IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYZ


ZÁBĚLNÍK BAHENNÍ (Coma-
rum palustre L.) - červený pětilís-
tek, pětilístník červený
zabylka - jílek mámivý
začanka - řeřicha setá, vesnovka jarní
(obecná)
zadina - slabá a nedozrálá semena
(obilky nebo plody)
zádušník - popenec břečťanovitý
(obecný)
záhorka - slíva trnoslívka
zahradní sléz - proskurník růžový
zahradní svlačec - opletník plotní
zahradní zvonek - orlíček planý
(obecný)
záhruška, záhružka - blatouch ba-
henní
zacherlín - kopretina růžová (prášek
proti hmyzu)
zajčina - janovec metlatý
zajdenka - kokotice jetelová
zaječí česnek - česnáček lékařský
(obecný)
zaječí chléb, zaječí chleba - jano-
vec metlatý, řebříček obecný
zaječí chvoště - janovec metlatý
zaječí dětel - šťavel kyselý
zaječí jetel (jetýlek) - janovec
metlatý, šťavel kyselý
zaječí keř, zaječí křoví - janovec
metlatý
zaječí lupen - podběl léčivý
zaječí mléko - pryšec chvojka
zaječí noha - jetel rolní
zaječí ocásky - jetel rolní
zaječí oko - benedykt lékařský (ču-
bet), kuklík městský
zaječí opratě - plavuň obecná
zaječí pysk - janovec metlatý
zaječí řepka - pupava bezlodyžná,
řepka olejná
zaječí salát - šťavel kyselý
zaječí sléz - sléz lesní, sléz přehlížený
zaječí šťáva - šťavel kyselý
zaječí štěvík - šťavel kyselý
zaječí tráva - janovec metlatý
zaječí zelí - janovec metlatý, roz-
chodník velký, šťavel kyselý
zaječina - janovec metlatý
zájemné koření - jestřábník chlupá-
ček
zajíček - bika ladní, stračka ostrožka
zajičí mléko - pryšec chvojka
zajíčky - bika ladní, stračka ostrožka
základnice - skřípinec jezerní
základní lék - rozrazil lékařský
základní lék všech škod - rozrazil
lékařský (starý Řím)
zanichelka - šejdračka bahenní
zankl - žindava evropská
zanovec - janovec metlatý
zanykl - žindava evropská
ZAPALICE (Isopyrum sp.) - ku-
kuvník, stračka
záplotník - posed bílý, posed červený
zapomenutka - sedmikráska chudob-
ka
zapomněnka - pomněnka bahenní
ZÁRAZA OBECNÁ (Orobanche
vulg. L.) - býková bylina, davibýl,
hubihrách, lupič mezi rostlinami,
orobaňka, oroběnka
zarouš, zarouž - pryskyřník plazivý
zaruš, zaruška - blatouch bahenní
zaruž - blatouch bahenní
zarůž, zaružel - pryskyřník plazivý
zaružinka - pryskyřník plazivý
zaruží, zaružík, zaružina - bla-
touch bahenní
záře bílá - bělozářka liliovitá
zasejpátko - výtrusy plavuně obecné
zasevratec - vratička, vratič obecný
zaspivřed - oman pravý
zavilec - sasanka hajní
závitka - okřehek menší
závojek - lilie zlatohlávek
závraťový kořen - arnika (prha
chlumní)
ZAVRNUTKA ŠARLATOVÁ
(Monarda didyma) - monarda
zázračná houba - leskorka lesklá
zázračná sůl - Glauberova sůl
zázračný jetel - komonice bílá
zázračný strom - skočec obecný
zázvor český - aron skvrnitý (blama-
tý)
zázvor divoký - kopytník kanadský
ZÁZVOR OBECNÝ (Zinziber
offic. Rosc.) - ďumbier, ďumbír,
ďumbíř, ďumbíř bílý, ginger
zázvor siamský - galgan obecný
zázvor stonkový - kousky zázvoru
naložené v cukru
zázvor zelený - čerstvý zázvor
zázvor žlutý - kurkumovník citváro-
vý (kurkuma dlouhá)
zázvorky, zázvorníček - kokořík
lékařský
zázvorové rotule - kousky kando-
vaného zázvoru balené v cukru nebo
ve skořici
ZBĚHOVEC PLAZIVÝ (Ajuga
reptans L.) - drábský traňk,
raník, svalník, svalník prostřední,
yva, zběhový traňk
ZBĚHOVEC YVA (Ajuga cha-
maepitys Schreb.) - borovička
malá, borynka, bředy, cypřiš polní,
evička, hyva, chrys polní, iva, ivka
polní, ivkaja, traňk žlutý, yva
zběhový traňk - černohlávek vel-
kokvětý, kostival lékařský, zběhovec
plazivý
ZBLOCHAN (Glyceria sp.) -
odemka, sladuška, zlámanice (obec-
ně)
ZBLOCHAN VODNÍ (Glyceria
aquatica (L.) Wahlenb.) - stéb-
lovka
ZBLOCHAN VZPLÝVAVÝ (Gly-
ceria fluitans (L.) R.Br.) -
mana německá, mana polská (zrní),
surovina pro přípravu krupek zv.
polská krupice
zděšenec - třezalka tečkovaná, vratič
obecný (kopretina vratič)
zdravý plevel - ptačinec žabinec
ZDROJOVKA OBECNÁ (Montia
rivularis Gmel.) - kozlík červený,
potočka
zebzový květ - květ bezu černého
zednička - věsenka nachová
ZEDOARIA (Curcuma zedoaria)
- kurkumovník zedoárový (viz),
zedoár, zedoárie, zedoárové koření,
zedoárové koření pravé
zelená jahoda - srstka (angrešt
srstka)
zelená šedivka - jablečník obecný
zelenačka - cibule zimní (sečka)
zeleňák, zeleňáky - choulostivější
druh chmele otáčivého
zelené boby - fazol obecný (fazolky)
zelené hvězdičky - plovník obecný
zelené jahody - angrešt
zelené mandle - řečík pistáciový
(pistácie pravá)
zelené mechové polštářky - plovník
obecný
zelené polštářky - plovník obecný
zelené zlato - chmel otáčivý
zelenec - barvínek menší
zelenice - vrba mandlová
zelenka, zelenky - zelené slívy
(blůmy, ryngle...)
zelenohlávek - krvavec menší
ZELENOŠÁCHOR JEDLÝ (Chlo-
rocyperus esculentus (L.) Palla)
- čufa, zemní mandle (hlízy)
zelený čaj - čaj čínský nefermentova-
ný, ale i čaj z mladých smrkových
výhonků
zelený vetřelec - bolševník velkolepý
zelí, zelíčko - brukev zelná
zelí bruselské - kapusta růžičková
zelí čertovo - tabák selský
zelí hlávkové - brukev zelná
zelí kozí - rozchodník velký
zelí královské - máčka polní
zelí mexické - konopí indické
zelí plané - kapustka obecná
zelí přímětové - starček přímětník
zelí svatojánské - rozchodník ostrý
zelí tatarské - puškvorec obecný
zelí zaječí - janovec obecný, rozchod-
ník velký, šťavel kyselý
zelina - ve smyslu zelená bylina
zelina betašná - kokoška pastuší
tobolka
zelina brotanová - pelyněk brotan
zelina černá - koniklec luční
zelina hostcová - pupava bílá
zelina kněžská - brslen evropský
zelina koltunova - plavuň obecná,
plavuň vidlačka
zelina ochvatná - brslen evropský,
krtičník hlíznatý
zelina roztrhaná - starček přímětník
zelina sedmizámková - mochna
přímá
zelina sladká - bedrník obecný
zelina sv. Petra - petrklíč (prvosen-
ka jarní)
zelina šedivá - jablečník obecný
zelina větrová - máta peprná
zelina zlátenicová - starček přímět-
ník
zelina žílová - vrbina penízková
zemák - brambor
zemčata, zemčátka - brambory
zemče - brambor, brambořík evrop-
ský
zemědych - zemědým lékařský
ZEMĚDÝM LÉKAŘSKÝ (Fu-
maria offic. L.) - aničky, bylina
poslední pomoci (Franěc), divoká
víčka, dejmák, dejmňák, dýmnice,
gertrudka, kominka, koření pro di-
vej pláč, křepka, křupka, ocikávka,
očiplačka, pásek, pižmo, planá rou-
ta, polní routa, polní rutka, polní
zeměžluč, psí routa, rosica, rota,
routička, routička pospolitá, rutka
lékařská, rútka polní, tanečnice,
zemědych, zeměklíček, zemská pára,
zemskej luft, židovo třesení
zeměklíček - zemědým lékařský
zeměžluč - dymnivka dutá (zeměžluč
hořká je jiná bylina)
ZEMĚŽLUČ HOŘKÁ, LÉKAŘ-
SKÁ, ZEMĚŽLUČ MENŠÍ,
OKOLÍKATÁ (Centaurium
umbellatum Gilib., Centaurium
erythraea minus Moench.) -
antoryjka, cintorie, čantoryjka, hlíst-
ník, hlíštník, hořká bylina, chlístník,
koření tisícizlaté, koření tisícizlatové,
koření tisícové, kyřice, šantoryjka,
tisícero koření, zeměžluč menší, žluč
země
ZEMĚŽLUČ VĚTŠÍ (Centaurium
major) - rapontika nepravá, ra-
pontikum nepravé (kořen)
zemňák - brambor
zemní (zemský) břečťan - popenec
břečťanovitý
zemní dub - ožanka kalamandra
zemní mandle - zelenošáchor jedlý
zemní pryskyřice - viz mumí (Čer-
ný)
zemnice - jahodník obecný
zemník, zemníky - brambory
zemojablíčka - brambory
zemolez - vrbina penízková, zimolez
kozí list
zemská pára - konitrud lékařský,
zemědým lékařský
zemská řepa - brambořík evropský
zemská tykvice - posed bílý
zemská jablíčka (jablka) - pokřín
lékařský (mandragora)
zemské jablko - brambor (lilek
brambor), brambořík evropský
zemské jahody - jahodník obecný
zemskej luft - zemědým lékařský
zemskej sejra - brambořík evropský
zemský bez - chebdí obecné
zemský břečťan - popenec břečťano-
vitý (obecný)
zemský chléb - brambořík evropský
zemský mech - plavuň obecná (vid-
lačka)
zemský mužíček - kořen pokřínu lé-
kařského (mandragory), zv. alraun,
přiřezaný do podoby lidského těla
zemský ořech - brambořík evropský
zemský oříšek - hrachor hlíznatý
zemský sejr - brambořík evropský
ZERAV VÝCHODNÍ (Thuya
orientalis L.) - cypřiš, peručí,
túje, túje východní
ZERAV ZÁPADNÍ (Thuya occi-
dentalis L.) - cypřiš, peručí, túje,
túje západní
zerva - zvonečník hlavatý
ZEVAR VZPŘÍMENÝ (Sparga-
nium erectum L.) - jehličák,
ježetá tráva, ježohlav, špargán
(vodní rostlina)
zezula - kokotice povázka
zezulena, zezulina, zezulka - koko-
tice povázka, pětiprstka žežulník
zimák - dub zimní
zimičí korálky - plicník lékařský
zimnák - dub zimní
zimnář - jasan zimnář (jasan mano-
vý)
zimní astra - listopadka indická
zimní hra - bezkolenec modrý (travi-
na)
zimní chřest - černý kořen španělský
zimní lípa - lípa malolistá
zimní majoránka, marjánka -
dobromysl obecná
zimní ořech - tužebník jilmový,
tužebník obecný
zimní růže - čemeřice černá
zimní salát - kozlíček polníček
zimní voměj - talovín západní
zimničí korálky - plicník lékařský
zimničné koření - tužebník jilmový
zimolaz, zimoláz - kozí list obecný
(zimolez kozí list), zimolez obecný
zimolejs, zimolejz - kozí list obecný
(zimolez kozí list), zimolez obecný
zimoles - kozí list obecný (zimolez
kozí list), zimolez obecný
zimolez - břečťan obecný
ZIMOLEZ KOZÍ LIST (Lonicera
caprifolium L.) - bylina lžiční,
divoký rybíz, grušpan, kozí list, kozí
routa, krušpánek, lesní lilium, psí
rybíz, ptačí bzinky, růže z Jericha,
zemolez, zimolaz, zimolejs, zimoles,
viz kozí list obecný (stejná bylina,
stejná synonyma)
ZIMOLEZ OBECNÝ (Lonicera
xylosteum L.) - zimolaz, zimoláz,
zimolejs, zimolejz, zimolýz
zimolíz - ptačí zob obecný
zimolýz - zimolez obecný
zimostráz - barvínek menší
ZIMOSTRÁZ VŽDYZELENÝ,
OBECNÝ (Buxus sempervirens
L.) - bukšpán, buxus, krušpánek,
pušpán
ZIMOSTRÁZEK HORSKÝ (Cha-
maebuxus alpestris Spach.) -
střevíčky, vítod žlutý, vítodec
zimostráž - barvínek menší
zimovít - ocún podzimní
zimozelen, zimozeleň menší -
barvínek menší
zimozeleň - břečťan obecný
zimozolín - břečťan obecný
zimzeleň - břečťan obecný
zimzoleň - břečťan obecný
zindava - kontryhel obecný
zízoleň - břečťan obecný
zlá jahoda - rulík zlomocný
zlá tolita - pryskyřník lítý
zlámanice - zblochan vzplývavý
zlatá jablíčka lásky - druh pokřínu
(mandragory) se zlatavými plody
zlatá kráska - rulík zlomocný
zlatá metla - zlatobýl celík
zlatá nit - kokotice povázka
zlatá voda - destilací získaná voda
z konvalinek, lilií a rozmarýnu
(Mathioli)
zlaťák - talovín západní
zlaté jablko - kdouloň obecná, pome-
ranč, rajče jedlé
zlateň - kopretina zlatý květ, listo-
padka indická
zlátenicová zelina - starček přímět-
ník
zlatenka, zlatěnka - kokotice pováz-
ka
ZLATICE PŘEVISLÁ (Forsythia
suspensa Vahl) - forsytie, zlatý
déšť
zlatič - vlaštovičník větší
zlatník - pryskyřník hlíznatý (bam-
bulinatý), pryskyřník plazivý, vlaš-
tovičník větší
zlatobejl, zlatobýl - zlatobýl celík
ZLATOBÝL CELÍK
(Solidago virga-aurea L.) - celík,
celík zlatobýl, čelík, celník, hadí
traňk, hadí truňk, svalník, svalník
prostřední, svalník turecký, vysoký
traňk, zlatá metla, zlatobejl, zlato-
bejlí, zlatý traňk, zlatý prut (virga
aurea), žlutá metla
zlatobýl planý - celík kanadský
zlatočervené koření - mochna ná-
tržník
zlatodějka - kontryhel obecný
zlatohlav, zlatohlávek - lilie zlato-
hlávek
zlatolýčí - vrba žlutá
zlatolýčí červené - vrba nachová
zlatotraňk - starček přímětník
zlatouš - hlaváček jarní
zlatovlas - kokotice povázka
ZLATOVLÁSEK OBECNÝ (Li-
nosyris vulgaris Cass.) - hvězd-
nice zlatovlásek
ZLATOVOUS JIŽNÍ (Crysopogen
gryllus (Torn.) Trin.) - zlatý
vous
zlatý déšť - štědřenec odvislý (lidově
čilimník), zlatice převislá
zlatý dyšť - štědřenec odvislý
zlatý kořen - rozchodnice růžová,
vlaštovičník větší
zlatý květ - blatouch bahenní, listo-
padka indická
zlatý kvítek - pryskyřník lítý
zlatý prut - zlatobýl celík
zlatý traňk - hnidák kostrbatý, oman
pravý, zlatobýl celík
zlatý traň obecný - blešník úplavič-

zlatý traňk prostřední - blešník
obecný, blešník úplavičný
zlatý traňk samec - oman hnidák
zlatý vous - zlatovous jižní
zlobice - drnavec obecný
zlotník - vlaštovičník větší
zlý mníšek - oměj pravý, oměj
šalamounek
zmadina - penízek polní
ZMARLIKA JIDÁŠOVA (Cercis
siliquastrum L.) - Jidášův strom,
strom z Judeje, zmarlika Jidášův
strom
zmarlika Jidášův strom - zmarlika
Jidášova
zmijí jahoda - posed bílý
zmijovice - rauwolfie plazivá
zmizec - aron blamatý (skvrnitý)
zmrzlata, zmrzlátka - plody jabloně
plané
zobačka - kalina planá
zobačky - ptačí zob obecný
zořavka, zořovka - pumpava obecná
zoubek - hrachor hlíznatý
zrádce - máčka polní
zrcadlová kůra - lesklá jarní kůra
(bez borky) větviček krušiny olšové,
dubu, břízy apod.
ZRCADLOVKA OBECNÁ,
DLOUHOPLODÁ (Specularia
speculum DC.) - zvonek dlouho-
plodý
zrnko sv. Štěpána - stračka vysoká
zrzavka - kokotice povázka
ztřeštěný lilek - durman obecný
zťukavec - rdesno ptačí (truskavec)
zub babí - kyčelnice cibulkatá, pod-
bílek šupinatý
zub čertův - aron skvrnitý (blamatý)
zub ďáblův - kokořík lékařský
zub lví - pampeliška (smetanka
lékařská)
zub psí - brambořík evropský
zubatec - hvězdnatec zubatý
zubní bylina - hřebíčkovec kořenný,
pertram obecný, řebříček bertrám
zubní korále - semena pivoňky
lékařské
zubní kořen - pertram obecný
zubní prášek - směs řeřichy potoční
a kořene pertramu obecného
zubník - kyčelnice cibulkatá
zubová bylina - kyčelnice cibulkatá
zubová tráva - světlík lékařský
zubrovka - tomkovice vonná
zuby - námel (paličkovice nachová)
zuzaninka, zuzanka - pomněnka
bahenní, sasanka hajní
zvěšinec, zvěšinec obecný - lnice
květel
zvon - koniklec luční, tulipán a různé
druhy zvonků
zvonček červený - třezalka tečkova-

zvonec - koniklec luční, tulipán
a různé druhy zvonků
zvonec sv. Jana - třezalka tečkovaná
zvoneček - koniklec luční, orlíček
planý, třezalka tečkovaná, tulipán
a různé druhy zvonků
zvoneček červený - třezalka tečko-
vaná
zvoneček sv. Jana - třezalka tečko-
vaná
zvoneček svatojánský - třezalka
tečkovaná
zvonečkové koření - třezalka tečko-
vaná
zvonečky - náprstník velkokvětý,
orlíček obecný, třezalka tečkovaná
a různé druhy zvonků (12 druhů)
zvonečky umrlčí - rožec polní,
světlík lékařský
ZVONEČNÍK HLAVATÝ (Phy-
teuma orbiculare L.) - řepka
hlavatá, zerva
ZVONEČNÍK KLASNATÝ (Phy-
teuma spicatum L.) - řepka
klasnatá
zvonek - koniklec luční, orlíček planý
a různé druhy zvonků (12 druhů),
tulipán
zvonek dlouhoplodý - zrcadlovka
obecná (dlouhoplodá)
ZVONEK KOPŘIVOLISTÝ
(Campanula trachelium L.) -
tenuchovka, zvonek modřenkový
zvonek kuchyňský - koniklec luční
zvonek liliolistý - zvonovec liliolistý
zvonek modřenkový - zvonek kopři-
volistý
ZVONEK OKRASNÝ, POKO-
JOVÝ (Campanula isophylla) -
nevěsta (bílý), ženich (modrý)
ZVONEK OKROUHLOLISTÝ
(Campanula rotundifolia L.) -
tenuchovka, zvon, zvonec, zvoneček
ZVONEK ŘEPKA, ZVONEK
ŘEPKOVITÝ (Campanula ra-
punculoides L.) - hruštice, roz-
ponka
zvonek sv. Jana - třezalka tečkovaná
zvonice - orlíček planý
zvonkový strom - pavlonie plstnatá
ZVONOVEC LILIOLISTÝ (Ade-
nophora liliifolia Led.) - koflínek,
zvonek liliolistý
zvony mrtvého - náprstník červený
(velkokvětý)
zvrátečka - vratič obecný (kopretina
vratič)

Ž
žabí kolínko - chmerek vytrvalý
žabí květ - řeřišnice luční, voďanka
žabí květ
žabí kvítko - sasanka hajní
žabí mléč, žabí mléko - pryšec
chvojka
žabí mlíčí - pryšec chvojka
žabí mor - drchnička rolní, drchnička
modrá
žabí očka - pomněnka bahenní
žabí símě - druh červených řas
(ruduchy)
žabí střevec, žabí střevíc - drchnič-
ka rolní
žabí vlas - druh zelených řas, hvězdoš
jarní
žabí vočka - pomněnka bahenní
žabí vočko - lakušník vodní
žabinec - drchnička rolní, hvězdoš
jarní, okřehek menší, pryskyřník
prudký, ptačinec obecný (žabinec),
rdesno červivec
žabinec menší - okřehek menší
žabinec obecný - drchnička rolní,
hvězdoš jarní, okřehek menší, prys-
kyřník prudký, ptačinec obecný
(žabinec), rdesno červivec
žabník - lakušník vodní, pryskyřník
prudký
ŽABNÍK JITROCELOVÝ (Alis-
ma plantago L.) - babka vodní,
jitrocel, jitrocel vodní, kačenec, lo-
patka, lžičky, lžíčky, panská lžice,
panská žlice
žabr - konopice pýřitá
žádava - kontryhel obecný
žadovník - mateřídouška obecná
žaganka - starček přímětník
žahava, žahavka - kopřiva dvoudomá,
kopřiva žahavka
žaludová káva - pražené mleté
žaludy (náhražka kávy)
žaludové kakao - mleté žaludy
smíchané s cukrem a kakaem
žaludové šešelinky - kloboučky
žaludů
žaludy - ovoce dubové (Mathioli),
plody dubu
žampák - brambor
žandál - santal bílý
žandálový prášek - santalový prášek
žangr - strmobýl obecný
žaniklejch - žindava evropská
žankl - žindava evropská
žanovec - žanovec měchýřník, žinda-
va evropská
ŽANOVEC MĚCHÝŘNÍK, ŽA-
NOVEC OBECNÝ (Colutea
arborescens L.) - česká senna,
české sennes, čočovice ovčí, chcáč,
janofit, měchýřník, měchýřky, ovčí
čočka, šošovice ovčí
žanykl, žanykl černý - žindava
evropská
žaroch - pryskyřník plazivý
žarouš - pryskyřník lítý
žarouží plané - upolín evropský
žaruš - blatouch bahenní
žarůž - blatouch bahenní, pryskyřník
plazivý
žarůžek, žarůžek žlutý - pryskyřník
plazivý
žaruží, žaružina, žaružína - bla-
touch bahenní
žáví, žavka - borůvky (bobule)
žbánečky - blín černý
žebrácká kabelka - kokoška pastuší
tobolka
žebrácké knoflíky - lopuch větší
žebrácké vši - lopuch větší
žebráček - řebříček obecný
žebrák - hadinec obecný
ŽEBRATKA BAHENNÍ (Hotto-
nia palustris L.) - řebratka,
žebříček vodní
žebro ovčí - řebříček obecný
ŽEBROVICE RŮZNOLISTÁ
(Blechnum spicant Roth.) -
různolístek
žebříček - mochna husí, řebříček
obecný
žebříček vodní - žebratka bahenní
žebřík - řebříček obecný
želatina - směs bílkovin živočišného
původu bobtnajících ve vodě
železná bylina - sporýš lékařský
železné dřevo - blahovičník kulato-
plodý, guajak, přesličník přesličkolis-

železnice - chrpa čekánek
železník - sporýš lékařský
žena legionáře - nopál (opuncie)
žengle - ožanka kalamandra, žindava
evropská
ženich - zvonek okrasný modrý
(pokojový)
ženíklejt - žindava evropská
ženíšek - maří list obecný (kopretina
maří list)
ženská máta - máta peprná, máta
rolní, maří list obecný (kopretina
maří list)
ženské koření - meduňka lékařská
ženský plášť - kontryhel obecný
ženský vlas - kokotice jetelová, netík
ženský vlas, vrbovka malokvětá
(vrbovky obecně)
žen-šen - všehoj ženšenový
žen-šen americký - všehoj americký
žen-šen český - křen selský
žen-šen sibiřský - eleuterokokus
ostnatý
žerovina - klikva žoravina
žerucha - řeřicha zahradní, řeřišnice
hořká, řeřišnice luční
žeružel - pryskyřník rolní
žeřicha - řeřišnice luční
žežhulka - kruštík širolistý, pětiprst-
ka žežulník (vstavač)
žežulinka - kokotice povázka
žežulka, žežulník - pětiprstka žežul-
ník
židník - vrbina penízková
židoviny - mochyně židovská třešeň
ŽIDOVNÍK NĚMECKÝ (Myri-
caria germanica (L.) Desv.) -
tamaryšek obecný
židovo třesení - zemědým lékařský
židovská jahoda - momordika bal-
zamka
židovská třešeň - mochyně židovská
třešeň
židovská višeň - mochyně židovská
třešeň
židovské brambory - slunečnice
hlíznatá (topinambur)
židovské jahody - mochyně židovská
třešeň
židovské kadidlo - sturač benzoový
(červenožlutá pryskyřice)
žihavka, žíhavka - kopřiva palčivá
žihlava, žihlavka - kopřiva palčivá
žíla Venušina - sporýš lékařský
žilenec - solnička Valerandova
žilienky - druh slivoně slívy (drobné
plody)
žilní koření - vrbina penízková
žilník - vrbina penízková
žílová zelenina - vrbina penízková
žílové (žilové) koření - vrbina
penízková
žilovník - vrbina penízková
žindava - kontryhel obecný
ŽINDAVA EVROPSKÁ (Sanicula
europaea L.) - černý žanykl,
měchýřník, ráček, ráček černý, ráček
živý, svaté trojí zvoneček (zvonček),
zankl, zanykl, žaniklejch, žanovec,
žankl, žanykl, žanykl černý, žengle,
ženíklejt, žingle, žito svatojánské
žindík - vrbina penízková
žingle - žindava evropská
žinkle - vlaštovičník větší
žito - pšenice (na Hodonínsku)
žito jaré, jarní - jeřice
žito otrubové - sveřep obilní
ŽITO SETÉ (Secale cereale L.) -
jeřice (žito jaré), rež, réž
žito svatojánské - paličkovice na-
chová (námel), žindava evropská
ŽITO TRSNATÉ (Secale cereale
multicaule Metzg.) - křibice
žito turecké - kukuřice obecná
žito vlašské - kukuřice obecná
živé provazy - liány (dřevnaté kme-
ny popínavých rostlin)
živý plot - kustovnice cizí (obecná),
posed bílý aj.
živý ráček - žindava evropská
živý vlas - kokotice povázka
Žižkův palcát - puklá bukvice (plod
buku lesního)
žlazolen - len rakouský
žlice - aron blamatý (skvrnitý)
žlice panská - žabník jitrocelový
žličky - žabník jitrocelový
žloutenice - pryskyřník (obecně)
žloutníček - blatouch bahenní
žloutvíček - blatouch bahenní
žluč země - zeměžluč hořká
žlučník - hořec žlutý
žlutá fiala - chejr vonný
žlutá jehlička - kručinka barvířská
(německá)
žlutá kakuška - orlíček obecný
žlutá kominka - komonice lékařská
žlutá kopřiva - hluchavka žlutá,
konopice pýřitá, pitulník žlutý
žlutá lekuta - stulík žlutý
žlutá metla - zlatobýl obecný
žlutá ořešinka - štírovec růžkatý,
štírovník obecný
žlutá pohanina - sasanka pryskyřič-
níková
žlutá růžička - blatouch bahenní,
sasanka pryskyřičníková, úpolín
evropský
žlutá řepička - mrkev obecná
žlutá sasanka - sasanka pryskyřiční-
ková
žlutá taška - stulík žlutý
žlutá tolita - blatouch bahenní,
pryskyřník plamének
žlutá vodní růže - stulík žlutý
žlutá vrátka - vratič obecný (kopre-
tina vratič)
žluťák - blatouch bahenní, pryskyřník
prudký, úročník lékařský (úročník
bolhoj), vlaštovičník větší
žluťák proklatý - pryskyřník lítý
žluťák větší - blatouch bahenní
žluťásek - blatouch bahenní
žluté dřevo - santal bílý
žluté jmélí - ochmet evropský
žluté kačenky - petrklíč (prvosenka
jarní)
žluté kalhotky - petrklíč (prvosenka
jarní)
žluté kvítí, žluté kvítko - pryskyř-
níky (obecně)
žluté kvítky - pryskyřník veliký
žluté lekno, žluté leknutí - stulík
žlutý
žluté pantoflíčky - štírovec růžkatý
žlutečka - křivatec žlutý
žluteník - sleziník routička
žlutice - ředkev ohnice (ohnice rolní)
žlutidlo - kručinka barvířská, šafrán
setý
žlutka - mochna (obecně)
žlutníček - vlaštovičník větší
žlutník - sleziník routička
žlutodřev americký - jasan americ-

žlutoko - kopretina polní
žlutokrev - vlaštovičník větší
žlutolen - len žlutý
žlutozob - rakytník úzkolistý
ŽLUŤUCHA ŽLUTÁ (Thalictrum
flavum L.) - jeřábek luční, routka,
rutka, vratič
žlutý akát, žlutý akátek - janovec
metlatý
žlutý amarant - kociánek dvoudomý,
protěž dvoudomá, protěž písečná,
smil písečný
žlutý jetel - úročník bolhoj (úročník
lékařský)
žlutý komínek - komonice lékařská
žlutý kořen - kořen kurkumovníku
citvárového, kořen rebarbory
žlutý květ - pryskyřník lítý
žlutý květ milosti - kociánek dvou-
domý, protěž dvoudomá, protěž
písečná, smil písečný
žlutý květ únorový - narcis žlutý
žlutý leknín - stulík žlutý
žlutý mor - oměj žlutý
žlutý návratníček - vratič obecný
(kopretina vratič)
žlutý pantoflíčky - oměj žlutý
žlutý pudr - výtrusy plavuně
žlutý zázvor - kurkuma dlouhá
žlutý zob - rakytník úzkolistí
žofinka- hulevník mnohodílný
žoráví - borůvka
žoravina - klikva bahenní (klikva
žoravina)
žravina - klikva bahenní (klikva
žoravina)
žrout - pryskyřník prudký
ŽUMARA NÍZKÁ (Chamaerops
humilis) - africké žíně, afrik,
rostlinné žíně
žvejkačka - původně zatvrdlá mléčná
šťáva z kmenů sapodily obecné (viz
gutaperča)
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS