Z hlediska zákona reinkarnace: Drogy ne, sebevraždu ne!


Z hlediska zákona reinkarnace: Drogy ne, sebevraždu ne

PhDr. Marie Foučková prostřednictvím své hlubinné terapie, která zahrnuje také regresní terapii včetně terapie minulými životy zároveň realizuje výjimečný duševědný výzkum. Mimo jiné potvrdila již dříve jinými osvícenci vyslovené obavy, že celá řada drog a jiných toxických látek může narušit naše energetická a energeticko-duchovní těla a poškodit nás nejen tím, že se nám podle zákona přitahování podobného podobným narodí nemocné dítě (když odhlédneme od paralelních příčin genetických), ale že i my sami můžeme být poškozeni ve svém dalším duchovním a duševním vývoji, tedy při svých dalších inkarnacích a na ceste za konečným osvobozením z kola karmy.
Když se rodíme, můžeme být totiž poškozeni vlivem užívání drog a toxických látek nebo smrtí pod jejich vlivem v minulých životech. Z tohoto hlediska se nám může jevit spornou i pomoc prostřednictvím zejména tvrdých drog a obluzujících nebo mozek poškozujících postupů a látek ve chvílích bolesti před smrtí. Ale dejme již slovo autorce:

"… tělesné buňky a jejich informace, které byly poškozené různými způsoby v předcházejících existencích, si po novém zrození zachovávají přesný paměťový kód tohoto poškození. Je to jakoby vtištění poškozeného energetického otisku našeho dřívějšího fyzického těla do těla nového. Tento jev se týká i psychických projevů, které jsou uchovány v energetické úrovni našeho vědomí. Po početí takto poškozená, chybná informace stejně postižené buňky. Právě tak ale zdravý "zápis" dává základ zdravým buňkám a zdravému tělu.
Nemusí to být ani sebevražda, ale i jakákoliv část těla, kterou si vědomě poškodíme nebo zničíme.
"… Nedostatečnost nově vzniklé buňky (u osoby, která se rodí v nové inkarnaci, DN) mají za následek také mnohá oslabení v minulosti. Kuřák zaviní změnu kódu paměti (buňky, DN) zemře na rakovinu a je tu reálné nebezpečí pokračování vady orgánu v dalším životě. Alkoholik naruší paměť svým nervovým buňkám a rodí se s oslabenou nervovou soustavou a tím i s předpoklady častých depresí, úzkostí apod. Těmito látkami poškozuje energetické informační pole buňek a tím své zdraví (i v budoucích inkarnacích, DN). Je to trestuhodné a zároveň paradoxní, že tento trest vykonává dobrovolně a sám na sobě. Smrt způsobená užíváním drogy je však ještě horší, neboť spolu se znišeným energetickým tělem je ničeno i vědomé vědomí. Ztráta života požitím jedů, drog nebo alkoholu má pak za následek sníženou nebo vůbec žádnou intelektuální schopnost. Sem lze zařadit případy kretenismu, imbecility a podobně.
Kdyby každý věděl, jak mnoho životů pak trvá ,noc', než se opět vypracuje do stavu normálního člověka! Není to otázka vyvíjející se mladé duše, ale ,rozbitého' vědomí. Co to dalo práce, než jsme se tolika životy dopracovali alespoň k nějakým schopnostem! Pak to jedním lehkovážným životem pohřbíme na dlouhý čas a začínáme znovu.
Proč se vůbec lidstvo dostává do této slepé uličky, kterou tak tragickyx řeší? Nekalými skutky jsme si nastřádali v mnoha životech nespočet omylů, které pak, podle zákona karmy, musíme odčinit. Náprava se odehrává v utrpení, našem utrpení a je nezbytné mít stále na zřeteli, že toto utrpení jsme si vytvořili jen my sami.
Nesnesitelné zoufalství, deprese, beznaděje, stav vyčerpanosti a všechny další těžkosti jsme (svým zrozením do tohoto života, DN) volilii právě proto, abychom ve svém vývoji postoupili rychleji kupředu. Jestliže máme pocit, že je to úkol neunesitelný, pak neznám lepší radu, než se v takové situaci obrátit na nebeského Otce o pomoc. ,Proste a bude Vám dáno, tlucte a bude Vám otevřeno.' Ačkoliv se třeba nevrátí, co jsme ztratili, pochopíme cestu z problému nebo ho alespoň snáze překonáme.
A pokud vůbec v nic a v nikoho nevěříte, ani v to, že žijete a dýcháte, pak počkejte… Situace se pokaždé nějak vyvine a je lépe ji projít tak, jak ji máme v osudovém plánu. Protože nemáme právo toto boží dílo ničit."

Z tohoto pohlédu se nám naskýtá nový pohled například i na problematiku kolem chronického únavového syndomu, eutanazie (život nebrat, ale ani za každou cenu a duši poškozujícím způsobem neudržovat) a přístupu k poškozeným dětem (jejich život má smysl!). Také se nám může objevit nový pohled na riziko měkkých drog a slabých toxických látek, jakými jsou THC (marihuana), kofein (čaj, káva, různé –koly, kakao, čokoláda ve větším množství), různé dezinfekční a konzervační látky a pod. Podle soudobého životního stylu to želbohu nevypadá právě na příchod zdravých generací po nás.

Darius Nosreti

(Citováno z knihy Marty Foučkové Jsem, Nakladatelství Praha, 1996)

Pribuzna problematika
konopi
zahady

HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS
HELP DROGY HELP MLADEZ TOXIKOLOGIE
DREVO

Technicke vyuziti dreva adrevnatych bylin (i konopi)

HOME CLANKY AGENTURA NIKOLA

POLITICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A DUCHOVNÍ SOUVISLOSTI:
VALKA A KARMA

CAST A

VALKY-TEROR
xxx
TEROR.

psychologie
DROGY a karma

xxx

HOME ZVON
xxx
HOME CLANKY
xxx