IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYU


úbytné koření - komonice lékařská
úbytník - podběl léčivý
ucestka - rdesno ptačí (truskavec)
ucpávka - lišejník islandský (lišejníky
obecně)
účastník - orlíček planý
udatěnka - udatna lesní
UDATNA LESNÍ (Aruncus sil-
vester Kostel.) - doník, světlík,
tavola, tavolník, udatěnka
ufoun, ufouni - tykev obecná (paty-
son)
uherský jetel - komonice lékařská
(bílá)
uhlířská bylina - rozrazil lékařský
ÚHORNÍK MNOHODÍLNÝ (Des-
curainia sophia (L.) Webb.) -
hulevník (hulevník mnohodílný je
jiná bylina)
ucho babské - šalvěj přeslenitá
ucho Jidášovo - bolcovitka bezová
ucho volské - jitrocel větší
úkrop - fenykl obecný
ulehelka - marulka pamětník
úložník - starček obecný, rozrazil
lékařský, vrba hajní
umrlčí hlavička - hledíky (obecně)
umrlčí karafiát - měsíček zahradní
umrlčí květ - měsíček zahradní
umrlčí kvítko - sasanka hajní
umrlčí zvonečky - světlík lékařský
umučení Ježíše Krista - mučenka
jedlá
úplavičník - průtržník lysý
úplavník - průtržník lysý
úpol - upolín evropský
UPOLÍN EVROPSKÝ (Trollius
europaeus L.) - boleočko, bolíoč-
ko, bublina, bublinka, bublinky,
buličí oko, buličí očka, knedlíček,
luční tulipán, plané žarouží, planý
tulipán, plný tulipán, tolita, úpol,
volí očka, volské oko, volvočko, žlutá
růžička
úpor (oupor) - rdesno ptačí (truska-
vec)
ÚRAZNÍK POLÉHAVÝ (Sagina
procumbens L.) - krmnivka
urbánek - plicník lékařský
urdík - hluchavka žlutá (pitulník
žlutý)
URGINEA PŘÍMOŘSKÁ (Urgi-
nea maritima (L.) Bak.) - cebu-
la, cebule, kebula, kebule, ladoňka
mořská, mořská cibule, pomořanka,
scila (skyla) mořská
urmánek - heřmánek pravý
úročka - úročník lékařský (bolhoj)
úročnica - úročník lékařský (bolhoj)
úročník - silenka nadmutá, úročník
bolhoj
ÚROČNÍK BOLHOJ, ÚROČ-
NÍK LÉKAŘSKÝ (Anthyllis
vulneraria L.) - bolhoj, bylina
ranhojičská, horník živin, ouročník,
skalák, solník, úročka, úročnica,
žluťák, žlutý jetel
úročník hladký - smldník lékařský
úročník pichlavý - kručinka němec-

uřet - boryt barvířský
uspivřed - oman pravý
usranka - přeslička rolní
ustavač - vítod hořký
ušatka - prorostlík nejtenčí
ušice - šípatka vodní
ušlechtilá bylina - šalvěj lékařská
ušní bylina - netřesk střešní
ušnice - silenka ušnice
utopenejch voči - lakušník vodní,
lakušník vzplývavý
utrejch - bělavý prášek vzniklý
sublimací arseniku (kysličníku arse-
nitého), hutrejch, otrušík
útrobník - řepík lékařský (řepíček)
úvnatka - křehkýš vodní
úvratka - rožec polní
uzdenka, uzděnka - pětiprstka (pě-
tiprstka žežulník je jiná bylina)
uzdnice - pětiprstka (pětiprstka že-
žulník je jiná bylina)
užaninka - pomněnka bahenní
UŽANKA LÉKAŘSKÁ (Cy-
noglossum offic. L.) - jazyčník,
kubučka, myšenec, myšinec, ostreň,
ožanka (ožanka kalamandra je jiná
bylina), ožánka, psí jazýček, psí
jazyk, somhla, vrabí símě
užovník, úžovník - podražec užov-
ník (obecný), rdesno hadí kořen
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS