
pektin - rostlinná látka vyráběná
z kořenů, stonků a plodů některých
rostlin
PELARGONIE (Pelargonium zo-
nale) - honzík, honzíky, muškát
pelargonie geraniová - pelargonie
vonná
PELARGONIE VONNÁ (Pelar-
gonium odoratissimum L.) -
geránium, pelargonie geraniová
peltrám - pertram obecný, řebříček
bertrám
pelun, peluň - pelyněk černobýl,
pelyněk pravý
peluň hořká - pelyněk pravý
pelunka - pelyněk černobýl
peluňka - pelyněk pravý
peluška - hrách setý rolní
pelyn, pelyň - pelyněk pravý
pelynek - pelyněk černobýl, pelyněk
pravý
pelyněk (obecně) - pelun, peluň,
peluněk, polejnek
pelyněk abrotský - pelyněk brotan
PELYNĚK BROTAN (Artemi-
sia abrotanum L.) - abrotan,
boží dřevec, boží dřevce, brotan,
brotánek, brotánková bylina, bro-
tánková zelina, brotaň, camforata
(Černý), cicvár, cicvárové semínko,
cypřiš malý, cypřišek zahradní, dře-
vínek, dřevínka, dřevník, pelyněk
abrotský, pelyněk latnatý, pelyněk
menší, pelyněk pontský (Mathioli),
stříbrníček, šedivek
PELYNĚK CICVÁROVÝ (Arte-
misia cina L.) - cicvár pravý,
cina, cicvárové semínko, cicvárový
květ
pelyněk černobýl - viz černobýl
pelyněk dračí - pelyněk estragonový
PELYNĚK ESTRAGONOVÝ,
KOZALEC (Artemisia dracun-
culus L.) - bertrám, císařík, dračí
koření, dragon, dragoncel, estragon,
hadí koření, kozalec, paldám, pal-
dán, pelyněk dračí, pelyněk kozalec,
kozalec kořenný, kozelec, pelyněk
pontský, tarkan, tarkán
pelyněk kozalec - pelyněk estrago-
nový
PELYNĚK LADNÍ (Artemisia
campestris L.) - hroznová bylina,
stozrníčko
pelyněk obecný - černobýl (pelyněk
černobýl)
pelyněk latnatý - pelyněk brotan
pelyněk menší - pelyněk brotan
pelyněk pontský - pelyněk brotan,
pelyněk estragonový (Mathioli),
pelyněk pontický
PELYNĚK PONTICKÝ (Arte-
misia pontica L.) - nechrast,
nechráše, nechrešt, pelyněk pontský
PELYNĚK PRAVÝ (Artemisia
absinthium L.) - absint, bylin-
ná můza pařížských impresionistů,
bylina sv. Jana, černobejl, hořký
stříbrník, hořký peluň, chlebníček,
nechrasť, nechráše, nechřesť, palina,
pamatujček, pamětníček, pamutěj-
ček, pelun, pelunka, peluň, peluň
hořká, peluňka, pelynek, pelýnek,
pelynka, pelyň, pelyňka, permu-
tejček, polenek, polýnek, polyněk,
stříbrník hořký, stříbrník velký,
stříbřík, šedivek, vermud
pelynka, pelyňka - pelyněk pravý
pemza - přírodní pěnovité sklo vulka-
nického původu
penák - konopě setá
pendrek - zahuštěný extrakt z kořene
lékořice lysé (lékořina, líznice)
peněk, pěnek - konopě setá
pěněnka - řeřišnice luční
pěnka - konopě setá
PENNISETUM (Pennisetum ty-
phoideum) - černošské proso,
dochan
PĚNIŠNÍK CHLUPATÝ (Rhodo-
dendron hirsutum L.) - alpská
růže, azalka (pěnišníky obecně)
penízek - kokoška pastuší tobolka,
hořčice polní (penízek polní je jiná
bylina), štěničník okoličnatý
penízek menší - řeřicha rumní
penízek polní - hořčice bílá
PENÍZEK POLNÍ, ROLNÍ (Thlas-
pi arvense L.) - holubí vole,
kokošky, luptík, penízky, penížek,
penížka, raž, štěničník, tašky, taštič-
ka, zmadina
penízek vinutý - vrbina penízková
penízková bylina - vrbina penízková
penízkovec - vrbina penízková
penízky - kokrhel luštinec, měsíčnice
roční (lesní), penízek polní, nažky
jilmu habrolistého
penížek vinutý - vrbina penízková
penížka - penízek polní
pentličky - chrastice pruhovaná
pentrám - pertram obecný
peprnec - paprika dlouhá (pálivá)
peprnej balšám - máta peprná
peprník - rdesno peprné
peprnka - vodnice
pepř anýzový - fagara
pepř bílý - pepř černý (stupeň
zralosti)
PEPŘ (PEPŘOVNÍK) ČERNÝ
(Piper nigrum L.) - černé koření,
pepř bílý, růžový, zelený (podle
stupně zralosti), pepřovník obecný
pepř červený - paprika křovitá,
paprika roční, pepřovec obecný
pepř čínský - fagara
pepř divoký - lýkovec lékařský
pepř guinejský - aframon rajské
zrno
pepř hřebíčkový - pimentovník
pravý
pepř chilli - paprika křovitá
pepř indiánský - paprika dlouhá
(roční), paprika křovitá
pepř jamajský - pimentovník pravý
pepř kajenský, kayanský - pálivé
papričky chillies (čilís), viz paprika
křovitá
PEPŘ (PEPŘOVNÍK) KUBÉBA
(Piper cubeba L.) - koření indic-
ké, kubéba, kubéby, pepř kubébový,
pepř s ocáskem, pepř stopkatý
pepř kubébový - pepř kubéba
pepř kvetoucí - fagara
pepř malaguetský - aframon rajské
zrno
pepř mouřenínský - paprika dlou-
há, paprika roční
pepř německý - bazalka pravá
pepř oslí - saturejka zahradní
PEPŘ (PEPŘOVNÍK) OPOJNÝ
(Piper methysticum Forst.) -
arva, awa, kava, kava-kava, kawa,
kawa-kawa
pepř potoční - rdesno peprník
pepř růžový - pepř černý (stupeň
zralosti)
pepř s ocáskem - pepř kubéba
pepř sečuánský - fagara
pepř sladký - paprika obecná
pepř stopkatý - pepř kubéba
pepř španělský - paprika dlouhá,
paprika roční
pepř turecký - paprika dlouhá,
paprika roční
pepř uherský - paprika dlouhá,
paprika roční
pepř vlčí - lýkovec jedovatý (lékař-
ský)
pepř zední - netřesk nejmenší
pepř zelený - pepř černý (stupeň
zralosti)
pepřavka - pýr plazivý
pepřec - rdesno peprné (peprník)
pepřika - paprika dlouhá, paprika
roční
PEPŘOVEC OBECNÝ (Schinus
molle L.) - americký mastix,
červený pepř, kalifornský pepř,
vinobob
pepřovník - saturejka zahradní
pepřovník obecný - pepř černý
peračina, peračka - kapraď samec
perašín - petržel kuchyňská (obecná)
perlíček - konvalinka vonná
perlokvět, perlokvítek - konvalinka
vonná
PERLORODKA PRAVÁ (Pteria
margariti-feria) - margareta,
margaretka, margaretky, marga-
rita, perly pravé
perlová bylina - kontryhel obecný
perlovka - cibule perlovka
perlový mech - puchratka kadeřavá
perlucha, perluška - voskovka
perly pravé - perlorodka pravá
permutejček - pelyněk černobýl,
pelyněk pravý
perníček - kohoutek luční
pernod - likér z anýzu a pelyňku
persán - řebříček bertrám, řebříček
obecný
persea - hruškovec přelahodný (avo-
kádo)
persimol - tomel virginský
perská hořčice - roketa setá
perský terpentýn - pistacie terebin-
tová
peršánek - řebříček bertrám, řebříček
obecný
PERTRAM OBECNÝ (Anacyclis
offic. Haym.) - bertrám, den-
taria, kořen pertrámový německý,
německý divoký bertrám, peltrám,
pentrám, řebříček bertrám (viz),
zubní bylina, zubní kořen
peruánský balzám, perubalzám -
vonodřev Pereirův (pryskyřice)
peruna - kozlíček polníček
peručí - zerav západní, zerav východ-

peruník - kapraď samec
pervitin - chemická podoba me-
tanfetaminu, jejíž hlavním zdrojem
jsou látky obsahující efedrin (např.
CHVOJNÍK OBECNÝ (Ephedra
vulgaris) a CHVOJNÍK DVOULE-
TÝ (Ephedra distachya L.), lidově
plko, čeko nebo péčko
PÉŘOVNÍK (PÉROVNÍK)
PŠTROSÍ (Matteuccia struthio-
pteris (L.) Tod.) - pstrosové pero,
pštrosí pero, pštrosové pero
peří, peří cikánské - suchopýr
(obecně)
peří suché - suchopýr (obecně)
peří sv. Ducha - suchopýr (obecně)
peříčka - suchopýr (obecně)
peské víno - posed bílý
PESTŘEC OBECNÝ (Scleroder-
ma aurantium (L.) ex Pers.) -
lanýž nepravý (houba)
pestvurc - devětsil lékařský
peťaur, pěťaur - pěťour malokvětý
petazitas - devětsil lékařský
pětbolestí, pětibolestí - maceška
polní (violka trojbarevná)
PĚTIKŘÍDLATEC VONNÝ
(Dryobalanops aromatica
Gaertn.) - borneol, kafr bornejský,
kafr sumaterský, tekutý kafr
pětilístek - mochna pětilístek, moch-
na plazivá
pětilístek červený - zábělník bahen-

pětilístkové koření - mochna lesní
pětilístník červený - zábělník ba-
henní
pětiprstek - mochna plazivá, mochna
stříbrná
pětiprstice - pětiprstka žežulník
pětiprstka - loubinec psí víno, moch-
na plazivá, mochna stříbrná, pěti-
prstka žežulník
PĚTIPRSTKA (Gymnadenia sp.)
- uzdenka, uzděnka, uzdnice
PĚTIPRSTKA ŽEŽULNÍK (Gym-
nadenia conopsea) - palma chris-
ti, palma Kristova, pětiprstice, ruka
Kristova, vstavač, zezulka, žežhulka,
žežulka, žežulník
petitgrain - citroník bigardie, pome-
rančový list
PETRKLÍČ, PRVOSENKA JAR-
NÍ (Primula veris L.) - artetika,
artritika, atlacier, bloudí, bludí,
bukovice, bukvice bílá, bukvice sva-
tojánská, bukvička, bylina denní
(dnavá, dnová), bylina mrtvičná,
bylina pakostiční, bylina sv. Pet-
ra, bylina šlaková, bylina šlakovní,
denní koření, dnavé koření, dubnová
květina, fajfky, galatky, galatíky,
gaška, gichtkraut, herba paralysis,
housátka, kadrela, kadrle, kadrlka,
kalhotky, kaška, kašice, kašička, kaš-
tička, kateřinky, kankalín, kaukalní,
klapáček, klepáč, klepáček, klíč sv.
Petra, kluběnka, kluč, klučiček, ko-
houtek žlutý, koření sv. Petra, kozí
brada (kozí brada luční je jiná by-
lina), kropáček, kropenka, kuč, kuří
dříst (dřístka), kuří řiť, kuří sračka,
kuří stopa, kuří stopky, květ kro-
páčkový, májový kropáček, Mariin
klíč, matečník prostřední, mrtvičná
bylina, mrtvičné (mrtviční) koření,
nebeklíč, nebeklíček, nebesklíč, ne-
besklíček, nebeský klíč, panský klíč,
paradisianum, petrolínka, Petrovo
kvítí, Petrův klíč, Petrovy klíče,
podléska (Hruška), podléštka, polní
kropáček, posledník, primulka, prv-
níček, prvnička, prvosna, punčošky,
rajský kořen, slepička, stopka, stračí
nůžka, svatojánky, šlakové koření,
šlakovní (šlakovná) bylina, zelina sv.
Petra, žluté kalhotky, žluté kačenky
PETRKLÍČ ZAHRADNÍ (Primu-
la auricula) - aurikule zahradní
petrolínka - petrklíč (prvosenka
jarní)
Petrova hůl - divizna velkokvětá
Petrovo kvítí, Petrovy klíče -
petrklíč (prvosenka jarní)
petruška - petržel kuchyňská
Petrův klíč - petrklíč (prvosenka
jarní)
petruž, petružel, petruželka -
petržel kuchyňská
petružel kočičí - tetlucha obecná
petržel kozí - tetlucha obecná
PETRŽEL KUCHYŇSKÁ,
OBECNÁ, ZAHRADNÍ (Pe-
troselinum sativum Hoffm.) -
apich obecný, apich zahradní, koření
petruželové, malý petržel, mladý
petržel, perašín, petruška, pet-
ruž, petružel, petruželka, petržílka,
petržlen
petržel malý - petržel kuchyňská
petržel mladý - petržel kuchyňská
petržel starý - pastinák setý
petržel velký - pastinák setý, pasti-
nák setý pravý
petržílka - petržel kuchyňská
petržlen - petržel kuchyňská
petun - tabák setý
peťour - pěťour malokvětý
PĚŤOUR MALOKVĚTÝ (Ga-
linsoga parviflora Cav.) - ameri-
ka, galinsoga, galisonga malokvětá,
hitlerka, peťaur, pěťaur, peťour
pcháč - bodlákovitá rostlina (obecně)
PCHÁČ OSET, PCHÁČ ROLNÍ
(Cirsium arvense (L.) Scop.)
- bodlák, buchan, buchan čubek,
čubek, jehlák, oset, ostí, pichláč,
pichlák, pcháč rolní, štrbák, štrbát,
vostí, voští
pcháč požehnaný - benedykt čubet
pcháč rolní - pcháč oset
PCHÁČ ZELINNÝ (Cirsium ole-
raceum Scop.) - ježek, pichláč,
řbuchan
pihva, pihvy - fíkovník smokvoň,
kdoule obecná
píchavá manda - konopice rolní
pichláč, pichlák - pcháč oset, pcháč
zelinný (bodlákovitá rostlina vše-
obecně)
pikát - šalvěj muškatelová
PILÁT LÉKAŘSKÝ (Anchusa
offic. L.) - buglossa, bugloza,
sláza, smolka, volový jazyk červený,
volský jazyk
pilečka - srpenec obecný
piment - nové koření (pimentovník
pravý), dříve i paprika (pimán)
PIMENTOVNÍK OSTRÝ (Pi-
menta acris) - bay
PIMENTOVNÍK PRAVÝ (Pi-
menta offic.) - anglické koření,
jamajský pepř, myrta všechutná,
nové koření, pepř hřebíčkový, pi-
ment, pimentové koření, pimentový
strom, všehochuť, všekoření (z angl.
allspice)
pimpernela, pimpinela - bedrník
obecný
pina - borovice limba
pinardie - kopretina zlatý květ,
listopadka indická
pinie, pinie skalní - borovice pinie
pinioly, piniové oříšky - borovice
pinie (semena)
piňolky, piňoly - borovice pinie
(semena)
piňos - piniové oříšky (borovice pinie)
pipal - fíkovník posvátný
piperát - řeřicha šírolistá (hořký
druh řeřichy)
pipla černá - pipla osmahlá
PIPLA OSMAHLÁ (Nonnea pulla
(L.) DC.) - pipla černá
pipoun - meloun (dýně meloun)
pirula - potměchuť popínavá
pisang - banánovník rajský
písečňanka - písečnatka
PÍSEČNATKA (Arnoseris sp.) -
písečňanka
písečník - husník písečný
piskácie - pistácie pravá (řečík pistá-
ciový)
piskáč - sítina (obecně)
piskačky, pískačky - puškvorec
obecný
pískavice obecná - pískavice řecké
seno
PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO, PÍS-
KAVICE OBECNÁ (Trigonella
foenum-graecum L.) - fenegrek,
fenugrek, jetel kozího rohu, kozí
roh, kozí růžek, kozorožcové semeno
(seno), pískavice obecná, pižravice,
řecké semeno, řecké seno, semeno ko-
zího rohu (růžku), semeno pižravice,
semeno trávy Boží, seněnka, senov-
ka, sesenka, tráva Boží, vředová
bylina (zelina)
pistací, pistácie, pistáciové oříšky
- řečík pistáciový (pistácie pravá)
PISTÁCIE LENTIŠEK (Pistacia
lentiscus L.) - lentišek, lentyšek,
mastix, mastyx (pryskyřice), masti-
xová pryskyřice, mastixový strom,
řečík lentišek, řečík lentiškový, řečík
mastikový, tryšla
PISTÁCIE PRAVÁ (Pistacia vera
L.) - piskacie, pistací, pistácie,
pistáciové oříšky, rajské oříšky,
řečík, řečík pistáciový (viz), vlašská
pistácie, zelené mandle
PISTÁCIE TEREBINTOVÁ (Pis-
tacia terebinthus) - balzám ky-
perský, chiopský terpentýn, perský
terpentýn, řečík terebintový (viz -
stejná rostlina)
pišišvor - puškvorec obecný
piškvorec - puškvorec obecný
píšťalák - rákos obecný
PITULNÍK ŽLUTÝ (Lamiastrum
galeobdolon L.) - viz hluchavka
žlutá (stejná bylina), urdík, žlutá
kopřiva
PIVOŇKA LÉKAŘSKÁ (Paeonia
offic. L.) - kohoutí hnízdo, pivoň-
ka samice, pivoňková růže, gichtvurc
(kořen), zubní korále (semena)
pivoňka samice - pivoňka lékařská
pivoňková růže - pivoňka lékařská
pivní koření - maří list obecný
(kopretina maří list)
pivník - dřišťál obecný
pižmo - dymnivka dutá, kejkléřka
pižmová, zemědým lékařský
pižmo pravé - mošu, mošus (viz),
muškus, muškum
pižmová semena - ibišek pižmový
pižmová vůně - pačule obecná
pižmovka mošusová - pižmovka
obecná
PIŽMOVKA OBECNÁ (Adoxa
moschatellina L.) - pižmovka
mošusová
pižravice - pískavice řecké seno
PLAMÉNEK PLOTNÍ (Clematis
vitalba L.) - argolok, bílá lesní
réva, klemátis, rabudí, rabutí,
starcovy vousy
PLAMÉNEK PŘÍMÝ (Clematis
recta L.) - argolok, bílá lesní réva,
hostečné zelí, klemátis, ovčí tabák,
plamínek, pryskyřník (pryskyřníky
jsou jiné byliny), rabudí
plameník - sápa
plamínek - barvínek menší, plamé-
nek přímý, pryskyřník plamének
planá cizrna - kozinec cizrnovitý,
vikev ptačí
planá mařena (mořena) - mařinka
vonná
planá petržel - tetlucha kozí pysk
planá routa - zemědým lékařský
planá růže - růže šípková
planá vodní angelika - všedobr
planý (Mathioli)
plaňák - jetel plazivý
plaňák ovčí - jetel plazivý
planďák - jetel plazivý
plané proso - ježatka kuří noha
plané víno - kalina planá, stračka
vysoká
plané zelí - kapustka obecná
plané žarouží - upolín evropský
PLANIKA OBECNÁ (Arbutus
unedo L.) - arbutus
plantýn - banánovník rajský
planý balšám - máta vodní
planý bodlák - benedykt čubet,
pupava bezlodyžná (bílá)
planý česnek - ožanka čpavá
planý křen - šťovík tupolistý
planý karafiát - hvozdík kartouzek
planý kmín - černucha setá
planý polej - máta polej
planý saflor - světlice barvířská
planý šafrán - světlice barvířská
planý tulipán - upolín evropský
plaskun - kyprej vrbice (kyprej
obecný)
plaskúr - ječmen dvouřadý
pláštíček panny Marie - kontryhel
obecný
platan - javor přespolní (vodoklen)
platan dekorativní - platan javoro-
listý
PLATAN JAVOROLISTÝ (Pla-
tanus hybrida Brot.) - ježaté
kouličky (viz vodoklen), platan
dekorativní
plavé víno - posed bílý
PLAVUŇ VIDLAČKA, PLAVUŇ
OBECNÁ (Licopodium clava-
tum L.) - čertův spár (čpár),
červotočina, hadí mech, jelení růžek,
jelení skok, koltunova bylina, koltu-
nova zelina, medvědí tlapa, mech,
mech hadí, mech sv. Jana, mech
zemský, moří noha, muří noha, netá-
ta, pás sv. Jana, plavuňová moučka
(výtrusy), rváč, špárek, štep, vid-
lačka, vidlačky, vidlák, vidlička,
vlačeha, vláčeha, vlačeka, vlačenka,
vlačiha, vlčí chvost, vlčí noha, vlčí
ocasy, zaječí opratě, zasejpátko,
zemský mech, žlutý pudr (výtrusy)
plavuňová moučka - výtrusy plavu-
ně obecné
plazivé jablko - heřmánek římský
(rmenec sličný)
plazivec - pryskyřník plazivý, pýr
plazivý
plazivý koukol - svlačec polní
plečka, plečka obecná - pampeliška
(smetanka lékařská)
plejvajs, plejvajs běličký - vyčiště-
ná usazenina na plechu zavěšeném
nad octem (Černý)
pleska - pampeliška (smetanka lékař-
ská)
pleskáč - astra (hvězdice)
pleskanec, pleskavec - mák vlčí
PLESKANKA KOLCATÁ (Arge-
mone mexicana) - mákovník
plesniváček - tařice skalní
plesnivec - bělolist, kociánek dvou-
domý, protěž dvoudomá, protěž
písečná, smil písečný
PLESNIVEC ALPSKÝ (Leonto-
podium alpinum) - alpská hvězda,
lví noha, lvová noha, protěž, protěž
alpská
plešina vodní - okřehek menší
pleška - pampeliška (smetanka lékař-
ská)
plešivec, plešivec dvoudomý -
kociánek dvoudomý
pletačka - skřipinec jezerní
pletich - šťovík koňský, šťovík tupo-
listý
pletule - chundelka obecná
plevel - ohnice rolní, ptačinec obecný
plevel astmatický - pryšec plstnatý
plevel zdravý - ptačinec žabinec
plevnatec - prasetník blamatý
plicní lišejník - lišejník islandský
plicní digitalis - štítosemenka kebra-
čo
plicní mech - lišejník islandský
plicník - hlaváč obecný, plicník lé-
kařský, podléška jaterník (jaterník
trojlaločný)
plicník druhý - plicník lékařský
plicník islandský - lišejník islandský
PLICNÍK LÉKAŘSKÝ (Pulmo-
naria offic. L.) - cicalka, čer-
vené kluče, červený klíč, čmelník,
hvězdoš, jelení mangold, korálky,
kuroslep, modrá bukvice, modrý
klíč, modrý kluč, modrý petrklíč, ne-
vlastní sestry, plicník druhý, pličník,
plíčník, plucník, tříbarevný kvítí,
urbánek, zimičí korálky, zimniční
korálky
plicník suchý - lišejník islandský
(pukléřka islandská)
pličník, plíčník - plicník lékařský
pliskejřnice, pliskejřník - pryskyř-
ník (obecně)
plivačka - přeslička rolní (polní)
plko - pervitin (viz)
plný tulipán - upolín evropský
plody pěti chutí - klanopraška
čínská
PLONÍK OBECNÝ (Polytrichum
commune) - zelené hvězdičky,
zelené mechové polštářky, zelené
polštářky
ploskovec - kokotice povázka
ploskunky - konopě setá
PLOŠTÍČEK HROZNOVITÝ,
SMRDUTÝ (Cimicifuga race-
mosa (L.) Nuttall) - blešivec,
ploštiřník, štěničník
ploštičník - samorostlík klasnatý
ploštiřník - ploštíček hroznovitý
ploštková tráva (travina) - třeslice
prostřední
plot živý - kustovnice obecná
plotnice - bělozářka liliovitá
plotník - opletník polní (bílý květ),
svlačec rolní, svlačec větší (růžový)
plucar - tykev obecná
plucník - plicník lékařský
pluháč, plucháč - hloh obecný
PLUMERIE ČERVENÁ (Plu-
meria rubra L.) - fradžipánie,
plumerie ostrolistá
plumerie ostrolistá - plumerie čer-
vená
plyskeřník - pryskyřník (obecně)
plyskyřník - pryskyřník (obecně)
POBŘEŽNICE OBECNÁ (Pellia
epiphylla (L.) Corda) - břežněn-
ka, břežnička
pocestnička - lýkovec vonný
pocestník - čekanka obecná
počůránek - pampeliška (smetanka
lékařská)
podágrová bylina - bršlice kozí
noha, všedobr planý
podágrový kořen - všedobr horní
podběl - devětsil lékařský (obecný),
podběl léčivý
PODBĚL LÉČIVÝ, OBECNÝ
(Tussilago farfara L.) - babuše,
babuška, bylina vítězná, celník,
devaterník, devětsil malý, devětsilek,
chlapina, koňské kopyto, koňské
kopyto menší, koňské kopyto obecné,
lepušice, líčko, líčko panny Marie,
lopušice, májí, májík, mateří líčko,
malý lopuch, obecné kopyto, oko
konšelské (květ), oko Kristovo,
panenky Marie líčko, podbělice,
podbíl, podbílek, podbiol, podhoráz,
podkova, podkovka, svalník, syn
před otcem, úbytník, zaječí lupen
podbělí velké - devětsil obecný
podbělice - podběl léčivý (obecný)
PODBĚLICE (Homogyne sp.) -
mateří líčko
podbil, podbíl, podbílek - podběl
léčivý
PODBÍLEK ŠUPINATÝ (Lath-
raea squamaria L.) - babí zub,
neboj se, smetaník, tatarka
podbiol - podběl léčivý
PODÉNKA VIRGINSKÁ (Tra-
descantia virginia L.) - blázen,
káča, poděnka, tradeskancie, voděn-
ka
poděnka - podénka virginská
podhoráz - podběl léčivý
podhráz - podběl léčivý
podkova, podkovka - podběl léčivý,
rdest vzplývavý
PODKOVKA CHOCHOLATÁ
(Hippocrepis comosa L.) - žlutá
čičorka
podléska - podléška jaterník (jater-
ník trojlaločný), petrklíč (Hruška)
PODLÉŠKA JATERNÍK (Hepa-
tica nobillis Mill.), stejně jako
JATERNÍK TROJLALOČNÝ
(Hepatica triloba Gil.) - ane-
monka, fialky, herba artetika, hra-
nice, jaterní bylina, jaterní zelina,
jaterník, jaterník modrý, jater-
ník trojlistý, jatrní bylina, jatrník,
játrovka, jeterník přespolní, kuří
dřístka, kuří řiť, kuřiřiť, lesní fialka,
modráček, modří, námořník, námož-
ník, plicník (plicník lékařský je jiná
bylina), podléska, podléstka, pod-
léštka, podlíska, podlístka, podliška,
podlištka, polský mák, porostni-
ce, primula, psí fialka, pudištka,
pudlištka, sisi, sisíčko, sosí, srdíč-
ko, suchořitka, trifolium aureum,
trinitas
podléštka - podléška jaterník (jater-
ník trojlaločný), petrklíč (Kamera-
rius)
podlíska - podléška jaterník (jaterník
trojlaločný)
podlištka - orsej jarní, podléška
jaterník
podnepich - jehlice trnitá
podplotníček, podplotník - vlašto-
vičník větší
podražec okrouhlolistý - dymnivka
dutá
PODRAŽEC KŘOVIŠTNÍ,
OBECNÝ (Aristolochia clema-
titis L.) - bzdinky, hořký traňk,
kokorňák, kokrňák, podražej, traňk
smradlavý, úžovník, vlčí jablko,
vlkové jablko, vlkovec
PODRAŽEC UŽOVNÍK (Aris-
tolochia serpentaria L.) - hadí
kořen virginský, užovník
podražej - podražec obecný
podražice dutá - dymnivka dutá
podražník, podražníkové koření -
čekanka obecná
podsed, podsedlen - posed bílý
podslunečník - mračňák plstnatý
podsněžník - sněženka jarní
PODSNĚŽNÍK BÍLÝ (Galanthus
nivalis L.) - bibolenka, bibonka,
bimbonka, biserka, koukoříček, kozí
dříst, lesní cibulka, sněhovka, sně-
ženka, vyskočilka, viz sněženka jarní
(stejná bylina, stejná synonyma)
podstřel - ostropestřec mariánský
podzemek - jahodník lesní (obecný)
podzemní bez - samorostlík klasnatý
PODZEMNICE OLEJNÁ (Ara-
chis hypogaea L.) - arašídy,
buráky, burské oříšky
podzemská jahoda - jahodník obec-
ný (lesní)
podzemský bez - samorostlík klas-
natý
pohájna - sasanka hajní
pohaněnka, poháněnka - sasanka
hajní
pohanice - sasanka hajní
pohanina - pohanka obecná, sasanka
hajní
pohanina bílá - sasanka hajní
pohanina jarní - sasanka hajní
pohanina žlutá - sasanka pryskyřní-
ková
pohánka, poháňka - pohanka obec-

POHÁŇKA HŘEBENITÁ (Cyno-
surus cristatus L.) - hřebenatka,
oháňka, příštět
POHANKA OBECNÁ, STŘE-
LOVITÁ, POHANKA TATAR-
SKÁ (Fagopyrum vulg. Hill., Fa-
gopyrum tataricum L.) - cizinka,
hadřička, hadřicha, hajdina, hajdu-
še, haryčka, heduše, hejduše, hrečka,
hřečka, kuňava, obilí saracénské,
pohanina, pohánka, poháňka, ta-
tarčeny, tatarčisko, tatarka, turecké
žito
POHANKA PLOTNÍ (Fagopyrum
dumentorum Schreb.) - povleka
POHANKA SVLAČCOVITÁ (Fa-
gopyrum convolvulus H.Gross.)
- hruštička, rdesno svlačcovité,
opletka, svlačcovec popínavý, svlači-
ce
pochcanej honza - ptačinec obecný
pochodňová květina - divizna vel-
kokvětá
pokojová čínská růže - ibišek čínský
pokojová jedle - araukalie ztepilá
pokojový smrček - araukalie ztepilá
pokrutiny - zbytky po lisování roze-
mletých olejnatých semen
POKŘÍN LÉKAŘSKÝ, MAN-
DRAGORA LÉKAŘSKÁ
(Mandragora offic.) - alraum,
alraun, alrauna, alraune, apemum
(Egypt), arsena, cicmužíček, čer-
tovská jablíčka, dudain (hebrejsky),
kořen satanův, mandragora, morion,
mužík, mužíček, pokřín obecný, psí
jablka, satanovo jablíčko, strýček,
vejce džinů, zemská jablka, zemský
mužíček, zlatá jablíčka lásky
pokřín obecný - pokřín lékařský
pokřiva - kopřiva velká
pokřiva mrtvá - hluchavka bílá
polajka - máta polej, mateřídouška
polejovitá
polej - máta polej, mateřídouška
polejovitá
polej divoká - marulka polní, šanta
kočičí
polej obecný - máta polej
polej planý - máta polej, mateří-
douška polejovitá
polejnek - pelyněk pravý
polejová máta - máta polej, mateří-
douška polejovitá
polenek - pelyněk pravý
polium - ožanka kalamandra (Kame-
rarius)
polka - srstka angrešt
polnásprdel - starček přímětník
polní bez - samorostlík klasnatý
polní cypryš (cypřiš) - řebříček
obecný
polní chmel - řebříček obecný
polní jablečník - čistec bahenní
polní kapusta - brukev polní
polní kohoutek - hlaváček letní
polní kropáček - petrklíč (prvosenka
jarní)
polní máček - mák vlčí
polní muškát - kontryhel obecný
polní planá pšenice - pýr plazivý
polní routa - dymnivka dutá, země-
dým lékařský
polní routka planá - dymnivka dutá
polní rutka - dymnivka dutá, země-
dým lékařský
polní růže - růže šípková
polní růžička - hlaváček letní
polní růžičky - růže šípková
polní salát - polníček kozlíček (kozlí-
ček jarní)
polní štědřenec - jestřabina lékařská
polní tymián - mateřídouška obecná
polní vorlíček - stračka ostrožka,
stračka polní
polní zeměžluč - zemědým lékařský
polníček, polníček kozlíček - kozlí-
ček polníček
polnička - hrušeň polní, hrušeň planá
polník - kozlíček jarní, kozlíček polní-
ček
polodětel - bílojetel pětilistý
polská krupice - krupky ze zblocha-
nu vzplývavého
polský mák - podléška jaterník,
sasanka hajní, sasanka lesní
polštářky, polštářky mechové -
bělomech sivý
polýnek, polyněk - pelyněk pravý
polyň, polyně, polyněk - pelyněk
černobýl, pelyněk pravý
pomagran, pomaprán - granátov-
ník obecný
pomel, pomelo - citroník největší
pomeranč severu - plod šípku
pomeranče - citroník pomerančový,
pomerančovník čínský
pomeranče hořké - kolokvinta obec-

pomeranče projímavé - kolokvinta
obecná
POMERANČOVNÍK ČÍNSKÝ
(Citrus sinesis (L.) Osbeck) -
citroník pomerančový (viz), čínské
jablko, oranžovník, pomeranče, zlaté
jablko
POMERANČOVÝ KVĚT (Citrus
bigaradia) - neroli
POMERANČOVÝ LIST (Citrus
aurantium) - petitgrain
POMNĚNKA BAHENNÍ (Myo-
sotis palustris L.) - andělíčky,
kašička, myší ouško, nebeské očko,
nezabudka, okotěšinka, okotěška,
pánbíčkovy očička, rybí očko, úža-
ninka, vraní očko, vzpomínáček,
zapomněnka, zuzanka, žabí očka
pomodoro - rajče jedlé
pomográn - granátovník obecný
pomořanka - urginea přímořská
pompava - mochna nátržník
pompel, pompelo - citroník největší
poniklec - koniklec luční
pontské oříšky - líska obecná
POPELIVKA SIBIŘSKÁ (Ligula-
ria sibirica Cass.) - jazejčice
popelka - vrba mandlová
POPENEC BŘEČŤANOVITÝ,
OBECNÝ (Glechoma hederacea
L.) - budra, kadeřník, kondelík,
kondrábek, kondrlík, koudelík,
kundrábek, kundrásek, kundrátek,
kundrlátek, kundrtálek, kunrábek,
kunrátek, moďátka, openec, oponec,
opoňka, popenec, poponec, popoň-
ka, popounek, pupenec, švýcarský
čaj, vopenec, voponec, vopuňka,
zádušník, zemní břečťan, zemský
břečťan
pople - proskurník růžový, slézová
růže, topolovka růžová
poponec, poponek - popenec břeč-
ťanovitý (obecný)
popoňka - poponec břečťanovitý
(obecný)
popovo moudí - brslen evropský,
ocún podzimní
poprač - kapraď samec
poprad, popraď, popratí - kapraď
samec
poproč - kapraď samec
poprsník - náprstník velkokvětý
popřádka - kokotice povázka
popřitka - kokotice jetelová
PÓR ZAHRADNÍ (Allium am-
peloprasum L.) - luček, ošlejch,
ořechovec, pórek
POROST LOCIKOVÝ (Ulva lac-
tuca L.) - mořský salát (viz
mořská řasa)
porostnice - podléška jaterník
portáň - jarmanka větší
portmonka - kokoška pastuší tobolka
PORTULÁK SETÝ (Portulaca
sativa L.) - kuří noha, kuří noha
domácí (Kamerarius), kuří noha
lesní (polní), šrucha, šrucha zelná,
šruta, viz šrucha obecná
pořečťan - břečťan obecný
pořičník, poříčník - drobnokvět
pobřežní
posad, posád, posádlo - posed bílý
POSED BÍLÝ (Bryonia alba L.)
- Adamova hlava, alraum, alraun,
alrum, butr, bylina kravská, černé
psí víno, čertikus, ďáblíkův kořen,
dědek, denní řípa, devaterolist,
hospodáříček, kolokvinta, koltunová
zelina, kořen posádový (posedový,
posedlý), koření smradlavé, kravská
zelina (zelenina), lesní tykev, muží-
ček, nesed, osed, osech, peské víno,
plavé víno, podsed, podsedln, posad,
posádlo, posed černoplodý, posed
černý, posedl, posedlen, posedlo, po-
sek, posidl, přestup, přesed, psí řípa,
psí víno, skřotkova zelina, starček,
svinský kořen, tekvice podzemní,
tykev lesní, tykvice zemská, vinič
divý, záplotník, zmijí jahoda, živý
plot, viz též posed dvoudomý
POSED ČERVENÝ, DVOUDO-
MÝ (Bryonia dioica Jacq.) -
černoposed, osech, posed dvoudomý,
přistup, záplotník, viz též posed bílý
posed černoplodý - posed bílý
posedl, posedlen, posedlo - posed
bílý
posek - posed bílý
posel bohů - jmelí bílé
posel jara - violka vonná
posidl - posed bílý
poskolné, poskolní konopí - konopě
setá (konopí seté)
poskonice, poskonné konopí -
konopě setá
poskunice, poskuňka, poskunky -
konopě setá
posledník - petrklíč (prvosenka jarní)
pospolitá routička - zemědým lé-
kařský
postalina - měsíčnice roční (lesní)
postelová sláma - svízel povázka
postelová sláma naší milé Panny -
svízel povázka
postřelenec - hořec žlutý
posvátná houba - kaktus meska
posvátná kůra - kůra krušiny olšové
posvátná tráva - sporýš lékařský
posvátné konopí - konopí indické
posvátný kaktus - kaktus meska,
Lofofora Williamsi
posvátný keř - rozmarýn lékařský
posvátný lotos - leknín lotosový
pošátka - lilek černý
pot-pouri - okrasné misky se sušený-
mi květy voniček
potěcha, potěcha očí - světlík
lékařský
potěšení Boží - světlík lékařský
potěšení očí - světlík lékařský
potěšení zraku - světlík lékařský
POTMĚCHUŤ POPÍNAVÁ, LI-
LEK POTMĚCHUŤ (Solanum
dulcamara L.) - bokožnice, byli-
na sladkohořká, čertí ocet, červené
psinky, dulkamara, divý vinič,
hořký-sladký, hostečná zelina, hro-
zinky, kolérka, lilek sladkohořký,
modré psinky, myší dřevec (dřevo),
otrava, pakostník, pirula, pruský ví-
no, prušina, psí hrozno, psí víno, psí
víno červené, psinky sladkohořké,
psovské víno, roupník, rýva, rýví,
řecké víno, sladká-hořká, sladká
vrbka, sladké psinky, sladkohořká,
sladký-hořký, vodní kalinka, vodní
psinky, vosládeř, vrbice, vrbka
potočka - rozrazil potoční, zdrojovka
obecná
potoční koření - kakost smrdutý,
kakost luční
potoční pepř - rdesno peprník
potoční salát - řeřišnice hořká
potočnice - potočnice lékařská, ře-
řišnice potoční, vrba bílá, vrba
žlutá
POTOČNICE LÉKAŘSKÁ, ŘE-
ŘIŠNICE (ŘEŘICHA) PO-
TOČNÍ (Nasturtium offic. (L.)
Br.) - hladkošešulka, jeřicha, po-
točnice, režucha, rukev, řeřicha, řeři-
cha potoční, řeřicha vodní, řeřucha,
vodní chren, viz řeřišnice potoční
(stejná bylina, stejná synonyma)
potočník - blatouch bahenní, rozrazil
drchničkolistý, rozrazil potoční
potočnivka - solnička Valerandova
potratnice - třezalka tečkovaná
potrava bohů - kakao (kakaovník
pravý)
potřička - lilie zlatohlávek
pouchňata, pouchňata hořká -
plody jabloně plané
poupava - pupava bezlodyžná (bílá)
povázka - kokotice menší (povázka),
kokotice jetelová, lnička setá, svízel
povázka, svízel přítula
povázka květel - lnice květel
povážka - kokotice menší (povázka),
kokotice jetelová, lnička setá, svízel
povázka, svízel přítula
povijnice - opletník plotní
POVIJNICE JEDLÁ, POVIJNI-
CE HORNÍ (Ipomoea batatas
L., Ipomoea turpethum R. Br.)
- batáty, jalapa (kořenové hlízy),
sladké brambory (viz batátovník
jedlý)
povilka - kokotice povázka, kokotice
jetelová
povika - kokotice povázka, kokotice
jetelová
povleka - pohanka plotní
povoj - svlačec plotní
povrženka - kohátka kalíškatá
povyka - kokotice povázka, kokotice
jetelová
pozlátka, pozlátko - kokotice pováz-
ka
požehnaná královna bylin - rozra-
zil lékařský
požír - sevlak širokolistý (šírolistý)
prajníček - vratič obecný (kopretina
vratič)
pramen štěstí - hašiš, konopí indic-
ké, marihuana
prapadí, prapadlí - kapraď samec
prasátka - přeslička rolní
prasčák - truskavec (rdesno ptačí)
prasenník - prasetník (obecně)
PRASETNÍK (Hypochoeris sp.) -
prasenník, seletnice (obecně)
PRASETNÍK BLAMATÝ (Hypo-
choeris maculata L.) - plevnatec
PRASETNÍK JEDNOÚBORNÝ
(Achyrophorus uniflorus Will.)
- náholník, prasenník
PRASETNÍK LYSÝ (Hypochoeris
glabra L.) - prostřelenec
prasčák - rdesno ptačí (truskavec)
práskačka - pamelník poříční
praskavec - truskavec (rdesno ptačí),
skočec obecný
práskavka - pamelník poříční
praskokrk - vrba křehká
praslice, praslička - přeslička rolní
prašivá bylina - hlaváč běložlutý
prašivec - stračka vysoká
pravá hořká mandle - mandloň
hořká
pravá pryskyřice - benzoová
pryskyřice
prcavka - slíva trnoslívka
prckošilky - sasanka hajní
prdelka slepičí - hlaváček jarní,
hlaváček letní
prdlavka - slíva trnoslívka
PRHA ARNIKA, PRHA
CHLUMNÍ, HORSKÁ (Arni-
ca montana L.) - arnika (viz),
arnyka, andělský traňk, bylina pá-
dů (Fallkraut), harnika, chlupáček,
kamzíkové koření, konilék, kořen
kamzíkový, květ matonice, matonice,
prhonina, prhovice, prhovina, sme-
tanice, šlakové koření, vomanovej
šafrán, závraťový kořen
prhlava, prhlavka, prhlinka, prlice
- kopřiva velká
prhonina, prhovice, prhovina -
prha arnika (arnika chlumní)
prchlík - mák vlčí (polní)
prlice - kopřiva (obecně)
primulka - petrklíč (prvosenka jarní),
podléška jaterník
prodara mandžuská - aralka man-
džuská
prodaváček - šáter latnatý
projímavé pomeranče - kolokvinta
obecná
prokolice - brokolice
promincel - máta peprná
propolis - včelí produkt obsahují-
cí pryskyřice a balzámy získané
z pupenů stromů (včelí tmel)
prorostlá bylina - prorostlík okrouh-
lolistý
prorostlíček, prorostlík - mužák
prorostlý, prorostlík okrouhlolistý
PROROSTLÍK OKROUHLO-
LISTÝ, PROROSTLÍK SRPO-
VITÝ (Bupleorum rotundifolium
L., Bupleorum falcatum L.)
- bylina prorostlá, bylina pup-
ková (herba perfoliata (Černý),
prorostlíček, pupovník, pupovník
okrouhlolistý
PROROSTLÍK NEJTENČÍ (Bup-
leorum tenuissimum L.) - ušatka
prosíčko - pšeníčko rozkladité
proskur - proskurník lékařský, pros-
kurník růžový
PROSKURNÍK LÉKAŘSKÝ (Al-
thaea offic. L.) - ajbiš, ajbíšek,
albiš, hybíšek, ibiš, ibišek (ibišek
jedlý je jiná rostlina), ibiškový ko-
řen, pople, proskur, proskurníkový
kořen, římský pople, římský sléz,
sléz vysoký, sléz zahradní, slézová
růže, topolovka
PROSKURNÍK RŮŽOVÝ (Al-
thaea rosea L.) - pople, proskur,
růže slezová, římský sléz, sléz rů-
žový, sléz topolový, sléz zahradní,
viz topolovka růžová (stejná bylina,
stejná synonyma)
proskurník topolovka - topolovka
růžová
proskurník růžový - topolovka rů-
žová
proso černošské - pennisetum
proso divé (divoké) - přeslička rolní
proso krvavé - rosička obecná
PROSO OBECNÉ, SETÉ (Pani-
cum miliaceum L.) - boza, braza
(slabě alkoholický nápoj z prosných
obilek), jáhly (loupané obilky),
kanárové semínko, pšeno, ptačí zob
proso paličkové - bér vlašský
proso plané - ježatka kuří noha
(obecná)
proso vlašské - bér vlašský
prostřelené koření - hořec křížkatý,
hořec menší
prostřelenec - čertkus obecný, hořec
křížkatý, hořec menší, prasetník lysý,
třezalka tečkovaná
proškorec - puškvorec obecný
protáhlička - bradáček
protěž alpská - viz plesnivec alpský
protěž bahenní - protěženka bahen-

PROTĚŽ DVOUDOMÁ (Gna-
phalium divicum) - viz kociánek
dvoudomý
PROTĚŽ PÍSEČNÁ (Gnaphalium
arenarium) - dědek, kociánek
(příbuzný je kociánek dvoudomý a
protěž dvoudomá zv. také kociánek),
kočičí nožička, květ věncový, láska
Boží, mládeneček, myší ouško,
plesnivec, radostka, roztočilka, smijí,
žlutý amarant, žlutý květ milosti,
viz smil písečný (stejná synonyma)
protěž žlutá - smil písečný
PROTĚŽENKA BAHENNÍ (Fi-
laginella uligonosa (L.) Opiz) -
protěž bahenní
protikřečová bylina - mochna husí
proutník - viz prutník
provaznická bylina - konopě setá
provazovka - mech stromovní (Ma-
thioli)
prskačka - pamelník poříční
prskavec - rdesno ptačí
prskavka - pamelník poříční, řeřišni-
ce nedůtklivá
prskořen, prskořín - puškvorec
obecný
prsní kořen, prsní koření - puškvo-
rec obecný
prstenčitá květina - měsíček za-
hradní
prstice - rosička obecná
prstvorcový kořen, prstvorec -
puškvorec obecný
prstýnek - náprstník velkokvětý
prunela, prunelka - černohlávek
(obecně)
pruský víno - potměchuť popínavá
PRUSTKA OBECNÁ (Hippuris
vulg. L.) - truskavec (rdesno ptačí
truskavec je jiná rostlina)
prustvorec, prustvorcový kořen -
puškvorec obecný
prušina - potměchuť popínavá
pruškvorec - puškvorec obecný
pruštvorec - puškvorec obecný
průtahová borovička - jalovec obec-

prutník (proutník) - pozemek, kde
se pěstují keřovité vrby na výrobu
košíků (viz vrbovna)
průtržník - mochna husí, mochna
lesní (průtržník lysý je jiná bylina)
průtržník jiný - mochna nátržník
PRŮTRŽNÍK LYSÝ (Herniaria
glabra L.) - husí mýdlo, kejlová
bylina, stozrno, úplavičník
prvníček, prvnička - petrklíč (prvo-
senka jarní)
prvosenka jarní - viz petrklíč
PRVOSENKA LYSÁ (Primula
auricula L.) - aurikule, medvědí
ouško
prvosna - petrklíč (prvosenka jarní)
pryskejřka - pryšec chvojka
pryskeřník - pryskyřník (obecně)
pryskýrka - pryšec chvojka
pryskyřice - tuhý rostlinný výměšek
pryskyřice benzoová, bezoárová -
sturač benzoový
pryskyřice červená - dračinec ob-
rovský
pryskyřice damaroňová (damaro-
vá) - damaroň bílá, damarovník
obrovský
pryskyřice guajaková - guajak
pryskyřice jehličnatých stromů
- terebinta (terebinta borová -
burgundská smůla)
pryskyřice kanárníková - kopál
(viz), pryskyřice některých ka-
nárníků (příbuzné kadidlovníků a
myrhovníků)
pryskyřice kopálová - různé dru-
hy přírodních pryskyřic (březule
balzámová, damaroň bílá aj.)
pryskyřice višňová - višeň pravá
pryskyřičník - pryskyřník (obecně)
pryskyřičníkové louky - špatně
ošetřované louky
pryskyřník - plamének přímý (Ka-
merarius)
PRYSKYŘNÍK BAMBULINATÝ
(Ranunculus bulbosus L.) -
cibulka, cibulka divoká, kvítko žluté,
mazaneček, psí květ, zlatník
PRYSKYŘNÍK HLÍZNATÝ (Ra-
nunculus bulbosus L.) - cibulka,
divoká cibulka, mazaneček, psí květ,
zlatník, žluté kvítko (pryskyřníky
obecně)
pryskyřník jazykokvětý - pryskyř-
ník veliký
PRYSKYŘNÍK LEDVINITÝ
(Aconitum thora L.) - pryskyřník
okrouhlolistý, voměj štírový
PRYSKYŘNÍK LÍTÝ (Ranuncu-
lus sceleratus L.) - holá káča,
jaskyr, kokoška, lítá tolita, lítík,
lutík, zlá tolita, zlatý kvítek, žarouš,
žluťák proklatý, žlutý květ
pryskyřník okrouhlolistý - prys-
kyřník ledvinitý
PRYSKYŘNÍK PLAMÉNEK
(Ranunculus flamula L.) - pla-
mínek, žlutá tolita
PRYSKYŘNÍK PLAZIVÝ (Ra-
nunculus repens L.) - celýrek,
máslenka, mastný knedlík, močarin-
ka, močárník, plazivec, ranuňkulus,
raňunkulus (pryskyřníky obecně),
rupník, zarouž, zaružinka, záru-
žel, zlatník, žaroch, žarouš, žarůž,
žarůžek, žarůžek žlutý
PRYSKYŘNÍK PRUDKÝ (Ra-
nunculus acer L.) - babí lesk,
blyskáč, blyskáček, blýskavé kví-
tí, blyštěk, cink, drobný žarůžek,
husí nožka, husí nůžka, husí pat-
ka, kupalnice, kupalničí, mastné
kvítí, mastný knedlík, mazaneček,
pliskejřník, plyskyřník, pryskeřník,
pryskyřičník, trpák, žabinec, žab-
ník, žluťák, žluté kvítko, žloutenice,
žrout
PRYSKYŘNÍK ROLNÍ (Ranun-
culus arvensis L.) - žeružel
PRYSKYŘNÍK VELIKÝ (Ra-
nunculus linqua L.) - metoluník,
pryskyřník jazykokvětý, žluté kvítky
pryskyřník vodní - lakušník vodní,
lakušník vzplývavý
pryšč - pryšec chvojka
pryšec (obecně) - mléč, mléčník,
mléko vlčí, mléko žabí, mlíčí
PRYŠEC CHVOJKA (Euphorbia
cyparissias L.) - bradavičné ko-
ření, bradavičník, cigánské mléko,
čertovo mléko, čertovo mlíčí, cypři-
šový kolovratec (kolovrátek), hadí
bejlí, hadí korunka, hadí mléko,
hadí mlíčí, hadice, hadiel, hadina,
hadinec, hladká káča, hořká tráva,
chvojka pryšec, jedovatý mlíčí, ka-
ní mléko, kolovratec chvojka, kozí
mléč, kozí mléko, kozí mlíčí, kozí
mlejčí, kozí sračka, kozinec, lišej,
mlíčák, mlíčenec, mlíčník, pekelec,
praskejřka, pryskýrka, pryšč, pryšť,
psí mléko (pryšce obecně), rozma-
rýnkové mléko (mlíčí), spoušťák,
sračka, travík, vlčí mléko (mlíč,
mlíčí), zaječí mléko, zajičí mléko,
žabí mléko, žabí mléč, žabí mlíčí
PRYŠEC KOLOVRATEC (Eu-
phorbia helioscopia L.) - kolo-
vratec, kolovratec chvojka, kolovra-
tec slunečný, kolovrátek, mlíčenec,
psí mléko, vlčí mléko
PRYŠEC PLSTNATÝ (Euphorbia
hirta L.) - astmatický plevel
PRYŠEC SLIČNÝ, zv. POIN-
SETTIA (Euphorbia pulcherri-
ma Willd.) - vánoční hvězda,
vánoční růže
pryšť - pryšec chvojka
prýzl - tabák selský
přadýnko - kokotice menší (povázka)
přanda - přeslička rolní (polní)
přáska - přeslička rolní (polní)
přaslena, přaslenka - přeslička rolní
(polní)
přaslice, přaslička - přeslička rolní
(polní)
přástka - přeslička rolní (polní)
předlec - lnička setá
přejníček - vratič obecný (kopretina
vratič)
přesed - posed bílý
přesle, přeslice - přeslička rolní
(polní)
přesličí - přeslička rolní (polní)
PŘESLIČKA PŘEZIMUJÍCÍ
(Equisetum hiemale L.) - blivač-
ka, cidivka, duvok, chvošť, přeslička
zimní, škrabka, šmirglová tráva
PŘESLIČKA ROLNÍ, POLNÍ
(Equisetum arvense L.) - bezlist,
blivačka, cepílek, cidivka, divé (di-
voké) proso, duvok, chvost, chvošč,
chvošče, chvošť, kačení mýdlo, kau-
viš, kociál, kocical, kocuřina, kočičí
hřbet, kočičí ocas, kopí sv. Václava,
kudelka, lubeček, plivačka, prasátka,
praslice, praslička, přanda, přaska,
přáska, přástka, přaslena, přaslenka,
přaslička, přesle, přeslice, přesličí,
přeslina, řehtačky, skříb, stolička,
škrabka, škrejp, škryb, šmirglová
tráva, třaslavka, třaslavice, třaslena,
třaslice, třaslička, třeslična, usranka,
věchtoví, veverčí ocas (ocásek)
přeslička zimní - přeslička přezimu-
jící
PŘESLIČNÍK PŘESLIČKO-
LISTÝ (Casuarina equisetifolia)
- železné dřevo
přeslina - přeslička rolní (polní)
přespolní javor - vodoklen
přestup - posed bílý, přestup lékař-
ský
PŘESTUP LÉKAŘSKÝ, OBEC-
NÝ (Smilax medica Schlecht.) -
divoká lékořice, sarsaparilla (sušené
kořeny)
přestupnice dvoulistá - pstroček
dvoulistý
přestupnička - pstroček dvoulistý
přetržník - mochna nátržník (moch-
na lesní)
přílit - hořec hořepník
přímět - starček přímětník
přímětné koření - benedykt čubet,
starček přímětník
přímětné koření menší - starček
obecný
přímětné koření větší - starček
přímětník
přímětník - benedykt čubet, starček
přímětník
přímětník krasovlásek - benedykt
čubet
přímětník lékařský - benedykt lé-
kařský
přímětník vlašský - benedykt ču-
bet, benedykt lékařský
přímětové koření - starček přímět-
ník
přímětové koření menší - starček
obecný
přímětové koření větší - starček
přímětník
přímětové zelí - starček přímětník
přímětové žíly - starček přímětník
přímoutník - benedykt čubet
přísavník pětilistý - loubinec psí
víno
přistup - posed červený
příštět - poháňka hřebenitá (travina)
přítržné koření, přítržník - rozrazil
lékařský
přítula - svízel přítula (svízel obecný)
přívratník - kontryhel obecný
psaný traňk - jelení jazyk obecný
psárka - ostřice hnědá, psárka luční
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus
pratensis L.) - liščí ocas, ocásko-
vec
psí bez - bez černý (bezinky)
psí blecha - skočec obecný
psí cibule - česnek polní
psí česnek - česnáček lékařský (obec-
ný)
psí fialka - podléška jaterník, violka
nevonná
psí hrozno - lilek černý, potměchuť
popínavá
psí jablka - pokřín lékařský
psí jahoda - vraní oko čtyřlisté
psí jahůdka - krušina olšová
psí jahůdky - řešetlák počistivý
psí jazýček, psí jazyk - jitrocel
kopinatý, užanka lékařská
psí květ - pryskyřník bambulinatý,
pryskyřník hlíznatý
psí kulky - lilek černý
psí lebeda - bažanka polní
psí mléko - pryšec (obecně), vlašto-
vičník větší
psí mor - oměj šalamounek, oměj
žlutý
psí muška - skočec obecný
psí ocas - divizna velkokvětá, hadinec
obecný
psí oko - slíva trnoslívka
psí petržel - tetlucha obecná (tetlu-
cha kozí pysk)
psí rmen - heřmánek nevonný
psí routa - zemědým lékařský
psí růže - růže šípková
psí rybíz - zimolez kozí list (kozí list
obecný)
psí řepa, psí řípa - posed bílý
psí sračky - sasanka hajní
psí šťovík - merlík smrdutý
psí tráva - pýr plazivý
psí třešeň - rulík zlomocný
psí uši - jitrocel větší
psí víno - kalina pravá, lilek černý,
loubinec psí víno, posed bílý,
potměchuť popínavá
psí víno červené - potměchuť popí-
navá
psí víno léčivé - bez černý
psí zub - brambořík evropský, kan-
dík psí zub (kandík evropský),
pampeliška podzimní, pampeliška
smetanka
psice - smilka tuhá
PSINEČEK (Agrostis sp.) - chun-
delka, vlasatka
PSINEČEK BÍLÝ (Agrostis alba
L.) - psineček stažený, vlasatka
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis
tenuis Sibth.) - psineček rozkladi-
tý, vlasatka
psineček rozkladitý - psineček obec-

psineček stažený - psineček bílý
psinečinka, psinečka - třtina ráko-
sovitá
psinky, psinky černé - lilek černý,
potměchuť popínavá, rulík zlomocný
psinky sladkohořké - potměchuť
popínavá
psinky vodní - potměchuť popínavá
psízubek - palečkovec obecný
pskonné konopí - konopě setá (ko-
nopí seté)
psoser - bažanka polní, hluchavka
bílá, merlík všedobr
psoserovo lupení - vlaštovičník větší
psosor - merlík všedobr
psotníková bylina - maceška polní
(violka trojbarevná)
psounský bez - bez černý
psovské víno - potměchuť popínavá
PSTROČEK DVOULISTÝ (Ma-
janthemum bifolium Sch.) -
dvoulístek, jahoda stračí, jedno-
lístek, lupenice, malá konvalinka,
přestupnice dvoulistá, přestupnička,
ptačí víno, stínovka
pstrosové péro, pštrosové péro
- kapraď samec, laskavec červený,
péřovník pštrosí (Černý ho nazývá
bylinou sv. Kryštofa)
PŠENICE ANGLICKÁ (Triticum
turgidum L.) - pšenice naduřelá,
pšenice oduřelá
pšenice astrachanská - pšenice
polská
PŠENICE DVOJZRNKA (Tri-
ticum dicoccum L.) - okrýš,
samopše
pšenice indická - kukuřice setá
PŠENICE JEDNOZRNNÁ (Tri-
ticum monococcum L.) - špalda
jednozrnná
pšenice naduřelá - pšenice anglická
pšenice oduřelá - pšenice anglická
PŠENICE POLSKÁ (Triticum
polonicum L.) - pšenice astra-
chanská, pšenice valašská
PŠENICE SHLOUČENÁ (Triti-
cum compactum L.) - pšenice
zakrslá
pšenice sklovitá - pšenice tvrdá
PŠENICE ŠPALDA (Triticum
spelta L.) - běl, česká rýže,
orkyš, rýž, samopše, špalda, špalta,
viz špelta (stejná bylina, stejná
synonyma), rýža slovenská, tenkel
pšenice španělská - kukuřice setá
pšenice turecká - kukuřice setá
PŠENICE TVRDÁ (Triticum
durum Desf.) - pšenice sklovitá
pšenice valašská - pšenice polská
pšenice zakrslá - pšenice shloučená
pšenička - černýš rolní (polní), ka-
mejka lékařská
PŠENÍČKO ROZKLADITÉ (Mi-
lium effusum L.) - prosíčko
pšeno - proso obecné
pštrosí pero, pstrosové péro,
pštrosové pero - kapraď samec,
laskavec červený, péřovník pštrosí
(Černý ho nazývá bylinou sv.
