Přímá demokracie v České republice
Hnutí za přímou demokracii - HZPD,
člen Evropské sítě iniciativ za přímou demokracii - "NDDIE - Network for Direct Democracy in Europe"

si Vás dovolují pozvat na svou listopadovou akci:

Od pátecního večera 16. listoadu (sraz v 17.00 hodin, oficialni zacatek v 17.30 hodin) do neděle 18. listopadu (konec ve 14 hodin) se koná v hotelu Pauliny, ul. Horackova 1096/3, 140 00 Praha 4.  pracovní konference NDDIE v Praze. HzPD spolupracuje na príprave specifické problematiky zemí SVE (střední a východní Evropy / anglicky: CEE), kterým chceme dát nový název - název s obsahem: EED Emerging European Democracies / nové evropské demokracie.

Osoby, ktere se chteji na zvlastni strategicke pripravne schuzce aktivne podilet na priprave konference a po schuzce by chtely iniciativne prispet k rozvoji demokracie v CR zveme na pracovni pripravnou schuzku 15. listopadu 2001 v 16 hodin do kavarny Bila Velryba, Opatovicka 24, Praha 2. Schuzka bude pokracovat v patek 16. 11. od 16 do 17.30 v hotelu PAULINY a navaze na ni vlastni konference NDDIE, na kterou se lide budou schazet jiz od 17 hodin.

Hlavnimi tematickymi okruhy schuzky jsou
1. Network: platforma a zpusob meziskupinove a skupinove komunikace, spolecna infrastruktura, informacni, koordinacni, organizacni a diskusni zazemi, spojeni a kontakty na zahranicni a evropske iniciativy, projektova podpora, found raising.

2. Prace s verejnosti: Jak dostat myslenky PD do verejneho povedomi. Rozsirovat prilezitosti k verejnym diskuzim a jejich poradani, tematizace PD v mediich a poskytovani kontaktu, publikacni cinnost, podpora konkretnich iniciativ, samospravnych struktur a dalsich projevu PD.

3. Spoluprace s institucemi: Vytvoreni kompetencniho centra, poskytujiciho informacni sluzby a zprostredkovani vnitrnich i zahranicnich kontaktu, nabidka poradenskych a informacnich sluzeb politickym stranam, mediim, skolam, samospravam a jinym institucim, partnerstvi a zprostredkovani vuci zahranicnim skupinam a institucim.

4. Financovani: Informace a kontakty na oficialni, soukrome, domaci a zahranicni zdroje, sbirky, podpora a pomoc pri zajistovani grantu, dotaci a sponzoru pro konkretni projekty vychazejici ze zameru HZPD/NDDIE.


Prihlasky na strategickou schuzku i na konferenci zaslete na adresy:
janyr@compuserve.com
jiri.polak@swipnet.se
vjr@vjrott.com

Registrace pro osoby s naroky na ubytovani: http://home.t-online.de/home/nddie/z2-478e.htm

Dalsi informace:
http://pdemokracie.ecn.cz
http://groups.yahoo.com/group/hzpd
http://nddie.org > "News", nebo: http://home.t-online.de/home/nddie/z2-478.htm.


Cíle hnutí za přímou demokracii
Na podzim 1999 byla formálně ustavena Evropská síť iniciativ pro přímou demokracii (NDDIE). V současné době jsou členskými organizacemi:

* Mehr Demokratie (Německo),
* WIT (Belgie),
* WIT (Holandsko),
* Forum pro občanskou demokracii (Řecko) a
* HzPD (Česká republika).

Chystá se připojení dalších již existujících skupin (ve Francii a Itálii) a těch, které se teprve ustavují (ve Španělsku a Portugalsku).

Pojem přímá demokracie zde znamená právo občanů na iniciativu a závazné referendum. Nejde tedy o změnu existujících parlamentárních systémů, nýbrž pouze o jejich doplnění tímto právem.

V hnutí NDDIE existuje konsensus o tom, že naprostá většina aktuálních otázek bude i nadále řešena v parlamentu, že však občané by měli dostat právo vynutit si iniciativou pořádání závazných referend o zásadních a veřejnou diskusí odpovědně vyjasněných otázkách, jakož i právo pozastavit referendem takové zákony, které jsou v rozporu s přáním většiny občanů.

Systém tohoto typu existuje:

* již více než sto let ve Švýcarsku, (které dosáhlo, díky jemu, nejvyšší životní úrovně v Evropě),
* v Bavorsku, kde Mehr Demokratie vynutila právo na iniciativu a referendum shromážděním mnoha set tisíc podpisů a
* ve 23 státech USA (s celkem asi 25% obyvatel).

Belgická WIT dosáhla pravidelnými kontakty s vedoucími politiky své země, nyní ve vládě, příslibu, že právo na iniciativu a referendum bude v brzké době zahrnuto do belgické ústavy.

Otevřený dopis
Pro Čechy je jistě zajímavé to, že požadavek práva na iniciativu a referendum byl již obsažen ve Washingtonské deklaraci z roku 1918, kterou se ustavovala první Československá republika. Ovládnutí scény politickými stranami toto právo dočasně potlačilo.

Avšak bez něj nemůže být žádný politický systém označován za demokracii. Po nenormálních dobách nacistické a komunistické totality je situace nyní zralá i v České republice, aby si občané tlakem zdola - jinak to samozřejmě nepůjde - vynutili možnost přímého zasahování do politiky, která rozhoduje o jejich osudech a jejich životní úrovni.

Jednou z nejpalčivějších otázek je tzv. tunelování - zákonem povolené rozkrádání národního majetku a jeho převádění na soukromá, zahraniční konta. Nejapné výmluvy politiků, že změna zákonodárství je příliš složitá a vyžadovala by dlouhý čas, je nesmysl.

Je zřejmé, že zodpovědní čeští politici jsou buď naprosto neschopní nebo - což je pravděpodobnější - zkorumpovaní. Kdyby již v ČR existovalo právo na iniciativu a referendum, občané by si dávno změnu zákonodárství vynutili. Toto je jen jeden z příkladů nezdravé pasivity, kterou občané ČR zbytečně narušují životní úroveň svou i svých rodin.

Ve snaze zjednat nápravu se nyní české HzPD připojuje k úsilí svých evropských sesterských organizací (>Kontaktní adresy NDDIE) a zahájila shromažďování podpisů na podporu požadavku uzákonění práva občanů na iniciativu a referendum (>Provolání za uzákonění referenda). Vyzýváme všechny občany, aby svým podpisem (>Petice za uzákonění referenda) tuto akci podpořili.


PŘIPOJTE SE !

Souhlasíte-li s cíli Hnutí za přímou demokracii, připojte se k nám, prosím.
Podpořte rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice!
(>Kontaktní adresy HzPD)


Za HzPD: PhDr. Jiří Polák
e-mail: jiri.polak@swipnet.se
Pavla Bařinová, koordinátor
e-mail: pbarinova@volny.cz / hzpd@hzpd.org

telefon: 069 6737620