Y's Men's International

Akce podporované a vlastní

Úvodní stránka
Program
Stanovy
Repertorium
Akce
Clánky, úvahy, komentáre
Linky a kontakty
Anglicky
ADOPCE NA DÁLKU


"pomoc chudým dětem v Indii"


Zatímco u nás se školáci v červnu těší na blížící se letní prázdniny, kdy si oddychnou od školních povinností a zažijí nová dobrodružství na táboře či na dovolené s rodiči, v Indii dětem školou povinným prázdninové volno končí. S prvním červencovým dnem se naopak vracejí zpátky do školních lavic, začíná jim nový školní rok. V indických školách v nejchudších oblastech byste však lavice pro žáky a žačky bohužel marně hledali. Děti se učí na zemi, sedí jen tak na podložce. Přesto chodí do školy rády, dokáží si hrát, rády tancují, zpívají a mají své sny stejně jako děti jinde na světě. Zatím si tolik neuvědomují, co je v životě čeká.

V Indii není školní docházka samozřejmostí, proto se zde dodnes potýkají s poměrně velkou negramotností. Vzdělání něco stojí, a ne každá rodina má dostatek peněz na to, aby mohla pravidelně posílat své ratolesti do školy. Rodiče a další členové rodiny, děti nevyjímaje, se mají co ohánět, aby svou rodinu uživili a zajistili bydlení. Na chudém venkově, který často trpí velkými suchy, je pro jeho obyvatele hlavní a v mnoha případech jedinou obživou zemědělství. Vzděláním se venkované příliš nezaobírají, většinou ani nechápou jeho hodnotu pro budoucí život svých dětí.

Proto biskup Moras z indické diecéze Belgaum ve státě Karnataka zahájil před třemi lety společně s diecézní charitou Hradec Králové sponzorský program Adopce na dálku. Projekt spočívá v tom, že český "adoptivní rodič" má možnost "přijmout na dálku" indické dítě, které nejméně jeden rok bude podporovat ve vzdělání částkou 5000 Kč. Tedy ti, kteří se mají relativně dobře, pomáhají těm, kteří by si to jinak dovolit nemohli a cesta ke vzdělání a lepší práci by pro ně byla s největší pravděpodobností uzavřena.

O tom, že projekt Adopce na dálku má smysl, svědčí následující řádky z dopisu od indického biskupa Morase, kde píše o dětech, kterým spozorský program pomohl získat práci nebo zahájit další profesní studia:
¨
"Jsem potěšen, že Vás mohu informovat o Josephine Duddbutti, která se připojila ke kongregaci sester Little Flower of Bethany (Kvítek Betánie) a nastoupila tak 22. 4. 2003 do svého prvního povolání. Také jsem rád, že Vám mohu sdělit, že Anthony Gonzalves se připojil ke kongregaci řekolníků sv. Františka Saleského, Harry Robert vstoupil do semináře diecéze Belgaum a absolvuje poslední ročník bakalářského studia, Stany D. Souza také vstoupil do semináře diecéze Belgaum."

Vysokou školu navštěvuje dalších 6 studentů. Díky podpoře "adoptivních rodičů" z České republiky, mezi nimiž najdete nejen rodiny, mladé páry či naopak manžele na penzi, ale i školní třídy, farnosti nebo jiná spoilečenství lidí, se tak mohou z chlapců anebo i děvčat v indické diecézi Belgaum jednou stát tolik potřrební učitelé či lékaři. Ostatní dívky se zase mají možnost uplatnit jako zdravotní sestry, ošetřovatelky nebo vychovatelky, jiní se budou moci vyučit nějakému řemeslu.

-jaka-

Kontakt:
Diecézní charita Hr. Králové
Bc. Markéta Hůlková, vedoucí projektu
Adopce na dálku, tel.: 495 063 135
e-mail: adopce@hk.caritas.cz
http://www.hk.caritas.cz

  


ADOPCE NA DÁLKU


"pomoc chudým dětem v Iráku, Íránu a Afghánistánu"


(Projekt je připravován)Daruj sáček, daruješ život!


I tak by se mohla jmenovat akce ve prospěch Slovenských občanů, potřebujících krev. Také se Vám někdy stalo, že jste z nějakého důvodu nemohli dát krev? (Například proto, že máte alergii?) Nyní máte velmi solidní šanci svůj hendikep překonat a pomoci zachraňovat životy stejně účinně, jakobyste darovali vlastní krev.
Jak je to možné?

Ve Fakultní nemocnici v Košicích již nemají dostatek prostředků na nákup plastových sáčků na lidskou krev, jejichž cena se pohybuje od 200 do 900 Sk. Stručně řečeno, kdo pošle na košickou transfúzku částku v daném rozmezí, učiní tolik, jakoby daroval krev. Díky nedostatku sáčků totiž musela nemocnice snížit množství odběrů právě na polovinu, co může mít přímé důsledky na schopnost poskytovat transfúze. Pokud nám výšku svého daru oznámíte, vaše jméno zveřejníme na našich stránkách.Pokud dar přesáhne 1999 Kč (resp. Sk) spojte se s námi za účelem uzavření darovací smlouvy s nemocnicí.

Majitel účtu: Fakultná nemocnica s poliklinikou (transfúzka) Tr. SNP č. 1, Košice
Bankovní spojení: 123-59237-512/0200
Variabilní symbol: 1700

Akci vyhlašují členové Y-klubu (Y's men's International), Ostrava, tel.: 596 634 284
(Zájemce o práci v charit. obč. sdružení vítáme.)
www.darius.cz/y_klubCELOSVĚTOVÉ PROGRAMY:


Mezinárodní asociace Y-klubů je organizací, která zahrnuje 6300 místních klubů v 58 zemích po celém světě. Účelem každého klubu je m.j. pomáhat místnímu sdružení YMCA a společnosti tím, že podporuje záměry a programy YMCA. Y's Men je tedy kosmopolita, který pomáhá a jehož osobním zadostučiněním je služba ostatním.
Jako součást mezinárodního bratrství se Y's Men a jeho kluby podílejí na těchto celosvětových programech, které sledují další rozšíření naší myšlenky a získání podpory pro její realizaci v jednotlivých konkrétních podobách:
1)
- Čas půstu je program, ve kterém Y's Men vynechá jedno denní jídlo a zašle obnos v ceně tohoto jídla mezinárodnímu fondu. Tyto peníze jsou potom vybrány na podporu vybraných projektů, které mají vztah ke společenskému vývoji a podpoře rodiny. Tím každý Y's Men získá více pochopení pro problémy a krize světa a zároveň přispívá k jejich řešení. Půst je také jednou z cest fyzického a duchovního očištění a posílení vůle.
2)
- Fond Bratrství: Prostřednictvím tohoto fondu může každý Y's Men cestovat po celém světě, navštěvovat Y-kluby, účastnit se regionálních, místních a mezinárodních sjezdů a tráví krátký čas v domovech členů zahraničních Y-klubů. Jedním ze způsobů jak získat finance na cestování je sbírat orazítkované historické i současné poštovní známky, které se (i s horní přední částí obálky) posílají do střediska k prodeji sběratelům. Kromě sběru známek přispívají některé kluby finanční podporou.
3)
- Alexandrův stipendijní fond: Y s Men podporuje potřeby sdružení YMCA v souvislosti s částečným nebo úplným krytím studijních nákladů studentů - členů YMCA a nákladů na školení a večerní či dálkové studium zaměstnanců YMCA.
Tato finanční podpora se poskytuje jak místně - v klubech - z financí získaných iniciativou klubu, tak na mezinárodní úrovni z fondů tvořených aktivitami Y-klubů i z dotací jednotlivců.
4)
- Výměnný program pro vzdělávání mladých: Tento program umožňuje lepší porozumění jiným kulturám (YEEP - Youth Educational Exchange Programme). Synové a dcery členů domácích Y-klubů tráví celý jeden školní rok v různých zemích a bydlí v domovech členů Y-klubů v jiných zemích, kde se stávají členy rodiny. Nedávno byl zaveden také krátkodobý výměnný program mladých (STYE - Short-Term Youth Exchange) se stejným cílem.Z HISTORIE:

Kancelář Duchovní rady, správce vily Unitaria a Y‘s Men International za Vámi přicházejí s projektem besedního klubu pro otázky nového poznání, spirituality a filozofie.
Schůzky Y-klubu budou každé pondělí již od května roku 2001 od 17 do 19 hodin ve vile Unitaria, Vrázova 555/5 (naproti nového ředitelství Vítkovických železáren na Ruské ulici)
v Ostravě – Vítkovicích. Zájemci o spolupráci, hlaste se na:
596 634 284, info@darius.cz

----------------------------------------------------------------------------

Přednáška s besedou


Pondělí 21. 5. 2001, 17.00 Fyzika a světový názor
Pondělí 28. 5. 2001, 17.00 Náboženství a ekologie
Pondělí 4. 6. 2001, 17.00 Duchovní zákony a politika
Pondělí 11. 6. 2001, 17.00 Ženský princip v duchovním světě
Pondělí 18. 6. 2001, 17.00 Informační zdroje duchovního poznání v ČR