---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.darius.cz/jankeller

Různé

1)
Městská knihovna a Pobeskydský klub přátel výtvarného umění Vás zve na besedu, ve které vystoupí
PhDr. Jan KELLER, CSc.
sociolog a ekolog

GLOBALIZACE - RIZIKA NEBO ŠANCE ?
Čtvrtek 9. března 2000 v 17 hodin v Městské knihovně na Jiráskově ulici
Všichni jste vítáni !

2)
http://www.osu.cz/filozoficka_f/katedry/filozofie/keller.htm
(foto)

3)
http://magazlin.zln.cz/15/kniha15.htm
(auto)

4)
30. 10. 2000 se v 17.00 h pod záštitou Ys Mens International a Národně demokratické strany konala v Centru kultury a vzdělávání V Ostravě v ul. Na Jízdárně přednáška známého publicisty Jana Kellera Vzestup a pád středních vrstev - na téma jeho nové stejnojmenné knihy

5)
Hlavní téma: Je ČR dost velká pro všechny?
http://www.bariery.cz/casopis/caso5/text.asp
Hlavním tématem tohoto čísla Bariér je relativita. Zabýváme se v něm otázkou, jak velká je vlastně naše země, nazíráno z hlediska vztahu majoritní populace k menšinám. Názory na věc se totiž silně různí.

Podle některých spoluobčanů je v české kotlině příliš těsno, aby v ní mohli žít v klidu a míru místní s přespolními. Pokud by tento názor převážil, bude naše republika kupodivu stále menší a menší, bude se nám zmenšovat před očima, až v ní nakonec bude těsno k nedýchání, a to dokonce i pro nás samotné. Netolerantnost, která začíná u vztahu k Romům či Vietnamcům, je totiž silně nakažlivá. Bude se postupně šířit a nakonec zjistíme, že už nedokážeme slušně vyjít ani sami se sebou.

Naštěstí existuje i jiný názor. Podle něj to s malostí naší země zase není tak špatné. Je dost velká na to, aby v ní mohli spolu žít jak ti, kdo ji obývají už po celé dlouhé generace, tak i ti, kdo ji vyhledali jako své útočiště v době nouze. Pokud převládne tento názor, naše země bude skutečně velká. Nebudeme muset vzhlížet s komplexy k národům, o jejichž velikosti se prostě nepochybuje.

Geografové by možná nesouhlasili, ale ve skutečnosti je velikost každé země velice relativní. Mění se spolu s tím, nakolik velkorysí dokáží být její obyvatelé. Úzkoprsému národu se scvrknou před očima i zdánlivě nekonečné pláně, národ velkorysý nemusí mít strach z toho, že se zadusí. Hranic svého území ani nedohlédne.

Jan Keller

Články shromážděné jinými sestavovateli:
tencl.cz

    VRATIT SE