---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.darius.cz/jankeller

Jan Keller na Ostravské univerzitě
Katedře filozofie se po delší době podařil opravdu husarský kousek. Získala totiž k přednáškovému cyklu jednoho z nejlepších českých sociologů - Jana Kellera. Cyklus přednášek byl zahájen 1. března ve 14.10 hod. na učebně E8 a pokračuje každý týden po celý letní semestr. Tématem prvních dvou přednášek byla globalizace - její rizika, cíle a s nimi související změny ve společnosti, politice a také v myšlení lidí. Globalizace může ohrožovat samotnou demokracii, a to zejména přesunutím rozhodovacích center a destrukcí drobného podnikání. Globalizovaná společnost, jejíž produkce je větší než spotřeba, navíc nepotřebuje občana, nýbrž spotřebitele. Plný Kellerův sál svědčí o tom, že mezi studenty je o tyto ožehavé otázky velký zájem.
Aleš Kubeczka, Michal Drmola
studenti 4. roč. FF OU

http://www.osu.cz/rektorat/aktual/listy/archiv/duben99/12.htm

Jan Keller
Jan Keller (nar. 1955) se mezi českou levicovou mládeží těší téměř kultovnímu postavení. Vystudovaný historik a sociolog se poslední dobou věnuje stále méně pedagogické činnosti, zato se stává respektovaným publicistou. Jeho komentáře se pravidelně objevují v deníku Právo a je rovněž autorem řady knižních publikací, z nichž nejznámější jsou Šok z ekologie (1996) a Vzestup a pád středních vrstev (2000).

Jeho poslední kniha, právě vydaná Politika s ručením omezeným, se zamýšlí nad smyslem a obsahem politiky v současném světě.
(Britské listy o autorovi v roce 2001)
    VRATIT SE