IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYS


SABADILA LÉKAŘSKÁ (Sa-
badilla offic.) - všivcový prášek
(drcená semínka)
sabina - chvojka klášterní
SADEC (Eupatorium perfoliatum)
- kostihoj, ranhojič
SADEC KONOPÁČ (Eupatorium
cannabium L.) - eupatoria, jatrní
bylina (Kamerarius), konopáč, ko-
nopě divoká, konopěnec, konopjač,
koření rané, kravská bylina, sadeč,
šadec, šaděc, traňk královský, traňk
sv. Kunhuty, traňk sv. Kunigundy
(Kunykundy)
sadeč - sadec konopáč
SAFLOR (Carthamus tinctorius)
- falešný šafrán, nepravý šafrán,
parcha saflorová (parcha léčivá -
viz), parcha světlicová (viz), saflór,
světlice barvířská
saflór, saflor planý - světlice barvíř-
ská
saflor nepravý - silice badyánu nebo
anýzu
saflorová červeň - světlice barvířská
(kartamin)
ságo - palma chlebová (ságovník
pravý), maniok obecný (dodávalo se
v podobě drobných perliček)
ságo perlové - lesklé kuličky sága
ságo portlandské - sušené hlízy
aronu blamatého
SÁGOVNÍK PRAVÝ (Metroxylon
saghu) - chlebový strom jižních
moří, palma ságová, viz palma
chlebová (stejný strom, stejná
synonyma), ságo
saké - víno ze zkvašené rýže (pije se
teplé)
sakura - třešeň sakura
sakurandí - vrbina hajní
sal mirabile - Glauberova sůl
salangany - viz vlaštovčí hnízda
salát jarní - kozlíček jarní (polníček)
salát jedlý - locika jedlá
salát luční - řeřišnice hořká
salát polní - kozlíček jarní (polníček)
salát zahradní - locika jedlá
salát zaječí - šťavel kyselý
salát zelený - locika jedlá
salát zimní - kozlíček jarní (polníček)
salátek - kozlíček jarní (polníček)
salátovka - okurka (dýně okurka)
salep, salepové hlízy - prášek ze
sušených hlíz vstavačů (orchidejí)
salfia - šalvěj lékařská
salisburye - jinan dvoulaločný
salitr - ledek draselný
salnitr, salnytr - ledek (alkalický
dusičnan, obvykle draselný)
salsifis - kozí brada fialová
saltpetr - chilský ledek (dusičnan
sodný)
salvatrix - šalvěj lékařská
salvia - šalvěj lékařská
samaritánka - jablečník obecný
samohoj - černohlávek obecný
samolístek - tolije bahenní
samopše - pšenice dvouzrnka, pšenice
špalda (špelta)
SAMOROSTLÍK KLASNATÝ
(Actaea spicata L.) - baraní nož-
ky, beraní rožky, bělohlav, bielohlav,
blošinec, černina, černý šváb, husí
čápka, Krištofova tráva, ploštičník,
podzemní bez, podzemský bez, polní
bez, tráva Kristoforova, vranec
samosnec - kassie senna
samovratec - hnilák žlutavý
sandal, sandaly, sandalové - kříd-
lok santálový, santal bílý
sandaraka - jalovec obecný (prysky-
řice - Černý)
santaburák - brambor
santák - brambor
SANTAL BÍLÝ (Santalum album
L.) - dřevo lásky, sandal, sandaly,
sandalové, santál, santalové dřevo
žluté, santálový strom, žluté dřevo,
žandál (viz křídlok santálový)
santál červený - křídlok santálový
santál, santalové dřevo - křídlok
santálový, santal bílý
santalové dřevo červené - křídlok
santálový
santalové dřevo žluté - santal bílý
santalový (santálový) prášek - čer-
vené práškové barvivo z červeného
santalového dřeva (roter Sandel)
santálový strom - křídlok santálový,
santal bílý
santoryjka - saturejka zahradní
santořinka - saturejka zahradní
SANTPAULIE FIALKOVÁ
(Saintpaulia ionatha H. Wendl.)
- fiala (fialka) africká (kapská,
pokojová, usambarská), pavlínka
sanytr - ledek (alkalický dusičnan,
obvykle draselný)
SÁPA (Phlomis sp.) - plameník,
sapě, sápě
sapě, sápě - sápa
SAPODILA OBECNÁ (Achras sa-
pota) - gutaperča (mléčná šťáva),
žvejkačka (viz)
sapon - vlaštovičník větší
sapún - mydlice lékařská
sareptská hořčice - brukev sítinová
sarsaparilla - kašťa bělavá, přestup
lékařský
sartoreje - saturejka zahradní
sasafras, sasafrasové dřevo - kušta
lékařská
sasanka bílá - sasanka hajní
SASANKA HAJNÍ (Anemone ne-
morosa L.) - andělíček, anemona,
anemonka, bělouch, bolehlava, buličí
očko, buličí oko, bylina větrná, hajní
růžička, housátka, husička, husič-
ky, hvězdička, hvězdičky, chápáčky,
kolovrátek, konopka, konůpka, koši-
láčky, košulky, košulenky, koukořík,
kozí dříst, kozí podbradek, kuří
noha, kuří oči, kuří očka, kuří oko,
kuří prdel (prdelky), kuří zadečky,
naháč, pohájna, poháněnka, po-
hanina, pohanina bílá, pohanina
jarní, polský mák, prckošilky, psí
sračky, rubášky, růžička, růžička
hajní, růžička větrná, sasanka bílá,
sesí, sesíčko, sisí, sisíčko, slepičanky,
slepičí mor, slepičí pomády, slepi-
čanky, slepičí prdýlky, slepičí puška,
slepička, slepičky, soplánka, sosí,
stuliš, stulíš, šumavice, tolita, umrlčí
kvítko, větrná růžice, větrnice, větr-
nička, větrokvět, zavilec, zuzaninka,
zuzanka, žabí kvítko
SASANKA LESNÍ (Anemone sil-
vestris L.) - polský mák, růžička
SASANKA PRYSKYŘIČNÍKO-
VÁ (Anemona ranunculoides L.)
- housátka, konponice, konopnice,
žlutá pohanina, žlutá růžička, žlutá
sasanka
sasanka žlutá - sasanka pryskyřiční-
ková
sasankva - kamelie japonská
saský balzám - dobromysl obecná
sáší, sášina, šášina - orobinec úz-
kolistý, sítina rozkladitá (sítiny
obecně), skřípinec jezerní
satanovo jablíčko - pokřín lékařský
(mandragora - plod)
satanův kořen - pokřín lékařský
satorija, satoryje - saturejka za-
hradní
satorka - saturejka zahradní
saturaj, saturej - saturejka zahradní
SATUREJKA ZAHRADNÍ (Sa-
tureja hortensis L.) - cabr, cibr,
čabr, čantoryjka, číbr, čubr, čůbr,
čůbra, čubrek, hlístník, hysop planý,
pepř oslí, pepřovník, santoryjka,
santořinka, sartoreje, saturajka,
saturej, saturejka zimní, satorija,
satorka, satoryje, saturyje, ščubřík,
ščuřík, ysop (yzop) divoký
satureje, saturejka zimní - saturej-
ka zahradní
saturyje - saturejka zahradní
satyr - hlízy vstavačů
scilla, scilla mořská - urginea pří-
mořská
s'čchuanský pepř - fagara
sčetnice - skřípinec jezerní
sečka - cibule zimní
sečka živorodá - druh cibule zimní,
je uváděná i jako samostatný druh
SEČKA ŽIVORODÁ (Allium pro-
liferum Sch.) - cibule egyptská,
cibule poschoďová
sedící květy - kořenokvětnatka
sedlská hořčice - kokoška obecná
sedmikrása - sedmikráska chudobka
SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA
(Bellis perennis L.) - babička,
bílé kvítko, cigánka, cikánka, čačen-
ka, denní očko, devaterník, gracia
dei, herba artritis, hladověnka, husí
kvítko, chudoběnka, chudobička,
chudobinka, chudobka, jiskerka, jis-
kérka, kakuše, kakuška, karuška,
kněžský límeček, konsolida, konso-
lida minor, kuří očko, letní krása,
malá kopretinka, matečník menší,
nupoříček, ruchtarečky, sedmikrása,
sirotka, stokrása, stokráska, sval-
níček, svalník nejmenší, šešetka,
zapomenutka
sedmilist - mochna nátržník, mochna
přímá
sedmizámková bylina - mochna
nátržník, mochna přímá
sefrán - šafrán setý
SEKVOJE VŽDYZELENÁ (Se-
quoia sempervirens) - červené
dřevo (Redwood)
SEKVOJOVEC OBROVSKÝ
(Sequoia-dendron giganteum
Lindl.) - generál Sherman, ma-
mutí strom
seletnice - prasetník (obecně)
selská hořčice - kokoška pastuší
tobolka
semena černé cibule - černucha setá
(Indie)
semena granátového jablka -
amardana
semena pivoňky - zubní korále
semenec ptačí zob - semena konopě
seté (konopí)
semeno kozího rohu (růžku) -
pískavice řecké seno
semeno kozorožcové - pískavice
řecké seno
semeno máslové - durman obecný
semeno pižravice - pískavice řecké
seno
semeno řecké - pískavice řecké seno
semeno trávy boží - pískavice řecké
seno
semínko kanárové - lesknice kanár-
ská
sen denní - koniklec luční
senega - vítod senega, lidově na-
hraditelný petrklíčem nebo mydlicí
lékařskou
seněnka - pískavice řecké seno
senestr - janovec metlatý
senes, sennes - kassie senna
senna - kassie senna
sennes česká - žanovec obecný
sennový list a lusk - kassie senna
senovka - pískavice řecké seno
seradella - ptačí noha setá
sereh - citronella
sesam, sezam - sesam indický
SESAM INDICKÝ (Sesamum
indicum L.) - cizí konopí, chalva
(viz), sesamová semínka, sezam
sesamová semínka - sesam indický
SESEL FENYKLOVÝ (Seseli
hippomarathrum L.) - černohlav
sesenka - pískavice řecké seno
sesí, sesíčko - koniklec luční, sasanka
hajní
sevilský pomeranč - citrus bigardie
SEVLAK ŠIROKOLISTÝ (Sium
latifolium L.) - požír, vodní
petržel
sezam - sesam indický
sezamový olej - vyrábí se lisováním
sesamových semínek za studena
schizandra - klanopraška čínská
(limoník čínský)
siamský zázvor - galgán (obecně)
sibiřský žen-šen - eleuterokokus
ostnatý
SILENKA NADMUTÁ (Silene
inflata (Salisb.) Sm.) - bublinka,
koření střílovo, nadmutice, nátkové
koření, úročník (úročník bolhoj je
jiná bylina)
SILENKA UŠNICE (Silene otites
(L.) Wib.) - dvojložnice, ušnice
silička - koromáč luční
silník - pryšec chvojka
SILOVOŇ OBECNÁ (Dipterix
odorata Willd.) - tonka, tonkové
boby (kumarinem silně vonící se-
mena, přidávají se do vykuřovacích
směsí)
sinel - šeřík obecný
sinokvět - chrpa modrá (polní)
sirokvět - chrpa modrá (polní)
sirotka - maceška polní, ocún pod-
zimní, sedmikráska chudobka
sirotky - knotovka bílá, maceška
polní (violka trojbarevná)
sisal, sisalové vlákno - pevná vlák-
na agave sisalové (viz)
sisi, sisí, sisíčko - koniklec luční,
podléška jaterník (jaterník trojlaloč-
ný), sasanka hajní
sítě - sítěnka
SÍTĚNKA (Hydrodiction Roth.) -
sítě, tenatěnka (řasa)
sítí - sítina rozkladná (sítiny obecně)
sítí květné - šmel okoličnatý
SÍTINA ROZKLADNÁ, ROZ-
KLADITÁ (Juncus effusus L.)
- piskáč, sítí, šaší, šášina
skalák - úročník bolhoj (lékařský)
SKALENKA POLEHLÁ (Loi-
seleuria procumbens Desv.) -
bahulka
skalní lilie - bělozářka liliovitá
SKALNÍK CELOKRAJNÝ,
OBECNÝ (Cotoneaster inte-
gerrima Med.) - jahodová miš-
pulka, kyselník, kysilník, mišpulka
skalní
skarda - škarda střešní
skejchavice - čemeřice černá
skerda - škarda střešní
skila - ladoňka dvoulistá (skyla je
urginea přímořská)
sklenní bylina - drnavec lékařský
(obecný)
SKLENOBÝL BEZLISTÝ (Epipo-
gon aphyllus SW.) - nadbradec
sklerocium - tvrdohoubí (viz palič-
kovice nachová)
skočec - pryšec chvojka (skočec
obecný je jiná rostlina)
SKOČEC OBECNÝ (Ricinus
communis L.) - babí dryják,
babskej dryják, bylina otvírací,
dryják, Jonášovo stínidlo, Kristova
palma, krvavý skočec, praskavka,
psí blecha, psí muška, ricin, ricinus,
ricinový olej, rycin, veliká locika,
větší skočec, zázračný strom
skok jelení - plavuň obecná
skopolie - pablen kraňský
skorocel, skorocél - jitrocel kopina-

skoročil - jitrocel kopinatý
skorucha, skoruše - jeřáb oskeruše
skořepěnka - rozrazil (obecně)
skořice ceylonská - skořicovník cey-
lonský
skořice čínská - skořicovník čínský
skořice kassiová - skořicovník čínský
skořice pravá - skořicovník ceylon-
ský
skořice mangelanská - wintérie
lékařská
SKOŘICOVNÍK CEYLONSKÝ
(Cinnamomum zeylanicum Br.)
- cinamon, čínské dřevo, skořice,
skořice ceylonská, skořice pravá,
skořicové dřevo, strom skořicový,
trubičky
SKOŘICOVNÍK ČÍNSKÝ (Cin-
namomum cassia Br.) - kasie,
kassia, kassie, skořice čínská, skořice
kassiová, skořicové dřevo, strom
skořicový, trubičky
SKOŘICOVNÍK KAFROVÝ
(Cinnamomum camfora L.) -
kafr, kamfor, kamfora
skotský vřes - vřes obecný
skrejp, skrýp, skříb - přeslička rolní
skrušinka - brslen evropský
skřemčí - šeřík obecný
skříb - přeslička polní
SKŘÍPINA LESNÍ (Scirpus silva-
ticus L.) - palach, šřípina
skřípina mořská - kamyšník přímoř-
ský
SKŘÍPINEC JEZERNÍ (Schoe-
noplectus lacuster (L.) Palla) -
pletačka, sáší, sášina, šáší, šášina,
sčetnice, základnice
SKŘÍPINEC NITKOVITÝ
(Schoenoplectus setaceus Palla.)
- bezosetka
skřítkovy rukavičky - náprstník
červený
skřivánčí, skřivánčí dřevo - modřín
opadavý (evropský)
skřotkova zelina - posed bílý
sktybovka - nadmutice obecná
skulík - leknín bílý
skyla, skyla mořská - urginea pří-
mořská (skila je ladoňka dvoulistá)
slabonoha - netýkavka nedůtklivá
(obecná)
sladčec - svlačec plotní
sládeček - osladič obecný
sladič, sladička - osladič obecný
sladičovec - osladičec doubravní
(bukovinec kapraďovitý)
sladiška, sladišť - osladič obecný
sladká-hořká - potměchuť popínavá
sladká tráva - čirok obecný cukrový
sladká třešnička - třešeň ptačí
sladká třtina - cukrovník lékařský
sladká vrbka - potměchuť popínavá
sladká zelina - bedrník obecný
sladké brambory - batátovník jedlý,
povijnice jedlá
sladké dřevo - lékořice hladkoplodá,
osladič obecný
sladké koření - lékořice hladkoplodá,
osladič obecný
sladké kořenky - osladič obecný
sladké mandle - mandloň obecná
sladké psinky - potměchuť popínavá
sladké žíly - lékořice hladkoplodá,
osladič obecný
sladkohořká, sladkohořký - potmě-
chuť popínavá
sladkoměška - škornice horská
sladký balzám - meduňka lékařská
sladký-hořký - potměchuť popínavá
sladký kořen - lékořice hladkoplodá
sladký list - šťovík vodní
sladký lupen - kostival lékařský,
merlík všedobr, šťovík tupolistý
sladký pepř - paprika obecná
sladký vysoký lupen - kostival
lékařský
sladovka - lékořice lysá
sladovnické koření - chmelové šišti-
ce
sladuňka - zblochan vzplývavý
sladuška - osladič obecný
slak - svlačec rolní (svlačec obecně)
sláma panny Marie - svízel povázka
sláma postelová - svízel povázka
SLAMĚN NÍCÍ (Carpesium cer-
nuum L.) - krajka
SLAMĚNKA (Helichrysum) -
slaměná kytička
slaměná kytička - slaměnka
slanec - bříza trpasličí
slaněnka - slanobýl obecný
slanice - slanobýl obecný
SLANOBÝL OBECNÝ (Salsola
kali L.) - bylina louhová, slaněnka,
slanice
slatec, šlatec - svlačec rolní
sláza - pilát lékařský
slepák - len setý (nepukavé plody),
mák setý, mák vlčí (uzavřené
makovice)
slepičanky - sasanka hajní
slepičí mor - sasanka hajní
slepičí pomády - sasanka hajní
slepičí prdelka, prdélka, prdýlky -
hlaváček jarní, sasanka hajní
slepičí puška - sasanka hajní
slepička, slepičky - dymnivka dutá,
konopě setá, petrklíč (prvosenka
jarní), řeřišnice luční, sasanka hajní
slepomak - hlaváček letní
slepý mák - hlaváček letní, mák setý,
mák vlčí (uzavřená makovička)
SLÉZ LESNÍ (Malva silvestris L.)
- Boží koláčky, homůlky, chlebíčky,
koláčky, knoflíčky, sleží, slíz, slíž,
syrečky, zaječí sléz
SLÉZ OKROUHLOLISTÝ (Malva
rotundifolia) stejně jako SLÉZ
PŘEHLÍŽENÝ (Malva neglecta
Wallr.) - bochníčky, drátenické
vlasy, homolky, chlebíček, chlebíček
pánbíčkův, chlebíčky, chlebík, klo-
boučky, koláčky, koláčky pána Boha,
pagačice, pagáčky, patáčky, syračí,
syrečky, tvarůžky, zaječí sléz
sléz růžový - proskurník lékařský,
topolovka růžová
sléz římský - proskurník lékařský,
topolovka růžová
sléz topolový - proskurník lékařský,
topolovka růžová
sléz vysoký - proskurník lékařský
sléz zahradní - proskurník lékařský,
proskurník růžový, topolovka růžová
sléz zaječí - sléz přehlížený
slezinice - sleziník routička
SLEZINÍK ROUTIČKA, SLEZI-
NÍK ROUTOVÝ (Asplenium
ruta-muraria L.) - ceterák, jelení
jazyk, netík, netík náš (netík žen-
ský vlas je jiná bylina), routička,
slezinice, žluteník, žlutník
SLEZINÍK STŘÍDAVOLISTÝ
(Chrysosplenium alternifolium
L.) - mokrýš
slézová růže - topolovka růžová
(proskurník lékařský, proskurník
růžový) i slézy jiných barev
slézové tvrdky - bochánky, boch-
níčky, chlebíčky, knoflíčky, syrečky
(plody slézů)
sleží - sléz lesní
slíz, slíž - sléz lesní
slíva mandloň - mandloň obecná
slíva trnka - slíva trpká (trnka
obecná)
SLÍVA TRNOSLÍVKA (Prunus
insititia L.) - hrušice, prcavka,
prdlavka, psí oko, trnoslívka, záhor-
ka
SLÍVA TRPKÁ (Prunus spinosa
L.) - loh, lop, ovoce trnu, slíva
trnka, slivoň trnka, trn, trní, trnka,
trpka, viz trnka obecná (stejný keř,
stejná synonyma)
SLIVOŇ BLUMA (Prunus domes-
tica ssp. italica (Borkh.) Gams.)
- blumy (podlouhlé plody), ryngle
(kulaté plody)
SLIVOŇ MAHALEBKA (Prunus
mahaleb) - mahabelka, mahaleb-
ka, mahalebkové koření (z pecek),
mahalebky (viz), třešeň mahalebka,
turecká višeň
SLIVOŇ MIRABELKA (Prunus
domestica, ssp. syriaca (Borkh.)
Janchen) - mirabelky (viz)
SLIVOŇ MYRABOLÁN (Prunus
cerasifera Ehrh.) - myrabolán,
myrabolány (viz)
SLIVOŇ SLÍVA (Prunus domesti-
ca ssp. insititia Jusl.) - kadlátka,
karlata, karlátka, špendlíky, žilienky
(plody)
slivoň trnka - slíva trpká (trnka
obecná)
sloboda - vraní nožka
sloní chobot - paprika dlouhá
sloní vši - ledvinovník západní (kešu
oříšky)
SLONOVNÍK, SLONOVNÍKY
(Phytelephas) - tropické palmy
s velice tvrdými ořechy: kamenáče,
kamenné ořechy, rostlinná slonovina
slouhovo thé - kokoška pastuší
tobolka
slučka - štěničník okoličnatý
slunečná (sluneční) bylina - ros-
natka okrouhlolistá
slunečná rosa - mochna pětilístek
(plazivá), rosnatka okrouhlolistá
sluneční hůl - divizna velkokvětá
sluneční klobouk - devětsil lékařský
sluneční květ - devaterník penízkový
slunečnice brambor - slunečnice
hlíznatá
SLUNEČNICE HLÍZNATÁ, TO-
PINAMBUR (Helianthus tu-
berosus L.) - jablko zemské,
jeruzalémské artyčoky, jeruzalém-
ské brambory, slunečnice brambor,
topinambury, topinamburový med,
židovské brambory
SLUNEČNICE VELKÁ, OBEC-
NÁ (Chrysanthemum pervia-
num L., Helianthus annus L.)
- slunečný květ velký (indiánský,
peruánský)
slunečník mléčný - kozí brada luční
slunečný květ - devaterník penízko-

slunečný květ velký (indiánský,
peruánský) - slunečnice velká
sluníčko - měsíček zahradní
slunovín - měsíček zahradní
slza Iridina (Isidina), slza Junoni-
na - sporýš lékařský
slza víl - kapka rosy v listech
kontryhelu
slze boží - kamejka lékařská
slzičky - hvozdík kropenatý, hvozdík
kartouzek, řeřišnice luční
slzičky panny Marie - hvozdík kro-
penatý, hvozdík kartouzek, třeslice
prostřední
SLZOVKA PORCELÁNOVÁ
(Coix lacryma-jobi L.) - slzovka,
Jobovy slzy
slzy Iridiny - sporýš lékařský
slzy Jobovy - slzovka porcelánová
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ
(Koeleria pyramidata (Lam.)
Dom.) - kelerka, škorpina
smeták - ječmen páví, oves východní
směták - oves východní
smetanice - arnika (prha chlumní)
smetaník - dymnivka dutá, pampe-
liška (smetanka lékařská), podbílek
šupinatý
smetanka, smetanka obecná - viz
pampeliška (smetanka lékařská)
smijí - smil písečný
SMIL PÍSEČNÝ (Helichrysum
arenarium (L.) Moench.) - dě-
dek, kociánek (příbuzný je kociánek
dvoudomý a protěž dvoudomá, zv.
také kociánek), kočičí nožička, květ
věncový, láska Boží, mládeneček,
myší ouško, plesnivec, protěž žlutá,
radostka, roztočilka, smijí, žlutý
amarant, žlutý květ milosti (viz
protěž písečná - stejná synonyma)
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta
L.) - chlupatice, chlupatka, kozí
brada, kozina, matúšek, psice, vlčan
SMLDNÍK BAHENNÍ (Peuceda-
num palustre (L.) Moench.) -
olešník
SMLDNÍK JELENÍ (Peucedanum
cervaria L.) - libeček jelení, srní
kořen, srník
SMLDNÍK LÉKAŘSKÝ (Peu-
cedanum offic. L.) - hladký
úročník, jelení kořen, srní kořen,
libeček jelení, smldník obecný
smldník obecný - smldník lékařský
smokva, smokvy - fíkovník smokvoň
smolaření - získávání terpentýnových
balzámů
smolka - pilát lékařský
SMOLNIČKA OBECNÁ (Vis-
caria vulgaris Bernh.) - bylina
lepivá, bylina lepkavá, knotovka
(knotovka bílá je jiná bylina), ko-
houtky, koňské chcanky, lepáček,
lepek, lepička, mastný kohoutek
smradinka, smradinky - bez černý,
rybíz černý
smradlavec - blín černý, lnička smr-
dutá
smradlavej bez - bez černý
smradlavka - bez černý
smradlenka - meruzalka černá
smrč, smrčka - smrk obecný
smrděnka - bezkolenec modrý
smrdí - bezkolenec modrý, janovec
metlatý
smrdlavka - rmen smradlavý
smrdlenka - meruzalka černá
smrdutý mečík - kosatec německý
smrek červený - modřín evropský
SMRK OBECNÝ (Picea axcelsa
Link.) - dřím, dřín, jalové drevo,
smrč, smrček, smrčka, svrčina
smrkačka - černucha setá
SMRKOVNÍK (Goodyera sp.) -
hranopelka
smrtky - šalvěj lékařská
smrtolno zelino - andělika lékařská
smržduch - jeřáb obecný
smůla - pryskyřice jehličnatých stro-

SNĚDEK CHOCHOLIČNATÝ
(Ornithogalum umbellatum L.) -
bělounka, křivatec bílý, ořechovec
SNĚDEK VYSOKÝ, OCASATÝ
(Ornithogalum caudatum L.) -
mořská cibule nepravá
sněhová růže - čemeřice černá
sněhové koule - kalina planá
sněhovka - čemeřice černá, sněženka
jarní (podsněžník bílý)
sněť ječná - sveřepec ječný
SNĚŽENKA JARNÍ, LESNÍ (Ga-
lanthus nivalis L.) - bibolenka,
bibonka, bimbonka, binbonka, bi-
serka, koukoříček, kozí dříst, lesní
cibulka, viz podsněžník bílý (stejná
bylina, stejná synonyma), sněhovka,
vyskočilka
snít - kozí noha obecná
snoubenka slunce - čekanka obecná
sochá (suchá) běta - kokoška pastu-
ší tobolka
SOJA LUŠTINATÁ (Glycine soja
L.) - alaburky, maso bez kostí,
oříšky alaburkové, rostlinné maso
SOLNIČKA VALERANDOVA
(Samolus Valerandi L.) - potoč-
nivka, žilenec
solník - úročník bolhoj (lékařský)
somhla - užanka lékařská
soplánka - sasanka hajní
sorbit - jeřáb obecný
sosí - koniklec luční, podléška jaterník
(jaterník trojlaločný), sasanka hajní
sosna - borovice lesní, modřín opada-
vý (evropský)
soška jetelová - šťavel kyselý
soustružnické dřevo - jalovec obec-

spánek - blín černý
spár čertův - plavuň obecná
spargl - chřest obecný
sparsetka - vičenec ligrus
spěšná sůl - amonium (viz)
spika - nardus indiánský
spikanárd, špikanárd - levandule
klasnatá
SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ (Verbena
offic. L.) - bylina sv. Jana (Ka-
merarius), čaganka, holubí bylina,
ochranné žezlo, posvátná tráva,
slza Junonina, slza Isidina, slzy
Iridiny, spořiš, svěcená rostlina,
šporiš, verbena, verbenka, verbina,
vraní chléb, vrbenka, vrbica, vrbice,
vrbina (vrbina označuje i jiné byli-
ny), vředová bylina, železná bylina,
železník, žíla Venušina
spořeček - hadí mord obecný
spořiš - sporýš lékařský
spoušťák - pryšec chvojka
sráč - kokotice jetelová
sračka - pryšec chvojka, stračka polní
sralky - moruše černá, moruše červe-

sranda - ohnice rolní
srdcovka - srdcovka nádherná, třešeň
srdcovka (druh třešní se srdčitými
plody)
SRDCOVKA NÁDHERNÁ (Di-
centra spectabilis (L.) DC.) -
diclytra, hořící láska, kapěnice, sr-
dečník (srdečník lékařský je jiná
bylina), srdíčka
srdcovník - srdečník lékařský
srdečné koření - maceška polní
(violka trojbarevná)
srdeční chléb - hloh obecný
srdeční koření - maceška polní,
srdečník lékařský (buřina srdečník)
srdečník - srdcovka nádherná, srdeč-
ník lékařský (buřina srdečník), tolije
bahenní
SRDEČNÍK LÉKAŘSKÝ, BUŘI-
NA (Leonurus cardiaca L.)
buřina srdečník, devaterní kopřiva,
hojička, hubeníček, máta srdeční,
srdcovník, srdeční koření, srdečník
obecný
srdečník obecný - srdečník lékařský
srdečný květ - maceška polní
srdíčka - kokoška pastuší tobolka,
srdcovka nádherná, třeslice (travina)
srdíčko - podléška jaterník (jaterník
trojlaločný)
SRHA LALOČNATÁ, SRHA
ŘÍZNAČKA (Dactylis glome-
rata L.) - chundelka, kluběnka,
palečník chocholatý, říznačka
srnčí, srnčí zelí - janovec metlatý
srní kořen - smldník jelení, smldník
lékařský
srní veška - bolehlav blamatý
srník - smldník jelení
srpek - srpek barvířský, srpenec
obecný
SRPEK BARVÍŘSKÝ (Serratula
tinctoria L.) - jelení traňk, koření
barvířské
SRPENEC OBECNÝ (Falcaria
falcatum Bernh.) - kosinka, pileč-
ka, srpek, stračí nožka, tytan
srsten - srstka angrešt
srstka - angrešt srstka, srstka angrešt
(srstka obecná), meruzalka srstka
SRSTKA ANGREŠT, SRSTKA
OBECNÁ (Grossularia uva-
crispa (L.) Mill.) - angrešt,
egreš, chlupáček, chlupatá jahoda,
chlupatka, chlupěnky, měchon-
ky, měchounka, meruzalka srstka,
mochňanka, polka, srsten, srstka,
zelená jahoda (viz angrešt srstka)
stalin - bolševník velkolepý
starcovy vousy - plamének plotní
starček - posed bílý, řepík lékařský
(Mathioli), starček hajní, starček
obecný, starček přímětník, starček
zlatý
STARČEK HAJNÍ (Senecio ne-
morensis L.) - borakýr
STARČEK OBECNÝ, MENŠÍ
(Senecio vulgaris L.) - buřena
nebo buření (ve smyslu plevel),
křížové koření menší, lomihnát,
přímětné koření menší, rozsypalka,
stareček, teranka, terantka, úložník
starček oranžový - starček zlatý
STARČEK PŘÍMĚTNÍK (Senecio
jacobaea L.) - bylina sv. Jakuba,
jakubka, křížatec, křížové koření,
květ sv. Jakuba, kvítí sv. Jaku-
ba, lomihnát, polnásprdel, přímět,
přímětné koření, přímětné koření
větší, přímětník, přímětové koření,
přímětové zelí, přímětové žíly, star-
čík, stareček, rozsypalka, roztrhaná
zelina, sv. Jakuba tvář, tvrdníček,
trudovníček, turánek, vobrátečka,
zlátenicová zelina, zlatotraňk, ža-
ganka
starček řecký - řepík lékařský
STARČEK ZLATÝ (Senecio au-
reus L.) - kořen života, starček
oranžový
starčík - starček přímětník
stareček - řepík lékařský (Mathioli),
starček obecný, starček přímětník
starý petržel - pastinák setý
STATICE (Statice L.) - krasatina,
krasatinka
stéblovka - zblochan vodní
stěniček - drnavec obecný
stěničná bylina - drnavec lékařský
stěničník menší - druh penízku
stěnovka - drnavec obecný
stepní běžec - choulivka jerišská
stepní čarodějnice - katrán tatarský
stigmata - čnělky kukuřice
stínavec - kručinka barvířská
stinkové koření - tařice skalní
stinkovo koření - kakost smrdutý
stínovec - kručinka barvířská
stínovka - pstroček dvoulistý
stojatka - bařička bahenní
stoklas, stoklasa, stoklásek - sve-
řep obilní, sveřep stoklasa
stokláska - kerblík třebule (kerblík
setý), sveřep stoklasa
stokrása, stokráska - sedmikráska
chudobka
stolička - přeslička rolní
STOLÍSTEK KLASNATÝ (My-
riophyllum spicatum L.) - kroceň
stolístka - růže stolistá
stonček - řepík lékařský
stonkový zázvor - kousky zázvoru
naložené v sirupu
stopa bílého muže - jitrocel (obec-
ně)
stopka - petrklíč (prvosenka jarní)
storač, storax - sturač benzoový,
ambroň východní (černé kadidlo,
benzoová pryskyřice), viz styrax
STOŘÍŠEK OBECNÝ (Calamin-
tha clinopodium Spen.) - čistice,
kalaminta, klinopád, klinopodium,
nátchové koření, nátchovo koření,
nátchovina, viz marulka klinopád
(stejná bylina, stejná synonyma)
stouček - řepík lékařský
stozrníčko - pelyněk ladní
stozrno - merlík vonný, průtržník
lysý, rdesno ptačí
stracenuška - stračka ostrožka
stracenožka - stračka ostrožka,
stračka polní, stračka vysoká
stracinožka - stračka ostrožka, strač-
ka polní, stračka vysoká
stračenka - stračka polní
stračí nožička - stračka ostrožka,
stračka polní
stračí nožka - srpenec obecný, strač-
ka polní, stračka ostrožka, stračka
vysoká
stračí nůžka - petrklíč (prvosenka
jarní)
stračička - stračka ostrožka, stračka
polní
stračinožka - stračka ostrožka, strač-
ka polní
stračka - zapalice
STRAČKA OSTROŽKA (Conso-
lida regalis L.) - botečky, Boží
nohavičky, brunátná fiola, drábský
traňk, ftáčky, kačka, konsolida, kozí
brada, kozí brádka, kozí pysk, muří
nožka, nohavičky, nohavičky Pána
Boha, ostrožka, ostružka, ostrůžka,
pantoflíčky, polní vorlíček, ptáčky,
randlíčky, rendlíčky, rytířská ostru-
ha, stracenuška, stracinožka, stračí
nožička, stračí nožka, stračička,
stračinožka, svalník, svalník krá-
lovský, vostrožka, výzolník, zajíčky,
ztracinožka
STRAČKA POLNÍ (Delphinium
consolida L.) - polní ostrůžka,
paprčá nožka, stračenka, stračinka,
sračka, svalník prostřední a další
synonyma jako stračka ostrožka
STRAČKA VYSOKÁ (Delphi-
nium elatum L.) - blešník, bylina
všivá, hnidoš, jadýrka štěpánská,
jádra štěpánská, kapucínské semeno,
myší pepř, plané víno, prašivec,
stracinožka, stračí nožka, sviňské
vši, všivé semínko, všivec, zrnko sv.
Štěpána, ztracinožka
stramonium - durman obecný
strážce cest - čekanka obecná
STRDIVKA SEDMIHRADSKÁ
(Melica transsilvanica Schur.) -
strdovka, strďovka
strdovka, strďovka - strdivka sed-
mihradská
strenka - vemeník dvoulistý (bělokvě-
tý)
STRMOBÝL OBECNÝ (Turritis
glabra L.) - věženka, žangr
STROČEK OBECNÝ (Lappula
echinata Gil.) - ježanec, ježatěn-
ka, strošek
strom avokádový - hruškovec přela-
hodný
strom bodlinatý - akacie egyptská
strom cesmínový - dub cesmínolistý
strom dívčích vlasů - jinan dvojla-
ločný
strom egyptský - akacie egyptská
strom jahodový - moruše černá
strom jezuitský - chinovník lékařský
strom kadidlový - kadidlovník pravý
strom kardinálský - chinovník lé-
kařský
strom křovitý - akacie egyptská
strom kutnový - kdoule obecná
strom nerovný - akacie egyptská
strom nyšpulový - mišpule domácí
strom ohňový - jalovec obecný
strom pimentový - pimentovník
pravý
strom skořicový - skořicovník cey-
lonský
strom sv. Lucie - střemcha hrozno-
vitá
strom štěstí - hloh obecný
strom trnkový - akacie egyptská
strom z Judeje - zmarlika Jidášova
stromek myrtový - myrta obecná
stromek svatební - myrta obecná
strošek - stroček obecný
stroužky - prohnuté cibulky česneku
stručina - štírovec růžkatý (obecný)
strýček - pokřín lékařský
stržeň - bílá dřeň ze sítiny
stržné koření - rdesno ptačí (truska-
vec)
střapalka, střapatka - třapatka
nachová
střebulka - kerblík třebule
střelové koření - devětsil lékařský
střemcha - šeřík obecný
STŘEMCHA HROZNOVITÁ
(Padus racemosa Lam.) - če-
mek, čermucha, strom sv. Lucie,
trpka, turecká višeň
STŘEMCHA OBECNÁ (Padus
avium Mill.) - čemek, hadí jahůd-
ky, křamka, střemšilka
střemšilka - střemcha obecná
střevíčky - janovec metlatý, oměj
pravý, orlíček planý, zimostrázek
horský
střevíčky, střevíčky do nebe -
oměj šalamounek
STŘEVÍČNÍK PANTOFLÍČEK
(Cypripedium calceolus L.) -
pantoflíček, pantoflíčky
STŘEVÍČNÍK PÝŘITÝ (Cypri-
pedium pubescens) - americká
valeriána
střezalka - třezalka tečkovaná
stříbrníček, stříbrník - mochna
husí, pelyněk pontský
stříbrník - kostival lékařský, mochna
husí, mochna stříbrná, pelyněk
(obecně)
stříbrník hořký (velký) - pelyněk
pravý, pelyněk černobýl
stříbrný bodlák - pupava bezlodyž-

stříbrný plášť - kontryhel obecný
stříbřík, stříbřík veliký - pelyněk
pravý, pelyněk černobýl
střílenka - karbinec obecný
střílice - drnavec obecný
střílové koření - hořec menší
střílovka - šípatka vodní
střílovo koření - silenka nadmutá
stříly - karbinec obecný
stříž - okrotice (druh vstavače)
stulík bílý - leknín bílý
STULÍK ŽLUTÝ (Nuphar luteum
Sm.) - hastrmanovy oči, rostlina
milenců, stulkep, stulkvik, stulkvík,
štulík, vodní karafiát, vodníkovy
oči, vodníkovy paličky, žlutá lekuta,
žlutá taška, žlutá vodní růže, žluté
lekno, žluté leknutí, žlutý leknín
stříkavá tykvice - okurka setá
stuliš, stulíš - sasanka hajní
stulkep - stulík žlutý
stulkvik, stulkvík - stulík žlutý
STURAČ BENZOOVÝ, STY-
RAX OBECNÝ (Styrax ben-
zoin, Styrax offic. L.) - benzoe,
benzovník, calamita, černé kadidlo,
kalamita, storač, storax, styrač,
styrax (kadidlo, léčivá pryskyřice
benzoová či bezoárová, viz ambroň
styraxová a východní), židovské
kadidlo (červenožlutá pryskyřice)
sturek - jetel luční
styrač, styrax - ambroň styraxová,
ambroň východní, myrha pravá
(vonná pryskyřice), sturač benzoový
styrax obecný - viz sturač benzoový
succus (sukus) - šťáva z čerstvých
rostlin (především z kořenů) zahuš-
těná cukrem
suchá běta - kokoška pastuší tobolka
suchá fermež - jalovec obecný (prys-
kyřice, gummi jalovcové)
suchá pampeliška - jestřábník chlu-
páček
suché peří - suchopýr (obecně)
suchoparník - suchopýr (obecně)
suchopěr - suchopýr (obecně)
SUCHOPÝR ÚZKOLISTÝ (Erio-
phorum angustifolium Honck.)
- cikánské peří, fousy pána Ježíše,
kočičky, pánbíčkovy vlásky, peří,
peří sv. Ducha, peříčka, suché peří,
suchoparník, suchopěr, suchopýrník,
vlásky panny Marie, vlasopeř, vl-
ňanka, vlnice, vousy, vousy pána
Ježíše, vousy sv. Jana (tato syno-
nyma se užívají i pro jiné druhy
suchopýrů)
suchopýrník - suchopýr (obecně)
suchořitka - podléška jaterník
suchotinka - vřes obecný
suchý nehet - řeřicha polní
sukcinit - jantar (viz)
sukus (succus) - šťáva z čerstvých
rostlin (především z kořenů) zahuš-
těná cukrem
sůl jelenního rohu - amonium (viz)
sultánka - netýkavka nedůtklivá
sultánky - druh rozinek
sumach - škumpa koželužská (sušené
plody - kyselé koření)
surouch - dřišťál obecný
svalníček - rozchodník ostrý, sedmi-
kráska chudobka
svalník - podběl léčivý, stračka
ostrožka, stračka polní, zběhovec
plazivý, zlatobýl celík
svalník červený - rdesno hadí kořen
svalník královský - stračka ostrož-
ka, stračka polní
svalník menší - černohlávek obecný
svalník nejmenší - sedmikráska
chudobka
svalník prostřední - černohlávek
velkokvětý, stračka polní, zběhovec
plazivý, zlatobýl celík
svalník turecký - zlatobýl celík
svalník větší - kostival lékařský
svalníkový kořen - kostival lékařský
svatá bylina - netřesk střešní, třezal-
ka tečkovaná
svatá třtina - puškvorec obecný
(rotanovitý)
svaté dřevo - guajak
svaté dřevo kříže - jmelí bílé
svaté konopí - konopí indické
svaté koření - koniklec luční
svaté Marie růže - choulivka jeriš-
ská
svaté Máří košile - rdesno červivec
svaté trojí zvoneček (zvonček) -
žindava evropská
svaté žito - námel (viz paličkovice
nachová)
svatební květina - kala
svatební myrta - myrta obecná
sv. Ivana vousy - kavyl péřitý
sv. Jakuba bylina - starček přímět-
ník
sv. Jakuba květ - starček přímětník
sv. Jakuba tvář - starček přímětník
sv. Jana bylina - pelyněk černobýl,
pelyněk pravý, sporýš lékařský,
třezalka tečkovaná
sv. Jana černé víno - rybíz černý
sv. Jana hlava - aron blamatý, ďáb-
lík bahenní, kokořík větší (Černý)
sv. Jana hvězdička - routa zahradní
sv. Jana koření - třezalka tečkovaná
sv. Jana pás - černobýl (pelyněk
černobýl), plavuň obecná
sv. Jana ruka - všedobr horní
sv. Jana tvář - aron blamatý, koko-
řík větší (Černý)
sv. Jana víno - rybíz (meruzalka)
sv. Jana zvonec, sv. Jana zvoneček
- třezalka tečkovaná
sv. Pavla víno - odvar z omanu
pravého a bílého vína
sv. Petra bylina - čekanka obecná,
čertkus luční, drnovec lékařský,
petrklíč (prvosenka jarní)
sv. Roberta bylina - kakost smrdu-

sv. Václava kopí - přeslička rolní
svatojánky - petrklíč (prvosenka
jarní)
svatojánská bylina - třezalka tečko-
vaná
svatojánská kytka - kopretina bílá
svatojánské jahody - rybíz červený
svatojánské kadeře - komonice
lékařská
svatojánské koření - třezalka tečko-
vaná
svatojánské kvítí (kvítko) - kopre-
tina bílá, třezalka tečkovaná
svatojánské zelí - rozchodník velký
(ostrý)
svatojánské žito - paličkovice na-
chová (námel), žindava evropská
svatojánský chléb - lusky rohovníku
obecného, někdy i bika ladní
svatojánský bez - šeřík obecný
svatojánský jazyk - kapraď samec
svatojánský kadeře - komonice
lékařská
svatojánský kořen - kapraď samec
svatojánský pás - opasek z kořenů
a z natě černobýlu
svatojánský ruchtarec - kopretina
bílá
svatý kořen - andělika lékařská
svatý oheň - otrava námelem (viz
paličkovice nachová)
SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
(Phacelia tanacetifolia Benth.)
- čečorka
svěcená rostlina - sporýš lékařský
svejdina - jetel zvrhlý
sveřep (obecně) - sveřepec, sveře-
pes, šveřep, šveřepec
SVEŘEP OBILNÍ (Bromus secali-
nus L.) - otrubové žito, stoklasa,
sveřep žitný, vosík
SVEŘEP STOKLASA (Bromus
secalinus L.) - stoklas, stoklasa,
stoklásek, stokláska
sveřep žitný - sveřep obilní
sveřep, sveřepec, sveřepes - oves
hluchý (polní plevel), sveřep (obec-
ně)
svět - lidová okrasa z buxusu (z Kla-
tovska)
světlák - chrpa modrá (polní)
světlice - šafrán setý
SVĚTLICE BARVÍŘSKÁ (Car-
thamus tinctorius L.) - bodlák
sviňský, nepravý šafrán, planý saflor,
planý šafrán, saflór
světlík - udatna lesní
SVĚTLÍK LÉKAŘSKÝ (Euphra-
sia officinalis L.) - ambrožka,
ambružka, boží tráva, bradavník,
hledíček, kočičí len, očanka, okotěš-
ka, potěcha, potěšení Boží, potěšení
očí, potěšení zraku, těšinka, umrlčí
zvonečky, zubová tráva
svíb - svída krvavá
svíce - pupalka dvouletá (obecná)
svíce královská - divizna velkokvětá
svícen - divizna velkokvětá
svíd, svída - dřín obecný, svída krva-
vá, i malý druh dubu (Kamerarius)
svída dřín - dřín obecný
SVÍDA KRVAVÁ (Cornus sangui-
nea L.) - svíb, svíd
svimboška - bolehlav blamatý
sviní bob, sviní bob arkadský -
blín černý
sviní veška - bolehlav blamatý
sviní vešky - bolševník obecný
sviní vši - bolehlav blamatý
sviniveška - dvouzubec
svinská cibule - cibule hyacintu
svinská veš (svinský vši) - bolehlav
blamatý, krablice mámivá, rozpuk
jízlivý, stračka vysoká, tetlucha
(obecně)
svinské jablko - durman obecný
svinské (sviňské) zelí - blín černý,
brambořík evropský
svinskej bžoch - merlík smrdutý
sviňský chléb, svinský chlebík -
brambořík evropský
sviňský kmín - bolševník obecný,
kerblík lesní
svinský kořen - posed bílý
sviňský kořen - krtičník hlíznatý
sviňský lupen - krtičník hlíznatý
sviňský ořech, svinský vořech -
brambořík evropský
SVITEL LATNATÝ (Koelreuteria
paniculata Laxm.) - papírové
(papírovité) tobolky
svitoplodek - tolice nejmenší
svízel, svízel lesní - mařinka vonná
svízel barvířský - mořena barvířská
svízel obecný - svízel přítula
SVÍZEL POVÁZKA (Galium
mollugo L.) - deryzda, deryz-
ka, lepkavec, lepůvka, povázka,
postelová sláma, postelová sláma
naší milé Panny, sláma panny Marie
SVÍZEL PŘÍTULA (Galium apa-
rine L.) - deryzda, deryzka, fi-
lantropus (Theophrastus), laskavec,
lepenice, lepkavec, lepůvka, lidumil,
přítula, svízel obecný
SVÍZEL SYŘIŠŤOVÝ (Galium
verum L.) - květ sv. Jana, syřidlo,
syřišťová bylina
svízel voňavý (vonný) - mařinka
vonná
svlačcovec popínavý - pohanka
svlačcovitá
SVLAČEC PLOTNÍ, VĚTŠÍ
(Convolvulus sepium L.) - oplet-
ník, otáčka, plotník, povoj, sladčec,
svlažec, točík
SVLAČEC ROLNÍ (Convolvulus
arvensis L.) - opletník, obtáčka,
plazivý koukol, pupenec, slak, slatec,
svlak, šlatec, votáčka
svlačice - pohanka svlačcovitá
svlak - svlačec rolní (svlačce obecně)
svlažec - svlačec plotní
svolina - oměj pravý
svrazkalice - kamejka rolní
svrčina - smrk obecný
syn před otcem - podběl léčivý
syračí - sléz okrouhlolistý, sléz přehlí-
žený
syrečky - sléz lesní, sléz přehlížený
(tvrdky slézů obecně)
syrník - kokořík lékařský
syřidlo - svízel syřišťový
syřiště, syřišťová bylina - svízel
syřišťový

Š
šabrej - černucha setá, šabrej kmíno-
vitý (kmínový)
ŠABREJ KMÍNOVITÝ, KMÍ-
NOVÝ (Cuminum cyminum)
- kmín krámský (Mathioli), kmín
římský (viz), kumin, kuminum
(Římané), šabrej, šabřej
šabřej - šabrej kmínovitý
ŠABŘINA HORSKÁ (Conioseli-
num tataricum Fisch.) - jarvice
šadec, šaděc - sadec konopáč
šafrán - usušené oranžové blizny
z květu krokusu setého (viz i šafrán
setý)
šafrán indický - kurkumovník dlou-

šafrán nepravý - kurkumovník dlou-
hý, světlice barvířská, saflór
šafrán omanový (vomanovej) -
prha chlumní (arnika)
šafrán planý - světlice barvířská
šafrán pravý - šafrán setý (krokus
setý)
ŠAFRÁN SETÝ (Crocus sativus
L.) - krocin (žluté barvivo), kro-
cínka (šafránová plantáž), kročec,
krokus, krokus setý (viz - stejná
bylina, stejná synonyma), krokus
žlutý, světlice (světlice barvířská
je jiná bylina), šefra, šefra jedlá,
šefrán, žlutidlo
šafránice, šafránka - plantáž šafrá-
nu setého
šafránová žluť - krocin (žluté barvi-
vo šafránu setého)
ŠÁCHOLAN SOULANGEŮV
(Magnolia soulangiana) - mag-
nolie
ŠÁCHOR DLOUHÝ (Cyperus
longus) - galgán nepravý, galgán
planý
šáchor papírodárný - šáchor pravý
ŠÁCHOR PRAVÝ (Cyperus pa-
pyrus L.) - papírovník, papyrus,
šáchor papírodárný
šajnoha - janovec metlatý
šalamek, šalamínek - oměj šala-
mounek
šalamoun - rulík zlomocný
šalamounek - oměj šalamounek
šalamounské ořechy - jablkovec
(palma)
šálenka - vlochyně bahenní
šalfia, šalfie - šalvěj lékařská
šalomúnek - oměj pravý
šalotka - cibule šalotka
šalvec - šalvěj lepkavá
šalvěj křížová - menší druh šalvěje
šalvěj (obecně) - šalfia, šalfie, šalvi-
ja, šalvijan, šalvina
ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ (OBEC-
NÁ), ŠALVĚJ LUČNÍ (Salvia
offic. L., Salvia pratensis L.) -
babí bruch, babí břich, babí roucho,
babí rúcho, babí ucho, babské ucho,
cigánovy gatě, koda, kodice, koníčky,
královská bylina, královská šalvěj,
muškátová bylina, rapaňa, salvatrix,
salvia, smrtky, šalfia, šalfie, šalvice,
šalvina, šarbetová bylina, ušlechtilá
bylina, vlčí chvost
ŠALVĚJ LEPKAVÁ (Salvia gluti-
nosa L.) - šalvec
ŠALVĚJ MUŠKATELOVÁ (Sal-
via sclarea L.) - pikát
ŠALVĚJ PŘESLENITÁ (Salvia
verticillata L.) - babské ucho,
šalvice
ŠALVĚL UHERSKÁ (Salvia
aethiops L.) - šmuran
šalvice - šalvěj lékařská, šalvěj přesle-
nitá
šalvija, šalvijan - šalvěj (obecně)
šalvina - šalvěj (obecně)
šaly - blín černý
šanta - meduňka lékařská, šanta
kočičí
šanta kočičí - kočičí zelí (Teucrium),
šanta kočičí (Nepeta)
ŠANTA KOČIČÍ (Nepeta cataria
L.) - bylina kočičí, dunda kočičí,
kocúrník, kočičí marulka, kočičí
nepeta, máta kočičí, melisa, nepeta,
nepita, ožanka (ožanka kalamandra
je jiná bylina), polej divoká, šanta
šantoryjka - zeměžluč obecná (okolí-
katá)
šarbetová bylina - šalvěj lékařská
šáší, šášina - orobinec úzkolistý,
sítina rokladitá, skřípinec jezerní
(sítiny obecně)
šáter - šater latnatý
ŠATER LATNATÝ (Gypsophyla
paniculata L.) - nevěstin závoj,
prodaváček, šáter
šavle - kosatec německý
ščubřík - saturejka zahradní
ščudlek vodný - vachta třílistá
ščuřík - saturejka zahradní
šebesty - černé prsní jahůdky (sladké
ovoce podobné malým švestkám
s trojhrannou peckou, ve středověku
se dovážely sušené z Egypta)
šedivá zelina - jablečník obecný
šediváček - tařice skalní
šedivek - jablečník obecný, pelyněk
brotan (Mathioli uvádí šedivek jako
menší druh pelyňku a říká mu
pelyněk pontský)
šedivka - jablečník obecný, tařice
skalní
ŠEDIVKA ČERNÁ (Ballota nigra
L.) - balota, černý jablečník, viz
měrnice černá (stejná bylina, stejná
synonyma)
ŠEDIVKA OBECNÁ (Berteroa
incana DC.) - tařice šedivá
šedivka zelená - jablečník obecný
šedivník - vřesovec pleťový
ŠEDOK (Citrus grandis Osbeck.)
- Adamovo jablko, viz citroník
největší (pomelo)
šefra, šefra jedlá, šefrán - šafrán
setý (krokus setý)
ŠEJDRAČKA BAHENNÍ (Zani-
chellia palustris L.) - zanichelka
šejnoha - janovec metlatý
šelvorc, šelvoro - vlaštovičník větší
ŠELAK (Laccifer lacca) - načerve-
nalá pryskyřice vylučovaná samič-
kami tropického červce Tachardia
lacca (k potahování tablet)
šenestr - janovec metlatý
šerbet - opojný nápoj z granátových
jablíček, připravuje se i zkvašením
natě yzopu (Orient)
šeřík modrý - šeřík obecný
ŠEŘÍK OBECNÝ (Syringa vulga-
ris L.) - bez (bez černý je jiný
keř), bez svatojánský, bez španělský,
bez vlašský, chebz, křemfo, křemcha,
lilák, lilas, sinel, skřemčí, střemcha
(střemcha obecná je jiný keř), šeřík
modrý
šesterák - ječmen šestiřadý
šešelinka, šešelinky žaludové -
kloboučky žaludů
šešetka - sedmikráska chudobka
šešmík - jasmín pravý (obecný)
šešmín - jasmín pravý (obecný)
šibačky - laskavec červený
ŠICHA ČERNÁ (Empetrum nig-
rum L.) - bahnovka
šipák, šípák - dub šípák (dub pýřitý)
ŠÍPATKA STŘELOLISTÁ, VOD-
NÍ (Sagittaria sagittifolia L.) -
hadí jazyk, roháč, střílovka, šípatka
střelovitá, šípenka, šípěnka obecná,
šipkověnka, šípovka, ušice
šípatka střelovitá - šípatka střelo-
listá
šípatka vodní - šípatka střelolistá
šípek - růže šípková
šípenka - šípatka vodní (střelolistá)
šípěnka obecná - šípatka vodní
(střelolistá)
šípina, šípinka - růže šípková
šípková jablíčka - jabloň drobnoplo-
dá (okrasná, parková), růže šípková
jablíčková
šipkověnka - šípatka vodní (střelolis-
tá)
šípovka - šípatka vodní (střelolistá)
šípový jed - viz kurare
široký lupen - lopuch větší
širotky - violka trojbarevná
šiškovna, šiškovina - mladé smrkové
výhonky macerované v lihu
šišvorec - puškvorec obecný
ŠKARDA DVOULETÁ, OZIMÁ
(Crepis biennis L.) - lučnice
ŠKARDA STŘEŠNÍ (Crepis tec-
torum L.) - skarda, skerda
škorconer - hadí mord obecný
škorina - jeřáb oskeruše
ŠKORNICE HORSKÁ (Epime-
dium alpinum L.) - sladkoměška
škorpina - smělek jehlancovitý
škorucha - jeřáb oskeruše
škrabka - přeslička rolní
škríb, škríp - přeslička rolní
škrkavičník - vlčí bob žlutý
škrkavičný hrách - vlčí bob, vlčí
bob bílý
škrtilka - kokotice povázka
škrub - řeřišnice luční
ŠKUMPA JEDOVATÁ (Rhus
toxicodendron L.) - japonský lak
(viz), jedovatec voskový, škumpa
fermežová (východní Asie), škumpa
vosková, škumpina
ŠKUMPA KOŽELUŽSKÁ (Rhus
coriaria) - sumach (koření kyselé
chuti - sušené plody)
škumpa fermežová - škumpa jedo-
vatá (asijský druh škumpy jedovaté)
škumpa vosková - škumpa jedovatá
(asijský druh)
škumpina - škumpa jedovatá
šlaková (šlakovní) bylina - petrklíč
(prvosenka jarní)
šlakové kolečko - čemeřice černá,
čemeřice zelená
šlakové (šlakový) koření - petrklíč
(prvosenka jarní), prha arnika (prha
chlumní)
šlakovní bylina - petrklíč (prvosenka
jarní)
šlapka - ježatka obecná
šlatec - svlačec rolní
šmatauch, šmatlouch, šmatouch -
jílek mámivý
ŠMEL OKOLIČNATÝ (Butomus
umbellatus L.) - květné sítí,
okrasa, rákosníček, vodní mečík
šmelhous, šmelhousek - čechřice
vonná
šmirglová tráva - přeslička rolní
šmolka - tabulky škrobu napuštěné
indigem (viz)
šmuran - šalvěj uherská
šňupavý prášek kerkonošský -
směs levandule, majoránky, anýzu,
fenyklu a kořene čemeřice
šnytlík (šnitlink) - pažitka setá
šocovice, šočovice - čočka jedlá
(obecná)
šočovice ovčí - žanovec obecný
šošovice, šošovička - čočka jedlá
(obecná)
špalda - pšenice špalda, špelta
špalda jednozrnná - pšenice jedno-
zrnná
špalta - pšenice špalda, špelta
španělská čočka - hrachor hlíznatý
španělské mušky - výtažek z křidé-
lek brouků puchýřníka lékařského
a majky fialové (afrodiziakum)
španělské zelí - špenát
španělský mech - kyhanka prováz-
kovitá
španělský pepř - paprika dlouhá
ŠPANĚLSKÝ RÁKOS (Calamus
rotang) - liána nábytkářská, palma
rákosová, palma rotangová, rákos,
rákos nábytkářský, rotan, viz rotan
rákosovitý (stejná bylina, stejná
synonyma)
špárek - plavuň obecná
špargán - zerav vzpřímený
špargl - chřest obecný (lékařský)
šparsetka - vičenec setý
špeciés fumáles - byliny k vykuřová-

ŠPELTA (Triticum spelta L.) -
běl, česká rýže, orkyš, rýž, rýža
slovenská, samopše, špalta, špelta,
špalda, viz pšenice špalda (stejná
bylina, stejná synonyma), tenkel
ŠPENÁT OBECNÝ (Spinacia
oleracea L.) - lebeda mořská,
španělské zelí, špinák
špenát egyptský - mangold
špendličí - borovice lesní
špendlíky - slivoň slíva, hybridní
forma se žlutými nebo červenavými
plody
špika - levandule klasnatá, nardus
indiánský
špika lesní - kopytník evropský
špika, špikanárd - levandule klasna-

špikanard - nardový kořen, nardus
indiánský (Kamerarius)
špikrnákl, špikrnát - levandule
klasnatá
špinák - špenát obecný
šporiš, šporyš - sporýš lékařský
šrot - tluč (drť obilí a tvrdé píce)
ŠRUCHA OBECNÁ (Portulaca
oleracea L.) - kuří noha, kuří
noha lesní, kuří noha polní, portulák
(viz portulák setý), šrucha zelná,
šruta
šrucha, šrucha zelná - portulák setý
(šrucha obecná)
šruta - portulák setý (šrucha obecná)
šřípina - skřípina lesní
štajerka - jetel luční víceletý
štařice - mochna stříbrná
šťastlivci v rostlinné říši - 38 květů
dr. Bacha
štašice - mochna stříbrná
šťáv, šťáva - šťovík obecný (šťovík
kyselý)
šťáva zaječí - šťavel kyselý
šťavel, šťável - šťavel obecný, šťovík
tupolistý
ŠŤAVEL KYSELÝ (Oxalis aceto-
sella L.) - aleluja, dětel kyselý,
dětelina kyselá, jetelíček pro štěstí,
kysánek, kyselá dětelinka, kyselá
jetelinka, kyselý dětel, kyselý jetel,
kyselý jetelíček, kyslička, modroh-
lávek, soška jetelová, trojlístek,
trojlístek kyselý, zaječí dětel, zaječí
jetel, zaječí jetýlek, zaječí salát,
zaječí šťáva, zaječí štěvík, zaječí zelí
ŠŤAVEL OKRASNÝ (Oxalis dep-
pei) - čtyřlístek, čtyřlístek pro
štěstí, jetelíček, jetelíček pro štěstí
šťavík, šťavlík - šťovík tupolistý,
šťovík kyselý
štědřenec - čilimník odvislý, jestřabi-
na lékařská, štědřenec odvislý
ŠTĚDŘENEC ODVISLÝ (La-
burnum anagyroides Med.) -
čilimník (viz čilimník odvislý), je-
telový strom, štědřenec zlatý déšť,
zlatý déšť (zlatý déšť je zlatice
převislá), zlatý dyšť
štědřenec zlatý déšť - štědřenec
odvislý
štěklec - bolehlav blamatý
štěniční anýz - koriandr setý
štěničník - ploštičník hroznovitý
(smrdutý)
ŠTĚNIČNÍK OKOLIČNATÝ
(Iberis umbellata L.) - blešník,
hořčice selská, penízek, slučka
ŠTĚNIČNÍK PAPRSKUJÍCÍ (Bi-
fora radians M.B.) - dvouplodec
štep - plavuň vidlačka
štěp - ovocný strom vypěstovaný
z roubu nebo z očka
štěpák - chřest obecný
štěrbák - čekanka štěrbák
ŠTĚRBÁK ZAHRADNÍ (Ci-
chorium endivia L.) - andivie,
čekanka štěrbák, endivie, individium
štětička - štětka chlupatá
ŠTĚTKA CHLUPATÁ (Dipsacus
pillosus L.) - štětička
ŠTĚTKA LESNÍ (Dipsacus sil-
vester Huds.) - kotačky, krsačky,
pastýřská hůl, štětka planá
ŠTĚTKA SOUKENICKÁ (Dipsa-
cus sativus (L.) Schll.) - bádel,
drápač, pastýřská hůl, soukenická
bylina, valchařská bylina
štěvík - šťovík kyselý
štěvík zaječí - šťavel kyselý
štíbr - šťovík kyselý
štikavec, štikovec - rdesno ptačí
(truskavec)
štíp, štíp kobylí - šťovík kyselý
(obecný)
štípek - chřest obecný
štiplavec - aron skvrnitý
štír - bažanka polní
ŠTÍROVEC (ŠTÍROVNÍK) RŮŽ-
KATÝ, OBECNÝ (Lotus cor-
niculatus L.) - beránky, kačenka,
kantorovy boty, kočičí pazourek,
králíčky, ledenec, luštěnec, pánbíčko-
vy botičky, pantoflíčky, pantoflíčky
panny Marie, stručina, štírovník,
štiřovník, žlutá ořešinka, žluté pan-
toflíčky
štírovník - štírovec obecný
štiřovník, štířovník - štírovec růž-
katý
štířice - mochna stříbrná
ŠTÍTOSEMENKA KEBRAČO
(Aspidosperma quebrasco) -
kebračo, plicní digitalis
štok - chmelový keř
ŠŤOVÍK KOŇSKÝ (Rumex hyd-
rolapathum Huds.) - pletich,
šťovík říční, šťovík tupolistý
ŠŤOVÍK KYSELÝ, LUČNÍ,
OBECNÝ (Rumex acetosa L.)
- kobeliščo, kobylaščí, kobylí šíp,
kobylí štíp, kobylinec, kobyliščí,
koňský šťovík, kyseláč, kyselák,
kyselanda, kyselka, kyslička, mod-
rohlávek, pletich, šťav, šťáv, šťáva,
šťavel, šťavík, šťavlík, štěvík, štibr,
štíbr, štíp, vosládí, viz kyseláč luční
(stejná bylina, stejná synonyma)
šťovík menší - kyselka obecná
šťovík říční - šťovík koňský
ŠŤOVÍK TUPOLISTÝ (Rumex
obtusifolius L.) - koňský šťovík,
kyseláč, kyselanda, lapan, modro-
hlávek, planý křen, pletich, sladký
lupen, šťavel, šťável (šťavel kyselý je
jiná bylina)
ŠŤOVÍK VODNÍ (Rumex aquati-
cus L.) - sladký list
štrbák, štrbát - pcháč oset (rolní)
štukavec - truskavec (rdesno ptačí)
štukavice, šťukavka - truskavec
(rdesno ptačí)
štulík - stulík žlutý
šťulík bílý - leknín bílý
šumavice - sasanka hajní
šustkovičník - kapraď samec
švabín - janovec metlatý
švábka - brambor
švédské kapky, švédský elexír -
směs léčivých bylin podle švédského
lékaře dr. Samsta (17. stol.)
švejďák - jetel zvrhlý
švejdina - jetel zvrhlý
šveřep, šveřepec - sveřep (obecně)
ŠVIHLÍK (Spiranthes sp.) - krou-
těnka, krutiklas
švýcarské thé, švýcarský čaj -
popenec břečťanovitý (obecný)
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS