Program občanského sdružení

ZVON - Kancelář Duchovní rady

Základní ustanovení, poslání a cíl Kanceláře
Kancelář je občanské sdružení zahajující a zastřešující činnost některých aktivit. Občanské sdružení ZVON je nekonfesní a nestranické dobrovolné sdružení občanů zahajující a zastřešující činnost dalších sdružení

V současnosti zastřešuje (zřizuje) Y-klub - projekt besedního klubu pro otázky nového poznání, spirituality a filozofie, politický portál Zvon a tzv. Duchovní radu, vrcholnou duchovní komunitu/orgán, kterým poskytuje podle svých možností menažerský, organizační, ekonomický, právní, komunikační, archivační, technický a publikační servis. Protože Duchovní rada ani Y-klub nejsou samostatným subjektem, ZVON zastřešuje jejich činnost a akce a přenáší na ně svou právní subjektivitu. Speciální orgány ZVONU mohou být současně orgány Duchovní rady. Zvon poskytuje zastřešovaným aktivitám a členům Duchovní rady podle svých možností manažerský, organizační, ekonomický, právní, komunikační archivační, technický a publikační servis. Kancelář na Duchovní radu, její zasedání a akce, které to ze zákona vyžadují, přenáší svou právní subjektivitu. Speciální orgány Kanceláře – nadace, vydavatelství, informační středisko a integrovaná databáze – musí být v mezích možností Kanceláře utvářeny, a pokud neexistují, musí být zakládány, jako účinné orgány Duchovní rady, projeví-li o to zájem alespoň jeden z členů Duchovní rady.

Kancelář realizuje formality spojené s udílením čestného titulu Člen Duchovní rady (Koncilor, Cr.)

Cílem Kanceláře je vlastním prostřednictvím i prostřednictvím členů Duchovní rady integrovat významné intelektuální a duchovní aktivity, s přihlédnutím ke svým cílům a kritériím vyhledávat přední osobnosti vědy, kultury, školství, zdravotnictví a církví a duchovní a tvůrčí osobnosti vůbec a poskytnout jim všestrannou pomoc při hledání, přípravě a realizaci různých projektů, zejména však v těchto oblastech:
- Uchování a rozvoj duchovního a kulturního odkazu národů a národnostních menšin žijících na území ČR
- integrace poznání vědeckého a duchovního (pod pojmem duchovní poznání je tu myšleno poznání, které nevzniklo v rámci tzv. oficiální vědy nebo přesahující rámec této vědy, tedy poznání mystické, poznání sdělované v rámci náboženství, metafyzických nauk apod.),
- integrace poznání s dalšími zdroji společenského rozvoje a stability a uplatnění integrovaného poznání a jeho přínosu ve společenské praxi a řízení
- hledání a vytváření nových východisek a zdrojů pro morální, kulturní a duchovní pokrok jednotlivce a společnosti
- udržování a rozvíjení kulturní vzájemnosti mezi národy
- výzkum a veřejná činnost ve prospěch světového míru
- výzkum a veřejná činnost – v oblasti náboženské tolerance a ekumenických snah
- výzkum v oblasti teorie inovačních procesů, teorie myšlení, teorie tvůrčího procesu a kreativity, teorie myšlení, teorie systémů a řízení, teorie jazyka, kybernetiky a umělé inteligence a v dalších oblastech, které se bezprostředně dotýkají procesu integrace poznání a v procesu dosavadního bádání Duchovní rady poznané a zvolené optimální báze této integrace. Touto bází je tvůrčí projev
- výzkum nových forem demokracie, globální a mírová politologie
- výzkum v oblasti celostního, komplexního chápání člověka (jeho jeho biologické, psychosociální, ekosociální existence, zdraví, morálky, výchovy atd.) a přírody a vzájemných vazeb

Účelem práce Kanceláře je tedy skrze Duchovní radu a své orgány posilovat dostředivé, intenzifikační a integrační procesy v oblasti poznání a řízení společenských procesů
(4) Činnost ZVONU a Duchovní rady se zaměřuje na všechny oblasti kultury, vzdělání, vědy a duchovního života s cílem přispět k uchování a rozvoji kulturního odkazu lidstav, zachování trvale udržitelného života a rozvoji tvůrčích a duchovních kvalit člověka.

HLAS ZVONU JE I HLASEM OBČANSKÉ NADĚJE
(z politického prohlášení ze dne 1. 2. 2002)


Ceske zvony promlouvaly k nasim predkum po tisic let a promlouvaji i dnes a tvori tu malebnou, tu varujici malebnou zvukovou strechu naseho domova.

Hnuti ZVON jsme zalozili jako virtualni vlast a obcanske sdruzeni pro domaci a zahranicni Cechy, Slovaky a Cechoslovaky, abychom se aspon nekde mohli citit doma, nez se nam podari nasi skutecnou vlast zuslechtit a ucinit demokratictejsi a pratelstejsi ke svym obcanum doma i v zahranici, vsem nasim narodum a narodnostnim mensinam, i hostum, kteri prichazeji s dobrymi umysly.

Nejde o politickou stranu, ale radi bychom asistovali pri vzniku kvalitni politicke strany nebo semknuti toho lepsiho, co se na politicke scene objevuje, a tak pouzili i tento nejucinnejsi, veskrze politicky prostredek, ke zmene pomeru u nas doma. Na nasi webovské stránce se Vám budeme snazit pred volbami rici, co delat, abychom jednali spravne nebo volili alespon mensi zlo, a abychom byli jednotni. Mimo volby bude nasim hlavni cinnosti zpravodajstvi a tematem politika, sociologie a ekologie. Vice o nas se dozvite na adrese

www.darius.cz/zvon

Tato webovska stranka by mela zustat nasim spolecnym utocistem i v dobe, kdy vsechny nase ostatni aktivity budou ohrozeny.

Radi bychom take vydavali vlastni mesicnik, ale k tomu ucelu potrebujeme bud pomoc financni nebo prostor ve stavajicim tisku, jehoz sireni bychom naoplatku mohli napomahat. Take clenske prispevky internich clenu (500 Kc/rok) budou pouzity pro potreby naseho tisku.

Prihlasit se do nasi besedy, ktera je hlavnim zdrojem aktualnich informaci muzete na adrese

www.darius.cz/ag_nikola/formular.html

Jednou tydne (v nedeli) bude do konference preposlano jen 7 nejdulezitejsich/nejzajimavejsich prispevku. Uzivatele nebudou tedy pretezovani. Pro prihlaseni se do besedy neni nutne byt internim clenem a platit clensky prispevek.

Pro ucely Zvonu slouzi od dnesniho dne ucet u pobocky Ceske sporitelny a.s, v Ostrave-Marianskych Horach cislo 2021627768, kod banky 0800, specificky symbol 1248890 (specificky symbol nutno uvest)

Zavery z nasich snemu naleznete na

www.darius.cz/ag_nikola/zavery.html

Informaci o nasi duchovni sekci Kancelar Duchovni rady naleznete na

http://www.darius.cz/duchovni_rada/index.html

Informaci o mladeznicke sekci:
http://www.darius.cz/y_klub/index.html

S pozdravem

Darius Nosreti, Ostrava
moderator konference a spravce webu Zvonu


SPOLEČNÁ VÝCHODISKA

Protože pro politickou platformu Výboru ZVON-POSPOLITOST vyvstala nutnost sjednotit se na nějakém stručném politickém programu, zkusil jsem zformulovat 10 nejdůležitějších bodů. Pokud si někdo myslí, že je možno některý bod nahradit důležitějším nebo jej lépe sformuluje, ať pošle svůj návrh. Rozšiřovat program na více bodů není pro naši potřebu účelné. D. Nosreti info@darius.cz

1) Vybudovat bezpečný a právní stát, zlepšit vymáhatelnost práva

2) Umožnit rozvoj podnikání a možností pracovní a tvůrčí seberealizace.

3) Podpořit upevnění politické a občanské morálky a prohloubení duchovního rozměru a duševních kvalit jednotlivce, prohloubit morální, kulturní, sociální a duchovní obsah naší demokracie

4) Zlepšit stav našeho zemědělství a lesnictví, zejména s ohledem na stabilitu mikroregionů a regionů, na zefektivnění produkce, zlepšení pracovních podmínek a zmenšení negativního dopadu na ŽP

5) Zaručit prostředí svobodného trhu a podnikání, avšak v mantinelech rozumné míry regulace a plánování, v mantinelech daných nároky kvalitní (adresné) sociální sítě, v mantinelech zajišťovaných odborníky z oblasti vědy a praxe

6) Zajistit lepší ochranu životního prostředí ve vztahu k potřebám člověka i přírodní rovnováhy a trvale udržitelného života

7) Zlepšit absolutně i relativně k jiným rezortům a oborům materiální podmínky pro oblast kultury, vzdělání a zdravotnictví

8) Zlepšit stav dodržování lidských práv

9) Zlepšit využití výpočetní techniky zejména ve školství, zdravotnictví, výzkumu, výrobě, řízení státu

10) Vytvořit podmínky pro rozvoj perspektivních výzkumných a výrobních odvětví a modernizaci našeho průmyslu, zejména s ohledem na konkurenceschopnost našich výrobků


USTAVA DUCHOVNI RADY
STANOVY DUCHOVNI R.
VYROKY DUCHOVNI RADY
HOME DUCHOVNI RADA

HOME ROVNOST
HOME ZVON
linky politiky