BATA-GALERIE

BATA-BIBLIOGRAFIE

HOME-BATA


-----------LINKY-------------
BATA.COM

BATA.CZ

BATOVA-VILA.CZ

BATACANAL.CZ

KFBZ.CZ

STAV-INFO.CZ

CCSM.CZ

ZLINFO.CZ

SPSZL.CZ

MESTOZLIN.CZ

CITYZLIN.CZ

INTERNETKOLLEG.DE

VOLNY.CZ

BATASHOEMUSEUM.CA

THOMASHRAZ.NET

BATA.COM.SG

VOL.CZ

BUONVIAGGIO.DE


TOMÁŠ BAŤA


Library of Thomas Bata Foundation - List New Letter 1953
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1953

 Wort und Tat
Tisk Zlín

brožovaná

1936

12 tipov na financie 2.
Tynron Press, England

brožovaná
Kupujte pouze to, co znáte; Nikdy nekupujte pod  nátlakem; Spekuluste s majetky, ne s projekty; Kupujte pouze to, co se dá znovu prodat; Zinkasujte svůj zisk; Raďte se se svým bankéřem; Kupujte za poklesu, prodávejte při vzestupu; Pujčujte si tolik, kolik
1994

15 let budování Otrokovic
výbor v Otrokovicích

šitá
V knize jsou obsaženy dějiny Otrokovic, Vznik průmyslové části,   budování socialismu, služby obyvatelstvu, zemědělství


25 let skautingu ve Zlíně
OS 49 vlastním nákladem

šitá
O zakladatelovi a 1. Náčelníkovi čs. Skautů prof. A. B. Svojníkovi; ukázky skautských táborů, vodácké činnosti skautů, klubovny atd. v letech 1922 1947.
1947

600 hesel
Reklamní oddělení Baťa

ve složce
Kniha obsahuje hesla o mysly o obuvi, létě, slovech, času, zákaznících, dětech, Vánocích,hračkách……………                POČET KS: 2
1939

Aktuální Historie
Museum Komenského Přerov

Brožovaná
Kapitoly o zkušenostech pokusných škol ve Zlíně z let 1929-1939
1926

Almanach svět. Sjezdu absolventů Bať. školy práce


Brožovaná
Baťovi mužij ( Čipera, Vavrečka, Hlavnička, Hradil), Baťův výchovný a vzdělávací systém, Odbojová činnost ABŠ ve II. S. V. + příloha reklam
1192

Annual Report 1946
Bata development limited

šitá

1946

Annual report for 1947


šitáAnnual report for 1948
Bata Development Limited Old Bond Street, London

šitá

1948

Archival Material


ve složce
Fotografie města Zlína a úryvky z novin


Baťa - Baťova průmyslová demokracie
Průmyslové vydavatelství a nakladatelství

brožovaná
Životopis T. Bati, organizace volného času, soc. služby zaměstnancům, organizace výroby, složení baťova koncernu.       POČET KS: 2
1990

Bata - Notre client, notre maitre


šitáBata An Invitation to EAST TILBURY


šitá
Vydání k 25 rokům progrese. Ukázky výroby bot, pohled do cizích zemích kde Baťa rozšířil své závody.


Bata Bugle - díly 1 - 5


šitá
Magazín pracovníků Batawy.         1. Díl - o nových technologiích Batawa                                          2. Díl - Dík Canadě                        3. Díl -1 pozitivní domácí  fronta v Batawě                                          5. Díl - o a
1945

Bata community


šitáBata engineering


ve složce
Manufacturers of precision engineering products


Bata History of the Bata shoe organisation


šitá

1976

Baťa ien schuster erobert die welt
A. Kehler, Verlag/ Leipzig

Vázaná
Popisuje začátky firmy, úspěch Baťova systému, o rodině,  Zlíně, a o Baťovi jako o člověku.                   POČET KS: 6


Baťa Italy in Czechoslovakia


Ve složce
Jsou zde založeny fotografie z Italie, Zlínské muzeum, ukázky z novin


Baťa Leshommes et lęoeuvre


brožovaná

1935

Bata limited buseness improvement service - díl 4.


šitá
The appreciation
1965

Bata limited business improvement service - díl 1.


ve složce
Repotr on the "industrial relations counselors servise management course in industrial relations and personnel administration".
1960

Bata limited business improvement service - díl 2.


ve složce
The visible and insible managment
1960

Bata limited business improvement service - díl 4.


ve složce
Some propositions for industrial peace
1960

Baťa menschn und werk
Baťa, Zlín

Vázaná

1935

Baťa Neue Wege
Internationale Verlags - Anstalt Brünn - Prag

ve složce

1928

Bata new letter


šitá
O Baťově rodině a jejich práci.
1952

Bata shoe organization


ve složce
4 listy napsané na stroji + Japonský časopis o obuvi.


Baťa švec, který dobyl svět
Archa Zlín 1990

Brožovaná
Popisuje začátky firmy, úspěch Baťova systému, o rodině,  Zlíně, a o Baťovi jako o člověku.                   POČET KS: 2
1990

Baťa švec, který dobyl svět
A. Kehler, Orbis, Praha XII

Vázaná
Popisuje začátky firmy, úspěch Baťova systému, o rodině,  Zlíně, a o Baťovi jako o člověku.                   POČET KS: 2


Batismus - ideologie sociál-fašismu
Krajské nakladatelství Gottwaldov

brožovaná
Definice Batismu jako ideologie, která je kritizována.
1959

Batismus a Baťovci
Krajské, Gottwaldov

Vázaná
Kniha psaná za komunismu odsuzuje Batismus tj. vyznávání Baťova systému, styl práce, bydlenía dobré výdělky
1960

Baťovy závody očima ženy


založeno v obalu
Jednotlivé kapitoly jsou trochu s nadhledem zpracovány dle vlastních zážitků a zkušeností autorky, které zažila v Baťových závodech a jsou doplněny hlavně myšlenkami, a citáty t. Bati. Dále jsou doplněny historkami vážnými i veselými, které i po smrti T.


Baťovy závody Organizace řízení
Svoboda, Praha

šitá
Návod na efektivnější výrobu.
1990

Baťův systém řízení do roku 1939
Impuls

Brožovaná
Stručná historie, organizační uspořádání podniku, ekonomické nástroje řízení, nákup a skladové hospodářství,výzkum a technický rozvoj, organizace prodeje, příklady kalkulací.                                 POČET KS: 3
1990

Belcamp News


Ve složce
Noviny  Belcamp News od roku 1942-1953


Betriebswirtschaftliche Auswirkungen und ………
Paul Haupt, Bern - Leipzig

brožovaná

1939

Boj o domov
The Macmillan Company of Canada Ltd.

vázaná
Průběh války, zápas o mír, nová průmyslová obec, hlavní předpoklady k vzestupu,…
1944

Bombardování Zlína


ve složce
Zpráva velitele ZPO Rudolfa Manna Zpráva prvního a druhého zástupce velitele ZPO Adolfa Mamici a Alberta Foldyny, Zpráva velitele poplachové služby Jinka Chluda, Zpráva velitele hlásné služby Josefa Šulce, Zpráva ppozorovatele Augustína Černoška, Zpráva p
1944

Boot and shoe recorder


ve složce
Okopírováno z knihy. Co udělal Baťa a jak
1964

Borovina
Baťa, a. s. Třebíč-Borovina

šitá
Vybudování Ba'tových továren a rodinných domků v Borovině; rozpis Baťového rodu; D. Čipera; Baťova organizace práce; vzdělávání, práce, stravování,sport a tělesná výchova v Borovině a osud Třebíče ovlivněna prosperitou Boroviny.
1938

BSO


ve složce
Noviny od r. 1940 do r. 1965
1993

Bta limited business improvemen service - díl 6.


ve složce
Management development for our business
1960

Budujeme Lepší svět


šitá
Prohlášení různých osobností např. o Demokracii, Rusku, bratrství, míru, práce,  spavedlnosti, poválečné pomoci postiženým národům a prohlášení tří velmocí v Teheránu atd……                   POČET KS: 3
1943

Business week


ve složce
Obuvnická inspekce v U. S. A.     Počet ks : 3
1961

Business without tears


svázaná

1946

Canadian business


šitá
magazín pro management. Tento vítisk je zaměřený na Baťovskou obuv.
1966

Cesta ku 100% - Rady prodavačům
Baťa škola prod. Oddělení

šitá
Rady prodavačům jak se chovat k zákazníkovi, stručný popis zboží, se kterým se obchoduje, příklady dokladů, rady z účetnictví,….


Cestou Práce
belcamp. Md.

šitá
O životě a díle Františka Mušky
1942

Čechoslováci na březích Gangu


brožovaná
Začátky styků Indo-Českosloveských, navázaní obchodního spojení, češi v Indii během první světové války.             POČET KS: 3
1946

Čechy v Kanadě
Faun Praha

Vázaná
Dialog s Jiřím Georgem Cornem, Molog bratra Zdeňka, deník JGC, Monolog Miroslava Klimka………
1994

Československo a Lat.  Amerika v letech 2. sv. v.
Universita Karlova Praha

brožovaná
Meziamerické vztahy v předvečer 2. sv. v., Mnichov a Lat. Amerika, kapitulace, aktivita krajanů, počátky zahr. Odboje, 1. Pokusy o obnov. Diplomat. Styků se státy Lat. Ameriky, z Panamy do Havany, mexická nabídka, USA a českoslov. Exilová vláda, Českoslov
1972

Das Handbuch des Verkäufers
Baťa Verkaufsschule

brožovaná
Psáno formou učebnice.               Textil,technologie zpracování materiálu (usně), technologie výroby obuvi, pryž, měření nohou,číslování obuvi,výroba pneumatik,péče o zdraví nohy,prodej obuvi,ploché nohy,reklama,……


Dějiny baťova koncernu
politické literatury v Praze

brožovaná
Tato kniha je příspěvkem k objasnění vzniku, vývoje a úlohy jedné z významných monopolních organizací v hospod.i politickém životě kapital. Československa. POČET KS: 3
1960

Dějiny národního podniku Svit
ROH, Praha

vázaná
Vývoj podniku v letech 1945 - 1948.
1967

Der Spiegel
Verlasort Hamburg

šitá
Magazín
1953

Der unbekannte Diktator Thomas Baťa
Agis - Verlag / Wien - Berlin

Vázaná
O práci a životě Tomáše Baťi                        POČET KS: 5
1928

Die Arbeitsbedingungen in einem rationalisierten..
Zweigamt Berlin

brožovaná

1930

Die halfte aller erdbewohner geht barfuss
Wademann, Hanover

šitá

1949

Do dalšího pokolení rodu Menšíků


vázaná
Sestavil J. Sp. Na podnět D. Čipery k šedesátinám Dr. A. Menšíka. Kniha je sestavena z rozhovorů s jubilantem a historických pramenů.
1943

Do nové práce
T. & A. Ba'ta

šitá
Batismus
1927

Ein mensch findet zur wirklichkeit
C. Barth, Wirtschaft, Wien

Vázaná

1937

Ekonomický ústav československé akademie věd


šitá
Systém řízení a organizace "Baťových závodů" do roku 1939.
1989

Entrepreneur Extraordinary
E. I. S.

Vázaná
Biografie Tomáše Baťi                      POČET KS: 2
1968

Entrepreneur Extraordinary
T. H. Best Printing Company Limited

vázaná
Životopis T. Bati.                         POČET KS: 23
1968

Fenomén Baťa
Práce, Praha

šitá
Dozvíme se zde jak vznikla světoznámá seriová velkovýrovba obuvi, jaký byl zakladatel. Jak pečoval o dorost, jak probíhal dobrodružný utěk T. Bati juniora před nacisty a např.: o jeho triumfálním návratu do vlasti.             POČET KS: 2
1990

Fortune


brožovaná
Anglický časopis
1936

Galzature per tutti


šitáGottwald Gottwaldov Gottwaldovsko
Merkur

vázaná
Stopami historie, boje o dnešek socialistická cesta, kultura, služby, průmysl, zdravotnictví, historické památky, obchod, lidová kultura, zemědělství, tělovýchova a sport, školství, města a vesnice, přírodní podmínky. Plus fotografie.
1988

Gründung und Entwicklung der Bata Schuh AG. Möhlin


šitáHistorie Zlínského průmyslu 1894-1939 (díl 1-3)


Brožovaná
Od založení Baťových závodův roce 1894 do roku1939, město, poznámky k dílu, a lidem v nich


Human Systems management - díl 6.
North-Holland

šitá
Technologie managementu
1986

Charakteristika inf. systémů býv. Koncernu Baťa


volné listy
Okopírováno z knihy. Soustava ekonomických informací koncernu   Baťa a. s., Metoda předběžné kalkulace,  rozpočetnictví, provozní účetnictví, účet zásob materiálu…..


Chikugo


brožovaná

1991

Children in Zlín- Kinder in Zlín-Les enfants a Z.


brožovaná
Popisuje výchovu dětí ve Zlíně.     POĆET KS: 2
1937

China


brožovaná
Korespondence s Mr. Gottwaldem, Čínský zákon, továrny v Číně,….


Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty


vázaná
Geologický vývoj, lesy, louky, krajina a člověk, rekreace v Bílých Karpatech                                     Počet Ks:3
1991

I pod oblohou je peklo
Moravia publishing Inc. Toronto, Ontario, Canada

brožovaná
Z obsahu: Kones demokracie, Fakír Ben Adini, Praha dvou světů, Smrt číhá v průsmyku, Z Beskyd na popravčí dvůr, Trestnice Bory, V záři reflektorů, Vězeň č. 8503, Pod maskou klauna, Monstrprocesy, Jáchymové peklo, Pod podvozkem letadla, Z Borů na hrad Míro
1991

Industrielle Organisation
Industrielle Organisation

BrožovanáInternational labour review díl 1 -  2


vázaná

1930

Jako začať a úspešne rozvíjať podnikanie 1.
Tynron Press, England

brožovaná
Věda o dělání peněz; Jak získat kapitál; Likvidátoři, správci a budovatelé; Tvorba výkonné organizace; Budování ziskového podniku; Odborníci na budování podniku; Metody budovatelů podniku. POČET KS:2 -1x česky, 1x slovensky
1994

Josef Halvička


Vázaná
Vzpomínky na T. Baťu, stavění Baťova, hovory k pracovníkům, výchova mládeže pro život.
1944

Josef Hlavnička


ve složkách
Fotografie z pohřbu j. Hlavničky


Kam až došlo děvče z Hané


BrožovanáKatalog výstavy prací žáků živnost. škol ve  Zlíně
Bohumil Siegel

šitá
Reklamy firem ve Zlíně a seznam učnů,  kteří se v tom které firmě učí a pracujů
1934

Kde je tráva zelenější
Ewa edition, Praha

brožovaná
#Odstraněno
1992

KX-B neodpovídá
Naše vojsko

brožovaná
Z obsahu: Cesta vedla na jih, Útěk z Citadely, Za vidinou trikolóry, Třistajedenáctá peruť, Noční souboj, Na dlouhých tratích, Třetí rok, Útok na Wilhelmshaven, Poslední nálet, Trosečníci, Ztracené naděje, PF 1942…, Boj se smrtí, Větrné mlýny, Na pevné ze
1991

Lęexemple de Baťa
Grasset

vázaná

1936

Lęoeuvre de Thomas Baťa
Comité National de I Organisation Francaise, Paris

šitá
POČET KS: 3
1933

Leták


brožovaná
Baťovy školy mladých mužů. Úryvky z novin


Letní přemítání
Odeon

brožovaná
Úvahy napsány na přelomu července a srpna; inspirace rozhovory s Pavlem Tigridem a Michalem Žantovským.
1991

L'exemple de Baťa
Grasset, Paris

Brožovaná
POČET KS: 2
1936

Lidé a boty
Sfera Srl. Itálie

vázaná
Jak boty procházely staletími     POČET KS: 49
1994

Life planning for greatness & security


šitáLO mundo Compreenderá
Gráfica Editóra Aurora LTDA., Rio De Janerio

BrožovanáMagazineMagazin o Baťovi                      Počet Ks : 2
1946

Magazine


ve složce
Evolution of the Cabinet Groucho Marx and funny men plus the book review section.                            Počet Ks:3
1964

Magazine ad. Homes and living


ve složce
O  bydlení
1964

Magazine Batanagar recreation club
Parbati mukherjee

brožovanáMé začátky /v zápiscích k připravované knize


založeno ve složce
O životě, založení podniku, vývoji, působení na Zlín, školství,…Také pojednává o úspěších a světovosti podniku.                                    POČET KS: 2 (v jednom svazku chybí str. 33 - 40; 57 - 64; 73 - 80; 193 - 200)


Mé začátky /v zápiscích k připravované knize


založeno ve složce
O životě, založení podniku, vývoji, působení na Zlín, školství,…Také pojednává o úspěších a světovosti podniku.


Model town for 10 000 people - Buildind principles


ve složceModel town for 10,000 people


Ve složce
Ve složce jsou náčrty-    Jednodomek s garáži a terasou, jednodomek typ "Ríša" a "Drofa", Dvojdomek standart, Domek s obchody-provozovnami a byty, svobodárna 3 etážová pro 60 osob, Internát 5 etážový, Hotel pro svobodné, Nájemný dům 3 etážový,Kalverstaraa


Na všech frontách
Melantrich

Brožovana
čechopslováci ve 2 světové válce
1992

Nevšední osudy Baťova exportéra
Ateliér IM Zlín

Brožovaná
Nástup k firmě Baťa, a. s. Zlín, organizace a technika exportu, skupina Severní Afrika, Gibraltar, Španělská Afrika, opět ve Zlíně v rajonu, Emigrace firmy - Holandsko, Anglie, nástup k firmě Baťa, n. p. Zlín, marketing v USA, vězení - Ruzyně 19. 1. 1952
1995

News  Letter 1961
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1961

News Letter 1946 - díl 1.
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1946

News Letter 1947 díl 2.
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1947

News Letter 1948 - díl 3.
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1948

News Letter 1949 - díl 4.
Bata development LTD. , London

vázaná
Noviny
1949

News Letter 1950 - díl 5.
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1950

News Letter 1951 - díl 6.
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1951

News Letter 1952
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1952

News Letter 1954
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1954News Letter 1956
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1956

News Letter 1957
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1957

News Letter 1958
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1958

News Letter 1960
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1960

News Letter 1963
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1963

News Letter 1964
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1964

News Letter 1965
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1965

News Letter 1966
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1966

News Letter 1969
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1969

News Letter 1970
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1970

News Letter 1971
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1971

News Letter English edition 1955
Bata development LTD., London

vázaná
Noviny
1955

Notizen aus Zlín
Tribuna, Prag1935

O svém letu do Indie
Nákladem "Mladého Zlína"

šitá
Popisuje cestu do Indie. Jeho účelem je obyvatelům Indie poskytnout laciné boty. Popisuje také cestu z Egypta do Palestiny a z Bushire do Beludžistanu a návrat. POČET KS: 2
1932

Od historie k současnosti pardubického letectví
Východočeský aeroklub Pardubice

šitá
O letectví
1991

Osudná dvanáctá hodina
Faun

brožovaná
#Odstraněno
1994

Paměti


šitá
Paměti Karla Fojtíka
1991

Podnikání všech a pro všechny
Institut moderního průmyslu, Praha

brožovaná
Modifikovaný baťovský systém: plánování, úloha sportu a kultury, péče o zdraví, účetnictví, marketink, kontrola,…                       POČET KS: 2
1991

Politici v pressu
K, Praha

vázaná
Z. Bubílková pokládá otázky politikům.
1994

Poslední pocta 1
Konfrontation AG/SA v Curychu

Vázaná
Památník na zemřelé Československé exulanty v letech  1948-1981
1982

Poslední pocta 2
Konfrontation AG/SA v Curychu

Vázaná
Památník na zemřelé Československé exulanty v letech 1948-1984
1985

Poslední pocta 4
Konfrontation AG/SA v Curychu

Vázaná
Památník na zemřelé Československé exulanty v letech 1948-1994
1994

Possibilities of control of aggression and ……
To the IV Congress of Csl. Society of Arts / Wash.

ve složce

1968

Pozadí zahr.  útoků na práci závodů T. &  A. Ba'ta
nákladem vlastním

šitá
O knize Der unbekannte Diktator Thomas Baťa.                                  POČET KS.: 2


Pracoval jsem u Baťů
český komitét pro vědecké řízení

brožovaná
Popisuje autorův nástup do práce,charakteristiku škol, setkání s T, Baťou, volný čas, výplatní oddělení, účtárny, samosprávu dílen, nákupní oddělení, prodejní oddělení, stavební oddělení, zainteresovanost pracovníků.    POČET KS: 2
1992

Pravá tvář Batismu
Státní nakladatelství politické literatury

brožovaná
Povídka o vojně, propaganda a skutečnost, Některé z baťových praktik, Cesta k moci, samostatnost dílen, podíl na zisku a systém pokut, Lutonínské galeje, Baťův 1. Máj, mladí muži, vzpomínky starých zaměstnanců, Baťa a Botostroj, zrádce Jan Baťa.
1959

Pravda o Baťovi


šitá
Procházka závodem, pochopení práce a pokrok výroby, Baťův konflikt se zlínským učitelstvem.


Predávaj úspešne 3.
Tynron Press, England

brožovaná
Zdokonalení umění prodeje; Tvořivé umění prodeje; Tipy pro obchodní zástupce.                              POČET KS: 2 -1x slovensky, 1x česky
1995

Prehlęadné dejiny stredopovažskej obce dlhé pole
Variantpress-Milan Fabian

Brožovaná
Vývin: osídlení, zeměpisný vývin obce, obecní správy, výstavby obce, školství, řemesel a živností poměru sociálních ekonomických a zdravotních, cirkevních organizací. Tělovýchova a sportovní život osvětová a ochotnicko-umělecká činnost atd…-
1995

Prodejní oddělení III.


ve složce
Reklama, schéma, návrhy, výklady, kalkulace, expedice reklamy, nájem, schéma, účet ztráty a zisku, správa domů, vrácení zařízení a oprava, personální najímacího a zařizovacího odd. a rekapitulace zařízení a investic, tiskárny, schéma, detailní instrukce….


Projevy a články z let 1945 - 46


šitá
Zahájení dvouletky v lednu 1947. POČET KS: 2


Prominent figures - facts in the Czech Lands I.
Press and Cultural Section of the Embassy

šitá
Česká historie - Karel IV., Univerzita Karlova, Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský,T. G. Masaryk, Karel Čapek - Rozhovory s T. G. M., Jan Patočka, Václav Havel.               Psáno ve dvou jazycích.


Prominent figures - facts in the Czech Lands II.
Press and Cultural Section of the Embassy

šitá
Česká historie: Kosmas, Kralická bible, Karel H. Mácha, Božena Němcová a její Babička,  J. Neruda, J. Vrchlický, J. Zeyer, J. V. Sládek, O. Březina, Jaroslav Hašek, Karel Čapek,Poetismus a Surrealismus -  V. Nezval.              J. Seifert, F. Kafka, V. H


Průmyslové město 1


Ve složce
Rady, zkušen., předměty podnikání, Schéma závodu, Plán města a továrních budov, Finanční plány, Statistické tabulky, ceník životních a továrních potřeb, Nákupní oddělení pomocné závody, koželužny, textil, gumárna, punčochárna
1939

Průmyslové město 2


 Ve složce
Prodejní oddělení, kolekce, obchodní dům, doprava, ubytováci, internáty , osobní oddělení, strojírna, stavební oddělení, hospodářství, zdravotní pěče


Přehledné dějiny
n. p. Svit

brožovaná
Počáteční vývoj Baťových závodů do konce 1. Sv. v., expanze Bať. Závodů za Předmnichovské ČSR.
1959

Příběch jednoho muže a jednoho města


Vázaná
Popisuje Zlín před založením Baťova podniku, start výroby, vybudování gumáren, koželužen, pneumatikaren, rozmach strojíren, vývoj na 1 S.V. a 2 S. V. Přibližuje i spolupracovníky a pokračovatele např.: Čipera, Vavrečka, Hlavnička atd…., a působení Bati na


Restitution in international law
The eastern press Ltd., London

šitá

1966

Revue internationale du travail 1
Genéve

Brožovaná

1930

Revue internationale du travail 2


Brožovaná

1930

Ročenka 1937


šitá
Masarykovy letecké ligy a aerokluby při MLL Zlín.
1937

Ročenka Baťa 1940
Tisk Zlín

brožovaná
Vývoj baťových závodů ve stručném přehledu. T. Baťa o svých začátcích.


Rok národního podniku Baťa
vydalo propag. Odd. nár. podniku Baťa


Podnik informuje v brožuře občany o změnách a napravují pomluvy a lži.
1946

Sága rodu Baťovcov
Práca, odbor na Slovensku

Brožovaná
Životní příběhy Tomáše Bati - Zakladatele firmy                              POČET KS:2
1990

Samospráva  podnikového hospodárenia
Střediskové hospodárenie sytém BAŤA - SPH

šitá
Tomáš Baťa; samospráva podnikového hospodářství; zásoby, rozpracované výrobky, organizace skladování.          POČET KS: 2
1993

Satiry a aforismy
Edice satiry

šitá
1. Satirické verše např. Blaze tomu, Autorativní socialismus, Smích za železnou oponou? atd.                  2. Má alternativa                            3. Hrstka aforismů
1953

Scrap book


ve složce
Ústřižky z novin


Sedm století zlíských dějin
Klub zlínských novinářů Zlín a zlínské tiskárny

brožovaná
Vše začalo r. 1322 - 1. Zpráva o Zlíně, přes počátky města, Štenberky, Husitství, Uherskou válku dojdeme do doby Baťovy éry a éry Gottwaldova a opět Zlína. Obrazová příloha.
1991

Skor svett och tarar
Stockholm axel holmströms förlag

brožovaná

1945

Slovník obchodně technický účetní a daňový
Tiskové podniky Ústředního svazu českoslov………

vázaná
Slovník obchodních zkratek, výrazů, rčení a cizích slov.
1930

Slovník obchodně technický účetní a daňový - díl 1
Tiskové podniky Ústředního svazu českoslov………

vázaná
Obchodně-technologická praxe a teorie, zvláště z oboru otázek v účetních, finančně-právních a daňových se zvláštním zřetelem soukromoekonomickýcm potřebám průmyslu, obchodu, živností a zemědělství. A - Ažiotáž
1929

Slovník obchodně technický účetní a daňový díl 10.
Tiskové podniky Ústředního svazu českoslov………

Vázaná
"Šatny" - "Vyměřovací řízení daňové".                                           Obchodně-technologická praxe a teorie, zvláště z oboru otázek v účetních, finančně-právních a daňových se zvláštním zřetelem soukromoekonomickýcm potřebám průmyslu, obchodu, ž


Slovník obchodně technický účetní a daňový Díl 11.
Tiskové podniky Ústředního svazu českoslov………

Vázaná
"Vynálezy"- "Živnostenské účetnictví".                                   Obchodně-technologická praxe a teorie, zvláště z oboru otázek v účetních, finančně-právních a daňových se zvláštním zřetelem soukromoekonomickýcm potřebám průmyslu, obchodu, živností
1940

Slovník obchodně technický účetní a daňový díl 8.
Tiskové podniky Ústředního svazu českoslov………

Vázaná
Přímé daně v ČSR - "Skladištní podnikání"
1936

Slovník obchodně technický účetní a daňový díl 9.
Tiskové podniky Ústředního svazu českoslov………

Vázaná
Sklo - Synchronistické účetnictví
1937

Slovník obchodně-technický, účetní a daňový-díl 2.
Ústřední svaz československých průmyslníků

vázaná
"B" - "Dědická daň"
1930

Slovník obchodně-technický, účetní a daňový-díl 3.
Ústřední svaz československých průmyslníků

vázaná
"Děti" - "H"
1931

Slovník obchodně-technický, účetní a daňový-díl 4
Ústřední svaz československých průmyslníku

vázaná
"Ch" - "Konsorcium"
1932

Slovník obchodně-technický, účetní a daňový-díl 5.
Ústřední svaz československých průmyslníků v Praze

vázaná
"Konstantní účetnictví" - "Nájemné"
133

Slovník obchodně-technický, účetní a daňový-díl 6.
Ústřední svaz československých průmyslníků

vázaná
"Nakladatelství" - "Pojištění soukromé"
1934

Slovník obchodně-technický, účetní a daňový-díl 7.
Ústřední svaz československých průmyslníků

vázaná
"Pojištění a záruka vývozních úvěrů" - "Přímé daně v ČSR"
1935

Spolupráce
TISK s. s r. o. ve Zlíně

Vázaná
výbor z článků a projevů v letech 1920-1936
1936

Starozlínské pověsti a lidové povídky
Bohumil Siegel Zlín

Vázaná
Povídky - Jak dostal Zlín jméno, Ze starých dob, o zbojníkách, o katovci, pokladech, strašidlech, čarodějnicích a cigánech…….
1942

Střední cesta


brožovaná
Kniha se skládá ze dvou dílů.       1.díl - Můj společný exil s Bohumilem Laušmanem v Jugoslávii a Rakousku.                 2. Díl - Jako expert OSN v Indii, Austrálii, USA a Syrii.                   Střední cesta je cestou pokroku, míru, bezpečnosti a p
1989

Svit - Gottwaldov


Ve složce
Fotografie


Svit Gottwaldov
odbor propagace odborového podniku Svit Gottwaldov

vázaná
Výroba obuvi, koželužny, Gottwaldov a jeho okolí
1984

Svit Gottwaldov
Svit n. p. Gottwaldov

šitá
Fotografie ze Zlína, z koželužen Svitu a krátké informace.      POČET KS: 3


Svit- oborový podnik Gottwaldov
propagační odděleníVHJ SVIT

Brožovaná
třídilná publikace o historii Svitu, oborový podnik, Gottwaldov.
1984

The Battle of home
The Macmillan Company of Canada Ltd.

vázaná
Průběh války, zápas o mír, nová průmyslová obec, hlavní předpoklady k vzestupu,…
1944

The Czechoslovak contribution to world culture


Brožovaná

1964

The Fiight and Fate of the Batamen in Singapore…
Bata Limited, Batawa, Ontario, Canada

volné listy
Okopírováno z knihy
1945

The national geographic magazine
National geographic society

brožovaná
Zeměpisný časopis ,ve kterém mj. je popis ČR; zmínka o Zlíně a Baťovi; Praha; moravské kroje; Mokavský kras; Brno atd.
1938

The nationalisation of united nations property……


šitá

1952

The new Zlín on the road to prosperity
The South Eastern Opserver

šitáThe path of work
Belcamp

brožovaná

1942

The Presidents Forum
Ronald J. Asinari

šitá
Kreativní magazín pro vedoucí pracovníky v kancelářích.         POČET KS: 2
1968

The protection of foreign investment
The eastern press Ltd., London

šitá

1967

The stormy years of an extraordinary corporation..


založené ve složce

1984

Thirteen
The Caitlin Press

Brožovaná
Je to příběh dětství Jana Drábka v Praze
1935

Thomas - Bata Mars


ve složce
Noty


Thomas Bata "How I began"
East Tilbury

šitá
Autobiografický popis svých začátků. POČET KS:2
1934

Time the weekly newsmagazine


šitá
Anglický časopis
1950

Tomas Bata pioneer of self-government in industry
Washington D. C.

založeno ve složce

1962

Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce
Svinx, Praha

ve složce-okopírované z knihy
Začátky, vývoj a nynější stav závodů


Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce
Sfinx, Praha

Vázaná
Začátky, vývoj y nynější stav závodů


Tomáš Baťa průkopník
Práce Intelektu

šitá
Autor obdivuje Baťu a jeho práci a cituje jeho výroky. POČET KS:2
1932

Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů
reklamní oddělení Baťa a. s.

Vázaná
Krátké příspěvky Baťových prodavačů, kteří popisují zážitky a zkušenosti s Tomášem Baťou, jako s vstřícným a dobrým človekem                  POČET KS: 2
1944

Tomáš Baťa zblízka


žádná
Anekdoty a intimní prijevy T. Bati II.


Tomáš Baťa zlínským chlapcům a děvčatům …..


šitá
Tato brožura byla napsána k desátému výročí smrti T. Bati. Mladá léta T. Bati, práce zábavou a poučením, kázeň je život, stále se učit, stále výš a vpřed, lidem myšlení, strojům dřiny.
1942

Tomáš Ba'ta, továrník ve ZlíněKopie z knihy. Autor chce vzbudit ve veřejnosti nadšení pro podnikavost.


Tomáš Garrigue Masaryk
Svoboda

šitá

1990

Tomáš Garrigue Masaryk
Svoboda

šitá
Masarykovy fotografie
1990

Tomášovy housle
Moravské kolo spisovatelů


Lyrická reportáž
1940

Une réussite industrielle: Zlin
Les presses modernes, Paris

brožovaná
POČET KS: 4
1937

Únor
Naše vojsko, Praha

vázaná
Obětem výtězného února
1993

Úspěšní
ve vlastním vydání

vázaná
Exluzivní rozhovory s významnými soukromími podnikateli.
1994

Úvahy a  projevy
Institut řízení,Praha

Brožovaná
T. Baťa byl ogranizator, hospodář, vychovatel občan, státník průkopník, spolupracovník a      člověk
1990

Úvahy a projevy
Zlín


T. Baťa byl ogranizator, hospodář, vychovatel občan, státník průkopník, spolupracovník a      člověk


Úvahy a projevy


Vázaná
T. Baťa byl ogranizator, hospodář, vychovatel občan, státník průkopník, spolupracovník a      člověk. POČET KS: 2
1932

Úvahy a Projevy
Interdyne Inc.

Brožovaná
O životě, založení podniku, vývoji, působení na Zlín, školství,…Také pojednává o úspěších a světovosti podniku.
1192

Úvahy a projevy  (díl 1 - 10)


šitá
1. Díl- Mé začátky                            2.Díl- Boj o samosprávu práce         3. Díl- Organisátor                            4. Díl- Hospodář                               5. Díl- Vychovatel                             6. Díl- Občan                
1932

Václav Havel - Living in truth
Navin Pant

vázaná
Napsáno dvěma jazyky.                Havlův životopis, havlovy dopisy a knihy,….


Včerejšek a dnešek


brožovaná
Základní rysy ekonomického vývoje Baťova koncernu v kapitalistickém československu, Batismus ve zkratce. Plus obrázková dokumentace.
1964

Ve vládách druhé republiky
New York

Brožovaná
Před vstupem do vlády, Práce ve vládě,Členem vlády Rudolfa Berana,řešení poměru slovensko-českého, cesta do říma a návrat do Čech.                                      POČET KS: 2
1961

Ve vládě protektorátu
New York

Brožovaná
Pipisuje protekrorát Čechy a Morava.
1962

Velitel a pedagog


šitá

1991

Veselá mysl sv. 1. Baťa zblízka
Orbis, Praha XII

Vázaná
Anekdoty a intimní projevy Tomáše Bati. POČET KS:2
1937

Visitez Zlín


šitá
Brožura ukazeje hotely, sportovnía kulturní místa ve Zlíně           POČET KS:2


Weekly news letters western organisation


ve složce
Noviny díl 1 a 2


Wie is Baťa en wat wil hij (okopírované z knihy)
Uitgave A. V. Drukkerij Albani, Haag

založeno ve složce

1939

Working Conditions in a Rationalised Undertaking
International Labour Review

šitá
The Bata Systém and its Social Consequences. POČET KS: 2
1930

Z časů dobrých i zlých
Naše vojsko, Praha

Brožovaná
Naše rodina a příbuzní, život v Masarykově republice, soumrak československé demokracie, Mé tajné cesty do Lodýna. Ognanizace podzemí, válka, zatčení-Osvětím, sblib, údolím stínů, sutvivol, Pankrácká nemocnice, komisař Gall , složitá zahraniční akce, bláz
1992

Z historie řízení
Studie

brožovaná
Úvahy a projevy : O životě, založení podniku, vývoji, působení na Zlín, školství,…Také pojednává o úspěších a světovosti podniku.
1990

Z vlády doma do vlády v exilu
New York

Brožovaná
Popisuje cestu z Prahy přes Slovensko do Maďarska, z Maďarska přes Jugoslavii a Marseille do Paříže. Život v Paříži…..
1964

Za obchodem kolem světa
"Tisk" Zlín

Vázaná
podle dopisů, článků, poznámek fotografii a náčrtů J. A. Bati, Dr. Landy, Dr. Rechta, Frant. Pokorného. Ukazuje nám Italii, Afriku, Asii, Indii, Dálný Východ, Čínu a U. S. A.
1937

Zákl.  zásady organisace soc.  podnik. hospod.


samostatné listy
Okopírováno z knihy.
1979

Zámožnost všem
T. & A. Baťa, Zlín

šitá
Baťa radí veřejnosti jak dosáhnout blahobytu prací a podnikáním. POČET KS:2
1927

Zámožnost všem
T. & A. Baťa

šitá
Baťa radí veřejnosti jak dosáhnout blahobytu prací a podnikáním.
1926

Zda partizánske 50 rokov výroby obuvi 1939-1989
Obzor n. p.

Vázaná
Informace o podniku - Závod 29.augusta i města Partizánsko.
1989

Zlepšení železniční dopravy
T. & A. Baťa, Zlín

šitá
Baťovy plány.
1928

Zlín (20-22)  1937-1939
Závody Baťa a. s. Zlín

Vázaná
Novinové listy- články o Zlíně, Baťovi atd….


Zlín (7-9)  1937-1939
Závody Baťa a. s. Zlín

Vázaná
Novinové listy- články o Zlíně, Baťovi atd….


Zlín 1935
Závody Baťa a. s. Zlín

Vázaná
Novinové listy- články o Zlíně, Baťovi atd….


Zlín the place of activity
Tisk Zlín

vázaná
Popisuje město Zlín.
1936

Zlín ve fotografiiSkládankové fotogranie Zlína


Zlínské letectví 1924 - 1939


ve složce
Příběh pozoruhodného díla své doby.


Zlínsko od minulosti k současnosti
Státní okresní archiv ve Zlíně

brožovaná
 Radim Vrla - Seznam chráněných památek zlínského okresu; Josef Vaňhara - Pohledy od včerejšků Zlína; Vojtěch Křeček - Vladimír Štroblík - Malotova obuvnická továrna; Zdeněk Pokluda - Statek Velký Ořechov
1992

Zlínsko od minulosti k současnosti 1988 - 1991
Okresní archiv ve Zlíně

brožovaná
Josef Vaňhara - Příběh jednoho muže a jednoho města; Vojtěch Křeček - Vladimír Štroblík - Továrna obuvi Iris ve Zlíně; Alena Karkošková - Zdeněk Pokluda - Vladimír Štroblík - Znárodnění průmyslu ve Zlíně 1945 - 1948; Zdeněk Pokluda - Rod Šternberků na Mor
1991

Zlínský tisk


založeno ve složce
Baťa nechal založit časopis "Sdělení zaměstnanců firmy T. a A. Baťa v eZlíně" (1918) a další časopisy


Znázorněný průmysl v Československu
Orbis

Vázaná
Adresy a stručné údaje o jednotlivých československých závodech např. v oblasti hutnictví, hornictví, sklářství keramiky, čokoládoven, textilu, kovoprůmyslu, lihovaru, pivovarů a papírnictví
1947

Zpravodaj  klubu absolventů  Baťovy školy práce
nákladem klubu abš

šitá
Listopadové vydání časopisu které obsahuje popis leteckého večírku….
1937

Zpravodaj klubu absolventů Baťovy školy


Brožovaná
Novým členům klubu ABŠ,Letecký odbor a jeho činnost koresponcence s cizinou, kurzy angličtiny
1936

Zrada rodiny Baťovy
Svit-Tisk, Gottwaldov

šitá
J. Baťa, Baťův plán na deportaci českého národa, J. Ba'ta 15 let těžkého žaláře, brazilské historky J. Bati,…. POČET KS: 4
1949

Žil jsem s miliardářem
Blok

Brožovaná
Vypravování E. Valenty o někdejším velkoprůmyslníku a o jediném českém miliardáři J. Baťovi. Obhajuje jeho styl vedení,  které nebylo moc oblíbené. Zná ho jako člověka, protože s ním pár měsíců žil.
1990

Život nebyl sen 1
Atlantis

Vázaná
životopis spisovatele: Dětsví, Studie v Opavě, Studie v Praze , První literární krůčky
1994

Život nebyl sen 2
Atlantis

Vázaná
Autorův životopis: Léta 40.-50.-60.-70.
1994