Konopí, část 3.
Moderní indikace:
V některých státech USA existují ojediněle i průmyslově vyráběné tablety obsahující THC nebo jeho analogy určené zejména k léčbě migrény a jako doplňkový lék při onemocnění AIDS a rakovině (např. lék Marinol z USA).
"Klinické studie ukázaly, že THC má příznivý vliv při léčení astmatu (rozšiřuje průdušky), epilepsie (snižuje počřet záchvatů", anorexie (podporuje chuť k jídlu), zeleného zákalu (snižuje nitrooční tlak), nevolnosti vyvolané chemoterapií u rakoviny..." ("Drogová stránka" z Internetu)
Bylo prokázáno, že potlačení bolesti a další známé účinky některých analgetik (např. opiátů) může vést i ke zpomalení nebo zastavení růstu nebo dokonce ke zmenšování nádoru u onkologických onemocnění - podobný účinek byl potvrzen i u cannabisu. (Nejde však o potvrzení možnosti vyléčení.) U lab. myší bylo skutečně v pokusech s cannabisem zjištěno zmenšení nádorů o 25 - 82% Přinejmenším jde o snížení stresu organizmu vyvolaného onemocněním, čímž jsou uvolněny stresem blokované zdroje sil vlastního organizmu potřebné pro obranu a odolnost a dochází i k odblokování možností čerpání energie a zdrojů životní síly i z externích zdrojů na různých úrovních (příjem potravy, suplementace vitamínů, prvků, enzymů aj., příjem bioenergie, příjem pozitivních psychických podnětů a z jiných úrovní).
Jednou z hlavních indikací cannabisu je úleva u nauzey, nechutenství a zvracení a zlepšení psychického stavu při chemoterapii a ozařování při rakovině a leukemii. Cannabis má mimořádné předpoklady pro to, aby se v této indikaci stal lékem první volby. Prodlužuje život, zlepšuje jeho kvalitu a zmenšuje trýzeň způsobenou nemocí a léčením, uvolňuje stres vyvolaný vlastní léčbou. Většinou brzdí růst nádorů nebo je dokonce zmenšuje. Podporuje psychické síly důležité pro boj s nemocí. Pomáhá využít rezervy organizmu. Brání před hubnutím , včetně hubnutí způsobeného nemocí a léčbou. Můžeme předpokládat, že cannabis pomůže při hubnutí, nechutenství, nespavosti, bolestech hlavy a dalších projevech psychotické somatizace (u psychóz) a že bude léčit různé neurovegetativní obtíže (u neuróz apod.).
I když u psychóz můžeme u většiny případů předpokládat zlepšení vlivem účinku konopných látek, někteří pacienti nemusí tuto léčbu zvládnout a je třeba, aby prognózu účinku stanovil psychiatr. Je například popisován případ, kdy pacient neunesl obsahy podvědomí, které se působením THC uvolnily a staly se přístupné vědomí, a jeho stav se zhoršil. Jde o podobné (ojedinele) riziko, jake vyjimecne pozorujeme pri nezvladnuti napr. regresni terapie nebo hypnotickeho ucinku.
Snížení slzení
Snížení nitroočního tlaku u glaukomu (na 4 - 5 hodin - při vnitřním podání, bez vedlejších účinků léků se stejným účinkem. Tím odstraňuje poruchy vidění a přispívá k léčbě a zlepšení stavu.)
Epilepsie (zvýšení účinnosti léků, zmenšení počtu a síly zachvatů . Tím se zmenšují i nežádoucí psychomotorické projevy, duševní stavy, křeče...)
Roztroušená skleróza (spasticita - svalové křeče, ataxie - ztráta svalové koordinace, třes, optická neuropatie, poruchy dýchání, nechutenství, výkyvy nálad, imunosupresivní účinek, zmenšení zánětlivých změn, zmenšení symptomů) . Cannabis (nejlepe v kombinaci s antioxydanty a bioflavonoidy) pacientům prodlužuje život a zlepšuje jeho kvalitu.
Autoimunitní encefalitida (imunosupresivní účinek, zmenšení symptomů, protizánětlivý účinek, zmenšení zánětlivých změn mozku)
Mozková alergie (hyperaktivita, poruchy soustředění, paměti, nutkavé jednání aj. vyvolané tzv. mozkovou alergií).
Parkinsonova nemoc (spasticita, ataxie, třes)
Paraplegie a quadriplegie (poruchy duševní výkonnosti a koncentrace, křeče, poruchy erekce, bolesti)
AIDS (bolesti hlavy, křeče nohou, nauzea, nechutenství, hubnutí. Cannabis prodlužuje pacientům život a zlepšuje jeho kvalitu)
Chronické bolesti (u mnoha onemocnění, z méně známých např i u nemocí jako: Pseudopseudohypoparatyreoza, mnohočetné, kongenitální chrupavčité exostozy. Také u bolestí a symptomů po operaci mozkového nádoru a všeobecně u bolestí a symptomů po ozařováních a lécích. Malorheostoza - silné bolesti kloubů.)
Necitlivost tváře, obtížná řeč (např. po operaci mozkového nádoru, po mozkove prihode)
Migréna, bolesti hlavy (Také v indikaci migrény má cannabis a jeho analogy předpoklady stát se lékem první volby.)
Pruritus (svědění), atopická neurodermatitida
Menstruační křeče a bolesti a porodní bolesti
Deprese a jiné poruchy nálady
Astma - THC působí jako bronchodilatátor u astmatu i křečí průdušek. Nástup při inhalaci spreje (lze použít i ultrazvukový inhalátor) je rychlý, ale účinek kratší
než u v současnosti používaných nejúčinnějších sprejů (např. s anihistaminiky).Současně průdušky poněkud dráždí, takže je třeba hledat lepší analogy.
Nespavost
Ranní "ztuhlost" údů, pocit nevyspání
Abstinenční syndrom, léčba drogové závislosti, kocovina, nevolnost spojená s užíváním alkoholu - byly zaznamenány úspěšné případy léčení závislosti na "tvrdých" drogách pomocí marihuany a THC s velmi kladným hodnocením metody od pacientů i lékařů
Hyperemesis gravidarum - ranní zvracení v těhotenství
Nauzea při selhání ledvin
Patologická škytavka
Nauzea, zvracení, nechutenství všeobecně (např. i při neurózách aj.)
Infekce uší, zábrana infekce u popálenin, hnisavé infekce na prstech, opar, herpes genitalis, drobné kožní infekce (vnější použití)
Idiopatická distonie (zlepšení o 20-50%)
Svalové křeče, spasticita, ataxie, třes, škubání ve svalech
Chorobná slabost svalů, ochrnutí svalů, paraplegie, quadriplegie (potlačení bolestí, svalových křečí, škubání ve svalech, třesu, zlepšení ovládání močového měchýře, soustředění, subj. pocitů)
Usnadnění porodu
Sedativní účinek (při vyšších dávkách)
Odstraňuje psychické (citové, duševní) bloky - podobně jako tzv. tvrdé drogy, holotropní dýchání, metody využívající hluboké hypnózy apod. (avšak bez rizika, které s sebou tyto razantní postupy přinášejí). Cannabis pomáhá odstranit příznaky stavu, který jóga označuje jako "zablokovaná" (málo aktivní) čtvrtá - srdeční čakra - a to tak, že léčí příčinu stavu - aktivizuje čakru a různými mechanizmy pomáhá dlouhodobě nebo trvale odstranit psychické bloky. Jde o příznaky jako: neschopnost se vcítit, projevit cit, odpouštět, vybít negativní emoce, citově komunikovat, anetická psychóza, nezúčastněnost až bezcitnost, uzavření se ze strachu před zklamáním, atd. Odstraňuje i některé příznaky shodné se zablokovanou pátou, šestou a sedmou čakrou
Při zneužívání cannabisu, při nesprávné léčbě, ale i při nedostatečnovšem psychosociálním, sociálním, ekosociálním zázemí pacienta může dojít ke vzniku poruch v energetickém systému organizmu (čakry, dráhy) a k negativním změnám v osobnosti, např. v motivaci, v citlivosti k jiným osobám (empatie), k oslabení vůle, tvůrčího potenciálu (z hlediska indické psychoenergetické terminologie ke ztrátě sidhi, podobně jako u alkoholu) aj.

MUDr. Jaromír Soldán, přednosta zubního oddělení OÚNZ v Šumperku zkoumal baktericidní, bakteriostatický, hojivý a anestetický účinek konopí a možnosti jeho využití ve stomatologii a výsledky publikoval v r. 1953 (Čs. Stomat. 53, 23, 1953). Potvrdil vysokou účinnost konopí proti 8 bakteriálním kmenům, anestetický účinek lihovodního roztoku i lanolínové masti s obsahem THC, účinek masti i roztoku proti bakteriím, účinek masti při herpetickém onemocnění. S úspěchem ve stomatologii použil cannabis na infikované a bolestivé rány, i při ošetření parodontálních chobotů, při gingiválních kapucích u jednoduchých molimin dol. zubů moudrosti, dry socket, gener. ulcer, gingivitid i solitárních aft (zhojení do 24 hodin).
V chirurgickém sektoru bylo preparátů použito ve více než 500 nejrůznějších případech v zevní aplikaci a nikdy nezklamaly. Nejčastěji šlo o dezinfekci dna kazové dutiny.
"Dále bylo této látky používáno pro podložky pod výplně. V tomto případě bylo použito 10 g pulverisovaného dentinu horkovzdušně sterilisovaného z lidských zubů, který byl napojen 0,5 extr. cannabis. Vznikl mastný, žlutý prášek. Tento byl pak rozdělán těsně před použitím roztokem arab. gumy v teplém fysiologickém rotoku v hustou pastu. Při preparaci hlub. kazů jedn. hlavně u případů, kde kazivá dutina zasahuje do těsné blízkosti dřeně, takže nebyla vyloučena při normální preparaci ani mikroperforace cavi pulpae, dále u případů hlubších kavit, hlavně na předních zubech, překrýváme dno vypreparované kavity vrstvou již zmíněné pasty. Poté provedeme vložení defin. výplně. U případů bolestivé preparace se velmi brzy možná citlivost po vložení této podložky do kavity utlumí.Též v případech hyperemie pulpy takto zaplněných citlivost vymizela do druhého dne." (J. Soldán)

Španělští vědci ze dvou univerzit v Madridu zjistili, že látky obsažené v této droze léčí některé mozkové nádory, byť zatím jenom u laboratorních potkanů. Léčebný roztok zaváděli trubičkou přímo do nádoru.

Tým vedený Lornou Laywardovou z britské Společnosti pro roztroušenou sklerózu při pokusech na myších prokázal, že látky obsažené v marihuaně zmírnily chvění těla a nemotornost, jež nemoc provázejí. Totéž tvrdili i lidé trpící roztroušenou sklerózou, kteří marihuanu používali už dříve a občas se kvůli tomu dostávali do konfliktu se zákonem. Další britský tým, z nemocnice v jihoanglickém Plymouthu, proto v prosinci zahájil přesně sledovaný výzkum, jehož se účastní 660 pacientů s touto chorobou. Za tři roky má být vydána zpráva o tom, zda jim látky z marihuany pomohly.

"To, že droga získávaná z konopí může nemocným zmenšit bolesti, odstranit křeče či je třeba zbavit poruch spánku, se ví už celá staletí. Drtivá většina dnešních lékařů však kolem ní chodí po špičkách, aby se vyhnula obvinění z šíření drog. "Nedivte se jim, že se nehrnou do případného konfliktu se zákonem," poznamenává lékař Jiří Presl z pražského střediska pro léčení drogových závislostí Drop-in. Sám ovšem říká, že kdyby měl pacienta, jemuž by mohl marihuanou pomoci, udělal by to. Podstatný průlom přišel ve světě začátkem roku 1999, kdy komise renomované americké Národní akademie věd zveřejnila zprávu o důsledcích užívání marihuany těžce nemocnými lidmi. Členové komise konstatovali, že droga ulevuje od žaludečních potíží, bolesti či duševního chřadnutí způsobeného nemocí AIDS. Výzkumníci nenašli přesvědčivý důkaz pro názor, že uživatelé marihuany postupně začnou užívat tvrdší a nebezpečnější drogy. K podobným závěrům sice došla i vědecká zpráva vypracovaná už koncem roku 1998 pro Sněmovnu lordů v Británii, avšak její doporučení dovolit nemocným užívat marihuanu britská vláda zamítla. USA reagovaly jinak - několik amerických států povolilo užívání marihuany těžce nemocnými, zejména lidmi trpícími AIDS, rakovinou, bolestivým poraněním páteře a některými nervovými poruchami." (Z tisku, in www.konopa.cz )

Farmakokinetický účinek látek z Cannabis indica zkoumali L. Klabusay a J. Lemfeld. Na zvířatech vyhodnotili jejich analgetický, antikonvulzivní, anestetický účinek, toxicitu a lokální snášenlivost. (1955 - ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS - TOM. VI., in www.konopa.cz)

Užití extraktu z Cannabis indica v konservační stomatologii od září 1954 zkoumal v klinickém výzkumu J. šimek a spol. Závěr zněl:

"U hlubokých kazů byly tři pětiny případů, u kazů s náhodným otevřením pulpy a u podrážděné dřeně přes 1/3 případů, u pulpitis partialis 41 % léčeno s úspěchem pastou s účinnými látkami z Cannabis indica. To odpovídá výsledků s pastou Ležovičovou (pasta s vysokým obsahem streptomycinu, penicilinu, s trikresolem, případně benzokainem).

Potvrzuje se anaestesující účin extr. Cannabis, u mnoha neúspěšně léčených případů došlo k mnohodenní bezbolestnosti, u řady dokonce k bezbolestné nekrose.

Neúspěch v četných případech byl zaviněn asi nevhodným vehikulem (užito téhož vehikula jako u pasty Ležovičovy) neuvolňujícím ve správné míře antibiotikum. Další kontrola, případně histologická a vhodnější vehikulum bude úkolem další práce."
(OÚNZ Rimavská Sobota, Slovensko, ORL oddělení, primář: Dr. Z. Lénárt., tamtéž)

Jiří Hubáček zkoumal účinek látek z Cannabis Indica v othorinolaryngologii:

"Na našem oddělení jsme užívali těchto preparátů: 1 % aklohol. roztok čištěného extraktu C. i., 1 % vodní roztok čištěného extraktu C. i. (emulse), mast - lanolin vaselina s 5 % C. i., zásyp - acidum boricum s 5 % C. i.

Cannabis indica bylo zkoušeno u těchto chorob: otitid - akutních i chronických, sinusitid maxillárních - akutních i chronických, chronických tonsilopharyngitid, furunkulů vchodu nosního a zevního zvukovodu, stomatitis aphtosa.

Akutních otitid léčeno celkem 18 případů.

Byl-li již výtok, byla vkapávána do ucha 2 x denně směs: 1 % Cannabis alkoholický nebo vodný roztok (4 díly) s 10 % H2O2 (1 díl); když výtok začal ustupovat, vprašovali jsme do ucha zásyp s acid. boricum.

Při ostatních akutních otitidách bylo do ucha vkapováno 1 % cannabis v alkoholickém nebo vodním roztoku.

U všech případů nastalo zhojení během týdne.

Otitis media suppurativa chronica simplex - léčeno celkem 27 případů.

Používali jsme podobně alkoholický nebo vodný roztok 1 % cannabis (někdy v kombinaci s H2O2). Při ustávání výtoku aplikován zásyp. Během 10 dnů zhojeno 25 případů. Zbývající 2 případy byly pouze o něco zlepšeny. U těchto bakteriologickým vyšetřením hnisu zjištěn v jednom případě Proteus vulgaris, v druhém Pseudomonas aeruginosa. Pro ilustraci uvádíme případ 16letého hocha trpícího 10 roků chronickou otitidou. Během 10 aplikací cannabis pacient zhojen.

Z furunkulů vchodu nosního léčeny 4 případy - furunkl a jeho okolí potřeno 4 % alkoholickým roztokem cannabis a pak nanesena mast. Během 3 dnů vyhojení. S podobným výsledkem léčeny 3 případy furunkulu zevního zvukovodu.

Afty potírány několikrát denně 4 % alkoholickým nebo vodným roztokem cannabis - celkem 5 případů. Zhojeny během 5 dnů. Zvláště významný byl účinek analgetický, takže pacienti mohli bez bolesti jísti.

Sinusitis maxill. acuta léčena 2 x - po výplachu dutiny sterilním fyziologickým roztokem, vstřiknuto do dutiny 5 až 10 ccm 1 % alkohol. roztoku nebo vodní emulse. Zhojení během 2 punkcí - druhá punkce po dvou až třech dnech.

Z chronických sinusitid léčeny 3 případy. Postup podobný, po výplachu aplikováno 5 ccm vodného nebo alkoholického roztoku. Stačily tři punkce. V jednom případě 5 punkcí. Bylo to u 40letého muže trpícího 3 roky chronickou sinusitidou bilat., který byl neúspěšně léčen sezónními punkcemi (celkem asi 30). Na pravé straně s úspěchem bylo užito cannabis, na levé penicilin (po výplachu aplikováno 100.000 jednotek penicilinu do dutiny) bez úspěchu. Proto pacient doléčen 2 punkcemi s následnou aplikací cannabisu.

U chronických tonsilopharyngitid prováděny spraye 1 % alkohol. nebo vodným roztokem. C. i. (3 - 5 ccm). U 10 léčených případů zjevné zlepšení jak subjektivní, tak objektivní.

U všech případů byl zřejmý analgetický účinek. Někteří pacienti při použití alkohol. roztoku, zvláště u chronických otitid, udávali sice po nakapání několik minut trvající dosti prudkou bolest. Pak však nastala zřejmá úleva a zmizení bolesti.

Sdělění je zatíženo chybou malých čísel. Rovněž tím, že z technických důvodů jsme nemohli všude prováděti bakteriologické vyšetření. Přesto však je léčebný účinek cannabis v otorhinolangologii pozoruhodný a je třeba na větším materiálu a podrobněji jeho therapeutické vlastnosti sledovat. Při užití jen H2O2 nebo ac. borici samotného - jak ze zkušenosti víme - nikdy podobných rychlých úspěchů dosaženo nebylo.

Dovoluji si ještě pro zajímavost uvésti:

1 x jsem měl možnost vyzkoušeti cannabisu u spáleniny druhého stupně. Rozsah spáleniny - na předloktí velikost 5 x 20 cm. Pacientka se spálila přehřátým tukem a doma si pro zmírnění bolesti obkládala postižené místo blátem. Protože jsem neměl po ruce žádný jiný therapeutický prostředek (na venkově), potřel jsem spáleninu 4 % vodným roztokem konopného extraktu a na to nanesl mast s C. i. Druhý den při kontrole pacientka udává, že bolest zmizela krátce po ošetření. Spálenina jeví hojivou tendenci. Vícekrát ke kontrole nepřišla, jen vzkázala, že ruka je zahojena.

Malá poznámka z historie:

V Mattioliho herbáři (úprava Adama z Veleslavína) čteme: Na spáleninu čerstvé konopě dobré jsou, ale musí často jeden list po druhém přikládati a nedati, aby usíchal, protož užitečnější jest stlouci listí, neb čerstvý kořen v moždíři a přidati k němu máslo a tím pomazati.

I na tomto poli je třeba získati další klinické zkušenosti. Míníme v budoucnosti zkoušeti: C. i. s glycerinem, C. i. s tyrothricinem, nebo s perubalsamem a tylosu (2 % methylcelulosu) jako vehikulum. Jmenovitě bude nutno zkoušeti penetrační schopnost antibiotika při užití rozličného vehikula nebo masťového podkladu.

Po tomto referátu rozvinula se diskuse.
(Souhrn:) Výborný účin antibiotik z konopí zjištěn u akutních otitid, u furunkulů vchodu nosního a zevního zvukovodu. U chronické otitidy se osvědčil ve většině případů, selhává u infekcí pyocyaneem a proteem. Zvláště frapantní účin byl u sinusitid a jmenvitě u oboustranné sinusitis maxillaris, kde kontrolně jedna strana byla léčena bezúspěšně penicilinem, druhá konopím vyléčena 3 punkcemi. Strana penicilinem bezúspěšně léčena, doléčena pak hladce konopím.

Též případ spáleniny II. stupně nápadně rychle vyléčen 4 % extraktem z konopí.

Vyzdvižen tu i analgetický účin konopí, který se velmi dobře osvědčuje i u stomatitis aphtosa."

(diskusní příspěvek z otorhinolaryngologické kliniky lékařské fakulty Palackého university v Oloumouci, přednosta: Prof. MUDr. Fr. Ledl, tamtéž)

Dr. Josef Navrátil a spol. zkoušeli Cannabis indica (většinou jako 1%-ní extrakt) "u 18 nemocných s chronickým zánětem středoušním a u 4 nemocných v ráně po antrotomii. Ve 13 případech u chronických otitid nastalo podstatné zlepšení. Naše zkušensti jsou zatím příliš krátkodobé - jen 3 týdny. Bude nutno zkoušet Cannabis s vehikuly dalšími, vhodnějšími, postupně v dostatečné míře antibiotikum uvolňujícími." (z diskusního příspěvku, tamtéž)

MUDr. Jaroslav Proček předběžně referoval o lokálním účinku Cannabis indica při léčbě specifických píštělí:

"Na orthopedickém oddělení v nemocnici v Červené Vodě bylo ošetřeno lokálním vstřikováním roztoku Cannabis indica 14 nemocných s chronickými specifickými píštělemi. Z tohoto počtu byly 4 spec. koxitidy, 3 spondylitidy lumbální, 1 thorakální, 1 karies žeber, 2 fungy kolena, 1 karies sterna, 1 fungus lokte, nohy a zápěstí. U všech nemocných byly primární kostní ložiska v reparativním stadiu. Průměrná doba sekrece píštělí 2,5 roku. Při bakteriologickém vyšetření byl vypěstován Staphylococcus pyogenes aureus haemolyticus 6 x, Enterococcus 1 x, Pseudomonas aeruginosa 3x, Streptococcus gama 2 x, Escherichia coli 1 x. BK nebylo vypěstováno ani v jediném případě. Z běžných antibiotik byly kultury nejvíce citlivé na teramycin, penicilin a chlormycetin, na STM téměř ve všech případech necitlivé.

Píštěle byly vyplachovány 1 % alkoholovým extraktem Cannabis indica s chlorofylem v množství 5 - 10 ccm každý den. V místě zevního ústí píštěle přiložena mast z Cannabis indica (2 % mast lanolin-vaselina). Léčba byla vždy kombinována podáváním 1 g STM každý třetí den, PAS 30 tab. denně, u 4 nemocných podáván INF a PAS v obvyklých dávkách. Průměrná dávka STM aplikovaná před započetím výplachů roztokem Cannabis indica byla 18 g STM nebo 200 tab. INH. Píštěle se uzavřely v průměru po 42 dnech, ve dvou případech za 10 dnů. U tří nemocných započato s léčbou bez předchozího podání STM. Píštěle uzavřeny po podání 21 g STM."

Ve své studii zjiti autor, že u specifických píštělí má výtažek z konopí příznivý léčivý účin, vyjma případů infekce pyocyaneem.

(Diskusní příspěvek, tamtéž. Tuberkulosní léčebna Jince. Přednosta: Prim. MUDr. Josef Šírek. Vedoucí pracovní skupiny: prof. Dr. Jan Kabelík.)

MUDr. Josef Šírek referoval o významu konopného semence v dietoterapii, zejména v rámci doplňkové léčby tuberkulózy:

"… Od ovesného zrna vedla už přímá cesta k zrnu konopnému neboli semenci. Ne snad proto, že už naši dávní předkové pokládali semencovou kaši a polévku za »krmičku nezlou«, ale proto, že svým obsahem edestinu a svým bohatstvím enzymů zaujímá semenec přední místo mezi semeny vůbec.

Chemicky se edestin značně liší od gliadinu a jiných obilních bílkovin, blíží se spíše bílkovinám ořechů a olejnatých semen. Je to globulin tak dokonalý, jaký bychom marně hledali v rostlinné říši. Obsahuje velké množství (až 19 %) Argininu, oné aminokyseliny, která podporuje růst a novotvoření. Je v něm Methionin jako v kaseinu, důležitá ochranná látka jaterní. Stejně jako v kaseinu je v něm obsažen Tryptophan (důležitý provitamin pp-niacinu), který chybí v obilinách a bez něhož nelze ve výživě docíliti rovnováhy dusíku, jsou v něm téměř všechny známé aminokyseliny a zejména ony základní a nezbytné, bez nichž není možný vzrůst a euforie organismu, bez nichž potrava není nikdy kompletní a bez nichž nastává hypoproteinaemie, na kterou zejména sovětský autor L. M. Moděl správně poukázal jako na kořen zla při tuberkulose. Nelze v tomto stručném sdělení zacházeti do dalších podrobností. Uvědomme si, jen ještě, že ty aminokyseliny, které jsou pro léčebnou výživu nejdůležitější, jako Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin, se při trávení edestinu odštěpují v prvním pořadí, dále, že Argininu, Cystinu a Alaninu máme v edestinu daleko více než v jiných bílkovinách rostlinného i živočišného původu, a že konečně ty aminokyseliny, jichž je v edestinu méně než v bílkovinách živočišných, v léčebné výživě snadno dosadíme tvarohem: a máme dosti důvodů, abychom konopný edestin zařadili vedle tvarohu, vaječného žloutku a ovesného glutenu mezi nejdůležitější složky léčebné výživy při tuberkulose.

Jako jsme to už viděli u oněch ostatních bílkovin, tak zejména u edestinu záleží velmi na zachování kolloidního stavu. Po té stránce dobře vyhovoval náš preparát EDEZYM (což je spřežka slov edestin a enzym), který byl řadu let v prodeji, ale který při znárodnění pharmaceutického průmyslu v roce 1948 nebyl pojat do výrobního plánu. Můžeme si však dobře vypomoci i jednoduchou domácí přípravou, máme-li jen kvalitní semenec, ne starší než dvouletý, pokud jsou v něm bílkoviny i enzymy zachovány ve stavu aktivním, o čemž se snadno přesvědčíme zkouškou klíčivosti. Staré recepty, podle kterých naši předkové připravovali semencovou polévku a semencovou kaši, pokud se vůbec zachovaly, nejsou k potřebě. Vesměs při nich nastává koagulace a denaturace edestinu. Poněvadž pak nutno odstraniti zevní semennou slupku, která je na rozdíl od ovsa nestravitelná, při jídle odporná a při trávení dráždivá, zbývá pro náš účel snad jediná možnost: převésti stravitelný obsah semene do kolloidního roztoku a nestravitelný balast lisováním a cezením odstraniti.

Tomuto požadavku nejlépe vyhoví extrakce rozemletého semence horkým mlékem při teplotě mezi 60°až 80°C, za stálého míchání a nejlépe ve vodní lázni, aspoň improvisované, aby se ani dno nádoby příliš nerozpálilo, jinak začne edestin ode dna koagulovati a po případě se všechen vysráží. mléko může být odstředěné, ale zcela čerstvé a bez konservačních přísad. stačí také »sladká« syrovátka, kterou z čerstvého mléka získáme, když kasein vysrážíme chymosinem. Macerace semence při udané teplotě má trvati alespoň půl hodiny, raději déle. Hotový kolloid silně prolisujeme, přecedíme, po případě mírně osladíme a buď dáme nemocnému hned vypíti, nebo jej udržíme při teplotě nad 60°C ve vodní lázni až do upotřebení, aby v něm nenastalo hydrolytické (případně fermentativní) štěpení aktivních látek. Jednu dávku připravenou ze 3/8 litru mléka a 50 - 80 g semence vypije nemocný ob den na lačný žaludek, po dlouhém intervalu od posledního jídla. …

Použití konopného semence v therapii tuberkulosy opíráme o třicetiletou zkušenost, kterou jsme v tuberkulosní léčebně v Jincích získali v oboru léčebné výživy. Ve správné funkci jater jsme vždy viděli předpoklad dokonalé assimilace, proto jsme vždy zdůrazňovali ty příkazy a ta omezení, která dnes známe jako základ diety jaterní. Pokládáme je do jisté míry za universální podklad každé léčebné výživy. Léčebná výživa při tuberkulose pak musí akcentovati vedle vitaminů B1, C a A, v první řadě bílkoviny, a z nich zejména ty, které mají od přírody schopnost sloužiti jako stavební materiál při výstavbě organismů. Jsou to zejména tvaroh, vaječný žloutek a reservní bílkoviny obsažené v obilí, ořechách a jiných plodech. Záleží pak především na tom, aby tyto bílkoviny byly připravovány bez denaturace. Odborně připravený tvaroh je cenné dieteticum, tuhý a koagulovaný je však dieteticky bezvýznamný.Podobně žloutek syrový a žloutek na tvrdo vařený. Denní dávka pouhých 15 -20 g ovsa ve formě odborně připravené ovesné kaše se brzy projeví jako substance význačně léčivá, zatím co dvacetkrát vyšší dávky obilních bílkovin denaturovaných pečením nebo vařením ve vodě zůstávají pouhou dieteticky indiferentní živinou. Konopný semenec rozemletý a extrahovaný mlékem při teplotě mezi 60 a 80°C projeví se i v malých dávkách význačným účinkem léčebným. Dobrým zkušebním kamenem takové léčebné výživy doplněné konopným semencem je tvárlivý organismus tuberkulosního dítěte."

( Část referátu předneseno dne 10. prosince 1954 na vědecké konferenci Palackého university v Olomouci v rámci tématu »Konopí jako lék.«, in www.konopa.cz )
DALSI STRANKA

HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS
HELP DROGY HELP MLADEZ TOXIKOLOGIE
DREVO

Technicke vyuziti dreva adrevnatych bylin (i konopi)

HOME CLANKY AGENTURA NIKOLA