Kryštofa)
ptačí bzinky - zimolez kozí list (kozí
list obecný)
ptačí hnízdo - koniklec luční
ptačí chleba - kalina pravá
PTAČÍ NOHA SETÁ (Ornitho-
pus sativus Brot.) - ptačí noha,
seradella
ptačí potrava - jeřáb ptačí
ptačí rdesno - viz rdesno ptačí
ptačí víno - pstroček dvoulistý
ptačí zob - konopě setá, prosné jáhly,
ptačí zob obecný, semenec ptačí zob
PTAČÍ ZOB OBECNÝ, OBY-
ČEJNÝ (Ligustrum vulg. L.) -
zobačky, zimolíz
ptačí zoban - plod kakostu
ptačinec - vikev srstnatá
PTAČINEC (Stellaria sp.) -
hvězdnice, hvěznice, kuřáčka bílá
(obecně)
PTAČINEC KUŘIČKOVÝ (Stel-
laria alsina L.) - kuřimor bílý,
kuřistřevíc větší
PTAČINEC OBECNÝ, PTAČI-
NEC ŽABINEC (Stellaria me-
dia Vill., Alsine minor-Mathioli)
- kuří mor, kuří střevec, kuřimor
bílý, kuřistřevíc menší, plevel, po-
chcanej honza, ptáčnice, zdravý
plevel, žabinec, žabinec obecný
ptáčky - stračka polní, stračka ostrož-
ka
ptáčnice - ptačinec obecný, třešeň
ptačí
ptarmika, ptarnika - řebříček bert-
rám
pterix - kapraď samec
pterokaryje - lapina jasanolistá
ptyzana - tyzana (odvar z ječných
krup a bylinek)
pučálka - napučená luštěnina (hrách,
čočka)
pučíkovec - naduť Daigremontova
pudištka - podléška jaterník (jaterník
trojlaločný)
pudliška, pudlištka - podléška ja-
terník (jaterník trojlaločný)
PUCHRATKA KADEŘAVÁ
(Chondrus crispus L.) - irský
mech, karagen, karagen irský, perlo-
vý mech
PUCHÝŘKA ÚTLOUNKÁ (Co-
leanthus subtilis Seidl.) - leč-
kokvět
PUCHÝŘNÍK LÉKAŘSKÝ (Lyt-
ta vesicatoria) - kovově lesklý
páchnoucí brouk, zv. španělská
muška (viz kantharidin)
pukač - bez černý
pukačky - knotovka bílá
pukanec - kukuřice setá pukancová
pukavec - kukuřice setá pukancová,
mák vlčí
pukléřka islandská - viz lišejník
islandský
pulij - máta polejová
půlzlatník - koniklec luční
puma ořechy - ořechovec pekanový
pumel, pumelo, pumely - citroník
největší
pumpa, pumpička - osívka jarní
PUMPAVA OBECNÁ, ROZPU-
KOVÁ (Erodium cicutarium
Her.) - čapí nos, čapí nůsek, ka-
kost (kakost luční je jiná bylina),
hrabičky, rafiky, zořavka, zořovka
pumpelice - pampeliška (smetanka
lékařská)
pumpička - osivka jarní
punčošky - petrklíč (prvosenka jarní)
PUPALKA DVOULETÁ, OBEC-
NÁ (Oenothera biennis L.) -
nočenka, noční hvězda, noční růže,
púpalka, řepka, svíce, večerní hvězda
púpava - pampeliška (smetanka lé-
kařská)@LH 6
PUPAVA BEZLODYŽNÁ, BÍLÁ
(Carlina acaulis L.) - divoký
artyčok, hnidák, hostcová bylina,
hromový kořen, chameleon bílý,
karolina, karolina bílá, kartáčky,
kořen divokého artyčoku, krasovlá-
sek, kupava, planý bodlák, poupava,
pupava bílá malá, rákosový kořen,
stříbrný bodlák, trnová koruna,
zaječí řepka
pupava bílá malá - pupava bezlo-
dyžná
pupava černá velká - pupava obec-

PUPAVA OBECNÁ (Carlina vul-
garis L.) - hnidák, chameleon
černý, pupava černá velká, pupava
stonková (Kamerarius)
pupava stonková - pupava obecná
PUPAVÍK SRSTNATÝ (Thrincia
hirta Rth.) - pampeliška trsnatá
PUPEČNÍK ASIJSKÝ, PUPEČ-
NÍK OBECNÝ (Hydrocotyle
asiat. minor L., Hydrocotyle
vulg. L.) - elixír mládí, pupenčík,
pupková bylina, pupkovka
pupenčík - pupečník asijský, pupeč-
ník obecný
pupenec - popenec břečťanovitý,
svlačec rolní
pupenka - pupkovec
pupková bylina - prorostlík okrouh-
lolistý, pupečník asijský, pupečník
obecný, pupkovka měchýřkatá (li-
šejník zvaný cymbálek), třezalka
tečkovaná (Kamerarius)
PUPKOVEC (Omphalodes sp.) -
pupenka
PUPKOVKA MĚCHÝŘKATÁ
(Umbilicaria postulata L.) -
cymbálek
pupkovka, pupkovník - prorostlík
okrouhlolistý, pupečník asijský,
pupečník obecný, pupkovka mě-
chýřkatá (lišejník zvaný cymbálek),
třezalka tečkovaná (Kamerarius)
pupovník, pupovník okrouhlolistý
- prorostlík srpovitý
purgácie - durman obecný
PUSTORYL OBECNÝ, VĚNCO-
VÝ (Philadelphus coronarius L.)
- bez bílý, čemín, čenín, jasmín bílý,
jasmín český, jasmín nepravý, kvítko
sedmero bratří, trn španělský
puškvorcové rotule - kousky kando-
vaného puškvorce obalené v cukru
nebo v pepři
puškvorcový chléb - oddenek puš-
kvorce zavařený v cukru
puškvorec falešný - kořen kosatce
PUŠKVOREC OBECNÝ, ROTA-
NOVITÝ
(Acorus calamus L.) - akorum,
akorum pravé, brustvorec, bruš-
kvorec, čínská rebarbora, kalmus,
kořen nejedlíkový, kořen pišvorco-
vý, kořen plicní, kořen (koření)
prsní, kořen prstvorcový, kořen
prustvorcový, kořen rotanový, ko-
řen tatarákový, nejedlík, piskačky,
pískačky, pišišvor, piškvorec, proško-
rec, prskořen, prskořín, prstvorec,
prstvorcový kořen, prustvorec, pruš-
kvorec, pruštvorec, puškvorcový
chléb (oddenek zavařený v cukru),
rotan, svatá třtina, šišvorec, tatarák,
tatarčík, tatarčok, tatarská tráva,
tatarské býlí, tatarské zelí, tatrák,
třtina vonná
pušpán - tis červený, zimostráz vždy-
zelený (obecný)
pužička - rdesno hadí kořen
pyhlavá kopřiva, pyhlavka - kopři-
va velká
PÝR PLAZIVÝ (Agropyrum re-
pens L.) - koření travní, pejr, pejř,
pejřavka, pejří, pejřka, pepřavka,
plazivka, polní planá pšenice, psí
tráva, pýřavka, tráva, travní kořen,
věchtoví
PÝREČEK ALPSKÝ (Trichopho-
rum Pers.) - močalovka
pyrkovka - hvozdík kartouzek
pýřavka - pýr plazivý
pýří - vrbka úzkolistá, vrbovka ma-
lokvětá
pysk kozí - tetlucha obecná
pyštek, pyštek obyčejný - lnice
květel
pyštěk - lnice květel
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS