IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYÚVODBYLINY
a jejich lidové názvy

Ida Rystonová
BYLINY
a jejich
lidové názvy

VODNÁŘ PRAHAKniha obsahuje slovník lidových názvů léčivých bylin a podrobný
popis 32 známých bylin včetně vyobrazení (léčivé vlastnosti,
receptury, zajímavosti).
1. vydání (červen 1996)
c Ida Rystonová, 1996
Illustrations: c Čestmír Hlavička, 1996
Vydalo nakladatelství VODNÁŘ Praha (Vladimír Kvasnička, Křížová
59, Praha 5). K vydání připravil Ing. Vladimír Kvasnička. Předlohu
pro tisk zpracoval pomocí typografického systému TEX Ing. Antonín
Strejc. Náklad 3000 výtisků.
Tisk PRINTO s.r.o., Ostrava.
ISBN 80-85255-82-0


Věnováno MoniceÚVOD

Kupte si u mne koření, dobrý je pro všechno stvo-
ření. Všecko mám, koření svatého Ducha, slouhovo thé,
zaječí opratě, boží fousy, svatojánský kadeře, šlakový ko-
lečko, laskavý koření, babí hněv - budete silný jako lev!
Andělskej traňk, psí routu, psí lebedu, kozí routu do kor-
noutu za tři groše prodávám, ale vám, paňmaminko, že
jste to vy, za pouhé dva groše dám.
Bylinkář z vysockého jarmarku v Krkonoších

Jistě jste už někdy slyšeli o účincích léčivé bylinky, ale její
jméno vám nic neříkalo. Teprve mnohem později jste zjistili, že je
to bylinka, kterou dobře znáte, ale pod úplně jiným názvem.
V současné době se věnuje stále víc pozornosti lékům získaným
z přírodních zdrojů než těm, které se vyrábějí synteticky,
průmyslově. Jedním z hlavních důvodů jsou časté vedlejší účinky
těchto chemicky vyráběných preparátů. V lékárnách se už prodává
celá řada přírodních léků, ale většinou jsou z dovozu - poměrně
drahé. Snahou této knihy je přiblížit vám hlavně ty nejzákladnější
léčivé bylinky, které - budete-li je dobře znát - najdete doslova
za humny nebo i na vlastní zahrádce. Až půjdete z procházky,
nasbírejte si je do košíčku. Přinese vám to radost, prospěje to
vašemu zdraví a ještě budete mít jistotu, že vaše bylinky jsou
čisté a krásné. A zacházejte s nimi s láskou a pochopením, vždyť
mají v sobě také kousek té obrovské síly, která hýbe vesmírem. Jsou
jako živé bytosti - citlivé a proměnlivé, ať už jde o dobu a způsob
sběru, o sušení a dávkování nebo o lokalitu, ve které rostou.
Stejně tak je nutné přihlížet i k individualitě nemocného,
k chorobě jeho těla i k trápení jeho duše, protože obojí spolu
těsně souvisí.
S úctou vzpomínám na staré vesnické lékaře, kteří dovedli léčit
tělo i duši současně, vzpomínám na babičku bylinářku, která
poradila starému výměnkáři mazání na podágru - ale jen s podmínkou,
že ho budou střídavě masírovat jeho synové, se kterými už léta
nemluvil. A výměnkář se čile uzdravil! Možná víc z té synovské péče
než z mastičky z thůje. Že každé psychické trápení umocňuje bolest
těla, to přece věděl už Hippokrates. V minulosti si doktoři,
felčaři, zaříkávači a báby kořenářky připravovali léky z bylin sami
- sbírali, sušili, louhovali, spařovali a míchali. Není divu, že
vedle vědomostí o skutečných léčivých účincích byly léčivé rostliny
opředeny hustou sítí pověr a nepodložených tvrzení.

Hodně tomu samozřejmě napomáhal zmatek a nepřehlednost v lidovém
i odborném názvosloví. Hlavně když uvážíme, že latinské názvy zdaleka ne-
byly ustálené a ani české botanické názvy nebyly na venkově příliš známé. Po
dlouhá staletí proto vznikaly názvy lidové, většinou dokonale výstižné i vtip-
né, tak, jak je postupně tvořila lidová fantazie. Když se název bylinky řekne
lidově, babsky, jako by to pohladilo - více to voní a bolest méně bolí. Lido-
vé názvy bylinek v nás často mohou vyvolat úsměv, ale také kouzlo teplých
svatojánských nocí, kdy vyšší dobré síly stojí při nás a pomáhají.
Léčivé bylinky mají tedy uznávané české botanické názvy, mají vědec-
ké latinské názvy, ale zároveň mají veliké množství synonym - lidových
názvů, dříve zcela běžně užívaných, ať už krajově nebo místně. Je jich oprav-
du hodně! Existují byliny, které mají 40, některé i 50 lidových názvů a často se
dokonce navzájem překrývají! Není tedy divu, že v názvosloví vládl zmatek.
V této knize najdete soupis názvosloví léčivých bylin se všemi synonymy.
Názvy jsou uspořádány abecedně. Ty lidové, neoficiální, jsou vysazeny polo-
tučně malými písmeny - po pomlčce je uveden obyčejným písmem správný
český botanický název. Jakmile se stane český botanický název heslem, je vy-
sazen POLOTUČNĚ VELKÝMI PÍSMENY a v závorce je polotučnou
kurzívou uveden příslušný vědecký (latinský) název. Po pomlčce jsou pak za
sebou vyjmenována všechna lidová označení.
Najdete zde lidové názvy především českých (středoevropských) bylin,
známých i méně známých. Z názvů bylin cizokrajných jsou uvedeny ty, které
bývaly nedílnou součástí starých receptur a dodnes se uchovaly ve starých
herbářích, anebo ty, se kterými se setkáváme běžně ještě dnes. Stejně tak
názvy živočišných nebo nerostných léčivých přípravků jsou uvedeny jen teh-
dy, pokud jsou neobvyklé a dostaly se do našeho povědomí ze středověkých
lektvarů. Jsou zde ale i názvy zcela novodobé, doslova moderní, protože
lidová tvořivost pracuje neustále.
Pro zajímavost i pro praktické použití jsou u 32 vybraných hesel (ve slov-
níku označených šipkou ) podrobně popsány i zakresleny příslušné byliny,
a to nejen z hlediska léčebného využití byliny (recepty na čaje, tinktury, ole-
je, sirupy, obklady, koupele aj.), ale jsou zde i jednoduché, laciné, ale účinné
rady kosmetické a kuchařské, trochu zajímavostí z historie bylinky, povídání
o sběru, sušení, dávkování a občas i o čarování.
Tato kniha o bylinkách není žádné vědecké dílo. Je utříděným soubo-
rem poznatků čerpaných ze starých i moderních herbářů, odborných knih
a jiných publikací, doplněným mými vlastními recepty a zkušenostmi získa-
nými v průběhu let, které jsem studiu, pěstování a publikaci bylin věnovala.
Najdete zde výsledky současného výzkumu bylin, ale zároveň i to, co úspěš-
ně vyzkoušeli naši předkové a co k nám dodnes zaznívá jako poselství lidové
moudrosti.

Text je sestaven s přihlédnutím k jednoduchosti, dosažitelnosti a cenové
nenáročnosti bylinných přípravků, aniž by to nějak snižovalo jejich vynikající
podpůrnou léčivost. U každé byliny je odkaz na případný z ní vyráběný lék,
který se dostane koupit v lékárně.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří mi radou, skutkem či dobrým
slovem pomohli při sestavování tohoto slovníku lidových názvů bylin. V pr-
vé řadě své dceři dr. Monice Navrátilové, bez jejíž obětavé pomoci při práci
s počítačem bych se neobešla. Dále děkuji výtvarníkovi a novináři Slávovi
Jílkovi, který mi už před lety jako první zpřístupnil novinářský svět, a tím
i možnost veřejně publikovat. Děkuji doc. dr. Michalu Šobrovi za inspiraci
při psaní našeho společného scénáře k TV seriálu a Haničce Zagorové za její
milou podporu při prvních zkušenostech před TV kamerou. Všem svým přá-
telům výtvarníkům děkuji za zájem a sympatie, které projevovali mé práci
s bylinkami. Bez dobrých lidí kolem mne by tato kniha nemohla být napsána
a vydána.
Ida Rystonová


Součástí publikace je malý herbář i s léčebnými indikacemi jednotlivých rostlin

OBSAH
Anýz, bedrník anýz (Pimpinella anisum L.) .
Bez černý (Sambucus nigra L.)
Borovice lesní (Pinus silvestris L.)
Bříza bělokorá  (Betula pendula Roth.)
Čekanka obecná  (Cichorium intybus L.)
Černobyl, pelyněk černobyl (Artemisia vulg. L.)
Divizna velkokvětá  (Verbascum thapsiforme Schr.)
Dub zimní (Quercus petraea Matusch.)
Hluchavka bílá  (Lamium album L.)
Chmel otáčivý, obecný (Humulus lupulus L.)
Jahodník obecný, lesní (Fragaria vesca L.)
Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.)
Komonice lékařská  (Melilotus offic. L.)
Kontryhel obecný (Alchemilla vulg. L.)
Kopřiva dvoudomá, velká  (Urtica dioica L.)
Kostival lékařský (Symphytum offic. L.)
Kozlík lékařský (Valeriana offic. L.)
Křen selský (Armoracia rusticana Lam.)
Levandule klasnatá  (Lavandula spica. L.)
Lopuch větší (Arctium lappa L.)
Máta peprná  (Mentha piperita (L.) Hudson)
Meduňka lékařská  (Melissa offic. L.)
Mochna nátržník (Potentilla erecta L.)
Oman pravý (Inula helenium L.)
Pampeliška, smetanka lékařská  (Taraxacum offic. Web.)
Podběl léčivý, obecný (Tussilago farfara L.)
Puškvorec obecný, rotanovitý (Acorus calamus L.)
Růže šípková  (Rosa canina L.)
Srdečník lékařský, buřina (Leonurus cardiaca L.)
Třezalka tečkovaná  (Hypericum perforatum L.)
Vrba bílá  (Salix alba L.)
Zlatobyl celík (Solidago virga-aurea L.)


     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS