IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYT


tabáček - tabák selský
TABÁK SELSKÝ, OBECNÝ,
VIRGINSKÝ (Nicotiana rusti-
ca L., Nicotiana tabacum L.) -
bašák, čertovo zelí, dohan, doháň,
duhan, duchan, ducháň, duvan, ni-
kotka, petun, prejzl, prýzl, tabáček,
tabák pospolitý
tabák pospolitý - tabák selský
tabák smíchu - konopě indická
TALOVÍN ZÁPADNÍ (Eranthis
hiemalis Salisb.) - voměj zimní,
zlaťák
TAMARIND INDICKÝ (Tama-
rindus indica L.) - čínské datle,
indické datle, tamarind, tamarindo-
vé, tamarindy, viz rohovník tropický
(stejná bylina, stejná synonyma)
tamarindové, tamarindy - tama-
rind indický (rohovník tropický)
TAMARYŠEK FRANCOUZSKÝ
(Tamarix gallica L.) - hřebenčík
TAMARYŠEK MANODÁRNÝ
(Tamarix mannifera L.) - jesen
(Černý), mana
tamaryšek obecný - židovník ně-
mecký
tanečnice - zemědým lékařský
tanečník - třeslice prostřední (travi-
na)
tarkan, tarkán - pelyněk estragono-

tarnisol - purpurové barvivo z lišejní-
ků (dříve k barvení vína)
taro - kolokázie jedlá
TAŘICE SKALNÍ (Alyssum sa-
xatile L.) - plesniváček, netojka,
stinkové koření, šediváček, šedivka,
tořice, tuřice
tařice šedivá - šedivka obecná
taška, tašky - kokoška pastuší tobol-
ka, penízek polní
taška bílá - leknín bílý
taška žlutá - stulík žlutý
taštička - kokoška pastuší tobolka,
penízek polní
tatarák - puškvorec obecný
tatarčeny, tatarčisko - pohanka
obecná (tatarská)
tatarčík - puškvorec obecný
tatarčok - puškvorec obecný
tatarka - podbílek šupinatý, pohanka
obecná (tatarská)
tatarská tráva, tatarské býlí,
tatarské zelí - puškvorec obecný
tatrák - puškvorec obecný
tatura - durman obecný
tavola - tavola kalinolistá, tavolník
vrbolistý, tužebník jilmový, udatna
lesní
TAVOLA KALINOLISTÁ (Physo-
carpus opulifolius (L.) Max.) -
červené měchýřky
tavolník - tavolník vrbolistý, udatna
lesní
TAVOLNÍK VRBOLISTÝ (Spi-
raea salicifolia L.) - doník, tavola
TEESDALIE, TEESDÁLKA
(Teesdalia sp.) - chudina, týsdál-
ka
těhoves - těhozev březový
TĚHOZEV BŘEZOVÝ (Barosma
betulina L.) - barossa, barosma,
buko, buko březové, fazole štěstí,
těhoves, viz routa kapská
tekutý kafr - pětikřídlatec vonný
tekvice - tykev obecná
tekvice podzemní - posed bílý
telián - blín černý
temjan - blín černý
TEMNOPLODEC ČERNÝ (Aro-
nia melanocarpa Elliot.) - aronie
černoplodá, černá jeřabina
tenatěnka - sítěnka (řasa)
tendelín - vlaštovičník větší
tengerička - kukuřice setá
tenkel - pšenice špalda
tenkoplodík - hulevník (obecně)
tentakule - žlaznaté výčnělky na
listech rosnatky okrouhlolisté (na
konci mají lepkavé kapičky)
tenuchovka - zvonek okrouhlolistý,
zvonek kopřivolistý
teranka, terantka - starček obecný
terebinta, terebintový balzám -
balzám, olej z pryskyřice modřínu
terebinta borová - burgundská smů-
la
terpentýn, terpentýnový balzám -
balzám různých druhů borovic
terpentýn americký, benátský,
francouzský, švédský - gloret,
pronikavě vonící modřínová a boro-
vicová pryskyřice
terpentýn chiopský - pistácie tere-
bintová (řečík terebintový)
terpentýn perský - pistácie terebin-
tová
terpentýnový olej - produkt získaný
destilací borové pryskyřice
teruna - kozlíček jarní
těšinka - světlík lékařský
TETLUCHA OBECNÁ, TETLU-
CHA KOZÍ PYSK (Aethusa
cynapium L.) - blekot, bršlice,
kočičí petržel, kočičí petružel, kozí
petržel, kozí pysk, planá petržel, psí
petržel, svinská veš
tetřice - koukol polní
thé - čaj (obecně)
thé hrozníčkové - merlík vonný
thé jezuitské - merlík vonný
thé kapucínské - merlík vonný
thé kartouzské - merlík vonný
thé liberské - konopice pýřitá
thé matkové - meduňka lékařská
thé mexické - merlík vonný
thé oubyťové - konopice pýřitá
thé římské - merlík vonný
thé slouhovo - kokoška pastuší to-
bolka
thé souchotinové - konopice pýřitá
thé uherské - merlík vonný
THERIAC (Electuarium theria-
cale) - dryják, prášková směs ze
sedmi koření: kořen anděliky, kořen
citváru (cicváru), kořen kozlíku,
kořen štěničníku, myrha, semena
kardamomu, skořicová kůra (viz
dryják)
THERIAC (Theriacum Mithrida-
ticum) - mithridat, ve středověku
kompozice bylin proti jedům (spolu
s medem a solí), obsahovala až 70
složek (viz dryják)
theriak krkonošský - směs jalovcové
šťávy, pepře, vavřínu a kafru
(dryják)
thus - kadidlo (kadidlovník pravý)
thým vonný - tymián (mateřídouška
tymián), mateřídouška obecná
timotějka, timotka, timotovka -
bojínek luční
tis jahodový - tis červený
TIS ČERVENÝ, OBECNÝ (Taxus
baccata L.) - fajna jedle, fajnová
jedle, pušpán, strom smrti, tis ja-
hodový, tisinky, tisk, tisové třešínky
(plody)
tisícero koření, tisícové, tisícizlato-
vé koření - zeměžluč okolíkatá
tisícilístník - řebříček obecný
tisícizlatové koření - zeměžluč obec-

tisk - tis obecný
tisinky, tisové třešínky - plody tisu
červeného
tlama lví - hledík větší
tlama volská - hledík větší
tlamičky lví - hledík větší
tlapa medvědí - plavuň obecná
(plavuň vidlačka)
tleskanec, tleskavec - mák vlčí
tluč - šrot (drť obilí)
tobolina - řepinka latnatá
točík - břečťan obecný, svlačec polní
toddy - víno ze šťávy palmy cukrové
toito - máčka polní
TOLICE DĚTELOVÁ (Medicago
lupulina L.) - hvězdář, chmelovin-
ka, jetel zlatý, vojtěška chmelová
TOLICE NEJMENŠÍ (Medicago
minima L.) - svitoplodek
TOLICE SETÁ, TOLICE VOJ-
TĚŠKA (Medicago sativa L.) -
alfa-alfa, čudlák, čudlek, lucer, lu-
cerka, lucinka, lucinka francouzská,
travička, vojtěška, vojtěška modrá,
vysoký jetel
TOLICE SRPOVITÁ (Medicago
falkata L.) - čudlák, vojtěška
švédská, vojtěška žlutá
TOLICE ZVRHLÁ (Medicago
media Pers.) - vojtěška pestrá,
vojtěška písková, vojtěška písečná,
vojtěška prostřední
tolija - kokořík lékařský
TOLIJE BAHENNÍ (Parnassia
palustris L.) - jednolístek, parna-
sie, samolístek, srdečník
tolita - hořec tolitový, sasanka hajní,
upolín evropský, vlaštovičník větší
TOLITA LÉKAŘSKÁ (Cynan-
chum vincetoxicum Pers.) -
dryják lesní (kořen), laštovičník,
luskáček, vlaštovčí bylina
tolita žlutá - blatouch bahenní
tolokněnka, tolotěnka - medvědice
léčivá (obecná)
toluánský balzám, tolubalzám -
vonodřev balzámový (pryskyřice)
tomat, tomaty - rajče jedlé
TOMEL JAPONSKÝ (Diospyros
kaki (L.) Fil.) - čínské datle,
datlové slívy (viz cicimek datlový),
chuchma, kaki, persimon
TOMEL OBECNÝ (Diospyros
lotus L.) - černodřev, datlové
slívy, eben, ebenovník
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum
odoratum L.) - tráva vonná, tráva
voňavá, voňavka
TOMKOVICE VONNÁ, TOM-
KOVICE JIŽNÍ (Hierochloe
odorata W.Bg., Hierochloe aus-
tralis R.) - dvojosinec, zubrovka
tonka, tonkové boby - silovoň
obecná
topinamburový med - med pro
diabetiky z hlíz slunečnice hlíznaté
topinambur, topinambury - slu-
nečnice hlíznatá
TOPOL BAVLNÍKOVÝ (Populus
deltoides) - bavlnka, topolové peří
TOPOL BALZÁMOVÝ (Populus
balzamifera L.) - topol lepkavý,
topol voňavý
TOPOL BÍLÝ zv. LINDA (Popu-
lus alba L.) - jahněda, jehněda,
labák, linda, linda pyramidální
(viz), medovnice, osika šedá, topol
stříbrný, topol šedý
TOPOL ČERNÝ (Populus nigra
L.) - topol pyramidální (odrůda
topolu černého)
topol lepkavý - topol balzámový
topol linda - topol bílý (linda)
TOPOL OSIKA (Populus tremula)
- osika, osika obecná, tremulka
TOPOL PYRAMIDÁLNÍ (Po-
pulus nigra subsp. pyramidalis
(Rozier) Čelak.) - topol vlašský
(odrůda topolu černého), viz linda
pyramidální (odrůda topolu bílého)
topol stříbrný - topol bílý (linda)
topol šedý - topol bílý (linda)
topol vlašský - linda pyramidální,
topol pyramidální
topol voňavý - topol balzámový
topolové peří - topol bavlníkový
TOPOLOVKA RŮŽOVÁ (Althaea
rosea (L.) Can.) - proskurník
lékařský, proskurník topolovka,
pople, sléz, sléz růžový, sléz římský,
sléz topolový, sléz zahradní, slezová
růže, viz proskurník růžový (stejná
bylina, stejná synonyma)
torlice - vítod hořký
tořice - tařice skalní
TOŘIČ (Ophrys sp.) - bezostrožka
TOŘÍČEK JEDNOHLÍZNÝ (Her-
minium monorchis R. Br.) -
dvojlistec, hrboluška
tosten - toten lékařský (krvavec
toten)
tota - náprstník velkokvětý
toten - krvavec toten, toten lékařský,
toten menší, rulík zlomocný
toten krvavec - krvavec toten (toten
lékařský)
TOTEN LÉKAŘSKÝ (Sanguisor-
ba offic. L.) - baruška, bedrník
vlašský, chlapina, komeníček, ko-
meníčky, krevné koření, krkavec,
krvavé koření, krvavé koření větší,
krvavé kořeny, krvavec, krvavec
toten, krvistřeb, krvostřeb, mateří
líčko, tosten, toten, totenec, viz
krvavec toten (stejná bylina, stejná
synonyma)
totenec - toten lékařský (krvavec
toten)
tradeskancie - podénka virginská
tragant - slizová látka, klovatina, že-
latina (Tragacantha), kozinec slad-
kolistý, dřezovec trojtrnný (prášek
ze semen jako náhrada)
trahok - bertrám (řebříček bertrám)
traňk andělský - arnika (prha
chlumní)
traňk drábský - černohlávek obecný,
černohlávek velkokvětý, stračka
ostrožka, zběhovec plazivý
traňk hadí - zlatobýl celík
traňk hořký - podražec obecný,
srpek barvířský
traňk jelení - srpek barvířský
traňk královský - sadec konopáč,
řepík lékařský
traňk májový - lomikámen bílý
traňk psaný - jelení jazyk
traňk sv. Kunhuty - řepík lékařský,
sadec konopáč
traňk sv. Kunigundy (Kunikundy,
Kunygundy) - sadec konopáč,
řepík lékařský
traňk smradlavec - podražec obecný
traňk vysoký - zlatobýl celík (obec-
ný)
traňk zběhový - černohlávek vel-
kokvětý, kostival lékařský, zběhovec
plazivý, zlatobýl celík (i jejich směs)
traňk zlatý - zlatobýl celík i jiné
svalníky
traňk žlutý - zběhovec yva
trasidélka - třeslice prostřední
tratilen - lnička smrdutá
tráva - konopě indické
tráva andělů - andělika lékařská
tráva bažin - rýže setá
tráva Boží - pískavice řecké seno
tráva Kristoforova (Krištofova) -
samorostlík klasnatý
tráva voňavá - tomka vonná
tráva žabí - okřehek (obecně)
tráva žebříčková - mečík (obecně)
travička - tolice setá, trávnička
obyčejná
trávík - pryšec chvojka
travina ploštková - třeslice pro-
střední
travní kořen - pýr plazivý
trávnice - jahodník chlumní, jahod-
ník trávnice
TRÁVNIČKA OBYČEJNÁ (Ar-
meria vulg. Willd.) - armérie,
travička
trávožina - brambořík evropský
trávy Boží semeno - pískavice řecké
seno
trázel - ředkev ohnice
trejl - ředkev ohnice (ohnice rolní)
trejzl - trýzel rozkladitý
tremulka - topol osika (osika obecná)
trest, tresť - cukrovník lékařský
(třtina cukrová), třtina rákosovitá
tresť bahnivá - rákos obecný
trezalka - třezalka tečkovaná
trhovníček - len setý
trifolium aureum - podléška jater-
ník
trinitas - podléška jaterník
trip, tripy - veselé papírky napuš-
těné LSD (viz)
tripmadam - rozchodník skalní
trlič - hořec žlutý
trn - hloh obecný, trnka obecná
trn červený - kustovnice obecná
trn španělský - pustoryl obecný
trní - hlohové křoví, trnka obecná
(slíva trpká)
trní bílé - dřišťál obecný
TRNKA OBECNÁ (Prunus spi-
nosa L.) - loh, lop, ovoce trnu,
slíva trnka, slivoň trnka, trn, trní,
trnky, trpká slíva (viz slíva trpká -
stejný keř, stejná synonyma)
trnková růže - růže šípková
trnkový strom egyptský - akacie
egyptská
trnky - trnka obecná (slíva trpká)
trnoslívka - slíva trnoslívka
trnová růže - růže šípková
trnové jablko - durman obecný
trnová koruna - pupava bezlodyžná
TRNOVNÍK BÍLÝ, OBECNÝ
(Robinia pseudaccacia L.) -
agac, agat, agastr, akát, akát bílý,
čimišník (čimišník obecný je jiná
bylina), luštník
trocíčky - malé kulaté pilulky
z bylinných složek
trojan vodní - vachta třílistá
trojhrotník - bařička bahenní
trojí zlato - čajová směs divizny,
petrklíče a podbělu
trojice, trojice polní - maceška
polní (violka trojbarevná)
trojice vodní - vachta třílistá
trojící bylina - maceška polní (violka
trojbarevná)
trojíčná bylina - maceška polní
(violka trojbarevná)
trojlístek - jetel (obecně), šťavel
kyselý, vachta třílistá
trojlístek kyselý - šťavel kyselý
trojník - maceška polní
TROJŘADKA MICHELIOVA
(Dichostylis Micheliana Ness.)
- dvojčnělka
TROJŠTĚT ŽLUTÝ, ŽLUTAVÝ
(Trisetum flavescens Sch.) -
ovsík pravý, ovsík zlatý, ovsík žlutý
(žlutavý), trojštětnice, vlasatka
trojštětnice - trojštět žlutavý
trpák - pryskyřník (obecně)
trpka - slíva trpká (trnka obecná),
střemcha obecná
trsť - třtina rákosovitá
trstice krvavá - rosička obecná
trstina - třtina rákosovitá
trubičky - sušená skořicová kůra
trubil, trubilí - ostropes trubil
trud koní - konitrud lékařský
trudníček - starček přímětník
trudovatník - kostival lékařský
trudovník - krtičník hlíznatý
truskavec - chrastavec polní, jahod-
ník vyšší, prustka obecná, rdesno
ptačí truskavec
TRUSKAVEC PTAČÍ (Polygo-
num aviculare L.) - horohaše,
chrustavec, chrusťák, koření stržné,
krevnice, krvavá rostlina, křupavka,
oupor, oupur, prasčák, praskavec,
prskavec, ptačí rdesno, rdesno ptačí,
rdesno štukavec, stozrno, stržné
koření, štikavec, štíkovec, štuka-
vec, štukavice, štukavka, trutovník,
ucestka, úpor, vlčoun, vrabčí jazyk,
ztukavka, viz rdesno ptačí truskavec
(stejná bylina, stejná synonyma)
truskavka - jahodník vyšší
trutovník - rdesno ptačí truskavec
tryšla - pistácie lentišek
trýzel - hulevník (obecně), ředkev
ohnice (ohnice rolní)
TRÝZEL ROZKLADITÝ (Erysi-
mum repandum L.) - hořčičník,
trejzl
TRÝZEL ŠKARDOLISTÝ (Erysi-
mum repidifolium L.) - chcípal-
ka, chcípanka, chcípatka, jedovatka
tržené, tržné koření - mochna
nátržník (lesní)
tržník - rozrazil lékařský
TŘAPATKA NACHOVÁ (Rud-
beckia purpurea L.) - echynacea,
rudbecie, střapalka, střapatka, tře-
patka, viz rudbeckie nachová (stejná
bylina, stejná synonyma)
třasáček - orlíček planý (obecný)
třasalka, třasidélka, třasidýlka,
třasláčky - třeslice prostřední
třaslavice, třaslavka, třaslena -
přeslička rolní
třaslice, třaslička - přeslička rolní
třebníček - bedrník obecný
třebník - bedrník obecný, tužebník
jilmový, tužebník obecný
třebule - kerblík třebule
třebule španělská - čechřice vonná
třebule zahradní - kerblík setý
třebulka - kerblík třebule
třemdala - třemdava bílá
TŘEMDAVA BÍLÁ (Dictamnus
albus L.) - bílý kořen, diptam,
diptamum, dyptam, hořící keř,
jesenka, nízký jelen, obecný malý
jelen, třemdala, třevdala, třevdava
třené koření - mochna nátržník
třepatka - třapatka nachová
třesavice - třezalka tečkovaná
třesk - janovec metlatý
třesláčky - třeslice prostřední
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Bri-
za media L.) - kuřátka, ploštková
travina, slzičky panny Marie, srdíč-
ka, tanečník, třasalka, třasidélka,
třasidýlka, třasláčky, třesalka, třes-
láčky, třesulka
třeslična - přeslička rolní
třesulka - třeslice prostřední
třešeň mahalebka - viz slivoň ma-
halebka
TŘEŠEŇ PTAČÍ (Cerasus avium
(L.) Moench) - křešen, křešeň,
ptáčnice, sladká třešnička
TŘEŠEŇ CHRUPKA (Cerasus
avium var. durancina) - chrupky,
třešně chrupavé
TŘEŠEŇ SAKURA, TŘEŠEŇ
OKRASNÁ (Cerasus serrulata
Lindl.) - sakura
TŘEŠEŇ SRDCOVKA (Cerasus
avium var. juliana) - juliánky,
srdcovky
třešně chrupavé - třešeň chrupka
třešně liščí - mochyně židovská
třešeň
třešně mořské - mochyně židovská
třešeň
třešně psí - mochyně židovská třešeň
třešně židovské - mochyně židovská
třešeň
třevdala, třevdava - třemdava bílá
TŘEZALKA TEČKOVANÁ
(Hypericum perforatum L.) -
arnika nervů, bylina sv. Jana, bylina
svatojánská, čarovník, červenej zvo-
neček, děravec, dřezalka, Janův olej,
koření matky Boží, koření postřele-
né (prostřelené), koření psotníkové,
koření sv. Jana, koření ze svatého
červeného zvonečku, krev sv. Jana,
krevníček, krevník, krvavník, kří-
žek, květy sv. Jana, kvítí (květina)
panny Marie, láska, laskavý koření,
lubovníček, lubovník, milovníček,
potratnice, prostřelenec, pupko-
vá bylina (Kamerarius), střezalka,
svatá bylina, svatojánské koření,
svatojánské kvítí, trezalka, třesavice,
zděšenec, zvonček, zvonček červený,
zvonec sv. Jana, zvoneček sv. Jana,
zvoneček červený, zvoneček svato-
jánský, zvonečkové koření, zvonečky,
zvonek sv. Jana
tříbarevný kvítí - plicník lékařský
třilístník, třílístník - vachta třílistá
třírožka - vachta třílistá
třtina cukrová - cukrovník lékařský
TŘTINA RÁKOSOVITÁ (Ca-
lamagrostis arundinacea (L.)
Roth.) - milava, psinečinka, psi-
nečka, tresť, trsť, trstina
třtina svatá - puškvorec obecný
třtina vonná - puškvorec obecný
tučnej mužík - netřesk střešní
tučný mužíček - netřesk nejmenší,
netřesk střešní, rozchodník prudký
(ostrý)
tučný mužíček nejmenší - rozchod-
ník prudký (ostrý)
tučný mužík - netřesk nejmenší,
netřesk střešní, rozchodník prudký
(ostrý)
tůje východní - zerav východní
(cypřiš)
túje západní - zerav západní (cypřiš)
tuka - juvie ztepilá
tulifán - tulipán zahradní
tulich - leknín bílý
tulipán - kosatec německý, mák vlčí
TULIPÁN GESNERŮV, ZA-
HRADNÍ (Tulipa Gesneraniana
L.) - lví tlamky, tulifán, tulpánek,
turecké lilium, zvonec, zvonek
tulipán modrý - kosatec německý
tulipán vodní - leknín (obecně)
tulipánek, tulipánky - kosatec ně-
mecký, mák vlčí
tulipánový strom - liliovník tulipá-
nokvětý
tulpánek - tulipán zahradní
tulsí - bazalka posvátná
TURAN KANADSKÝ (Erige-
ron canadensis L.) - turánek,
turanka, turica
turánek - starček přímětník, turan
kanadský
turanka - turan kanadský
turant - rdesno hadí kořen
turecká pšenice - kukuřice setá
(obecná)
turecká řeřicha - vesnovka obecná
(Kamerarius ji uvádí jako huseník -
Arabis)
turecká tykvice - leknín bílý
turecká višeň - slivoň mahalebka,
střemcha obecná
turecké lilium - tulipán zahradní
turecké žito - kukuřice setá (obec-
ná), pohanka obecná (tatarská)
turecký hrách - fazol obecný
turecký pepř - paprika dlouhá
(roční)
turek - tykev obecná
turica - turan kanadský
turkyň, turkyně - kukuřice setá
(obecná)
TURNERA (Turnera aphrodisia-
ca) - damiána (afrodiziakum)
tuřice - ostřice hnědá, tařice skalní
TUŘÍN (Brassica napus L.) -
dumlík, hlavatice, klaka, kolník,
košt, kvaček, kvačka, kvak, kvaka,
řepa, řepa bílá, vodnatka
TUŠALAJ OBECNÝ (Viburnum
lantana L.) - bankyta, chléb
ptačí, chudovina, lepík, muk, viz
kalina tušalaj (stejná bylina, stejná
synonyma), tušulaj
tušulaj - kalina tušalaj (tušalaj
obecný)
tužanka - tvrdotráva obecná
tužebník - halucha vodní
TUŽEBNÍK JILMOVÝ (Filipen-
dula ulmaria L.) - arunkulus,
barbarbule, filipendula, chlapice, ko-
řen vředový (Hoffmannová), lobaz,
lobazník, medunišík, medunišník,
ořech zimní, tavola, třebník, zimnič-
né koření
TUŽEBNÍK OBECNÝ (Filipen-
dula vulg. Monch.) - ořech zimní,
tavola, třebník
tvarožina - brambořík evropský
tvarožník - kokořík lékařský
tvarůžky - tvrdky slézů
tvář sv. Jana - aron blamatý (skvr-
nitý)
tvrdníček - starček přímětník
tvrdohouba, tvrdohoubí - viz pa-
ličkovice nachová (námel)
TVRDOTRÁVA OBECNÁ (Scle-
rochloa dura Beauv.) - lipnice
tvrdá, tužanka
tykev lesní - posed bílý
TYKEV OBECNÁ (Cucubita pepo
L., var. patissonia) - biskupská
čepice, císařská čepice, disk, dýně,
grlačka, kdýně, lívanečník, pánvička,
patison, patyzon, plucar, tekvice,
turek, tykev turek, ufoun, ufouni
tykev turek - tykev obecná
tykvice zemská - posed bílý
TYMIÁN, MATEŘÍDOUŠKA
TYMIÁN (Thymus vulgaris L.)
- démut, démuť, douška vlašská,
dymián, dymiánek, mateřídouška
římská, mateřídouška vlašská, thým
vonný, tymiánek, tymián obecný
tymián polní - mateřídouška obecná
týmol, týmolka - bojínek luční
týsdálka - teesdalie
tytan - srpenec obecný
tyzana - ptyzana, odvar z ječných
krup a bylinek
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS