Zapomeňme na Ameriku!
Prezident USA reaguje na účetní skandály firem, aniž by uvažoval o širších příčinách

Zemi, ve které si menažeři a správcové předních společnosti bez uzardění ulévají bokem miliardy, již není pomoci, a Bushovo volání po přísnější kontrole a vyšší, třeba i trestní, odpovědnosti, je hlasem volajícího v poušti. V této fázi již nejde o pár hříšníků, ale o normu a styl, které byly utvořeny na základě nekritického, jednostranného a tím krátkozrakého nadržování mamonu, obchodu a zisku, které se stalo základní filozofií vrstev, které v USA ovlivňují vývoj a budoucí prosperitu. Svůj díl tu sehrála i byrokratická mašinerie, otupující ve sféře podnikové, samosprávné i státní veškeré přirozené tvůrčí, inovační, morálně inspirované podněty ve jménu "kázně a pořádku", formálních opatření a jejich formálního plnění.

Hluboká krize, která se valí na světové burzy a zejména americkou ekonomiku nemá kořeny ve zvýšení hospodářské kriminality v USA, ale v hlubokém mravním úpadku země, počínaje vysíláním zvrácených televizních pořádů a konče převahou spekulativního kapitálu a spekulativních ekonomických opatření, tedy takových, které ve skutečnosti, zejména z dlouhodobého hlediska a tváří tvář nezvládnutým externalitám svého dopadu, nemohou být zárukou hospodářského růstu, a ani svými autory nebyly takto upřimně zamýšleny. Dnešní měna není podložena zlatem, ale téměř výhradně opatřeními ekonomické povahy. Pokud jsou tato opatření nekomplexní a nezodpovědně krátkodobá, může dojít k ohrožení samé podstaty ekonomického života země, jejího oběživa, měny, co jde v USA samozřejmě ruku v ruce se zneklidněním investorů a burzy.

Takže i Američané si zatunelovali.
Ne, běžný účetní, který musí kvůli padesátníku, který mu nesedí v uzávěrce, trávit noci v práci, by něčeho takového nebyl schopen. To mohou dělat jen lidé, které na jejich místa dostal někdo, kdo věděl, proč je tam (a právě takové) chce mít, lidé, kteří vědí, že se to tak dělá, že kontrolor i auditor se dají koupit, kteří mají vlivné známé dost nahoře, stručně lidé, kteří patří k SÍTI. A síť nedovolí, aby se slušný člověk dostal vysoko.

Není pomoci zemi, která až v roce 2002 přišla na to, že za závažné úmyslné účetní machinace vedoucí k osobnímu obohacení by mohla být sazba větší než pět let! Nebo že ukradené peníze by se asi měly vrátit! Že FBI a CIA v hospodářské oblasti tím pádem totálně selhaly. Každý zelenáč přijatý do těchto služeb může, nebude-li omezován starými byrokraty, vykonat pro záchranu amerického hospodářství více než 10 protřelých agentů, kteří se již tak sžili s oficiálním americkým establishmentem, že přejali jeho styl a "morálku". Na tváře odhalených proruských agentů je dost odpudivý pohled. Představují ztělesnění amerického "ideálu" příslušníka vyšší vrsvy, bez morálky, bez vztahu k lidem a s hlubokou úctou k penězům. Jak mohou tyto kožené huby zastávat vysoká místa ve zpravodajských institucích? Jak si může někdo myslet, že budou odolávat korupci a zverbování "nepřítelem"? Jakto že až dnes vyšlo najevo, že americké právo a kontrolní instituce se dají obejít stejně snadno jako ty naše? Jak to, že se americký prezident probudil, až měl i poslední zloděj svou kořist doma? Odvolat (když ne zavřít) je třeba především všechny americké poslance a senátory, kteří dopustili, aby si lidé na nejvyšších postech na takový bezprávný stav zvykli. Kdopak by si nešel za pět miliard sednout na pět let? Znám lidi, co by za tolik peněz byli ochotni nejen pět let sedět, ale dokonce i pracovat. Trestní sazby jsou pro tyto kauzy v USA trestuhodně nízké. Lidé, kteří v USA tunelovali miliardy, mají takovou moc, že by ze dne na den byli schopni udělat s Ameriky totalitní stát, jen aby nemuseli jít do chládku nebo se vzdát svých výhod. A hlavně: Jsou jen malými články anonymní sítě, do které je zapleten kdekdo a kterou od jistého okamžiku nelze zrušit, pokud se nemá zastavit hospodářský život země.

Čímpak chce Bush zastavit ty hordy rozežraných lumpů, kteří podle všeho již ovládli celou Ameriku? Jeho právní a ekonomické návrhy nejsou špatné. Ale přicházejí pozdě. Americký národ již zjistil, že podvod se vyplácí a dohnal velmi rychle národy východního bloku. Z následků této morální degradace se Amerika neprobere ani za několik generací.

Jakpak chce Bush obnovit důvěru investorů, když ti největší investoři jsou těmi největšími lumpy (a sami sebe a své "kamarády" ze světa obchodu dobře znají) a nedají ani cent do obchodu, jehož hlavním a jediným motivem je spolehlivý zisk, lépe řečeno nejvyšší zisk a zisk za každou cenu?

Myslí si snad někdo, že dělám reklamu komunismu? Kdepak, právě tito bezcharakterní kapitalisté se nejvíce blíží našim českým a slovenským postkomunistickým bolševikům, stavějícím nezadržitelně mocné impérium ekonomického fašismu, impérium stojící na hliněných nohou mafiánské a státní manipulace a síti korupčních vztahů.

Po desetiletích budování příkladné moderní kapitalistické společnosti USA dospěly k oživení molochů, založených na systému kolektivní nezodpovědnosti, která je ještě dále umocňována (a její průkaznost zastírána) vstupem dalších zrůdných a systémově pochybených, tentokráte auditorských společností nebo rovnou i zkorumpovaných státních orgánů do hry.

A tito lidé by na čele s Bushem měli garantovat bezpečnost globální kontroly na americký způsob? Nevidím žádný rozdíl mezi lumpem americkým, ruským nebo českým. I když mechanismy, které vedli k nastolení jejich vlády byly rozdílné, síť korupčních a korumpujících vazeb, která se globálně tvoří má všude stejné základní vlastnosti a jejím účinkem všude nastupuje nedůvěra v politické, státní a ekonomické instituty, fašizace společnosti a kritický vývoj ekonomiky hledající útěchu nakonec vždy ve zbrojení a válčení.

Amerika je sice daleko, ale krize ekonomiky USA nás tvrdě postihne, mj. protože pro změnu naše lumpácké vedení dělá všechna svá hazardérská makroekonomická opatření s výhledem na standardně fungující světovou ekonomiku a další důležité vnější i vnitřní faktory. Zapomínáme na teorii katastrof, která nás učí, jak nevýhodně, v negativní fázi, se mohou sejít celé řady důležitých ukazatelů. Pak se i nejhorší sny mohou stát snadno skutečností. Člověk, který sleduje současný svět, a nelže sám sobě, může oprávněně předpokládat, že celá řada ukazatelů zasahujících i naši zemi bude mít v blízké budoucnosti spíše negativní vývoj. Rozvoj obezity a srdečně-cévních onemocnění, změny světového klimatu, krizový vývoj v rozvojových zemích, dopady narušení rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů a jejich vazeb, shoršení zdravotního stavu mládeže, zvýšení procenta důchodců, časté úrazy a smrt mladých lidí, šíření narkomanie, silná xenofobie Čechů a naše neschopnost plně intregrovat občany a imigranty olišné národnosti, nedůvěra ve finanční instituce a desítky dalších jevů se mohou ve svých negativních aspektech i u nás sečíst zcela nečekane a z hospodářského hlediska ve smrtící kombinaci, např. právě v čase krize americké ekonomiky a světových burz.


Ne, nemyslím si, že náš hlas má vliv na dění v USA. Možná na takovou kritiku nemáme ani právo, zejména proto, že naše vlastní země v korupci, zmanipulovanosti a zločinnosti Ameriku daleko přesahuje. (Má to ovšem tu výhodu, že morální pád nás již nečeká, nemáme už kam spadnout.) Víme již, že Amerika stále méně může být vlajkovou lodí naší demokratizace a hospodářské reformy a garantem globální kontroly a bezpečnosti, která s požadavkem kontroly souvisí. Brali jsme po listopadovém puči Ameriku jako velký příklad a naději, ale nyní jsme již mnozí přestali věřit, že si Amerika dokáže zamést byť jen před vlastním prahem. Amerika se musí zastavit a zamyslet se sama nad sebou, Jinak může mít její "pomoc" světu nedozírné následky pro svět i pro Ameriku.

Amerika hluboce podcenila nutnost své vlastní kontroly, svých společností, bank, byrokracie včetně orgánů kontroly. Amerika podcenila nutnost regulace, včetně regulace svobodného trhu a svobodného podnikání vůbec. Amerika podcenila nutnost udržet fungující trestně-právní systém. Amerika podcenila nutnost neustálé výchovy občanů k občanské uvědomělosti a angažovanosti. Jednou větou, Amerika podcenila funkci mozku v porovnání s autonomními funkcemi hospodářského a ekonomického "těla" společnosti, bez ohledu na to, jak funkci centrálního "mozku" komunisté zdiskreditovali. Amerika také zapomněla, že funkce plánovacího, kontrolujícího, hodnotícího a regulujícího mozku společnosti musí přesahovat ekonomická témata a minimálně řešit externality ekonomických opatření.

Komunisté zvolili centrální plánování bez individuální odpovědnosti. Amerika zvolila téměř úplnou svobodu, vložila nereálné naděje do lidské zodpovědnosti, a vyprodukovala rovněž poměrně značné procento nezodpovědných akciovek a téměř anonymně řízených společností jako ekonomika komunistická a postkomunistická.

Naše pupeční americká šňůra bude muset být přervána a budeme muset hledat více svou vlastní cestu. Je to škoda, protože napodobit něco fungujícího je snazší než vytvořit něco nového.

Zapomeňme na Ameriku, říkám, a mrzí mě, že se tak nechtíc stavím do jedné řady s různými orientálními fanatiky a babkami--demokratkami, které nakonec stejně vždy volí komunisty.
Zapomeňme na Ameriku a zastavme naše vlastní "menažery", dokud je čas!

Proč by mělo vedení kolabující železnice brát statisícové platy? Proč by vedení krachujících bank mělo dostávat milionové odstupné? Proč by mělo být umožněno, aby si tuneláři své nakradené peníze nechali jen proto, že na manipulované účetnictví není zvláštní zákon? Konání, které znevýhodňovalo subjekt, který nám svěřil nějakou hodnotu k úschově nebo pro nějaké podnikání, konání, které bylo pro klienta výrazně nevýhodné, např. ve srovnání s obvyklým postupem a průběhem a srovnatelnými případy bylo trestné již za komunizmu. A tam, kde nestačí zákon, je třeba dát závazná doporučení pro tvorbu různých obchodních smluv, aby práva klientů a podílníků byla zajištěna. Dobře si vzpomínám, na detailní znění koprodukční smlouvy komunistického Filmexportu k výrobě jednoho filmu, na němž jsem začínal jako asisten režie; ze smlouvy bylo jasné, že neunikne trestu, kdo by chtěl zájmy partnera hájit jinak než zájmy vlastní a ty zase jinak, než je obvyklou praxí (např. podle obvyklých cen). Takže prodat něco pod cenou nebo koupit věc předraženou bylo trestné. Podrazit klienta-partnera bylo trestné. Estébáci ve Filmexportu byli zřejmě moudřejší než náš ministr spravedlnosti a celý parlament.

Naše hospodářská sféra musí projít rovněž sítem zpětné očistné kontroly, a to minimálně za pět let, tedy od roku 1988. Věřím, že tak máme šanci se zbavit všech "pubertálních" výtržníků, kterými se naše ekonomika jen hemží. Ve škole skoro propadali a nyní bez uzardění likvidují naši zem coby "velcí" podnikatelé a budují téměř neproniknutelné a amorální hradby osobních korupčních vazeb, přes které se již pomalu nedostane jediný poctivý obchod, jediný dobrý úvěr, jediné spravedlivé soudní rozhodnutí a jediný tvůrčí člověk.

Darius Nosreti
(I-konference HLAS ZVONU 2002)

ČESKO-AMERICKÉ LINKY

czechoffice.org

xxx

SPUSA

Spolecnost pratel USA

czech.cz

xxx

YMCA

YMCA v USA

YMCA

YMCA v CR

Y-klub

Y' s Men's International

NASA

xxx

HISTORIE LETECTVA

xxx

OBCANSKA VALKA

xxx

CIA

xxx

FBI

xxx

VYHLEDAVACE

HLEDÁNÍ LINEK A LIDÍ

unforgettableczech.com

xxx

eurorailways.com

xxx

ceska media

xxx

czech.org

xxx

czech.com

xxx

prague.indymedia.org

xxx

czechbrowser.com

xxx

czechrepublicseek.com

xxx

czech-tourism.com

TURISTIKA V CR

ctg.cz

Czech Travel Guide

czecham.com

Czech AM-Morning News Digest

cas.cz

Academy of Sciences of the CR

ncsml.org

National Czech + Slovak Museum + Library - Cedar Rapids, Iowa USA

czechcenter.com

Czech Center New York

fsv.cvut.cz

Czech Orienteering Federation

dictionaries Cz/A

xxx

dictionaries A/Cz

xxx

hotelsczech.com

xxx

czechphilharmonic.cz

xxx

iarelative.com

xxx

romanticczechtours.com

xxx

czechheritage.org

Czech Heritage Society of Texas

cgu.cz

Cesky geologicky ustav

texasczechs.homestead.com

xxx

cgsi.org

Czechoslovak Genealogical Society Int'l

rootsweb.com csagsi.org

xxx

E-MAILY:
Jan Sammer (Czech Coordinating Office)
E-MAILY:
Petr Bisek (Americke Listy)
E-MAILY:
(Spolek pro vedy a um., Washington)

HOME

SUPERHOME

DARIUS.CZ

HOME AGENTURA

E-ZIN AGENTURA NIKOLA

HOME ZVON

HNUTI ZVON

HOME

HOME USA

AMERIKA NA KŘIŽOVATCE

HOME AGENTURA

E-ZIN AGENTURA NIKOLA

HOME ZVON

HNUTI ZVON