IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYV


VACHTA TŘÍLISTÁ, TROJLIS-
TÁ (Menyanthes trifoliata L.) -
bobrek, bobřek, bokřek, brukvorec,
dětel hořký, drštky, jetel hořký,
jetel vodní, hořká jatel, kozí fa-
zole, limonka, listy hořkého jetele,
lunkvorec, ščudlek, ščudlek vodný,
trojan vodní, trojice vodní, trojlís-
tek, trojlístník, třílístník, třírožka,
vodní jetel (dětel)
vajčák - blatouch bahenní
vaječník - blatouch bahenní
vajksle, vajkslovka - višeň vajksle
vajt - boryt barvířský
valdmajstr (Waldmeister) - ma-
řinka vonná (svízel vonný)
VÁLEČKA LESNÍ (Brachypodium
silvaticum (Huds.) P. Beauv.) -
krytoprašník, mrvka
valerián, valeriana - kozlík lékařský
valeriána americká - střevíčník
pýřitý
valeriánek, valeriánka - kozlíček
polníček
valchařská bylina - štětka soukenic-

vančar - dřišťál obecný, dřišťál dráč
vančarové jahody - dřišťál obecný
vančor, vančorky - dřišťál dráč,
dřišťál obecný
vanila, vanilie - vanilka pravá
VANILKA PRAVÁ (Vanilla pla-
nifolia Andr.) - lustička, vanila,
vanilie
vánoční hvězda - pryšec sličný
vánoční růže - čemeřice černá,
pryšec sličný
vanžár - dřišťál dráč, dřišťál obecný
varkočky panny Marie - řepík
lékařský
vatočník - klejcha mléčící
VAVŘÍN OBECNÝ (Laurus no-
bilis L.) - bobek, bobkový list,
laur
vaz - jilm vaz
včela rostlinného světa - kopřiva
palčivá (žahavka)
včelanka - meduňka lékařská
včelí doušek - hluchavka bílá (kapič-
ka nektaru ve květu)
včelí tmel - propolis (viz)
včelník - meduňka lékařská
VČELNÍK (Dracocephalum sp.) -
dračí hlava, moldava
včelopásek - klejcha mléčící
večerní hvězda - pupalka dvouletá
VEČERNICE VONNÁ (Hesperis
matronalis L.) - fiala noční, ma-
terna, materna změnná, večernička
večernička - večernice vonná
věchtoví - přeslička rolní, pýr plazivý
vejce džinů - mandragora (bobule)
vejcovka - lilek jedlý (baklažán)
vejhorka - osívka jarní
vejmutovka - borovice vejmutovka
vejstřelek - první produkt při výrobě
pálenky
veliká locika - skočec obecný
veliký lopuch - devětsil lékařský
velká sedmikrása, velká sedmi-
kráska - kopretina bílá
velké talíře - viktorie královská
velký apich - libeček lékařský (obec-
ný)
velký petržel - pastinák setý, pasti-
nák setý pravý
velký žlutý kořen - kořen reveně
(rebarbory)
VEMENÍČEK ZELENÝ (Coelo-
glossum viride Hart.) - dutoja-
zejček
VEMENÍK DVOULISTÝ, BĚ-
LOKVĚTÝ (Platanthera bifolia
Rich.) - cepetec, strenka, vémeník,
vémenka, vímeník, vímenka
vémeník, vémenka - vemeník dvou-
listý
venduška - oměj šalamounek
věnečná rozmarýna - rozmarýn
lékařský
věnečenka strakatá - čičorka (čičo-
rečka) pestrá
věnečka, věnečka strakatá - čičorka
(čičorečka) pestrá
Venušin věnec - svatební věnec
z máty peprné
Venušin vlas - netík ženský vlas
verbena, verbenka - sporýš lékařský
verbina - sporýš lékařský
vermud - pelyněk pravý (abatyše
Hildegarda)
vernix (sandaraka) - jalovcová prys-
kyřice (Černý)
veronika, veronička - rozrazil lékař-
ský
veronička samec, veronička vře-
týnko - rozrazil lékařský
veronyka - rozrazil lékařský
verpa, verpán, verpánek - modřín
opadavý (evropský)
verunka - rozrazil lékařský
VĚSENKA NACHOVÁ (Prenan-
thes purpurea L.) - zednička
vesnovka - řeřicha setá, vesnovka
obecná
VESNOVKA OBECNÁ, JARNÍ
(Cardaria draba Desv.) - herec,
holubí vejce, holubí vole, rumnice,
řeřicha, turecká řeřicha, začanka
veš svinská - bolehlav blamatý
veš sviňská - tetlucha obecná
vešky sviní - bolševník obecný
věštníkový kořen - lopuch větší
větrná bylina - koniklec luční, sasan-
ka hajní
větrná růžice - sasanka hajní
větrné růže - hálky na šípkovém keři
větrnice, větrníček, větrnička -
koniklec luční, sasanka hajní
větrník - máčka polní
větrokvět - sasanka hajní
větrová bylina, větrová zelina -
máta peprná
větrové koření - máta peprná
větší celidoň - orlíček planý
větší chelidonie - orlíček planý
větší skočec - skočec obecný
VĚTVIČNÍK SLÍVOVÝ (Evernia
prunastris Ach.) - mech dubový
(lišejník), parohatý lišejník
veverčí ocas, veverčí (vevrčí)
ocásek - přeslička rolní
veyt - boryt barvířský
věženka - strmobýl obecný
VIČENEC SETÝ (OBECNÝ),
VIČENEC LIGRUS (Onobry-
chis viciaefolia Scop.) - espar-
seta, kopišník, kopištník, ligrus,
sparsetka, šparsetka, vikvenec
vičinec - vlčí bob žlutý
vička - vikev (obecně)
vidlačka, vidlačky, vidlák - plavuň
obecná (plavuň vidlačka)
vidlička - plavuň obecná
vika - vikev setá
VIKEV ČOČKOVITÁ (Vicia
ervilia Wild.) - lecha
VIKEV HUŇATÁ (Vicia villosa
Roth.) - vikev písečná
VIKEV JEDNOKVĚTÁ (Vicia
monanthos Desf.) - čočár
vikev písečná - vikev huňatá
VIKEV PLOTNÍ (Vicia sepium
L.) - kolovačka, vička
VIKEV PTAČÍ, VIKEV LESNÍ
(Vicia cracca, Vicia silvatica L.)
- planá cizrna, ptačí hrách, vička,
vikvice, vlčí hrách, vrabčinka
VIKEV SETÁ (Vicia sativa L.) -
kolovačka, vička, vika
VIKEV SRSTNATÁ (Vicia hir-
suta Gray.) - ptačinec (ptačinec
obecný je jiná bylina)
VIKTORIE KRÁLOVSKÁ (Vic-
toria regia Lindl.) - velké talíře
vikvenec - vičenec ligrus (setý)
vikvice - vikev ptačí
VILÍN VIRGINSKÝ, LÉKAŘ-
SKÝ (Hamamelis virginiana L.)
- bělas, čarodějnická láska
vímeník, vímenka - vemeník dvou-
listý (bělokvětý)
vincitoxinum - černohlávek obecný
(Černý)
vinič divý - posed bílý
víno, víno hroznové - réva vinná
víno divoké - loubinec pětilistý
víno husí - konvalinka obecná
víno islámu - kávovník arabský
víno plané - kalina planá, stračka
vysoká
víno plavé - posed bílý
víno psí - lilek černý, posed bílý
víno psí červené - potměchuť popí-
navá
víno ptačí - pstroček dvoulistý
víno sv. Jana - meruzalka červená
(rybíz červený)
víno sv. Jana černé - meruzalka
černá (rybíz černý)
víno sv. Pavla - odvar omanu
pravého v bílém víně
vinný ocet - zkvašené vinné výlisky
(matolin)
vinobob - pepřovec obecný
vinštíř - vinný kámen (Černý)
vinutý penízek - vrbina penízková
viola, violka - violka vonná
violka nevonná - violka psí
VIOLKA PSÍ (Viola canina L.) -
violka nevonná
VIOLKA TROJBAREVNÁ stejně
jako MACEŠKA POLNÍ (Viola
tricolor) - bylina božcová, bylina
psotníková, bylina trojící, bylina
trojíčná, fialičky, kohoutky, koření
srdečné (tvar květu), macocha,
macoška, pětbolestí, sirota, sirotka,
sirotky, širotky, trojice, trojice
polní, trojíčná bylina, trojník, violka
trojící
violka trojící - violka trojbarevná
(maceška polní)
VIOLKA VONNÁ (Viola odorata
L.) - bylina božcová, bylina psot-
níková, fialka, fialka jarní, fialka
modrá, fialka vonná, posel jara,
viola, violka
virga aurea (zlatý prut) - zlatobýl
celík
viržinková tráva - kavylovec přepev-

vismut - bismut (minerál)
VISTARIE ČÍNSKÁ (Wistaria
sinensis) - glycínie
VIŠEŇ AMRHELE (Prunus cera-
sus var. caproniana) - amrhelka
(mírně podlouhlé plody, nebarvící
šťáva)
VIŠEŇ MAHALEBKA (Prunus
mahaleb) - mahalebka, mahalebka
obecná (černé podlouhlé plody
i pecka)
VIŠEŇ MARAŠE (Cerasus vulg.
var. marasca Host.) - maras-
chino (likér), maraska, maraše,
marašinka
VIŠEŇ MORELKA (Prunus ce-
rasus var. austera) - amarelka,
amorelka, morelka stinná (silně bar-
vící tmavé drobné plody, průhledná
slupka)
višeň panenská - višeň planá
VIŠEŇ PLANÁ (Prunus cerasus)
- kyselka, višeň panenská
VIŠEŇ PRAVÁ (Cerasus vulg.
Mill.) - hojivá pryskyřice (višňo-
vá)
VIŠEŇ VAJKSLE (Prunus cera-
sus var. frutenscens) - vajksle,
vajkslovka
višně liščí - mochyně židovská třešeň
višně mořské - mochyně židovská
třešeň
višně psí - mochyně židovská třešeň
višně židovská - mochyně židovská
třešeň
vitaminová bomba - kiwi (aktinidie
čínská)
vitaminová bomba malá - černý
rybíz (meruzalka černá)
vítečník - janovec metlatý
vítězná bylina - devětsil lékařský,
podběl léčivý
vitriol - kyselina sírová
VÍTOD HOŘKÝ, VÍTOD OBEC-
NÝ (Polygala amara L., Po-
lygala vulg. L.) - hořčinka, hořký
křížek, koření křížkové (křížové),
kostelíček, křížek, mléčnice, mudat-
ka, torlice, ustavač
VÍTOD SENEGA (Polygala sene-
ga) - hořčinka, senega
vítod žlutý - zimostrázek horský
vítodec - zimostrázek horský
vizmut, vismut - bismut (nerost)
vlačeha - plavuň obecná (plavuň
vidlačka)
vlačeka, vlačenka - plavuň obecná
(plavuň vidlačka)
vlačiha - plavuň obecná (plavuň
vidlačka)
vláčník - kokotice povázka
vladyka - kříženec hrachu a vikve
vlas - kokotice jetelová
vlas kukuřičný - kukuřičné čnělky
vlas Venušin - netík ženský vlas
vlas žabí - hvězdoš
vlas ženský - kokotice jetelová, netík
ženský vlas, vrbovka málokvětá
(vrbovky obecně)
vlasatec - ječmenka
vlasatka - psineček (obecně), trojštět
žlutavý
vlásky - vlnitá vlákna vrbovek se
semínky
vlásky pánbíčkovy - suchopýr
(obecně)
vlásky panny Marie - suchopýr
(obecně)
vlasopeř - suchopýr (obecně)
vlasy drátenické - sléz okrouhlolistý
vlašská kalina - dřišťál obecný
(dráč)
vlašská mateřídouška - tymián
(mateřídouška tymián)
vlašská pistácie - pistácie pravá
vlašský bedrník - krvavec menší,
toten lékařský
vlašský kopr - fenykl obecný
vlašský medvědí paznecht - akant,
paznehtík měkký
vlašský ořech - ořešák královský
vlašský přímětník - benedykt čubet
vlašský trn - bělotrn kulatohlavý
vlaštovčí bylina - tolita lékařská
vlaštovčí hnízda - čínská pochoutka,
hnízdečka rorýsovitých ptáčků zv.
salangany, kteří je svými slinami
slepují z mořských řas ruduch,
a vytvářejí tím rosolovitý průhledný
agar (viz)
VLAŠTOVIČNÍK MENŠÍ (Che-
lidonium minor L.) - celidoní
menší, neštovičné koření, raupové
(roupové) koření
VLAŠTOVIČNÍK VĚTŠÍ (Che-
lidonium majus L.) - barvička,
bělmové kořeny, bolák, boží dar,
boží list, boží milost, bradavičné
koření, bradavičník, celadoun, ce-
ladona, celadun, celaduní, celaduň,
celaduňk, celdín, celdoň, celdoun,
celdouň, celduň, celduně, celedínek,
celedunk, celemeník, celiana, celi-
dana, celidánka, celidon, celidona,
celidoní, celidoní větší, celidonia,
celigan, celiston, celoděj, cendalia,
cendelia, cendelín, cendelína, cen-
dolín, čendelín, dravnicovina, hadí
mlíč, hadí mlíčí, hlohový mlíč, kořen
laštoviční, koření bělmové, koření
roupové, krevní bylina, krkavec,
krkavičník, krkavník, krkavníkový
kořen, krvavá bylina, krvavec, kr-
vavičník, krvavý mužíček, krvavý
stareček, krvotník, krvovník, las-
tovka, lastovník, laštovičí kořen,
laštovičník, laštovník, lišejník, mlíč,
nebeský dar, německé opium, oční
bylina, oční koření, podplotníček,
psí mléko, psoserovo lupení, rosto-
pák, sapon, srábek, šelvorc, šelvoro,
tendelín, tolita (tolita lékařská je
jiná bylina), zlatič, zlatý kořen,
zlotník, žinkle, žlutníček, žlutokrev,
žluťák
vlci - lopuch větší
vlčák - vlčí bob vytrvalý
vlčan - smilka tuhá
VLČÍ BOB BÍLÝ (Lupinus albus
L.) - hrách škrkavičný
VLČÍ BOB MNOHOLISTÝ (Lu-
pinus polyphyllus L.) - lupina,
vlčák, vlčina, vlčinec
vlčí bob sladký - sladký druh lupiny
pěstovaný na krmivo
VLČÍ BOB VYTRVALÝ (Lupi-
nus perennis L.) - vlčák, vlčina,
vlčinec
VLČÍ BOB ŽLUTÝ (Lupinus
luteus L.) - hrách škrkavičný (řím-
ský), koření škrkavičné, škrkavičník,
vičinec
vlčí bodláčí - durman obecný
vlčí hrách - čičorka (čičorečka)
pestrá, vikev ptačí (vikve obecně)
vlčí huba - hledík větší
vlčí hvozd - durman obecný
vlčí chvost - plavuň vidlačka, šalvěj
lékařská
vlčí jablko - podražec obecný
vlčí jahoda, vlčí jahodník - rulík
zlomocný
vlčí květ - mák vlčí
vlčí lýko - lýkovec jedovatý (lékař-
ský)
vlčí mák - viz mák vlčí (planý)
vlčí mléč, vlčí mléko - pryšec
chvojka
vlčí mlíčí - pryšec chvojka
vlčí mor - oměj vlčí mor, oměj žlutý
vlčí noha - karbinec obecný, plavuň
vidlačka
vlčí ocas - hadinec obecný
vlčí ocasy - plavuň vidlačka
vlčí oko - rulík zlomocný
vlčí pepř - lýkovec jedovatý (lékař-
ský)
vlčí strešňa, vlčí střešňa - řešetlák
počistivý
vlčí třešeň, vlčí třešně - rulík
zlomocný
vlčí žebro - kapraď samec, řebříček
obecný
vlčina, vlčinec - vlčí bob (obecně)
vlčoun - rdesno ptačí (truskavec)
vlenec - rudohlávek
vlkové jablko - podražec obecný
(křovištní)
vlkovec - podražec obecný (křovištní)
vlky - lopuch větší
vlňanka - suchopýr (obecně)
vlnice - suchopýr (obecně)
vlněná květina - divizna velkokvětá
VLNOVEC PĚTIMUŽNÝ (Ceiba
pentandra) - kapok, rostlinné
hedvábí
vlochuně - vlochyně bahenní
VLOCHYNĚ BAHENNÍ (Vacci-
nium uliginosum L.) - bažinná
brusnice, blinka, blivanky, lochyně,
mechynka, opilka, šálenka, vlochuně,
viz brusnice vlochyně (stejná bylina,
stejná synonyma)
vlstek - libeček obecný (lékařský)
vobrátečka - starček přímětník
vocoun - ocún podzimní
voda kewra - pandán (esence z kvě-
tů)
VOĎANKA ŽABÍ KVĚT (Hydro-
charis morsus ranae L.) - žabí
květ
voděnka - podénka virginská
vodňačka - vodnice
vodnatka, vodňatka - tuřín, vodni-
ce
vodní aloe - řezan aloesovitý
vodní čočka - okřehek menší
vodní dětel - vachta třílistá
vodní fenykl - halucha vodní
vodní chren - potočnice lékařská
vodní jetel - vachta třílistá
vodní kalinka - potměchuť popínavá
vodní karafiát - stulík žlutý
vodní kaštan - kotvice plovoucí
(obecná)
vodní kmín - halucha vodní
vodní kopr - halucha vodní
vodní květ - drobné organismy,
tvořící kolonie ve vodních nádržích
vodní lilie (lilium) - leknín bílý
vodní mečík - šmel okoličnatý
vodní meloun - lubenice obecná
vodní mor - vodní mor kanadský
VODNÍ MOR KANADSKÝ
(Anacharis canadensis Planch.)
- vodní mor, vodomor
vodní ořech, vodní ořechy - kotvice
plovoucí (obecná)
vodní petržel - sevlak širokolistý
vodní psinky - potměchuť popínavá
vodní růže - leknín bílý
vodní řasy - okřehek (obecně)
vodní řepa (řípa) - vodnice
vodní trojan - vachta třílistá
vodní trojice - vachta třílistá
vodní tulipán - leknín bílý
vodní vořech - kotvice plovoucí
vodní vši - dvouzubec
vodní žebříček - žebratka bahenní
VODNICE, ŘEPA VODNICE
(Brassica rapa L.) - bílá řepa,
brukev řepák, gulačka, kolník,
kvačka, kvaka, okrouhlice, peprnka,
rapa, rapěnka, řepa, řepa vodní,
řípa, řípa jedlá, vodnatka, vodní
řípa, vodňačka, vodňatka
vodníkova růže - leknín bílý
vodníkovy oči - stulík žlutý
vodníkovy paličky - stulík žlutý
vodný ščudlek - vachta třílistá
vodnyce - leknín bílý
VODOKLEN (Platanus sp.) -
javor přespolní, platan (viz platan
javorolistý)
vodomor - vodní mor kanadský
vohnica, vohnice - ředkev ohnice
(ohnice polní)
vochamůrka, vochomůrka - mu-
chomůrka červená (houba)
vochlice - jehlice trnitá
vochličné jehly - jehlice trnitá
vochomůrka - muchomůrka červená
(houba)
vochtice - jehlice trnitá
vojenský mák - durman obecný
vojtěška - tolice setá (tolice vojtěš-
ka), tolice srpovitá
vojtěška chmelová - tolice dětelová
vojtěška modrá - tolice setá (tolice
vojtěška)
vojtěška pestrá - tolice zvrhlá
vojtěška písečná, písková - tolice
zvrhlá
vojtěška prostřední - tolice zvrhlá
vojtěška švédská - tolice srpovitá
vojtěška žlutá - tolice srpovitá
vokoun - ocún podzimní
vokřehek, vokřehky - okřehek men-
ší
volačka - kokotice povázka
volčec - ostropestřec mariánský
volejka - řepka olejná
volí očka - upolín evropský
volí oko, oči - blatouch bahenní
volnuška - hnědenec
voloočko - blatouch bahenní, hlavá-
ček letní
volové oko - blatouch bahenní
volovec - rmen barvířský, volské oko
volovečko - blatouch bahenní, hlavá-
ček letní
volový chvost - divizna velkokvětá
volový jazyk červený - pilát lékař-
ský
volový jazyk obecný - brutnák
obecný, kostival lékařský
volový jazyk planý - hadinec obec-

volská tlama - hledík větší
volské oči - blatouch bahenní
volské oko - blatouch bahenní, upo-
lín evropský
VOLSKÉ OKO (Buphtalmum sp.)
- buličí očko, buličí oko, volovec
volské ucho - jitrocel větší
volský chvost - divizna velkokvětá
volský jazyk - brutnák lékařský,
hadinec obecný, jitrocel větší, pilát
lékařský
volský jazyk planý - hadinec obecný
volša - olše (obecně)
volvočko - upolín evropský
voman, vománek - oman pravý
vomanovej šafrán - arnika (prha
chlumní)
vomej, voměj - oměj šalamounek
voměj štírový - pryskyřník ledvinitý
voměj zimní - talovín západní
vomín - oměj šalamounek
VOŇATKA KŘIVOLAKÁ (Cym-
bopogon flexuosus Watson) -
citronelgras (viz citronella), citrono-
vá tráva, lemongras, sereh, voňatka
melabarská, voňavá tráva
voňatka melabarská - voňatka kři-
volaká (citronella)
voňavá tráva - citronella, tomka
vonná, voňatka křivolaká
voňavé kadidlo - bezoárová prysky-
řice
voňavka - mařinka vonná, tomka
vonná
voňavý balšám - maří list obecný
(kopretina maří list)
voňavý hřebíček - bazalka pravá
voňavý rmen - heřmánek pravý
voňavý svízel - mařinka vonná
voněkras - dobromysl obecná, majo-
ránka zahradní
vonička - název pro voňavé bylinky
vonná tráva - tomka vonná
vonnej vomín - oměj šalamounek
vonný klas - jablečník obecný
vonný tým - mateřídouška obecná,
mateřídouška tymián
VONODŘEV BALZÁMOVÝ
(Myroxylon bals.) - toluánský
balzám, tolubalzám (pryskyřice)
VONODŘEV PEREIRŮV (My-
roxylon pereirae) - peruánský
balzám, perubalzám (pryskyřice)
vonoklas - jablečník obecný
vopenec - popenec břečťanovitý
(obecný)
vopich - libeček lékařský
voponec - popenec břečťanovitý
(obecný)
vopřídka - kokotice povázka
vopuňka - popenec břečťanovitý
(obecný)
vorlíček, vorlíčky - orlíček planý
vorlík - orlíček planý
vořech svinský - brambořík evrop-
ský
vořech vodní - kotvice plovoucí
vosík - sveřep obilní
vosina - osina (viz)
voskeruše - jeřáb oskeruše
voskověnka - voskovka menší
VOSKOVKA (Hoya carnosa L.) -
hója, perlucha, perluška
VOSKOVKA MENŠÍ (Cerinthe
minor L.) - holica, mléčka, vosko-
věnka
voskový náprstník - náprstník vel-
kokvětý
vosládeř - osladič obecný, potměchuť
popínavá
vosládí - šťovík obecný
vosladič - osladič obecný
vostí - pcháč oset (rolní)
vostrožka - stračka ostrožka
vostružiní, vostružiník, vostružník
- ostružiník lesní
vostřice - ostřice hnědá (travina)
voškeruše - jeřáb oškeruše
voští - pcháč oset
voština - osina (viz)
votáčka - kokotice povázka, svlačec
rolní
vousatec - ječmenka, mech stromovní
(Mathioli)
VOUSATKA DRASLAVÁ (Ve-
tiveria zizanioides Stapf.) -
kuskus, vetiverie (travina)
vousek - koniklec luční
vouska - pšenice vouska (viz osinat-
ka)
vousy - suchopýr (obecně)
vousy pána Ježíše - suchopýr (obec-
ně)
vousy sv. Ivana - kavyl Ivanův,
kavyl péřitý
vousy sv. Jana - suchopýr (obecně)
voves, vovos - oves setý
vrabí semeno - kamejka lékařská,
užanka lékařská
vrabí símě - kamejka lékařská
vrabčí jazyk - truskavec (rdesno
ptačí)
vrabčinka - vikev ptačí
vrah lidský - lýkovec jedovatý
vranec - plavuň jedlová, samorostlík
klasnatý
vraní chléb - sporýš lékařský
VRANÍ NOŽKA OBECNÁ (Co-
ronopus Ruelli) - kolocír, lopatka,
sloboda
vraní očka - pomněnka bahenní
vraní oka - semena kulčiby obecné
vraní oko - blatouch bahenní, kulčiba
dávivá, rulík zlomocný (vraní oko
čtyřlisté je jiná bylina)
VRANÍ OKO ČTYŘLISTÉ (Pa-
ris quadrifolia L.) - bradavice,
neštovčí, neštůvka, psí jahoda, vra-
novec, vranovec čtyřlistý, vrtohlavec
vranovec, vranovec čtyřlistý -
vraní oko čtyřlisté
vrať se zase - vratič obecný (kopreti-
na vratič)
vrátečka, vrátka - vratič obecný
(kopretina vratič)
vratič - vratič obecný (kopretina
vratič), žluťucha žlutá
VRATIČ OBECNÝ, též KOPRE-
TINA VRATIČ (Tanacetum
vulg. L., Crysanthemum vulg.
(L). Bernh.) - brátnička, bylina
červopudná, cicvár, cicvár divoký
(polní), cicvárové semínko (lidově
jako náhrada), davič, hambous,
hambousek, hlístečná zelina, kop-
retina balzámová, koření křečové,
králík vratič, máří listí, návratek,
návratníček, nesmrtelka, prajníček,
přejníček, ráčíš, rápička, vrátečka,
vratička, vrátka, vrátníček, vrátyč,
vratyček, vrať se zase, zasevratec,
zděšenec, zvrátečka, žlutá vrátka,
žlutý návratníček
vratička - vratič obecný (kopretina
vratič)
VRATIČKA OBECNÁ (Botry-
chyum lunaria Schwartz) - za-
sevratec
vrátníček - vratič obecný (kopretina
vratič)
vrátyč, vrátyček - vratič obecný
(kopretina vratič)
VRBA BÍLÁ (Salix alba L.)
bělice, břesk (vrba obecně), po-
točnice (potočnice lékařská je jiná
bylina), smuteční vrba (převislá
forma)
vrba červená - vrba červenice
VRBA ČERVENICE (Salix pur-
purea L.) - červenice, vrba červená
vrba hluchá - vrba mandlová
vrba hořká - vrba pětimužná
VRBA JÍVA (Salix caprea L.) -
hyva, jíva, kocan, kocanda, kocanka,
kočičky, kočka, makyta, rakyta,
rokyta, rokytka, rokytí, yva
VRBA KOŠAŘSKÁ (Salix vi-
minalis L.) - konopina, vrba
košíkářská, vrba ohebná
vrba košíkářská - vrba košařská
VRBA KŘEHKÁ (Salix fragilis
L.) - křehovka, praskokrk
VRBA MANDLOVÁ (Salix amy-
gdalina L.) - hloušina, mandlovka,
popelka, vrba hluchá, zelenice
vrba mořská - drmek obecný
VRBA NACHOVÁ (Salix pur-
purea L.) - červenice, rakovnice,
zlatolýčí červené
vrba ohebná - vrba košařská
VRBA PĚTIMUŽNÁ (Salix pen-
tadra L.) - mandlovka, vrba hořká
vrba smuteční - převislá forma vrby
bílé
vrba žloutková - vrba žlutá
VRBA ŽLUTÁ (Salix vittelina
L.) - potočnice, vrba žloutková,
zlatolýčí
vrbenka - sporýš lékařský
vrbica - sporýš lékařský
vrbice - kyprej obecný (kyprej vrbi-
ce), rdesno blešník, rdesno obojživel-
né, vrbovka chlupatá
vrbice bílá - rdesno blešník
vrbice červená - rdesno červivec
vrbička - oleandr pravý
vrbičná košile - rdesno červivec,
rdesno hadí kořen
vrbina - kustovnice cizí (obecná),
kyprej vrbice, sporýš lékařský,
vrbina penízková
VRBINA HAJNÍ (Lysimachia
nemorum L.) - denka, lazivec,
sakurandí, úložník
VRBINA PENÍZKOVÁ (Lysi-
machia nummularia L.) - ba-
zanovec, bylina penízková, hadí
bylina, koření žilní, koření žilové,
penízkovec, vinutý penízek, vinutý
penížek, vrbina, zemolez, žilník, ží-
lová zelenina, žílové koření, žilovník,
žindík
vrbka - rdesno červivec, rdesno hadí
kořen, vrbka úzkolistá, vrbovka
chlupatá, vrbovka malokvětá
vrbka sladká - potměchuť popínavá
VRBKA ÚZKOLISTÁ (Cha-
maerion angustifolium L.) -
chmýří, Ivanův čaj, koptický čaj,
kurilský čaj, pejří
VRBOVKA CHLUPATÁ (Epi-
lobium hirsutum L.) - kuprej,
vrbice, vrbka
VRBOVKA MALOKVĚTÁ (Epi-
lobium parviflenum L.) - bylina
ruinová, ohnivá bylina, ohňová
bylina, pejří, pýří, vrbka, ženský
vlas
vrbovky - ženský vlas (obecně),
semínka jsou na vlnitých vláknech -
vlasech
vrbovna - pozemek, kde se pěstují
keřovité vrby na výrobu košíků (viz
prutník)
vrkočky panny Marie - řepík lékař-
ský
vrtohlavec - vraní oko čtyřlisté
vrupec - ředkev ohnice (ohnice polní)
vřeckev - meruňka obecná
vředová bylina - pískavice řecké
seno, sporýš lékařský
vředová dětská zelina - routa
obecná (vonná)
vředová zelina - pískavice řecké
seno, sporýš lékařský
vředová zelina zahradní - routa
obecná
vředové koření - všedobr horní
vředový kořen - všedobr horní
VŘES OBECNÝ (Calluna vulgaris
Hull.) - břasa, břes, břesk, břeš-
čák, břeščál, hnidavec, hyndavec,
chvojčina, jindavec, modrý rozchod,
suchotinka, vřes skotský
VŘESOVEC PLEŤOVÝ (Erika
carnea L.) - bano, erika, jindavec,
šedivník
vřetýnko - rozrazil lékařský
VSTAVAČ OBECNÝ (Orchis
morio L.) - divoká orchidej, ku-
charka, kukačka, kukačky, kukučky,
lesní orchidej, muďátka, nuďátka,
salep (moučka z hlíz), satyr, vstavač
kukačka, vstavač mužský, zezulka,
žezhulka, žežhulka, žežulka
vstavač kukačka - vstavač obecný
vstavač mužský - vstavač obecný
vstavač pětiprstka - pětiprstka
žežulník
všedober, všedobr - merlík vonný,
merlík všedobr, všedobr horní
VŠEDOBR HORNÍ (Imperatoria
ostruthium L.) - bylina vytahují-
cí, kořen mistrovský, kořen mistrův,
kořen podágrový, kořen vředový,
koření vředové, král všech kořenů,
mistrkus, sv. Jana ruka, vředové
koření, všelék
VŠEDOBR PLANÝ (Imperatoria
vulg. L.) - planá vodní angelika,
podágrová bylina (Kamerarius)
všedobré semeno - halucha vodní
všehochuť - pimentovník pravý (nové
koření)
všehoj - kořen rebarbory, všehoj
americký, všehoj ženšenový
VŠEHOJ AMERICKÝ (Panax
quinquefolium L.) - americký
žen-šen, kanadský žen-šen
VŠEHOJ ŽENŠENOVÝ (Panax
schin-seng) - kořen maralový
(kořen maralový je především
parcha saflorová), kořen života,
krása vesmíru (Čína), lék harmonie,
všehoj, žen-šen (ginseng)
všehojovník léčivý - euleterokok
ostnatý
všekoření - pimentovník pravý (nové
koření), řebříček obecný
všelék - všedobr horní, byliny s vel-
kým léčebným spektrem všeobecně
všeob - barvínek menší
všesvatinka - listopadka indická
vši - dvouzubec (obecně)
vši cikánské - dvouzubec (obecně)
vši vodní - dvouzubec (obecně)
všivák - bolehlav blamatý
všivcový prášek - sabadila lékařská
všivé semínko - stračka vysoká
všivec - bolehlav blamatý, kerblík
lesní, krablice mámivá, stračka
vysoká
všudybyl - kapustka obecná
vybolen - andělika lékařská
výměnkářský prášek - oměj šala-
mounek
výřel - meloun vodní
vyskočilka - sněženka jarní (pod-
sněžník bílý)
vysoký jetel - tolice vojtěška (vojtěš-
ka setá)
vysoký lupen - lopuch větší
vysoký traňk - zlatobýl obecný
(celík)
výtečník - janovec metlatý
vyzí klih - výrobek z měchýřů,
žaludků, střev i kůže jeseterovité
ryby, dříve se používal jako želatina
vyzí měchýř - vyzí klih (viz)
výzolník - stračka polní (ostrožka)
vyžlín - hledík větší
vzpomínáček - pomněnka bahenní
vzteklice, vzteklina - jílek mámivý
vždyzeleň - zimostráz vždyzelený
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS