---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.darius.cz/jankeller

Dioxiny

Prevzato z:
www.chemistry.cz
editor@chemistry

Belgická vajíčka, drůbež, hovězí a vepřové bylo staženo z evropských trhů pro podezření, že by mohlo obsahovat dioxiny v koncentracích stonásobně převyšující přípustné limity.
Co jsou vlastně dioxiny? Blízké příbuzné PCB (polychlorovaných bifenylů), tedy velmi účinné karcinogeny. Dioxiny jsou poněkud nepřesně nazývány chlorované dibenzo-p-dioxiny ale také dibenzofurany, které vznikají při některých chemických výrobách jako vedlejší produkty, při spalování určitých látek, ale také přirozenou cestou v přírodě.
Na webovské adrese (http://www.chemfinder.com) naleznete mimo jiné tyto informace o dioxinech:
Název jednoho z nejtoxičtějších derivátů je 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin a CAS [1746-01-6]
Synonyma: 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxin; dioxin; TCDD; 2,3,7,8-tcdd; 2,3,7,8-T4CDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin; TCDBD; dibenzo-dioxin, 2,3,7,8-tetrachlorina-ted; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-1,4-dioxin; tetrachlorodibenzodioxin; tetradioxin; tetra-chlorodibenzo-1,4-dioxin Sumární vzorec:C12H4Cl4O2 a molekulová hmotnost: 321.97 Tento derivát je téměř nerozpustný ve vodě, ale dobře rozpustný v tucích. Další informace o dioxinech naleznete na stránce:
Dioxin Homepage http://www.enviroweb.org/issues/dioxin/
Tolik k informacím o dioxinech jako chemických látkách. Ale zpátky k událostem v Belgii. Odkud se dioxiny vzaly? Belgická společnost vyrábějící tuk do krmných směsí pro zvířata v Ghentu skladovala v lednu tuk v kontejnerech kontaminovaných dioxiny a PCB. Dosud není jasné, jak ke kontaminaci kontejnerů došlo.
Co pro nás z celého případu vyplývá? Že je nutné vybavit kontrolní analytické laboratoře tak, aby bylo možné tyto dioxiny v potravinách a v krmivech stanovit.
VRATIT SE