Vítejte na stránce Y-klubu
Y's Men's International


Úvodní stránka
Program
Stanovy
Repertorium
Akce
Clánky, úvahy, komentáre
Linky a kontakty
AnglickySUPER HOME
HOME ZVON
Jak vznikl Ypsilon-klub
Byl založen v Toledu, v Ohiu roku 1922 pro pomoc místnímu sdružení YMCA. Y's Men International se také dnes m.j. orientuje na pomoc sdružení YMCA, této největší nestátní mládežnické organizaci světa. Členové Ypsilonklubu jsou ve světě známi jako Y's Men nebo Y's Women.
... a dnes máme přes 1400 klubů s 27 000 členy v 66 zemích všech kontinentů  

V Ostravě je Y-klub zastřešen občanským sdružením Kancelář Duchovní rady - ZVON

-------------------------------------------------------------------

Nové dveře do světa jsou nyní otevřeny Vám a Vaší rodině
Ve více než 66 zemích světa můžete sdílet mezinárodní, multikulturální atmosféru naší přátelské a svobodomyslné komunity a zapojit se

- do místních projektů
- do mezinárodních projektů
- do klubů našich bratrů a sester
- do charitativních služeb ve svém regionu
- do vedení k výstavbě lepšího světa
- do služby YMCA
- do programu seberozvíjení

S mezinárodním Y-klubem Vám a Vaší rodině můžeme slíbit osobní potešení z partnerství a ze sdílených křesťanských ideálů, a navíc vzrušující pocit z vytváření komunity i světa, jako lepšího místa pro všechny.

Přáli jste si někdy víc než jen „kvalitně ztrávený čas" se svou rodinou?
Nyní toho můžete dosáhnout. Jen nám dovolte, abychom Vám ukázali jak.

Přijďte do Y-klubu
- rodiny jsou pro nás důležité – víme, že poskytují pevný základ pro zdravou společnost a lepší svět, který máme společně za cíl vybudovat
- rodinné členství v klubu nám umožňuje sdílet ideály, zapojit se a také lépe prožít ten hřejivý pocit, který může vyvolat jen služba druhým
- spojte se se svým místním klubem ještě dnes! Můžete také požádat o informaci naše mezinárodní ústředí a dovědět se více

Toto je Vaše příležitost pro zapojení se a osobní růst na úrovni
- individuální a rodinné
- regionální
- mezinárodní

Y-klub a YMCA jsou partneři ve službě
- První Y-kluby byly založeny v USA v roce 1922 aby podporovaly místní pobočky sdružení YMCA.
- Y-kluby jsou známy zejména ve Spojených státech, kde začínaly jako „klub mužů pro Ymkařskou-mládež". Teprve později byla organizace přejmenována na Y’s men club
- Dnes je také již běžné členství dívek a žen v klubu a v rámci různých aktivit je podporávána účast celých rodin

Světově známý emblém sdružení YMCA – trojúhelník symbolizující stejnoměrný rozvoj ducha, mysli a těla – je i základem emblému Ypsilonklubu. Tento emblém graficky symbolizuje spřízněnost se základními pravidly sdružení YMCA, jehož (rovněž světové) společenství podporujeme.
Na emblém může být také nazíráno jako na znázornění 3 příležitostí, které Ypsilonklub poskytuje svám členům při jejich růstu a seberealizaci na úrovni

1) Individuální
- v rámci dalšího rozvoje Vašich sociálních, organizačních a komunikačních dovednostech
- v rámci podpory Vaším aktivitám a projektům
- přímou realizací Vašich ideálů a projektů
- možnost radovat se z kolektivního díla a příslušnosti ke šťastné komunitě
- osobní růst při pomoci jiným

2) Místní
- poskytování sil a zdrojů pro sociálně potřebné a znevýhodněné členy komunity
- poskytnutí základu pro kontakt a vzájemnou spolupráci mezi dalšími kluby a komunitami
- poskytování podpory sdružení YMCA při realizaci jeho programů, kampaní, získávaní členů a peněz a v českých podmínkách též při jeho očistě od manipulátorů
- tvorba lepšího životního prostředí a stylu pro sebe i druhé

3) Mezinárodní
- při práci na zlepšení mezinárodním porozumění, na budování míru prostřednictvím poznávání se s lidmi jiných ras a národů a soucítění s nimi
- při účasti na budování četných fondů pro realizaci mezinárodních projektů

Pojďte s námi

- Jsme členové Ypsilonklubu (Y’s mens), společnost mužů a žen věnujících se službě komunitě i sociálně potřebným. Máme velké cíle, ale užijeme si při jejich realizaci mnoho legrace a naše práce nám přináší potěšení
- Ypsilonklub v ČR je částí celosvětové organizace, která pravuje společně s YMCA na zdokonalení lidské společnosti ve více než 55 zemích ve všech světadílech a vytváří i mezinárodní příležitosti pro kontakty a projekty svých členů
- Jsme společenství lidí mnoha národů a národností, která udržuje škálu morálních hodnot, kterými každý z nás přispívá celku
- Jsme složeni z mužů a žen všech věkovývh kategorií, ras, náboženství a socioekonomických skupin, ale jako jeden celek zdílíme svá práva a závazky, možnosti vzdělání a růstu i službu pomoci
- Jsme celosvětová partnerská organizace lidí různých osudů a názorů. V něčem se však shodneme: Pracujeme společně a konstruktivně; ve jménu Ježíše Krista, na jehož učení organizace vznikla hledáme pravdu a spravedlnost, které jsou nám nade vše; jsme partnery a podporovateli světového společenství YMCA.
- Usilujeme prostřednictvím aktivní služby o rozvoj, podporu a poskytování toho, co by nás vedlo k výstavbě lepšího světa pro všechny lidi.

(Z materiálů ústředí )

------------------------------------------------------------------------